Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Rusia

În această secțiune vei găsi detalii privind procesul de imigrare în Rusia: informații generale despre această țară și de imigrare (tipuri de viză); condiții de intrare în țară și de obținere a cetățeniei; modalitățile de angajare în câmpul muncii, programe pentru migranți și oferta de studii; contacte utile ale ambasadei Republicii Moldova în Rusia.

Limba oficială

Rusă

Capitala

Moscova

Oraşe mari

Moscova
Sankt Petersburg
Novosibirsk
Ecaterinburg
Nijni Novgorod

Sistem politic

Republica federală semi-prezidenţială

Suprafaţa

Total

Apă (%)


17 101 081 км² (locul 1 în lume)

0,5

Populaţie

Recensământ (2018)

Densitatea

 

146 804 372 pers (locul 9 în lume)

8,4 loc/km²

PIB
Total (2016)
Pe cap de locuitor


1,283 trilioane $ PPC (locul 6 în lume)
8 748 36 $ PPC (locul 53 în lume)

Monedă

Rubla rusească (RUB, RUR)

Domen internet

.ru, .su, .рф

Prefix telefonic

+7

Fus orar

UTC +3…+12

Rusia (Россиийская Федерация/ Federaţia Rusă sau Rusia/ Россиия, se foloseşte şi abrevierea РФ) este o ţară, situată în Europa de Est şi Asia. Una din ţările post-sovietice.

Este cea mai întinsă ţară din lume (17 101 081 km² sau 11,46 % de suprafaţa totală uscatului Pămîntului, sau 12,65 % de suprafaţă populată, ceea ce este aproape de două ori mai mare decât cea a Canadei, care ocupă locul 2 în lume). Pentru anul 2017 populaţia constituia 146 804 372 de persoane, actualmente Rusia ocupă locul 9 în lume privind acest indicator.

Limba de stat pe întreg teritoriu al ţării este limba rusă. Dar în 23 de Subiecte al Federaţiei Ruse se folosesc şi alte limbi oficiale.

Capitala Federaţiei Ruse este or. Moscova. Total în Rusia sunt 12 oraşe cu populaţia mai mare de 1 milion de persoane: Moscova, Sankt Petersburg, Novosibirsk, Ecaterinburg, Nijni Novgorod, Samara, Omsk, Kazan, Celiabinsk, Rostov pe Don, Ufa, Volgograd.

Rusia are frontieră cu 18 ţări (cel mai mare indicator în lume), , din care frontierele terestre cu: Norvegia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Belarus, Ukraina, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan, China, Mongolia, Coreea de Nord; şi cele maritime cu Japonia şi SUA.

Cea mai mare parte a populaţiei Rusiei locuieşte în „zona triunghiulară” între Sankt Petersburg (la nord), Soci (la sud) şi Irkutsk (în partea de est). Aceasta este o zonă de condiţii climaterice favorabile. La nordul „triunghiului” se află taiga şi zona de permafrost, iar la sud – regiunea de semideşert şi deşert.

Sistemul politic

Conform organizării statale, Rusia este republica democrată federală semi-prezidenţială cu prerogative extinse ale preşedintelui Federaiei Ruse. Sistemul constituţional al Rusiei este stabilit de Constituţia Federaţiei Ruse, adoptată la referendum din 12 decembrie 1993, şi include 2 părţi: sistemul de stat şi sistemul politic.

Şeful statului este Preşedintele Federaţiei Ruse, care este ales de toţi cetăţeni prin alegerile prezidenţiale, din 2012, pentru un mandat de șase ani; până atunci, patru; maximum două mandate consecutive, oricâte separate. Conform Constituţiei, preşedintele ţării deţine un număr larg de competenţe importante: dirijează politica externă, execută funcţia de Comandant Suprem, îl numeşte, cu acordul Dumei de Stat, pe Preşedintele Guvernului.

Puterea legislativă este exercitată de Adunarea Federală – parlamentul, care este bicameral: camera superioară (Consiliul Federaţiei) şi camera inferioară (Duma de Stat). În cadrul Consiliului Federaţiei intră 166 membri, câte 2 reprezentanţi de la fiecare Subiect al Federaţiei. Duma de Stat este constituită din 450 de deputaţi, care sunt aleşi prin alegeri parlamentare pentru un mandat de cinci ani (până la 31 decembrie 2008 – 4 ani).

Puterea executivă este exercitată de Guvern. Sistemul de organe federale executive include ministere federale, servicii federale şi agenţii federale.

Puterea judecătorească este executată de: Curtea Constituţională, instanţe de judecată generale în frunte cu Curtea Supremă şi instanţe de judecată de arbitraj, conduse de Curtea Supremă de Arbitraj.

Drepturile omului şi libertăţile fundamentale

În Federaţia Rusă se respectă şi se garantează drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului în conformitate cu principiile fundamentale, normele internaţionale şi Constituţia Federaţiei Ruse. Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului nu trebuie să contravină cu drepturile şi libertăţile altei persoane.

Statul garantează egalitatea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului indiferent de sex, rasă, naţionalitate, limbă, provinienţă, avere, statut social, locul de trai, religie, opinie politică, apartenenţă la organizaţiile publice, etc. Este interzisă orice formă de restricţie a drepturilor determinată de provenienţă socială, de rasă, naţională, religioasă sau de limbă. Bărbaţi şi femei au drepturi şi libertăţi egale, precum şi posibilităţile de realizare a acestora.

Nimeni nu trebuie să fie supus torturilor, violenţei, pedepsei sau tratamentului crud, inuman sau degrandant. Nimeni nu poate fi supus prin forţă experimentelor medicale, ştiinţifice sau de alt gen.

Fiecare are drept la libertate şi imunitate personală. Nimeni nu poate fi arestat, reţinut sau deţinut fără decizia judecătorească. La fel, fără decizia judecătorească persoana nu poate fi reţinut mai mult de 48 de ore.

Fiecare are dreptul la viaţă privată, apărarea demnităţii şi propriei imagini. Fiecare are drept la secretul scrisorilor, al convorbirilor telefonice, al trimiterilor poştale, al telegramelor şi altor mijloace legale de comunicare. Dreptul menţionat poate fi limitat doar prin hotărîrea judecătorească.

Persoanele responsabile din cadrul autorităţilor publice şi autorităţilor locale teritoriale sunt obligate să ofere acces la acte şi materiale, privind drepturile şi libertăţile, dacă în legislaţia nu este stabilit diferit.

Fiecare persoană, care se află legal pe teritoriul Federaţiei Ruse are drept la liberă circulaţie şi alegerea locului de trai şi de şedere. Fiecare persoană are drept să părăsească teritoriul Federaţiei Ruse. Cetăţenii Federaţiei Ruse au dreptul la liberă revenire în ţară.

Oricare persoană are dreptul la ocrotirea sănătăţii şi asistenţă medicală. Asistenţa medicală în instituţiile de îngrijire a sănătăţii de stat sau municipale se oferă cetăţenilor gratuit din mijloacele băneşti, parvenite din buget, fondul de asigurări medicale sau alte contribuţii.

Fiecare persoană are dreptul la asistenţa juridică profesională. În cazurile prevăzute de lege asistenţa juridică se acordă gratuit.

Oricare persoană reţinută, deţinută şi acuzată de infracţiune are dreptul la avocat din momentul reţinerii, deţinerii sau acuzaţiei.

Fiecare persoană acuzată de infracţiune este considerată nevinovată, până cînd vinovăţia acesteia nu va fi dovedită prin procedura stipulată de legislaţie şi declarată prin judecată. Persoana acuzată nu este obligată să dovedească nevinovăţia sa.

Cetăţeanul Federaţie Ruse are dreptul la dublă cetăţenie în conformitate cu legea federală sau convenţia internaţională semnată de Federaţia Rusă.

Cetăţenii străini şi persoane fără cetăţenie au drepturi şi obligaţiuni egale cu cele ale cetăţenilor Federaţiei Ruse, în afara cazurilor, stipulate de legea federală sau acordul internaţional semnat de Federaţia Rusă.

Federaţia Rusă oferă cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie azil politic în conformitate cu normele stipulate în dreptul internaţional.

Carta de migraţie
Evidenţa migranţilor după intrarea în ţară

Carta de migraţie

Pentru intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse cetăţenii Republicii Moldova nu necesită viza de intrare şi se supun regulamentului, care limitează timpul de şedere pe teritoriul acesteia cu o perioadă pînă la 180 zile pe an. Această perioadă poate fi extinsă dacă sunt acte ce confirmă motivul șederii: studii, muncă, tratament medical, etc.

La punctul de control frontier al Federaţiei Ruse se va prezenta formularul îndeplinit CARTA DE MIGRAŢIE ("Миграционная карта") şi paşaportul.

ATENŢIE!

ŢINEŢI CONT DE VALABILITATEA PAŞAPORTULUI DVS!

Valabilitatea paşaportului trebuie să constituie nu mai puţin de 1 an. Dacă valabilitatea acestuia va fi expirată cu cel puţin o zi, ieşirea din ţară nu va fi permisă, iar Dvs. veţi avea posibilitate să părăsiţi Federaţia Rusă doar după prelungirea valabilităţii paşaportului sau obţinerera Certificatului pentru revenirea în Moldova, emis de către Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă.

Carta de migraţie se oferă cetăţenilor străini gratuit la intrarea în Federaţia Rusă şi se distribuie de reprezentanţii companiei de transport (persoanele de serviciu în trenuri, avioane, pe navele marine, etc).

Carta de migraţie este constituită din 2 file: „A” şi „B” şi se completează în limba rusă (se admite completarea cu litere latine, conform datelor paşaportului sau a altui act de identitate). Este necesar de completat ambele părţi ale cărţii de migraţie.

La trecerea frontierei partea „A” rămîne la colaboratorul serviciului de grănicieri, iar partea „B” i se întoarce cetăţeanului străin. Pe partea verso a filei „B” colaboratorul serviciului de grănicieri va pune o notiţă despre intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse.

În cazul deteriorării sau pierderii cărţii de migraţie cetăţeanul străin este obligat să se adreseze către organul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune în termen de 3 zile pentru ridicarea duplicatului. La solicitarea duplicatului va fi necesar să fie prezentate actele, în baza cărora cetăţeanul străin a intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse. Duplicatul cărţii de migraţie se oferă gratuit.

ATENŢIE!

Nu cumpăraţi cartele de migraţie de la persoane terţe! Acestea sunt false!

 

Evidenţa migranţilor după intrarea în ţară

După intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse cetăţeanul străin este obligat să se înregistreze în organul teritorial al Serviciului de Migraţiune timp de 7 zile lucrătoare.

Procedura înregistrării constă în înştiinţarea (notificarea) despre intrare în ţară a organului teritorial al Serviciului de Migraţiune timp de 3 zile lucrătoare după trecerea frontierei. Este necesar de menţionat că, toate acţiunile se întreprind de către partea gazdă şi nu de cetăţeanul străin.

ATENŢIE!

Pentru efectuarea procedurii de înregistrare este necesar să vă apropiaţi la Serviciului Federal de Migraţiune împreună cu reprezentantul părţii gazdă (la care aţi venit la muncă sau în vizită).

Fără acordul părţii gazdă (sau în lipsa acesteia) nu vă puteţi înregistra la Serviciului Federal de Migraţiune, adică încălcaţi legislaţia şi regulile de migraţie. Aşadar, vă informaţi în prealabil cu privire la partea gazdă, angajare la locul de muncă şi condiţiile de şedere.

La fel va fi necesar să-i prezentaţi părţii gazde paşaportul, însă nicicum NU-I OFERIŢI originalul, ci doar copiile.

Partea gazdă poate fi prezentată atât de cetăţenii Federaţiei Ruse, cetăţeni străini sau persoane fără cetăţenie, care locuiesc permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse (dispun de permisul de şedere), cât şi de persoane juridice (reprezentanţele acestora) la care munceşte cetăţeanul străin.

În cazul şederei într-un hotel, persoana gazdă va fi reprezentată de administraţia hotelului. Aceasta înştiinţează organul teritorial al Serviciului de Migraţiune în decurs de 24 de ore despre sosirea cetăţeanului străin, întreprinde toate măsurile pentru înregistrarea acestuia şi poartă răspunderea pentru respectarea ordinei stabilite.

În baza actelor prezentate de cetăţeanul străin partea gazdă completează fişierul privind sosirea acestuia (în continuare - notificare). Apoi, în decurs de 24 de ore, notificarea, copia paşaportului şi cărţii de migrare se prezintă de către partea gazdă nemijlocit la organul teritorial al Serviciului de Migraţiune sau se expediază prin poştă. La oficiile poştale găsiţi ghişeuri speciale unde puteţi primi gratuit formulare de notificare.

Înregistrarea la Serviciul de Migraţiune este gratuită. Se taxează doar serviciile poştale. Reprezentantul organului teritorial al Serviciului de Migraţiune sau al oficiului poştal face inscripţii pe formularul de notificare, privind recepţionarea acestuia, apoi întoarce partea detaşabilă a formularului părţii gazdă, care la rîndul său, o transmite cetăţeanului străin. Aceasta va servi drept dovadă faptului, că persoana este înregistrată la Serviciul de Migraţiune.

Cetăţeanul străin are dreptul să se înregistreze la Serviciului de Migraţiune şi de sine stătător, în cazul în care există motive confirmate, ce împiedică partea gazdă să depună cererea (îmbolnăvirea, imposibilitatea fizică, etc).

Este de menţionat şi faptul că, cetăţeanul străin care locuieşte permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse, la fel, are dreptul să informeze de sine stătător organele de migraţiune despre intrarea în ţară, fie nemijlocit la reprezentanţa Serviciului de Migraţiune, fie prin poştă (se ataşează acordul scris al părţii gazde).

În cazul schimbării locului de trai sau în cazul ieşirii din ţară, partea detaşabilă a notificării rămîne la cetăţeanul străin, iar informaţia despre plecare, parvine către organul teritorial al Serviciului de Migraţiune din partea reprezentanţei teritoriale precedente (unde a fost înregistrată persoana) sau de la serviciul de grănicieri.

Termenul de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse pentru cetăţeni străini, care au dreptul la intrare în ţară fără aplicarea vizei, nu depăşeşte 90 de zile (în afara cazurilor prevăzute de legislaţia Federaţiei Ruse).

Cetăţeanul străin este obligat să părăsească Federaţia Rusă la expirarea termenului de şedere, iar pentru prelungirea acestuia, este necesar să se adreseze către organele Serviciului de Migraţiune pînă la expirarea termenului de şedere.

NU UITAŢI! Sunteţi în drept să Vă aflaţi doar în regiunea Rusiei în care v-aţi înregistrat. În cazul schimbării regiunii de şedere, este necesar să retrageţi înregistrarea în regiunea respectivă şi să treceţi procedura de înregistrare în altă regiune.

ATENŢIE!

Vă recomandăm să faceţi cîteva copii ale documentelor, inclisiv şi a notificării, ca în caz de pierdere sau alte circumstanţe neprevăzute, să aveţi dovadă că aţi respectat regulile de înregistrare şi de şedere.

Condiţiile de intrare şi regimul de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse
Permisul de şedere temporară
Permisul de şedere permanentă
Clauze speciale
Asistenţa socială pentru cetăţeni străini
Pensii
Verificarea actelor de către colaboratorii organelor de drept
Asistenţa în situaţii excepţionale

Condiţiile de intrare şi regimul de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse

Statutul cetăţeanului străin care intră pe teritoriul Federaţiei Ruse în condiţii generale este reglementat de Legea Federală privind statutul juridic al cetăţenilor străini pe teritoriul Federaţiei Ruse nr.115-FЗ din 25.07.2002. În funcţie de statutul juridic sunt stabilite condiţiile de intrare în ţară, condiţiile de şedere şi condiţiile de muncă ale migranţilor, precum şi impozitarea veniturilor.

Cetăţeanul străin care se află legal pe teritoriul Federaţiei Ruse se numeşte persoana care deţine permisul de şedere permanentă, permisul de şedere temporară, viză sau/şi carta de migraţie sau alte acte, prevăzute de legea federală şi acorduri internaţionale privind şederea cetăţenilor străini pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Toţi cetăţeni străini care se află pe teritoriul Federaţiei Ruse sunt divizaţi în 3 categorii:

 • cei care se afla conform permisului de şedere temporară – persoane care au intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse în baza vizelor sau fără de vize, dacă se permite. Peroada de şedere temporară este determinată de viză sau, în cazul lipsei acestea, nu poate depăşi 180 de zile per an, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia;
 • rezidenţi temporari - persoane ce deţin autorizaţie de şedere provizorie (permis de şedere temporară). Aceasta se aplică pe un act de identitate, termenul de valabilitate constituind 3 ani;
 • rezidenţi permanenţi – cetăţeni străini, care au primit permisul de şedere (act eliberat cetăţeanului străin sau persoanei fără cetăţenie ce confirmă dreptul de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse timp de 5 ani).

Permis de şedere temporară

Permis de şedere temporară atestă dreptul cetăţeanului străin sau apatridului la şederea temporară pe teritoriul Federaţiei Ruse până la obţinerea permisului de şedere permanentă. Se aplică pe actul de identitate al cetăţeanului străin sau poate fi emis în formă de document tipizat (pentru apatrizi) pe termen de 3 ani. Permisul de şedere temporară poate fi emis cătăţenilor străini cu vîrsta peste 18 ani în limitele cotei stabilite.

Numărul, ordinea de eliberare şi lista actelor necesare pentru obţinerea permiselor de şedere temporară este stabilit de Guvernul Federaţiei Ruse în baza recomandărilor organelor executive al Subiectelor Federaţiei. Acesta depinde de situaţia demografică şi posibilităţile de angajare a cetăţenilor străini în subiectul respectiv.

Permisul de şedere temporară în Federaţia Rusă conţine date următoare:

- nume, prenume (notate cu litere latine şi chirilice);
- data şi locul naşterii;
- sex;
- naţionalitatea;
- numărul şi data deciziei de emitere a permisului;
- termenul de valabilitate a pemisului;
- denumirea organului executiv care a emis permisul.

Permisul de şedere temporară se emite (sau se refuză emiterea acestuia) în baza cererii parvenite de la cetăţeanul străin de către autorităţile executive teritoriale în termen de 6 luni. Dacă persoana se află peste hotarele Rusiei, cererea se depune către ambasada sau consulatul Federaţiei Ruse.

În cazul refuzului de eliberare a permisului de şedere temporară, cetăţeanul străin este în drept să aplice cererea repetată nu mai devreme decât 1 an din momentul refuzului cererii precedente.

Potrivit art. 2 al Legii Federale „Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini în Federaţia Rusă”permisul de şedere temporară serveşte pentru cetăţeni străini şi persoane făre cetăţenie temei pentru reşedinţa temporară pe teritoriul Federaţiei Ruse pînă la obţinerea permisului de şedere permanentă.

Nu cad sub incidenţa cotei de emitere persoane care:

 • s-au născut pe teritoriul Federaţiei Ruse sau fostei Republicii Sovietice Socialiste Federative Ruse şi deţineau cetăţenia URSS;
 • au fost declarate inapte de muncă şi au fiu sau fiică apţi de muncă, cetăţeni ai Federaţiei Ruse;
 • a cărora unul dintre părinţi este cetăţean al Federaţiei Ruse;
 • sunt căsătorite cu cetățenii Federaţiei Ruse care au viza de reşedinţă pe teritoriul acesteia;
 • exercită serviciul militar (pentru perioada serviciului);
 • sunt investitori şi au făcut investiţii în sume stabilite de guvernul Federaţiei Ruse.

Lista actelor necesare la obţinerea permisului de şedere temporar pentru cetăţenii Republicii Moldova (procedurile obişnuită şi simplificată):

 • cererea de obţinere a permisului de şedere temporară (2 copii);
 • paşaportul valabil nu mai puţin de 6 luni (copia tradusă şi autentificată notarial);
 • 4 fotografii (3,5 х 4,5, color, mat);
 • certificatul de naştere (numai pentru persoane născute pe teritoriul fostei URSS) (copia tradusă şi autentificată notarial);
 • certificatul de schimbare a numelui (în cazul în care persoana şi-a schimbat numele);
 • carta de migraţie (copia);
 • bilet de sosire (copia talonului al evidenţei de migraţie detasabil);
 • certificat ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA (valabil 3 luni);
 • rezulatul examinării medicale emis de dispensarul TBC;
 • rezulatul examinării medicale emis de dispensarul narcologic;
 • rezulatul examinării medicale emis de dispensarul dermato-venerologic;
 • toate trei examinări se unesc într-o concluzie medicală generalizată despre starea sănătăţii a cetăţeanului străin;
 • diploma de studii medii sau superioare (dacă există) - pentru persoane care depun actele sub incidenţa cotei (copia tradusă şi autentificată notarial);
 • adeverinţă de pensionar (dacă există) - copia autentificată notarial cu traducere;
 • certificat de căsătorie (dacă persoana este căsătorită) - copia tradusă şi autentificată notarial;
 • paşaportul soţului/soţiei, cetăţeanului al Federaţiei Ruse;
 • Bonul de plată pentru taxa de stat.

Temeiuri de refuz pentru eliberarea permisului de şedere temporară sau anularea acestuia

Dacă persoana ce pretinde la permisul de şedere:

 • pledează pentru schimbarea violentă a regimului constituţional al Federaţiei Ruse sau prin alte acţiuni creiază pericol pentru securitatea Federaţiei Ruse sau a cetăţenilor săi;
 • susţine orice acţiune extremistă prin diferite modalităţi (finanţarea, planificarea, colaborerea sau imlicarea în atacurile teroriste);
 • a fost supusă expulzării administrative sau readmisiei din Federaţia Rusă timp de 5 ani pînă la data depunerii cererii de eliberare a permisului de şedere;
 • a prezentat docemente contrafăcute sau informaţie falsă;
 • prin hotărîrea judecăţii este condamnată la privaţiune de libertate pentru infacţiuni grave, deosebit de grave sau pentru recidiva de infracţiune recunoscută gravă;
 • a fost condamnată pentru infacţiuni grave sau deosebit de grave pe teritoriul Federaţeie Ruse sau în afara acestea dar nu şi-a urmărit pedeapsa;
 • a fost supusă răspunderii administrative în mod repetat în decurs de 1 an pentru încălcarea regimului de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse;
 • nu poate demonstra capacitatea de autonomie financiară (posibilitatea de a se întreţine şi a întreţine familia pe teritoriul Federaţiei Ruse în limitele minimului de trai fără ajutorul autorităţilor de stat), cu excepţia cetăţenilor străini, declaraţi inapţi de muncă;
 • după trei ani din momentul intrării în ţară nu deţine de spaţiu locativ în conformitate cu condiţiile, prevăzute de legislaţia locativă a Federaţiei Ruse;
 • a părăsit Federaţia Rusă pentru şedere permanentă în altă ţară;
 • se află în afara teritoriului Federaţiei Ruse pentru perioada care depăşeşte 6 luni;
 • a înregistrat căsătoria cu cetăţeanul Federaţeie Ruse, deglarată nevalabilă de către organe de judecată;
 • suferă de narcomanie sau nu a prezentat certificatele medicale care atestă lipsa maladiei HIV/SIDA sau bolilor infecţioase periculoase. Lista maladiilor periculoase şi procedura de depistare a acestora se aprobă de Guvernului Federaţiei Ruse.

Permisul de şedere permanentă

Permisul de şedere permanentă reprezintă un document ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la şedere permanentă, precum şi la ieşire sau intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse. În cazul persoanei fără cetăţenie Permisul de şedere permanentă reprezintă actul de identitate.

Permisul de şedere permanentă se emite pe termen de 5 ani. După expirarea termenul de valabilitate poate fi prelungit încă cu 5 ani în baza cererii cetăţeanului străin. Numărul prelungirilor permisului de şedere permanentă nu este limitat.

Pînă la obţinerea permisului de şedere permanentă cetăţeanul străin este obligat să locuiească pe teritoriul Federaţiei Ruse în baza permisului de şedere temporară nu mai puţin de 1 an.

Aplicarea cererii de eliberare a permisului de şedere permanentă.

Pentru obţinerea permisului de şedere permanentă este necesar ca cetăţeanul străin să depună cerere către reprezentanţă teritorială a Serviciului Federal de Migraţiune (ФМС) nu mai tîrziu de 6 luni pînă la expirarea termenului permisului de şedere temporară. În cazul participanţilor programelor de stat acest termen se micşorează pînă 2 luni. Se depun 2 copii a cererii tipizate (anexa nr.2 la Regulament Administrativ).

Cererea se depune personal de către cetăţeni străini. În cazul persoanelor sub 18 ani sau persoanelor declarate inapte de muncă – cererea se depune de către unul dintre părinţi sau reprezentanţi oficiali ai acestora.

Concomitent cu cererea de şedere permanentă cetăţeanul străin este obligat să prezinte:

 • 4 fotografii (35x45 mm, alb-negru sau color) cu imagine clară a feţii , cu capul neacoperit, inclisiv şi 2 fotografii ale copiilor minori. Pentru persoanele, convingerile religioase ale cărora nu permit apariţia publică cu capul neacoperit, se admit fotografii cu capul acoperit cu condiţia că faţa este deschisă. Pentru cetăţenii care poartă ochelari este obligatoriu să fie prezentată şi fotografia în ochilari cu lentile netonifiate.

· Actele ce confirmă identitatea şi cetăţenia. În calitatea de document ce confirmă identitatea şi cetăţenia serveşte paşaportul cetăţeanului străin sau alt document, stabilit de legea federală, sau recunoscut conform acordului internaţional semnat de Federaţia Rusă în calitatea de document, ce confirmă identitatea cetăţeanului străin.

· Permisul de şedere temporară, înregistrat în mod corespunzător. Cetăţeanul străin care a obţinut permisul de şedere temporară eliberat în afara cotei, prevăzute de Guvernul Federaţiei Ruse, este obligat să prezinte suplimentar acte ce atestă temeiuri de emitere a permisului de şedere în mod preferenţial;

· Actul ce atestă prezenţa mijloacelor financiare necesare cetăţeanului străin şi membrilor familiei sale pentru garanţia minimului de existenţă în Federaţia Rusă (valoarea minimului de existenţă se stabileşte de autorităţile publice al subiectului Federaţiei Ruse) sau actul ce confirmă incapacitatea de muncă (adeverinţa de venit, declaraţia de venit vizată de inspecţia fiscală, certificat de la locul de muncă, carnetul de muncă, adeverinţa de pensionar, certificat de îndemnizaţii, emis de organele sociale, confirmarea pensiei de înreţinere pentru minori, confirmarea depozitului bancar, cu indicarea numărului contului, adeverinţă de drept la moştenire, adeverinţa de venit a persoanei care întreţine solicitantul, alte acte care confirmă obţinerea legală a veniturilor);

· Adeverinţa de naştere şi actul de identitate a copilului care nu a atins vârsta de 18 ani (paşaport dacă există);

· Acordul copilului în vîrsta cuprinsă între 14 şi 18 ani la şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse. Semnătura copilului trebuie sa fie vizată de notar;

· Documentul ce confirmă prezenţa spaţiului locativ în baza prevederilor legislaţiei Federaţiei Ruse;

· Сertificat ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA (pentru solicitant şi membrii familiei);

· Documentul ce confirmă ca solicitantul şi membrii familiei sale nu suferă de narcomanie sau boli infecţioase periculoase, menţionate în Hotărîrea Guvernului Federaţiei Ruse.

Actele emise pe teritoriul ţărilor străine, copiile cărora se prezintă la solicitarea permisului de şedere, trebuie să fie legalizate corespunzător în reprezentanţele diplomatice sau consulate al Federaţiei Ruse, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel.

ATENŢIE!

Actele întocmite în limba străină necesită a fi traduse în limba rusă şi autentificate notarial.

Dacă numele solicitantului şi membrilor familiei diferă este necesar să fie prezentate acte suplimentare, care confirmă rudenia.

În cazuri, în care documentele de identitate, de confirmare a cetăţeniei sau permisul de şedere temporară au termen de valabilitate mai puţin de 6 luni la ziua depunerii cererii, solicitarea nu se examinează.

Examinarea solicitării pentru permisul de şedere

Decizia de a emite sau a refuza eliberarea permisului de şedere pemanentă este luată de către reprezentanţele locale ale Serviciului Federal de Migraţiune în baza examinării solicitării, în termen de până la 6 luni din momentul depunerii cererii.

Permisul de şedere permanentă nu se eliberează sau se anulează cel emis anterior pentru cetăţeni care:

 • pledează pentru schimbarea violentă a regimului constituţional al Federaţiei Ruse sau prin alte acţiuni creiază pericol pentru securitatea Federaţiei Ruse sau cetăţenilor săi;
 • susţin orice acţiune extremistă prin diferite modalităţi (finanţarea, planificarea, colaborerea sau implicarea în atacurile teroriste);
 • au fost supuși expulzării administrative sau readmisiei din Federaţia Rusă timp de 5 ani până la data depunerii cererii de eliberare a permisului de şedere;
 • au prezentat documente contrafăcute sau informaţie falsă;
 • prin hotărârea judecăţii sunt condamnate la privaţiune de libertate pentru infacţiuni grave, deosebit de grave sau pentru recidiva de infracţiune recunoscută gravă;
 • au fost condamnate pentru infacţiuni grave sau deosebit de grave pe teritoriul Federaţeie Ruse sau în afara acestea dar nu şi-a ispăşit pedeapsa;
 • au fost supuşi răspunderii administrative în mod repetat în decurs de 1 an pentru încălcarea regimului de şedere pe teritoriul Federaţia Rusă;
 • nu pot demonstra capacitatea de autonomie financiară (posibilitatea de a se întreţine şi a întreţine familia pe teritoriul Federaţiei Ruse în limitele minimului de trai fără ajutorul autorităţilor de stat), cu excepţia cetăţenilor străini, declaraţi inapţi de muncă;
 • după trei ani din momentul intrării în ţară nu deţin spaţiul locativ cu condiţiile, prevăzute de legislaţia locativă a Federaţiei Ruse;
 • au părăsit Federaţia Rusă pentru şedere permanentă în altă ţară;
 • se află în afara teritoriului Federaţiei Ruse pentru perioada care depăşeşte 6 luni;
 • au înregistrat căsătoria cu cetăţeanul Federaţeie Ruse, declarată nevalabilă de către organele de judecată;
 • suferă de narcomanie sau nu au prezentat certificatele medicale care atestă lipsa maladiei HIV/SIDA sau a bolilor infecţioase periculoase. Lista maladiilor periculoase şi procedura de depistare a acestora se aprobă de Guvernul Federaţiei Ruse.

La fel, permisul de şedere permanentă nu se eliberează sau se anulează (nu se prelungeşte) cel emis anterior, în cazul emiterii deciziei despre prezenţa nedorită a persoanei respective pe teritoriul Federaţeie Ruse.

Totodată, permisul de şedere permanentă nu se eliberează sau se anulează (nu se prelungeşte) cel emis anterior, în cazul persoanelor care au trecut prin procedura de readmisie conform acordului semnat de Federaţia Rusă.

Decizia de refuz la eliberarea permisului de şedere permanentă poate fi contestată de către cetăţeanul străin la Serviciul Federal de Migraţiune sau instanţă de judecată.

Perfectarea şi eliberarea permisul de şedere

Cetăţeanul străin, care a primit notificarea de eliberare a permisului de şedere, se prezintă personal la oficiul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune pentru ridicarea acestuiea.

Permisul de şedere se eliberează cetăţenilor străini care au atins vîrsta de 14 ani. Informaţia despre cetăţenii străini care nu au atins încă vîrsta de14 ani (inclusiv şi fotografia) este menţionată în permisul de şedere al părinţilor (părintelui) săi.

Permisul de şedere se eliberează pe termen de valabilitate al actului de identitate, dar nu mai mult de 5 ani. Pentru apatrizi permisul de şedere se eliberează pe termen de 5 ani.

Prelungirea termenului de valabilitate a permisului de şedere

Termenul de valabilitate a permisului de şedere poate fi prelungit în baza cererii scrise parvenite din partea cetăţeanului străin către oficiul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune la locul de eliberare al permisului sau locul de trai al cetăţeanului străin.

Cererea de prelungire a permisului de şedere se depune nu mai tîrziu de 6 luni pînă la momentul expirării termenului permisului precedent.

Perioada depunerii cererii poate fi prelungită de către conducătorul oficiului teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune dacă există motive întemeiate, dar nu poate depăşi valabilitatea permisului precedent.

Clauze speciale

Conform Legii Federale „Legea privind înregistrarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie în Federaţia Rusă” cetăţenii străini care au primit permisul de şedere sunt obligaţi să se înregistreze la locul de reşedinţă.

Temei pentru înregistrarea cetăţeanului străin, care locuieşte permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse, conform adresei de reşedinţă, serveşte dreptul acestuia la utilizarea spaţiului locativ, stipulat în legislaţia locativă a Federaţiei Ruse.

Dacă cetăţeanul străin nu prezintă acte ce atestă dreptul la spaţiul locativ, conform Legii Federale „Privind înregistrarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie în Federaţia Rusă” şi Regulamentului privind înregistrarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie în Federaţia Rusă nr.9 din 15.01.2007 el este obligat să se înregistreze conform locului de şedere.

Cetăţeanul străin care deţine permisul de şedere în Federaţia Rusă este obligat să notifice anual oficiului teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune despre prezenţa sa pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Notificarea se depune către oficiul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune de care a fost emis permisul de şedere, în cazul schimbării adresei de reşedinţă - la noul loc de trai, în cazul lipsei acestuia – la locul de înregistare al cetăţeanului străin.

Notificarea poate fi depusă la oficiul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune personal de către cetăţeanul străin sau poate fi expediată prin poştă în conformitate cu regulile prevăzute, la prezentarea actului de identitate şi/sau a permisului de şedere.

Cetăţenii străini care se află permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse şi nu au notificat despre prezenţa sa organele teritoriale ale Serviciului Federal de Migraţiune sunt supuşi răspunderii administrative, conform art. 18.8 al Codului Administrativ al Federaţiei Ruse.

Asistenţa socială pentru cetăţeni străini

Potrivit Legii Fedrale „Legea privind bazele asistenţei sociale pentru populaţia Federaţeiei Ruse” şi anume art. 7, p.4: „Persoanele străine care locuiesc permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse au drepturi egale cu cetăţenii Federaţiei Ruse la asistenţă socială, dacă în acorduri internaţionale nu este stipulat diferit”. Persoane care locuiesc permanent sunt consideraţi cetăţenii străini care deţin permisul de şedere sau persoane fără cetăţenie care se află permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Persoane nevoiaşe sunt consideraţi persoane, aflate în situaţii dificile de viaţă, cărora li se oferă asistenţă socială. Situaţie dificilă se consideră situaţii de viaţă în care este afectată vitalitatea persoanei (invaliditatea, incapacitatea de a satisface necesităţile de bază cauzată de vîrstă sau boală) consecinţele căreia nu pot fi depăşite de persoana dată de sine stătător. La fel, în această categorie se includ copii orfani, copii rămaşi fără supavegherea părinţilor, persoane cu venituri mici, persoane fără adăpost, parsoane care suferă de conflicte şi violenţă în familie, persoane singuratice, etc.

Asistenţa socială pentru copiii migranţilor şi alte categorii de cetăţeni străini

În direcţia respectivă nu se propune o mulţime de acţiuni însă, conform „Regulamentului cu privire la acordarea indemnizaţiilor pentru copii” migranţii pot beneficia de următoarele indemnizaţii:

а) indemnizaţia de maternitate;
b) indemnizaţia, oferită în primul trimestru al sarcinii femeilor, aflate la evidenţă în instituţiile medicale (se alocă o singură dată);
c) indemnizaţia, oferită la naşterea copilului (se alocă o singură dată);
d) indemnizaţia, care se acordă la trecerea copilului în altă familie (se alocă o singură dată);
e) indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
f) indemnizaţia de maternitate, oferită soţiilor militarilor, aflaţi în stagiu militar (se alocă o singură dată);
g) indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, acordată familiilor militarilor, aflaţi în stagiu militar;

Indemnizaţiile de stat se acordă cetăţenilor Federaţiei Ruse şi următoarelor categorii de migranţi:
- cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie, care locuiesc permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse, adică doar migranţilor care deţin permisul de şedere permanentă sau refugiaţilor, asiguraţi în cadrul programului de asigure socială;
- cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie, aflaţi temporar pe teritoriul Federaţei Ruse, asiguraţi în cadrul programului de asigure socială în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă sau maternitate.

Indemnizaţiile de stat nu se acordă:
- cetăţenilor Federaţiei Ruse, cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie copii cărora sunt întreţinute de stat;
- cetăţenilor Federaţiei Ruse, cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie decăzuţi din drepturile părinteşti;
- cetăţenilor Federaţiei Ruse cu şedere permanentă în altă ţară.

Cererile şi actele necesare se depun către organele de stat care admninistrează achitarea îndemnizaţiilor nemijlocit de solicitantul indemnizaţiei sau reprezentantul legal al acestuia. La fel, solicitările pentru indemnizaţii pot fi depuse prin poştă. În asemenea cazuri se depun copiile legalizate ale documentelor necesare – originalele nu se expediază.

În cererea pentru indemnizaţie se indică următoarele date:

 • denumirea organizaţiei la care se adresează solicitantul;
 • numele, prenumele, patronimicul solicitantului (pe deplin), corespunzătoare datelor actului de identitate; statutul persoanei care are dreptul la îndemnizaţie (mamă, tată, persoana care le înlocuieşte);
 • informaţia despre actul de identitate (tip, seria, numărul, denumirea organizaţiei de care a fost emis, data eliberării);
 • date despre locul de trai sau de şedere (codul poştal, denumirea regiunii, oraşului, localităţii, denumirea străzii, numărul blocului, apartamentului) conform informaţiei din paşaport sau alt act, ce atestă înregistrarea la locul de trai, de şedere (dacă se prezintă un alt act de identitate);
 • date despre locul de trai (dacă diferă);
 • tipul indemnizaţiei solicitate;
 • datele contului bancar pentru transferul indemnizaţiei (denumirea organizaţiei-destinatarului, codul băncii, codul de identitate al contribuabilului şi codul atribuit la înregistrare în organele fiscale, numărul contului persoanei, care va primi indemnizaţia).

Informaţia oferită se confirmă prin semnătura solicitantului şi data completării cererii.

În cazul depunerii cererii de reprezentantul legal sau persoana de încredere a solicitantului, se indică şi datele complete ale persoanei respective. Informaţia oferită se confirmă prin semnătura reprezentantul şi data completării cererii.

La depunerea cererii de indemnizaţie se atribuie numărul de înregistrare. În cazul expedierii solicitării prin poştă organele de stat, care admninistrează achitarea indemnizaţiilor, expediază solicitantului notificare de primire. Aceasta se trimite în termen de 5 zile din momentul înregistrării cererii.

Dacă la cererea de indemnizaţie, lipseşte careva din actele necesare, tot pachetul de documente se trimite solicitantului în termen de 5 zile şi se indică cauza de refuz.

Rezumând cele de mai sus constatăm că, Legea Federală se referă la cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie, refugiaţi şi cetăţeni străini care deţin permisul de şedere temporară pe teritoriul Federaţiei Ruse, supuşi asigurării sociale obligatorie.

Pensii

Cetăţenii ţărilor CSI, care locuiesc pe teritoriul Federaţiei Ruse au drept la pensie. Totodată, se stopează achitarea pensiei la locul de trai precedent, dacă asemenea pensie este prevăzută de legislaţia Federaţiei Ruse. Mecanismul achitării pensiei cetăţenilor Republicii Moldova în Federaţia Rusă este stipulat în Acordul privind garanţia drepturilor cetăţenilor în domeniul pensiilor din 10.02.1995, semnat de Guvernul Federaţeie Ruse şi Guvernul Republicii Moldova.

Pentru înregistrarea pensiei este necesar să Vă consultaţi în vederea verificării caracteristicilor individuale, la reprezentanţa Fondului de pensii al Federaţiei Ruse de la locul de şedere. Cu toate acestea, cu siguranţă veţi avea nevoie de actele, care confimă identitatea, vârsta, locul de reşedinţă, cetăţenia persoanei, căreia i se atribuie pensia (în dependenţă de statutul său legislativ).

Acestea pot fi:

- paşaportul cetăţeanului Federaţiei Ruse cu notiţia despre locul de reşedinţă sau de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse, cu condiţia că persoana nu se află la evidenţă la locul de trai precedent, în altă ţară;
- paşaportul cetăţeanului URSS cu notiţia despre înregistrarea la locul de trai pe teritoriul Federaţiei Ruse pînă la 06.02.1992;
- permisul de şedere a cetăţeanului străin sau persoanei fără cetăţenie.

Mărimea pensiei va fi calculată individual pentru fiecare caz, însă există următoarele reguli generale:

- cetăţenilor ţărilor CSI va fi luat în calcul stagiul de muncă, căpătat pe teritoriul acestor ţări şi a fostei URSS. Cu toate acestea stagiul, căpătat după 01.01.2002, poate fi inclus la calcularea stagiului asigurat, cu condiţia că au fost achitate taxele de asigurare către organele respective ale ţării, pe teritoriul căreia a fost desfăşurată activitatea de muncă sau altă activitate;

- cetăţenilor originari din Republica Moldova stagiul de muncă acumulat se calculează conform legislaţiei Federaţiei Ruse sau a Republicii Moldova. La fel este calculat şi stagiul acumulat pe teritoriul fostei URSS pînă la 31.12.1990. Stagiul de muncă căpătat pe teritoriul Republicii Moldova după 01.01.1991 este inclus în stagiul asigurat în baza certificatelor emise de organele competente, care confirmă achitarea taxelor în fondul de pensii şi în fondul social al Republicii Moldova.

Verificarea actelor de către colaboratorii organelor de drept

Pe teritoriul Rusiei colaboratorii poliţiei şi ale serviciului de migraţie au dreptul la verificarea actelor Dvs. dacă există temei pentru a vă suspecta în încălcarea legii, inclusiv şi a regimului de migraţie.

ATENŢIE!

Colaboratorii poliţiei sau ai Serviciului de migraţie subt obligaţi să se prezinte şi să prezinte legitimaţia de serviciu.

Puteţi fi rugat să prezentaţi actele de identitate şi actele, ce atestă dreptul la muncă. Dvs. sunteţi obligat să le prezentaţi.

ATENŢIE!

Este necesar să aveţi permanent cu Dvs. actul de identitate, carta de migraţie, notificarea despre intrare în ţară şi permisul de muncă.

Colaboratorul poliţiei este în drept să Vă conducă la sectorul de poliţie şi să întocmească un protocol privind încălcarea administrativă dacă Dvs.:

 • aţi încălcat regulile de intrare pe teritoriul Rusiei, sau regimul de şedere (reşedinţă) în Rusia;
 • lipsesc (inclusiv în urma pierderii) documentele, care confirmă dreptul de şedere (reşedinţă) în Federaţia Rusă şi Dvs. nu aţi depus cererea de pierdere a acestora la organele de poliţie;
 • nu aţi informat serviciul migraţional despre şedere în Rusia şi evitaţi să părăsiţi ţara la expirarea termenului legal de şedere;
 • efectuaţi activitatea care nu corespunde cu scopul declarat la intrare în ţară (de exemplu, în carta de migraţie aţi notat că scopul intrării este vizită, dar de facto – lucraţi);
 • evitaţi trecerea controlului de migraţie, controlului medical, procedurii de identificare, aflarea în centru de întreţinere temporară a migranţilor sau locul, stabilit de serviciul de migraţiune pentru aflare temporară.

