Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Resurse web

Aici vei găsi informații privind instituțiile ce se ocupă de diverse aspecte ale migrației și o serie de publicații/studii în domeniul migrației.  

1. Ghidul Migrantului în Republica Moldova

2. Ghidul cetăţeanului Republicii Moldova, care pleacă în Federaţia Rusă cu scopul angajării în cîmpul muncii

3. Памятка гражданину Республики Молдова, прибывшему в Российскую Федерация с целью трудоустройства

4. Moldovenii în FEDERAŢIA RUSĂ: profilul socioeconomic şi provocările de politici

5. Moldoveni în Italia (Moldavi in Italia): Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a moldovenilor în Italia – Prima ediţie a Asociaţiei „AssoMoldave”, 2011

6. Cartografierea diasporei moldoveneşti din Italia, Portugalia, Franța și Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord/ aut.: Diana Cheianu-Andrei, 2013, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

7. Profilul Migraţional Extins(PME) al Republicii Moldova

8. The Socio - Economic Impact of the Economic Crisis on Migration and Remittances in the Republic of Moldova: Early Findings - Spring 2009 - International Organization for Migration

9. Impactul Socio-Economic al Crizei Economice asupra Migraţiei şi Remiteţelor în Republica Moldova: Primii Indicatori – Primăvara 2009 - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

10.Moldovan migrants' health: impact of the socio-economic welfare - Сhisinau, 2010

11.Sănătatea migranţilor moldoveni: impactul situaţiei social-economice – Chişinău, 2010

12. BULAT Veaceslav: Cum scriu un proiect? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect - Chişinău 2010

13. Carte de comunicare pentru MOLDOVA: APROAPE-DEPARTE (Publicaţie apărută în cadrul proiectului "Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate Uniunea Europeană - Republica Moldova", finanţat de UE şi implementat de OIM în colaborare cu Biroul Relaţii Interetnice)

14. Moldova After the Global Crisis: Promoting Competitiveness and Shared Growth - Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region, World Bank (Report No. 55195-MD), 2011

15. Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare / aut.: Diana Cheianu-Andrei (coord.), Rodica Gramma, Stela Milicenco [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2011. – 251 p.

16. Opțiuni privind valorificarea remitențelor și economiilor emigranților pentru dezvoltarea Republicii Moldova

17. Traiectoria tinerilor basarabeni veniți la studii în România -între mit și realitate

18. Recunoașterea învățării anterioare (RPL) pentru migranții întorși în Moldova: realități și tendințe

19. Destinații prioritare pentru recunoașterea diplomelor medicale eliberate de instituțiile de învățământ medical din Republica Moldova

20. Noua politică migraționistă a Rusiei și impactul politic asupra Republicii Moldova

21. Necesităţile specifice ale migranţilor în dificultate reveniţi de peste hotare: (cazul Republicii Moldova) / Diana Cheianu-Andrei 2016, OIM