Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Portugalia

În această secțiune vei găsi detalii privind procesul de imigrare în Portugalia: informații generale despre această țară și de imigrare (tipuri de viză); condiții de intrare în țară și de obținere a cetățeniei; modalitățile de angajare în câmpul muncii și oferta de studii; diaspora moldovenească din Portugalia și contacte utile ale ambasadei Republicii Moldova în Portugalia.

Capitala

Lisabona

Limba oficială

Portugeza

Guvernul

Republică semi-prezidențială

-

Preşedinte

Marcelo de Rebelo de Sousa (din 9 martie 2016))

-

Prim. Ministru

António Costa(din 26 noiembrie 2015)

-

Preşedintele Adunării

Eduardo Ferro Rodrigues (din 23 octombrie 2015)

Suprafaţa

-

Total

92,212 km2 (poziţia 110)
35,645 mile pătrate

-

Apă (%)

0.5

Populaţia

-

2018 estimată

10,294,385 (locul 88 în lume)

PIB (PPP)

2016

-

Total

$204.600 miliarde

-

Pe cap de locuitor

$19,8313,31

Portugalia, oficial Republica Portugheză (portugheză: República Portuguesa) este o ţară situată în sud-vestul Europei, în peninsula Iberică. Portugalia este ţara vestică a Europei şi este marginită de Oceanul Atlantic la vest şi sud şi de Spania la nord şi est. Arhipelagurile atlantice ale Insulelelor Azore şi Madeira fac parte din Portugalia. Ţara este numită după al doilea oraţ ca marime – Porto - al cărui denumire latină a fostPortusCale.

Portugalia este o ţară dezvoltată, cu o economie avansată şi cu venituri ridicate, cu un indice sporit de dezvoltare umană. După nivelul calităţii, Portugalia ocupă locul 19 în lume, avînd unul dintre sistemele de top de îngrijire a sănătăţii şi este, de asemenea, una dintre naţiunile cele mai globalizate şi paşnice. Portugalia este şi membru al Uniunii Europene şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi membru fondator al Uniunii Latine, Organizaţia statelor Ibero-Americane, OCDE, NATO, Comunitatea ţărilor de limbă portugheză, Zona Euro şi a Acordului Schengen.

Guvernarea

Portugalia este republică democratică de la ratificarea Constituţiei din 1976 de la Lisabona, cel mai mare oraş al statului, precum şi capitala acesteia. Constituţia prevede divizarea sau separarea competenţelor între ramurile legislativă, executivă şi judecătorească. Cele patru instituţii principale, cum sunt descrise în această constituţie, sunt: Preşedintele Republicii, Parlamentul, cunoscut sub numele de Assembleia da República (în română: Adunarea Republicii), Guvernul, condus de un prim-ministru şi instanţele judecătoreşti.

Diviziunea administrativă

Din punct de vedere administrativ, Portugalia este împărţită în 308 de municipii (portugheză: concelhos), care sunt divizate în 4260 de parohii civile (portugheză: freguesia). Operaţional, municipalitatea şi parohia civilă, împreună cu guvernul naţional, sunt singurele unităţi administrative locale identificate de către guvernul din Portugalia. În scopuri statistice, guvernul portughez identifică, de asemenea, unităţi de tip NUTS, inter-municipalităţi şi, la nivel informal, sistemul de districte, utilizat până la integrarea în Uniunea Europeană (şi scos din vogoare de către guvernul naţional).

Portugalia continentală este aglomerat în 18 raioane, în timp ce arhipelagurile Azore şi Madeira sunt reglementate ca regiuni autonome; cele mai mari unităţi, stabilite din 1976, sunt Portugalia continentală (portugheză: Portugal Continental) şi regiunile autonome din Portugalia (Insulele Azore şi Madeira).

Cele 18 raioane din Portugalia continentală sunt: Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco,Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lisabona, Portalegre, Porto,Santarém, Setúba, Viana do Castelo, Vila Real şi Viseu - fiecare district ia numele de reşedinţă al judeţului.

În cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu sistemul NUTS (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică), Portugalia este împărţită în şapte regiuni: Insulele Azore, Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa, Madeiraand Norte şi, cu excepţia Azore şi Madeira, aceste zone NUTS sunt divizate în 28 de sub-regiuni .

Economia

Începând cu anul 1990, dezvoltarea economică a Portugaliei a fost lentă, trecîndu-se de la un model bazat pe consumul public la unul axat pe exporturi, investiţii private şi de dezvoltare a sectorului high-tech. Prestarea servicii de afaceri a devansat industrii mai tradiţionale, cum ar fi textile, îmbrăcăminte, încălţăminte, plută (unde Portugalia este producătorul numărul unu în lume), produse din lemn şi industria de producer a băuturilor.

Cele mai multe industrii, afaceri şi finanţe sunt concentrate în zonele metropolitane din Lisabona şi Porto. Cartierele Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria sunt cele mai mari centre economice, în afara acestor două principale metropolitane.

Moneda portugheză este EURO (€) şi economia ţării ţine de zona euro încă de la crearea acesteia. Banca central a Portugaliei este Banco de Portugal, care este o parte integrantă a Sistemului European al Băncilor Centrale.

Imigrare

Începând cu anii 1990, pe fundalul dezvoltării industriei de construcţii, mai multe valuri noi de ucraineni, brazilieni, persoane din fostele colonii portugheze din Africa şi alţi africani s-au stabilit în ţară. Numeroşi români, moldoveni şi chinezi au ales, de asemenea, Portugalia ca ţară de imigrare. Populaţia romă a Portugaliei, estimată la circa 40.000 de persoane, constituie un alt element de diversitate etnică. Cele mai multe comunităţi de romi fac joncţiune cu grupuri similare etnice din părţile de sud ale ţării şi vînd haine şi obiecte de artizanat pe pieţele din mediul rural.

Pe lîngă aceasta, un număr de cetăţeni ai Uniunii Europene, cea mai mare parte din Regatul Unit, din nordul Europei sau ţările nordice, au devenit rezidenţi permanenţi în Portugalia (comunitatea britanică fiind în cea mai mare parte compusă din pensionari care aleg să trăiască în Algarve şi Madeira).

Tipuri de viză
Refuzuri
Vize în Portugalia pentru cetăţenii Republicii Moldova
Contacte

Tipuri de viză

Ce tipuri de vize există?
Vizele sunt eliberate fie în străinătate, fie la punctele de frontieră.

Ce tipuri de vize sunt eliberate în străinătate?
Ambasadele şi oficiile consulare portugheză pot emite mai multe tipuri de vize. Fiecare viză are un scop diferit, o perioadă de valabilitate şi garantează şederea temporară în ţară numai în scopul pentru care a fost acordată.

Sunt disponibile următoarele tipuri de viză:

1. Viza de tranzit aeroportuar (VTA);
2. Viza de tranzit;
3. Viză de scurtă şedere;
4. Viza de şedere temporară;
5. Viza de reşedinţă.

Ce este viza de tranzit aeroportuar (VTA)?
VTA-ul este eliberat pentru conexiunile de călătorie internaţională şi permite titularului să treacă printr-un aeroport sau port, dar oferă doar acces la zona internaţională de aeroport sau port maritim.

Cererea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

- O copie a biletului pentru ţara de destinaţie finală;
- Dovada că pasagerul deţine o viză de intrare valabilă pentru ţara respectivă, în cazul în care o astfel de viză este necesară.

Ce este viza de tranzit?
Această viză permite intrarea în Portugalia unui cetăţean al unei ţări terţe, în drum spre o altă ţară care a acordat viza de intrare.
Această viză poate fi acordată pentru una sau mai multe intrări, dar perioada fiecărui tranzit nu poate depăşi cinci zile.

Cererea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

- O copie a biletului pentru ţara de destinaţie finală;
- Dovada că pasagerul deţine o viză de intrare valabilă pentru ţara respectivă, în cazul în care o astfel de viză este necesară;
- Dovada că pasagerul deţine suficiente mijloace de subzistenţă, atît pentru perioada de şedere, cît şi pentru a călători înapoi în ţara în de origine.

Ce este viza de scurtă şedere?
Această viză permite titularului să intre în Portugalia, din motive care sunt acceptabile pentru autorităţile competente, dar care nu justifică acordarea unui alt tip de viză.
Această viză poate fi valabilă pentru o perioadă de pînă la un an (perioada de utilizare a vizei), dar permite numai şederi scurte în Portugalia pentru perioade care nu depăşesc trei luni în orice jumătate de an.

Care sunt cerinţele pentru obţinerea unei vize de scurtă şedere?
Vizele de scurtă şedere se acordă numai pentru resortisanţii ţărilor terţe care îndeplinesc următoarele condiţii:

1. Nu au fost supuse unui ordin de a părăsi ţara şi în cazul în care perioada de interdicţie de intrare pe teritoriul portughez este încă în desfăşurare;
2. Nu sunt persoane în cazul cărora a fost emisă o alertă de către oricare dintre părţile contractante ale Sistemul de Informaţii Schengen în scopul refuzului intrării;
3. Nu sunt persoanele în cazul cărora a fost emisă o alertă de către Sistemul Informatic Integrat SEF cu scopul de a se refuza intrarea;
4. Dispun de mijloace suficiente de subzistenţă;
5. Sunt titulari ai unui document de călătorie valabil;
6. Au asigurare de călătorie;
7. Au un bilet care asigură călătoria de întoarcere.

Cererea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

- Dovada că pasagerul deţine suficiente mijloace de subzistenţă pentru perioada de şedere;
- Dovada scopului şederii.

Ce este o viză de şedere temporară?
Această viză permite intrarea în Portugalia în următoarele scopuri:

1. Tratamentul medical la instituţiile oficiale sau recunoscute oficial de îngrijire a sănătăţii;
2. Permite resortisanţilor statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului de a presta servicii sau de a desfăşura acţiuni de formare profesională în alte state;
3. Desfăşoară o activitate profesională ca angajat sau ca persoană care desfăşoară activităţi independente, pe o bază temporară;
4. Efectuarea cercetărilor ştiinţifice, de predare la o instituţie de învăţămînt superior sau care desfăşoară muncă înalt calificată;
5. Practicarea sportului pentru amatori, dacă acesta a fost certificat de către Federaţia relevantă;
6. Perioade de şedere pentru mai mult de trei luni, în cazuri speciale şi justificate în mod corespunzător;
7. De însoţire a membrilor de familie care intră în ţară pentru a primi tratament medical în instituţii oficiale sau recunoscute oficial de îngrijire a sănătăţii.

Care sunt cerinţele pentru obţinerea unei vize de şedere temporară?
Pe lîngă cerinţele speciale aplicabile pentru fiecare tip de viză, vizele de şedere temporară sunt acordate numai pentru resortisanţii ţărilor terţe care îndeplinesc următoarele condiţii:

1. Nu au fost supuse unui ordin de a părăsi ţara şi în cazul în care perioada de interdicţie de intrare pe teritoriul portughez este încă în desfăşurare;
2. Nu sunt persoane în cazul cărora a fost emisă o alertă de către oricare dintre părţile contractante ale Sistemul de Informaţii Schengen în scopul refuzului intrării;
3. Nu sunt persoanele în cazul cărora a fost emisă o alertă de către Sistemul Informatic Integrat SEF cu scopul de a se refuza intrarea;
4. Dispun de mijloace suficiente de subzistenţă;
5. Sunt titulari ai unui document de călătorie valabil;
6. Au asigurare de călătorie;
7. Au un bilet care asigură călătoria de întoarcere.

Pe lîngă cerinţele generale, care alte cerinţe trebuie să le îndeplinesc?
În funcţie de scopul vizei de şedere temporară, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii specifice:

· viză de şedere temporară pentru tratament medical la instituţii oficiale sau recunoscute oficial de îngrijire a sănătăţii;
· cererea trebuie să fie însoţită de un raport medical şi de un document justificativ care stabileşte admiterea solicitantului sau pacientului la tratament în cadrul instituţiilor oficiale sau recunoscute oficial de îngrijire a sănătăţii;
· vize temporare de şedere pentru circulaţia solicitanţilor din statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC);
· vizele de şedere temporară sunt acordate solicitanţilor din statele membre ale OMC, pentru a le permite să presteze servicii sau să desfăşoare acţiuni de formare profesională pe teritoriul portughez, cu condiţia ca acestea să îndeplinească următoarele cerinţe:

1. În ceea ce priveşte societăţile - Cetăţeanul străin trebuie să fie transferat într-o sucursală a societăţii sau al aceluiaşi grup de societăţi, iar sucursala situată pe teritoriul portughez trebuie să furnizeze servicii echivalente cu cele prevăzute de către filiala din ţara din care este transferată naţionalul.

2. În ceea ce priveşte muncitorii - Transferul trebuie să se refere la partenerii sau angajaţii care au lucrat pentru o perioadă de cel puţin un an pentru o filială situată pe teritoriul unui alt stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi aceşti lucrători trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- Sunt directori executivi ai companiei sau ai filialei sau manageri de departament, care lucrează în cadrul consiliului de administraţie;
- Posedă cunoştinţe tehnice specifice, care sunt esenţiale pentru dezvoltarea sau gestionarea activităţii; posedă echipamente de cercetare, precum şi procesele implicate;
- Sunt obligaţi să primească formare profesională la sucursală situată pe teritoriul portughez.
· vizele de şedere temporară în scopul desfăşurării unei activităţi profesionale, ca angajat sau ca persoană care desfăşoară activităţi independente, pe o bază temporară;
· vizele de şedere temporară pot fi acordate solicitanţilor ţărilor terţe care doresc să desfăşoare o activitate profesională în Portugalia în calitate de angajaţi sau ca persoane care desfăşoară activităţi independente, pe o bază temporară, cu condiţia ca:

a) Aceştia deţin sau li s-a promis un contract de muncă pentru a desfăşura o activitate profesională în calitate de angajat, pe o bază temporară; sau
b) Aceştia deţin un acord de parteneriat sau un contract de servicii privind desfăşurarea unor activităţi profesionale în calitate de persoane care desfăşoară o activitate independentă, pe o bază temporară;
c) Dacă este aplicabil, în cazul cînd aceştia au o declaraţie din partea autorităţii competente, care atestă existenţa unei competenţe speciale necesare pentru a practica această activitate profesională în Portugalia;
d) Solicitanţii au o declaraţie emisă de către IEFP care atestă că contractul propriu-zis sau promis oferă un de loc de muncă disponibil pentru aplicanţii ţărilor terţe.

Cum funcţionează această procedură?
- IEFP (Institutul Muncii și Formării Profesionale) evaluează ofertele de numire temporară depuse de angajatori;
- Această entitate publică ofertele pe o anumită pagină a site-ului său în internet în termen de 30 de zile după prezentarea ofertelor;
- Ambasadele şi oficiile consulare accesează informaţiile de pe site-ul IEFP şi publică ofertele de muncă pe site-uri specifice şi prin canale diplomatice, prin intermediul serviciilor corespunzătoare din ţara terţă;
- solicitanţii ţărilor terţe care doresc să aplice pentru locuri de muncă temporare, urmează să trimită pe adresa lor cererea către angajator;
- După finalizarea procesului de selectare, angajatorii informează candidatul selectat în mod direct şi expediază acestuia pachetul de documente necesare;
- Muncitorul poate aplica apoi pentru obţinerea unei vize la oficiul consular.

Vizele de şedere temporară pentru cercetători, profesori şi lucrătorii înalt-calificaţi

Vizele de şedere temporară pot fi acordate resortisanţilor ţărilor terţe care sunt cercetători, cadre didactice din învăţămîntul superior sau lucrătorii cu înaltă calificare, şi care doresc să lucreze în Portugalia pentru o perioadă de mai puţin de douăsprezece luni, cu condiţia ca:

1. În ceea ce priveşte cercetătorii:
Aceştia au fost selectaţi pentru a lucra într-un centru de cercetare recunoscut de către Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Învăţămîntului Superior, şi anume prin:

a) Un contract de muncă efectiv sau promis; sau
b) Un contract de prestare a serviciilor, efectiv sau propus; sau
c) O bursă de cercetare ştiinţifică.

2 În ceea ce priveşte cadrele didactice din învăţămîntul superior sau lucrătorii de înaltă calificare:

a) Un contract de muncă efectiv sau promis; sau
b) Un contract efectiv de prestare a serviciilor sau o propunere scrisă în acest sens.

Viză de şedere temporară pentru practicarea activităților sportive de amatori

Vizele de şedere temporară pot fi acordate resortisanţilor ţărilor terţe care doresc să practice un sport de amator în Portugalia, cu condiţia că activitatea a fost certificată de către Federaţia relevantă şi cu condiţia că clubul sportiv sau asociaţia suportă costurile serviciilor de cazare şi de asigurare e sănătăţii.

Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

- Un document emis de către Federaţia relevantă care confirmă practicarea sportului;
- O declaraţie a asociaţiei sportive sau a clubului, care se declară responsabil pentru plata de asistenţă medicală, pentru cazare, precum şi pentru cheltuielile de repatriere.

Vize de şedere temporară - cazuri excepţionale

Vizele de şedere temporară pot fi acordate resortisanţilor ţărilor terţe care au nevoie să rămînă în Portugalia pentru perioade de mai mult de 3 luni, în cazuri excepţionale şi în mod corespunzător.
Cererea trebuie să fie însoţită de dovada circumstanţelor excepţionale.

Viză de şedere temporară pentru membrii familiei care însoţesc o persoană ce intră pe teritoriul Portugaliei pentru a primi tratament medical

Cererea trebuie să fie însoţită de un document care dovedeşte relaţia de familie. În scopul acestui tip de viză, următoarele persoane sunt considerate a fi membri de familie: soţul, juridic sau de facto, rudele în linie ascendentă, copiii sau persoane cu o relaţie de sînge şi, în cazul în care persoana care solicită viză este minoră sau cu handicap şi nu există membri de familie, persoana care deţine custodia sau rude ale acestei persoane.

Ce este o viză de reşedinţă?
Această viză permite titularului să intre în Portugalia în scopul de a aplica pentru un permis de şedere.
Această viză permite titularului să rămînă în Portugalia timp de 4 luni, astfel încît acesta poate depune o cerere pentru un permis de şedere la SEF.
Ca regulă generală, timpul pentru luarea deciziei privind cererea de viză este de 60de zile.

Sunt considerat rezident dacă am o viză de şedere?
Nu, nu sunteţi. Titularul unei vize de şedere nu este un rezident; el este doar autorizat să aplice pentru un permis de şedere.