Protocolul doar confirmă faptul infracţiunii administrative. Aşadar, colaboratorii poliţiei nu sunt în drept să vă amendeze sau să întreprindă alte măsuri de răspundere administrativă.

ATENŢIE!

Dacă vi se propune să achitaţi amenda fără ca să fie întocmit un protocol, lucrul acesta este ilegal. Pentru apararea drepturilor vă puteţi adresa la organizaţiile de protecţie a drepturilor omului şi/sau către Comisarul pentru drepturile omului.

Dvs. aveţi dreptul să:

 • faceţi cunoştinţă cu protocolul întocmit;
 • să întroduceţi obiecții dacă nu sunteţi de acord cu acţiunile colaboratorului poliţiei sau a reprezentantului serviciului de migraţiune, sau în cazul în care a fost prezentată informaţia greşită;
 • dacă e cazul – să solicitaţi serviciile traducătorului.

După ce aţi făcut cunoştinţă cu protocolul, îl semnaţi şi cereţi o copie. Hotărârea despre aplicarea sancţiunii administrative este luată de către persoana responsabilă din cadrul serviciului de migraţiune sau judecătorul. Decizia despre deportarea din ţară este luată doar de către instanța de judecată.

Asistenţa în situaţii excepţionale

1. În caz de arestare, aveţi dreptul să solicitaţi din partea autorităţilor Federaţiei Ruse respectarea următoarelor drepturi, în conformitate cu dreptul internaţional:

 • Dreptul la asistenţă consulară;
 • Dreptul de a informa Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova cu privire la reţinerea sau arestarea Dvs;
 • Dreptul la notificarea familiei. Acest lucru poate fi făcut şi de personalul consular la cererea Dvs;
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit şi implicat cu ajutorul familiei);
 • Dreptul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la serviciile traducătorului (dacă este posibil, recomandat de consulat);
 • Dreptul la corespondenţă poştală;
 • Dreptul de a fi vizitat (de familie sau personalul consular);
 • Dreptul de a fi expulzat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (în baza acordurilor internaţionale şi legislaţiei naţionale);

2. În caz de accidente la locul de muncă, angajatorul (sau reprezentantul acestuia) este obligat:

 • să întreprindă de urgenţă măsurile de acordare a primului ajutor şi să Vă transporteze la o instituţie medicală (dacă este necesar);
 • să informeze imediat despre accident Ambasada Republicii Moldova (secţia consulară);
 • să întreprindă măsurile necesare în vederea deschiderii unei anchete corespunzătoare şi verificării cauzelor accidentului în cel mai scurt timp;
 • să ramburseze prejudiciul material, suportat de Dvs., în conformitate cu legislaţia federală.

3. Dacă aţi aflat despre decesul cetăţeanului Republicii Moldova - este necesar să Vă adresaţi către Ambasada Republicii Moldova (secţia consulară).

4. Dispariţia persoanelor.

Dacă aţi aflat despre dispariţia unui cetăţean al Republicii Moldova, informaţi în scris Ambasada Republicii Moldova la Moscova - Secția Consulară a Ambasadei
Tel.: (+ 7 495) 628-10-50;
Tel.: (+ 7 495) 624-96-78.
E-mail: consul.moscova@mfa.md
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: +7 929 964 9079.
şi Secţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Moldovei:
Tel: (+373 22) 232 225, fax: (+373 22) 23-23-02, e-mail: consdep@mfa.md

5. Pierderea sau furtul documentelor.

Dacă aţi pierdut sau v-au fost furate (sechestrate) actele de identitate, cât mai curînd posibil întreprindeţi următoarele măsuri:

 • faceţi legătură cu cea mai apropiată secţie de poliţie pentru a depune o declaraţie (în caz de furt) sau pentru a raporta pierdera actelor, cerînd eliberarea unui document care ar confirma faptul pierderii sau furtului;
 • informaţi imediat Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova, care în baza documentului justificativ eliberat de poliţie, precum şi a altor documente prezentate de Dvs., vor elibera un act de identitate temporar pentru revenire în Moldova.

6. Dacă nu vi s-a achitat suma de bani promisă pentru munca efectuată, sunteţi în drept să depuneţi o plîngere la poliţie sau la instanţa de judecată.

Temeiuri, condiţiile, ordinea de acordare şi renunţare la cetăţenie
Dobîndirea cetăţeniei ruse prin procedura simplificată

Temeiuri, condiţiile, ordinea de acordare şi renunţare la cetăţenie

Temeiuri, condiţiile, ordinea de acordare şi renunţare la cetăţenia Federaţiei Ruse sunt stipulate în Legea Federală nr. 62-FЗ ”Despre Cetăţenia Federaţiei Ruse” din 31 mai 2002 şi în Regulamentul privind modul de obţinere a cetăţeniei, aprobat de Decretul Preşedintelui Federaţiei Ruse nr. 1325 din 14 noiembrie 2002. Conform modificărilor operate în 2014, anumite grupuri de imigranți, care vorbesc fluent limba rusă și locuiesc permanent pe teritoriul Rusiei pot obține cetățenia rusă prin procedură urgentată. Acest aspect se referă și la perosanele străine ale căror strămoși au locuit pe teritoriul Rusiei țariste sau pe timpul Uniunii Sovietice în limitele frontierei actuale a Federației Ruse. O condiție obligatorie – renunțarea la cetățenia deținută anterior.

Conform art. 11 al Legii Federale cetăţenia Federaţiei Ruse poate fi obţinută:

· prin naştere;
· prin procedura obişnuită;
· prin procedura simplificată;
- prin procedura urgentată;
· redobândirea cetăţeniei;
· în baza altor temei, prevăzute în Legea Federală menţionată sau convenţii internaţionale semnate de Federaţia Ruse.

Procedura obişnuită şi cea simplificată diferă prin motive, condiţiile, timpul de examinare a cererilor (în procedura obişnuită până la 1 an, procedura simplificată – până la 6 luni din momentul depunerii cererilor necesare, completate corespunzător) precum şi prin nivelul hotărârii, procedura urgentată – până la 3 luni. Mai multe detalii despre procedurile de obținere a cetățeniei aici.

Adică, în cadrul procedurii obişnuite, decizia aparţine Preşedintelui Federaţiei Ruse, iar în cadrul procedurii simplificate – Conducătorilor Serviciilor Federale de Migraţiune ale Subiectelor Federaţiei Ruse. Nu există cote alocate solicitanţilor cetăţeniei ruse. La fel, nu sunt stabilite drepturile preferinţiale de apartenenţă la o etnie, rasă, naţionalitate, limbă sau convingeri religioase pentru obţinerea cetăţeniei ruse.

Condiţiile de dobândire a cetăţeniei prin procedura obişnuită sunt stipulate în art. 13 al Legii Federale. Una din condiţiile de bază este şedinţa permanentă (conform autorizaţie de şedere) pe teritoriul Federaţiei Ruse timp de 5 ani. Pentru anumite categorii de cetăţeni străini timpul de şedere se reduce pînă la 1 an de zile sau, condiţia se anulează. Aceste categorii de cetăţeni sunt enumerate în art.13.

O persoană căsătorită cu un cetățean rus poate solicita cetățenie după 3 ani de la căsătorie și numai în cazul dacă înregistrarea căsătoriei a avut loc la unul din Oficiile de Stare Civilă din Rusia.

Lista actelor necesare pentru aplicarea cererii de acordare a cetăţeniei Federaţiei Ruse (procedura obişnuită):

 

Cererea de dobândire a cetăţeniei Federaţiei Ruse
(2 copii)

 

Paşaport (valabil nu mai puţin de 6 luni)
(vizat cu „Şederea temporară este permisă” («Разрешено временное проживание»); copia tradusă, autentificată notarial)

 

4 fotografii (ale adultului şi copilului)
(3,5 х 4,5, color, mat)

 

Certificatul de naştere
(copia tradusă (dacă necesită) şi autentificată notarial)

 

Certificat de schimbare a numelui
(în cazul în care persoana şi-a schimbat numele)

 

Certificat de căsătorie (dacă persoana este căsătorită)
(copia tradusă şi autentificată notarial)

 

Extras din cartea de imobil

 

Card de proprietar sau copia contului personal

 

Atestat de studii medii sau diploma de studii superioare cu supliment
(copia diplomei (atestatului) tradusă şi autentificată notarial)

 

Actul ce atestă lipsa sau renunţarea la cetăţenie străină emis de reprezentanţă diplomatică sau consulatul ţării respective
(cererea (2 copii) întocmită în formă notarială, cu bonurile de plată ataşate)

 

Acordul copilului de vîrstă peste 14 ani la dobândirea cetăţeniei Federaţiei Ruse

 

Acordul al altui părinte la dobândirea cetăţeniei Federaţiei Ruse de către copii sub 14 ani

 

Adeverinţă de pensionar (dacă există)
(copia autentificată notarial cu traducere)

 

Adeverinţa de susţinere a examenului la limba rusă
(copia tradusă şi autentificată notarial)

 

Adeverinţa de plată a taxei de stat
(1000 de ruble)

 

Dobândirea cetăţeniei ruse prin procedura simplificată

Aici se aplică pentru anumite categorii de solicitanţi şi cazuri, prevăzute de art. 14 al Legii Federale. Pentru acest grup de cetăţeni este anulată condiţia de şedere permanentă pe teritoriul Federaţiei Ruse (dar nu şi permisul de şedere). Exepţia fac categoriile enumerate în partea 5 al articolului menţionat. Conform articolului 14 cetăţenia rusă prin procedură simplificată se acordă:

· persoanelor a cărora unul dintre părinţi este cetăţean al Federaţiei Ruse şi locuieşte pe teritoriul acestea (art.14, cap.1, p.a));
· persoanelor care locuiesc sau au locuit pe teritoriul statelor fostei URSS şi nu au primit cetăţenia acestora, apatrizilor, cetăţenilor fostei URSS (art.14, cap.1, p. b));
· cetăţenilor statelor fostei URSS, care după 1 iulie a anului 2002 au obţinut diplome de studii medii sau superioare de specialitate în instituţiile de învăţământ din Federaţia Rusă (art.14, cap.1, p.v);
· persoanelor care s-au născut pe teritoriul fostei Republicii Sovietice Socialiste Federative Ruse şi au deţinut cetăţenia fostei URSS (art.14, cap.2, p.a));
· persoanelor care locuiesc pe teritoriul Federaţiei Ruse şi sunt căsătoriţi(te) cu cetăţeanul(a) acesteia nu mai puţin de 3 ani (art.14, cap.2, p.b));
· persoanelor cu dizabilități care au copii adulţi apţi de muncă – cetăţeni ai Federaţiei Ruse (art.14, cap.2, p.v));
· persoanelor care au un copil, cetăţean al Federaţiei Ruse, în cazul decesului, privării sau limitării drepturilor părinteşti, recunoașterii drept dispărut, inapt sau limitat în capacitatea de muncă cel de-al doilea părinte prin decizia judecătorească în vigoare (art.14, cap.2, p.g));
· persoanelor care au fiică sau fiu de vârstă peste 18 ani, cetăţean al Federaţiei Ruse, declarat inapt sau limitat în capacitatea de muncă prin decizia judecătorească în vigoare, în cazul că cel de-al doilea părinte, cetăţean al Federaţiei Ruse, este declarat dispărut, inapt sau limitat în capacitatea de muncă, privat sau limitat în drepturile părinteşti (art.14, cap.2, p.d));
· persoanelor, din ţările fostei URSS, inapţi de muncă, care au intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse şi au obţinut viza de reşedinţă în Federaţia Rusă nu mai tîrziu de 1 iulie a anului 2002 (art.14, cap.3);
· veteranilor celui de-al 2-lea război mondial (art.14, cap.5);
· copiilor şi persoanelor inapte de muncă (art.14, cap.6).

Persoanele care locuiesc în afara Rusiei pot depune actele sale pentru obţinerea cetăţeniei la reprezentanţele diplomatice sau consulate ale Federaţiei Ruse, aflate peste hotare. Solicitanţii care locuesc pe teritoriul Federaţiei Ruse pot depune actele la reprezentanţele teritoriale ale Serviciul Federal de Migraţiune (art.32, cap.1).

Este necesar de remarcat cerinţele art.13, cap.1, p.g), în care se menţionează renunţarea la cetăţenia altei ţări pe care o deţineţi (cu excepția unori cazuri). Refuzul se înaintează către organul împuternicit al ţării respective. Pe lângă aceasta, o astfel de adresare este înaintată şi de către Serviciul Federal de Migraţiune, care informează reprezentanţa diplomatică sau consulatul ţării străine despre solicitarea cetăţeniei ruse.

În Regulamentul cu privire la dobândirea cetăţeniei Federaţiei Ruse sunt specificate formulare, cereri tipizate, regulele şi ordinea de completare a acestora, precum şi lista actelor necesare.

Pentru examinarea cererii de obţinere a cetăţeniei se achită taxa de stat în mărime de 2000 de ruble. Cererile parvenite din partea cetăţenilor fostei URSS care locuesc pe teritoriul statelor fostei URSS, dar nu deţin cetăţenia acestora sau altor ţări (apatrizi) nu se taxează, conform schimbărilor, prevăzute de Legea Federală nr. 374-FЗ din 27.12.2009, în art. 45, cap.I şi art. 25.3, cap. II al Codului Fiscal al Federaţiei Ruse.

Lista actelor necesare pentru aplicarea cererii pentru obţinerea cetăţeniei Federaţiei Ruse (procedura simplificată):

 

Cerere-chestionar
(2 copii)

 

Paşaport (valabil nu mai puţin de 6 luni)
(copia tradusă şi autentificată notarial)

 

4 fotografii
(3,5 х 4,5, color, mat)

 

Certificatul de naştere
(copia tradusă (dacă este necesar) şi autentificată notarial)

 

Certificat de căsătorie
(copia tradusă şi autentificată notarial)

 

Extras din cartea de imobil

 

Card de imigrant
(copia)

 

Fişa de plecare
(originalul şi copia)

 

Paşapoartele rudelor apropiate
(copii, numai cetăţenilor Federaţiei Ruse)

 

Adeverinţa de plată a taxei de stat
(1000 de ruble)

 

ATENŢIE!

Persoanele, care locuiesc în Republica Moldova şi nu au viză de reşedinţă pe teritoriul Federaţiei Ruse pot adresa întrebările privind dobândirea cetăţeniei ruse la secţia consulară a Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica Moldova.

