Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Reintegrare socială

Aici vei găsi informații privind instituțiile unde poți solicita asistență psihologică, medicală, juridică, etc. la revenirea acasă și cerințele de înscriere a copiilor la grădiniță/școală. Poți afla modalitățile de obținere a pensiei de peste hotare și a asigurării medicale, dar și în ce condiții  poți circula cu un vehicul înmatriculat în alt stat, unde poți perfecta actele necesare. 

La revenirea ta acasă, în caz de necesitate, poți beneficia de un set de servicii oferite de agențiile publice sau private care te vor ajuta să rezolvi mai multe probleme de ordin psihologic, medical, social sau legal

 1. Dacă ai nevoie de asistență urgentă de plasament, asistenţă juridică, asistenţă medicală, asistenţă psihologică, asistenţă socială, solicită ajutor de la Direcţia generală asistenţă socială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (dacă te afli deja în Moldova) sau de la Ambasadele şi consulatele RM (în cazul în care ești în străinătate). Ulterior vei fi referit la serviciul Plasament de Urgenţă pentru migranţii în dificultate repatriaţi/reveniţi şi persoanele în situaţie de criză din cadrul Azilului Republican pentru Invalizi şi Pensionari.
 2. Dacă ai nevoie de asistență medicală, apelează la centrele de consiliere şi asistenţă psihologică gratuită deschise în cadrul Centrelor Medicilor de Familie (Policlinica ta de Sector) inclusiv și pentru asistență medicală. Vorbește cu asistentul tău social din localitatea ta din reședință;
 3. Dacă ai suferit de pe urma traficului de ființe umane peste hotare sau în Moldova sau te afli în situații de risc acasă, contactează Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane (CAP) sau la Asociaţia Obştească Centrul Internațional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” pentru a beneficia de plasament și alimentare, servicii medicale, sociale, psihologice și juridice.
 4. Dacă tu sau copii tăi ați suferit de pe urma violenței în familie, adresează-te la Centrele de asistență și protecție pentru victimele violenței în familie sau la Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii care oferă o gamă largă de servicii pentru persoane aflate în situații dificile.

Pentru înscrierea la grădiniță a copilului tău, urmează pașii:

Pasul 1. Adresează-te la grădinița din localitate, sau la comisiile de sector din cadrul Direcțiilor Educație, Tineret şi Sport dacă locuiești în Chișinău,

Pasul 2. Prezintă următoarele acte:

 • cererea de înscriere
 • certificatul de naştere al copilului,
 • buletinul de identitate al unuia dintre părinţi, unde este indicat domiciliul.
 • pot fi solicitate şi alte acte confirmatoare, cum ar fi: contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei sau oricare alt act autorizat la notar care confirmă domiciliul pe o anumită adresă.

Cererile pot fi depuse în ziua de marţi, de la ora 13.00 până la ora 17.00, şi în ziua de vineri ,de la ora 08.00 până la ora 12.00.

Pentru înscrierea la școală a copilului tău, se solicită aceleași acte ca și la înscrierea la grădiniță. Înscrierea în clasa întâi este obligatorie pentru toți copiii care au împlinit vârsta de 7 ani, conform districtului școlar - teritoriu înregistrat în raza instituției de învățământ preșcolar, primar sau gimnazial.

Înscrierea la liceu se face în baza certificatului de absolvire a gimnaziului. Pentru detalii privind procedura și actele necesare accesează site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Important: Copiilor reveniți de peste hotare în Republica Moldova sunt în drept să frecventeze școala până la înmatricularea lor oficială (conform PA pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare)

Portalul Admiterea oferă mai multe informații despre condițiile de admitere și alte informații privind instituțiile de învățământ liceale, colegii (centre de excelență) și universități din Republica Moldova.

Dacă ai muncit peste hotare, dar ai domiciliul în Republica Moldova, și ești la vârsta de pensionare, poți beneficia de o pensie care să includă și veniturile obținute peste hotare. Totuși, acest lucru este condiționat de mai mulți factori, precum:

 • existența acordurilor de protecție sociale dintre Republica Moldova și țara unde ai muncit;
 • activitatea profesională în bază legală (contract de muncă, activitate antreprenorială) și achitarea regulată a contribuțiile sociale în țara unde ai muncit.

Pentru calcularea pensiei trebuie să depui o cerere de calculare a pensiei la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).

CNAS va expedia o scrisoare în țara în care ai muncit pentru a afla valoarea contribuțiilor plătite, stagiul de muncă etc. De asemenea, angajații de la CNAS vor pregăti pachetul de acte și-l va expedia autorității omoloage din țara gazdă.

Ulterior, CNAS va calcula pensia pentru perioada în care ai achitat contribuții în fondul social din țara noastră, iar autoritățile din țara în care ai lucrat vor calcula pensia conform legilor din țara respectivă. Pensia este calculată pentru perioada lucrată pe teritoriul țării gazdă și separat pentru anii munciți în Moldova. În Moldova se ține cont de salariul moldovenesc, iar în țara gazdă – de salariu primit peste hotare. Fiecare stat își aplică legea lui, iar pensia se achită de fiecare stat separat.