Sunt titularul unei vize de şedere. Poate să îmi fie refuzată permisiunea de şedere în Portugalia?
Da. Faptul că aveţi o viză de şedere nu obligă organele SEF să vă acorde un permis de şedere. Trebuie să îndepliniţi alte cerinţe.

Cîte tipuri de vize de reşedinţă există?
Exista 6 tipuri de viză de reşedinţă, în funcţie de scopul solicitării:

1. Viză de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în calitate de angajat;
2. Viză de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale ca persoană care desfăşoară activităţi independente sau pentru antreprenori imigranţi;
3. Viză de şedere pentru cercetători sau lucrătorii cu înaltă calificare;
4. Viză de şedere pentru studiu, de schimb de studenţi, stagii sau servicii de voluntariat;
5. Viză de şedere pentru a facilita mobilitatea studenţilor terţiari;
6. Viză de şedere în scopul reîntregirii familiei.

Care sunt cerinţele pentru obţinerea unei vize de reşedinţă?
Pe lîngă cerinţele speciale aplicabile pentru fiecare tip de viză, vizele de reşedinţă sunt acordate numai pentru resortisanţii ţărilor terţe care îndeplinesc următoarele condiţii:

1. Nu au fost supuse unui ordin de a părăsi ţara şi în cazul în care perioada de interdicţie de intrare pe teritoriul portughez este încă în desfăşurare;
2. Nu sunt persoane în cazul cărora a fost emisă o alertă de către oricare dintre părţile contractante ale Sistemul de Informaţii Schengen în scopul refuzului intrării;
3. Nu sunt persoanele în cazul cărora a fost emisă o alertă de către Sistemul Informatic Integrat SEF cu scopul de a se refuza intrarea;
4. Dispun de mijloace suficiente de subzistenţă;
5. Sunt titulari ai unui document de călătorie valabil;
6. Au asigurare de călătorie;
7. Au un bilet care asigură călătoria de întoarcere.

Care sunt cerinţele specifice aplicabile pentru viza de şedere în scopul desfăşurării unei activităţi profesionale în calitate de angajat?
În afară de cerinţele generale menţionate anterior, trebuie să îndepliniţi, de asemenea, următoarele condiţii:

a) să fiţi titularul unui contract de muncă actual sau promis; sau
b) să aveţi calificări, competenţe şi aptitudini care sunt recunoscute şi adecvate pentru a desfăşura activitatea planificată şi să aveţi confirmarea explicită a interesului din partea angajatorului.

Aş dori să lucrez în Portugalia. Ce trebuie să fac pentru a obţine o viză de şedere pentru exercitarea unei activităţi profesionale în calitate de angajat?
Acest tip de viză se acordă în condiţiile în care există oportunităţi de locuri de muncă, dar nu au fost luate de către: resortisanţii portughezi sau de resortisanţi ai statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European sau de resortisanţi ai ţărilor terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat un acord privind libera circulaţie a persoanelor, precum şi lucrătorii care sunt resortisanţi ai ţărilor terţe şi rezidenţi legali în Portugalia.
În acest scop, Guvernul stabileşte un contingent anual total al locurilor de muncă, din care se pot exclude acele sectoare sau activităţi în care munca nu este necesară.
Institutul Muncii şi Formării Profesionale (IEFP) menţine un sistem reînnoit de informaţii accesibile prin intermediul Internetului, care face publice ofertele de locuri de muncă disponibile; acestea sunt, de asemenea, transferate şi către ambasadele portugheze şi oficiile consulare.
Ambasadele şi oficiile consulare au acces la informaţiile de pe site-ul de internet al IEFP şi deţin dreptul de a publica ofertele de muncă pe site-uri specifice şi prin canale diplomatice, cu privire la serviciile corespunzătoare din ţara terţă.
Resortisanţii ţărilor terţe care doresc să aplice pentru un loc de muncă urmează să trimită cererea către angajator pe adresa ambasadelor sau oficiilor consulare.
Angajatorul trimite apoi candidatului cîştigător contractul de muncă efectiv sau o promisiune de a încheia contractul, precum şi o declaraţie emisă de către IEFP care să ateste că oferta de muncă este inclusă în cota stabilită şi nu a fost luată de către un lucrător care beneficiază de statut preferenţial .

Care sunt cerinţele pentru o viză de şedere pentru exercitarea unei activităţi profesionale independente şi pentru antreprenorii imigranţi?

1. Vizele pentru obţinerea permiselor de şedere pot fi acordate pentru resortisanţii ţărilor terţe care doresc să desfăşoare activităţi profesionale ca lucrători independenţi, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să deţină un acord de parteneriat sau un contract de prestare a serviciilor sau o propunere scrisă pentru un astfel de contract;
b) să deţină o declaraţie din partea autorităţii competente, care atestă conformitatea cu orice criterii speciale necesare pentru practicarea unei activităţi profesionale (dacă este cazul);

2. Antreprenorilor imigranţi care doresc să facă investiţii în Portugalia le poate fi acordată o viză de şedere, cu condiţia ca:
a) Aceştia vor face o declaraţie care să ateste că au efectuat sau intenţionează să desfăşoare activităţi de investiţii în Portugalia, precizînd natura, valoarea şi durata acestor activităţi, precum şi celor
b) care dispun de dovezi că au desfăşurat activităţi de investiţii; sau
c) dovada că dispun de mijloacele financiare necesare, inclusiv fonduri obţinute de la o instituţie financiară portugheză şi că intenţionează să desfăşoare activităţi de investiţii în Portugalia, care au fost identificate şi descrise în mod suficient.

Solicitarea de viză va fi evaluată luînd în considerare importanţa economică, socială, ştiinţifică, tehnologică şi / sau culturală a investiţiei.

Care sunt cerinţele pentru o viză de şedere pentru activităţi de cercetare sau de muncă înalt calificată sau pentru predare la o instituţie de învăţămînt superior?

O viză de şedere pentru activităţi de cercetare va fi acordată resortisanţilor ţărilor terţe, cu condiţia ca:
Aceştia sunt selectaţi pentru a lucra la un centru de cercetare recunoscut de către Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Învăţămîntului Superior, astfel cum a demonstrat prin:
a) Un contract de muncă efectiv sau promis; sau
b) Un contract de prestare a serviciilor sau o propunere scrisă pentru un astfel de contract; sau
c) O bursă de cercetare ştiinţifică.

Vizele de şedere sunt acordate pentru resortisanţii ţărilor terţe pentru a preda la o instituţie terţiară sau care desfăşoară muncă înalt calificată, cu condiţia ca acestea să aibă:
a) Un contract de muncă efectiv sau promis; sau
b) Un contract efectiv de prestare a serviciilor sau o propunere scrisă în acest sens.

Acordarea de vize pentru lucrătorii cu înaltă calificare trebuie să fie aprobată în prealabil de către MCTES în cazurile în care apar întrebări cu privire la clasificarea activităţii care necesită o muncă înalt calificată.
Perioada de timp pentru luarea deciziei privind cererea de viză este de 20 de zile, după care lipsa unei decizii se citeşte ca o aprobare.

Care sunt cerinţele pentru viza reşedinţă pentru studiu, de schimb de studenţi, stagii sau servicii de voluntariat?

Vizele pentru obţinerea permiselor de şedere în scopurile sus-menţionate sunt acordate resortisanţilor din ţările terţe, cu condiţia ca:

Studii superioare
a) Aceştia deţin un document de călătorie care este valabil pentru durata de şedere sau mai mult;
b) Au consimţămîntul persoanei care are autoritate părintească asupra lor, în cazul minorilor;
c) Îndeplinesc cerinţele de admitere pentru intrarea într-o instituţie de învăţămînt superior.

Învăţămîntul Secundar
a) deţin un document de călătorie care este valabil pentru durata de şedere sau mai lungi;
b) Au consimţămîntul persoanei care are autoritate părintească asupra lor, în cazul minorilor;
c) îndeplinesc cerinţele minime şi maxime de vîrstă, stabilite de regulament;
d) au fost admişi la o instituţie de învăţămînt secundar;
e) pentru durata de şedere, acestea urmează să fie găzduite de o familie care îndeplineşte condiţiile stabilite prin programul de schimb sau şi-au asigurat altfel cazarea lor.

Plasamentul neremunerat
a) deţin un document de călătorie care este valabil pentru durata de şedere sau mai mult;
b) au consimţămîntul persoanei care are autoritate părintească asupra lor, în cazul minorilor;
c) au fost acceptaţi într-o întreprindere în calitate de stagiari neremuneraţi sau într-o organizaţie aprobată de formare profesională.

Participarea în Sistemul Serviciului de Voluntariat
a) solicitanţii îndeplinesc cerinţa minimă de vîrstă (stabilită prin regulament);
b) au o destinaţie de plasare cu o organizaţie de servicii de voluntariat în Portugalia, fiind o organizaţie recunoscută oficial.

Care sunt cerinţele pentru viza de reşedinţă de facilitare a mobilităţii studenţilor?

Trebuie să fiţi resortisant al unei ţări terţe, să aveţi reşedinţa în calitate de student terţiar într-un stat membru al Uniunii Europene şi aplicaţi pentru continuarea unui curs de studiu început într-o altă ţară sau să urmaţi un curs legat de studiu în Portugalia.
Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
- Un document de călătorie valabil pentru perioada prevăzută a şederii;
- Acordul scris al persoanei (persoanelor) care are autoritate părintească asupra solicitantului de viză (în cazul minorilor);
- Dovada că solicitantul de viză îndeplineşte cerinţele de admitere pentru înmatricularea la o instituţie de învăţămînt superior;
- Dovada de participare la un sistem comunitar sau program de schimb bilateral sau de acceptare în calitate de student într-un stat membru al Uniunii Europene pentru o perioadă de cel puţin 2 ani.
Termenul de acordare a acestei vize nu poate depăşi perioada de 60 de zile.

Care sunt cerinţele pentru o viză de şedere în scopul reîntregirii familiei?
Acordarea acestei vize de şedere rezultă din aprobare solicitării de reîntregire a familiei prezentată de solicitant la serviciile SEF din regiunea sa de reşedinţă (cererea trebuie să fie însoţită de documentaţia cerută de lege).

Am ajuns în Portugalia fără viză. Ce ar trebui să fac?
Directorul general al SEF poate emite următoarele tipuri de vize la punctele de frontieră:
1. Viza de tranzit;
2. Viza de scurtă şedere;
3. Viza specială.

Ce este o viză specială?
Ministrul Afacerilor Interne poate, printr-un ordin administrativ, să emită o viză de intrare care permite şi şederea temporară în ţară a cetăţenilor străini care nu îndeplinesc toate cerinţele juridice, din motive umanitare sau de interes public.

Sunt o rudă a unui cetăţean portughez. Trebuie să îndeplinesc toate cerinţele de mai sus pentru a intra pe teritoriul Portugaliei?
Cetăţenii străini care sunt rude ale cetăţeniilor portughezi au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii altor rude din Uniunea Europeană, astfel cum este prevăzut de Legea nr.37/2006, din 9 august (puteţi găsi această lege la http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Entidades/ac/Paginas/ACIDI---Alto-Comissariado-para-a-Imigra%C3%A7%C3%A3o-e-Di%C3%A1logo-Intercultural,-I.P.aspx ).

Poate viza mea de intrare în Portugalia fi anulată?
Da. Viza poate fi anulată de către entitatea emitentă din străinătate sau de către SEF în Portugalia.

În baza căror motive poate viza mea de intrare să fie declarată nulă?
Viza poate fi declarată nulă atunci cînd o alertă este emisă de Sistemul de Informaţii Schengen sau de Sistemul Informatic Integrat SEF pentru refuzul intrării titularului sau în cazul în care titularul a făcut declaraţii false în cererea de viză.

Refuzuri

Îmi poate fi refuzată intrarea în Portugalia?
Intrarea în Portugalia poate fi refuzată din următoarele motive:

1. Nu sunteţi titularul unui document de călătorie valabil şi recunoscut (paşaport);
2. Nu sunteţi titularul unei vize care este atît valabilă, cît şi corespunzătoare scopului propus al vizitei;
3. Nu aveţi suficiente mijloace de subzistenţă;
4. Reprezentați un pericol sau ameninţare gravă pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale;
5. Sunteţi o persoană în legătură cu care a fost emisă o alertă în Sistemul de Informaţii Schengen sau în Sistemul Informatic Integrat SEF cu scopul de a vi se refuza intrarea.

Decizia de a refuza intrarea în Portugalia revine directorului general al SEF.

În ce condiţii este emisă o alertă privind refuzul intrării unui cetăţean străin?
Alertele sunt emise în Sistemul Informatic Integrat al SEF - lui cu scopul de a refuza intrarea cetăţenilor străini:

a) care au fost deportaţi din Portugalia;
b) care au fost returnaţi în altă ţară în temeiul unui acord de readmisie;
c) în cazul în care există motive solide pentru a suspecta că persoana în cauză a comis infracţiuni grave;
d) atunci cînd există motive temeinice pentru a suspecta că intenţionează să comită infracţiuni grave sau că acesta reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională sau relaţiile internaţionale;
e) care a fost reîntors la frontieră.

Alertele sunt emise, de asemenea, în decursul unei perioade de 3 ani după ce persoana a plecat din ţară, în ceea ce priveşte persoanele care au beneficiat de asistenţă pentru returnarea voluntară; alertele pot fi înlăturate dacă persoanele în cauză restituie sumele primite, împreună cu dobînda la rata stabilită prin lege. Pentru a refuza intrarea, semnalările pot fi emise în ceea ce priveşte cetăţenii străini care au fost definitiv condamnaţi la închisoare pentru cel puţin un an, indiferent dacă sentinţa a fost executată sau au existat exemple de alte asemenea sancţiuni, chiar dacă sentinţa a fost suspendată.

Directorul-general al SEF este responsabil de emiterea alertelor pentru cetăţenii străini cu privire la Sistemul de Informaţii Schengen sau cu privire la sistemul SEF-ului Informatic Integrat privind refuzul intrării anumitor persoane pe teritoriul unui anumit stat.

Poate viza mea de intrare în Portugalia fi anulată?
Viza poate fi anulată în cazul în care una dintre următoarele condiţii se aplică:

1. În cazul în care titularul nu îndeplineşte sau a încetat să mai îndeplinească condiţiile în care viza a fost acordată;
2. În cazul în care viza a fost eliberată ca urmare a unor declaraţii false ale solicitantului sau utilizarea de mijloace frauduloase sau declaraţii false cu privire la motivele pentru care intră în ţară;
3. În cazul în care titularul a fost notificat cu un ordin de deportare.

Vizele de şedere şi vizele de şedere temporară pot fi anulate în cazul în care deţinătorii părăsesc ţara pentru mai mult de 60 de zile, în timpul perioadei de valabilitate a vizelor, fără un motiv valabil.
Viza de reşedinţă va fi anulată în cazul în care cererea pentru un permis de şedere este respins.
Decizia de a anula o viză, după intrarea în Portugalia, ţine de responsabilitatea ministrului pentru afaceri interne, care poate delega această responsabilitate directorului general al SEF.

Perioada de valabilitate a vizei mele a expirat. Ce trebuie să fac pentru rămîne în Portugalia?
Dacă doriţi să rămîneţi în Portugalia după expirarea perioadei de valabilitate a vizei, puteţi solicita Directorului General al SEF o prelungire a perioadei de şedere; prelungirea va fi acordată numai în cazul în care condiţiile în care aţi intrat pe teritoriul Portugaliei rămîn aceleaşi (cu excepţia cazurilor justificate în mod corespunzător).

Atenţie!
Fără a aduce prejudicii sancţiunilor prevăzute de lege şi cu excepţia unor circumstanţe excepţionale, cererile de prelungire a şederii nu vor fi luate în considerare atunci cînd acestea sunt transmise 30 de zile sau mai mult după data de expirare a şederii autorizate.

Există limite privind prelungirea perioadei de şedere?
Prelungirea şederii se va acorda doar pentru o perioadă limitată de timp, care variază în funcţie de tipul de viză. O prelungire de şedere poate fi acordată pentru:

1. O perioadă de pînă la 5 zile, în cazul unei vize de tranzit;
2. O perioadă de pînă la 60 de zile, în cazul unei vize speciale;
3. O perioadă de pînă la 90 de zile, în cazul în care solicitantul deţine o viză de şedere;
4. O perioadă de pînă la 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire cu încă 90 de zile, în cazul unei vize de scurtă şedere sau în cazul în care viza nu este necesară;
5. O perioadă de pînă la 12 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 12 luni, în cazul în care solicitantul deţine o viză de şedere temporară, cu excepţia cazului cînd astfel de viză a fost acordată pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale, pe o bază temporară, caz în care reînnoirea va fi posibilă pentru o perioadă de maximum 90 de zile.

Vize în Portugalia pentru cetăţenii Republicii Moldova

Portugalia face parte din Uniunea Europeană din 2004. Deoarece Uniunea Europeană a liberalizat regimul de viză cu Republica Moldova, cetățenii moldoveni nu au nevoie de viză pentru călătorii de scurtă durată în Portugalia până la 90 zile cu un pașaport biometric valabil. Pentru detalii referitor la liberalizarea regimului de vize Schengen accesați aici. Suma menţionată este stabilită de Acordul între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor.

Deținerea unui pașaport biometric și regimul liberalizat de vize nu garantează accesul liber în spațiul Schengen al cetățenilor RM dacă aceștia:

 • nu comunică autorităților de frontieră un scop clar al vizitei;
 • nu posedă 45 euro pe zi în cazul în care vor fi găzduiți de o persoană fizică sau 95 euro pe zi, dacă vor locui la un hotel (cu prezentarea rezervării hotelului);
 • nu posedă o asigurare medicală care să acopere un minim de 30.000 euro;
 • se află în UE mai mult de 90 de zile pe parcursul a 6 luni;
 • muncesc/se află ilegal în zona Schengen

Conditii pentru obtinerea vizei de studiu în Portugalia

1. 1 formular completat integral, citeț și cu majuscule și semnat de solicitant
2. 2 fotografii color tip pașaport, recente
3. Copia paginii cu fotografie din pașaport
4. Actul doveditor al acceptului Universității din Portugalia (invitația în original, confirmarea înscrierii)
5. Dovada acoperirii cheltuielilor pe durata studiului (în cazul burselor obținute prin programul Socrates/Erasmus este necesară confirmarea primirii bursei de la agenția Socrates/Erasmus)
6. Asigurare medicală
7. Dovada asigurării cazării în Portugalia
8. Adeverința de student
9. Certificat medical de la medicul de familie cu mențiunea “clinic sănătos”- tradus în portugheză, engleză sau franceză și autentificat de către Ministerul Justitiei al Republicii Moldova
10. Cazier judiciar de la poliție-tradus în portugheză, engleză sau franceză și autentificat de către Ministerul Justiției a Republicii Moldova
11. Pașaportul (valabil încă șase luni de la expirarea vizei solicitate)
12. Taxa de solicitare de viză: 93 Euro

Important!

· Actele de la 1 la 10 trebuiesc aduse în dublu exemplar (al doilea exemplar copii xerox), și prezentate în ordinea afișată (de la 1 la 10), atît originalele, cît și copiile xerox.
· Termenul de acordare a vizei variază, în principiu, între 15 și 45 de zile
· Lipsa oricărui act de la 1 la 10, aduce cu sine refuzul primirii cererii de viză.

Conditii pentru obtinerea vizei de reședință – pentru desfășurarea de activități profesionale ca angajat (muncă)

1. 1 formular completat integral, citeț și cu majuscule și semnat de solicitant
2. 2 fotografii color tip pașaport, recente
3. Copie a paginii cu fotografie din pașaport
4. Propunere de contract de muncă semnată de ambele părți
5. Declarație de la Institutul Muncii şi Formării Profesionale din Portugalia în conformitate cu Legea nr. 23/2007 din 04.07.2007 (Declaração do Instituto do Emprego e Formação Profissional)
6. Certificat medical de la medicul de familie cu mențiunea “clinic sănătos”- tradus în portugheză, engleză sau franceză, supralegalizat de Ministerul de Justiție al Republicii Moldova
7. Cazier judiciar de la poliție - tradus în portugheză, engleză sau franceză, supralegalizat de Ministerul de Justiție al Republicii Moldova
8. Atestat profesional (doar pentru meseriile ce necesită calificare) - tradus în portugheză, engleză sau franceză, supralegalizat de Ministerul de Justiție al Republicii Moldova
9. Asigurare medicală valabilă cel puțin 120 de zile
10. Pașaportul (valabil încă șase luni de la expirarea vizei solicitate); pentru pașapoartele eliberate cu mai puțin de șase luni în urma, se poate solicita prezentarea vechiului pașaport
11. Taxa de solicitare de viză: 93 Euro

Important!

· Actele de la 1 la 9 trebuiesc aduse în trei exemplare (al doilea și al treilea exemplar copii xerox), și prezentate în ordinea afișată (de la 1 la 9), atît originalele, cît și copiile xerox.
· Termenul de acordare a vizei variază, în principiu, între 6 și 12 săptămâni.
· Lipsa oricărui act de la 1 la 10, aduce cu sine refuzul primirii cererii de viză.

Condiții pentru obținerea vizei de reședință – reîntregirea familiei, cu excepția persoanelor ale căror soți, copii sau părinți sunt cetățeni portughezi

1. 1 formular completat integral, citeț, cu majuscule și semnat de solicitant
2. 2 fotografii color tip pașaport, recente
3. Copia paginii cu fotografie din pașaport a solicitantului de viză
4. Copie după autorizația de regrupare de familie emisă de Serviciul de Imigrare si Frontiere din Portugalia
5. Copia titlului de reședință, vizei de muncă sau a autorizației de permanență a soțului (părinților)
6. Copia paginii cu fotografie din pașaportul soțului (părinților)
7. Certificat medical de la medicul de familie cu mențiunea “clinic sănătos” - tradus în portugheză, engleză sau franceză, supralegalizat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova
8. Cazier judiciar de la poliție (pentru persoanele ce au împlinit 16 ani) - tradus în portugheză, engleză sau franceză, supralegalizat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova
9. Asigurare medicală pentru minimum 120 de zile
10. Consimțămîntul părintelui cu care nu călătorește (pentru persoanele sub 18 ani) - tradus în portugheză, engleză sau franceză și supralegalizat de Ministerul de Externe și Ministerul Justiției
11. Pașaportul
12. Taxa de viză: 93 Euro

Important!

· Actele de la 1 la 10 trebuiesc aduse în trei exemplare (al doilea și al treilea exemplar copii xerox), și prezentate în ordinea afișată (de la 1 la 10), atît originalele, cît și copiile xerox.
· Termenul de acordare a vizei variază, în principiu, între 2 și 4 săptămâni.
· Lipsa oricărui act de la 1 la 11, aduce cu sine refuzul primirii cererii de viză.

Condiții pentru obținerea vizei de reîntregire a familiei pentru persoane ai căror soți, copii sau părinți sunt cetățeni portughezi

1. 1 formular completat integral, citeț și cu majuscule și semnat de solicitant
2. 2 fotografii color tip pașaport, recente, capsate sau lipite pe formular
3. Termen de responsabilitate din partea cetățeanului portughez autentificat la notar în Portugalia
4 . Copia buletinului de identitate (sau pașaport) al cetățeanului portughez
5. Certificatul de căsătorie portughez (pentru soții) și certificatul de naștere tradus (engleză, franceză sau portugheză) și ștampilat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova (Apostila Haga)
6. Asigurare medicală de călătorie
7 . Dovada deținerii mijloacelor financiare de către cetățeanul portughez (copie IRS, dovada de cazare, ultimele chitanțe de salariu)
8 . Copia paginii cu fotografie din pașaport
9. Pașaportul (valabil încă șase luni de la expirarea vizei solicitate); pentru pașapoartele eliberate cu mai puțin de șase luni în urmă, se poate solicita prezentarea vechiului pașaport
10. Viza este gratuită

Important!
· Durata de obținere a vizei este de 1-5 săptămîni.
· Se acceptă numai solicitări de viză individuale, fiind refuzate orice fel de solicitări din partea agențiilor de turism sau terțe persoane.

Condiții pentru obținerea vizei de ședere temporară – pentru desfășurarea de activități profesionale temporare (cel puțin trei luni, cel mult șase luni) ca angajat

1. 1 formular completat integral, citeț și cu majuscule și semnat de solicitant
2. 2 fotografii color tip pașaport, recente
3. Copie a paginii cu fotografie din pașaport
4. Propunere de contract de muncă semnată de ambele părți
5. Declarație de la Institutul de Muncă și Formare Profesională din Portugalia în conformitate cu Legea nr. 23/2007 din 04.07.2007 (Declaração do Instituto do Emprego e Formação Profissional)
6. Certificat medical de la medicul de familie cu mențiunea “clinic sănătos”- tradus în portugheză, engleză sau franceză, supralegalizat de Ministerul de Justiție al Republicii Moldova
7. Cazier judiciar de la poliție - tradus în portugheză, engleză sau franceză, supralegalizat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova
8. Atestat profesional (doar pentru meseriile ce necesită calificare) - tradus în portugheză, engleză sau franceză, supralegalizat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova
9. Asigurare medicală valabilă cel puțin 90 de zile
10. Pașaportul (valabil încă șase luni de la expirarea vizei solicitate); pentru pașapoartele eliberate cu mai puțin de șase luni în urmă, se poate solicita prezentarea vechiului pașaport
11. Taxa de solicitare de viză: 65 Euro

Important!
· Actele de la 1 la 9 trebuiesc aduse în trei exemplare (al doilea și al treilea exemplar copii xerox), și prezentate în ordinea afișată (de la 1 la 9), atît originalele, cît și copiile xerox.
· Termenul de acordare a vizei variază, în principiu, între 4 și 5 săptămâni.
· Lipsa oricărui act de la 1 la 10, aduce cu sine refuzul primirii cererii de viză.

 

Contacte

Ambasada Republicii Portugheze în România, acreditată pentru Republica Moldova

Str. Paris 55, Sector 1, 011815 București, România

SECȚIA CONSULARĂ
Tel: +4 021 230 41 18
Fax: +4 021 230 41 17
E-mail: consular@bucareste.dgaccp.pt

CANCELARIE
Tel: +40 (21) 230 41 36
Fax: +40 (21) 230 41 17
E-mail: secretariat@embportugal.ro

PROGRAM DE LUCRU
Luni – Vineri: 9:00 - 13:00; 14:00 - 17:00

Intrarea în Portugalia
Permisele de şedere
Statutul de rezident pe termen lung în Portuglia
Permise de şedere pentru victimele traficului de persoane sau pentru subiecţii acţiunilor de facilitare a imigraţiei ilegale
Contacte utile
Reîntregirea familiei
Îngrijirea sănătăţii
Sistemul de securitate socială
Alocaţii de Integrare Socială (RSI)
Ghid privind migrația legală a moldovenilor în Portugalia

Intrarea în Portugalia

Care sunt cerinţele pentru intrarea în Portugalia?
Pentru a intra în Portugalia, cetăţenii străini trebuie:

1. Să fie titulari ai unui document de călătorie valabil şi recunoscut (paşaport). Acest document trebuie să fie valabil pentru o perioadă care este cu cel puţin trei luni mai lungă decît durata prevăzută a şederii, cu excepţia cazului cînd cetăţeanul străin se întoarce în ţara de reşedinţă;
2. Să fie titulari ai unei vize de intrare, care este valabilă şi corespunzătoare scopului vizitei (viza oferă deţinătorului numai dreptul de a se prezenta la un punct de control de frontieră şi de a solicita intrarea în ţară, dar nu conferă un drept automat de a intra pe teritoriul Portugaliei);
3. Să dispună de mijloace suficiente de subzistenţă în timpul perioadei de şedere şi de călătorie înapoi în ţara în care intrarea este garantată.
Cerinţa legată de "mijloacele de existenţă" poate fi anulată la prezentarea unei declaraţii privind cazarea / suportarea costurilor, care este semnată de către un resortisant portughez sau un cetăţean străin cu autorizaţia de şedere permanentă şi care garantează mijloace de subzistenţă pe perioada şederii pe teritoriul portugheză, precum şi rambursarea cheltuielilor de deportare, în caz de şedere ilegală.
Acceptarea declaraţiei privind cazarea / suportarea costurilor cetăţenilor străini şi Serviciului de Control la Frontieră (SEF), va depinde de dovada capacităţii financiare a persoanei care face declaraţia.
În conformitate cu prezenta lege, declaraţia privind cazarea / suportarea costurilor poate constitui de la sine temeiul unei plîngeri împotriva persoanei în cauză privind plata cheltuielilor de mutare în caz de şedere ilegală a resortisantului străin.

Pot să intru pe teritoriul Portugaliei fără viză?
Cetăţenii străini pot intra în Portugalia fără a deţine o viză atunci cînd sunt:

1. Resortisanţi care deţin un permis de şedere valabil, o prelungire a permisului de şedere sau, în cazul personalului ambasadelor şi consulatelor acreditate, care au o carte de identitate valabilă, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe;
2. Cetăţeni care beneficiază de o scutire de viză, în condiţiile convenţiilor internaţionale la care Portugalia este parte.

Îmi poate fi refuzată intrarea în Portugalia?
Da, intrarea pe teritoriul Portugaliei poate fi refuzată dacă:

1. Nu sunteţi titularul unui document de călătorie valabil şi recunoscut (paşaport);
2. Nu sunteţi titularul unei vize, care este valabilă şi corespunzătoare scopului vizitei;
3. Aţi prezentat un document de călătorie care este fals, a fost falsificat, aparţine altei persoane sau au fost obţinut ilegal;
4. Nu aveţi suficiente mijloace de subzistenţă;
5. Reprezintaţi un pericol sau ameninţare gravă pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale;
6. Sunteti sunt incluse în lista persoanelor interzise de la intrarea în ţară.
Decizia de a refuza intrarea în Portugalia revine cu directorul general al SEF.

Cum procesez în cazul refuzului de a permite intrarea?
Decizia de a refuza intrarea poate fi contestată în faţa Curţii administrative.

Dacă am contestat împotriva deciziei privind refuzul, am voie să intru în ţară?
Apelul împotriva deciziei are un efect devolutiv (transferarea puterii de a lua decizia unei alte persoane sau organism), dar nu suspendă decizia de a refuza intrarea.

Ce drepturi am în calitate de cetăţean străin căruia i-a fost refuzată intrarea?
În timpul aflării în zona internaţională a unui aeroport sau la un centru de primire temporară, cetăţeanul străin căruia i-a fost refuzată intrarea în Portugalia poate:

- Să comunice cu reprezentanţii diplomatici sau consulari ai ţării sale de origine sau cu oricare altă persoană, la alegerea sa;
- Să utilizeze serviciile unui interpret;
- Să aibă acces la îngrijiri de sănătate, inclusiv la serviciile unui medic, în cazul cînd este necesar;
- Să i se acorde sprijinul necesar pentru a răspunde necesităţilor sale de bază;
- Să aibă acces la serviciile unui avocat în timp util (plătit de el însuşi).

Cine este considerat ca fiind rezident legal în temeiul legii actuale privind migraţia?
Conform legii actuale, un rezident legal este un cetăţean străin care deţine un permis de şedere care este valabil pentru un an sau mai mult.
Un permis de şedere este un document emis în conformitate cu normele şi modelul uniform al Uniunii Europene, fiind totodată o autorizaţie de şedere acordate resortisanţilor ţărilor terţe.

Permisele de şedere

Ce este un permis de şedere/permis de reşedinţă?
Un permis de şedere este un document oficial emis de către autorităţile portugheze, care permite cetăţenilor străini să locuiască în Portugalia pentru o perioadă definită sau pentru o perioadă nedeterminată de timp. Există două tipuri de permis de şedere / permis de reşedinţă: temporară şi permanentă. Pentru toate scopurile legale, permisul de şedere este considerat ca fiind actul de identitate al resortisantului străin. Permisul de şedere este documentul de identitate, cu unica diferenţă că constituie o dovadă a statutului de rezident legal în Portugalia.

Ce este un permis de şedere temporară?
Permisul de şedere temporară este documentul oficial care permite cetăţenilor străini să locuiască în Portugalia pentru o perioadă definită de timp şi are următoarele caracteristici:

1. Ca regulă generală, este valabil pentru un an de la data eliberării permisului;
2. Acesta poate fi reînnoit pentru perioade succesive de doi ani;
3. Permisul de şedere trebuie să fie emis din nou în cazul în care există orice schimbare în datele cu caracter personal indicate în permis.

Ce este un permis de şedere permanentă?
Permisul de şedere permanentă este documentul oficial care acordă cetăţenilor străini dreptul de şedere în Portugalia pentru o perioadă nedeterminată de timp şi are următoarele caracteristici:

1. Nu are nici o dată de expirare;
2. Permisul de şedere trebuie să fie emis din nou o dată la cinci ani sau ori de cîte ori este necesar, ori de cîte ori este necesară orice modificare a datelor cu caracter personal.

Ce tipuri de permise de şedere există?
• Pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în calitate de angajat;
• Pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale ca persoană care desfăşoară activităţi independente;
• Pentru desfăşurarea unor activităţi de cercetare sau pentru desfăşurarea muncii înalt calificate;
• Pentru a studia la o instituţie de învăţămînt secundar;
• Pentru a studia la o instituţie de învăţămînt superior;
• Pentru stagii neremunerate;
• Pentru a participa la un sistem de servicii de voluntariat;
• În scopul reîntregirii familiei.

Există, de asemenea, şi alte tipuri de permis de şedere:
1 - Permisele de şedere pentru persoanele care sunt victime ale traficului de persoane sau au
făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale;
2 - Permisele de şedere pentru persoanele care au pe termen lung statutul de rezident într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Care sunt cerinţele pentru obţinerea unui permis de şedere temporară?
Pentru acordarea unui permis de şedere temporară, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, precum şi alte condiţii speciale care depind de scopul permisului de reşedinţă:

1. Trebuie să deţină o viză de şedere valabilă;
2. Trebuie să se găsească pe teritoriul portughez;
3. Lipsa oricărei dovezi care ar fi fost cunoscute de către autorităţile înainte de eliberarea vizei, ar putea împiedica acordarea vizei;
4. Trebuie să dispună de mijloace suficiente de subzistenţă;
5. Trebuie să confirme cazarea pe teritoriul Portugaliei;
6. Este înregistrat la biroul de securitate socială;
7. Absenţa oricărui tip de condamnare pentru o infracţiune penală, care în Portugalia este pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de mai mult de un an;
8. Nu este interzisă revenirea sa în ţară, ca urmare a unui ordin de deportare;
9. Nu este o persoana cu privire la care a fost emisă o alertă în Sistemul de Informaţii Schengen;
10. Nu este o persoană cu privire la care a fost emisă o alertă în Sistemul Informatic Integrat SEF cu scopul de a i se refuza intrarea;
Acordarea permisului de şedere poate fi refuzată din motive care ţin de ordinea publică, siguranţa publică sau sănătatea publică.

Cine poate aplica pentru un permis de şedere?
Cererea pentru un permis de şedere poate fi depusă de către solicitant sau de către reprezentantul său legal, şi poate fi prelungită.

Unde trebuie să depun cererea?
Ca regulă generală, cererea ar trebui să fie depusă la Ministerul Afacerilor Interne (Servicio de Estrangeiros e Fronteiras), în zona de reşedinţă al solicitantului.

Care sunt cerinţele pentru un permis de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în calitate de angajat?
Pentru acordarea unui permis de şedere temporară, pe lîngă condiţiile generale menţionate anterior, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speciale:

1 Să fie titularul unui contract de muncă încheiat în conformitate cu legea;
2 Să fie înregistrat la biroul de securitate socială.

În cazuri excepţionale şi la propunerea directorului general al SEF sau a ministrului pentru afaceri interne, solicitarea de obţinere a unei vize de reşedinţă valabilă poate fi acceptată, în cazul în care, pe lîngă condiţiile generale de acordare a unui permis de şedere temporară, cetăţeanul străin îndeplineşte următoarele condiţii:

1 - Este titularul unui contract de muncă sau al unui raport de muncă certificat de către un sindicat, de către o asociaţie recunoscută de către Consiliul consultativ pentru Imigrări sau de către Autoritatea pentru condiţiile de muncă;
2 - A intrat în Portugalia în mod legal şi a rămas în ţară, de asemenea, în conformitate cu legea;
3 - Este înregistrat la biroul de securitate socială şi-a respectat toate
obligaţii;
4 - El este înregistrat la autoritatea fiscală.