Informaţii generale
Permisul de muncă
Contractul de muncă
Asigurarea protecţiei sociale pentru migranţi
Asistenţa medicală pentru migranţi angajaţi în câmpul muncii
Oferirea asistenţei în situaţii excepţionale

Informaţii generale

Dacă aţi hotărât să plecaţi în Federaţia Rusă la muncă, încercaţi să întreprindeţi următorii paşi:

 • discutaţi cu alte persoane care au experienţă de lucru în Rusia;
 • vorbiţi deschis cu cei apropiaţi, verificaţi dacă ei sunt capabili să-şi asigure existenţa în cazul în care Dvs. veţi avea dificultăţi financiare temporare în Rusia.

Pentru asigurarea securităţii proprii şi cea a familiei Dvs., se recomandă:

 • să învăţaţi limba rusă;
 • să vă asiguraţi din timp cu cazare în Rusia;
 • să trataţi cu multă atenţie procedura de colectare a documentelor;
 • dacă plecaţi la muncă, aţi putea avea nevoie de dovada calificării Dvs. profesionale. La fel, este necesar să aveţi certificate medicale care atestă lipsa unor maladii grave;
 • să perfectaţi mai multe copii ale tuturor documentelor. Neapărat lăsaţi copiile documentelor rudelor. Copiile paşaportului le puneţi în locuri diferite (de exemplu: una - în bagaje, alta – în buzunarul hainei);
 • să luaţi cunoştinţă cu Legislaţia în vigoare a Federaţiei Ruse (Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini în Federaţia Rusă, Legea cu privire la înregistrarea migraţiei cetăţenilor străini şi apatrizilor în Federaţia Rusă);
 • să vă asiguraţi din timp cu un loc de muncă în Rusia. Pentru aceasta vă puteţi adresa la Serviciul pentru ocuparea forţei de muncă din regiunea Dvs. sau la agenţiile de ocupare private care vă pot oferi un loc de muncă în Rusia;
 • dacă ştiţi unde veţi lucra, contactaţi angajatorul şi solicitaţi încheierea contractului de muncă sau cel puţin obţineţi proiectul acestuia. Dacă vi se spune că acest lucru este dificil, apar motive serioase să nu aveţi încredere în acest angajator;
 • nu recurgeţi la serviciile oamenilor sau companiilor suspecte;
 • copiaţi datele de contact ale Secţiei consulare a Republicii Moldova şi altor organizaţii care vă pot ajuta în caz de necesitate;
 • lăsaţi rudelor adresa unde veţi locui şi datele companiei care v-a ajutat să găsiţi locul de muncă, datele firmei din Rusia, pentru care veţi lucra.

ATENŢIE!

Dacă vi se propune să părăsiţi ţara în baza unor documente false, sunteţi în pericol! Nu părăsiţi ţara.

 

Permisul de muncă

Permisul de muncă – document care permite cetățeanului străin angajarea în câmpul muncii la o persoană juridică.

Patentă - document care permite cetățeanului străin angajarea în câmpul muncii la o persoană fizică, cetățean al Federației Ruse.

Cetăţeanul străin poate fi angajat în cîmpul muncii numai în baza permisului de muncă şi numai dacă a atins vîrsta de 18 ani.

Pentru obţinerea permisului de muncă este necesar ca cetăţeanul străin să depună o cerere către reprezentanţa teritorială a Serviciului de Migraţiune al Federaţiei Ruse conform locului de şedere temporară.

Cererea trebuie să fie însoţită de:

· copia cererii;
· fotografia color a solicitantului (mărimea 30×40 mm);
· actul de identitate al cetăţeanului străin recunoscut în Federaţia Rusă (paşaport);
· carta de migraţie vizată de serviciul de grănicieri cu mențiunea – scopul vizitei - Muncă;
· dovada achitării taxei de stat pentru eliberarea permisului de muncă cetăţeanului străin.

Taxa de stat pentru eliberarea permisului de muncă constituie 1000 de ruble.

ATENŢIE!

Nu se admite refuzul de a primi cererea de eliberare a permisului de muncă pentru cetăţeanul străin, cu excepţia cazurilor de neprezentare a documentelor menţionate mai sus.

Persoana responsabilă în cadrul Serviciului de Migraţiune, înregistrează cererea şi eliberează solicitantului o copie, cu o însemnare despre data primirii acesteia.

Sunteţi în drept să depuneţi cererea de obţinere a permisului de muncă de sine stătător sau prin reprezentantul Dvs. legal. În cazul participării reprezentantului legal cererea se depune la Serviciul Federal de Migraţiune cu ataşarea procurii notariale autentificate pe numele reprezentantului.

Permisul de muncă se eliberează:

 1. Pe durata şederii temporare.
 2. Pe durata contractului de muncă încheiat pe numele Dvs. sau a contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor), dar pe termen ce nu depăşeşte 1 an din data intrării Dvs. pe teritoriul Federaţiei Ruse, cu excepţia cazurilor, prevăzute pentru specialişti de înaltă calificare.

Serviciul de Migraţiune înregistrează cererea şi eliberează solicitantului o copie, cu o însemnare despre data primirii acesteia.
Eliberarea permiselor de muncă este efectuată în limitele cotei, stabilite de Guvernul Federaţiei Ruse.
Permisul de muncă este perfectat în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii documentelor.

Dacă la momentul adresării către organul teritorial al Serviciului de Migraţiune cetăţeanul străin nu dispune de un loc stabil de muncă, acesta poate cere ajutor la Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.

În cazul eliberării permisului de muncă pentru perioada mai mare de 90 de zile, cetăţeanul străin este obligat în termen de 30 de zile să prezinte către organul teritorial al Serviciului de Migraţiune acte ce confirmă:

 • Lipsa maladiilor generate de dependenţă de droguri;
 • lipsa maladiilor infecţioase, care reprezintă pericol pentru cei din jur (lepra (boala Hansen), tuberculoza, sifilisul, Chlamydia lymphogranuloma, şancrul);
 • lispa infecţiei HIV.

ATENŢIE!

Asiguraţi-vă cu certificate medicale numai în instituţii medicale autorizate! Achiziţionarea certificatelor medicale de la persoane terţe este pedepsită aspru, pănă la deportare.

Dacă cetăţeanul străin nu a depus certificatele medicale necesare în termenul prevăzut, permisul de muncă eliberat se declară nul, iar angajatorul este obligat să rezilieze contractul de muncă sau contractul de drept civil.

Cetăţeanul străin, căruia a fost emis permisul de muncă valabil pentru mai mult de 90 de zile, este obligat să se angajeze în cîmpul muncii pînă la expirarea termenului de 90 de zile de la data intrării în Federaţia Rusă, în caz contrar acesta va fi nevoit să părăsească Rusia, în pofida faptului că a fost acordat permisul de muncă pentru perioada mai mare de 90 de zile.

Angajatorul Dvs. sau beneficiarul lucrărilor (serviciilor) este obligat să notifice Serviciul de Migraţiune şi Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială cu privire la:

1. Încheierea contractului de muncă sau a contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor).
2. Rezilierea contractului de muncă sau a contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor).
3. Acordarea concediului fără plată pentru un termen mai mare de o lună calendaristică timp de un an.

ATENŢIE!

Cetăţeanul străin este în drept să efectueze activitatea de muncă numai pe teritoriul Subiectului Federaţiei Ruse în care a fost emis permisul de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.

Cetăţeanul străin este în drept să prelungească termenul de şedere cu scopul desfăşurării activităţii de muncă, dar nu mai mult decît pentru un an. Pentru prelungirea acestuia este necesar ca pînă la expirarea termenului de şedere temporară, persoana să se adreseze către organul teritorial al Serviciului de Migraţiune.

Dacă cetăţeanul străin nu s-a adresat pentru prelungirea permisului de muncă, el este supus răspunderii administrative în formă de amendă în mărime de 2500-5000 de ruble, iar în unele cazuri – expulzării administrative. Concomitent, în cazul supunerii expulzării administrative, poate fi aplicată interdicţia de a intra pe teritoriul Federaţiei Ruse pe termen de până la 5 ani.

Prelungirea permisului de muncă

Sunteţi în drept să vă prelungiţi termenul de şedere cu scopul desfăşurării activităţii de muncă, dar nu mai mult decât pentru un an.

Pentru prelungirea termenului de valabilitate a permisului de muncă este necesar, nu mai tîrziu de 15 zile până la expirarea termenului de valabilitate acestuia, să prezentaţi la Serviciul Federal de Migraţiune:

1. Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a permisului de muncă.
2. Contractul de muncă sau contractul de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor).
3. Datele despre tipuri de lucrări efectuate de Dvs.
4. Documente, ce confirmă lipsa unor maladii generate de narcomanie şi a altor boli infecţioase periculoase, precum şi un certificat ce atestă lipsa HIV.
5. Adeverinţa de achitare a taxei de stat pentru eliberarea permisului de muncă în sumă de 2000 de ruble.
6. Partea detaşabilă a notificării ce confirmă înregistrarea Dvs. la locul de reşedinţă.

Pentru prelungirea termenului de valabilitate a permisului de muncă pe durata valabilităţii permisului de şedere (în caz dacă aveţi permis de şedere temporară), este necesar să prezentaţi la Serviciul Federal de Migraţiune:

1. Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a permisului de muncă.
2. Permisul de muncă.
3. Permisul de şedere temporară.
4. Adeverinţa de achitare a taxei de stat pentru eliberarea permisului de muncă în sumă de 2000 de ruble.
5. Contractul de muncă sau contractul de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor).

Decizia privind prelungirea permisului de muncă este luată în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii Dvs. cu ataşarea tuturor documentelor necesare.

În caz că nu v-aţi adresat pentru prelungirea permisului de muncă sunteţi supus răspunderii administrative în formă de amendă în mărime de 2500–5000 de ruble, iar în unele cazuri de expulzare administrativă. Concomitent, în cazul cetăţeanului străin supus expulzării administrative, poate fi aplicată interdicţia de a intra în Rusia pe un termen de până la 5 ani.

Refuz de eliberare sau prelungire, fie anularea permisului de muncă

Permisul de muncă nu este eliberat, iar cel eliberat anterior este anulat de Serviciul Federal de Migraţiune în caz dacă Dvs.:

 • aţi fost supus expulzării administrative din Rusia, aţi fost deportat sau transmis de către Fedraţia Rusă altui stat;
 • aţi prezentat documente contrafăcute sau falsificate, sau aţi comunicat premeditat date personale eronate;
 • aţi fost condamnat pentru infracţiune sau aveţi pedepse penale neispăşite sau neachitate;
 • în mod repetat (de două ori sau mai mult), timp de un an aţi fost tras la răspundere administrativă pentru încălcarea legislaţiei Federaţiei Ruse privind asigurarea regimului de şedere a cetăţenilor străini;
 • aţi plecat din Rusia într-o ţară străină la trai permanent;
 • vă aflaţi în afara hotarelor Federaţiei Ruse mai mult de 6 luni;
 • timp de 15 zile lucrătoare de la data rezilierii contractului de muncă precedent sau contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor) nu aţi încheiat un nou contract;
 • nu vă încadraţi în cota, prevăzută pentru angajatorul Dvs. sau beneficiarul lucrărilor (serviciilor) de angajare a cetăţenilor străini.

Contractul de muncă

După obţinerea permisului de muncă la serviciul migraţional este necesar să încheiaţi cu angajatorul un contract de muncă sau un contract de drept civil. ŢINEŢI MINTE că acest lucru este necesar, mai întîi de toate, pentru Dvs.

Numai avînd un contract, Dvs. aveţi dreptul de şedere şi dreptul la muncă în Federaţia Rusă pentru mai mult de 90 de zile. Termenul de şedere este extins pe durata contractului, dar nu poate depăşi un an din momentul intrării pe teritoriul Rusiei.

Numai prin semnarea unui contract vă puteţi adresa pentru protecţia drepturilor Dvs. la organele de drept sau instanţa de judecată, dacă, spre exemplu, nu aţi fost renumerat pentru activitatea efectuată.

Angajatorul Dvs. sau beneficiarul, la rîndul lor, sunt obligaţi să notifice despre încheierea contractului cu Dvs. Serviciul de Migraţiune şi Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi să prezinte NOTIFICAREA (A DOUA) DESPRE PRELUNGIREA ŞEDERII cetăţeanului străin în Federaţia Rusă.

După notificarea despre prelungirea şederii, Dvs. aveţi dreptul să vă aflaţi pe teritoriul Rusiei pe durata termenului de valabilitate a permisului de muncă. PARTEA DETAŞABILĂ A CELEI DE A-DOUA NOTIFICĂRI, partea-gazdă este obligată sa o înmîneze Dvs. Dacă vă întoarceţi acasă (în ţara de origine), restituiţi partea detaşabilă a notificării părţii-gazdă înainte de plecare.

Contractul trebuie să fie încheiat în formă scrisă, semnat de Dvs. şi de angajator. La încheierea unui nou contract, angajatorul este obligat să informeze organul teritorial al Serviciului de Migraţiune şi să înmîneze partea detaşabilă a notificării noi cetăţeanului străin încă o dată.

În contract trebuie să fie stabilit clar lucrul, care veţi îndeplini, termenii de îndeplinire, precum şi mărimea şi termenii de achitare a plăţii. O copie a contractului este pentru angajator, alta – pentru Dvs.

Din motive de securitate, vă recomandăm să trimiteţi rudelor o copie a contractului de muncă.

Obţinerea patentei de către cetăţenii Republicii Moldova

1) Cererea de eliberare a patentei.Pentru activităţile, care nu sunt legate de antreprenoriat, Dvs., ca cetăţean străin, trebuie să obţineţi o PATENTĂ. Pentru a obţine o patentă, trebuie să prezentaţi la Serviciul Federal de Migraţiune următoarele:

2) Paşaport.

3) Carta de migraţie cu însemnarea organului de control de frontieră cu privire la intrarea cetăţeanului respectiv pe teritoriul Federaţiei Ruse sau cu însemnarea organului teritorial al autorităţii executive federale în domeniul migraţiei privind eliberarea către cetăţeanul respectiv a cartei de migraţie corespunzătoare.

4) Documente ce confirmă achitarea impozitului pentru perioada anterioară de muncă în beneficiul persoanelor fizice, pe baza de patentă.

5) Datele despre tipul de muncă îndeplinită în beneficiul persoanelor fizice, prezentate în forma aprobată de Serviciul Federal de Migraţiune.

La prima adresare pentru eliberarea patentei, documentele ce confirmă achitarea impozitului pe venit (p.4) şi datele despre tipurile de muncă la persoanele fizice, efectuate de către cetăţeanul străin (p.5) nu se prezintă.

