Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Studii

Aici vei găsi informații privind procedura de admitere (obținerea unei burse) la universitățile din Republica Moldova și recunoaștere a studiilor și calificărilor obținute în străinătate.

 Sistemul de învățământ include: educație preșcolară, școală primară, gimnaziu, liceu (sau școală medie de cultură generală sau școală de meserie sau școală profesională sau colegiu) și învățământ superior (licență, masterat, doctorat, postdoctorat).
Învăţământul obligatoriu este de 9 ani, adică începând cu clasa I-a până în clasa a IX-a (care include școala primară şi gimnaziul).
Referitor la învățământul superior, Republica Moldova este participantă la Procesul Bologna din 2005. Astfel, studenții înmatriculați în Moldova, pot să învețe câteva semestre peste hotare, cu transferarea creditelor obținute la universitățile străine.
Mai multe detalii privind sistemul de învățământ din Republica Moldova vezi aici.

 

Dacă ai învățat într-o țară semnatară a Convenției din Lisabona (de exemplu în statele din Uniunea Europeană) actele de studii se recunosc automat, dacă nu sunt diferențe considerabile dintre programele de studii din țara unde ai obținut studiile și cele din Republica Moldova.

Dacă există diferențe considerabile (de exemplu în durata studiilor sau conținutul programelor), se propun măsuri compensatorii, precum: stagii de adaptare/perioade de studiu, probe de aptitudini/examene de diferență sau repetarea anului de studii.

Pentru echivalarea studiilor, urmează:

Pasul 1. Depune dosarul cu actele necesare la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație.

După examinarea dosarului, Centrul eliberează un Certificat de recunoaștere și echivalare. Pe parcursul procedurii, Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație îți va comunica dacă trebuie să mai prezinți și alte acte și când poți să ridici dosarul cu Certificatul de recunoaștere și echivalare.

Pasul 2. Ridică dosarul în zilele de luni, marți și joi, 9:00-13:00.

Pentru detalii, contactează Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație.

Procedura

În Moldova activează 18 universități publice și 12 universități private. După ce ai ales universitatea/universitățile la care vrei să studiezi:

Pasul 1. Contactează prin e-mail universitatea aleasă și precizează ce acte sunt necesare pentru înmatriculare.

Pasul 2. Expediază  copiile scanate și traduse ale actelor solicitate. Dacă actele originale sunt în română, rusă, engleză, ele nu trebuie să fie traduse. De regulă sunt solicitate:

  1. formularul de înscriere conform modelului aprobat de instituția de învățământ superior;
  2. copia de pe buletinul de identitate/pașaportul național;
  3. copia și traducerea legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia – pentru înmatriculare la ciclul I (licență) sau la studii superioare integrate;
  4. copia și traducerea legalizată a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă sau echivalentele acestor acte – pentru înmatriculare la ciclul II (master sau la rezidenţiat, secundariat clinic);
  5. copia și traducerea legalizată a diplomei de licență, diplomei de master și a suplimentelor lor sau echivalentele acestora – pentru înmatriculare la ciclul III (doctorat);
  6. declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea actelor prezentate.

Actele menționate la subpunctele 4-6 vor fi apostilate/supralegalizate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent și a Moldovei și traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

Notă:  Dacă ai făcut studii în alt stat și vrei să vii la studii în Moldova dintr-un stat care nu este parte a Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei (excluderea necesității) supralegalizării actelor oficiale străine, (Iordania, Canada, Kuweit, Liban, Libia, Emiratele Arabe Unite, Siria etc.) sau dintr-un stat care a formulat obiecții împotriva aderării Republicii Moldova la aceasta, (Germania) trebuie să supralegalizezi actele.

Mai multe informații privind legalizarea sau apostilarea actelor vezi în subcompartimentul Reședința

Republica Moldova oferă programe de burse la o serie de specializări. Verifică site-urile universităților pentru a cunoaște numărul de burse oferite la buget.

Dacă ești cetățean dintr-un stat membru CSI, sau din Țările Baltice și ești de naționalitate moldovean (român), sau reprezentant al diasporei moldovenești de peste hotare, poți să participi la admitere pentru locuri la buget în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova;
 

Taxele de studii diferă de la o instituție la alta, de la o specialitate la alta. Pentru detalii, accesează site-ul instituției care te interesează la rubrica Admiterea. Vezi mai jos câteva linkuri la unele instituții de învățământ superior unde poți vedea info privind admiterea dar și  taxele de studii pentru 2017-2018:

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Academia de Studii Economice
Universitatea Tehnică din Moldova
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți