Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Ucraina

În această secțiune vei găsi detalii privind procesul de imigrare în Ucraina: informații generale despre această țară și de imigrare (tipuri de viză); condiții de intrare în țară și de obținere a cetățeniei; modalitățile de angajare în câmpul muncii și oferta de studii; diaspora moldovenească din Ucraina și contacte utile ale ambasadei Republicii Moldova în Ucraina.

Ucraina este o ţară situată în Europa de Est, care are frontieră cu Belarus la nord, cu Federaţia Rusă - la est, cu Polonia şi Slovacia - în vest, cu Ungaria, România şi Republica Moldova la sud-vest. În partea de sud Ucraina este scăldată de Marea Neagră şi Marea Azov.

Teritoriul Ucrainei este de 603,7 mii de kilometri pătraţi (pentru comparaţie: teritoriul Franţei – 551; Germaniei - 356, Marea Britanie - 244, Italia – 301, Spania - 505).

Populaţia - aproximativ 42 milioane de locuitori (pentru comparație: Germania – 78, Franţa - 56, Marea Britanie – 58, Italia – 59, Spania - 40).

Cea mai lungă distanţă de la vest la est este de 1300 km, iar de la nord la sud - 900 km. Lungimea totală a frontierei de stat a Ucrainei este de 7698 km, dintre care: cu Rusia - 2484, Belarus – 952, România - 608, Polonia - 542, Slovacia - 98, Ungaria - 135, Moldova - 1194. Lungimea frontierei de stat cu acces la mare este de 1758 km (Marea Neagră - 1533 km, Marea Azov - 225 km).

În linii generale, clima este temperat continentală, doar în extrema sudică a Crimeii – subtropicală. Cel mai mare râu este r. Nipru, din care Ucrainei îi revin 981 km din lungimea totală de 2201 km. Cel mai mare lanţ muntos este constituit de munţii Carpați, care se întind pe o lungime de 270 km şi o lăţime de 100-110 km. Cel mai înalt munte - Hoverla (2061 m).

Eсonomia

Ucraina este o ţară cu o bază ştiinţifică şi industrială dezvoltată. Complexul Naţional economic al ţării include industrii cum ar fi: inginerie grea, metalurgia feroasă şi neferoasă, construcţiile navale, fabricarea de autobuze, autoturisme, camioane, tractoare şi alte echipamente agricole, locomotive, maşini-unelte, turbine, motoare de aeronave şi de aeronave, echipamente pentru centrale electrice, de petrol şi gaze şi industria chimică, etc. Ucraina este un producător important de energie electrică.

Baza de resurse minerale şi materie primă din Ucraina are un potenţial economic considerabil, necesar pentru a asigura dezvoltarea în continuare a economiei naţionale, în special în domeniul industriei metalurgice, chimice, de producere a ceramicii şi a altor materiale de construcții.

Începând cu anul 2000, Ucraina se află în grupul de ţări de frunte în termeni de creştere a indicatorilor macroeconomici. Politicile ponderate fiscale şi monetare, creşterea cererii interne şi dezvoltarea pieţei naţionale, cu un mediu extern favorabil pentru anumite poziţii individuale de export a produselor ucrainene, au asigurat redresarea activităţii economice în cele mai multe zone ale economiei şi, în baza acesteia – îmbunătăţirea standardelor de viaţă a cetăţenilor. Conflictul armat din Donbas a afectat și dezvoltarea țării.

În mod tradiţional, cele mai mari ţări investitor în economia ucraineană sunt: Germania, Cipru, Austria, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Olanda, Federaţia Rusă şi în alte ţări.

Ucraina a aderat la Organizaţia Mondială a Comerţului în 2008 și a semnat Acord de Asociere Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană.

Populaţia

Din totalul de 42 milioane de persoane, ucrainenii alcătuiesc 80%, restul este constituit din ruşi, belaruşii, evrei, tătari din Crimeea, moldoveni, polonezi, maghiari, români, greci, germani, bulgari şi reprezentanţi ai altor naţionalităţi mai puţin numeroase. Populaţia urbană alcătuieşte peste 66 la sută. Densitatea populaţiei este de 74,2 de locuitori la kilometru pătrat.

Religia

Religia dominantă în Ucraina este creștinismul ortodox. Biserica romano-catolică şi biserica greco-catolică sunt întîlnite, în special, în partea de vest a Ucrainei. De asemenea, în Ucraina există şi un anumit număr de protestanţi şi iudei. Islamul este răspîndit în partea de sud a ţării şi anume în Crimeea, unde locuiesc tătarii.

Valuta

Moneda oficială a Ucrainei grivna, care este subdivizată într-o sută de copeici. Grivna este destul de stabilă în ultimii ani. Valuta străină poate fi schimbată în grivne la orice punct de schimb valutar sau la bancă.

Ordinea de traversare a frontierii de stat a Ucrainei de către cetăţenii Republicii Moldova
Regulile vamale de intrare pe teritoriul Ucrainei

Ordinea de traversare a frontierei de stat a Ucrainei de către cetăţenii Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova traversează frontiera de stat a Ucrainei în baza paşapoartelor (simple sau biometrice) care dovedesc identitatea şi cetăţenia.

În conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova "Cu privire la măsurile suplimentare privind punerea în aplicare a drepturilor omului la libera circulaţie şi libera alegere a locului de reşedinţă", înregistrarea cetăţenilor străini şi a apatrizilor care intră pe teritoriul Ucrainei are loc la frontiera de stat. În acest scop a fost introdusă Cartea de imigrare. Aceasta se eliberează gratuit la trecerea frontierei de stat şi în timp ce treceţi prin punctul de control al paşapoartelor această carte este ştampilată.

Cartea de imigrare este divizată în două părţi, dintre care una este înmînată cetăţeanului străin pentru întregul sejur pe teritoriul Ucrainei.

O parte din cartea de imigraţie - "Plecarea" - este păstrată de cetăţeanul străin pentru întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Ucrainei. Cartea de imigrare este restituită poliţiştilor de frontieră la ieşirea din ţară la punctele de trecere a frontierei de stat a Ucrainei.

Străinii care traversează frontiera în baza paşapoartelor interne, ştampila de înregistrare trebuie să apară numai în cartea de imigrare. Străinii care traversează frontiera în baza paşapoartelor internaţionale, ştampila de înregistrare este aplicată şi în paşaport şi în cartea de imigrare. Pierderea cartei de imigrare nu presupune nici o sancţiune. În caz de pierdere, în baza sistemului computerizat unic, cartea de imigrare - "Sosirea" - va fi restaurată şi cetăţeanul îşi poate continua liber traseul său.

Străinii care traversează frontiera în baza paşapoartelor interne, ştampila de înregistrare a trecerii prin teritoriul Ucrainei nu este necesară. Pentru cetăţenii străini care intră în Ucraina în baza unei vize, poliţiştii de frontieră pun o ştampilă cu privire la traversarea frontierei în baza paşaportului internaţional. Termenul de valabilitate a înregistrării pentru cetăţenii care intră pe teritoriul Ucrainei fără viză este de - 90 de zile, iar pentru resortisanţii care intră în Ucraina în baza regimului de viză - pe durata a vizei, dar nu mai mult de şase luni.

În cazul în care partea primitoare (hotel, bază de odihnă, etc.) va primi cetăţeni străini care locuiesc fără ştampilă în cartea de imigrare, în conformitate cu art. 204 din Codul de administraţie, baza de odihnă va supusă unei amenzi de la 10 la 20 venituri minim neimpozitate (de la 170 grivne).

Dacă o persoană care traversează frontiera de stat a Ucrainei consideră că în legătură cu persoana sa este încălcată legislaţia Ucrainei, aceasta este obligată să îl cheme pe superiorul de tură şi pe şeful trenului şi să înregistreze datele persoanei care comite acte ilegale (cu cartea de reprezentare) prin scrierea unei declaraţii. Pentru propunere de mită funcţionarilor de unităţi de frontieră cu scopul de a facilita trecerea frontierei de către o anumită persoană, persona care vine cu iniţiativa de mituire poartă responsabilitate în conformitate cu art. 369 din Codul penal al Ucrainei.

Alte răspunsuri la întrebări ce țin de traversarea frontierei cu Ucraina găsiți pe site-ul Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.

ATENŢIE!

În legătură cu toate problemele privind încălcările săvîrşite de funcţionarii Serviciului de Stat Grăniceri al Ucrainei, vă puteţi adresa la Administraţia Serviciului de Stat Grăniceri al Ucrainei: La linia de încredere - 8-044-527-63-63 (multi-canal, non-stop, cu înregistrarea conversaţiilor), pe adresa – 01034 or. Kiev, strada Vladimirskaia, 26, E-mail: dovira@dpsu.gov.ua

Regulile vamale de intrare pe teritoriul Ucrainei

În conformitate cu prevederile Codului Vamal şi alte acte legislative ale Ucrainei, cetăţenii străini au dreptul de a traversa peste frontiera vamală a Ucrainei, orice obiecte şi mărfuri personale, cu excepţia celor care sunt interzise pentru import în Ucraina, precum şi a celor în legătură cu care legislaţia ucraineană impune anumite restricţii.

Ordinea de declarare şi de impozitare a obiectelor personale aduse de către cetăţenii străini pe teritoriul vamal Ucrainei

Obiectele personale, care sunt importate pe teritoriul vamal al Ucrainei de către cetăţeni direct în bagajul pe care îl însoţesc prin intermediul oricărui mijloc de transport sau sunt trimise în bagajele neînsoţite, trebuie să fie declarate verbal sau în scris, la discreţia proprietarului acestor obiecte sau la solicitarea unui funcţionar vamal şi nu sunt impozitate.

Obiectele personale ale cetăţenilor includ:

- accesorii personale, inclusiv metale şi pietre preţioase, cu semne care au fost în uz;
- obiecte cum ar fi îmbrăcăminte, lenjerie de corp, încălţăminte, care sunt de natură pur personală şi sunt destinate exclusiv pentru uz propriu şi au, de obicei, semne care confirmă că au fost în uz sau sunt noi, fiind importate, de obicei, într-un singur exemplar (set );
- obiecte de igienă personală şi produse cosmetice individuale într-o sumă care să răspundă necesităţilor unei singure persoane pentru perioada de călătorie;
- articole individuale de papetărie şi scris;
- aparat foto, cameră video, accesorii pentru camera foto şi video;
- binoclu;
- instrument muzical portabil;
- dispozitiv portabil de redare (casetofon, dictofon, etc.) cu pelicule, înregistrări şi discuri;
- radio portabil;
- televizor portabil;
- computer portabil personal şi accesoriile acestuia;
- calculator, carnet de notiţe electronic;
- dispozitive medicale portabile individuale pentru asigurarea vieţii umane şi pentru monitorizarea stării acesteia, care au semne care confirmă că au fost în uz;
- telefon mobil, celular, pager;
- cărucior pentru copii;
- scaun cu rotile;
- echipamente sportive - bicicletă, undiţă, set de echipament de alpinism, set de echipament de scufundare, set de schiuri, set de palete pentru tenis, plăci de surfing şi windsurfing, set de echipament de golf, alte echipamente similare, concepute pentru utilizarea de către o singură persoană;
- produse medicamentoase care sunt transportate peste frontiera vamală a Ucrainei în ordinea şi sumele determinate de Ministerul Sănătăţii;
- alte obiecte de strictă necesitate, care sunt proprietatea cetăţeanului şi sunt destinate exclusiv pentru uz propriu şi existenţă, nu sunt produse de bază şi nu sunt destinate pentru transferarea către alte persoane şi corespund scopului aflării în străinătate.

Formalităţile vamale şi impozitarea mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al Ucrainei

Mărfurile care sunt importate de către cetăţeni pe teritoriul vamal al Ucrainei direct în bagajul pe care aceştia îl însoţesc prin intermediul diferitelor tipuri de transport, sunt trimise împreună cu bagajele neînsoţite sau prin poşta internaţională, cu condiţia ca valoarea în vamală totală să nu depăşească suma de 1.000 de euro şi o greutate totală de maximum 100 kg, şi sunt supuse declaraţiei scrise către autorităţile vamale în maniera prevăzută pentru cetăţeni şi sunt supuse taxelor vamale la o rată de 20 la sută din costul de vamă, TVA-ului şi, în cazurile stabilite prin lege, impozitului de acciză şi a altor tarife.

O regulă similară se aplică şi în cazul formalităţilor vamale cu privire la mărfurile indivizibile importate pe teritoriul vamal al Ucrainei, a cărei valoarea în vamă depășește suma de 200 de euro şi avînd greutatea totală mai mare de 50 kg.

Particularităţile de impozitare a anumitor mărfuri şi vehicule care sunt importate (trimise) de către cetăţeni pe teritoriul vamal al Ucrainei:

1. Mărfuri şi mijloace de transport

Vor fi scutite de la impozitare pentru importul pe teritoriul vamal al Ucrainei următoarele tipuri de mărfuri:

- Mărfuri, a căror valoare totală în vamă să nu depăşească suma de 200 de euro, iar greutatea totală să nu depăşească 50 kg, care sunt importate în bagajele însoţite (cu condiţia că sunt declarate oral), sunt trimise în bagajele neînsoţite şi sunt livrate cetăţenilor prin intermediul poştei internaţionale;
- Băuturi spirtoase în volum de 1 litru, vin - 2 litri, bere - 5 litri şi produse din tutun - 200 de ţigări (sau 200 de grame din aceste produse), care sunt importate în bagajele personale ale cetăţenilor;
- Mărfurile care sunt importate temporar pe teritoriul vamal al Ucrainei în temeiul unei obligaţii de re-exportare a acestora;
- Produsele care aparţin cetăţenilor non-rezidenţi şi sunt transportate în tranzit prin teritoriul vamal al Ucrainei;
- Mijloacele de transport în număr de o unitate şi bunurile care sunt importate (trimise) de către cetăţeni şi fac parte dintr-o moştenire care se află în afara Ucrainei în favoarea unui rezident, sub rezerva confirmării conţinutului acesteia de organele care efectuează acte notariale în ţara unde se găseşte moştenirea. Confirmarea în cauză trebuie să fie supusă legalizării la oficiile consulare ale Ucrainei în ţara respectivă, cu excepţia cazurilor prevăzute în tratatele internaţionale al Ucrainei;
- Mărfurile care sunt importate (trimise) de către cetăţenii rezidenţi sub formă de premii primite pentru participarea la competiţii sportive şi alte concursuri sau festivaluri, în limitele stabilite de documentele relevante, în caz de confirmare a primirii premiilor de către autorităţile notariale ale ţării. Documentele menţionate confirmă primirea unor astfel de premii, care urmează să fie legalizate în instituţiile consulare ale Ucrainei din ţara respectivă, cu excepţia cazurilor prevăzute în tratatele internaţionale al Ucrainei;
- Produsele care anterior au fost exportate (transmise) de către cetăţenii rezidenţi în afara frontierei vamale a Ucrainei în regimul de export temporar în conformitate cu un angajament scris de re-importare şi care sunt importate (trimise) pe teritoriul vamal al Ucrainei în baza existenţei declaraţiei de export vamal cu indicarea unor astfel de mărfuri;
- Obiectele personale importate (trimise), în cazul strămutării cetăţenilor în scopul de a-şi stabili reşedinţa permanentă în Ucraina, inclusiv şi a vehiculelor cu motor în valoare de o unitate de astfel de vehicule pentru un cetăţean adult.

2. Produsele alimentare

Cetăţenii pot importa pe teritoriul vamal al Ucrainei, fără impozitare, alimente pentru uz propriu în sumă totală care nu depăşeşte cifra de 50 EURO per persoană în următoarele cantităţi:

- În ambalajul de la producător, conceput pentru comercianţii cu amănuntul - în sumă nu mai mare de o unitate sau cu o masă totală ce nu depăşeşte cantitatea de două kilograme de persoană pentru fiecare articol;
- Fără ambalaj – în cantitate care nu depăşeşte limita de două kilograme de persoană pentru fiecare articol;
- Fără ambalaj - un produs indivizibil gata pentru utilizare imediată, în cantitate nu mai mare de o unitate pentru fiecare persoană.

Produsele alimentare importate pentru uz propriu în volumele indicate sunt declarate verbal sau în scris, la discreţia proprietarului sau la solicitarea unui ofiţer vamal.

Importul temporar de obiecte personale şi mărfuri pe teritoriul vamal al Ucrainei

Cetăţenii au dreptul de a aduce liber bunurile personale pe teritoriul vamal al Ucrainei sub regimul de admitere temporară, sub rezerva unei declaraţii orale sau scrise a cestor obiecte facută la dorinţa proprietarului.

Formalităţile vamale legate de mărfurile impozabile importate pe teritoriul vamal al Ucrainei sub regimul de admitere temporară, sunt realizate prin depunerea unei declaraţii în formă scrisă în modul specificat de către Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei, precum şi prin furnizarea către autoritatea vamală a obligaţiei de a re-exporta aceste mărfuri de pe teritoriul vamal al Ucrainei.

Este permisă tranzitarea în regim temporar a produselor, valoarea vamală totală a cărora să nu depăşească suma de 1.000 de euro şi greutatea totală de maximum 100 kg sau bunurilor indivizibile, indiferent de valoarea în vamă şi greutate, cu condiţia prezentării unei declaraţii scrise în modul prevăzut Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei. De asemenea, este necesară intorducerea persoanelor în cauză în listele de evidenţă a autorităţilor vamale, care realirează tranzitarea unor astfel de mărfuri pe teritoriul vamal al Ucrainei, precum şi achitarea unor garanţii financiare care să constiutuie suma impozitelor care sunt plătite la importul pe teritoriul vamal, în scopul de utilizare gratuită.

