Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Experții Diasporei

Comunitatea On-line de Expertiză și Suport a Diasporei

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) Misiunea în Moldova susține procesele de consolidare, auto-organizare, solidarizare și de mobilizare a Diasporei Republicii Moldova și implicare a acesteia în dezvoltarea țării de baștină prin transferul de know-how, inovații și expertiză, precum și consiliere și ajutor reciproc. De asemenea, OIM sprijină crearea noilor canale de informarea și comunicare destinate diasporei moldovenești, migranților originari din Republica Moldova, aflați la orice etapă migrațională (de (pre)emigrare, aflare peste hotare, revenire acasă). 

În cadrul Programului Diaspora Engagement Hub, OIM în cooperare cu Biroul Relații cu Diaspora (BRD) lansează inițiativa Comunitatea de Expertiză și Suport a Diasporei cu scopul de a crea condiții favorabile pentru a coopta membrii diasporei Republicii Moldova la procesul de informare eficientă, corectă și promptă a cetățenilor Republicii Moldova aflați în orice etapă a procesului de migrație, pentru a-i ajuta/abilita pe aceștia să beneficieze de drepturile lor inerente, să-și onoreze obligațiile și să valorifice oportunitățile existente atât în țară cât și peste hotare.

Obiectivul principal al inițiativei Comunității de Expertiză și Suport a Diasporei constă în promovarea solidarității și ajutorului reciproc între migranții moldoveni / diaspora moldovenească prin facilitarea comunicării on-line între migranții Moldoveni – care au nevoie de asistență informațională promptă pentru rezolvarea provocărilor pe care le întâmpină – și comunitatea de experți din diasporă – care dețin în ultimă instanță cele mai recente și veridice informații din domeniul în care activează și țara unde se află. 

Aici veți găsi informații despre experții diasporei moldovenești din diferite state (Italia, Franța, Canada, Federația Rusă, etc.), dispuși să vă ofere asistență informațională calificată, promptă și gratuită pentru rezolvarea provocărilor pe care le întâmpinați atunci când plecați peste hotare sau reveniți acasă în diverse domenii precum: integrare socială și integrarea profesională peste hotare, aplicarea la studii, obținerea stagiilor și burselor, echivalarea diplomelor, recunoașterea calificărilor, participarea la vot, transport de pasageri și colete, revenirea și reintegrarea în Moldova, repatrierea pensiilor etc.

Dacă ai experiență relevantă pe care dorești să o împărtășești și altor migranți moldoveni – fii partea a Comunității de Expertiză și Suport a Diasporei, expediind formularul de participare completat, CV-ul și o fotografie recentă la adresa vvarzari@iom.int până la data de 29 septembrie 2018.

Mai multe detalii le poţi găsi mai jos.

Titlul programului

Diaspora Engagement Hub

Titlul subprogramului

Comunitatea de Expertiză și Suport a Diasporei

Scopul programului

Promovarea solidarității și ajutorului reciproc între migranții moldoveni / diaspora moldovenească

Termen de depunere a dosarelor

29 septembrie 2018

 

CONTEXTUL GENERAL

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) Misiunea în Moldova susține procesele de consolidare, auto-organizare, solidarizare și de mobilizare a Diasporei Republicii Moldova și implicare a acesteia în dezvoltarea țării de baștină prin transferul de know-how, inovații și expertiză. De asemenea, OIM sprijină crearea noilor canale de informarea și comunicare destinate diasporei moldovenești, migranților originari din Republica Moldova, aflați la orice etapă migrațională (de (pre)emigrare, aflare peste hotare, revenire acasă). 

OBIECTIVELE SPECIFICE 

 • De a încuraja solidaritatea în rândul diasporei, schimbul de informații și ajutorul reciproc;
 • De a oferi informație gratuită, actualizată, relevantă cetățenilor Republicii Moldova care au nevoie de asistență în soluționarea unor provocări cu care se confruntă atunci când pleacă peste hotare, se află peste hotare sau revin acasă.
 • De a oferi vizibilitate sporită membrilor diasporei care își dedică o parte din timpul și expertiza dezvoltată pentru asistența conaționalilor;
 • De a contribui prin expertiză, creativitatea și inovație cu caracter pragmatic și aplicativ la impulsionarea comunicării și diseminării informației veridice pentru migranții moldoveni aflați peste hotare sau acasă.

CANDIDAȚII ELIGIBILI

 1. Cetățean al Republicii Moldova/ sau originar din Republica Moldova;
 2. Experiență de minim 3 ani în domeniul de competență;
 3. Experiența anterioara in oferirea de informare, consiliere, asistență constituie un avantaj;
 4. Dovada competențelor în domeniul de expertiză;
 5. Disponibilitatea de a contribui, pe bază de voluntariat, la informarea corectă în domenii de competență;
 6. Experiență migrațională (aflare peste hotare, sau în Moldova după revenirea acasă).

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARELOR

Dosarele candidaților vor fi expediate la adresa de e-mail vvarzari@iom.int, până pe 29 septembrie 2018. Vor fi considerate complete dosarele ce vor conține:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Formularul completat.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

Oferirea mutuală/reciprocă a informației gratuite, actualizate, relevante de către experții selectați - cetățenilor Republicii Moldova care au nevoie de asistență în soluționarea unor provocări cu care se confruntă atunci când pleacă peste hotare sau revin acasă.

MODALITATEA DE OPERARE

În urma concursului public, OIM va aloca experților selectați câte un profil electronic pe pagina www.migratie.md, categoria experții diasporei, care va conține detalii relevante privind țara de reședință, expertiza deținută și date de contact relevante. După formarea comunității de experți, OIM în parteneriat cu BRD va mediatiza pe larg oportunitățile de accesare a serviciilor de informare on-line oferite de experți. Iar publicul interesat va putea beneficia de accesul la informație contactând experții prin canalele de comunicare cele mai accesibile pe care ultimii le vor pune la dispoziție, în special – Viber, Skype, Messenger, Facebook chat, e-mail etc.

PRINCIPIILE DE ACTIVITATE

Solidaritate, implicare voluntară, transparență, comunicare profesionistă, imparțialitate, egalitatea de gen, flexibilitate.

 Formularul de aplicare pot fi accesat AICI

DATE DE CONTACT

Vitalie VARZARI

Organizația Internațională pentru Migrație

email: vvarzari@iom.int