Care sunt cerinţele pentru un permis de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale ca persoană care desfăşoară activităţi independente?
Pentru acordarea unui permis de şedere temporară, pe lîngă condiţiile generale menţionate anterior, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speciale:

1 - A fondat o companie în baza legislaţiei portugheze sau a declarat în mod oficial la organele de administraţie fiscală şi la biroul de securitate socială, faptul că lucrează în calitate de persoană care desfăşoară activităţi independente, sau a încheiat un contract de servicii privind desfăşurarea unei activităţi profesionale;
2 - Este calificat suficient pentru a desfăşura o activitate profesională în calitate de persoană care desfăşoară activităţi independente;
3 - are suficiente mijloace de subzistenţă;
4 - Este înregistrat la biroul de securitate socială;
5 - În cazul în care este necesar, persoana în cauză trebuie să prezinte o declaraţie emisă de către asociaţia profesională relevantă cu privire la faptul că solicitantul îndeplineşte cerinţele pentru afiliere.

În cazuri excepţionale şi la propunerea directorului general al SEF sau a ministrului pentru afaceri interne, se poate renunţa la obligaţia de a deţine o viză valabilă de şedere cu condiţia că solicitantul a intrat în Portugalia legal şi a rămas în ţară, de asemenea, legal.

Deţin un permis de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în calitate de persoană care desfăşoară activităţi independente. Pot lucra în calitate de angajat?
Acest lucru este posibil cu condiţia că:

- Aveţi un contract de muncă; sau
- Aveţi un raport de muncă certificat de către un sindicat sau de către o asociaţie recunoscută de către Consiliul consultativ pentru Imigrari (COCAI) şi
- Sunteţi înregistrat la biroul de securitate socială cu respectarea tuturor obligaţiilor.
În acest caz, permisul de şedere va fi modificat în conformitate cu schimbările de rigoare.

Care sunt cerinţele pentru obţinerea unui permis de şedere pentru activităţi de cercetare sau pentru acordarea unui loc de muncă cu înaltă calificare sau pentru predare la o instituţie de învăţămînt superior?
Pentru ca să vi se acorde un permis de şedere temporară, pe lîngă condiţiile generale menţionate anterior, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speciale:

1 – Să fie selectat pentru a lucra la un centru de cercetare recunoscut oficial, în temeiul unui contract de muncă sau al unui contract de servicii sau al unei burse de cercetare; sau
2 – Să deţină un contract de muncă sau un contract de prestare a serviciilor care implică fie predarea la o instituţie de învăţămînt superior sau desfăşurarea unei activităţi de înaltă calificare, precum şi
3 - Să fie înregistrat la biroul de securitate socială.

Cerinţa de a deţine o viză valabilă poate renunţa la cazul în care solicitantul a intrat în mod legal şi Portugalia a rămas în ţară, de asemenea, în mod legal. Conform legii, titularul unui permis de şedere care a fost selectat pentru a lucra la un centru de cercetare recunoscut oficial poate lucra, de asemenea, şi în calitate de profesor.

Sunt un student la o instituție de învăţămînt superior. Care sunt cerinţele pentru obţinerea unui permis de şedere? Pentru acordarea unui permis de şedere temporară pe lîngă condiţiile generale menţionate anterior, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speciale:

1 - Trebuie să furnizeze dovezi de confirmare a înscrierii şi de plată a taxelor la instituţia în cauză;
2 - Trebuie să dispună de mijloace suficiente de subzistenţă;
3 - Trebuie să fie incus în program de către Serviciul Naţional de Sănătate sau să deţină o asigurare de sănătate.
Permisul de şedere este valabil pentru un an şi poate fi reînnoit pentru perioade suplimentare de un an.
Cu toate acestea, în cazul în care durata ciclului de studii este mai mică de un an, permisul de şedere este valabil numai pentru perioada de durată a studiilor.

Sunt elev la şcoala secundară. Care sunt cerinţele pentru obţinerea unui permis de şedere?
Pentru acordarea unui permis de şedere temporară pe lîngă condiţiile generale menţionate anterior, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speciale:

1 - Trebuie să fie înscris la o şcoală secundară;
2 - Trebuie să fie acoperit de către Serviciul Naţional de Sănătate sau să deţină o asigurare de sănătate.

Perioada de valabilitate a permisului de şedere nu poate depăşi un an, dar acesta poate fi reînnoit pentru o perioadă suplimentară de un an, cu condiţia că circumstanţele de acordare rămîn neschimbate.

Sunt titularul unui permis de şedere pentru studii. Este permis să lucrez în calitate de angajat?
Da, este permis, dar numai în afara orelor de studii, precum şi cu autorizarea prealabilă a SEF-ului şi cu condiţia că aveţi un contract de muncă încheiat în conformitate cu legea şi vă v-aţi înregistrat la biroul de securitate socială.
În cazul în care cererea este aprobată, va fi eliberat un nou permis de şedere de acelaşi tip şi cu aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi originalul şi cu menţiunea adăugată a permisului de muncă.

Am venit să petrec vacanţa cu rudele mele în Portugalia. Aş dori să stau cu ei şi să merg la o universitate de aici. Pot face acest lucru cu viză turistică?
În cazuri excepţionale, un permis de şedere poate fi acordat pentru studii la o instituţie de învăţămînt superior, cu condiţia să fie îndeplinite următoarele condiţii:

1 - Aţi intrat pe teritoriul Portugaliei legal şi ţi rămas aici legal;
2 - Aveţi posibilitatea să furnizaţi dovezi de confirmare a înscrierii şi a achitării taxelor de înmatriculare la instituţia în cauză;
3 – Dispuneţi de mijloace suficiente de subzistenţă;
4 - Sunteţi acoperit de către Serviciul Naţional de Sănătate sau aveţi o asigurare de sănătate.

Sunt un stagiar neplătit. Care sunt cerinţele pentru acordarea unui permis de şedere?
Pentru acordarea unui permis de şedere temporară pe lîngă condiţiile generale menţionate anterior, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speciale:

1 – Să aveţi o viză de şedere pentru un stagiu neplătit;
2 – Să fiţi acoperit de către Serviciul Naţional de Sănătate sau să aveţi o asigurare de sănătate.
3 - Să prezentați un acord de stagiu cu o companie sau cu o instituţie autorizată de formare profesională, certificată în mod corespunzător de către Institutul de Ocupare şi Formare Profesională (IEFP).

Perioada de valabilitate a permisului de şedere trebuie să corespundă cu perioada de durată a stagiului sau să fie de maxim un an de zile.
În cazuri excepţionale, permisul de şedere poate fi reînnoit o singură dată şi strict numai pentru perioada de timp necesară pentru a obţine o calificare recunoscută oficial.

Sunt deţinătorul unui permis de şedere pentru un stagiu neplătit. Pot lucra?
Nu, nu este posibil. Titularului unui permis de şedere pentru un stagiu neplătit nu i se permite să lucreze în calitate de angajat.

Sunt voluntar. Care sunt cerinţele pentru obţinerea unui permis de şedere?
Pentru acordarea unui permis de şedere temporară, pe lîngă condiţiile generale menţionate anterior, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speciale:

1 – să deţină o viză de şedere pentru participarea la un sistem de servicii de voluntariat;
2 – să fie acoperit de Serviciul Naţional de Sănătate sau să posede asigurări de sănătate.
3 – să prezinte contractul cu organizaţia care este responsabilă pentru sistemul de servicii de voluntariat în Portugalia, inclusiv următoarele detalii:
a) Descrierea sarcinilor de lucru şi a condiţiilor;
b) Durata de executare a contractului;
c) detalii de instruire, dacă este cazul.

Doar în cazuri excepţionale valabilitatea permisului de şedere poate depăşi termenul de un an. Permisul de şedere nu poate fi reînnoit.

Sunt deţinătorul unui permis de şedere pentru participarea la un sistem de servicii de voluntariat. Pot să mă angajez în cîmpul muncii?
Nu, nu este posibil. Titularilor permiselor de şedere pentru participarea la un sistem de servicii de voluntariat nu li se permite să lucreze în calitate de angajaţi.

Deţin pe termen lung statutul de rezident într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Care sunt cerinţele pentru obţinerea unui permis de şedere pentru Portugalia?
Dacă rămîneţi pe teritoriul portughez pentru o perioadă mai mare de 3 luni, aveţi dreptul la obţinerea unui permis de şedere cu condiţia că nu sunteţi angajaţi de către un furnizor de servicii transfrontaliere sau nu sunteţi un furnizor de servicii transfrontaliere şi cu condiţia ca:

a) Lucraţi în calitate de angajat; sau
b) Lucraţi în calitate de persoană care desfăşoară activităţi independente; sau
c) Urmează să participaţi la un ciclu de studii sau la un curs de formare profesională; sau
d) Prezentaţi un motiv credibil pentru care doriţi să locuiţi pe teritoriul portughez; şi
e) Aveţi suficiente mijloace de subzistenţă;
f) Vă este asigurată cazarea.

Cererea pentru acordarea permisului de şedere trebuie să fie prezentată la SEF nu mai tîrziu de 3 luni de la data intrării pe teritoriul portughez şi trebuie să fie însoţită de documentele care dovedesc că solicitantul îndeplineşte condiţiile menţionate anterior, precum şi un document care dovedeşte statutul de rezident pe termen lung şi un document de călătorie valabil (sau copii legalizate ale acestor documente).
Decizia privind cererea de acordare a permisului de şedere este luată în termen de 3 luni; acest termen poate fi prelungit pentru o perioadă de maximum 3 luni, daca cererea nu a inclus documentele menţionate anterior sau în cazul în care situaţia este deosebit de complexă. Solicitantul trebuie să fie notificat de prelungirea termenului de eliberare a permisului de şedere. În cazul în care o decizie nu este luată în termen de şase luni, cererea privind acordarea permisulului de şedere se consideră a fi aprobată.

Care este limita de timp pentru luarea unei decizii privind o cerere pentru acordarea unui permis de şedere?
Decizia privind cererea de acordare a unui permis de şedere este luată în termen de 60 de zile.

Este permisă angajarea în cîmpul muncii în perioada de aşteptare a deciziei privind solicitarea unui permis de şedere?
În timp ce decizia cu privire la cererea de permis de şedere este în curs de procesare (din motive care nu-pot fi atribuite solicitantului), titularul unei vize de reşedinţă poate, în măsura în care legea permite, să efectueze o activitate profesională conectată cu tipul specific al permisului de şedere.

Ce trebuie să fac pentru a reînnoi un permis de şedere temporară?
Articolul 63 al Decretului privind punerea în aplicare a procedurii legate de reînnoirea permisului de şedere stipulează necesitatea de a prezenta un paşaport valabil sau alt document de călătorie valabil şi cererea pentru eliberarea de către SEF a unui cazier judiciar portughez. Permisul de şedere temporară deţinut de resortisanţii ţărilor terţe va fi reînnoit numai în cazul în care resortisanţii:

a) dispun de mijloace suficiente de subzistenţă;
b) beneficiază de cazare asigurată;
c) au respectat toate obligaţiile în ceea ce priveşte autoritatea fiscală şi de Oficiul de Securitate Socială;
d) nu au fost condamnaţi la o pedeapsă sau pedepse cu închisoarea care, separat sau împreună, să depăşească termenul de un an de zile.
Permisul de şedere nu poate fi reînnoit în baza unor motive care ţin de ordinea publică sau siguranţa publică.

Cînd ar trebui să aplic pentru reînnoirea permisului de şedere?
O cerere de reînnoire a unui permis de şedere temporară trebuie să fie depusă către autorităţile competente nu mai tîrziu de 30 de zile înainte de data expirării permisului.

Care este limita de timp pentru luarea unei decizii privind reînnoirea unui permis de şedere?
Decizia trebuie luată în termen de 30 de zile de la data depunerii solicitării. Lipsa unei decizii în această limită de timp, din motive care nu pot fi atribuite solicitantului, este interpretată ca o aprobare a cererii.

Mă aflu în închisoare. Cum îmi pot reînnoi permisul de şedere?
Permisul de şedere al unui cetăţean străin care ispăşeşte o pedeapsă cu închisoarea poate fi reînnoit doar dacă acesta nu constituie obiectul unui ordin de deportare. O cerere de reînnoire a unui permis de şedere expirat nu va da naştere la o procedură de încălcare în cazul în care cererea este depusă în termen de cel mult 30 de zile după ce solicitantul a fost pus în liberate.

Îmi va fi acordat un certificate de confirmare a faptului că am depus o cerere de reînnoire a permisului de şedere?
Da, vi se va elibera o chitanţă care dovedeşte că aţi aplicat pentru reînnoirea permisului dumneavoastră de şedere; aceasta constituie o dovadă de rezidenţă şi este valabilă pentru o perioadă de 60 de zile şi poate fi reînnoită.

Ce pot face în cazul în care cererea mea privind acordarea unui permis de şedere sau de reînnoire a permisului de şedere mea este refuzată?
În acest caz puteţi face apel în instanţă împotriva deciziei date. Veţi fi informat cu privire la decizia de refuz, precum şi motivele privind luarea unei asemenea decizii, dreptul dumneavoastră de a contesta decizia, precum şi termenul limită pentru efectuarea unui apel.
Recursul urmează să fie făcut către o instanţă administrativă. Însuşi faptul că faceţi apel la instanţele competente nu suspendă hotărârea iniţială.

ATENŢIE!
Viza de reşedinţă va fi anulată în cazul în care cererea pentru un permis de şedere este refuzată.

Cine poate aplica pentru un permis de şedere permanentă?
Permisele de şedere permanentă pot fi acordate cetăţenilor străini care îndeplinesc toate condiţiile următoare:

1. Aceştia au fost titularii unui permis de şedere temporară pentru un termen de cel puţin cinci ani.
2. În ultimii 5 ani de şedere în Portugalia, nu au fost condamnaţi la un termen sau termeni de închisoare, care, separat sau împreună, nu depăşesc termenul de un an.
3. Deţin suficiente mijloace de subzistenţă.
4. Sunt asigurați cu cazare.
5. Pot demonstra posedarea unor cunoştinţe de bază ale limbii portugheze.

Trebuie să plătesc pentru obţinerea unui permis de şedere?
Cererea pentru eliberarea unui permis de şedere implică achitarea unei taxe.

În ce condiţii este posibil de renunţat la cerinţele pentru acordarea vizei de reşedinţa atunci cînd aplică pentru un permis de şedere?
Se poate renunţa la solicitarea permisului de şedere temporară în cazul cetăţenilor străini, în următoarele cazuri:

a) Minorii care sunt copii ai cetăţeni străinilor născuţi pe teritoriul portughez;
b) Minorii născuţi pe teritoriul portughez, care au fost rezidenţi în Portugalia şi au frecventat instituţii pre-şcolare, şcoala primară sau secundară sau o instituţie de învăţămînt superior, precum şi părinţii lor, cu condiţia ca aceștia din urmă deţin autoritatea părintească asupra lor: în acest caz , cererile pot fi depuse în acelaşi timp;
c) Copiii posesorilor de permise de şedere care au ajuns la vîrsta adultă şi care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul portughez de la vîrsta de 10 ani;
d) Adulţii născuţi pe teritoriul portughez, care nu au părăsit Portugalia şi care au rămas în ţară începînd cu vîrsta de 10 ani;
e) Minorii aflaţi sub tutelă;
f) Persoanele ale căror drept la azil în Portugalia a încetat din cauza expirării motivelor pentru acordarea de azil;
g) Persoanele care suferă de o boală care necesită îngrijire medicală de lungă durată, în cazul în care întoarcerea în ţara de origine nu este recomandată din cauza riscului pentru sănătatea persoanei în cauză;
h) Persoanele care au servit în cadrul forţelor armate portugheze;
i) Persoanele care au pierdut cetăţenia portugheză, dar care au reşedinţa pe teritoriul portughez în decursul ultimilor 15 ani;
j) Persoanele care nu au părăsit teritoriul portughez, dar al căror drept de şedere a expirat;
k) Părinţii copiilor care sunt minori şi îşi au reşedinţa pe teritoriul Portugaliei sau care deţin cetăţenia portugheză şi care îşi exercită autoritatea părintească, asigurîndu-le întreţinerea şi educaţia;
l) Membrii ambasadelor şi consulatelor şi soţiile lor, precum şi rudele pe linie ascendentă şi descendentă pentru care sunt responsabile, şi care au fost acreditate în Portugalia pentru o perioadă de cel puţin 3 ani;
m) Persoanele care sunt sau au fost victime ale unei infracţiuni penale sau ale unei încălcări grave sau foarte grave ale unui raport de muncă, astfel că persoana se află într-o situaţie care implică privarea socială, sau exploatarea în ceea ce priveşte salariile şi orele de lucru şi pentru care există probe care au fost certificate de către Autoritatea pentru monitorizarea condiţiilor de muncă, cu condiţia că aceste persoane au raportat faptele sau infracţiunile date către autorităţile relevante şi sunt dispuse să coopereze cu ei;
n) Titularii permiselor de şedere eliberate persoanelor străine în calitate de victime ale traficului de persoane sau în calitate de subiecţii ai unei acţiuni de facilitare a imigraţiei ilegale;
o) Titularii permiselor de reşedinţă acordate acestora pentru studii în instituţiile de învăţămînt superior sau secundar, care intenţionează să lucreze pe teritoriul portughez în calitate de angajaţi sau lucrători independenţi după finalizarea ciclului de studii;
p) Deţinătorii de vize de şedere temporară acordate pentru muncă de cercetare sau înalt calificată, care intenţionează să lucreze pe teritoriul portughez în calitate de cercetători, profesori în domeniul învăţămîntului superior sau în calitate de lucrătorii de înaltă calificare, fie ca salariaţi sau persoane care desfăşoară activităţi independente;
q) Persoanele care au pierdut statutul de rezident pe termen lung, dar nu sunt vizate de un ordin de deportare.

În cazul în care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru acordarea unui permis de şedere, există vreun alt mod de a obţine un astfel de permis?
Permisele de şedere temporară pot fi eliberate cetăţenilor străini care nu îndeplinesc condiţiile cerute, dar numai în cazuri excepţionale şi pentru motive de interes public naţional sau din motive umanitare sau din motive de interes public referitoare la desfăşurarea unor activităţi semnificative în domeniile de cercetare, cultură, sport, economie sau din domeniul social sau pentru motive umanitare aşa cum este reglementat în legislaţia ce ţine de dreptul de azil. Această decizie este luată de către ministrul pentru afaceri interne din proprie iniţiativă sau la propunerea directorul general al SEF.

În ce condiţii pot să îmi pierd permisul de şedere?
În situaţiile în care cererea dumneavoastră de reînnoire este refuzată de SEF sau în cazul în care permisul dumneavoastră de şedere este anulat.
Decizia de a anula permisul de şedere este luată de către ministrul pentru afaceri interne, care poate delega această putere Directorului General al SEF. Anularea trebuie să fie transmisă sub formă de notificare cetăţeanului străin, împreună cu motivele deciziei şi implică confiscarea documentului în cauză.