Importul temporar al vehiculelor pe teritoriul vamal al Ucrainei

Importul temporar al vehiculelor pe teritoriul vamal al Ucrainei este permis cetăţenilor non-rezidenţi terţi în scopuri personale, pentru o perioadă de un an. Această perioadă poate fi extinsă la Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei sau de către autorităţile vamale autorizate cu luarea în considerare a scopului umanitar, ştiinţifice, economice şi de alt gen, al importării acestor vehicule.

Vehiculele care sunt importate temporar în conformitate cu un angajament scris de re-exportare nu pot fi transferate în proprietatea sau utilizarea altora.

Importul temporar al vehiculelor este permis în cazul prezentării documentului de confirmare a înregistrării acestora în afara Ucrainei.

Vehiculele importate temporar pe teritoriul vamal al Ucrainei pentru uz propriu de către cetăţenilii nerezidenţi pentru mai mult de două luni, urmează să fie supuse înregistrării la Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei.

Importul mijloacelor de transport în scopul tranzitării pe teritoriul Ucrainei

Cetăţenilor non-rezidenţi li se permite tranzitarea autovehicule prin teritoriul Ucrainei cu condiţia prezentării unei declaraţii scrise în modul prevăzut de Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei. De asemenea, este necesară intorducerea persoanelor în cauză în listele de evidenţă a autorităţilor vamale, care realirează tranzitarea unor astfel de mărfuri pe teritoriul vamal al Ucrainei, precum şi achitarea unor garanţii financiare care să constiutuie suma impozitelor care sunt plătite la importul pe teritoriul vamal, în scopul de utilizare gratuită.

Aceste stipulaţii nu se aplică în cazul vehiculelor înmatriculate permanent de către autorităţile de înregistrare relevante ale statelor străine.

Asigurarea mijloacelor de transport

De la 1 ianuarie 2005 în Ucraina a intrat în vigoare Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru proprietarii de vehicule.

La intrarea pe teritoriul Ucrainei, conducătorul auto al vehiculului trebuie să prezinte un document care să dovedească deţinerea unui contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă valabil pe teritoriul Ucrainei. Drept dovadă poate fi utulizată aşa-numita "carte verde" sau contractul intern (Ucraina) de răspundere civilă.

Contractul (ucrainean) poate fi emis la punctele de control pentru trecerea frontierei ucraineano-ruse.

Limba de completare a declaraţiei vamale

Declaraţia vamală este completată în limba vorbită de cetăţean. Declaraţia poate fi completată doar de un cetăţean care a împlinit vârsta de 16 ani. Informaţiile despre valorile monetare, obiectete de valoare care sunt transferate peste frontiera vamală de către cetăţenii sub vîrsta de 16 ani sau de către cetăţenii cu handicap, sunt specificate în declaraţiile persoanelor care însoţesc aceşti cetăţeni.

Transferarea monedei ucrainene şi a valutei străine prin frontiera vamală a Ucrainei

1. Exportul în afara Ucrainei a monedei ucrainene de către persoane fizice

O persoană fizică are dreptul de a exporta din Ucraina - pentru o singură persoană (indiferent de vârstă) – valută ucraineană în sumă ce nu depăşeşte cifra de 10 000 grivne, inclusiv:

a) Sub rezerva unei declaraţii verbale către autorităţile vamale a valutei ucrainene deţinute într-un cuantum care nu depăşeşte suma de 3000 grivne;
b) Sub rezerva unei declaraţii în scris către autoritatea vamală a valutei ucrainene deţinute, în cazul în care suma depăşeşte cifra de 3000 grivne.

Exportul de valută ucraineană de către persoanele fizice nerezidente şi într-un cuantum care depăşeşte standardele prevăzute mai sus, este permis în baza unei autorizaţii individuale eliberate de către Banca Naţională a Ucrainei.

2. Importul pe teritoriul Ucrainei a valutei ucrainene de către persoane fizice

O persoană fizică are dreptul de a exporta pe teritoriul Ucrainei - pentru o singură persoană (indiferent de vârstă) – valută ucraineană în sumă ce nu depăşeşte cifra de 10 000 grivne, inclusiv:

a) Sub rezerva unei declaraţii verbale către autorităţile vamale a valutei ucrainene deţinute într-un cuantum care nu depăşeşte suma de 3000 grivne;
b) Sub rezerva unei declaraţii în scris către autoritatea vamală a valutei ucrainene deţinute, în cazul în care suma depăşeşte cifra de 3000 grivne.

O persoană fizică are dreptul de a importa pe teritoriul Ucrainei valută ucraineană în sumă care depăşeşte norma prevăzută pentru o declaraţie verbală, în cazul în care valuta a fost scoasă din Ucraina din motive juridice (dacă există declaraţia vamală).

Importul de valută ucraineană de către persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi într-un cuantum care depăşeşte standardele indicate mai sus sunt este permis în baza unei licenţe individuale eliberate de către Banca Naţională a Ucrainei.

3. Exportul din Ucraina a valutei străine de către persoane fizice

Este permis exportul din Ucraina a valutei străine de către persoanele fizice rezidente şi non-rezidenţi cu furnizarea obligatorie a declaraţiei vamale de valută străină, a cecurilor care au fost importate mai devreme în Ucraina pe temeiuri legale (în prezenţa unei declaraţii vamale de import).

O persoană fizică are dreptul de a exporta din Ucraina pentru o singură persoană (indiferent de vârstă), valută străină şi / sau de călătorie şi cecuri personale şi / sau card de călătorie Visa Travel Money în sumă de maximum 10.000 USD sau echivalentul acestei sume în altă valută străină la cursul oficial al grivnei faţă de valutele străine, stabilit de către Banca Naţională a Ucrainei la data de trecere a frontierei vamale, inclusiv:

a) Sub rezerva unei declaraţii verbale către autorităţilor şi / sau controalelor vamale de schimb valutar a unei sume care nu depăşeşte 3000 USD sau echivalentul acesteia în alte valute;
b) Sub rezerva unei declaraţii în scris către autorităţile vamale din partea:

- Unei persoane fizice rezidente, în cazul în care suma depăşeşte cifra de 3000 USD sau echivalentul acesteia în valută străină, fără documente justificative;
- Unei persoane fizice non-rezidente, în cazul în care suma depăşeşte cifra de 3000 dolari SUA sau echivalentul acesteia în alte valute străine în baza unui certificat eliberat de o bancă autorizată;
- Unei persoane fizice deţinătoare a Cardului individual Money Travel Visa în baza unui certificat eliberat de o bancă autorizată;

Certificatul bancar este eliberat persoanelor fizice pentru a exporta din Ucraina:

- valută străină în numerar, extrasă de către o persoană fizică non-rezidentă din propriile sale conturi în valută străină în băncile autorizate, obţinută în baza cardurilor de plată sau în baza cecurilor de călătorie şi / sau a controalelor achiziţionate prin casieria unei bănci autorizate;
- Carduri Visa Travel Money, cumpărate de la băncile autorizate.

Cantitatea de monedă străină pe un card Visa Travel Money nu poate depăşi suma de 10.000 USD.

O persoană fizică rezidentă are dreptul de a exporta din Ucraina cecuri personale emise de băncile străine, precum şi de instituțiile non-bancare străine prin respectarea legislaţiei ucrainene cu condiţia depunerii unei declaraţii în formă scrisă la vamă.

4. Importul în Ucraina a valutei străine de către persoane fizice

O persoană fizică rezidentă are dreptul de a importa în Ucraina, cu indicarea obligatorie într-o declaraţie vamală a valutei străine, a cecurilor care au fost scoase mai devreme din Ucraina în mod legal din punct de vedere juridic (dacă există declaraţia vamală).

O persoană fizică are dreptul de a importa în Ucraina pentru o singură persoană (indiferent de vârstă), valută străină şi / sau cecuri într-o sumă ce nu depăşeşte cifra de 15.000 de dolari sau echivalentul acesteia în alte valute străine la cursul de schimb oficial al grivnei faţă de valutele străine stabilit de către Banca Naţională a Ucrainei la data de trecere a frontierei vamale, inclusiv:

a) Sub rezerva unei declaraţii verbale către autorităţile vamale a valutei ucrainene deţinute într-un cuantum care nu depăşeşte suma de 3000 grivne;
b) Cu condiţia furnizării unei declaraţii în formă scrisă către autorităţile vamale, în cazul în care suma depăşeşte3000 USD sau echivalentul în valută străină, fără documente justificative.

Valuta străină şi cecurile care sunt importate de către persoane fizice, rezidenţi şi nerezidenţi, într-o sumă care depăşeşte normele specificate mai sus, sunt acceptate de către autorităţile vamale pentru păstrarea în siguranţă. Valuta în numerar este supusă transferării de către autorităţile vamale pe contul curent în valută străină, pe numele unei persoane fizice, rezidente sau nerezidente, în cazul în care persoana în cauză va furniza documente care atestă disponibilitatea unui cont bancar autorizat.

Valuta străină în numerar şi / sau cecurile sunt returnate proprietarului pentru importarea acestora în Ucraina cu condiţia demonstrării permisiunii exprese a Băncii Naţionale a Ucrainei sau sunt returnate proprietarului - persoanei fizice nerezidente în cazul plecării acesteia din Ucraina.

Regulile de intrare în Ucraina în caz de tranzit prin teritoriul Ucrainei

Este permis importul în Ucraina de către persoanele fizice care trec prin teritoriul Ucrainei în regim de tranzit, transferînd mijloace în valoare de până la suma de 30.000 de dolari SUA sau echivalentul acesteia în alte valute străine la cursul de schimb oficial al hrivnei faţă de valutele străine stabilit de către Banca Naţională a Ucrainei în ziua de depunere a declaraţiei vamale, a cecurilor emise de către băncile străine şi instituţiile non-bancare în sumă de până la 30.000 de dolari SUA în cazul în care acestea deţin o viză de tranzit ucrainean, o viză pentru ţara de destinaţie, bilete sau alte documente care dovedesc caracterul de tranzit al călătoriei.

ATENȚIE: La 4 iunie 2015, Guvernul Ucrainei a adoptat Hotărârea nr. 367 privind aprobarea Procedurii de intrare și ieșire din teritoriul ocupat temporar al Ucrainei. Conform acestei proceduri, străinii și apatrizii pot intra și ieși din teritoriul Ucrainei temporar prin punctele de control, prezentând un pașaport și un permis special eliberat de organul teritorial al Serviciului Migrațional de Stat al Ucrainei. Detalii aici.

Informaţii generale
Documentele necesare pentru obţinerea unui permis de şedere temporară
Documentele necesare pentru obţinerea unui permis de şedere permanentă
Procedura de intrare a imigranţilor în Ucraina şi de eliberare a autorizaţiei de şedere permanentă
Motive de refuz a acordării permisului de imigrare
Motive de anulare a permisului de imigrare
Retragerea permisului de şedere permanentă, expulzarea de pe teritoriul Ucrainei
Re-depunerea cererilor pentru acordarea permisului de imigrare
Confirmarea statutului de rezident pe termen lung în Ucraina
Asigurarea medicală
Sistemul de pensii

Informaţii generale

Legislaţia ucraineană nu prevede existenţa unui astfel de termen precum "permis de şedere", fiind utilizat termenul de "imigrare". În conformitate cu art. 1 din Legea Ucrainei "Cu privire la Imigraţie”, imigrarea reprezintă sosirea pe teritoriul Ucrainei în conformitate cu legea stabilită pentru cetăţenii străini şi apatrizi în ceea ce priveşte procedura de obţinere a dreptului de şedere permanentă.

În Ucraina, există, în funcţie de termen, două tipuri de permise de şedere:

1. Permis de şedere temporară;
2. Permis de şedere permanentă.

Un permis de şedere temporară poate fi eliberat unui străin care lucrează sau intenţionează să se angajeze la muncă şi primeşte un salariu în Ucraina.
Un permis de şedere permanentă poate fi eliberat unui străin care are motive temeinice pentru primirea acestuia în conformitate cu legislaţia Ucrainei.

Străinii şi apatrizii pot imigra în Ucraina pentru şedere permanentă sau temporară cu scopul angajării în cîmpul muncii. Drept motive pentru acordarea permisului de şedere temporară poate servi deţinerea unui permis de muncă pentru străini, este eliberat de o agenţie guvernamentală specializată. Pentru a obţine un permis de muncă, cetăţeanul străin poate să iniţieze o afacere în Ucraina sau să se angajeze la muncă în cadrul unei întreprinderi existente.

Documentele necesare pentru obţinerea unui permis de şedere temporară

Documentele solicitate din partea firmei:

 1. Certificat de înregistrare de stat (ştampila + "exemplar autentic");
 2. Copie a certificatului de statistică (ştampila + " exemplar autentic");
 3. Copia certificatului bancar confirmînd existența unui cont deschis (ştampila + "exemplar autentic");
 4. Certificat care confirmă lipsa datoriilor fiscale şi pentru cotizații (ştampila + "exemplar autentic").
 5. Copie a cărţii de evidenţă a Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) (ştampila + "exemplar autentic").

Documentele de la un cetăţean străin:

 1. copie a primei pagini din paşaport (tradusă şi legalizată în limba ucraineană), copii ale tuturor paginilor paşaportului;
 2. copie a codului de identificare;
 3. copie a unui permis de muncă (legalizată);
 4. certificat medical cu privire la lipsa SIDA sau a tuberculozei (obţinut la cea mai apropiată policlinică) şi certificat narcologic;
 5. cazier judiciar din Ucraina;
 6. certificat de Forma N#3 privind componenţa familiei. În cazul în care în apartament nu este înregistrată nici o persoană - certificat care să confirme faptul că nimeni nu este înregistrat în apartament;
 7. declarația tuturor membrilor majori ai familiei (de la vîrsta de 18 ani) că nu există nici o obiecţie faţă de înregistrarea cetăţeanului;
 8. documente care să ateste dreptul de proprietate sau de utilizare a locuinţelor (contract de vânzare-cumpărare, donaţie) sau de leasing certificate notarial;
 9. copie a poliţei de asigurare (UKRINMEDSTRAH);
 10. 6 fotografii alb-negru pe bază mată de dimensiunea 3x4;
 11. certificat de achitare a serviciilor Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) şi a taxei de stat.

Un aspect pozitiv important este faptul că străinul care deţine permis de şedere permanentă, poate obține vize pentru a călători în alte ţări în cadrul ambasadelor / consulatelor Ucrainei. Un alt avantaj este lipsa necesităţii de înregistrare periodică în cadrul Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU).

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere permanentă

 1. copie a primei pagini din paşaport (tradusă şi legalizată în limba ucraineană), copii ale tuturor paginilor paşaportului;
 2. documentele ce confirmă relaţia de rudenie cu cetăţenii Ucrainei;
 3. cazierul judiciar din ţara de origine;
 4. certificat medical cu privire la lipsa SIDA sau a tuberculozei şi certificat narcologic;
 5. cazier judiciar din Ucraina;
 6. certificat de Forma N#3 privind componenţa familiei;
 7. documente care să ateste dreptul de proprietate sau de utilizare a locuinţelor (contract de vânzare-cumpărare, donaţie) sau de leasing certificate notarial;
 8. declarația tuturor membrilor majori ai familiei că nu există nici o obiecţie faţă de înregistrarea cetăţeanului;
 9. 8 fotografii alb-negru pe bază mată de dimensiunea 3x4;
 10. certificat de achitare a serviciilor Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) şi a taxei de stat.

Atenţie! Dacă aţi primit un permis de şedere, acesta vă oferă libertatea de a lucra în Ucraina, fără alte permise suplimentare şi de a traversa frontiera ucraineană fără viză.

În conformitate cu legea "Cu privire la imigrare", pentru a obţine dreptul de şedere permanentă în Ucraina trebuie să obţineţi dreptul de emigrare. Permisiunea de a emigra în Ucraina este emisă în conformitate cu cota alocată de imigraţie .

NOTĂ: Cota de imigrare - numărul maxim de străini şi apatrizi cărora li se pot elibera permise de şedere permanentă în cursul unui an calendaristic pentru fiecare regiune a Ucrainei (articolul 1 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare"). Cota de imigrare este stabilită anual, la începutul anului, de către Cabinetului de Miniştri al Ucrainei. De exemplu, pentru 2018 s-a stabilit cota de 4,3 mii de imigranți. De asemenea, cota de imigrare este stabilit în mod diferit pentru diferite categorii de străini, indiferent de ţara din care doresc aceştia doresc să se mute în Ucraina.

Cota de imigrare este stabilită pentru următoarele categorii de străini:

 1. Reprezentanţi ai ştiinţei şi culturii, imigraţia cărora este în interesul Ucrainei şi lucrătorii şi specialiştii de înaltă calificare necesari pentru economia Ucrainei;
 2. Persoanele care au efectuat în Ucraina investiţii externe în valute străine de schimb în sumă nu mai mică de 100.000 de dolari;
 3. Persoanele care sunt fraţi sau surori sora, bunici sau nepoţi ai unui cetăţean ucrainean;
 4. Persoanele care au deţinut anterior cetăţenia Ucrainei;
 5. Părinţii, soţul (soţia) imigrantului şi copiii minori ai acestuia;
 6. Persoanele care au locuit continuu pe teritoriul Ucrainei în decursul a trei ani de la data acordării statutului de refugiat sau azil în Ucraina, precum şi părinţii, soţii (soţiile) şi copiii minori ai acestora care împreună cu ei.

Dacă vă regăsiţi într-una dintre categoriile de străini menţionate mai sus, aveţi dreptul de a imigra în Ucraina, în cadrul cotei de imigrare stabilite. În cazul în care cota de imigrare pentru un an calendaristic s-a epuizat, atunci veţi putea să aplicaţi pentru imigrare anul următor.

NOTĂ: Puteţi primi permisiunea de a emigra în afara cotei de imigrare (adică indiferent de faptul dacă cota a fost epuizată sau nu). În conformitate cu partea 2 din art. 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la Imigraţie".

Permisiunea de a emigra în afara cotei de imigrare poate fi acordată următoarelor categorii de cetăţeni străini:

 • Unul dintre soţi, în cazul în care al doilea soţ, cu care este căsătorit pentru mai mult de doi ani, deţine cetăţenia, copiii şi părinţii cetăţenilor Ucrainei. Cu alte cuvinte, dacă sunteţi căsătorit cu un cetăţean al Ucrainei pentru mai mult de doi ani sau sunteţi copilul unui cetăţean ucrainean sau sunteţi un părinte al unui cetăţean al Ucrainei, aveţi tot dreptul de a obţine permisiunea de a emigra in Ucraina, indiferent de cota de imigrare stabilită pentru anul respectiv. La etapa actuală, acesta este cel mai răspîndit motiv pentru obţinerea statutului de imigrant în Ucraina;
 • Persoanele care sunt tutori sau curatori ai unui cetăţean ucrainean sau se află sub tutela cetăţenilor ucraineni;
 • Persoanele care au dreptul de a dobândi cetăţenia Ucrainei în temeiul originii teritoriale (puteţi să vă familiarizați cu lista categoriilor de persoane au dreptul de a dobândi cetăţenia Ucrainei în baza originii teritoriale, în articolul 8 din Legea Ucrainei. "Cu privire la cetăţenia Ucrainei";
 • Persoane a căror imigrare este în interesul naţional al Ucrainei (de regulă, acestea sunt oameni de știință şi artă sau savanţi binecunoscuţi, etc);
 • Ucrainenii de peste hotare, soţii ucrainenilor de peste hotare şi copiii acestora, în caz de intrare şi şedere comună pe teritoriul Ucrainei (a se vedea Legea Ucrainei "Cu privire la statutul juridic al ucrainenilor de peste hotare”.

În conformitate cu articolul 9 din Legea Ucrainei "Privind imigraţia", cererile pentru obţinerea permiselor de imigrare pot fi depuse de:

 • persoanele care locuiesc permanent în afara Ucrainei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ucrainei în străinătate în conformitate cu locul lor de reşedinţă;
 • persoanele care se află în Ucraina în mod legal la organele corpului central special autorizat al puterii executive pentru probleme de imigrare în conformitate cu locul lor de reşedinţă (adică la departamentele de Cetăţenie, Imigraţie şi de înregistrare a persoanelor fizice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei);

Cerere de solicitare a unui permis de imigrare trebuie să fie depusă personal la autoritatea guvernamentală corespunzătoare. Dacă există motive temeinice (în caz de boală a solicitantului, în caz de dezastru natural, etc.), cererea poate fi expediată prin poştă sau poate fi depusă de către o altă persoană printr-o procură legalizată notarial.

NOTĂ: În cazul persoanelor minore, precum şi a persoanelor care sunt recunoscute ca fiind incapabile, cererea pentru acordare unui permis de imigrare poate fi depusă de reprezentanţii legali ai persoanei în cauză

În cazul imigrării unui părinte însoţit de copii minori, el (ea) trebuie să depună o declaraţie în numele soţului (soţiei), certificată notarial, prin care confirmă că nu are nici o obiecţie împotriva imigrării copiilor împreună cu tatăl (mama) lor. În absenţa unui astfel de acord, tatăl (mama) trebuie să prezinte decizia organului de stat corespunzător prin care se confirmă faptul că copiii rămîn cu tatăl/mama. Decizia în cauză trebuie să fie legalizată de un organ consular al Ucrainei, dacă nu există o altă procedură echivalentă stipulată în tratatele internaţionale ale Ucrainei.

Pentru acordarea permisiunii de a emigra, împreună cu formularul completat în mod corespunzător trebuie să fie depuse şi următoarele documente:

 • copie a documentului de identitate (confirmînd cetăţenia / naţionalitatea sau statutul de apatrid);
 • trei fotografii de dimensiunea 3.5 x 4.5 cm;
 • un document de confirmare a locului de reşedinţă (în Ucraina şi în străinătate);
 • informaţii demonstrate documentar cu privire la componenţa familiei (copii ale certificatelor de naştere, certificate de căsătorie, documente de adopţie, custodie, etc.);
 • un document care să ateste că persoana nu suferă de alcoolism cronic, nu este dependentă de droguri sau nu suferă de boli infecţioase, lista cărora este stabilită de către organul central al puterii executive privind problemele legate de sănătate (nu se aplică în cazul persoanelor menţionate la alineatele 1 şi 3 din partea 3, Articolul 4 din Legea din Ucraina "Privind imigraţia" şi anume, în cazul cînd unul dintre soţi, cu care sunteţi căsătorit de mai mult de doi ani, este cetăţean al Ucrainei, precum şi în cazul copiilor şi părinţilor cetăţenilor Ucrainei care au dreptul la cetăţenia Ucrainei în baza originii teritoriale).

Pe lîngă documentele menţionate mai sus trebuie prezentate şi următoarele documente:

 • pentru persoanele menţionate în alineatul 1 din partea 2 a articolului 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare" un document care confirmă sprijinul petiţiei lor de către organul central al puterii executive în Ucraina;
 • pentru persoanele menţionate în punctul 2 din partea 2 a articolului 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare" copii ale documentelor care dovedesc concordanţa cu calificările de specialitate sau cu cerinţele de lucru prevăzute în lista aprobată de către autoritatea centrală responsabilă pentru Muncă şi Politicii Sociale;
 • pentru persoanele menţionate în punctul 3 din partea 2 a articolului 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare" o copie a înregistrării de stat a investiţiilor străine în economia Ucrainei în valută străină în valoare nu mai mică de 100. 000 de USD;
 • pentru persoanele menţionate în punctul 4 din partea 2 şi alineatul 1 din partea 3 a articolului 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare" copii ale documentelor care dovedesc relaţia lor de rudenie cu un cetăţean al Ucrainei;
 • pentru persoanele menţionate în punctul 5 din partea 2 a articolului 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare" un document care certifică faptul că persoana a deţinut anterior cetăţenia Ucrainei;
 • pentru persoanele menţionate în punctul 6 din partea 2 a articolului 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare" copii ale documentelor care demonstrează relaţia lor de rudenie cu imigrantul şi documentul prin care se confirmă că imigrantul nu are nici o obiecţie faţă de imigrarea acestora şi garantează securitatea financiară a acestora la un nivel nu mai mic decât minimul de existenţă stabilit în Ucraina;
 • pentru persoanele menţionate în punctul 7 din partea 2 a articolului 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare" o copie a documentului de confirmare a acordării statutului de refugiat în Ucraina sau a dreptului de azil în Ucraina, precum şi un document care confirmă şedere continuă legală a unei persoane în Ucraina timp de trei ani de la data acordării statutului de refugiat sau a dreptului de azil în pe teritoriul Ucrainei;
 • pentru persoanele menţionate în punctul 2 din partea 3 a articolului 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare" copii ale documentelor privind numirea acestora în calitate de tutori ai unui cetăţean din Ucraina sau privind instituirea tutelei asupra persoanei în cauză de către un cetăţean al Ucrainei;
 • pentru persoanele menţionate în punctul 3 din partea 3 a articolului 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare" documente care dovedesc că persoanele în cauză sau cel puţin unul dintre părinţii, buneii, fratele sau sora s-au născut sau au locuit până la data de 16 iulie 1990 pe un teritoriu care a devenit teritoriu al Ucrainei, în conformitate cu articolul 5 din Legea Ucrainei "Cu privire la succesiunea Ucrainei", precum şi pe alte teritorii care au fost parte a Republicii Populare Ucrainene, a Republicii Populare Ucrainene de Vest, pe teritoriul statului ucrainean, al Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, în Ucraina Transcarpatică sau pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene (RSSU);
 • pentru persoanele menţionate în punctul 4 din partea 3 a articolului 4 din Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare" – un demers din partea organului central al puterii executive din Ucraina, prin care se confirmă că solicitantul este o persoană de interes naţional pentru Ucraina.

Documentele eliberate de către autorităţile competente ale ţărilor străine, trebuie să fie legalizate în modul stabilit, cu excepţia cazurilor prevăzute în tratatele internaţionale ale Ucrainei. Copiile acestor documente, precum şi acordul în formă scrisă cu privire la imigrare şi la garanţiile oferite trebuie să fie prezentate doar legalizate notarial.

Atenţie! Documentele şi informaţiile care se pot schimba, pot fi prezentate în termen de şase luni de la data eliberării acestora de către organele competente.

În cazul în care legislaţia ucraineană prevede achitarea unei taxe de stat sau consulare pentru acţiuni legate de acordarea unui permis de imigraţie, atunci la cererea înaintată trebuie să fie anexat şi bonul de plată a taxelor corespunzătoare.

Atenţie! În cazul în care solicitantul nu prezintă toate documentele specificate în Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare", atunci documentele de solicitare a unui permis de imigrare nu sunt acceptate. Dacă este necesar, autorităţile competente, care asigură procesarea datelor din domeniul migraţiei pot solicita alte documente care ar confirma existenţa motivelor de acordare a permisului de imigrare, în cazul în care solicitarea nu vine în contradicţie cu Legea Ucrainei "Cu privire la imigrare", precum şi de a invita solicitanţii sau alte persoane la o convorbire.

Atenţie! Termen de examinare a cererilor privind acordarea permiselor de imigrare nu poate depăşi perioada de un an de la data depunerii setului de documente.

Procedura de intrare a imigranţilor în Ucraina şi de eliberare a autorizaţiei de şedere permanentă în Ucraina

!!! Perioada de procesare a înregistrării cetăţeanului străin, în cazul furnizării tuturor documentelor menționate mai sus este de 7 la 10 zile lucrătoare. Taxa de înregistrare de bază - 1000 UAH. Costul de procesare a înregistrării nu include Serviciile Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) şi taxa de stat - 300 UAH.

Pentru persoana care locuieşte permanent în afara Ucrainei şi a obţinut un permis de imigrare, misiunea diplomatică sau oficiul consular al Ucrainei va elibera o viză de imigrare, care este valabilă pentru un an de la data înregistrării acesteia. Această persoană va intra pe teritoriul Ucrainei, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Ucrainei.

La sosire în Ucraina, imigrantul trebuie să se adreseze în termen de cinci zile lucrătoare la organul central special autorizat al puterii executive pe probleme de imigraţie cu solicitarea de eliberare a unui permis de şedere permanentă - un document care confirmă dreptul unui străin sau al unei persoane apatride de a locui permanent pe teritoriul Ucrainei). Cererea trebuie să fie însoţită de o copie a paşaportului solicitantului, prin anexarea vizei de imigrare şi a unei copii a deciziei de acordare a permisiunii de imigrare.

Organul special autorizat al puterii executive pe probleme de imigraţie va elibera persoanei imigrante un certificat de acordare a dreptului de rezidenţă permanentă în termen de o săptămînă de la data depunerii documentelor.

Atenţie! Persoana care se află în mod legal în Ucraina şi a primit permisiunea de a emigra, Organul special autorizat al puterii executive pe probleme de imigraţie va elibera un certificat de rezidenţă permanentă în termen de o săptămână de la data depunerii cererii în cauză.

Motive de refuz a acordării permisului de emigrare

Permisul de imigrare nu se acordă în următoarele cazuri:

 • Persoanele condamnate la închisoare pentru un termen mai mare de un an pentru comiterea unui act care, în conformitate cu legile din Ucraina, constituie o infracţiune, în cazul în care condamnarea nu este anulată sau expirată în modul prevăzut de lege;
 • Persoanele care au comis o infracţiune împotriva umanităţii sau o crimă de război, astfel cum acestea sunt definite în dreptul internaţional sau sunt căutate în legătură cu comiterea unui act care, în conformitate cu legile din Ucraina, a recunoscut ca o crimă sau împotriva cărora este intentat un caz penal, dacă ancheta preliminară nu este finisată;
 • Persoanele care suferă de alcoolism cronic, sunt dependente de droguri sau suferă de boli infecţioase, a căror listă este stabilită de către autoritatea executivă centrală privind problemele de sănătate;
 • Persoanele care au raportat informaţii false sau au prezentat documente neveridice în dosarul de documente privind acordarea permisiunii de a emigra;
 • Persoanele cărora prin lege le este interzisă intrarea pe teritoriul Ucrainei;
 • În alte cazuri prevăzute de legislaţia ucraineană.

Prevederile paragrafelor 1 şi 3 nu se aplică persoanelor menţionate la alineatele 1, 3, a treia parte a articolului 4 al legii în vigoare.

Motive de anulare a permisului de emigrare

Permisul de imigrare poate fi revocat de către autoritatea care l-a eliberat, în cazul în care:

 • Indică faptul că acesta a fost acordat în baza unor informaţii false, documente false sau documente care şiau pierdut efectul lor;
 • Imigrantul este condamnat în Ucraina la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de un an, iar verdictul a intrat în vigoare juridică;
 • Acţiunile imigranţilor ameninţă securitatea naţională a Ucrainei, ordinea publică a Ucrainei;
 • Anularea este necesară pentru protecţia sănătăţii, drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor Ucrainei;
 • Imigrantul a încălcat legea privind statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor;
 • În alte cazuri prevăzute de legislaţia ucraineană.

Retragerea permisului de şedere permanentă, expulzarea de pe teritoriul Ucrainei

Organul special autorizat al organului central al puterii executive pe probleme de imigrare va trimite o copie a deciziei către persoana în legătură cu care este anulat permisul de reşedinţă permanentă nu mai târziu de o săptămână de la aprobarea prezentei decizii.

NOTĂ! O persoană în legătură cu care a fost luată decizia de anulare a permisului de imigrare, trebuie să părăsească teritoriul Ucrainei în termen de o lună de la data primirii unei copii a acestei decizii.

Dacă în acest timp persoana nu a părăsit teritoriul Ucrainei, aceasta este supusă deportării în conformitate cu legislaţia ucraineană. În caz de anulare a unui permis de imigrare pentru o persoană care a deţinut statutul de refugiat, atunci aceasta nu poate fi expulzată sau deportată forţat într-o ţară unde viaţa sau libertatea sa ar fi ameninţate pe motiv de rasă, naţionalitate, religie, apartenenţa la un anumit grup social sau opinie politică.

Dacă o persoană a făcut apel în instanţele de judecată împotriva deciziei de a anula permisiunea de a emigra, decizia de expulzare nu poate fi implementată înainte de intrarea în vigoare a deciziei instanţei de judecată.

În caz de anulare a unui permis de imigrare şi de retragere a dreptului de şedere permanentă în legătură cu privarea de libertate a unei persoane, atunci aceasta trebuie să părăsească Ucraina în termen de o lună de la data sentinţei.

Re-depunerea cererilor pentru acordarea permisului de imigrare

O persoană poate re-aplica pentru acordarea unui permis de imigrare nu mai devreme de un an de la data deciziei de a nu acorda permisul de imigrare sau de la anularea acestuia. Căile de atac împotriva deciziilor de imigrare, acţiunilor sau inacţiunilor autorităţilor de stat, funcţionarilor şi ofiţerilor

Acţiunile şi inacţiunea funcţionarilor care încalcă ordinea şi calendarul de examinare a cererilor pentru permise de imigrare, deciziile luate de către organismul central special autorizat al puterii executive privind imigraţia şi organismele sale subordonate, pot fi atacate în instanţă în conformitate cu procedura stabilită.

Confirmarea statutului de rezident pe termen lung în Ucraina

Documentul de bază care oferă cetățeanului străin dreptul legal de a locui permanent pe teritoriul Ucrainei este un certificatul sau autorizaţia de şedere permanentă (în ucraineană - посвідка на постійне проживання). Acest este principalul document al unui străin în Ucraina şi face posibilă aflarea permanentă şi legală pe teritoriul Ucrainei, eliminând necesitatea de a părăsi Ucraina la expirarea unui termen de 90 zile şi apoi de a reveni în scopul de a prelungi cerinţele iniţiale de şedere în Ucraina, dat fiind faptul că documentul în cauză este eliberat pentru o perioadă nedeterminată.

Atenţie! Un aspect pozitiv important este faptul că străinul care deţine permis de şedere permanentă, poate obține vize pentru a călători în alte ţări în cadrul ambasadelor / consulatelor Ucrainei. Un alt avantaj este lipsa necesităţii de înregistrare periodică în cadrul Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU).

Persoanele care au obţinut un permis de şedere în Ucraina rămîn a fi cetăţeni străini (sau persoane fără cetăţenie), astfel că, pentru angajarea în cîmpul muncii în Ucraina, este necesară obţinerea unei autorizaţii separată. Pentru a face acest lucru, trebuie să prezentaţi toate documentele documente solicitate atît din partea aplicantului, cît şi din partea companiei (firmei) angajatoare.

Termenul de examinare a setului de documente şi de eliberare a unei decizii de către instituţiile competente din Ucraina cu privire la obţinerea unui permis de muncă este de până la 3 luni.

Asigurarea medicală

Asigurările benevole de sănătate includ:

- Asistenţă ambulatorie - consultaţii, chemarea medicului la domiciliu, diagnosticare;
- Plata şi livrarea medicamentelor şi preparatelor;
- Asistenţă medicală de urgenţă – chemarea ambulanţei, examinarea, îngrijirile de urgenţă, asigurarea cu medicamente, transportarea.
- Asistenţă medicală dentară - examinare şi consultare, tratament terapeutic chirurgical, razele X şi anestezie.

Programul complex de asigurări sociale de sănătate include asigurarea în cea ce priveşte cheltuielile neprevăzute pentru asistenţă medicală şi medicamente în caz de boală, precum şi despăgubirea în caz de accident, invaliditate sau deces.

Tarifele pentru asigurări de sănătate depind de lista de riscuri, niveluri de programe, numărul de persoane asigurate, de regiunea de deservire, de starea de sănătate a persoanei asigurate şi sunt determinate, de regulă, după trecerea examenului medical.

Contractul de asigurare medicală este un acord semnat între persoana asigurată şi societatea de asigurări, în cadrul căruia instituţia medicală se angajează să organizeze şi să finanţeze servicii de asistenţă medicală şi alte servicii în conformitate cu Programul de Asigurare Medicale Benevolă.

Contractul de Asigurare Medicală Benevolă este considerat ca fiind încheiat din momentul alocării primului comision în cazul în care contractul nu stipulează altă modalitate de intrare în vigoare a acestuia.

Sistemul de pensii

În Ucraina funcționează un sistem solidar de pensii. Cei care sunt angajați în câmpul muncii direcționează o anumită sumă de bani către Fondul de pensii, iar statul distribuie suma data pensionarilor. Dacă acest sistem funcționa perfect în perioada sovietică, în prezent ținând cont de situația socio-economică, se impun anumite reforme, o modernizare a sistemului de impozitare, în timp ce sistemul de pensionare rămâne același.

În 2017 s-a produs această modernizare care constă în optimizarea cheltuielilor statului. Noua legislație anulează pensiile speciale pentru funcționarii publici, judecători, oameni de știință și alte categorii. Excepție face personalul militar și cei din serviciul organelor de drept. Pensionarii pot beneficia de pensie și activa în câmpul muncii în același timp.

Se acordă mare atenție stagiului pentru pensionare, dacă nu aveți suficienți ani munciți. Puteți cumpăra diferența. Cei care nu au stagiul pentru pensionare, primesc o îndeminizație socială de la 63 ani. Se elimină dreptul de a beneficia de pensii în baza anilor lucrați în domeniul învățământului, educației și cel social. Minim sunt necesari 15 ani de muncă.

Principalele modificări ale sistemului de pensii din 3 octombrie 2017:

- De la 1 оctombrie pensia minimală constituie 1 452 grivne.
- Pensia pentru copii, invalizi, pensionari care nu au anii necesari pentru pensie este de 1 373 grivne.
- Dacă aveți 60 de ani, și ați decis să nu mai activați în câmpul muncii, atunci puteți obține o pensie, dacă aveți:
      În 2018-  25 ani de muncă trecuți oficial.
      În 2019 - 30 de ani;
      În 2020 – cel puțin 35 de ani.

Vârsta de pensionare este de 60 ani pentru bărbați și 58 ani pentru femei. Dacă decideți să activați în continuare, statul acordă un bonus de 0,5% din pensie pentru fiecare lună pentru primii 5 ani lucrați după ieșirea la pensie, iar după – 0,75%.

Principiile legislaţiei ucrainene privind cetăţenia
Motive pentru dobândirea cetăţeniei ucrainene
Condiţiile de acordare a cetăţeniei ucrainene
Procedura de obţinere a cetăţeniei ucrainene

Legea "Cu privire la cetăţenia Ucrainei", în conformitate cu Constituţia Ucrainei, determină conţinutul juridic al cetăţeniei ucrainene, motivele şi procedura de acordare a acesteia, precum şi procedura de terminare, împuternicirile autorităţilor publice care sunt implicate în problemele legate de cetăţenia ucraineană, procedura de apel împotriva deciziei cu privire la probleme de cetăţenie, împotriva acţiunilor sau inacţiunii autorităţilor de stat, funcţionarilor şi ofiţerilor.

Principiile legislaţiei ucrainene privind cetăţenia

Legislaţia Ucrainei cu privire la cetăţenie se bazează pe următoarele principii:

 1. Cetăţenia unică - cetăţenia statului ucrainean, exclude posibilitatea existenţei cetăţeniei unităţilor administrativ-teritoriale a Ucrainei. Dacă un cetăţean ucrainean a dobândit cetăţenia (naţionalitatea) unui alt stat, atunci în relaţiile juridice cu Ucraina, acesta este recunoscut numai în calitate de cetăţean al Ucrainei. În cazul în care o persoană străină a dobândit cetăţenia ucraineană, atunci în relaţiile juridice cu Ucraina, acesta este recunoscut numai în calitate de cetăţean al Ucrainei;
 2. Prevenirea apariţiei unor cazuri de apatridie;
 3. Imposibilitatea de a priva un cetăţean al Ucrainei de cetăţenie ucraineană;
 4. Recunoaşterea dreptului cetăţenilor Ucrainei de a-şi schimba cetăţenia;
 5. Imposibilitatea de a dobândi în mod automat cetăţenia Ucrainei de către un străin sau un apatrid ca urmare a căsătoriei cu un cetăţean al Ucrainei sau prin dobândirea cetăţeniei ucrainene de către soţia (soţul) acestuia/acesteia şi încetarea automată a cetăţeniei ucrainene ca urmare a încetării căsătoriei sau ca rezultat al încetării cetăţeniei ucrainene de către unul dintre soţi;
 6. Egalitatea în faţa legii pentru toţi cetăţenii Ucrainei, indiferent de motiv, ordinea şi momentul dobândirii cetăţeniei ucrainene;
 7. Menţinerea cetăţeniei ucrainene, indiferent de locul de reşedinţă al cetăţeanului Ucrainei.

În conformitate cu articolul 3 din Legea Ucrainei "Cu privire la cetăţenia Ucrainei", cetăţeni ai Ucrainei sunt:

 1. Toţi cetăţenii din fosta URSS, care, la data obţinerii independenţei de către statul ucrainean (24 august, 1991) aveau reşedinţa pe teritoriul Ucrainei;
 2. persoanele care la data intrării în vigoare a Legii Ucrainei "Cu privire la cetăţenia Ucrainei" (13 noiembrie, 1991), locuiau pe teritoriul Ucrainei şi nu au fost cetăţeni ai altor state;
 3. persoanele care au sosit în Ucraina pentru şedere permanentă după 13 data de noiembrie 1991 şi în paşaportul de cetăţean al fostei URSS de tipul anului 1974 este introdusă înregistrarea "un cetăţean al Ucrainei" efectuată de către organele de ordine internă, precum şi copiii acestor persoane, care au venit împreună cu părinţii lor în Ucraina şi la momentul sosirii în Ucraina nu au ajuns la maturitate, dacă aceste persoane au aplicat pentru obţinerea cetăţeniei ucrainene;
 4. Persoanele care au dobândit cetăţenia Ucrainei, în conformitate cu legile din Ucraina şi acordurilor internaţionale ale Ucrainei.

Motive pentru dobândirea cetăţeniei Ucrainei

Cetăţenia ucraineană se dobândeşte:

 1. La naştere;
 2. După origine teritorială;
 3. Ca urmare a solicitării cetăţeniei;
 4. Ca urmare a reînnoirii cetăţeniei;
 5. Ca urmare a adoptării;
 6. Datorită instituirii custodiei sau tutelei asupra copilului, ca urmare a plasării copilului într-o casă de tip familial sau într-o familie adoptivă pentru transmiterea spre educaţie într-o familie mai favorizată;
 7. În cazul stabilirii tutelei asupra unei persoane găsit drept incapabile de către un tribunal;
 8. În legătură cu deţinerea cetăţeniei Ucrainei de către unul sau ambii părinți ai copilului;
 9. Ca rezultat al recunoaşterii sau stabilirii paternităţii sau maternităţii;
 10. În baza altor motive prevăzute de tratatele internaţionale ale Ucrainei.

Condiţiile de acordare a cetăţeniei Ucrainei

Condiţiile de acordare a cetăţeniei Ucrainei:

 1. recunoaşterea şi respectarea Constituţiei şi a legilor din Ucraina;
 2. prezentarea unei declaraţii cu privire la neapartenenţa la o altă cetăţenie străină (pentru apatrizi) sau obligaţia de a renunţa la cetăţenia străină (pentru străini);
 3. aflarea continuă în mod legal pe teritoriul Ucrainei pentru ultimii cinci ani.
 4. deţinerea unei permisiuni de emigrare.
 5. posedarea limbii oficiale sau înțelegerea la un nivel suficient pentru a comunica. Această condiţie nu se aplică persoanelor care au anumite dezabilități fizice (orb, surd, mut);
 6. posedarea unor mijloace legitime de existenţă. Această condiţie nu se aplică persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau azil în Ucraina.

Cetăţenia Ucrainei nu este acordată unei persoane care:

 1. A comis o crimă împotriva umanităţii sau a provocat un genocid;
 2. A fost condamnat în Ucraina pentru comiterea unei infracţiuni grave sau deosebit de grave (până la ispăşirea pedepsei sau retragerea condamnării);
 3. A comis o infracţiune gravă sau deosebit de gravă pe teritoriul unui alt stat.

Procedura de obţinere a cetăţeniei ucrainene

În ceea ce priveşte lista de documente care trebuie depuse pentru a obţine cetăţenia ucraineană - există multe nuanţe în funcţie de categoria solicitantului. Puteţi obţine astfel de informaţii direct de la organele de înregistrare.

În momentul de faţă există două modalităţi de obţinere a cetăţeniei ucrainene.

 • Cetăţenia ucraineană poate fi obţinută în regim accelerat scopul în termen de 1 lună. Pot profita de procedura accelerată persoanele care au rude directe - cetăţeni ai Ucrainei - sau persoanele care au deţinut anterior cetăţenia ucraineană.
 • Procedura generală pentru obţinerea cetăţeniei ia o perioadă lungă de timp - până la 1 an de zile. Este posibilă reducerea termenului în funcţie de situaţie (de exemplu, a fost emis în prealabil un permis de şedere). Lista completă a documentelor necesare pentru a aplica pentru obţinerea cetăţeniei ucrainene poate fi obţinută la Ambasada sau Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, iar unele modele de documente consulare sunt disponibile aici.

NOTĂ:
Procedura de obţinere a cetăţeniei poate lua mai mult timp dacă documentele completate vor conţine erori

1. Stabilirea apartenenţei la cetăţenia Ucrainei
Pentru a stabili apartenenţa la cetăţenia Ucrainei, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

1) Formular de aplicare (formularul de înscriere este disponibil aici);
2) paşaport de tip ex-sovietic după modelul anului 1974 (în lipsa unui paşaport - un certificat de identitate a solicitantului), certificatul de naştere şi fotocopii ale acestor documente;
3) documente care confirmă locul de reşedinţă al solicitantului la datele de 08/24/1991 şi 13/11/1991.

2. Dobândirea cetăţeniei Ucrainei prin naştere

În conformitate cu articolul 7 din Legea Ucrainei "Cu privire la cetăţenia Ucrainei", dacă părinţii copilului sau un părinte al acestuia, în momentul naşterii copilului, au fost cetăţeni ai Ucrainei, atunci persoana dată este considerată cetăţean al Ucrainei.

Pentru a înregistra un copil născut în afara Ucrainei în calitate de cetăţean al Ucrainei, părintele care deţine cetăţenia Ucrainei trebuie să prezinte la Ambasada Ucrainei următoarele documente:

 • Formular de aplicare (eliberat de Ambasadă);
 • Paşaport şi copii ale tuturor paginilor completate din paşaport;
 • Certificatul de naștere al copilului şi o copie a certificatului.

3. Dobândirea cetăţeniei Ucrainei în baza provenienţei teritoriale

În conformitate cu articolul 8 din Legea Ucrainei "Cu privire la cetăţenia Ucrainei", persoanele la care cel puţin unul dintre părinţi, bunicul sau bunica, fratele sau sora, fiul sau fiica, nepotul sau nepoata sau persoana însăşi s-a născut sau a locuit până la data 24 august 1991 pe teritoriul care a devenit teritoriu al Ucrainei, în conformitate cu Legea Ucrainei "Cu privire la succesiunea Ucrainei", precum şi pe alte teritorii care au fost parte a Republicii Populare Ucrainene, a Republicii Populare Ucrainene de Vest, pe teritoriul statului ucrainean, al Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, în Ucraina Transcarpatică sau pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene (RSSU) şi sunt apatrizi sau străini care şi-au asumat obligaţia de a rezilia cetăţenia străină şi au aplicat pentru obţinerea cetăţeniei ucrainene, sunt înregistraţi în calitate de cetăţeni ucraineni.

NOTĂ:
Persoanele menționate mai sus au dreptul de a obţine cetăţenia ucraineană în conformitate cu o procedură simplificată de obţinere a cetăţeniei în baza originii teritoriale.

Pentru a solicita acordarea cetăţeniei ucrainene, solicitantul trebuie să furnizeze următoarele documente:

a) Formular de aplicare (eliberat de Ambasadă);
b) două fotografii de dimensiune 35 x 45 mm;
c) copie a paşaportului sau a documentului de identitate al solicitantului;
d) declaraţie cu privire la neapartenenţa la o altă cetăţenie străină sau o obligaţie în scris de retragere din cetăţenie străină;
e) originalele şi copiile documentelor ce confirmă naşterea sau de reşedinţă solicitantului sau a rudelor apropiate ale acestuia în Ucraina până la data de 24 august 1991.

4. Procedura de renunţare la cetăţenia Ucrainei

Pentru cei care doresc să renunţe la cetăţenia Ucrainei, legislaţia ucraineană defineşte o procedura de renunţare la cetăţenie.

În conformitate cu articolul 18 din Legea Ucrainei "Cu privire la cetăţenia Ucrainei", retragerea cetăţeniei Ucrainei este posibilă pentru cetăţenii care locuiesc permanent în străinătate.

Sunt consideraţi drept cetăţeni ai Ucrainei cu şedere permanentă în Republica Moldova următoarele categorii de persoane:

 • Persoanele retrase de pe listele de evidenţă din Ucraina până la data 01.01.2000, care deţin un paşaport de tip ex-sovietic şi paşaport ucrainean, cu ştampila scoatere de pe listele de evidenţă din Ucraina şi sunt înregistrate în Republica Moldova;
 • Persoanele care deţin permisiunea autorităţilor competente ale Ucrainei privind dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova (persoanele documentate cu paşaport ucrainean pentru călătorii în străinătate, cu ştampila "reşedinţă permanentă în Republica Moldova"), au primit permisiunea de la autorităţile de imigraţie din Republica Moldova pentru o şedere temporară în Republica Moldova, permisul de şedere sau de înregistrare în RM.

Pentru renunţarea la cetăţenia Ucrainei, solicitanţi trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. Formular de aplicare, în patru exemplare;
 2. certificatul eliberat de către diviziunea Biroului Migrație și Azil din Moldova, confirmînd că cetăţeanului în cauză (numele, prenumele, patronimicul, data naşterii) i se va accepta (sau deja a fost acceptată) cererea de înregistrare a cetăţeniei şi 3 exemplare ale certificatului;
 3. paşaport ucrainean pentru călătorii în străinătate şi copii ale tuturor paginilor completate din paşaport (în 4 exemplare);
 4. 4 fotografii color de dimensiunea 35 x 45 mm (anexate la formularul de aplicare);
 5. Bonul care confirmă achitarea taxei consulare.

NOTĂ:

În cazul în care solicitantul a dobândit deja cetăţenia ucraineană şi documentate de cetăţean al Ucrainei, atunci în loc de certificatul specificat la punctul 2, acesta trebuie să prezinte paşaportul şi o copie a tuturor paginilor completate din paşaport (în 4 exemplare).

Cererile de renunţare la cetăţenia Ucrainei pot fi depuse de solicitanţii din în Republica Moldova la Serviciul consular al Ambasadei Ucrainei de la Chişinău sau la Consulatul Ucrainei cu sediul la Bălţi. În cazul în care, dintr-un motiv temeinic, solicitantul nu poate depune personal cererea la ambasada pentru renunţarea la cetăţenie, atunci cererea acestuia poate fi depusă de către o altă persoană pe numele căreia este făcută şi legalizată notarial o procură.

Anularea deciziei de a acordare a cetăţeniei Ucrainei

Decizie privind acordarea cetăţeniei ucrainene poate fi anulată dacă o persoană a dobândit cetăţenia Ucrainei, în conformitate cu articolele 8 şi 10 din Legea "Cu privire la cetăţenia Ucrainei, prin înşelăciune, prin raportarea cu bună ştiinţă a informaţiilor false sau prin furnizarea documentelor falsificate, ascunzând orice fapt care ar fi dus la refuzul de acordare a cetăţeniei Ucrainei.

Decizia de acordare a cetăţeniei este luată de o comisie specială stabilită de către Preşedintele Ucrainei. Obţinerea cetăţeniei ucrainene este posibilă numai după publicarea decretului relevant al preşedintelui. Data efectivă a acordării cetăţeniei Ucrainei este data de eliberare a Decretul prezidenţial.

5. Acordarea statutului de ucraineni aflați în străinătate

În conformitate cu Legea Ucrainei "Cu privire la statutul juridic al ucrainenilor  aflați în străinătate" un ucrainean străin este o persoană care este cetăţean al unui alt stat sau este apatrid, dar are origine etnică ucraineană sau provine din Ucraina. Origine etnică ucraineană reprezintă apartenenţa persoanei în cauză sau a strămoşilor acestuia la naţiunea ucraineană şi recunoaşterea de către aceştia a Ucrainei drept patrie a originii lor etnice.

Originea etnică ucraineană sau provenienţa din Ucraina trebuie să fie confirmată de către solicitant prin prezentarea documentelor relevante sau prin mărturiile cetăţenilor ucraineni, a ucrainenilor străini sau prin organizaţiile obşteşti ale ucrainenilor străini.

Ordinea de eliberare a certificatelor de confirmare a statutului de ucrainean străin este aprobată prin decizia № 1531 a Cabinetului de Miniştri al Ucrainei din 17.1120.04. În conformitate cu procedura de obţinere a statutului de ucrainean străin şi a certificatului respectiv, cererea de acordare a statutului de ucrainean străin urmează să fie depusă la Secţia Consulară a Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova de către solicitantul direct sau poate fi expediată prin e-mail. Cererea trebuie să fie însoţită de:

 1. copie a paşaportului sau a unui alt document care îl înlocuieşte;
 2. copii ale documentelor care dovedesc originea etnică ucraineană (certificat de naştere, copie a paşaportului de tip ex-sovietic şi alte documente care confirmă şederea pe teritoriul Ucrainei). În cazul în care persoana nu are etnie ucraineană şi este născută în afara Ucrainei, aceasta poate dobîndi statutul de ucrainean străin în cazul în care părinţii (sau unul dintre ei) au origine etnică ucraineană.

NOTĂ: Un cetăţean este considerat ca fiind originar din Ucraina, dacă acesta a fost născut şi a avut reşedinţa permanentă pe teritoriul Ucrainei.

În absenţa acestor documente, trebuie să adăugaţi mărturiile cetăţenilor Ucrainei sau ale ucrainenilor străini (nu mai puţin de trei persoane), care confirmă originea etnică ucraineană sau descendenţa din Ucraina.

3) două fotografii color de dimensiuni 30 X 40 mm;
4) bonul privind achitarea serviciilor legate de pregătirea şi emiterea permisului;

La aceste documente pot fi adăugate şi caracteristicile sau petiţiile înaintate de organizaţia obştească a ucrainenilor străini din ţara în care se află solicitantul sau dintr-o altă ţară.

Mijloacele financiare pentru procesarea şi eliberarea certificatelor de confirmare a statutului de ucrainean străin sunt transferate în cont într-una din valutele străine prevăzute care să reprezinte echivalentul sumei de 10 dolari SUA

Solicitantul achită din cont propriu taxele bancare pentru transferul acestei sume în contul Trezoreriei statului.

Cerere pentru acordarea statutului de ucrainean străin şi alte documente primite de către Ambasadă vor fi expediate către Comisia Naţională nu mai târziu de două luni de la data recepționării acestora.

NOTĂ: Documentele sunt considerate ca fiind acceptate din momentul prezentării setului complet de documente în ordinea stabilită şi odată cu achitarea taxei pentru procesarea cererii şi eliberarea unei confirmări privind costurile reale suportate de Ambasadă.

Comisia Naţională examinează cererea în termen de 90 de zile de la data primirii acesteia şi ia măsurile corespunzătoare.

În cazul adoptării deciziei privind acordarea către solicitant a statutului de ucrainean străin, Comisia Naţională elaborează o confirmare de în baza unui model aprobat, care, împreună cu o copie a deciziei, este transmisă reprezentant ucrainean străin prin intermediul Comisiei Naţionale sau este expediat către misiunile diplomatice ale Ucrainei în ţara de reşedinţă a solicitantului.

Atenţie!
În caz de refuz de a acorda statutul de ucrainean străin, solicitantul va fi informat prin expedierea către misiunile diplomatice ale Ucrainei a unei copii a deciziei Comisiei Naţionale

Informaţii: Reţineţi faptul că, în conformitate cu alineatul 1 al articolului 2 din Legea Ucrainei "Cu privire la cetăţenia Ucrainei" "Un cetăţean al Ucrainei care a dobândit cetăţenia (naţionalitatea) altui stat străin în raporturile juridice cu Ucraina este recunoscut doar în calitate de cetăţean al Ucrainei". Astfel, aceste categorii de cetăţeni nu cad sub incidenţa juridică a Legii Ucrainei "Privind statutul juridic al ucrainenilor din străinătate."

Procedura de obţinere a permisului de muncă
Principalele condiţii pentru obţinerea unui permis de muncă
Documentele necesare pentru înregistrarea străinilor
Documentele necesare pentru obţinerea unui permis de şedere temporară
Documentele necesare pentru obţinerea unui permis de şedere permanentă

Procedura de obţinere a permisului de muncă

Non-rezidenţii şi apatrizii care lucrează în Ucraina sunt obligaţi să deţină un permis de muncă. Procedura de obţinere a unui permis de muncă în Ucraina este reglementată prin Decretul Cabinetului de Miniştri din 08.04.2009, № 322 "Cu privire la ordinea de eliberare, reînnoire şi retragere a autorizaţiilor privind ocuparea forţei de muncă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor".

NOTĂ: Permisul de muncă pentru cetăţenii non-rezidenţi şi apatrizi este acordat pentru o întreprindere anumită, pentru un loc de muncă anumit şi pentru o perioadă de 1 an de zile.

După un an de zile, acest permis de muncă trebuie să fie reînnoit. Permisul de muncă se eliberează de către centrul local de ocupare a forţei de muncă, în funcţie de regiunea unde este înregistrată întreprinderea angajatorului.

Care organ eliberează permise pentru străini în Ucraina?

Cu scopul de a simplifica şi raţionaliza procesul de înregistrare a permiselor de muncă pentru resortisanţii străini, prin Ordinul din 05.05.98, № 47, Centrul de Stat de ocupare a forţei de muncă a acordat unele competenţe centrelor orăşeneşti de ocupare a forţei de muncă din Crimeea, Kiev şi oraşul Sevastopol privind eliberarea autorizaţiilor de angajare în cîmpul muncii pentru cetăţenii străini, începînd cu luna iunie, 1998.

Permisul de muncă pentru un cetăţean străin este un document scris, care se eliberează în numele unui cetăţean străin (nerezident), cu referire la angajatorul corespunzător şi poziţia specifică (locul de muncă) de către serviciul de stat de ocupare a forţei de muncă. Este interzisă munca prin cumul pentru persoanele non-rezidente. Acest document poate fi eliberat doar după examinarea pozitivă de către Comisie a documentelor prezentate de către angajator (sau reprezentantul autorizat al angajatorului). Permisul poate fi eliberat pentru o perioadă care nu depăşeşte un an de zile.

NOTĂ: Cetăţenii străini care deţin un permis de şedere permanentă, persoanele înregistrate în calitate de întreprinzători individuali, precum şi colaboratorii reprezentanţelor străine nu este necesară obţinerea unui permis de muncă.

Întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, indiferent de forma de proprietate şi de gestionare pot angaja cetăţeni străini numai în cazul în care aceştia deţin permise de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute în tratatele internaţionale ale Ucrainei.

Permisul de muncă nu este necesar pentru străinii care locuiesc permanent în Ucraina.

Principalele condiţii pentru obţinerea unui permis de muncă

Din partea candidatului pentru obţinerea unui permis de muncă:

 • Caracterul legal al şederii pe teritoriul Ucrainei;
 • Minim studii medii ;
 • deţinerea unui paşaport naţional.

Din partea angajatorului:

 • lipsa datoriilor în ceea ce priveşte plata salariilor;
 • lipsa datoriilor faţă de fondul de ocupare a forţei de muncă;
 • permisele de muncă obţinute anterior au fost returnate în conformitate cu legea (în cazul în care angajatorul a solicitat anterior asemenea tipuri de permise);

În caz de adresare primară, precum şi în cazurile ulterioare de adresare a persoanelor juridice, acestea vor trebui să furnizeze reprezentanţilor din cadrul serviciilor unităţilor de evaluare documentele ce confirmă înregistrarea de stat şi legitimitatea organizaţiei-gazdă:

1. Statutul, actul de constituire;
2. Certificat privind înregistrarea de stat;
3. Certificat de la Registrul Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU);
4. Certificat de la Banca confirmînd deţinerea unui cont deschis;
5. Documentul privind dreptul de proprietate sau leasing asupra spaţiilor pentru birouri;
6. Informaţii cu privire la managerii care au drept de semnătură, adresa şi numărul de telefon al organizaţie angajatoare;
7. Permisiunea Ministerului Muncii din Ucraina privind angajarea în cîmpul muncii eliberată pentru o persoană străină sau un apatrid;
8. Scrisoarea de numire în funcţie a persoanei responsabile pentru angajarea şi lucrul cu cetăţenii străini.

!! În cazurile de angajare a non-rezidenţilor şi apatrizilor, întreprinderea angajatoare trebuie să lucreze în mod stabil şi nu aibă datorii la plata impozitelor.

Cine ar trebui să aplice pentru angajarea la muncă în Ucraina - angajatorul sau cetăţeanul străin - şi ce documente trebuie să anexeze la cerere?

Declaraţia de încadrare în cîmpul muncii a cetăţeanului străin, alcătuită în formă liberă, trebuie să fie prezentată de către angajator. Dacă un permis de muncă în Ucraina este emis de Centrul de stat de ocupare a forţei de muncă, atunci declaraţia trebuie să fie în coordonată cu centrele de ocupare a forţei de muncă din regiunile Crimeea, Kiev şi Sevastopol.

La cerere urmează să fie anexate următoarele documente:

 1. Două fotografii color ale cetăţeanului străin (3,5x4, 5 cm);
 2. Justificare pentru folosirea forţei de muncă străine şi dovezi care demonstrează posibilitatea de a crea condiţiile necesare pentru şedere şi muncă;
 3. Documentul (ordin, extras din raport, procură, etc.), alcătuit în modul corespunzător, care confirmă faptul că persoana are dreptul de a reprezenta interesele angajatorului în cadrul centrului de ocupare a forţei de muncă;
 4. Certificat eliberat de autorităţile fiscale prin care se confirmă achitarea de către angajator a impozitelor şi taxelor stabilite în conformitate cu legislaţia (plăţile obligatorii);
 5. Certificat de la centrul pentru ocuparea forţei de muncă demonstrînd faptul că nu există nici o datorie faţă de fond;
 6. Bonul de plată prin care se confirmă achitarea serviciilor pentru examinarea cererii;
 7. O copie a proiectului contractului de muncă, autorizată de către angajator;
 8. Certificat, ştampilat şi certificat prin semnătura angajatorului, prin care se confirmă că poziţia/funcţia care urmează să fie ocupată de cetăţeanul străin, în conformitate cu legislaţia actuală, nu este asociată cu obligativitatea apartenenţei la cetăţenia Ucrainei şi nu oferă acces la secrete de stat;
 9. Certificat eliberat de instanţele de ordine internă din ţara de origine (reşedinţă), prin care se confirmă că cetăţeanul străin care la momentul procesării datelor pentru acordarea permisului se află în afara Ucrainei, nu ispăşeşte o pedeapsă pentru săvârşirea unei infracţiuni şi nu este în curs de investigare;
 10. Copii ale statutului şi certificatului de înregistrare de stat a angajatorului, certificate în mod corespunzător;
 11. Copii ale documentelor de confirmare a studiilor sau calificărilor obţinute de cetăţeanul străin;
 12. Copii ale paginilor paşaportului cetăţeanului care conţin informaţii de identificare.

Ce documente trebuie prezentate de către angajator pentru eliberarea permiselor de a angaja cetăţeni străini, trimişi de un angajator străin în Ucraina pentru a efectua un anumit volum de muncă sau servicii, în baza contractelor încheiate între subiectul de afaceri ucrainean şi străin?

Pentru a obţine permisiunea de a angaja cetăţeni străini care urmează să efectueze un anumit volum de muncă sau servicii, în baza contractelor încheiate între subiectul de afaceri ucrainean şi străin, angajatorii ucraineni trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. Cerere;
 2. Două fotografii color ale cetăţeanului străin (3,5x4, 5 cm);
 3. Documentul (ordin, extras din raport, procură, etc.), alcătuit în modul corespunzător, care confirmă faptul că persoana are dreptul de a reprezenta interesele angajatorului în cadrul centrului de ocupare a forţei de muncă;
 4. Certificat eliberat de autorităţile fiscale prin care se confirmă achitarea de către angajator a impozitelor şi taxelor stabilite în conformitate cu legislaţia (plăţile obligatorii);
 5. Certificat de la centrul pentru ocuparea forţei de muncă demonstrînd faptul că nu există nici o datorie faţă de fond;
 6. Bonul de plată prin care se confirmă achitarea serviciilor pentru examinarea cererii;
 7. Certificat, ştampilat şi certificat prin semnătura angajatorului, prin care se confirmă că poziţia/funcţia care urmează să fie ocupată de cetăţeanul străin, în conformitate cu legislaţia actuală, nu este asociată cu obligativitatea apartenenţei la cetăţenia Ucrainei şi nu oferă acces la secrete de stat;
 8. Certificat eliberat de instanţele de ordine internă din ţara de origine (reşedinţă), prin care se confirmă că cetăţeanul străin care la momentul procesării datelor pentru acordarea permisului se află în afara Ucrainei, nu ispăşeşte o pedeapsă pentru săvârşirea unei infracţiuni şi nu este în curs de investigare;
 9. Copii ale statutului şi certificatului de înregistrare de stat a angajatorului, certificate în mod corespunzător;
 10. Copii ale documentelor de confirmare a studiilor sau calificărilor obţinute de cetăţeanul străin;
 11. Copii ale paginilor paşaportului cetăţeanului care conţin informaţii de identificare.
 12. Copie a acordului (contractului) încheiat între subiectul de afaceri străin şi cel din Ucraina privind prestarea unui anumit volum de muncă sau servicii.

Ce documente trebuie depuse de către angajator pentru eliberarea permiselor pentru străinii care furnizează servicii fără o prezenţă comercială în Ucraina?

Pentru a obţine un permis de muncă pentru asemenea categorii de străini, angajatorul trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. Cerere;
 2. Două fotografii color ale cetăţeanului străin (3,5x4, 5 cm);
 3. Documentul (ordin, extras din raport, procură, etc.), alcătuit în modul corespunzător, care confirmă faptul că persoana are dreptul de a reprezenta interesele angajatorului în cadrul centrului de ocupare a forţei de muncă;
 4. Certificat eliberat de autorităţile fiscale prin care se confirmă achitarea de către angajator a impozitelor şi taxelor stabilite în conformitate cu legislaţia (plăţile obligatorii);
 5. Certificat de la centrul pentru ocuparea forţei de muncă demonstrînd faptul că nu există nici o datorie faţă de fond;
 6. Certificat de la centrul pentru ocuparea forţei de muncă demonstrînd faptul că nu există nici o datorie faţă de fond;
 7. Certificat, ştampilat şi certificat prin semnătura angajatorului, prin care se confirmă că poziţia/funcţia care urmează să fie ocupată de cetăţeanul străin, în conformitate cu legislaţia actuală, nu este asociată cu obligativitatea apartenenţei la cetăţenia Ucrainei şi nu oferă acces la secrete de stat;
 8. Certificat eliberat de instanţele de ordine internă din ţara de origine (reşedinţă), prin care se confirmă că cetăţeanul străin care la momentul procesării datelor pentru acordarea permisului se află în afara Ucrainei, nu ispăşeşte o pedeapsă pentru săvârşirea unei infracţiuni şi nu este în curs de investigare;
 9. Copii ale statutului şi certificatului de înregistrare de stat a angajatorului, certificate în mod corespunzător;
 10. Copii ale documentelor de confirmare a studiilor sau calificărilor obţinute de cetăţeanul străin;
 11. Copii ale paginilor paşaportului cetăţeanului care conţin informaţii de identificare.
 12. Decizia subiectului de afaceri străin de a transfera un angajat străin să lucreze în Ucraina;
 13. Copie a contractului semnat între cetăţeanul străin cu un subiect de afaceri străin privind transferarea la locul de muncă în Ucraina, indicând durata operaţiunilor care urmează să fie desfăşurate în Ucraina;
 14. Copie a contractului privind furnizarea directă de servicii în Ucraina (pentru un străin care face parte din categoria de "persoane care furnizează servicii fără o prezenţă comercială în Ucraina").

Ce perioadă este stabilită pentru eliberarea unui permis de muncă pentru un cetăţean străin?

Decizia de a acorda un permis de muncă, prelungirea acestuia sau refuzul de emitere a permisului este luată într-o perioadă care nu poate depăşi termenul de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor.

!!! Centrul de ocupare a forţei de muncă notifică angajatorul în formă scrisă despre decizia luată.

Care categorii cetăţeni străini nu au nevoie de permise de muncă?

În conformitate cu punctul 13 din Procedura de eliberare, reînnoire şi revocare a autorizaţiilor pentru ocuparea forţei de muncă a cetăţenilor străini şi apatrizilor, permisul de muncă pentru persoane străine nu este necesar în cazul în care acestea locuiesc permanent în Ucraina, precum şi în cazurile prevăzute de legile şi tratatele internaţionale ale Ucrainei, aprobate de Rada Supremă a Ucrainei.

Pentru ce termen este acordat permisul de muncă pentru străini?

Permisiunea de muncă în Ucraina pentru cetăţenii străini este acordată pe un termen de până la un an în baza unei vize de tip corespunzător de şedere temporară în Ucraina, precum şi în baza formularului de înregistrare pentru şedere temporară pentru perioada autorizată. Această perioadă poate fi prelungită. Pentru a face acest lucru, angajatorul trebuie să se adreseze în conformitate cu procedura stabilită, la centrele de ocupare a forţei de muncă din Crimeea, Kiev şi Sevastopol, cu nu mai târziu de o lună înainte de sfârşitul perioadei anterioare de valabilitate a permiselor de muncă şi să prezinte documentele prevăzute la alineatul 5 şi 6 din Procedura de eliberare, reînnoire şi revocare a permiselor pentru ocuparea forţei de muncă a cetăţenilor străini şi apatrizilor.

Pentru ce termen sunt eliberate permisele de muncă pentru personale străine care aparţin cesionarului intra-corporativ şi persoanele care prestează servicii fără o prezenţă comercială?

Permisiunea de a utiliza forţa de muncă a străinilor care se referă la cesionarul intra-corporativ şi persoanele care prestează servicii fără o prezenţă comercială, poate fi emis pentru un termen de maximum trei ani. Autorizaţia poate fi prelungită cu doi ani, cu condiţia că angajatorul se va adresa la centrul de ocupare a forţei de muncă cu nu mai târziu de o lună înainte de expirarea documentelor de autorizare menţionate la punctul 7 din Procedura de eliberare, reînnoire şi revocare a autorizaţiilor pentru ocuparea forţei de muncă a străinilor şi a persoanelor fizice apatride.

Are dreptul un cetăţean străin aflat în serviciul public de a obţine reşedinţă temporară în Ucraina în cazul în care acesta primeşte permisiunea de angajare în Ucraina? Cine acordă dreptul de reşedinţă temporară?

În conformitate cu secţiunea 8 al Regulamentului de intrare a străinilor şi a persoanelor fără cetăţenie în Ucraina, cetăţenii străini şi apatrizii care au sosit în Ucraina pentru a lucra cu autorizarea centrului respectiv de ocupare a forţei de muncă în baza tipului de viză 1M-1, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi de tratatele internaţionale ale Ucrainei, permisul de şedere temporară este eliberat de către organele afacerilor interne, în conformitate cu procedura stabilită de Ministerul Afacerilor Interne, în consultare cu administraţia Serviciului frontierei de Stat.

Au dreptul de a lucra în Ucraina, cetăţenii străini care au venit pentru motive personale?

Cetăţenii străini care sosesc pentru gestionarea chestiunilor personale cu o şedere temporară, nu au dreptul la muncă în Ucraina şi nici un permis de muncă nu se eliberează pentru aceştia.

În ce condiţii un permis de muncă în Ucraina nu poate fi emis şi valabilitatea acestuia nu poate fi extinsă?

Indiferent de condiţiile de pe piaţa muncii şi de tendinţele acesteia permisul de angajare în cîmpul muncii nu va fi emis şi nici perioada de valabilitate a acestuia nu va fi extinsă în următoarele cazuri:

 1. În cazul în care documentele prezentate pentru înregistrarea permisului conţin informaţii care sunt contrare cerinţelor legislaţiei ucrainene şi acordurilor internaţionale ale Ucrainei, aprobate de Rada Supremă a Ucrainei;
 2. Contractul de angajare stipulează condiţii muncă mai precare şi salarii mai mici decât pentru cetăţenii din Ucraina, care desfăşoară activităţi similare;
 3. Angajatorul vrea sa angajeze un muncitor străin într-o poziţie/funcţie care, în temeiul legii, este asociată cu apartenenţa la cetăţenia ucraineană şi / sau necesitatea de a oferi acces la secrete de stat;
 4. Sunt dezvăluite fapte care confirmă că un cetăţean străin sau un angajator au raportat informaţii false sau au prezentat documente falsificate;
 5. Există o decizie a autorităţilor competente de a expulza cetăţeanul străin respectiv din Ucraina;
 6. A trecut mai puţin de un an de la data refuzului anterior de acordare a vizei de tip 1 M-1 sau de la anularea autorizaţiei prealabile;
 7. Angajatorul are datorii în ceea ce priveşte plata primelor de asigurare la Fondul de stat al Ucrainei de asigurări sociale obligatorii împotriva şomajului;
 8. La momentul procesării datelor pentru acordarea permisului de muncă, cetăţeanul străin ispăşeşte o pedeapsă pentru o infracţiune sau este în curs de investigare;
 9. Angajatorul a încălcat termenii de depunere a cererii de reînnoire a permisului;
 10. Datorită unei schimbări de pe piaţa forţei de muncă din ţară (regiune), nu mai este necesară utilizarea de către angajator a forţei de muncă a unui străin.

Care este procedura de prelungire a unui permis de muncă în Ucraina pentru un cetăţean străin?

Valabilitatea unui permis de muncă poate fi prelungită, iar pentru aceasta angajatorul trebuie să contacteze centrele de ocupare a forţei de muncă din Crimeea, regiunile Kiev şi Sevastopol, cu nu mai târziu de o lună înainte de expirarea permisului de muncă precedent şi să depună şi documentele prevăzute la clauza 5, 6 şi 7 a Legii privind Ordinea de emitere, reînnoire şi retragere a autorizaţiilor pentru ocuparea forţei de muncă a cetăţenilor străini şi apatrizilor. Extinderea permisului de muncă este motiv de recurs la autorităţile afacerilor interne în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de şedere în Ucraina şi eliberarea unui nou tip de reşedinţă temporară în Ucraina.

Sunt examinate documentele prezentate de către angajator pentru a reînnoi permisele de muncă astrăinilor în caz de încălcare a termenului de prezentare a dosarului la Centrul de ocupare a forţei de muncă?

În caz de încălcare a perioadei de timp specificate pentru depunerea documentelor de către angajator în scopul reînnoirii permisului de muncă a unui străin, nu vor fi luate în considerare cererile privind prelungirea acestui termen şi nici valabilitatea permisului nu este prelungită, iar lucrătorul străin, după expirarea permisului, va trebui să părăsească teritoriul Ucrainei.

În ce condiţii poate fi anulat un permis de muncă în Ucraina acordat unui cetăţean străin?

Un permis de muncă acordat unui străin poate fi anulat în următoarele cazuri:

 1. În caz de încetare anticipată a contractului de muncă cu angajatorul menţionat în permisul de muncă;
 2. Determinarea falsificării documentelor sau prezentarea de către angajator a informaţiilor false în documentele în baza cărora a fost eliberată autorizaţia pentru ocuparea forţei de muncă (sau a fost prelungit termenul acesteia);
 3. Reducerea perioadei de şedere temporară a unui străin în Ucraina, în modul prevăzut de lege sau expulzarea acestuia din Ucraina;
 4. Constatarea utilizării forţei de muncă a străinilor în condiţii diferite decât cele care au fost stipulate în permisul de muncă sau orice alt angajator.

După anularea permisului de muncă, în termen de trei zile lucrătoare, centrul de ocupare a forţei de muncă informează Poliţia şi Serviciul de Stat de frontieră despre acest fapt prin utilizarea sistemului de telecomunicaţii sau, în absenţa posibilităţii de a folosi un astfel de sistem, prin expedierea unei notificări în formă scrisă.

În conformitate cu art. 8 din Legea № 3929-XII, cetăţenii străini nu pot fi numiţi în anumite funcţii, în cazul în care, în conformitate cu legislaţiei ucraineană, aceste poziţii/funcţii pot fi exercitate doar de cetăţenii Ucrainei. De exemplu, străinii nu pot fi:

 1. notari (art. 3 din Legea Ucrainei din 02.09.93, № 3425-XII "Cu privire la notariat"), avocaţi (articolul 2 din Legea Ucrainei din 19.12.92, № 2887-XII "Cu privire la avocatură");
 2. auditori (articolul 5 din Legea Ucrainei din 22.04.93, № 3125-XII "Privind activitatea de audit");
 3. judecători (articolul 7 din Legea Ucrainei din 15.12.92, № 2862-XII "Cu privire la statutul judecătorului", Art. 22 din Legea Ucrainei din 04.06.91, № 1142-XII "Cu privire la instanţele de arbitraj.");
 4. colaboratori vamali (articolul 7 din Legea Ucrainei din 25.06.91, № 1262-XII "Cu privire la Serviciul Vamal al Ucrainei");
 5. funcţionari publici (articolul 4 din Legea Ucrainei din 16.12.93, № 3723-XII "Cu privire la serviciul public".

NOTĂ: În cazul în care un angajator nu poate oferi un set complet de documente stipulate în decizia menţionată mai sus, Centrul de ocupare a forţei de muncă nu va avea nici un temei pentru acordarea unei astfel de permisiuni.

Deciziile privind acordarea sau refuzul acordării unui permis de muncă sunt luate în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor menţionate mai sus. Refuzul de a emite un permis de muncă poate fi atacat de către angajator prin apel la Centrul de stat de ocupare a forţei de muncă sau prin apel în instanţa de judecată.

NOTĂ: Procedura menţionată mai sus nu prevede acordarea unei permisiuni de lucru pentru unul şi acelaşi cetăţean străin pentru poziţii diferite în perioada de valabilitate a autorizaţiei în vigoare.

!!! Dacă un angajator intenţionează să transfere un cetăţean străin (care deja are permisiune de muncă) la o altă poziţie, atunci acesta trebuie să aplice la Centrul de ocupare a forţei de muncă, prin depunerea unui nou set de documente în conformitate cu secţiunea 5 din procedură şi prin care permisul anterior revocat.

!!! În cazul utilizării muncii străinilor fără permisiune din partea Serviciului de Stat de ocupare a forţei de muncă al Ucrainei, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de dreptul lor de proprietate vor fi supuse unei penalizări din partea Serviciului de Stat pentru Ocuparea Forţei de Muncă în mărime de 50 x 17 UAH = 850 UAH.

Înregistrarea cetăţenilor străini la Registrul Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU)

Străinii şi apatrizii care au sosit în Ucraina în baza unor motive legale, pot rămâne temporar pe teritoriul ţării în baza actelor de identitate ţării, înregistrate în modul prevăzut de Legea "Cu privire la regulile de intrare astrăinilor în Ucraina, de ieşire şi de tranzitare pe teritoriul Ucrainei.

Documentul de identitate urmează să fie depus de cetăţeanul străin şi de persoana apatridă pentru înregistrare către un ofiţer al Serviciului de Stat la un punct de control de frontieră. Înregistrarea este realizată pentru o perioadă de şedere de scurtă durată pentru cetăţenii străini şi apatrizi – pe durata perioadei de valabilitate a vizei de intrare, dar nu mai mult de 90 de zile; pentru cetăţenii străini şi apatrizii din ţările pentru care nu este solicitată viză de intrare - pentru 90 de zile, dacă un alt termen nu este definit în acordurile internaţionale.Străinii şi apatrizii pot fi exceptaţi de la înregistrarea paşaportului în baza stipulaţiilor unui tratat internaţional al Ucraina bazat pe reciprocitate.

Dacă un cetăţean străin nu trece procedura de înregistrare în termenul prevăzut, atunci acesta va fi supus unor amenzi. Pedeapsa poate fi stabilită de la 340 de UAH până la 1700 UAH.

Termenul de înregistrare depinde de scopul vizitei în Ucraina.

Documentele necesare pentru înregistrarea străinilor

Pentru obţinerea unui permis de muncă:

1. 2 fotografii ale cetăţeanului străin de dimensiunea 3.5 x 4.5;
2. O declaraţie din ţara gazdă (compania primitoare);
3. O copie a permisului de muncă, întărită prin sigiliul întreprinderii;
4. O copie a certificatului de înregistrare din ţara gazdă cu sigiliul întreprinderii;
5. Declarația cetăţeanului străin prezentată în forma prevăzută;
6. Paşaport original al cetăţeanului străin şi o copie a acestuia. Dacă persoana deţine şi un card de imigrare, atunci este necesară prezentarea originalului şi a unei copii.
7. Copie legalizată a contractului de leasing în scopul şederii cetăţeanului străin, cu indicarea numelui cetăţeanului, certificat de organele SEL (ЖЕК), iar în cazul în care spaţiul locativ aparţine companiei - documentele care dovedesc dreptul de proprietate asupra spaţiilor locative în cauză.
8. Copia asigurării de sănătate (UKRINMEDSTRAH - ajutor medical de urgenţă) pentru perioada aflării în Ucraina (Rusia şi Belarus sunt scutite de necesitatea de a deţine o asigurare medicală).
9. Certificat de achitare a serviciilor Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) şi a taxei de stat.

Pentru şederea pe teritoriul Ucrainei în scopuri personale:

1. 2 fotografii ale cetăţeanului străin de dimensiunea 3.5 x 4.5;
2. Declarația cetăţeanului străin prezentată în forma prevăzută;
3. Paşaport original al cetăţeanului străin şi o copie a acestuia. Dacă persoana deţine şi un card de imigrare, atunci este necesară prezentarea originalului şi a unei copii.
4. Cerere din partea persoanei fizice care primeşte cetăţeanul străin, autentificată de organele SEL în formatul stabilit;
5. Copia asigurării de sănătate (UKRINMEDSTRAH - ajutor medical de urgenţă) pentru perioada aflării în Ucraina (Rusia şi Belarus sunt scutite de necesitatea de a deţine o asigurare medicală).
6. Cerere de la proprietarul apartamentului.
7. Certificat de achitare a serviciilor Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) şi a taxei de stat.

!!! Perioada de procesare a înregistrării cetăţeanului străin, în cazul furnizării tuturor documentelor menționate mai sus este de 7 la 10 zile lucrătoare. 

Taxa de înregistrare de bază - 1000 UAH. Costul de procesare a înregistrării nu include Serviciile Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) şi taxa de stat - 200UAH.

NOTĂ: Taxa de stat pentru examinarea unei cereri privind angajarea în cîmpulmuncii este de 4 salarii minime.

Dacă un cetăţean străin nu a început munca în termenul stabilit în contract din motive care, în conformitate cu legea, nu sunt valabile, atunci, în termen de 3 zile lucrătoare, angajatorul trebuie să notifice în scris Centrul de ocupare a forţei de muncă şi organele poliţiei de frontieră de stat. În acest caz, precum şi în cazurile cînd:

 • Documentele prezentate de cetăţenii străini pentru eliberarea unui permis de muncă conţin informaţii care sunt în contradicţiei cu cerinţele de drept şi tratatele internaţionale ale Ucrainei;
 • Contractul pentru cetăţenii străinii condiţii de muncă mai rele decât pentru cetăţenii Ucrainei, care lucrează pe profesie similare;
 • Sunt dezvăluite fapte care confirmă că un cetăţean străin sau un angajator au raportat informaţii false sau au prezentat documente falsificate;
 • cetăţeanul străin intenţionează să ocupe o poziţie/funcţie sau să se implice într-o afacere care, în conformitate cu legislaţia, ţin de apartenenţa la cetăţenia Ucrainei;
 • este stabilită existenţa unor factori de încălcare de către cetăţeanul străin a legislaţiei ucrainene pe durata aflării pe teritoriul acesteia;
 • de la data refuzului anterior de acordare a unei vize pentru cetăţeanul corespunzător a trecut mai puţin de un an de zile.
 • Cetăţeanul străin a început să lucreze fără a deţine un permis de muncă.

Cazurile cînd un cetăţean străin urmează să fie deportat din Ucraina

Expulzarea este realizată de către organele afacerilor interne în modul prevăzut de rezoluţia № 1074 din 29.12.1995 a Cabinetului de Miniştri al Ucrainei "Cu privire la regulile de intrare a străinilor în Ucraina, de ieşire şi de tranzitare pe teritoriul Ucrainei , articolul 32 din Legea Ucrainei № 3929 - XII din 04.02.1994 "Privind statutul juridic al străinilor şi apatrizilor”.

!!! Încălcarea de către cetăţenii străini sau apatrizi a procedurii de angajare în Ucraina fără autorizaţie corespunzătoare pentru a face acest lucru, se pedepseşte cu o amendă de la douăzeci la patruzeci de venituri minime neimpozitate (de la 340 la 680 grivne), în conformitate cu articolul 203 al Codul Ucrainei privind încălcările administrative.

În Ucraina, există, în funcţie de termen, două tipuri de permise de şedere:

1. Permis de şedere temporară;
2. Permis de şedere permanentă.

Un permis de şedere temporară poate fi eliberat unui străin care lucrează sau intenţionează să se angajeze la muncă şi primeşte un salariu în Ucraina.
Un permis de şedere permanentă poate fi eliberat unui străin care are motive temeinice pentru primirea acestuia în conformitate cu legislaţia Ucrainei.

Străinii şi apatrizii pot imigra în Ucraina pentru şedere permanentă sau temporară cu scopul angajării în cîmpul muncii. Drept motive pentru acordarea permisului de şedere temporară poate servi deţinerea unui permis de muncăpentru străini, este eliberat de o agenţie guvernamentală specializată. Pentru a obţine un permis de muncă, cetăţeanul străin poate să iniţieze o afacere în Ucraina sau să se angajeze la muncă în cadrul unei întreprinderi existente.