Acordurile sociale prevăd și exportul de pensie, adică vei primi pe card bancar în țara în care ai domiciliul (Moldova) pensia din statul unde ai muncit și achitat impozite (și anume: Estonia, Bulgaria, Lituania, România, Portugalia, Cehia, Austria, Polonia, Belgia, Ungaria). Vezi aici procedura și actele necesare.

Opțiuni posibile, în dependență de țara unde ai muncit:

 1. Dacă ai lucrat și ai plătit impozite în Turcia, Germania, Bulgaria, Luxemburg, Estonia, Polonia, Belgia, Ungaria, Lituania, Cehia, Portugalia, Austria, Italia sau România (țări cu care Moldova a încheiat acorduri de protecție socială) se va lua în calcul stagiile de muncă din țara dată și din Moldova. Vezi aici detalii și cazuri separate. Deci vei avea câte o pensie în ambele țări în funcție de contribuțiile sociale plătite în Moldova și țara gazdă.
 1. Dacă ai lucrat și achitat impozite în Federația Rusă, Ucraina, Belarus şi Uzbekistan anii pe care i-ai muncit în Moldova nu se acumulează la anii pe care i-ai muncit în aceste țări. În schimb, dacă legea îți permite pentru a primi pensie și vrei să alegi pensia din țările enumerate, ai libertatea să faci acest lucru. Însă trebuie să alegi doar o pensie.
  3. Dacă ai muncit în străinătate și deții cetățenia unui stat UE (România, Bulgaria, etc) cotizările sociale în țările UE se vor transfera pe contul tău de pensie în România, indiferent în ce țară UE ai lucrat. De aceea dacă ești cetățean european, poți contacta autoritățile statului a cărui cetățenie o ai pentru a afla cum poți obține o pensie pentru limita de vârstă.

Accesează CNAS pentru a afla detalii utile pentru cetățenii Republicii Moldova reveniți din migrație.

Important: Pentru mai multe informații privind pensia italiană, vă puteţi adresa la A.O. MCL SIAS Moldova, situat în Chişinău, str. Ismail 98, of. 2 (intrarea din str. Cantemir, peste drum de IMC, în spatele farmaciei Hippocrates). Orar de lucru: luni-vineri, 09.00-18.00. Tel. 022 923 180. Email: moldova@patronatosias.it.

Serviciile medicale din Republica Moldova pot fi accesate prin sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, ce presupune deținerea poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală. Persoana ce deține polița este scutită de cheltuielile pentru serviciile medicale din instituțiile publice din Moldova.

În cazul în care te angajezi în câmpul muncii, angajatorul este cel care se ocupă de formalitățile obținerii unei polițe de asigurare medicale pentru tine. În celelalte cazuri (liber profesionist, antreprenor etc.), polițele de asigurare medicală pot fi procurate la Compania Naţională de Asigurare în Medicină (CNAM).

Vezi aici adresele reprezentanțelor teritoriale.

Important: Toate persoanele rezidente în Republica Moldova sunt obligate, conform legislației naționale, să dețină o asigurare medicală valabilă.

Dacă ai automobil cu numere de înmatriculare străine nu poți să circuli cu acesta pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de șase luni pe durata unui an.

Notă: Nu poți circula pe malul drept al Nistrului cu un autoturism înmatriculat în regiunea Transnistreană, dacă nu ai domiciliul în regiunea de est a Republicii Moldova.

Dreptul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 180 de zile pe an îl vor avea doar autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate şi care deţin permis de conducere în ţară în care îşi au domiciliul, cu condiția achitării vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul ţării noastre.

Vinieta poate fi procurată la orice filială a băncii Moldova Agroindbank, la terminalele de plată (QIWI, Paynet, Paymaster și MMPS), dar și online, accesând pagina web www.vinieta.gov.md , prin intermediul Serviciului Guvernamental de plăți electronice (MPay).

Mijloacele de transport auto declarate prin acţiune pe teritoriul vamal pentru care a expirat termenul de 180 de zile sunt identificate şi aduse de către Inspectoratul Național de Patrulare, Poliţia de Frontieră sau Echipele Mobile ale Vămii către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră pentru a fi scoase de pe teritoriul vamal al țării.

Dacă ai încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal vei achita cheltuielile de escortare (0,15 euro/km).

Pentru detalii privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei accesează site-ul Agenției Servicii Publice.

Accesează Portalul Serviciilor Publice pentru transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, cu eliberarea certificatului.

Cererea privind transcrierea actelor de stare civilă poate fi depusă:

Important: Mai multe servicii publice sunt disponibile on-line, de la distanță, prin accesarea Portalului Serviciilor Electronice