Organul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune, nu mai tîrziu de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării cererii Dvs. de eliberare a patentei, este obligat să vă elibereze personal patenta (la prezentarea paşaportului) sau o notificare de refuz de eliberare a acesteia.

Patenta se eliberează pentru un terment de la 1 pînă la 3 luni. Valabilitatea patentei poate fi prelungită în mod repetat. Totodată, termenul de valabilitate a patentei, ţinînd cont şi de prelungirile acesteia, nu poate depăşi 12 luni din momentul elibirării.

Prelungirea termenului de valabilitate a patentei se face prin achitarea unei plăţi fixe în avans nu mai tîrziu de o zi pînă la expirarea termenului patentei, reieşind din suma de 1000 de ruble pe lună, dar nu mai mult de 3000 de ruble achitate odată. Plata de avans se achită conform locului de reşedinţă (şedere), cu cel puţin o zi înainte de expirarea termenului patentei. În acest caz adresarea la Serviciul Federal de Migraţiune nu este necesară.

Prezenţa patentei şi adeverinţei de achitare a impozitului confirmă dreptul Dvs. de a lucra la o persoană fizică şi aflarea Dvs. legală pe teritoriul Federaţiei Ruse. Nu este necesară adresarea la Serviciul Federal de Migraţiune pentru prelungirea termenilor de şedere temporară.

După douăsprezece luni din ziua eliberării patentei aveţi dreptul să Vă adresaţi la Serviciul Federal de Migraţiune pentru obţinerea unei patente noi. Pentru obţinerea patentei noi este necesar să prezentaţi la Serviciul Federal de Migraţiune următoarele acte:

1) Paşaportul.
2) Documentul despre achitarea impozitului pentru termenul de valabilitate a patentei eliberate.

Asigurarea protecţiei sociale pentru migranţi

Art.16, p.5 al Legii cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini în Federaţia Rusă reglementează dispoziţii generale în domeniul asistenţei medicale şi sociale a cetăţeanului străin în perioada aflării în Federaţia Rusă.

Aşadar, pentru asistenţa medicală şi socială este responsabilă partea-gazdă.

Însă, dacă cetăţeanul străin a intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse în căutarea locului de muncă temporar, a încheiat contractul de muncă sau contractul de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor), el dispune de drepturi şi obligaţiuni ale unei persoane angajate, inclusiv:

- dreptul la locul de muncă, corespunzător condiţiilor, prevăzute în Codul Muncii Federaţiei Ruse şi standardelor de stat de organizare şi de securitate a muncii;
- achitarea garantată a muncii;
- informaţie completă despre condiţiile de muncă şi cerinţele de securitatea muncii la locul de muncă;
- compensarea daunei, cauzate de îndeplinirea responsabilităţilor de lucru;
- refuz la efectuarea lucrărilor ce pot provoca daune sănătăţii sau chiar reprezintă pericol pentru viaţa Dvs.;
- la asigurarea cu echipamentul de protecţie individuală şi colectivă în conformitate cu cerinţele securităţii muncii oferită de angajator;
- la concediul anual plătit;
- la prelungirea termenului de valabilitate a permisului de muncă pe durata valabilităţii permisului de şedere;
- la asigurarea şi asistenţa medicală;
- la condiţiile de trai, care corespund normelor sanitare;
- la protecţie juridică în organele de judecată a Federaţiei Ruse.

După cum se vede din lista susmenţionată, asigurarea şi asistenţa medicală intrăîn competenţa angajatorului.

Conform p.3 al Regulamentului cu privire la acordarea garanţiei de asigurare materială, medicală şi locativă pentru cetăţeni străini şi apatrizi, aflaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse (aprobat de Guvernului Federaţiei Ruse, Decretul nr.167 din 24.03.2003, modificat la 23.01.2007) drept garanţie de asigurare materială, medicală şi locativă pentru cetăţeni străini în perioada aflării pe terirotiriul Federaţiei Ruse servesc scrisorile de garanţie parvenite de la partea-gazdă, care se supune următoarelor angajamente:

а) să ofere cetăţeanului străin mijloace băneşti în mărime de minimum de subzistenţă, determinat în Subiectul Federaţiei respectiv, precum şi suma necesară pentru ieşirea cetăţeanului străin din Federaţia Rusă la expirarea termenului de şedere;
b) să ofere cetăţeanului străin, sosit pentru efectuarea activităţii de muncă, unui salariu nu mai mic decît salariul minim stipulat de Legea Federală;
c) să asigure cetăţeanul străin, pentru perioada aflării pe teritoriul Federaţiei Ruse, cu poliţa de asigurare medicală, înregistrată corespunzător, dacă nu se prevede altfel în acorduri internaţionale, sau cu mijloace băneşti, pentru obţinerea asistenţei medicale (la necesitate);
d) să ofere cetăţeanului străin, pentru perioada aflării în Rusia, spaţiul locativ care corespunde cerinţelor legislaţiei locative a Federaţiei Ruse (pentru or. Moscova – 10 m2 din suprafaţa totală);

Aşadar, după semnarea contractului, angajatorul este obligat să ofere date despre lucrătorul străin la Fondul de Asigurări Sociale al Federaţiei Ruse şi să obţină pentru angajat Asigurare Medicală Obligatorie.

Conform art. 2 al Legii Federale 255-FЗ din 29.12.2007 “Privind asigurarea medicală oferită la pierderea capacităţii de muncă sau în perioada de maternitate cetăţenilor care dispun de asigurare obligatorie socială”, dreptul la indemnizaţie au cetăţenii, supuşi asigurării sociale obligatorie pentru cazuri de pierdere temporară a capacităţii de muncă.

În această categorie de cetăţeni intră şi persoanele, care muncesc în baza contractului de muncă:

„Dreptul la indemnizaţie în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă sau în perioada de maternitate, au cetăţenii, care sunt supuşi asigurării sociale obligatorie pentru cazurile de pierdere temporară a capacităţii de muncă sau în perioada de maternitate (în continuare - persoane asigurate) cu condiţia respectării prevederilor Legii Federale sau altor legi”.

Asistenţa medicală pentru migranţi angajaţi în câmpul muncii

Dacă cetăţeanul străin îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Federaţiei Ruse în baza contractului de muncă, iar salariul îi este impozitat, inclusiv şi cu impozitul în Fondul de Asigurare Socială al Federaţiei Ruse, atunci acesta are drept la indemnizaţie la pierderea temporară a capacităţii de muncă în cazul traumei sau îmbolnăvirii, conform Legii Federale 255-FЗ din 29.12.2006. Adică, angajatorul Dvs. în mod corespunzător efectuează transferuri pentru asigurarea medicală obligatorie, ceea ce înseamnă că, organizaţia este obligată să încheie pentru Dvs. contractul de asigurare socială obligatorie. Dreptul la asigurarea medicală obligatorie Dvs. veţi avea pentru toată perioada de muncă.

În vederea semnării contractului de asigurare medicală obligatorie, angajatorul se adreseaze către una din companiile de asigurare din domeniul respectiv.

Pentru verificarea ordinei de încheiere a contractului de asigurare medicală obligatorie, reprezentantul companiei-angajatorului poate să se adreseze către Regia Municipală a Sănătăţii, la care întreprinderea este înregistrată în calitate de plătitor al impozitelor pentru asigurarea medicală obligatorie.

Asistenţa medicală urgentă („Ambulanţa”), internarea în condiţii de staţionar pentru perioada ce nu depăşeşte 3 zile, asistenţa traumatologică şi asistenţa la naştere se oferă cetăţeanului străin gratuit, chiar şi în cazul lipsei documentelor sau a poliţei de asigurare.

Cetăţeanul străin, care nu dispune de poliţa de asugurare medicală, se supune achitării serviciilor medicale după expirarea termenului de 3 zile. Această condiţie este reglată de legislaţia la nivelul Subiectelor Federaţiei Ruse.

Oferirea asistenţei în situaţii excepţionale

1. În caz de arestare, Dvs. aveţi dreptul de a solicita din partea autorităţilor Federaţiei Ruse respectarea următoarelor drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare:

· dreptul la asistenţă consulară;
· dreptul de a informa Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova cu privire la reţinerea sau arestarea Dvs;
· dreptul la notificarea familiei. Acest lucru poate fi făcut şi de personalul consular la cererea Dvs.;
· dreptul la asistenţă juridică (avocat numit şi implicat cu ajutorul familiei);
· dreptul la asistenţă medicală;
· dreptul la traducător (dacă este posibil, recomandat de consulat);
· dreptul la corespondenţă poştală;
· dreptul de a fi vizitat (de membrii familiei sau de personalul consular);
· dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (în baza acordurilor internaţionale şi legislaţiei naţionale);

2. În caz de accidente la locul de muncă, angajatorul (reprezentantul acestuia) este obligat să:

· vă organizeze imediat acordarea primului ajutor şi să vă transporteze la o instituţie medicală (la necesitate);
· să informeze imediat Ambasada Republicii Moldova (secţia consulară) despre accidentul petrecut;
· să întreprindă măsurile necesare pentru organizarea şi asigurarea investigaţiei corecte şi la timp a acidentului şi perfectarea materialelor anchetei;
· să ramburseze prejudiciul material, suportat de Dvs., în conformitate cu legislaţia federală.

3. În caz dacă aţi aflat despre decesul altui cetăţean al Republicii Moldova, este necesar să vă adresaţi la Ambasada Republicii Moldova (secţia consulară).

4. Dispariţia persoanelor.

Dacă aţi aflat despre dispariţia unui cetăţean al Republicii Moldova, informaţi în scris Ambasada Republicii Moldova la Moscova - Secția Consulară a Ambasadei

Tel.: (+ 7 495) 628-10-50;
Tel.: (+ 7 495) 624-96-78.
E-mail: consul.moscova@mfa.md
Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: +7 929 964 9079.

şi Secţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Moldovei:
tel: (+373 22) 232 225, fax: (+373 22) 23-23-02,
e-mail: consdep@mfa.md

5. Pierderea sau furtul documentelor.

Dacă aţi pierdut sau v-au fost furate (sechestrate) actele de identitate, cât mai curînd posibil întreprindeţi următoarele măsuri:

· faceţi legătură cu cea mai apropiată secţie de poliţie pentru a depune o declaraţie (în caz de furt) sau pentru a raporta pierdera actelor, cerînd eliberarea unui document care ar confirma faptul pierderii sau furtului;
· informaţi imediat Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova, care în baza documentului justificativ eliberat de poliţie, precum şi altor documente prezentate de Dvs., vor elibera un act de identitate temporar pentru revenire în Moldova.

6. Dacă nu vi s-a achitat suma de bani promisă pentru munca efectuată, sunteţi în drept să depuneţi o plîngere la poliţie sau la instanţa de judecată.

Studii medii generale
Admiterea la studii superioare (obţinerea licenţei pentru prima dată)
Continuarea studiilor (a doua facultate, aspirantura, etc.)
Echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii şi calificare
Colaborarea moldo-rusă în domeniul învăţământului

Conform art. 62 p.3 al Constituţiei Federaţiei Ruse cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie aflate în Rusia au aceleaşi drepturi şi obligaţiuni de care dispun şi cetăţenii Federaţiei Ruse.

Studii medii generale

Dreptul la studii medii generale au persoane care locuiesc pe teritoriul Federaţiei Ruse şi sunt eligibile pentru obţinerea acestui tip de învăţământ. Consiliile municipale de învăţământ sunt obligaţi să ţină la evidenţă toţi copii ale refugiaţilor şi migranţilor forţaţi care locuiesc pe teritoriul municipiului şi să le asigure posibilitatea de a obţine studii medii.

Regulile de înmatriculare a copiilor cetăţenilor străini în instituţiile de învăţământ de stat şi municipale se stabilesc de către fondatorul instituţiei.

Conform art. 31 al Legii de Învăţământ al Federaţiei Ruse, autorităţile publice locale sunt responsabile pentru asigurarea posibilităţii de alegere a instituţiei de învăţământ tuturor cetăţenilor care locuiesc pe teritoriul dat.

Pentru copii cu nivelul slab de cunoaştere a limbii ruse la admitere este prevăzută o convorbire cu scopul verificării nivelului de cunoaştere a limbii (cu condiţia că au fost prezentate documentele necesare şi programele de învăţământ sunt comparative).

În cazul lipsei documentelor ce atestă nivelul de studii, evaluarea cunoştinţilor se face în baza unor testări:

- pentru elevii de clasele 5-7 la limba rusă şi matematică;
- pentru elevii de clasele 8-10 la limba rusă, matematică, fizică şi chimie.

Testarea finală (de stat)

Testarea finală se efectuează prin 2 modalităţi:

 • ESU (examen de stat unificat (ЕГЭ);
 • Examenul de Stat de absolvire.

ESU poate fi susţinut de cetăţenii străini, persoane fără cetăţenie, migranţi forţaţi şi refugiaţi, care au însuşit programele de învâţămînt de studii medii complete în formă de zi, cursuri serale, prin corespondenţă, prin externat, educaţie familială sau autoeducaţie şi au fost admişi în anul curent la evaluarea finală, adică au note pozitive la toate obiectele ale planului de studii instituţiei de învăţământ.

Pentru elevii instituţiilor de învăţământ specializate (internate de tip închis pentru copii şi adolescenţi cu comportament social periculos) şi pentru copii cu dezabilităţi, care au insuşit programul de bază al planului de studii, este organizat examenul de absolvire. La organizarea acestui tip de examen se ia în consideraţie specificul dezvoltării psiho-fizice, posibilităţile individuale şi starea sănătăţii a persoanei examinate. Totodată, pentru elevi cu dezabilităţi testarea finală poate fi organizată şi în formă de ESU cu posibilitatea de a combina ambele forme de examinare (dupa dorinţă). Modul de examinare şi obiectele se indică în cerere.

Persoanele care doresc să susţină examenul de stat, inclusiv şi persoane ce au obţinut studiile prin externat, sunt obligate să aplice cererile către conducătorul înstituţiei de învăţământ pînă la data de 1 martie.

Procedura generală privind organizarea şi desfăşurarea examinării finale este reglementată de Regulamentul cu privire la modurile şi ordinea de desfăşurare a atestaţiei finale pentru elevi care au insuşit programele de bază de studii medii comlete.

Admiterea la studii superioare (obţinerea licenţei pentru prima dată)

În instituţiile de învăţământ superior ale Federaţiei Ruse pot face studii cetăţeni străini, persoane făre cetăţenie, inclusiv concetăţeni din ţările străine.

Procedura admiterii cetăţenilor străini la studii superioare, prevăzută pentru instituţiile de învăţământ superior care dispun de acreditare de stat, este stipulată în Decizia Ministerului de Învăţământ al Federaţiei Ruse nr.841 din 29.12.2009 (înregistrat de Ministerul Justiţiei al Federaţiei Ruse la data de 10.03.2010, numărul de înregistrare 16582).