Documentele necesare pentru obţinerea unui permis de şedere temporară

Documentele solicitate din partea firmei:

1. Certificat de înregistrare de stat (ştampila + "exemplar autentic");
2. Copie a certificatului de statistică (ştampila + " exemplar autentic ");
3. Copia certificatului bancar confirmînd existența unui cont deschis (ştampila + "exemplar autentic");
4. Certificat care confirmă lipsa datoriilor fiscale şi pentru cotizații (ştampila + "exemplar autentic");
5. O copie a cărţii de evidenţă a Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) (ştampila + "exemplar autentic").

Documentele de la un cetăţean străin:

 1. O copie a primei pagini din paşaport (tradusă şi legalizată în limba ucraineană), copii ale tuturor paginilor paşaportului;
 2. O copie a codului de identificare;
 3. O copie a unui permis de muncă (legalizată);
 4. Certificat medical cu privire la lipsa SIDA sau a tuberculozei (obţinut la cea mai apropiată policlinică) şi certificat narcologic;
 5. Cazier judiciar din Ucraina;
 6. Certificat de Forma N#3 privind componenţa familiei. În cazul în care în apartament nu este înregistrată nici o persoană - certificat care să confirme faptul că nimeni nu este înregistrat în apartament;
 7. Declarația tuturor membrilor majori ai familiei (de la vîrsta de 18 ani) că nu există nici o obiecţie faţă de înregistrarea cetăţeanului;
 8. Documente care să ateste dreptul de proprietate sau de utilizare a locuinţelor (contract de vânzare-cumpărare, donaţie) sau de leasing certificate notarial;
 9. O copie a poliţei de asigurare (UKRINMEDSTRAH);
 10. 6 fotografii alb-negru pe bază mată de dimensiunea 3x4;
 11. Certificat de achitare a serviciilor Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) şi a taxei de stat.

Un aspect pozitiv important este faptul că străinul care deţine permis de şedere permanentă, poate obține vize pentru a călători în alte ţări în cadrul ambasadelor / consulatelor Ucrainei. Un alt avantaj este lipsa necesităţii de înregistrare periodică în cadrul Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU).

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere permanentă

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere permanentă:

 1. O copie a primei pagini din paşaport (tradusă şi legalizată în limba ucraineană), copii ale tuturor paginilor paşaportului;
 2. Documentele ce confirmă relaţia de rudenie cu cetăţenii Ucrainei;
 3. Cazierul judiciar din ţara de origine;
 4. Certificat medical cu privire la lipsa SIDA sau a tuberculozei şi certificat narcologic;
 5. Cazier judiciar din Ucraina;
 6. Certificat de Forma N#3 privind componenţa familiei;
 7. Documente care să ateste dreptul de proprietate sau de utilizare a locuinţelor (contract de vânzare-cumpărare, donaţie) sau de leasing certificate notarial;
 8. Declarația tuturor membrilor majori ai familiei că nu există nici o obiecţie faţă de înregistrarea cetăţeanului;
 9. 8 fotografii alb-negru pe bază mată de dimensiunea 3x4;
 10. Certificat de achitare a serviciilor Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) şi a taxei de stat.

Detalii actualizate privind procesul de angajare a cetățenilor străini în Ucraina găsiți aici.

Sistemul de învăţământ din Ucraina
Învăţământul preşcolar
Învăţământul secundar general
Învăţământul profesional
Învăţământul superior
Învăţământul postuniversitar
Admiterea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţământ superior din Ucraina
Cooperarea moldo-ucraineană în domeniul educaţiei

Sistemul de învăţământ al Ucrainei

Sistemul de învăţământ al Ucrainei, în conformitate cu Legea Ucrainei "Cu privire la educaţie” este constituit din instituţiile de învăţământ, instituţiile ştiinţifice, metodice şi metodologice, întreprinderile ştiinţifice şi industriale, autorităţile de stat şi locale de administrare şi gestionare în domeniul educaţiei.

Învăţământul preşcolar

Sistemul educaţional preşcolar include o serie de instituţii preşcolare, instituţii ştiinţifice şi metodice, organe de gestionare a educaţiei şi familiei.

Instituţii de învăţămînt preşcolar:

 • Instituţii de învăţămînt preşcolar (creşe):
 • Instituţii de învăţămînt preşcolar (grădiniţe-creşe);
 • Instituţii de învăţămînt preşcolar (grădiniţe-creşe) de tip compensatoare
 • Case de copii;
 • Instituţii de învăţămînt preşcolar (orfelinate) internat;
 • Instituţii de învăţămînt preşcolar (grădiniţe-creşe) de tip familial;
 • Instituţii de învăţămînt preşcolar (grădiniţe-creşe) de tip combinat;
 • Instituţii de învăţămînt preşcolar (centre de dezvoltare a copilului).

Învăţământul secundar general

Structura
Reţeaua de şcoli secundare este formată ţinând seama de situaţia demografică, etnică şi socio-economică în conformitate cu nivelurile de învăţământ. În conformitate cu nivelul educaţional funcţionează instituţii de învăţămînt de gradul I (şcoala primară); de gradul II (şcoala primară); de gradul III (liceu). Instituţiile de învăţământ secundar, la toate cele trei niveluri, pot funcţiona independent sau integrat.

Educaţie secundară generală începe la vîrsta de şase sau şapte ani.

Educaţia extra-şcolară
Educaţia extra-şcolară este o componentă de formare continuă astfel cum este definită prin Constituţia Ucrainei, prin Legile Ucrainei "Cu privire la Educaţie", "Cu privire la educaţia extra-şcolară" şi are drept scop dezvoltarea aptitudinilor şi talentelor la elevi, studenţi şi stagiari pentru a satisface interesele şi necesităţile lor spirituale din punct de vedere a profesiei.

În Ucraina, există 1496 de instituţii de învăţământ extra-şcolar de stat şi de proprietate comună încorporate Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Ucraina,.

Învăţământ profesional

Învăţământul vocaţional este realizat în baza învăţământului secundar complet sau în baza învăţământului secundar, cu posibilitatea de a obţine o educaţie secundară completă.

Instituţiile de formare profesională sunt:

 • şcoală profesională de profil corespunzător;
 • Şcoală profesională de reabilitare socială;
 • Şcoală profesionale superioară;
 • colegiu profesional;
 • Liceul profesional de profil corespunzător;
 • Colegiu profesional artistic;
 • Scoală agrară;
 • Scoală superioară agrară;
 • Școală – uzină;
 • Centrul de învăţământ profesional;
 • Centru de formare profesională;
 • Centru de instruire şi de producţie;
 • Centru de instruire şi recalificare a forţei de muncă;
 • Combinat pentru cursuri de formare;
 • Centru de instruire;
 • Alte tipuri de şcoli care oferă învăţământ profesional sau oferă formare profesională.

Învăţământul superior

Învăţământul superior este unul dintre nivelurile de studii care este achiziţionat de o persoană în cadrul unei instituţii de învăţămînt superior, ca rezultat al unui proces sistematică de asimilare a conţinutului studiilor, care se bazează pe un învăţământ secundar complet şi se încheie cu obţinerea anumitor calificări pe baza de certificare de stat.

!!! Învăţământul superior este realizat în baza învăţământului secundar complet. În instituţiile de învăţământ superior, unde se efectuează formare specialiștilor juniori, pot fi admise persoane cu studii medii de bază.

În luna mai 2005, Ucraina a aderat la Procesul de la Bologna la Conferinţa miniştrilor europeni de la Bergen. La 4 martie 2008 la Bruxelles (Belgia), Ucraina a devenit membru guvernamental cu drepturi depline al Registrului European de Asigurare a Calităţii (EQAR).

Structura
Instituţii de învăţămînt superior sunt următoarele tipuri de instituţii: colegiu, şcoală tehnică, institut, conservator, academie, universitate şi altele.

Pentru învăţământul superior sunt stabilite patru niveluri de acreditare:

1. Primul nivel - colegiu, şcoală tehnică, alte instituţii de învăţământ superior echivalente celor menţionate;
2. Al doilea nivel – colegiu şi alte instituţii de învăţământ superior echivalente celor menţionate;
3. Nivelurile trei şi patru (în funcţie de impactul acreditării) - institut, conservator, academie, universitate.

Nivelurile de educaţie:

studii superioare incomplete;
studii superioare de bază;
studii superioare complete;

Învăţământul postuniversitar

Învăţământul postuniversitar creează condiţii pentru continuitatea educaţiei şi include:

 • formarea - obținerea unei alte specialităţi în funcţie de nivelul anterior de studii obţinute, de calificare şi experienţă;
 • specializarea - achiziţionarea de către o persoană a capacitatea de a îndeplini anumite sarcini şi responsabilităţi, care prezintă anumite particularităţi legate de specialitate;
 • lărgirea profilului (ridicarea calificării) - achiziţionarea de către o persoană a unor abilităţi de a efectua sarcini şi responsabilităţi suplimentare în cadrul profesiei;
 • Stagiunea - achiziţionarea de către o persoană a experienţei de îndeplinire a sarcinilor şi responsabilităţilor legate de o specialitate anume.

Lista instituţiilor de învăţământ post-universitar include:

 • Academii, institute (centre) de formare, recalificare, dezvoltare, instruire;
 • Subdiviziuni ale instituţiilor de învăţământ superior (filiale, departamente, divizii, etc.);
 • Şcoli profesional-tehnice;
 • Centre ştiinţifico-metodice de învăţământ vocaţional;
 • Departamente relevante din cadrul organizaţiilor şi întreprinderilor.

Evaluarea cunoştinţelor
Instituţiile ucrainene de învăţământ superior utilizează în mod tradiţional scara de 4 puncte în evaluarea cunoştinţelor:

 • «excelent» = "5"
 • «bun» = "4"
 • «satisfăcător" = "3"
 • «nesatisfăcător" = "2"

Admiterea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţământ superior din Ucraina

Străinii pot fi admişi la studii în Ucraina în baza:

 • Tratatelor internaţionale al Ucrainei;
 • Programelor naţionale;
 • Acordurilor încheiate de către instituţiile de învăţământ cu persoanele fizice şi juridice.

Tipuri de învăţământ

Străinii pot primi următoarele tipuri de educaţie în Ucraina:

- Şcolile tehnice şi de specialitate şi colegii;
- Instituţii de învăţământ superior;
- Instituţiile de învăţământ superior şi instituţii academice care asigură posibilitatea de obţinere a gradului de doctor;
- instituţii de învăţământ postuniversitar.

Instituţiile de învăţământ superior, de regulă, posedă unul din cele patru niveluri de acreditare:

Primul nivel – şcolile tehnice;
Al doilea nivel - colegiile şi alte instituţii de învăţământ superior echivalente cu acestea;
Nivelurile trei şi patru - institute, conservatorii, academii şi universităţi.

Există următoarele niveluri de calificare în învăţământul superior:

• Specialist junior;
• Licenţiat;
• Master.

Pregătirea studenţilor străini este realizată în conformitate cu Legea Ucrainei "Privind statutul juridic al străinilor şi apatrizilor", decretată de Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, în conformitate cu legea № 136 din 26.02.93 "Cu privire la instruirea cetăţenilor străini în Ucraina" (cu modificările efectuate) şi legea № 1238 din 05.08.98 "Cu privire la primirea străinilor şi apatrizilor la studii în domeniul învăţământului superior."

Admiterea la orice universitate din Ucraina începe cu primirea unei invitaţii oficiale din partea universităţii. O copie a scrisorii de admitere este trimisă la Consulatul Ucrainei din ţara de origine a studentului. Acest lucru confirmă faptul că studentul a fost acceptat şi înscris pentru a studia în cadrul unei anumite universităţi.

Cum pot primi o invitaţie pentru a studia în Ucraina?
Invitaţia pentru studii reprezintă un document oficial pregătit de departamentul de servicii de paşapoarte şi vize din Ucraina. Prin intermediul acesteia este confirmat faptul că studentul a fost acceptat la Universitate. În invitaţie sunt specificate datele de paşaport ale studentului şi numele complet al universităţii. Acest document trebuie să fie prezentat în cadrul Ambasadei Ucrainei pentru obţinerea unei vize. În general, pregătirea unei invitaţii pentru studii necesită o perioadă de circa de 45 de zile pentru a fi eliberată de la Ministerul de Interne. Această invitaţie este valabilă timp de 90 de zile de la data emiterii, iar în perioada de valabilitate a invitaţiei trebuie să aplicaţi pentru acordarea unei vize la Ambasada Ucrainei.

Ce este înregistrarea?
Înregistrarea acordă studenţilor străini dreptul legal de a rămâne pe teritoriul Ucrainei pentru perioada de înregistrare. De obicei, perioada de înregistrare durează timp de un an.

Notă: Este necesară reînnoirea înregistrării anual cu 2-3 săptămâni înainte de expirare.

La sosirea la universitate studentul trebuie să prezinte documentele necesare pentru înregistrare în termen de trei zile, inclusiv în ziua de sosire. Durata de înregistrare este de 10-15 zile. La departamentul corespunzător trebuie să fie prezentată o copie a paşaportului studentului. Ştampila de înregistrare este pusă pe cartea de migraţie. De asemenea, trebuie să fie indicată adresa căminului studenţesc în care va locui studentul în cauză.

Ce documente sunt necesare?
A. Invitaţie în formă scrisă, specificând:

 1. Prenumele;
 2. Cetăţenia;
 3. data şi locul naşterii;
 4. sexul;
 5. numărul de paşaport;
 6. termenul de valabilitate al paşaportului (data eliberării şi data expirării)
 7. domiciliul permanent;
 8. ţară de viză;
 9. numărul de telefon, adresa de e-mail;
 10. copie a paşaportului (pagina cu fotografie, data naşterii şi termenul de valabilitate (data eliberării şi data expirării)

După aceasta, studentul începe procesul de obţinere a vizei de student. Cetăţenii din unele ţări nu au nevoie de vize. Acestea sunt: Polonia, România, Ungaria, Bulgaria şi Mongolia. În plus, toate ţările fostei Uniuni Sovietice beneficiază de un regim fără vize în Ucraina. Singura excepţie este Estonia, Letonia şi Lituania. În orice caz, vă recomandăm să verificaţi la consulat ucrainean din ţara dumneavoastră pentru a confirma necesitatea obţinerii unei vize.

B. Cererea pentru obţinerea vizei de student
După ce a primit o invitaţie scrisă, studentul trebuie să contacteze Ambasada Ucrainei în ţara sa de reşedinţă pentru a aplica pentru o viză de student. Trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. O cerere completată conform modelului stabilit;
 2. 3 fotografii (60x40 mm);
 3. Originalul scrisorii de invitaţie;
 4. Document medical (certificat sau nota) asupra sănătăţii;
 5. Test HIV / SIDA;
 6. Dovada de absolvire a învăţământului secundar superior;
 7. 7.Documentul bancar oficial (cont bancar), care confirmă plata integrală a taxelor de studii (pentru studenţii care vin în Ucraina pentru prima dată).

C: Procedura de intrare în Ucraina
Pentru a obţine o viză de studii, un cetăţean străin care posedă o invitaţie oficială, ar trebui să contacteze cea mai apropiată ambasadă sau consulat al Ucrainei. El trebuie să aibă următoarele documente:

 1. Originalul scrisorii de invitaţie;
 2. Originalul sau o copia documentului privind educaţia obţinută, cu o listă a cursurilor şi disciplinelor, certificată de un notar public;
 3. Document care indică absenţa infecţiei cu HIV;
 4. Asigurare de sănătate pentru îngrijire medicală în caz de urgenţă (cu excepţia străinilor care vin din ţări cu care sunt semnate contracte de prestare gratuită a îngrijirilor medicale de urgenţă);
 5. Copie a certificatului de naştere;
 6. 8 fotografii de dimensiunea 60 x 40 mm.

După obţinerea unei vize şi cumpărarea biletelor, cetăţean străin trebuie să prezinte la universitate următoarele informaţii:

 1. Data sosirii;
 2. Tipul de transport cu care se va deplasa studentul şi în ce oraș pleacă acesta.

Angajaţii universităţii transmit aceste informaţii către departamentele corespunzătoare pentru a organiza întîlnirea acestora la aeroport, gară feroviară şi staţii de autobuz.

Pentru un student care intră la cursuri de pregătire sau este la primul an de studiu:

 1. Certificat original de absolvire a învăţământului secundar superior (inclusiv lista cu notele obţinute), care trebuie să fie legalizat (de exemplu, ştampilat de către Ministerul de Interne (sau Ministerul Educaţiei) şi Ambasada Ucrainei din ţara unde a fost eliberat certificatul);
 2. Copia legalizată a certificatului de finalizare a învăţământului mediu complet autentificată notarial de Ambasadei Ucrainei sau Consulatul ucrainean
 3. Certificatul medical privind starea de sănătate – în original (de preferinţă în limba engleză) şi o copie tradusă limba ucraineană, certificatul care confirmă lipsa HIV / SIDA - originalul în limba engleză şi o copie tradusă în limba ucraineană. Reţineţi faptul că acest certificat este valabil numai pentru o perioadă de 3 luni.
 4. 15 fotografii de dimensiunea 60x40 mm.