În baza căror motive poate fi anulat permisul meu de şedere?
Permisul de şedere poate fi anulat în următoarele situaţii:

1. Rezidentul străin constituie obiectul unui ordin de deportare; sau
2. Autorizaţia a fost emisă ca urmare a unor declaraţii false sau care induc în eroare, documente false sau falsificate sau fraudă; sau
3. Există motive temeinice să se creadă că titularul autorizaţiei a fost implicat în infracţiuni penale grave sau există motive întemeiate pentru a suspecta că persoana în cauză intenţionează să se implice în astfel de infracţiuni; sau
4. Din motive legate de ordinea publică sau de siguranţa publică.

Pe lîngă aceasta, un permis de şedere poate fi anulat în cazul în care titularul autorizaţiei părăseşte ţara pentru perioade lungi de timp fără un motiv, fiind:
1. O perioadă de 6 luni consecutive sau 8 luni în total pe durata perioadei de valabilitate a autorizaţiei, în cazul deţinătorilor de permise de şedere temporară; sau
2. O perioadă de 24 de luni consecutive sau 30 luni în total în decursul unei perioade de 3 ani, în cazul posesorilor de permise de şedere permanentă.

Lipsa de pe teritoriul Portugaliei în afara limitelor menţionate anterior trebuie să fie justificată în temeiul unei cereri depuse la SEF, înainte de plecarea de pe teritoriul portughez sau, în cazuri excepţionale, după plecare.
Permisul de şedere nu va fi anulat în cazul în care titularul este absent pentru perioade mai lungi decît limitele prevăzute, cu condiţia ca acesta să poată dovedi că s-a aflat în ţările sa de origine şi că desfăşoară o activitate profesională sau de întreprinzător în domeniul cultural sau social.

Ce pot să fac atunci cînd permisul meu de şedere este anulat?
În acest caz puteţi face apel către o instanţă administrativă. Însuşi faptul că faceţi apel la instanţele competente nu suspendă hotărîrea iniţială.

În ce condiţii sunt anulate sau nu sunt reînnoite permisele de şedere pentru studii, stagii neremunerate sau participarea la un sistem de servicii de voluntariat?
Pe lîngă circumstanţele menţionate mai sus, permisele de şedere poate fi anulate sau nu pot fi reînnoite în cazul în care titularul:

1 - nu îndeplineşte sau încetează să îndeplinească condiţiile specifice în care viza sau permisul de şedere a fost eliberat; sau
2 - desfăşoară o activitate profesională în calitate de angajat atunci cînd el nu are voie să lucreze sau încalcă condiţiile în care i se permite să lucreze sau
3 - Nu progresează în studii.

Ce măsuri de precauţie de bază ar trebui să iau din momentul în care am devenit rezident al Portugaliei?

1. Întotdeauna să aveţi paşaportul, un document de reşedinţă, carte de identitate sau alt document de identitate cu dumneavoastră;
2. Purtaţi mereu cardul dumneavoastră consular, precum şi numerele de telefon şi de fax al Ambasadei sau Consulatului, precum şi adresa lor;
3. Purtați mereu numerele de telefon ale rudelor sau aşe prietenilor care pot fi contactaţi în caz de urgenţă;
4. Nu permiteţi ca perioada de valabilitate a paşaportului dumneavoastră, a viza, a cardului de identitate, permisului de şedere sau a oricărui alt document să expire;
5. Respecte cu stricteţe legislaţia portugheză, în special legile care guvernează aspectele legate de cetăţenii străini;
6. În calitate de cetăţean străin rezident, trebuie să informeze Serviciul Cetăţeni Străini şi de Control la Frontieră şi cu privire la orice modificare a naţionalităţii, stării civile, ocupaţiei şi locul de reşedinţă, precum şi cu privire la orice absenţă din ţară.

În baza căror motive poate un străin să fie deportat din Portugalia?
Cetățenii străini vor fi deportaţi din Portugalia atunci cînd:

1. Acestea intră sau rămîne ilegal pe teritoriul portughez;
2. Persoana dată acţionează împotriva securităţii naţionale sau a ordinii publice;
3. Prezenţa sau activitatea persoanei corespunzătoare în ţară constituie o ameninţare la adresa intereselor sau demnităţii statului portughez sau a cetăţenilor acestuia;
4. Persoana dată perturbează serios exercitarea drepturilor resortisanţilor portughezi, a participării politice;
5. A întreprins acţiuni care dacă ar fi fost cunoscute de către autorităţile portugheze, atunci intrarea persoanei date în ţară ar fi fost interzisă.
6. Există motive puternice să se creadă că cetăţeanul străin în cauză ar fi implicat în infracţiuni grave sau că intenţionează să se implice în astfel de infracţiuni.

Cine are competenţa de a emite un ordin de deportare?
Doar autorităţile judiciare sau administrative au competenţa de a deporta un cetăţean străin. În cazurile de deportare administrative, puterea revine directorului general al SEF. În cazuri de deportări judiciare, puterea revine autorităţilor judiciare (instanţe de magistrat şi judecătorii), iar ordinul poate fi emis în conformitate cu o procedură separată a instanţă sau ca o pedeapsă secundară într-un proces penal.

Cine nu poate să fie deportat?
Următoarele categorii de cetăţeni străini nu pot fi deportaţi:

a) Persoanele născute pe teritoriul portughez care îşi au reşedinţa obişnuită în Portugalia;
b) Persoanele care au copii în întreţinere, care sunt minori şi sunt cetăţeni portughezi şi îşi au reşedinţa în Portugalia;
c) Părinții copiilor care sunt minori, care sunt resortisanţi ai unei ţări terţe şi sunt rezidenţi legali în Portugalia, îşi exercită autoritatea părintească şi oferă întreţinere şi educaţie;
d) Persoanele care au reşedinţa obişnuită în Portugalia înainte de vîrsta de 10 ani.

Ce pot face dacă consider că ordinul de deportare a fost emis pe nedrept?
Puteţi face apel împotriva deciziei de deportare într-o instanţă administrativă.

Este permis să rămîn în ţară în cazul în care înaintez recurs împotriva ordinului de deportare?
Nu, nu este permis. Recursul nu suspendă exercitarea ordinului de deportare.

În ce ţară sunt deportaţi cetăţenii străini?
În general, cetăţenii străini pot fi deportaţi doar în ţara lor de origine sau într-o ţară terţă care i-ar accepta. Cu toate acestea, un resortisant străin nu pot fi deportat în orice ţară în care el poate fi persecutat pentru motive care, în temeiul legii, i-ar acorda dreptul de azil.

Pot reveni în Portugalia după ce am fost deportat?
În cazurile de deportare administrativă, cetăţeanului străin i se interzice intrarea pe teritoriul naţional al Portugaliei pentru o perioadă de cel puţin 5 ani. În cazurile de deportare judiciară, perioada de timp a interdicţiei este determinată de către instanţa de judecată.

Care este situaţia pentru titularii de documente eliberate în temeiul legislaţiei anterioare?
Deţinătorii de vize de muncă, autorizaţii de şedere, vize de şedere temporară şi prelungire a şederii pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în calitate de angajat, precum şi titularii vizelor pentru studii acordate în temeiul legii anterioare sunt, în conformitate cu noua lege, consideraţi ca fiind titulari ai permiselor de şedere. Titularii acestor documente trebuie să aplice pentru înlocuirea acestora cu documente de şedere (permise de şedere), în cazul expirării perioadei de valabilitate. Această acţiune va fi considerată ca o cerere de reînnoire a permisului de şedere temporară sau ca o cerere pentru acordarea unui permis de şedere permanentă (în cazul în care cetăţeanul străin a rămas în mod legal în Portugalia pentru cel puţin 5 ani, ca deţinător al unuia dintre documentele menţionate anterior) .

Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că cetăţenii străini nu sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele stabilite prin lege; aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile necesare pentru reînnoirea permisului de şedere sau a permisului de şedere permanentă, după caz.

Statutul de rezident pe termen lung în Portugalia

Cum poate fi acordat statutul de rezident pe termen lung?
Resortisanţilor ţărilor terţe care au reşedinţa în mod legal pe teritoriul portughez li se poate acorda statutul de rezidenţi pe termen lung cu condiţia ca aceştia să îndeplinească condiţiile necesare.

Ce cerinţe trebuie să îndeplinesc?
a) Trebuie să fiţi rezident legal, care a locuit continuu pe teritoriul portughez în cursul a cinci ani înainte de depunerea cererii;
b) Trebuie să aveţi resurse stabile, constante şi care sunt suficiente pentru a vă întreține pe dumneavoastră şi pe membrii familiei dumneavoastră, fără a recurge la sistemul de asistenţă socială;
c) Trebuie să aveţi asigurare de sănătate;
d) Trebuie să fiţi asigurat cu cazare;
e) Trebuie să demonstraţi fluenţa în limba portugheză.

Unde trebuie să depun cererea?
Cererea trebuie să fie depusă la biroul regional al SEF din zona dumneavoastră de reşedinţă.

Ce documente trebuie să depun?
Cererea trebuie să fie însoţită de documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor menţionate anterior, precum şi un document de călătorie valabil sau o copie certificată a unui asemenea document.

Sunt toţi rezidenţii legali eligibili pentru acordarea statutului de rezident pe termen lung?
Nu. Unii cetăţeni străini nu sunt eligibili pentru acest statut, şi anume:

- Titularii permiselor de şedere pentru studii, stagiu neplătit sau servicii de voluntariat;
- Persoanele autorizate să locuiască sub protecţie temporară sau care au aplicat pentru un permis de şedere pe această bază şi sunt în aşteptarea unei decizii privind statutul lor;
- Persoanele autorizate să locuiască sub o formă de protecţie subsidiară sau care au aplicat pentru un permis de şedere pentru motive umanitare şi sunt în aşteptarea unei decizii privind statutul lor;
- Refugiaţii sau persoanele care au solicitat azil şi sunt în aşteptarea unei decizii definitive;
- Persoanele interesate în a fi în Portugalia doar temporar pentru anumite perioade de timp.

În ce condiţii poate fi refuzată acordarea acestui tip de statut?
Acest statut poate fi refuzat din motive legate de ordinea publică sau de siguranţa publică, luînd în considerare gravitatea şi natura infracţiunii contra ordinii publice sau a siguranţei publice, precum şi daunele care pot rezulta din faptul că persoana rămîne pe teritoriul portughez.

Cine este împuternicit să acorde sau să refuze statutul de rezident pe termen lung?
Decizia de refuz sau de acordare a statutului de rezident pe termen lung revine directorului general al SEF.

Care este limita de timp pentru luarea unei decizi privind acordarea statutului de rezident pe termen lung?
Decizia trebuie luată cît mai curînd posibil şi în termen de maxim şase luni, iar solicitantul trebuie să fie notificat în scris.

Poate acest termen să fie prelungit?
Da. Acest termen poate fi prelungit pentru o perioadă suplimentară de 3 luni în cazul în care cazul este deosebit de complex. Solicitantul este anunţat despre această prelungire a termenului.

Ce se întîmplă în cazul dacă SEF ia o decizie cu privire la cererea mea în termen de 9 luni?
Lipsa unei decizii în termen de 9 luni va fi interpretată ca o aprobare a cererii. În cazul în care condiţiile au fost îndeplinite, iar solicitantul nu reprezintă o ameninţare gravă pentru ordinea publică sau siguranţa publică, statutul de rezident pe termen lung va fi acordat.

Ce tip de document va fi eliberat?
Rezidenţilor pe termen lung le va fi emis cu un document de şedere de tip EC.

Care este perioada de valabilitate a documentului EC?
Documentul de şedere pe termen lung de tipul EC are o perioadă minimă de valabilitate de cinci ani şi se reînnoieşte automat la solicitare la sfîrşitul perioadei de valabilitate.

Ce drepturi decurg din statutul de rezident pe termen lung?
Persoanele cu acest statut au aceleaşi drepturi ca şi resortisanţii portughezi, şi anume în ceea ce priveşte:
- Acces la o activitate profesională în calitate de persoană care desfăşoară activităţi independente sau angajat;
- Acces la condiţiile de angajare şi de muncă stabilite prin lege, inclusiv concedierea şi condiţiile de plată;
- Acces la educaţie şi formare profesională;
- Recunoaşterea diplomelor profesionale, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare;
- Acces la securitatea socială, bunăstarea socială şi serviciile de protecţie socială;
- Scutiri de taxe sau reduceri;
- Accesul la îngrijiri medicale;
- Libertatea de a circula liber pe întreg teritoriul portughez.

În baza căror motive aş putea pierde statutul de rezident pe termen lung?
Rezidenţii pe termen lung îşi pot pierde statutul de rezident pe termen lung în următoarele cazuri:

a) achiziţie frauduloasă a statutului de rezident pe termen lung;
b) adoptarea unei măsuri de deportare judiciară;
c) în caz de absenţă de pe teritoriul Uniunii Europene pentru o perioadă de 12 luni consecutive;
d) dobîndirea statutului de rezident pe termen lung într-un alt stat membru;
e) în caz de absenţă de pe teritoriul portughez pentru o perioadă de 6 ani consecutivi.

În cazul în care absenţele de pe teritoriul Uniunii Europene sau de pe teritoriul portughez sunt justificate în baza unor motive speciale sau excepţionale, atunci acestea nu generează pierderea statutului de rezident pe termen lung.

Cine are competenţa de a anula permisul meu de şedere?
Competenţa de a anula permisul de şedere al unui rezident pe termen lung revine ministrului pentru afaceri interne, care poate delega această împuternicire directorului general al SEF.

Ce pot face în cazul în care cererea mea este refuzată sau dacă îmi pierd statutul de rezident pe termen lung?
Aveţi posibilitatea să contestaţi decizia într-o o instanţă administrativă şi exercitarea deciziei va fi suspendată.

Permise de şedere pentru victimele traficului de persoane sau pentru subiecţii acţiunilor de facilitare a imigraţiei ilegale

Au dreptul la un permis de şedere victimele traficului de persoane sau subiecţii acţiunilor de facilitare a imigraţiei ilegale?
Da, permisele de şedere sunt eliberate cetăţenilor străini care sunt sau au fost victime ale infracţiunilor legate de traficul de persoane sau ale acţiunilor în vederea facilitării imigraţiei ilegale, chiar dacă acestea au intrat în ţară ilegal sau în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea unui permis de şedere .

În ce circumstanţe este acordat permisul de şedere unei persoane care est, sau a fost victimă a infracţiunilor legate de traficul de persoane sau a acţiunilor desfăşurate în vederea facilitării imigraţiei ilegale?
Un permis de şedere poate fi acordat în următoarele situaţii:

1 Este necesară extinderea perioadei de şedere a solicitantului în Portugalia din motive legate de desfăşurarea anchetelor şi a procedurilor legale;
2 Solicitantul este în mod clar dispus să coopereze cu autorităţile în ancheta lor şi eliminarea acestui tip de infracţiuni;
3 Solicitantul a întrerupt orice relaţie pe care ar fi putut să o aibă cu presupușii infractorii.
Un permis de şedere poate fi emis în pofida lipsei primele două situaţii, dacă este justificat de circumstanţele personale ale victimei.

Cum demarează procesul?
Dacă orice autoritate publică sau organizaţie care lucrează în domeniul protecţiei victimelor infracţiunilor consideră că un resortisant străin poate beneficia de acest tip de permis de şedere, acestea notifică cetăţeanul în cauză de acest drept şi transmit la SEF informaţii cu privire la solicitant.

În cazul în care există motive întemeiate pentru a suspecta că persoana este o victimă a infracţiunilor investigate, SEF va acorda solicitantului un timp de reflecţie pentru a-i permite să recupereze şi să scape de influenţa a infractorilor.
În această perioadă de reflecţie, autoritatea responsabilă de investigaţie emite un aviz cu privire la îndeplinirea condiţiilor menţionate anterior, astfel încît să permită SEF – ului iniţierea procedurii de acordare a unui permis de şedere sau pentru o prelungire a perioadei de reflecţie.

ATENTIE!
Perioada de reflecţie nu generează acordarea dreptului de şedere.

Care este perioada de valabilitate a acestui tip de permis de şedere?
Perioada de valabilitate a acestui tip de permis de şedere este de 1 an de zile, reînnoit pentru perioade suplimentare de un an, cu condiţia ca circumstanţele care au justificat acordarea permisul să rămînă în vigoare.

Contacte utile

SEF - SERVICIUL IMIGRARE ŞI CONTROL LA FRONTIERĂ

Sediul central
Rua José Conselheiro de Silvestre Ribeiro, n.o 4
1649-007 Lisabona
Tel: 21. 711 50 00

Ø Biroul regional, Nord
Rua D. João IV, 536
4000-299 Porto
Tel: 22. 510 43 08
Fax: 22 510 43 85
e-mail: dir.norte@sef.pt

Biroul Regional, Centru
Rua Venîncio Rodrigues, 25-31
3000-409 Coimbra
Tel: 239 82 40 45, 239 82 37 67
Fax: 239 82 37 86
e-mail: dir.centro@sef.pt

Biroul Regional, Lisabona, Vale do Tejo şi Alentejo
Av. António Augusto de Aguiar, 20
1069-118 Lisabona
Tel. : 21 358 55 00
Fax: 21 314 40 53
e-mail: dir.lisboa@sef.pt

Biroul regional, Algarve
Rua Luís de Camões, no5
8000-388 Faro
Tel: 289 80 58 22 / 289 88 83 00.
Fax: 289 80 15 66
e-mail: dir.algarve@sef.pt

Reîntregirea familiei

Mă aflu pe teritoriul Portugaliei. Am un permis de şedere şi aş dori familia ca mea, care locuieşte în străinătate, să vină şi să locuiască cu mine. Este posibil?
Da. Legislaţia portugheză recunoaşte faptul că orice resortisant care deţine un permis de şedere valabil, are dreptul la reîntregirea cu membrii familiei care locuiesc în străinătate, cu condiţia că aceştia au trăit cu el într-o altă ţară sau că aceştia se află în întreţinerea sa, sau că aceştia locuiesc cu el, dacă obligaţiunile date s-au format înainte de sau după intrarea rezidentului în Portugalia.

Pentru care dintre membrii familiei se aplică reîntregirii familiei?

Legea face referire la următorii membri ai familiei:

• Soţul;
• Copiii care sunt minori sau cu dezabilități şi se află în întreţinerea cuplului sau a unuia dintre soţi;
• Minorii adoptaţi de către solicitant sau de către un soţ;
• Copiii adulţi, care sunt dependenţi de cuplu sau de unul dintre soţi, în cazul în care sunt necăsătoriţi şi studiază la o instituţie de învăţămînt din Portugalia;
• Ascendenţii direcţi de gradul întîi (părinţi) ai rezidentului sau ai soţul / soţiei, cu condiţia ca aceştia să se afle în întreţinerea lui;
• Fraţii şi surorile minore aflate în custodia rezidentului.