Cetăţenii străini sunt admişi la studii de învăţământ superior în Federaţia Rusă reieşind din următoarele:

· conform convenţiilor internaţionale (Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii din 03.03.2003);
· în limitele cotei de primire stabilite de Ministerul Educaţiei Federaţiei Ruse;
· conform acordului direct al instituţiei de învăţământ, în limitele numărului persoanelor, determinat în licenţă, cu condiţia achitării costului studiilor şi respectării regulamentului de admitere.

Persoanele care locuiesc pe teritoriul fostei URSS, se admit la studii superioare la locuri subventionate din buget, în baza concursului conform regulamentului de admitere al instituţiei respective. Totodată, instituţiilor de învăţământ se recomandă să urmeze principiile de asistenţă socială în tratarea persoanelor care se confruntă cu dificultăţi în realizarea dreptului la învăţământ.

Ministerul Educaţiei Federaţiei Ruse anual informează administraţiile instituţiilor despre acordurile internaţionale privind drepturile cetăţenilor străini la admitere în instituţiile de învăţământ superior semnate.

În cazul cetăţenilor străini admiterea la specialităţile reglementate este posibilă doar cu acordul Ministerul Educaţiei Federaţiei Ruse în baza deciziilor a comisiei interne din unitatea de învăţământ şi a comitetului de control asupra exportului.

Conform acordurilor internaţionale şi Regulamentului cu privire la echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii, aprobat de Ministerul Educaţiei Federaţiei Ruse (ordin nr. 128 din 14.04.2009), Comitetul de Învăţământ publică anual scrisoarea informativă „Cu privire la recunoaşterea actelor de studii medii generale şi studii complete” care indică lista ţărilor, diplomele cărora sunt admise fără certificate de echivalenţă:

 • Republica Azerbaidjan;
 • Republica Kîrgîză;
 • Republica Abhazia;
 • Republica Armenia;
 • Republica Belarus;
 • Republica Kazahstan;
 • Republica Moldova;
 • Republica Tadjikistan;
 • Osetia de Sud;
 • Republica Turkmenistan;
 • Ucraina.

Continuarea studiilor (a doua facultate, aspirantura, etc.)

Cetăţenilor străini, inclusiv cetăţenilor ţărilor CSI, care au obţinut diplomele de studii efectuate peste hotare şi doresc să continuă studiile în Federaţia Rusă, este necesar să prezinte certificat de echivalenţă a diplomelor obţinute cu cea a studiilor superioare din Federaţia Rusă, adică să urmeze procedura de nostrificare a diplomei.

Învăţământul, instruirea iniţială şi instruirea continuă a cetăţenilor străini în instituţiile de învăţământ din Rusia, precum şi a cetăţenilor Federaţiei Ruse, sunt organizate conform acordurilor directe încheiate între instituţiile, asociaţiile, autorităţile de învăţământ, alte persoane juridice, precum şi persoane fizice, în conformitate cu acorduri internaţionale semnate de Federaţia Rusă.

Cetăţenilor străini li se oferă dreptul de a urma studiile la aspirantură (doctorantură) în instituţiile de învăţământ superior din Federaţia Rusă. Apatrizii care locuesc permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse se admit la studii de aspirantură (doctorantură), conform procedurii prevăzute pentru cetăţenii Federaţiei Ruse.

Echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii şi calificare

Nostrificarea diplomei: nota informativă

Diplomele de studii obţinute în afara Rusiei, care urmează a fi prezentate în instituţiile de învăţământ al Federaţiei Ruse se supun procedurii de echivalare (nostrificare).
Nostrificarea diplomelor de studii obţinute în strainătate este o procedură tipizată de legalizare a studiilor străine în Federaţia Rusă.
Se determină legalizarea academică şi profesională a studiilor obținute în străinătate.
Legalizarea academică permite continuarea învăţământului în instituţia de învăţământ a Federaţiei Ruse corespunzătoare.
Legalizarea profesională permite efectuarea activităţii profesionale pe teritoriul Federației Ruse.
Toate cele menționate se referă şi la diplomele de studii medii complete.
La momentul actual Federația Rusă a semnat mai multe acorduri privind recunoașterea reciprocă a diplomelelor de învăţământ cu toate tările fostei URSS, în afara țărilor Baltice, Georgiei și Uzbechistanului.

Apostilă

Diplomele de studii obținute pe teritoriul Federației Ruse, care urmează să fie prezentate la instituțiile de învățământ străine, se înregistrează la Comitetul Federal de Control în Sfera Învăţământului și Științei (Рособрнадзор).

Pentru înregistrare se admit originalele diplomelor de studii (conform Convenției din Haga din 05 octombrie 1961). Rezultatul acestei acțuini juridice este aplicarea apostilei, analogică cu cea notarială.

După anumite verificări, diploma se înregistrează în baza de date al Comitetului Federal de Control în Sfera Învăţămâmtului și Științei și i se oferă un număr de înregistrare de stat, după care diploma este recunoscută în toate țările ale lumii (inclisiv Rusia).
Numărul de înregistrare se întroduce în baza de date internațională "APOSTILLE".
Această acțiune juridică se efectuează o singură dată și se supune taxei de stat. Toate verificările se efectuează din contul solicitantului.
Mai multe detalii găsiți aici.

Colaborarea moldo-rusă în domeniul învățământului

În conformitate cu Acordul de Cooperare în domeniul învățământului, incheiat între Ministerul Educației Republicii Moldova și Ministerul Educațeiei și Ştiinței Federației Ruse, Agenția Federală de Învățământ a Rusiei a acordat pentru cetățănii Republicii Moldova în anul de studii 2018-2019 vor fi oferite în total 512 locuri:

în instituțiile de învățământ superior (studenți și masteranzi) și la aspirantură.

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse anual organizează depunerea dosarelor în vederea obținerii burselor de studii în cadrul Academiei Diplomatice, burse oferite studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cetățeni ai Republicii Moldova.

Informație despre desfășurarea concursului la studii în Federația Rusă găsiţi pe pagina web a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și aici.

Informația referitoare la existența anumitor acorduri internaționale care permit înmatricularea în instituțiile de învățământ din Federația Rusă în baza bugetului federal o puteți găsi la Ambasada Federației Ruse din țara dumneavoastră sau la Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse.

Programul de reîntoarcere voluntară în Federaţia Rusă a compatrioţilor

Programul de stat privind asistenţa la reîntoarecere voluntară în Federaţia Rusă a compatrioţilor, care locuiesc în afara Rusiei, a fost aprobat prin Decretul Preşedintelui Federaţiei Ruse din 28 iunie 2006. Acest program este destinat persoanelor care au rămas în afara hotarelor Federaţiei Ruse, după desfiinţarea URSS şi doresc să revină în Rusia.

Inițial, programul era planificat pentru anii 2006 – 2012, dar a fost prelungit fără precizarea datei limită.

Conform „Legii Federale privind politica de stat cu privire la compatrioţi, aflaţi în afara ţării” din 25.05.1999 compatrioţi sunt consideraţi cetăţenii Rusiei, care locuiesc peste hotarele acesteia; persoane care au deţinut cetăţenia URSS, care locuiesc în ţările fostei URSS şi deţin cetăţenia acestora sau au devenit apatrizi; emigranţii din Imperiul Rus, Republica Rusă, RSFSR, URSS şi descendenţii acestora.

Descrierea programului

Participanţilor programului se acordă un şir de beneficii, de exemplu: compensarea cheltuielilor de transport, inclusiv şi transporarea bagajelor (un container de cinci tone pentru o familie din trei persoane, două containere de cinci tone – pentru familii cu mai mult de 3 membri); la fel, nu se supun taxei vamale bunurile materiale ale participantului acestiu program şi un autoturism.

Regiunile Rusiei, care participă în programul de reîntoarcere voluntară în Federaţia Rusă, sunt divizate în trei categorii:

„А” – regiunile de frontieră, care au o importanţă strategică pentru Rusia;
„Б” – regiunile, pe teritoriile cărora se desfăşoară proiecte investiţionale ambiţioase, care necesită atragere masivă a imigranţilor;
„В” – regiunile cu dezvoltare social-economică stabilă, în care pentru perioada de ultimii trei sau mai mult de trei ani s-a constatat o scădere demografică sau/şi a crescut fluxul de emigranţi.

În cadrul programului, participantul şi membrii familiei acestuia, obţin garanţie de stat şi asistenţă socială, cum ar fi: achitarea costului de transportare la locul de reşedinţă permanentă, compensarea cheltuielilor pentru taxă vamală, alocarea unui ajutor material pentru aranjare (o singură dată), iar dacă familia nu are venituri în decurs de primele 6 luni, se achită şi îndemnizaţia de stat în valoare de 50 % din suma minimă de subzistenţă, stabilită pentru regiunea respectivă.

INFORMAŢIE utilă pentru persoana, care doreşte să participe în Programul de stat privind asistenţa la relocarea voluntară în Federaţia Rusă a compatrioţilor, care locuiesc în afara Rusiei o găsiţi aici.

Programul de atragere a specialiştilor de înaltă calificare

Specialist de înaltă calificare este considerat cetăţeanul străin cu experienţă, abilităţi sau realizări în domeniu anumit de activitate, dacă condiţiile de atracţie a acestuia la activitatea de muncă, presupun următoarele:

1) achitarea salariului (remunerării) în mărime de un milion de ruble (pentru 365 zile calendaristice) – prevăzut pentru specialişti de înaltă calificare - cercetători sau profesori, dacă aceştea sunt invitaţi pentru efectuarea activităţii ştiinţifice sau didactice, de instituţii de învăţământ superior acreditate, academii de ştiinţă sau reprezentanţile regionale ale acestora, centre de cercetări naţionale sau centre ştiinţifice de stat;
2) mărimea remunerării nu se stabileşte – pentru cetăţenii străini, care participă la realizarea proiectului „Skolkovo” în conformitate cu Legea Federală „Privind centrul inovaţional Skolkovo”;
3) achitarea salariului (remunerării) în mărime de nu mai puţin de două milioane de ruble pentru un an (365 de zile calendaristice) – pentru alte categorii de cătăţeni străini.

Membrii familiei specialistului de înaltă calificare sunt consideraţi: soţ (soţie), copii (inclusiv copii înfiaţi), soţii copiilor, părinţii (inclusiv părinţii adoptaţi), soţii părinţilor, buneii, nepoţii.

Pentru perioada valabilităţii permisului de muncă a specialistului de înaltă calificare, membrii familiei acestuia au dreptul să efectueze în Federaţia Rusă:

- activitatea de muncă, în baza permisului de muncă, eliberat în conformitate cu Legea Federală menţionată;
- studii în instituţiile de învăţământ;
- alte activităţi, care nu contravin ligislaţiei în vigoare a Federaţiei Ruse.

Angajatorul sau beneficiarul lucrărilor (serviciilor) estimează de sine stătător nivelul de competenţe şi calificare ale cetăţenilor străini, care doresc să se angajeze în calitatea de specialişti de înaltă calificare şi poartă răspunderea pentru riscuri care pot fi cauzate.

Cetăţeanul străin, invitat pentru efectuarea activităţii de muncă în Federaţia Rusă în calitate de specialist de înaltă calificare este în drept să:

· efectueze activitatea de muncă în baza actelor emise în afara cotei de eliberare a invitaţiilor pentru efectuarea activităţii de muncă în Rusia şi a permiselor de muncă, prevăzute pentru cetăţenii străini (este valabil şi pentru membrii familiei acesuia);
· efectueze activitatea de muncă în baza permisului de muncă, emis pentru perioada valabilităţii contractului de muncă sau contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor), dar nu mai mult de 5 ani. Perioada indicată poate fi prelungită pentru termenul de valabilitate al contractului de muncă sau al contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor), dar nu mai mult decât pentru trei ani pentru fiecare prelungire;
· efectueze activitatea de muncă în două sau mai multe subiecte Federaţiei, în baza permisului de muncă valabil pe teritoriul acestora, dacă în contractul de muncă sau contractul de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor) sunt prevăzute asemenea condiţii;
· obţină permisul de şedere, inclusiv şi pentru membrii familiei, în baza cererii către organul federal executiv în domeniul migraţiei, pentru perioada valabilităţii contractului de muncă, contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor) şi a permisului de muncă;
· efectueze căutarea unui alt angajator sau beneficiar de lucrări (servicii) şi să obţină un nou permis de muncă, în decurs de treizeci de zile lucrătoare din momentul rezilierii contractului de muncă sau contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor) precedent. În perioada menţionată valabilitatea permisului de muncă precedent, vizei şi permisului de şedere a specialistului de înaltă calificare se păstrează;
· obţină permisul de muncă pentru specialist de înaltă calificare de la organul federal executiv în domeniul migraţiei sau la reprezentanţa acestuia (dacă există). Permisul de muncă se oferă în baza actului de identitate recunoscut în Federaţia Rusă (paşaportul) ;
· să se autodeclare specialist de înaltă calificare la reprezentanţa organului federal executiv în domeniul migraţiei, ambasada sau consulatul Federaţeie Ruse în ţara de origine, prin depunerea unei declaraţii (cu ataşerea actelor ce confirmă competenţe, nivelul de calificare, experienţa în domeniu, recomandările), precum şi a acordului pentru plasarea informaţiei respective în baza de date a cetăţenilor străini şi accesul la datele prezentate angajatorului sau beneficiarului lucrărilor (serviciilor) potenţial. În cazurile respective, informaţia oferită de cetăţeanul străin se plasează pe pagina web a organului federal executiv în domeniul migraţiei;
· în urma plasării informaţiei pe pagina web a organului federal executiv în domeniul migraţiei, să obţină viza de afaceri pentru termen de treizeci de zile, cu scopul de a negocia cu angajatorul sau beneficiarul potenţial al lucrărilor (serviciilor) şi a semna contractul de muncă sau contractul de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor). Viza de afaceri se oferă în baza invitaţiei în formă scrisă de la angajatorul sau beneficiarul lucrărilor (prestarea serviciilor) potenţial.

Dacă contractul de muncă sau contractul de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor) a fost reziliat înaintea expirării termenului, sau angajatorului potenţial i s-a refuzat emiterea permisului de muncă pentru specialistul de înaltă calificare, acesta este în drept să semneze un alt contract de muncă sau contract de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor) în termen de treizeci de zile. În caz contrar, la expirarea acestiu termen, specialistul de înaltă calificare şi membrii familiei acestuia, sunt obligaţi să părăsească Federaţia Rusă (permisul de muncă precedent, viza şi permisul de şedere a specialistului de înaltă calificare şi membrilor familiei acestuia sunt declarate nule).