Un student care este înmatriculat la studii postuniversitare de masterat sau doctorat trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

 1. certificatul de atribuire a gradului sau diploma (documentul trebuie să fie legalizat, adică ştampilat de către Ministerul de Interne (sau Ministerul Educaţiei) şi Ambasadei Ucrainei din ţara în care documentele de confirmare a studiilor au fost emise);
 2. 2 copii autentificate notarial ale diplomei legalizate / ale certificatului de conferire a gradului;
 3. 2 copii traduse în limba ucraineană şi autentificate notarial la Ambasada Ucrainei în ţara dumneavoastră ale diplomei legalizate / ale certificatului de conferire a gradului;
 4. Lista notelor pentru toţi anii universitari (inclusiv disciplinele studiate, notele, precum şi numărul de ore pentru fiecare disciplină), care, de asemenea, ar trebui să fie legalizată, adică ştampilată de către Ministerul de Interne (sau Ministerul Educaţiei) şi Ambasadei Ucrainei din ţara în care documentul de confirmare a studiilor este eliberat;
 5. 2 copii legalizate ale listei de note;
 6. 2 copii traduse în ucraineană legalizate ale listei de note care trebuie să fie legalizate la Ambasada Ucrainei din ţara dumneavoastră;

Cum pot primi o invitaţie / viză?

Pentru a primi o scrisoare de invitaţie, trebuie să trimiteţi următoarele documente către departamentul internaţional al facultăţii selectate:

 1. Cererea alcătuită după modelul stabilit;
 2. Fotocopie din primele două pagini ale paşaportului dumneavoastră;
 3. Numele, prenumele (în conformitate datele indicate în paşaportul naţional);
 4. Data naşterii;
 5. Numărul paşaportului naţional;
 6. Cetăţenia;
 7. Locul de reşedinţă;
 8. Ţara de acordare a vizei

Documentele pot fi expediate prin poştă, fax sau prin intermediul mijloacelor electronice. După o examinare a documentelor dumneavoastră vi se va trimite o invitaţie în formă scrisă. Aflaţi detalii legate de obţinerea vizei la Ambasada Ucrainei din ţara dumneavoastră.

NOTĂ: Obţinerea unei invitaţii scrise poate dura aproximativ 75 de zile, așa că este recomandabilă prezentarea tuturor documentelor necesare cu nu mai târziu de 3 luni înainte de termenul limită specificat.

Înregistrarea studentului străin
Toţi străinii care intră pe teritoriul Ucrainei, sunt înregistraţi la frontiera de stat de către angajaţii Comitetului de Stat al serviciului de frontieră. Înregistrarea este valabilă pentru un termen de 90 de zile.

Pentru a-şi prelungi înregistrarea, persoana străină trebuie să se aplice la Registrul Unic local de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina - RUSIOU nu mai târziu de 3 zile înainte de expirarea înregistrării iniţiale. Dacă un cetăţean străin nu se înregistrează în termenii stabiliţi, atunci acesta trebuie să plătească o amendă de la 340 UAH până la 1700 UAH. Este posibilă deportarea şi interdicţie în ceea ce priveşte intrarea pe teritoriul Ucrainei.

Perioada de înregistrare, de asemenea, depinde de scopul vizitei în Ucraina. Paşaportul trebuie să fie, de asemenea, înregistrate în caz de continuare sau de reînnoire a vizei.

Pentru a continua studiile în universităţile din Ucraina, trebuie să prezentaţi următoarele documente:

 • Adresarea în formă scrisă a universităţii cu indicarea informaţiilor oficiale (detalii cu privire la certificatul de înmatriculare) şi numele şi datele persoanei invitate la studii;
 • paşaportul cetăţeanului străin şi cartea de imigraţie;
 • 2 fotografii ale cetățeanului străin de dimensiunea 3,5 x 4,5 cm;
 • Bonul de achitare a taxei de stat pentru prelungirea şederii;
 • Bonul de achitare a serviciilor prestate de RUSIOU (Registrul Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina)

NOTĂ: Cetăţenii străini care se află temporar în Ucraina trebuie să obţină o asigurare de sănătate de la una dintre companiile de asigurări din Ucraina.

Diploma şi calificările pot fi obţinute de către studenţii străini după 5-6 ani de studii fără pauză sau după 1-2 ani în cazul în care persoana deţine o diplomă de bacalaureat. Excepţii sunt specialităţile medicale şi veterinare, dintre care doar prima opţiune este permisă pentru studenţii străini.

Studenţii străini pot primi o diplomă de master în Ucraina, de obicei, o după trecerea cu succes a programului de studii timp de 2 ani, în caz de deţinere a unei diplome de licenţă sau 1 an – în caz de deţinere a gradului de specialist. Absolvenţii universităţilor ucrainene primesc o diplomă de stat. Universităţile contribuie la legalizarea internaţională a diplomelor de către Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei.

Anul de studii 
Potrivit reglementării de stat în ceea ce priveşte studenţii străini, de obicei, aceştia vin la studii în instituţiile de învăţământ din Ucraina din 15 august şi pînă la data de 15 noiembrie.

Anul de studii este alcătuit din două părţi:

• primul semestru de la 1 septembrie pînă la 20 ianuarie;
• semestrul doi de la 5 februarie pînă la 1 iunie;

Vacanţa de iarnă durează două săptămâni (de la 21 ianuarie pînă la 4 februarie). Vacanţa de vară durează două luni (de la 1 iulie pînă pe 1 septembrie). Studenţii care intenţionează să frecventeze un curs de pregătire vor veni mai târziu, dar nu mai târziu de 15 octombrie, pentru a începe cursurile de limbi străine.

Cooperarea moldo-ucraineană în domeniul educaţiei

La sfîrşitul anilor 80 – 90, în Republica Moldova se creează condiţii pentru utilizarea limbii ucrainene în domeniul învăţămîntului. În multe şcoli ale republicii limba şi literatura ucraineană sînt introduse ca obiecte de studiu, sînt create clase experimentale, în care procesul de instruire se efectuiază în limba ucraineană.

În prezent, limba şi literatura ucraineană se studiază ca obiect de studiu în 57 de instituţii de învăţămînt. În 3 instituţii de învăţămînt – gimnaziul s. Unguri (raionul Ocniţa), liceul s. Nihoreni (raionul Rîşcani), or. Briceni sînt clase experimentale, unde procesul de învăţămînt se efectuiază în limba ucraineană. Limba ucraineană se studiază în mai mult de 30 instituţii de învăţămînt din raioanele de vest ale republicii. În oraşul Rîbniţa procesul de instruire parţial se efectuiază în limba ucraineană.

În cadrul Universităţii Pedagogice de Stat “A. Russo” din Bălţi, funcţionează (din 1994) Catedra de limbă şi literatură ucraineană, care pregăteşte învăţători de limbă şi literatură ucraineană pentru clasele primare şi medii. Colegiul Pedagogic din Lipcani (din 1993) pregăteşte învăţători pentru instituţiile de învăţămînt preşcolare şi învăţători pentru clasele primare.

O parte considerabilă din profesorii de limbă şi literatura ucraineană sînt pregătiţi în Ucraina. Anual, 25 profesori frecventează cursurile de perfecţionare în Ucraina. În republică sînt elaborate şi editate curriculumuri şi manuale de limbă şi literatură ucraineană pentru şcoli cu predare a limbii ucrainene ca obiect de studiu, însă numai pentru clasele 1 – 9. La elaborarea manualelor lucrează colective moldo-ucrainene. Clasele cu predare în limba ucraineană sînt asigurate cu manuale din Ucraina.

În baza Acordurilor de colaborare, Ucraina oferă anual un șir de burse în special pentru tinerii de origine ucraineană din Moldova la diferite trepte de învățământ. Accesați pagina web a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru detalii.

Potrivit Strategiei Diaspora 2025, diaspora include cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar sau permanent peste hotarele țării, persoanele originare din Republica Moldova şi descendenții lor, precum şi comunitățile formate de aceștia.

Cancelaria de Stat este autoritatea centrală responsabilă de politica de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora, prin Biroul pentru relaţii cu diaspora, care coordonează procesul de realizare a politicii de stat în domeniu, contribuind la păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a moldovenilor de peste hotare, valorificarea potenţialului uman şi material al diasporei. De asemenea, Biroul pentru relaţii cu diaspora coordonează activităţile de ordin cultural, educaţional, economic şi social, realizate de diferite ministere şi alte autorităţi publice pentru susţinerea şi colaborarea cu reprezentanţii diasporei.

Susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) se efectuează din contul mijloacelor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat al Republicii Moldova, precum şi din mijloacele alocate de sponsori, din donaţiile benevole ale persoanelor fizice şi juridice, ale organizaţiilor şi fundaţiilor de binefacere autohtone şi de peste hotare, din alte surse financiare legale.

Activităţile de susţinere şi consolidare a diasporei moldoveneşti sunt reglementată de un şir de acte normative ale Republicii Moldova care pot fi accesate aici.

Conform recensămîntului naţional din anul 2001, în Ucraina locuiesc 134 de etnii, printre care moldovenii se plasează pe locul patru după ucraineni, ruşi şi belaruşi. În total, comunitatea moldovenească constituie 258,6 mii de persoane (0,5 %).

Circa - 67,2 mii de moldoveni locuiesc în regiunile Cernăuţi - (7,3%), Kiev (1.515 pers.), Nicolaev (5.614 pers. – 0,4 %), Doneţk (7.171 pers.), Republica Autonomă Crimeea (3. 761 pers.), în regiunile Viniţa (2.944 pers. - 0,2 %), Herson (4.179 pers. – 0,4 %), Dnepropetrovsk (4.318 pers.), în oraşul Kiev (1.927 pers.).

Cea mai numeroasă comunitate a moldovenilor s-a înregistrat în regiunea Odesa – 123,7 mii (5 %).

În regiunea Odesa instruirea moldovenilor se efectuează în 9 şcoli de cultură generală cu predarea în limba moldovenească. Pregătirea cadrelor didactice de limbă moldovenească pentru clasele primare este asigurată de Şcoala pedagogică din Belgorod-Dnestrovskii. Cu sprijinul administraţiei de stat din reg. Odesa a fost soluţionată problema susţinerii examenelor de admitere în limba moldovenească la instituţiile superioare din Odesa de către absolvenţii şcolilor moldoveneşti. A fost celebrat centenarul şcolii medii din satul Krutoiarovka şi jubileul colectivului de dansuri “Opincuţa”.

Pentru promovarea tradiţiilor culturale ale minorităţii moldoveneşti în regiunea Odesa activează 31 de colective de artişti amatori – coruri, colective de muzică populară şi dans, care şi-au manifestat măiestria artistică în cadrul festivalurilor tradiţionale “Mărţişor”, “Florile dalbe”, ş.a. Colectivul moldovenesc “Izvoraş” participă la festivalurile internaţionale de creaţie populară, iar colectivul de copii “Hora” - la festivalul culturilor naţionale “Toţi sîntem copiii tăi, Ucraina!”.

Compania teleradio din regiunea Odesa lansează emisiuni de radio şi televiziune în limba moldovenească, care sînt difuzate pe întreg teritoriul regiunii. La televiziunea regională apare programul “Plaiul natal”, iar la radio – programul publicistico-artistic “Actualităţi”, precum şi programul muzical la solicitările ascultătorilor “Felicitări”.

Populaţia moldovenească este reprezentată în sfera economiei naţionale a Ucrainei, participă activ la viaţa social-culturală a republicii. Un rol deosebit în păstrarea identităţii naţionale a moldovenilor aparţineasociaţiilor obşteşti etnoculturale ale moldovenilor, care sînt înregistrate şi activează în Odesa, Kiev, Doneţk, Dnepropetrovsk, Nicolaev, Chirovograd, Zaporojie, Viniţa.

În noiembrie 1998, a fost instituită Asociaţia naţional-culturală a moldovenilor din Ucraina (preşedinte Anatol Fetescu) cu statut republican, centrul fiind la Odesa. Organizaţia dată contribuie la unirea moldovenilor din Ucraina; promovarea culturii, limbii şi obiceiurilor moldoveneşti; susţine şcolile în satele moldoveneşti, conlucrează cu autorităţile de stat din Ucraina şi Moldova. Din componenţa Asociaţiei naţional-culturale a moldovenilor din Ucraina fac parte 18 organizaţii obşteşti din Kiev, regiunile Doneţk, Kirovograd, Zaporojie, Dnepropetrovsk, Viniţa, Nicolaev şi Odesa. Din 2004 Asociaţia cu sprijinul Guvernatorului Regiunii Odesa Serghei Grineveţchi editează ziarul (săptămînal) „Luceafărul” în limba moldovenescă. La 15 ianuarie (la Odesa) şi la 31 ianuarie (la Kiev) 2004 au avut loc prezentări oficiale ale săptămînalului “Luceafărul”.

Preşedintele Asociaţiei naţional-culturale a moldovenilor din Ucraina, dl Anatol Fetescu, a fost decorat cu „Ordinul de Onoare” de către Preşedintele Republicii Moldova.

În capitala Ucrainei, Kiev - activează Societatea moldovenilor (preşedinte Svetlana Demceac). Obiectivul căreia este promovarea tradiţiilor, culturii, folclorului moldovenesc. Acestă organizaţie participă la festivalul “Folclorama”, organizat anual de administraţia de stat a or. Kiev, în cadrul căruia prezintă tradiţionala “Casa mare”, expoziţia vinurilor şi covoarelor naţionale moldoveneşti; organizează desfăşurarea sărbătorii „Mărţişor”. Preşedintele Societăţii dna Svetlana Demceac a fost decorată cu Medalia „Meritul Civic”.

În reg. Cernăuţi locuiesc 67,2 mii moldoveni (7,3% din populaţie); cel mai mare număr de moldoveni locuiesc pe teritoriul raionului Novoseliţa – 50329 persoane. De asemenea, moldovenii etnici locuiesc compact în raioanele Hotin, Sokireni, Glîboţkoe.

În regiunea Cernăuţi activează două asociaţii moldoveneşti: Societatea interraională a culturii moldoveneşti din Bucovina (or.Novoseliţa) şi Societatea culturii moldoveneşti (or.Cernăuţi).

Destul de active sunt şi asociaţiile obşteşti ale moldovenilor din Ucraina - Societatea naţional-culturală „Primăvara” (Krivoi Rog, preşedinte Maria Kit), Societatea naţional-culturală a moldovenilor (Viniţa, preşedinte Ivan Bîrcă), Societatea regională de cultură moldovenească din Nicolaev (preşedinte Dumitru Papuc), Societatea moldovenească a tinerilor din Odesa (preşedinte Tudor Creţu), Societatea moldovenilor din raionul Chilia (preşedinte Zaharia Mutu), Societatea moldovenească raională din Tatarbunar (preşedinte Ivan Arapu), Societatea moldovenească raională din Sarata (preşedinte Eugen Chireu), Societatea culturală a moldovenilor “Izvor”, (Reni, preşedinte Oleg Burlea).

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina acreditată prin cumul în Turkmenistan şi Republica Uzbekistan

Adresa: 01901, or. Kiev, str. Yagotinska, 2
Tel.: 521 22 80, 521 22 79
Fax: 521 22 72
E-mail: kiev@mfa.md
http://www.ucraina.mfa.md

Primirea cetăţenilor: 09:00 – 12:00 (Luni, marţi, miercuri, vineri)
Eliberarea documentelor: 16:00 – 17:00
Înscrierea la primire şi consultări consulare: de la 16.00 până la 17.00 - Tel: + (38 044) 521-22-79
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: + 38 068 384 2016
Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare.

 

Ambasada Ucrainei în Republica Moldova

Adresa: 2008, Republica Moldova,
or. Chişinău, str. Vasile Lupu 17 (fosta str.Panfilova), (intrarea din partea parcării auto a Ambasadei).
Troleibusele № 3, 4, 6, 15, maxitaxi № 127,129,115,104,103, staţiunea“Eugeniu Coca”.
Programul de lucru:luni-vineri 09:00 - 17:00
Serviciul consular +37322582284 (luni- vineri 9.00-17.00),
                                +373 22 592 986 (luni, miercuri, joi 9.00-13.00)

Fax: +373 22 58 21 19
Email: cons_md@mfa.gov.ua
Pauză: 13:00—14:00
Web: https://moldova.mfa.gov.ua/ru/consular-affairs/contacts
Linia telefonică de urgență: +37322592987, +37360331922

Raioane care intră în deservirea Ambasadei: municipiul Chișinău, UTA Găgăuzia, Tiraspol, Tighina, Dnestrovsc, Anenii Noi, Basarabeasca, Grigiriopol, Dubăsari, Călărași, Cahul, Cantemir, Căușeni, Criuleni, Leova, Nisporeni, Orhei, Slobozia, Strășeni. Taraclia, Ungheni, Hâncești, Ștefan Vodă, Cimișlia, Ialoveni.

                                                     

                                                  Consulatul Ucrainei la Bălți (Republica Moldova)

Adresa: 3121, Republica Moldova,
or. Bălți, Str. Kiev, 143.
Linia telefonică de urgență: +37368020046.
Tel: (+373 231) 66 508
Fax: (+373 231) 66 207
Email: gc_mdb@mfa.gov.ua 
Site web: https://baltsi.mfa.gov.ua/ua

Regim de lucru: Audiența cetățenilor ucraineni: luni, marți, joi - 9:15 - 12:30
Miercuri - 14:00 – 16:00, vineri - 09:00 – 11:00*

Raioane ce intră în deservirea consulară de la Bălți: municipiul Bălți, r. Briceni, Glodeni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Camenca, Ocnița, Rezina, Râbnița, Râșcani, Sângerei, Soroca, Telenești, Fălești, Florești, Șoldănești.

Linia telefonică de urgență: +37368020046.
Linia fierbinte telefonică administrativă: +38 044 284 19 15 (multicanale).