Am un permis de şedere pentru studii. Pot aplica pentru reîntregirea familiei pentru copilul meu?
Da, dar va trebui să fiţi conştienţi de faptul că în ceea ce priveşte titularii permiselor de şedere pentru studii, stagii neremunerate profesionale sau munca voluntară, cererile de reîntregire a familiei sunt limitate la următorii membri de familie:

- Soţul sau soţia;
- Copiii care sunt minori sau cu dezabilități şi se află în întreţinerea cuplului sau a unuia dintre soţi;
- Minorii adoptaţi de către solicitant sau de către unul dintre soţi.

Deţin un permis de şedere şi aş dori ca partenerul meu (cu care nu sunt căsătorit) să vină şi să locuiască cu mine în Portugalia. Este permis acest lucru?
Da. Reîntregirea familiei este permisă în raport cu un partener non-marital, dacă partenerul este în pe sau în afara teritoriului său naţional, cu condiţia ca relaţia să fie recunoscută din punct de vedere legal.

Care e situaţia în ceea ce priveşte copiii noştri? Pot veni şi ei, de asemenea?
Da, reîntregirea familiei poarte fi acordată în ceea ce priveşte copiii, care sunt minori sau cu dizabilităţi, inclusiv copiii adoptaţi de către un partener non-marital, cu condiţia că partenerul are custodia legală asupra acestora.

Pot aplica pentru reîntregirea familiei pentru copilul meu în vîrstă de 21 de ani?
Noua lege permite reîntregirea familiei cu copii maturi (cu vîrsta de 18 ani sau mai mult), cu condiţia că copiii sunt:

- Dependenţi de cuplu sau de unul dintre soţi;
- Necăsătoriţi; şi
- Studiază la o instituţie de învăţămînt din Portugalia.

La cît timp după obţinerea permisului de şedere pot să aplic pentru reîntregirea familiei?
Legea nu stabileşte o perioadă minimă. De fapt, puteţi aplica pentru un permis de şedere şi de reîntregire a familiei în acelaşi timp în Portugalia.

Ruda mea este deja în Portugalia. Pot aplica pentru reîntregirea familiei?
Da, dar pentru a aplica pentru reîntregirea familiei trebuie să deţineţi un permis de şedere valabil, iar ruda dumneavoastră trebuie să fi intrat în ţară în mod legal şi să fie dependente de dumneavoastră sau să locuiască cu dvs.

Cine poate aplica pentru reîntregirea familiei?
În cazul în care rudele locuiesc în afara teritoriului naţional, cererea trebuie să fie făcută de către titularul dreptului la reîntregirea familiei (care este titularul unui permis de şedere valabil în Portugalia). Cererea de intrare şi de şedere a membrilor de familie se face la SEF (Serviciul Imigrare şi Control la Frontieră).
Cu toate acestea, în cazul în care rudele sunt deja pe teritoriul naţional, reîntregirea familiei poate fi solicitată de aceştia sau de către titularul dreptului.

Ce trebuie să fac pentru a aplica pentru reîntregirea familiei?
Ar trebui să prezentaţi cererea dumneavoastră la Direcţia SEF sau la Biroul Regional în zona dumneavoastră de reşedinţă, împreună cu următoarele documente:

(a) dovada certificată a legăturilor de familie declarate;
(b) copiile legalizate ale documentelor de identificare a rudelor solicitantului;
(c) Dovada disponibilităţii de asigurare cu un loc de trai;
(d) Dovada unor mijloace suficiente de subzistenţă pentru a asigura familia;
(e) Acordul relativ privind verificarea cazierului judiciar de către SEF, în cazurile în care rudele au avut reşedinţa pe teritoriul naţional pentru mai mult de un an în ultimii cinci ani;
(f) certificatul de cazier judiciar eliberat din partea autorităţii competente din ţara de origine a rudelor, precum şi din orice ţară, unde a locuit pentru un termen de mai mult de un an.

În funcţie de circumstanţe, alte documente vor trebui să fie prezentate:

(a) Dovada de incapacitate, în cazurile care implică copiii adulţi aflaţi în incapacitate de muncă;
(b) Copia legalizată a deciziei Curţii, care a decretat adoptarea, precum şi o copie certificată de recunoaştere a deciziei de către autoritatea naţională, acolo unde este cazul;
(c) Copia legalizată a certificatului de naştere complet, dovezi de dependenţă economică şi copie a confirmării înscrierii la o instituţie de învăţămînt în Portugalia, în cazurile care implică copiii aflaţi în îngrijirea adulţilor;
(d) Dovada dependenţă economică, în cazurile care implică ascendenţii de gradul întîi;
(e) Copia legalizată a deciziei de custodie, precum şi o copie certificată de recunoaştere a deciziei de către autoritatea naţională, acolo unde este cazul, pentru cazurile care implică fraţi/surori minore;
(f) Autoritate scrisă a părintelui non-rezident, certificată de un consulat portughez sau o copie a deciziei de acordare a custodiei asupra minorului sau a copilului aflat în stare de incapacitate, dacă este cazul;
(g) Dovada parteneriatului non-marital (cum ar fi existenţa unui copil, perioadele anterioare de coabitare sau de înregistrare al parteneriatului).

Ce se întîmplă după ce trimit cererea şi documentele pentru reîntregirea familiei cu o ruda care are reşedinţa în străinătate?
Cererea este evaluată de către SEF care va notifica solicitantul în formă scrisă despre decizia luată, cît mai curînd posibil, sau în orice caz în termen de trei luni.
În situaţii excepţionale, termenul de trei luni poate fi prelungit pentru încă 3 luni, dar în astfel de cazuri, solicitantul trebuie să fie notificat cu privire la prelungire. Lipsa unei decizii în termen de 6 luni poate fi interpretată ca o aprobare a cererii (un răspuns pozitiv).
Dacă această perioadă a trecut şi nu aţi fost notificat cu nici o decizie, trebuie să mergeţi la SEF şi să solicitaţi certificarea aprobării.
SEF va trimite decizia de aprobare în termen de 8 zile şi va informa solicitantul despre faptul că ruda acestuia trebuie să contacteze misiunea diplomatică sau autoritatea consulară în zona sa de reşedinţă, în termen de 90 de zile, şi să se aplice în mod oficial pentru eliberarea unei vize de şedere.
În cazul în care nu se reuşeşte să se aplice oficial pentru eliberarea unei vize, decizia aprobată de SEF îşi încetează acţiunea.
Aceasta este o procedură normală în cazurile de reîntregire a familiei cu o ruda care îşi are reşedinţa în străinătate.

Ce se întîmplă după ce trimit cererea şi documentele pentru reîntregirea familiei cu o rudă care deja se află în Portugalia?
Dacă ruda dumneavoastră este deja în Portugalia, deoarece aceasta deţine o viză de şedere pentru reîntregirea familiei sau pentru că deja locuieşte aici şi cererea de reîntregire a familiei a fost acceptată, rudei dumneavoastră i se va elibera un permis de şedere pentru aceeaşi durată ca şi dumneavoastră.

Ce tip de permis de şedere va fi eliberat pentru ruda mea?
Dacă permisul dumneavoastră de şedere este temporar, rudei dvs. va fi eliberat un permis de şedere cu aceeaşi durată ca şi dumneavoastră cu posibilitatea de reînnoire.
Dacă permisul dumneavoastră de şedere este unul permanent, atunci rudei dvs. i se va elibera un permis de şedere cu o perioadă de valabilitate de doi ani cu posibilitatea de reînnoire.
După doi ani de la eliberarea primului permis de şedere temporară sau permanentă unei rude şi cu condiţia ca legăturile de familie rămîn valabile, ruda va avea dreptul la un permis de şedere individual.

Este posibilă eliberarea unui permis de şedere individual pentru ruda mea înainte de sfîrşitul perioadei de doi ani?
Da. În cazul în care titularul dreptului la reîntregirea familiei (rezidentul) are copii minori care locuiesc în Portugalia, atunci acei membri ai familiei au dreptul la un permis de şedere individual.
Primului permis de şedere eliberat unuia dintre soţi în conformitate cu dispoziţiile privind reîntregirea familiei este considerat, de asemenea, un permis individual, cu condiţia că cuplul a fost căsătorit pentru o perioadă mai mare de cinci ani.
În situaţii excepţionale, cum ar fi divorţul, moartea soţului sau a soţiei, moartea unei rude pe linie ascendentă sau descendentă sau condamnare la ispăşirea pedepsei ca urmare a unei infracţiuni de violenţă în familie şi cu condiţia că membrul de familie este o persoană adultă, un permis de şedere individual pot fi eliberat înainte de sfîrşitul perioadei de doi ani.

În ce condiţii solicitarea pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată (respinsă)?

Cererea privind reîntregirea familiei poate fi refuzată în următoarele cazuri:

a) În cazul în care solicitantul nu are o locuinţă adecvată sau nu dispune de mijloace suficiente de subzistenţă;
b) În cazul în care rudei i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul naţional al Portugaliei;
c) În cazul în care prezenţa rudei pe teritoriul naţional al Portugaliei constituie o ameninţare pentru ordinea publică, securitatea publică sau sănătatea publică.

Cum pot contesta o respingere a solicitării privind reîntregirea familiei?
Aveţi posibilitatea să contestaţi decizia în faţa unei instanţe.
Veţi fi notificat cu privire la decizia luată, precum şi în legătură motivele luării deciziei, dreptul dumneavoastră de a contesta decizia, precum şi despre termenul limită pentru efectuarea unui apel în instanţa competentă.
Recursul trebuie făcut către un tribunal administrativ. Faptul că aţi intentat un recurs în instanţă nu suspendă funcţionarea deciziei iniţiale.
Recursul suspendă funcţionarea deciziei iniţiale, în următoarele cazuri:

- Atunci cînd membrii familiei se află deja pe teritoriul naţional al Portugaliei, precum şi
- Atunci cînd decizia de respingere se bazează exclusiv pe motivul că solicitantul nu poate oferi locuinţe adecvate şi mijloace de subzistenţă suficiente.

Pot sa pierd permisul de şedere eliberat în legătură cu reîntregirea familiei?
Da. Permisul de şedere eliberat în conformitate cu reîntregirea familiei va fi anulate în cazul în care circumstanţele obişnuite pentru asemenea situaţii intră în vigoare. În plus, permisul va fi anulat în cazul în care căsătoria, parteneriatul non-marital sau adopţia au fost destinate numai scopului de a permite persoanei să intre sau să se afle în Portugalia.

Cum pot contesta anularea permisului de şedere eliberat în conformitate cu reîntregirea familiei?
Veţi fi notificat cu privire la decizia luată, precum şi în legătură motivele luării deciziei, dreptul dumneavoastră de a contesta decizia, precum şi despre termenul limită pentru efectuarea unui apel în instanţa competentă. Recursul trebuie făcut către un tribunal administrativ.
În general, faptul că aţi intentat un recurs în instanţă nu suspendă funcţionarea deciziei iniţiale. Cu toate acestea, în cazul în care căsătoria, parteneriatul non-marital sau adopţia au fost destinate numai scopului de a permite persoanei să intre sau să se afle în Portugalia, atunci recursul suspendă funcţionarea deciziei.

Link-uri utile:
Serviço Immigration and Borders Services (SEF)

Ministerul Afacerilor Externe

Îngrijirea sănătăţii

Drepturi şi obligaţii

Sunt imigrant în Portugalia. Care sunt drepturile şi obligaţiile mele în cazul în care sunt bolnav?
Orice naţional are dreptul şi obligaţia de a avea grijă de starea lui de sănătate. Orice imigrant aflat pe teritoriul portughez, care este bolnav sau are nevoie de îngrijire a sănătăţii are dreptul de a primi îngrijire într-un Centru de Sănătate sau într-un spital (în caz de urgenţă).
Aceste servicii de sănătate nu pot refuza să ofere asistenţă pentru orice alt motiv referitor la cetăţenia persoanei, cum ar fi lipsa de mijloace economice sau statutul legal al persoanei în cauză.
Constituţia Republicii Portugheze prevede că toţi cetăţenii - inclusiv cetăţenii străini - au dreptul la îngrijiri generale de sănătate şi pentru acest motiv, toate serviciile existente, trebuie să fie puse la dispoziţie pentru a satisface necesitățile specifice de sănătate ale oricărui cetăţean, indiferent de condiţiile sale economice, sociale sau culturale.

Ce servicii sunt disponibile în cadrul Serviciului Naţional de Sănătate (SNS)?
Serviciul Naţional de Sănătate include următoarele servicii:

• monitorizare promovării sănătăţii şi a măsurilor de prevenire;
• medicină generală şi îngrijire de specialitate;
• asistenţă medicală;
• spitalizare;
• testele de diagnosticare necesare;
• medicamente şi produse farmaceutice;
• ajutoare protetice şi alte dispozitive terapeutice.

Care este destinaţia cartelei medicale de tip SNS?
Cardul medical este documentul care stabileşte identitatea titularului în rîndul instituţiilor şi serviciilor care fac parte din SNS. Cardul este emis gratuit, dar o taxă se aplică în cazurile de înlocuire din cauza pierderii. Acesta trebuie să fie prezentat atunci cînd sunt solicitate următoarele servicii:

• sănătate;
• teste de diagnostic şi tratament;
• achiziţionarea de medicamente în bază de prescripţie.

Cine poate aplica pentru obţinerea cardului medical SNS?
Cetăţenii străini care au autorizaţie de şedere permanentă sau un permis de şedere sau o viză de muncă. Pentru a obţine un Card Medical de tip SNS, cetăţeanul străin trebuie să participe la Serviciul de Sănătate din zona sa de reşedinţă şi să prezinte autorizaţia de şedere permanentă sau permisul de şedere sau viza de lucru pe teritoriul portughez, după caz.

Care este situaţia în cazul cetăţenilor străini care nu au autorizaţie de şedere permanentă sau permis de şedere sau o viză de muncă?
Acești cetăţeni străini pot avea acces la serviciile şi instituţiile SNS cu condiţia ca aceştia să fie înregistraţi la Serviciul de Sănătate situat în zona lor de reşedinţă şi să prezinte un document care certifică faptul că naţionalul se află în Portugalia pentru mai mult de nouăzeci de zile.
Pentru a obţine un certificat de reşedinţă, cetăţeanul străin trebuie să asigure 2 martori care pot atesta reşedinţa persoanei în cauză; martorii pot fi persoane fizice (persoane cunoscute la nivel naţional sau vecini) sau persoane juridice (proprietarul căminului, proprietarii magazinelor naţionale în care solicitantul face cumpărături sau acesta poate face o declaraţie pe propria răspundere). După ce certificatul este eliberat de către Consiliul Parohial, persoana în cauză ar trebui să meargă la Centrul de Sănătate pentru a se înregistra (dacă este posibil, la medicul de familie).

Care este situaţia minorilor străini care se află pe teritoriul Portugaliei fără autorizaţie, a căror vîrstă este mai mică decît minimul cerut de lege pentru a fi angajaţi într-un contract de muncă?
Aceşti minori, care depind de sprijinul familiilor lor, pot avea acces la SNS şi au aceleaşi drepturi ca şi minorii care îşi au reşedinţa în mod legal pe teritoriul portughez.

Unde pot obţine un card medical?
Cardul medical pot fi obţinut în cadrul Centrul de Sănătate sau Loja do Cidadão (portal de servicii guvernamentale).

Atenţie!
Fiecare persoană trebuie să fie înregistrată şi să fie deţinătorul unui card medical.

Pentru care servicii nu trebuie să plătesc?
1. Cetăţenii străini care aduc contribuţii la securitatea socială: în termeni generali, cetăţenii străini care fac contribuţii la asigurările sociale şi familiile acestora, plătesc pentru asistenţa medicală oferita de instituţiile şi serviciile SNS în aceleaşi condiţii precum şi resortisanţii portughezi.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, serviciile de asistenţă medicală sunt oferite gratuit sau la un cost redus, avînd în vedere condiţiile economice şi sociale naţionale. Cetăţeanul achită o sumă, cunoscut sub numele de co-plată, în conformitate cu tarifele în vigoare, pentru fiecare consultare sau serviciu furnizat.
Testele clinice, razele X şi alte teste de diagnostic sunt, de asemenea, obiectul sistemului de co-plăţi în conformitate cu ratele stabilite prin lege.

Următoarele categorii de cetăţeni sunt scutite de co-plăţi:

• copiii, de la naştere pînă la vîrsta de 12 ani (inclusiv);
• tinerii care sunt în curs de consiliere cu centrele de tineret în ceea ce priveşte monitorizarea stării de sănătate şi de sănătatea sexuală şi reproductivă;
• femeile gravide;
• femeile aflate în perioada postnatală (perioadă de 8 săptămîni de la naştere);
• femeile care au beneficiat de servicii de planificare familială;
• şomerii care sunt înregistraţi într-un Centru de ocupare a forţei de muncă, precum şi persoanele întreţinute de aceştia;
• persoanele care beneficiază de prestaţii oficiale ca urmare a dificultăţilor economice;
• persoanele cu o boala cronică recunoscut de lege şi certificată de către un medic.

2. Cetăţenii străini care nu aduc contribuţii la securitatea socială: cetăţenii străini care nu aduc contribuţii la securitatea socială ar putea să achite pentru prestarea serviciilor, în conformitate cu grila de tarife în vigoare, cu excepţia cazului cînd:

• o altă persoană din familia lor aduce contribuţii.
În astfel de cazuri, resortisanţii străini trebuie să plătească pentru serviciile de sănătate, în aceleaşi condiţii acordate cetăţenilor portughezi;
• acestea se confruntă cu dificultăţi economice. Circumstanţele economice şi sociale ale persoanei trebuie să fie verificate de către Oficiul de Securitate Socială (trebuie să prezinte un document în acest sens emis de biroul în cauză);
• acestea necesită îngrijiri medicale şi se găsesc într-o situaţie care constituie un risc pentru sănătatea publică şi în cazul în care serviciile de sănătate sunt gratuite:
1. Toate bolile transmisibile (fiind toate bolile care fac obiectul notificării obligatorii, cum ar fi: tuberculoza, HIV / SIDA şi bolile cu transmitere sexuală);
2. Sănătatea maternă, sănătatea copiilor şi de planificare familială (toate situaţiile date sunt acoperite din cauză că, din punct de vedere al sănătăţii publice, acestea implică toate aspectele legate de prevenirea primară, secundară şi terţiară);
3. Vaccinarea (vaccinuri incluse în Planul Naţional de Imunizări sunt oferite gratuit).