Este necesar ca specialistul de înaltă calificare şi membrii familiei acestuia cetăţenii străini, care se află pe teritoriul Federaţiei Ruse, să dispună de poliţa de asigurare medicală sau un alt contract de asistenţă medicală, semnat de angajatorul şi instituţia medicală, valabile pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Garanţia asigurării medicale pentru specialistul de înaltă calificare şi membrii familiei acestuia, stipulată în contractul de muncă sau contractul de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor), valabilă pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului menţionat, este o cerinţă obligatorie.

Cetăţeanul străin, invitat în Federaţia Rusă în calitate de specialist de înaltă calificare nu poate fi:

· implicat în calitate de specialist de înaltă calificare în orice activitate religioasă, inclusiv predarea religiei sau organizarea diferitor rituale şi ceremonii;
· angajat în activităţi de vânzare a mărfurilor industriale (inclisiv produse farmaceutice) pentru deservirea cumpărătorilor, indiferent de asortimentul mărfurilor, suprafaţa de vânzare şi forma de deservire a cumpărătorilor.

Informaţia de contact

Adresa: Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.4, стр.1Б
Tel: 214-93-61, 915-59-24

Susţinerea diasporei moldoveneşti

Potrivit Strategiei Diaspora 2025, diaspora include cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar sau permanent peste hotarele țării, persoanele originare din Republica Moldova şi descendenții lor, precum şi comunitățile formate de aceștia. Cancelaria de Stat este autoritatea centrală responsabilă de politica de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora, prin Biroul pentru relaţii cu diaspora, care coordonează procesul de realizare a politicii de stat în domeniu, contribuind la păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a moldovenilor de peste hotare, valorificarea potenţialului uman şi material al diasporei.

De asemenea, Biroul pentru relaţii cu diaspora coordonează activităţile de ordin cultural, educaţional, economic şi social, realizate de diferite ministere şi alte autorităţi publice pentru susţinerea şi colaborarea cu reprezentanţii diasporei. Susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) se efectuează din contul mijloacelor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat al Republicii Moldova, precum şi din mijloacele alocate de sponsori, din donaţiile benevole ale persoanelor fizice şi juridice, ale organizaţiilor şi fundaţiilor de binefacere autohtone şi de peste hotare, din alte surse financiare legale.

Activităţile de susţinere şi consolidare a diasporei moldoveneşti sunt reglementate de un şir de acte normative ale Republicii Moldova care pot fi accesate aici.

Asociaţiile moldovenilor în Federaţia Rusă

a) Federația Rusă:

or. Moscova

 1. Organizaţia Obştească interregională ”Congresul diasporei moldoveneşti”, or. Moscova, info@moldova.ms, tel.: 8 (495) 628-79-68
 2. Congresul Industriașilor și Antreprenorilor moldoveni, or. Moscova, fratie2010@mail.ru, tel.: 8 (495) 992-37-02; 8 (495) 993-37-01
 3. Uniunea moldovenilor din Rusia ”Baștina”, or. Moscova, snegara@gmail.com, tel.: 8 (498) 675-02-04
 4. Societatea culturii moldoveneşti „Speranţa”, or. Moscova, lidy1@rambler.ru, tel.: 8 (903) 625-37-75
 5. Uniunea Găgăuzilor, or. Moscova, soiuzgagauzov@mail.ru, tel.: 8 (499) 409-41-65
 6. Organizația Regional – Obștească «Centrul pentru Susținerea și Consolidarea Tinerilor Moldoveni din Federația Rusă», http://youthmoldova.ru/, email: info@youthmoldova.ru , tel.: +7(495)784-28-36, +7(916) 248-07-43, s. Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova, of. 115
 7. Centrul pentru protecția drepturilor migranților și persoanelor strămutate "PRAVOZACHITNIK", тел.: 8 (926) 964 94 09; 8 (903) 589 58 74; 8 (985) 790 60 86, pravomig@bk.ru; www.pravomig.ru
 8. Organizația obștească regională “Autonomia Național - Culturală Moldovenească “Dacia”, or. Moscova”, telefon de contact, +7(926)020-22-21, e-mail: roo_nka.dacia@mail.ru
 9. Organizația obștească regională “Autonomia Național - Culturală Moldovenească “Doina”, Regiunea Moscovei”, telefon de contact, +7(967)284-67-43, e-mail: roo_nka.doina@mail.ru
 10. Organizația obștească locală “Autonomia Național - Culturală Moldovenească “Codru” Troițsk, or.Moscova”, telefon de contact, +7(926)020-22-21, e-mail: nka_kodru@bk.ru
 11. Organizația obștească locală “Autonomia Național - Culturală Moldovenească “Patria” Regiunea administrativă Sud-vest or.Moscova”, telefon de contact, +7(985)790-60-86, e_mail: pravomig@bk.ru
 12. Organizația obștească locală “Autonomia Național - Culturală Moldovenească “Luceafărul” r. Odințovo, Regiunea Moscovei ”, telefon de contact, +7(977)791-85-65,e-mail: pravomig@bk.ru
 13. Organizația obștească locală “Autonomia Național - Culturală Moldovenească “Dor” r. Volocolamsk, Regiunea Moscovei ”, telefon de contact, +7(926)720-77-40 e-mail: pravomig@bk.ru

or. Sankt-Petersburg

 1. Autonomia naţional-culturală moldovenească, or. Sankt-Petersburg, spb.mnka@mail.ru, stroplfpspb@mail.ru, tel.: 8 (812) 571-94-06

Subiecte ale Federației Ruse

 1. Centrul cultural moldovenesc ”Flueraș”, or. Murmansk, oxana1976mog@mail.ru, tel.:8 (911) 324-95-33
 2. Autonomia naţional-culturală moldovenească, or. Reazan, moldova-ryazan@yandex.ru, tel.: 8 (915) 593-99-93
 3. Organizația obștească regională ”Comunitatea Moldovenească”, or. Kostroma, diasporasootechestvenniki@gmail.com, tel.: +7(4942) 47-08-00
 4. Organizația obștească regională ”Молдавский центр”, or. Kostroma, nastenka.sviridovasivak@mail.ru, tel.: 8 (920)-394-08-18
 5. Comunitatea de moldoveni din reg. Kursk, or. Kursk, Apb-kursk@mail.ru, tel.: 8 (920) 712-76-98
 6. Asociaţia obştească regională „Centrul naţional-cultural moldovenesc „Casa mare”, or. Ivanovo, rsf37@mail.ru, tel.: 8 (4932) 42-42-22
 7. Centrul naţional-cultural a moldovenilor „Codru”, or. Ufa, kodru_ufa@mail.ru, tel.: (8-347) 27-280-900
 8. Societatea culturală „Codrii”, or. Nijnevartovsk, yulta2011@yandex.ru, tel.: 8 (3466) 43-94-38
 9. Asociaţia naţional-culturală moldovenească, or. Surgut, Seleze17@mail.ru, tel.: 8 (922) 797-67-77
 10. Asociaţia obştească orășenească „Moldova”, or. Meghion, diaspora_moldova@mail.ru, +7 (3466) 33-64-23
 11. Centrul naţional cultural moldovenesc „Luceafărul”, or. Novosibirsk, luceafarul2010@yandex.ru, tel.: +7 (913) 915-27-55
 12. Societatea naţional-culturală moldovenească „Vatra”, or. Krasnoyarsk, palyadmitry@gmail.com, tel.: 8 (913) 198-18-18
 13. Organizația obștească a moldovenilor, or. Bratsk, 282280@mail.ru, 8 (902) 561-97-77
 14. Organizația Obștească moldovenească ”Struguraș”, or. Mirnîi Kudalb_mir@mail.ru, 8 (924) 164-15-47
 15. Organizația regională non-guvernamentală ”Asociația moldovenilor din regiunea Tyumen”, or. Tyumen, association.md@mail.ru, +7 932 47 96 77
 16. Organizația națională obștească regională ”Centrul moldovenesc”, or. Tula, okatd@mail.ru, tel.: +7 966 014 45 82
 17. Organizația obștească locală ”Centrul cultural moldovenesc ”Casa noastră”, or. Nefteiugansk, knashdom@bk.ru, tel.: 8 (3462) 21-60-10, 8 (932) 427-10-33
 18. Centru pentru asistența migranților ”Patria”, or. Lipețk, tel.: +79205436679
 19. Organizația regională obștească privind asistență pentru dezvoltarea și susținerea culturii moldovenești ”РОДИНА”, or. Lipețk, rodina48region@gmail.com, www.podina.ru, tel.: +7 (929)012-04-69

b) Republica Kazahstan:

 1. Societatea Culturală Română ”Dacia”, or. Karaganda, romani_kazahstan@yahoo.com, tel.: (810) 77012189472

Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă

Adresa: str Kuzneţkii most, 18
or. Moscova, 107031
Telefon: (+7 495) 624 53 53, (+7 495) 624 80 91
Fax: (+7 495) 624 90 95
E-mail: moscova@mfa.md
www.rusia.mfa.md

SECȚIA CONSULARĂ A AMBASADEI:
Adresa: str. Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova
Tel.: (+ 7 495) 628-10-50;
Tel.:(+ 7 495) 624-96-78;
Fax.: (+ 7 495) 926-17-74;
(informații prin telefon de luni pînă vineri între orele 10.00 – 12.00 și 15.00 – 17.00);
E-mail: consul.moscova@mfa.md
Web.:
www.rusia.mfa.md

PROGRAMUL DE LUCRU AL SECȚIEI CONSULARE:
Zilele de primire: Luni – vineri;
Primirea documentelor: 08.30-13.00;
Perfectarea şi eliberarea documentelor: 15.00 - 17.30;
Pauza de prînz: 13.00 – 14.00;
Zile de odihnă: sîmbătă, duminică, zilele de sărbătoare;
Anticamera Ambasadei:
Tel.: (+ 7 495) 624 53 53 (la acest număr de telefon nu se oferă informaţii consulare);
Fax.: (+7 495) 625 53 82.
E-mail: moscova@mfa.md

 

Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova:

Adresa ambasadei
bd. Ştefan cel Mare, 153 (intrarea din str. T. Ciorbă)
or. Chişinău, MD-2004
Telefon: (+ 37322) 23-49-42, 23-49-43, 23-49-44
Fax: (+ 37322) 23-51-07

Secţia consulară
(+ 37322) 23-51-08 (robot telefonic), 23-51-10 (informații telefonice)
Telefon de urgență: +37368-639-386 (pentru cetățenii ruși aflați în dificultate)


Linia fierbinte a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova:(+373 22) 690990, este disponibilă din luni pînă joi între orele 08.00-20.00, vineri între orele 08.00-17.00 (ora locală). Aici găsiţi competenţa şi operativitatea în soluţionarea diferitor probleme consulare ce ţin de apărarea drepturilor dumneavoastră şi documentare.
Linia fierbinte al centrului internaţional „La Strada”: 0 800 77777 (apel gratuit),
(+37322) 23 33 09 (apel din Rusia), este disponibilă 24/24. Aici puteţi primi consultaţii privind plecarea peste hotare.

Căutarea cetăţenilor peste hotare
Există cîteva posibilităţi de căutare a rudelor sau apropiaţiilor, aflaţi peste hotare, cu care aţi pierdut legătura:

În afară de cele menţionate, există numeroase servicii de căutare specializate care, după anumite investigaţii, în termen scurt şi pentru un preţ rezonabil sunt gata să Vă ofere informaţia despre persoana dispărută (http://www.fpf.com; http://www.uslocate.com, ş.a). Spre regret, în Federaţia Rusă acest gen de servicii se află într-o etapă de formare.

La fel, puteţi consulta site-ul «Навигатор в мире людей» (Navigator în lumea oamenilor) unde se plasează informaţii despre persoanele căutate în cadrul cazurilor de moştenire, oferită de Baroul Avocaţilor din Moscova şi Sankt-Petersburg («Инюрколлегия»), informaţia despre cazurile de căutare a rudelor, cunoscuţilor şi a persoanelor dispărute, despre cercetările genealogice, etc. Adresa site-ului: http://www.rds.org.ru/wanted/index.phtml.

De asemenea, serviciul „Cautări persoane” este oferit de către Societatea Naţională de Crucea Roşie din Rusia (inclisuv şi reprezentanţele regionale). În cazul căutării persoanelor prin intermediul acesteia, este necesar să oferiţi descriere amplă şi informaţie completă (de dorit cu ataşarea fotografiilor) despre persoana dispărută.

Pagina web al Crucii Roşie din Rusia: http://www.redcross.ru.

Cu ajutorul Internet-ului este uşor de găsit persoanele, care utilizează poşta electronică, desigur dacă acestea au înregistrat adresele sale electronice în unul din motoare de căutare (de exemplu, pentru căutarea oamenilor în SUA puteţi folosi următorul link : http://people.yahoo.com).

Referinţe la site-urile internaţionale de căutare:

http://police.sas.ab.ca – reţeaua globală de poliţie;

www.search-site.narod.ru/SearchAnybody.htm – căutarea oamenilor în Rusia, SUA şi Canada.

Adresarea către emisiunea «Жди меня», care a devenit un program international şi posedă o reţea largă de reprezentanţe atît în Federaţia Rusă, ţările CSI, cît şi în alte ţări ale lumii. «Жди меня» reprezintă o combinaţie de: programe televizate, publicaţii în mass-media, site-ul www.poisk.vid.ru, relaţii cu asistenţi voluntari din diferite ţări, pavilion în incinta gării Kazanski din Moscova.

La fel, puteţi amplasa anunţ la televiziune sau postul radio local - eventual pot apărea date despre persoana căutată.

Acum a apărut încă o posibilitate – amplasarea, în secţiune corespunzătoare, a anunţului gratuit pe sate-ul www.find.org.ru.

 

Apărarea drepturilor migranţilor

În cazul, în care Vă aflaţi, sau lucraţi legal pe teritoriul Federaţiei Ruse, aveţi posibilitate să vă apăraţi drepturile lizate în diferite instanţii:

 • judecata;
 • Inspecţia Muncii (or. Moscova, str. Domodedovskaia 24, bl. 3; tel. (495) 343 96 06);
 • sindicate (Sindicatul Constructorilor – or. Moscova, bl. Leninskii,42; tel. (495) 930 98 95);
 • alte organe de control (Serviciul Fiscal, Ministerul Justiţiei);
 • organe de drept (în cazuri penale);
 • organizaţii non-guvernamentale (Persoana împuternicită pentru drepturile omului în Federaţia Rusă – or. Moscova, str. Measnitskaia, 47; tel. (495) 607 19 22, (495) 607 39 69).