Cum pot face sugestii sau reclamaţii?
În fiecare unitate de îngrijire a sănătăţii există cîte o carte plîngeri (carte galbenă), unde aveţi posibilitatea şi ar trebui să vă înregistreze reclamaţiile dumneavoastră. Puteţi merge, de asemenea, la biroul utilizatorului din cadrul unităţii date pentru a scrie o scrisoare adresată Direcţiei Generale de Sănătate sau către ministrul Sănătăţii.

Cum trebuie să procedez dacă îmi este refuzată îngrijirea sănătăţii?
Ar trebui să mergeţi la biroul Centrului de Sănătate sau la spital sau, alternativ, la biroul sediului regional al Serviciului de Sănătate. Puteţi merge, de asemenea, la Direcţia Generală de Sănătate, Ministerul Sănătăţii sau la Centrul Naţional de Sprijin pentru Imigranţi în cadrul Oficiul Înaltului Comisar pentru Imigraţie.

Urgenţe
Ce este un caz de urgenţă?
Orice situaţie în care o întîrziere în diagnostic sau tratament poate provoca riscuri semnificative sau rău pentru pacient este o urgenţă medicală, de exemplu, traumatism grav, intoxicaţie gravă, arsuri, stop cardiac sau respirator.

Ce sunt urgenţele medicale?
Unele situaţii sunt considerate ca fiind urgenţe medicale, din cauza gravităţii extreme a situaţiei sau deoarece acestea necesită utilizarea serviciilor de telecomunicaţii sau aranjamente speciale pentru transportul pacientului.

Ce trebuie să faceţi în caz de urgenţă?
Cînd viaţa este în pericol, ar trebui să mergeţi direct la un spital, în alte cazuri, cereţi sfatul de la Centrul de Sănătate din zona dumneavoastră de reşedinţă.

Ce trebuie să fac în caz de urgenţă? Care număr de telefon ar trebui să apelez?
Ar trebui să sunaţi imediat la serviciile de urgenţă 112. Apelul, de serviciile şi transportul sunt gratuite.

Dacă nu este vorba despre o urgenţă, atunci operatorul (112) mă va sfătui cum să procedez?
Da. Centrul de recepţionare a Urgenţelor de la Pacienţi (EPRC) vă va sfătui cum să procedaţi, în funcţie de situaţie.

Centrele de sănătate şi asistenţă medicală primară

Ce este un centru de sănătate?
Centrul de Sănătate este unitatea de bază a Serviciului Naţional de Sănătate (SNS), care furnizează servicii de sănătate pentru populaţie.

Centrul de sănătate este primul loc unde ar trebui să mergeţi în caz de necesitate.
La Centrul de Sănătate veţi găsi medici de familie şi de medicină generală, medici de sănătate publică (delegaţi de sănătate) şi asistente medicale care vă vor oferi toate îngrijirile de sănătate care aveţi nevoie, inclusiv îngrijirea de prevenire şi tratament. În afară de personalul administrativ, puteţi găsi, de asemenea, alţi profesionişti din domeniul sănătăţii, la unele centre de sănătate, inclusiv lucrători sociali, psihologi, nutriţionişti şi dentari igieniști.

În care centru de sănătate trebuie să mă înregistrez?
Centrele de sănătate sunt distribuite în zonele rezidenţiale. Ar trebui să mergeţi la Centrul de Sănătate din zona dumneavoastră rezidenţială şi să obţineţi informaţii cu privire la orele de deschidere, serviciile de spitalizare disponibile, teste de diagnosticare disponibile. Centrul de Sănătate din zona dumneavoastră de reşedinţă vă va elibera cu un card medical, care trebuie să fie prezentat atunci cînd apelaţi la serviciile prestate de Centrul de Sănătate sau de orice altă unitate de sănătate publică.

Care sunt orele de deschidere?
În general, zile lucrătoare durează de la 8:00 pînă la 20:00. Unele Centre de Sănătate sunt deschise pentru mai multe ore şi în decursul week-end-ului pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă. Unele servicii (şi anume consultaţii, vaccinări şi acordarea preparatelor injectabile) sunt disponibile numai la anumite ore.

Ce însemnă monitorizarea stării de sănătate?
Aceasta este monitorizare sănătăţii dumneavoastră prin consultări periodice. Unele grupuri de populaţie, cum ar fi copiii, adolescenţii, femeile gravide, persoanele în vîrstă, oamenii de anumite profesii şi persoanele care suferă de o boală cronică, sunt deosebit de vulnerabile la boli, prin urmare, acestea ar trebui să se asigure prin consultări periodice pentru a-şi monitoriza starea sănătăţii . Urmaţi sfatul dat de către medicul de familie.

Sistemul de securitate socială

I. Înregistrarea în cadrul sistemului de securitate socială
Înregistrarea lucrătorilor în sistemul securităţii sociale este pe viaţă şi asigură:
• Acoperire în cadrul sistemului de securitate socială;
• Alocarea unui număr de identificare de securitate socială (NISS);
• emiterea unui card de securitate socială.
În cazul în care Oficiul de Securitate Socială nu vă oferă un număr de identificare de securitate socială (NISS), puteţi solicita un număr de NISS pentru o persoană fizică sau o persoană juridică pe site-ul web al Securității Sociale.

Sistemul general de securitate socială pentru angajaţi
Acest sistem se referă la acordarea beneficiilor pentru persoanele angajate din punct de vedere legal.

Cine ar trebui să se înregistreze?
Este datoria angajatorului de a înregistra angajaţii din momentul cînd aceştia au intrat în serviciul lor. Înregistrarea intră în vigoare de la data de 1 a lunii în care persoana angajată a început să îşi execute atribuţiile de serviciu.
Declaraţia obligatorie în ceea ce priveşte începerea muncii de către un salariat nou-angajat (1)

Angajatorul trebuie să:
• Informeze biroul de securitate socială în cauză, în formă scrisă, cu privire la începerea exercitării activităţii de către noii angajaţi, în cazul în care contractul de muncă este deja în vigoare; sau
• Să furnizeze aceleaşi informaţii prin Internet, la www.seg-social.pt, utilizînd serviciul online de securitate socială (Segurança Social Directa);
• Să asigure noii angajaţi cu o declaraţie în care este specificată data începerii exercitării obligaţiunilor de serviciu şi numărul de identificare de securitate sociale a angajatorului (NISS) şi numărul fiscal (NIF).
Lucrătorii ar trebui să informeze, de asemenea, biroul în cauză de securitate socială, în scris, despre începutul activităţii lor profesionale sau despre începerea activităţii lor cu un nou angajator. Imposibilitatea de a comunica acest lucru poate duce la lipsa de acces pentru asigurarea bunăstării.

Sistemul general de securitate socială pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente
Lucrătorii care iniţiază o activitate în calitate de persoane care desfășoară o activitate independentă sunt obligate să adere la sistem şi / sau să se înregistreze la biroul de securitate socială, dacă nu au făcut încă acest lucru.
Începînd cu 1 martie 2007, persoanele care desfăşoară activităţi independente nu mai trebuie în mod obligatoriu să informeze biroul de securitate socială din start despre suspendarea sau încetarea activităţii lor profesionale sau de afaceri; aceste informaţii vor fi comunicate oficial la Institutul de Securitate Socială (Instituto da Segurança Social, I.P.) de către autorităţile portugheze de impozitare.
Această procedură nu scuteşte persoanele de obligaţia de a furniza biroului de securitate socială orice informaţii necesare pentru a dovedi situaţii speciale în cazurile în care astfel de informaţii nu pot fi obţinute în mod oficial sau în cazul în care întrebările date au fost ridicate.

Care este procedura de înregistrare a lucrătorilor?
Tabelul de mai jos indică procedura de înregistrare în domeniul securităţii sociale a lucrătorilor.

CÎND

 

 

 

Pînă la sfîrşitul lunii următoare celei în care a început activitatea.

 

 

- Pînă la data de 15 a lunii, care este a 13-a la număr de la data cînd activitatea a început, pentru lucrătorii care se încadrează într-un sistem obligatoriu (primul sistem).
- Pînă la data de 15 a lunii următoare celei cînd activitatea a început, pentru lucrătorii aflaţi deja în cadrul unui regim de asigurare şi care îşi re-încep o activitate în calitate de persoană care desfăşoară activităţi independente.

UNDE

Biroul de securitate socială care acoperă locul de muncă.

Biroul de securitate socială care acoperă zona de reşedinţă.

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE

 

 

 

 

- Formularul de identificare şi, în cazul lucrătorilor străini, un formular de identificare suplimentar (formular standard), împreună cu viza de muncă sau autorizaţia de şedere.

- Cartea de identitate (sau certificatul de naştere sau paşaport) şi, de asemenea:

Angajatul:

- Carte de identitate de securitate socială în cazul în care deja e înregistrat;
- Carte de identitate fiscală pentru Persoane fizice;
- Pentru angajaţii care desfăşoară activităţi casnice: carte de identitate şi Cartea de identitate fiscală pentru Persoane fizice a angajatorului;
- Pentru un muncitor străin: Formularul suplimentar de identificare, folosind formularul standard de tip RV1006-DGSS.

Persoana care desfăşoară activităţi independente:

- Declaraţia de începere a activităţii în scopuri fiscale;
- Cardul de securitate Socială al Beneficiarului, dacă este deja înregistrat;
- Carte de identitate fiscală pentru persoane fizice sau juridice, în cazul persoanelor care desfăşoară o activitate independentă.

I. Contribuţii de securitate socială
Sistemul general de securitate socială pentru angajaţi

Marea majoritate a contribuţiilor pentru angajaţi sunt calculate la rata de 34.75% pentru plăţile de venit:
• 11% fiind plătite de către angajat şi
• 23.75% fiind plătite de către angajator.

Contribuţiile care urmează să fie făcute de angajaţi sunt deduse din plăţile pe venit şi sunt plătite la serviciile de securitate socială de către angajator.
În cazul angajaţilor în servicii casnice, contribuţiile sunt calculate la rata de 26,7%, dintre care:
• 17,4% fiind achitate de către angajator şi
• 9,3% fiind achitate de către angajat.

Această rată de contribuţie se aplică la un venit standard, cunoscut sub numele de valoarea de bază de contribuţii şi alcătuind 70% din Indicele de Sprijin Social (IAS) (Legea nr 53 - B/2006 din 29 decembrie (3). Cu scopul de a plăti contribuţiile, sumele lunare, zilnice şi orare sunt calculate în baza sumei care constituie valoarea de bază, în conformitate cu tabelul următor:

Calcularea sumei / valoarea de bază
Lunar (IAS x 70%)
De zi cu zi (IAS x 70%): 30
Pe oră (IAS x 70% x 12): (52 x 40)

Plata contribuţiilor
Plata contribuţiilor în ceea ce priveşte salariaţii este responsabilitatea angajatorului.
Contribuţiile trebuie să fie plătite lunar între datele de 1 şi 15 a lunii următoare lunii la care plăţile se referă.

Sistemul general de securitate socială pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente
Valoarea contribuţiei depinde de sistemul de protecţie ales de persoană, deoarece există două opţiuni: un sistem de protecţie obligatoriu (mai restrictiv) şi un sistem de protecţie extinsă.
Suma (valoarea de bază de contribuţii) este aleasă de la 10 scale indexate cu indicele de Ajutor Social (IAS).
Ratele aplicabile la cuantumul ales sunt următoarele:
- Schema obligatorie - 25,4%
- Extinderea sistemului - 32%

Plata contribuţiilor
Contribuţiile pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente trebuie să fie plătite lunar între data de 1 şi 15 a lunii următoare lunii la care plăţile se referă.

III. Acoperirea de securitate socială
Sistemul de securitate socială oferă protecţie în caz de boală, bătrîneţe, invaliditate, deces, văduvie şi de orfan, de şomaj, precum şi orice situaţie care implică o lipsă sau o reducere a mijloacelor de subzistenţă sau a incapacităţii de muncă. Acesta include sistemul de Provident, Sistemul de Protecţie Socială a cetăţeniei şi Regimul Suplimentar.

Îndemnizaţii
Îndemnizaţiile de securitate socială se acordă în temeiul sistemului de stat de securitate socială şi sunt concepute pentru a proteja lucrătorii, familiile lor şi persoanele aflate în situaţii care implică o lipsă sau o reducere a mijloacelor de subzistenţă (4).
Aceste plăţi sunt acordate în situaţiile care implică obligaţii de familie, de boală, maternitate şi paternitate, adopţie, şomaj, accidente de muncă şi boli profesionale, invaliditate, limită de vîrstă, deces şi, de asemenea, în situaţii de handicap, dependenţă şi greutăţile financiare şi sociale.

Alocaţiile familiale
Aceste plăţi sunt menite să ajute cu cheltuielile privind gestionarea unei familii.

Beneficii

Beneficii

Alocaţii de familie
pentru copii
şi persoanele tinere

Sunt alocate lunar, pentru copii şi tineri, în conformitate cu drepturile pe care le au aceştia, pentru a unele din costurile pentru întreţinere şi educaţia membrilor familiei.

- Pînă la vîrsta de 16 ani;

- De la vîrsta de 16 la 24 de ani, cu condiţia ca aceste persoane studiază la nivelurile de învăţămînt prevăzute de lege sau frecventează cursuri recunoscute legal ca fiind echivalente (5).

- Persoanelor pînă la vîrsta de 24 de ani, dacă este cu dezabilități, cu dreptul la prestaţii de invaliditate. Această perioadă poate fi prelungită pentru încă 3 ani, în cazul în care persoana în cauză studiază în cadrul unei instituţii de învăţămînt superior sau frecventează un curs echivalent sau care desfăşoară o activitate esenţială pentru acordarea unei diplome de un anumit grad.

Alocaţii pre-natale
şi alocaţii
suplimentare de
familie

Alocaţia pre-natală familială se plăteşte lunar femeilor gravide, de la a 13-a săptămînă de sarcină pînă şi inclusiv în luna de naştere. Atunci cînd în familie apare al doilea copil sau orice copil în afară de primul, alocaţia familială complementară este plătită lunar pentru toţi copiii între 12 şi 36 de luni.

Alocaţii pentru înmormîntare

O plată unică acordată persoanelor care prezintă dovezi documentate a cheltuielilor de înmormîntare.

Cine este acoperit?
Persoanele care au dreptul la alocaţii familiale sunt resortisanţii portughezi şi străini, refugiaţii şi apatrizii care au reşedinţa pe teritoriul portughez sau se află într-o situaţie echivalentă, cu condiţia ca acestea să îndeplinească condiţiile generale şi specifice de acordare a acestor prestaţii.

Alocaţiile de şomaj
Alocaţiile de şomaj sunt plătite drept compensaţie pentru pierderile de venituri datorate şomajului involuntar.

Beneficii

Plăţi lunare pentru perioade fixe

Prestaţii de şomaj

Pentru persoanele care sunt în şomaj involuntar cu condiţia ca acestea să îndeplinească condiţiile necesare, inclusiv perioada de calificare.

Beneficii pentru extinderea şomajului (6)

Pentru persoane:

- Cine nu respectă perioada de calificare pentru accesul la alocaţii de şomaj. În acest caz, perioada de calificare este mai scurtă;

- În legătură cu peroanele în cazul cărora termenul de plată a prestaţiilor s-a încheiat, dar starea de şomaj continuă.

Beneficii de şomaj parţial

Pentru persoanele care primesc ajutoare de şomaj şi care sunt angajate într-un contract de munca part-time cu condiţia ca acestea să îndeplinească condiţiile necesare.

Cine este acoperit?
Beneficiarii din cadrul sistemului general de securitate socială şi anume angajaţii care sunt rezidenţi în mod legal pe teritoriul portughez şi persoanele care sunt la pensie de invaliditate, care nu sunt angajate, dar sunt considerate capabile de a lucra.

Îndemnizaţii în caz de boală
Prestaţiile de boală sunt plătite drept compensaţie pentru pierderile de venituri care rezultă din incapacitatea temporară de muncă din cauză de boală.

Beneficii

Plăţi efectuate

Îndemnizaţii în caz de boală

În situaţiile care implică incapacitate temporară de muncă din cauză de boală, cu condiţia că incapacitate este certificată de către o autoritate competentă a Serviciului Naţional de Sănătate şi cu condiţia că solicitantul îndeplineşte condiţiile necesare pentru acordarea beneficiilor. Beneficiul este plătit lunar pentru o perioadă limitată de timp. (7)

Compensaţii de despăgubire

În urma unei boli pentru care îndemnizaţiile au fost plătite, în cazul în care beneficiarul nu are dreptul şi nu a fost plătit pentru concediu, Crăciun şi alte beneficii similare, de către angajator.

Cine este acoperit?
Beneficiarii din cadrul sistemului general de securitate socială şi anume angajaţii, lucrătorii independenţi care au optat pentru schema extinsă (8), precum şi unele grupuri de beneficiari din cadrul schemei de securitate socială pentru voluntariat (lucrătorii maritimi şi străjerii de pe navele deţinute de companiile străine şi persoanele care primesc burse academice de cercetare).
Persoanele care primesc burse academice de cercetare în cadrul sistemului de securitate socială pentru voluntariat, precum şi lucrătorii casnici acoperiţi de sistemul general de securitate socială pentru salariaţi, au dreptul la îndemnizaţii de boală în aceleaşi condiţii ca şi persoanele care desfăşoară activităţi independente.

Îndemnizaţii de maternitate, paternitate şi adopţie
Beneficiile enumerate mai jos sunt plătite drept compensaţie pentru pierderile de venituri datorate sarcinii, maternităţii, paternităţii, adopţiei, îngrijirii copiilor minori (sau echivalentul legal), care sunt bolnavi şi pentru îngrijirea copiilor, persoanelor cu handicap (sau echivalentul legal) sau pentru persoanele bolnave cronic.

Beneficii (Îndemnizaţii)

Plăţi efectuate

Maternitate

Pentru mame în timpul concediului de maternitate - 120 zile consecutive (90 dintre care sunt acordate pentru perioada de după naştere). Concediul poate fi de 150 de zile consecutive, în cazul în care mama doreşte acest lucru, cu perioada suplimentară luate după naştere.

Paternitate

Pentru un tată, un concediu de paternitate este acordat pentru 5 zile lucrătoare, care urmează să fie luate în termen de 30 zile de la naşterea copilului sau în timpul perioadei cînd tatăl înlocuieşte mama sau apare ca însoţitor al nou-născutului din cauza incapacităţii sau decesului mamei sau printr-o decizie comună a ambilor părinţi.

Adopţie

Pentru o persoană care adoptă unui copil sub vîrsta de 15 ani, pentru o perioadă de 100 de zile imediat după acordarea responsabilităţii juridice sau administrative asupra minorului.

Concediu pentru creşterea copilului

Pentru tată, pentru primele 15 zile (consecutive) de concediu pentru creşterea copilului, în cazul în care aceasta urmează imediat după concediul de maternitate sau paternitate.

Concediu specialpentru
bunici

Pentru bunicii, pentru o perioadă de 30 de zile consecutive, în cazul copiilor născuţi din părinţi cu vîrsta mai mică de 16 ani, care locuiesc cu bunicii şi cu condiţia ca soţul beneficiarului este angajat în cîmpul muncii sau este fizic sau psihic incapabil de a avea grijă de copil sau nu locuieşte sub acelaşi acoperiş.

Riscuri specifice

Pentru femeile care sunt gravide, care au născut de curînd sau care alăptează şi sunt supuse unor riscuri specifice legate de condiţiile de muncă, pentru perioada în care este necesar să se evite expunerea la astfel de riscuri.

 

Beneficii
(Îndemnizaţii)

Plăţi efectuate

Îndemnizaţii în
cazuri de boală
a urmaşilor
care sunt minori sau cu handicap

Pentru o perioadă de 30 de zile în fiecare an calendaristic, pe linie descendentă, persoanelor aflate în incapacitate de muncă, deoarece acestea necesită ajutor urgent şi esenţial, din motive de boală sau accident, pentru copiii copiilor lor, vitregi sau adoptaţi, care au vîrsta mai mică de 10 de ani (sau orice vîrstă, în cazul persoanelor cu handicap) şi care locuiesc împreună cu ei şi fac parte din gospodăria lor.

Îndemnizaţii în
cazuri de handicap grav
sau persoane bolnave cronic

Pentru persoanele aflate în incapacitate de muncă, care trebuie să îngrijească de copiii lor cu handicap grav sau bolnavi cronic, vitregi sau copiii adoptaţi, care sunt mai puţin de 12 de ani şi care locuiesc împreună cu ei şi fac parte din gospodăria lor. Durata: 6 luni cu posibilitatea de reînnoire de pînă la 4 ani, în primii 12 ani.

Cine este acoperit?
Beneficiarii din cadrul sistemului general de securitate socială şi anume angajaţii, care desfăşoară activităţi independente şi persoanele care au optat pentru schema extinsă (10), precum şi unele grupuri de beneficiari din cadrul schemei de securitate socială pentru voluntariat (lucrătorii maritimi şi străjerii de pe navele deţinute de companiile străine şi persoanele care primesc burse academice de cercetare).

Boli profesionale
Bolile considerate boli profesionale sunt acele care figurează pe lista bolilor profesionale, precum şi orice alt prejudiciu sau tulburare funcţională sau boală care nu indicată în lista în cauză, dar care este o consecinţă inevitabilă şi directă a unei activităţi desfăşurate de lucrător şi care nu rezultă din procesul normal de îmbătrînire a organismului.

Pensia de invaliditate
O pensie de invaliditate este destinată pentru a compensa pierderile de venituri ca urmare a incapacităţii permanente de muncă.

Beneficii (13)

Plăţi efectuate

Pensie de invaliditate

Pentru persoanele care au incapacitate permanentă de a efectua ocupaţiei lor (din cauza non-muncă din motive legate), astfel cum verificate de către sistemul de verificare incapacitatea, cu condiţia ca ele să îndeplinească în perioada de calificare.

To persons who have permanent incapacity to carry out their occupation (due to non-work related reasons), as verified by the Incapacity Verification System, provided they satisfy the qualifying period.

Cine este acoperit?
Beneficiarii din cadrul sistemului general de securitate socială şi anume angajaţii şi lucrătorii independenţi, precum şi beneficiarii Sistemului de securitate socială pentru voluntariat.

Îndemnizaţii pentru handicap
Aceste beneficii sunt concepute pentru a oferi un sprijin în situaţii care implică persoanele cu handicap.

Beneficii

Plăţi efectuate

Suplimentepentru persoanele cu handicap

Ca un supliment la îndemnizaţia familială pentru copii şi tineri. Plata se face ca o compensaţie pentru cheltuielile familiale suplimentare care rezultă din descendenţii beneficiarilor (în vîrstă de 24 ani sau mai puţin), aflaţi la un centru de reabilitare sau care au nevoie de educaţie individuală şi / sau de sprijin terapeutic specific. (18)

Alocaţii pentru Educaţie Specială

Pentru a compensa costurile pentru educaţia specială a unui copil cu handicap sau a unei persoane tinere (în vîrstă de 24 de ani sau mai puţin) primite ca suport pentru educaţie specială de la o instituţie cu scop lucrativ.

Prestaţii lunare peviaţă

Pentru a descendentilor sub îngrijirea unui beneficiar în cadrul regimului general (19), care sunt in varsta de 24 ani sau mai mult şi care au o fizic, organic, cu motor senzoriale, sau handicap mental ceea ce face imposibil pentru ei sa se sprijine de lucru.

Supliment Special de Solidaritate

Ca un supliment la prestaţiile lunare pe viaţă şi la pensiile de invaliditate. Valoarea acestei plăţi lunare variază în funcţie de vîrsta beneficiarului.

Pensie Extinsă de invaliditate

Pentru persoanele aflate în situaţii de dificultate economice sau socială care au 18 ani sau mai mult, prin sistemul non-contributiv, cu condiţia că acestea au fost declarate ca fiind nepotrivite pentru orice lucru şi acest lucru a fost certificat de către sistemul de verificare a incapacităţii (SVI).

Cine este acoperit?
Copiii şi tinerii cu handicap care sunt dependenţi de beneficiari în cadrul schemei generale de securitate socială sau prin sistemul non-contributiv şi care suferă de dificultăţi economice şi sociale.

Alocaţii de Integrare Socială (RSI)

Alocaţia de integrare socială include un program de integrare şi este proiectată pentru a oferi sprijin adecvat pentru persoane şi familiile lor. Acest sprijin este destinat să le ajute în asigurarea necesităţilor lor de bază şi pentru a facilita integrarea lor în cîmpul muncii, în societate şi comunitate.

Beneficii

Plăţi efectuate

Plata pentru Integrarea socială

Pentru persoanele care au 18 ani sau mai mul şi care nu dispun de suficiente mijloace economice pentru satisfacerea necesităţilor lor esenţiale. Cei cu vîrste sub 18 ani sunt, de asemenea, incluşi în lista beneficiarilor, dacă au minori care sunt punct de vedere economic dependenţi de aceştia - aceasta include şi femeile gravide.

Suportul special (23)
Aceasta este o plată suplimentară făcută în următoarele cazuri:
- În cazul în care gospodăria include persoane cu handicap fizic sau mental grav;
- În cazul în care gospodăria include persoane cu o boală cronică (în astfel de cazuri, un raport medical trebuie prezentat);
- În cazul în care gospodăria include persoane în vîrstă aflate într-o situaţie de dependenţă financiară;
- Pentru a ajuta cu plata chiriei sau ipotecii (trebuie să prezinte chitanţa pentru chirie sau o declaraţie din partea băncii, după caz).

Cine este acoperit?
Persoanele aflate în situaţii de dificultate economică sau socială care îndeplinesc următoarele condiţii:
- Sunt rezidenţi legali în Portugalia;
- Nu beneficiază de plăţi de securitate socială sau de bunăstare acordate în mod individual sau ca o gospodărie, care sunt egale cu sau mai mari decît suma prevăzută de lege (suma RSI);
- Să prezinte o declaraţie în scris, prin care confirmă că se va înscrie şi va participa la un program de integrare;
- Trebuie să fie înregistrate la Centrul de ocupare a forţei de muncă (Centro de Emprego), în zona de reşedinţă, în caz de şomaj şi de îndeplinire a condiţiilor de muncă;
- Dovada confruntării cu dificultăţi economice;
- Să aibă vîrsta de 18 ani sau mai mult, cu excepţia următoarelor cazuri:
- Au minori în grija lor, care sunt exclusiv dependenţi de persoana în cauză;
- Femeile gravide;
- Parteneriat non-marital pentru un termen mai mare de un an.

Acţiunea socială
Scopul acţiunii sociale este de a preveni şi remedia aceste situaţii socio-economice dificile şi inegalitatea, dependenţa socială, disfuncţia sau excluderea, precum şi de a sprijini integrarea persoanelor în comunitate şi pentru a dezvolta abilităţile lor.
Aceasta are ca scop, de asemenea, să ofere protecţie specială pentru categoriile cele mai vulnerabile din comunitate şi anume copiii, tinerii, persoanele cu handicap şi în vîrstă, precum şi persoanele aflate în situaţii de dificultate economică sau socială.

Ce implică acţiunea socială de fapt?
În practică, acţiunea socială prevede:
- Acces la reţeaua naţională de servicii şi facilităţi sociale;
- Sprijin prin intermediul programelor care luptă împotriva sărăciei, disfuncţionalităţilor, marginalizării şi excluderii sociale;
- Prestaţii în numerar, în cazuri excepţionale;
- Prestaţii în natură;

Accesul la programele de acţiune socială depinde de:
- O analiză a împrejurărilor în care se află persoanele şi a familiile acestora, efectuată de către lucrătorii sociali şi consilierii care vor asigura, de asemenea, informare, orientare şi ghidare;
- Extinderea reţelei naţionale de servicii sociale şi facilităţi;
- Resursele financiare ale Serviciilor.

Informaţii suplimentare
- Vizitaţi site-ul de securitate socială la http://www.seg-social.pt/inicio

- Utilizaţi Ghidul de securitate socială (Segurança Social Directa) - noua modalitate pentru persoane şi firme de a se familiariza cu sistemul de securitate socială, disponibil pe Internet.- Mergeți la un birou de Securitate Socială.

Ghid privind migrația legală a moldovenilor în Portugalia

Ghid privind migrația legală a moldovenilor în Portugalia

Angajarea în Portugalia
Sosirea în Portugalia pentru angajare
Întemeierea unei afaceri în Portugalia
Tipurile de companii
Tipuri de angajare în câmpul muncii
Contracte de angajare în câmpul muncii
Desfăşurarea unor activităţi independente
Remunerarea
Orele de lucru
Concediul anual şi de odihnă
Încetarea angajării
Categorii speciale
Reprezentarea intereselor lucrătorilor
Litigiile de muncă şi grevele
Formulare de tip E
Îndemnizaţii de şomaj
Portugalia: îndrumar de afaceri - 2018

Angajarea în Portugalia

Angajarea în Portugalia, căutarea unui loc de muncă, demararea unei afaceri?
Pentru mulţi oameni stabilirea cu traiul pe teritoriul Portugaliei este generată de dorinţa de a schimba stilul de viaţă - o idee pentru o nouă afacere, o oportunitate de schimbare a carierei, pensionare, un job nou sau începerea studiilor. În cazul stabilirii cu traiul pentru angajarea în cîmpul muncii, chestiunile legate de acest lucru pot fi gestionate de către angajator. Cu toate acestea este întotdeauna util să înţelegeţi sistemul de funcţionare.

Indiferent de motivul strămutării, este util să înţelegem ce implică căutarea unui loc de muncă, regulile de obţinere a unui permis de muncă - şi pentru cei din domeniul antreprenorial - cum să înfiinţeze o afacere pe cont propriu, fie ca una de familie, fie să implementeze un proiect grandios.

Cetăţenii din ţările care nu sunt membre ale Uniunii Europene au nevoie de un permis de muncă (Autorização de trabalho), pentru a lucra în Portugalia. Un viitor angajator poate aplica pentru obţinerea acestuia de la biroul local de muncă. O viză de intrare este de asemenea necesară de la Oficiul portughez pentru Imigrari.

Resortisanţii dintr-o ţară UE trebuie pur şi simplu să aibă un permis de şedere (Cartão de Residencia), care se obţine de la Biroul portughez de Imigrări și Frontiere (Serviços de Estangeiras e Fronteiras, SEF).

Sosirea în Portugalia pentru angajare

Orice persoană care lucrează în Portugalia trebuie să contribuie la securitatea socială şi să plătească impozite. La sosirea în Portugalia o serie de sarcini oficiale trebuie să fie realizate cît mai curînd posibil.

Acestea sunt:
1. Obţineţi un card de reședinţă (Cartão de Residencia). Acesta este un document oficial juridic pe care toate statele UE şi non-cetăţenii UE trebuie să îl obţină de la Oficiul portughez pentru Imigrări și Frontiere (Serviços de Estrangeiros e Fronteiros).
2. Înscrieţi-vă pentru Securitatea Socială (Segurança Social). Dacă solicitantul este angajat full-time sau part-time pentru o companie sau desfăşoară activităţi independente, acesta trebuie să plătească contribuţii pentru asigurările sociale.
3. Luaţi un cod fiscal (Numero fiscala de Contribuinte) care este obţinut de la filiala locală a directorului general al Fiscului (Direcçaõ-Geral dos Impostos) din zona de reşedinţă.
Departamentul de securitate socială şi fiscală trebuiă să vadă următoarele documente. Luaţi-le cu dumneavoastră în cazul în care detaliile vor fi înregistrate:
• Paşaportul sau cartea de identitate (Passaporte / Bilhete de Identidade);
• fotocopii autorizate ale declaraţiilor fiscale pentru trei ani din ţara anterioară de reşedinţă;
• Numărul de Asigurare Naţională din ţara de origine.

O fişă temporară (talão) vă va fi emisă, iar numărul fiscal va fi trimis la adresa de domiciliu în termen de cîteva săptămâni.

Lucrul pentru un angajator (Segurança Social por Conta de Outrem)
În cazul în care angajatul lucrează fie full-time, fie part-time la o companie multinaţională, societate portugheză sau o companie străină care operează în Portugalia, atunci contribuţiile de asigurări sociale vor fi deduse automat din salariul lunar, în funcţie cîştigul lunar. Angajatorul, de obicei, trebuie să plătească în jurul valorii de 24 la sută, în timp ce angajatul plăteşte 11 - 15 la sută.

Desfăşurarea activităţilor independente (Trabalhador Independente)

Cetăţenii Uniunii Europene care desfăşoară activităţi independente sunt responsabili pentru plata contribuţiilor la asigurările sociale. Acestea pot fi plătite la oficiul poştal (Correios de Portugal) sau prin intermediul maşinilor ATM Multibanco. O carte verde pentru încasări - Modelul N º 6 - (de fapt, acum albastră), numită Caderneta Verdes Recibos va fi emisă pentru o mică taxă de către biroul fiscal local din zona dumneavoastră de reşedinţă.

Cetăţenii Uniunii Europene care desfăşoară activităţi independente sunt, de asemenea, responsabili pentru deducerea impozitului pe venit (IRS), în prezent de 21,5 la sută şi de taxa pe valoarea adăugată (TVA), în prezent de 21 la sută, în cartea verde pentru încasări. Se aşteaptă creşterea acestor rate între 22 şi 23 la sută în 2011.

Pentru fiecare serviciu şi factură trimisă vă va fi emisă cartea verde şi următoarele detalii trebuie şi fie completate:
• Numele şi adresa contribuabilului;
• Numărul Fiscal al plătitorului (Numero fiscala de Contribuinte);
• Activitatea exercitată (Actividade Exercida);
• Numele Clientului (Nome de Cliente);
• Numărul Fiscal al Clientului (Numero fiscala de Contribuinte);
• Suma achitată (Importîncia);
• Taxa pe valoarea adăugată (TVA);
• Sub Total (Suma + TVA);
• Impozitul pe venit reţinut la sursă (Retenção na Fonte);
• Suma primită după deducere (Importîncia recebida);

Chitanţa trebuie să fie datată şi semnată, iar copia albastră trebuie trimisă cu factura la client, în timp ce copia albă este reţinută în carte pentru contabilitate.

 

Întemeierea unei afaceri în Portugalia

Scurtă introducere în procesul de iniţiere a unei afaceri în Portugalia
În multe cazuri, procesul de înfiinţare a unei afaceri în Portugalia se poate face într-o singură zi.

Atenţie!
Cerinţele pentru obţinerea licenţei şi înregistrării variază pentru diferite tipuri de afaceri şi diferite sectoare de afaceri, astfel încît informaţiile pot oferi doar o imagine de ansamblu asupra procesului.

Investiţii în Portugalia este un site util în limba engleză, care oferă un ghid pas-cu-pas pentru înfiinţarea unei afaceri şi liste licenţelor şi aprobărilor care sunt necesare.

Cine poate înfiinţa o afacere în Portugalia?
Atît cetăţenii portughezi, cît şi cei străini pot înfiinţa o afacere prin intermediul unui avocat sau notar în posesia unui certificat digital.
Nu există restricţii privind înfiinţarea unei companii în Portugalia de către persoanele străine, atîta timp cît acestea sunt rezidenți legali şi au autorizațiile necesare de muncă şi de investiţii minime de capital pentru a face acest lucru.

Aceştia trebuie să aibă:
• Un card de reşedinţă (Cartão de Residencia), emise de către Serviciul portughez pentru Imigrări și Frontiere sau SEF SEF (Serviços de Immigration and Borders);
• Un număr fiscal (Numero fiscala de Contribuinte): indiferent de faptul dacă procesul de iniţiere a afacerii a început sau nu, cei care intenţionează să lucreze trebuie să fie înregistraţi în scopuri fiscale;
• un număr de securitate socială (Cartão de Segurança Social): înregistraţi-vă la Oficiul de Securitate Socială (Repartição de Segurança sociale). Toţi cetăţenii străini care intenţionează să rămână în Portugalia pentru un termen de peste 180 de zile lucrătoare trebuie să plătească pentru securitatea socială.

Tipurile de companie

Există patru tipuri de companii care pot fi înfiinţate în Portugalia. Primele două dintre acestea sunt cele mai comune.Informaţii despre diferite tipuri de structuri de afaceri în Portugalia
• societăţi private cu răspundere limitată (Sociedade Cotele por, LDA): necesită cel puţin doi parteneri, deşi există şi Sociedade Unipessoal, care au un singur partener (fie o persoană fizică sau o entitate colectivă). Entitatea corporativă (şi nu individuală) este responsabilă pentru orice datorii ale companiei. Există o investiţie de capital minim de 5.000 €.
• societăţi comerciale pe acţiuni (SA Sociedade Anónima Corporation): necesită cel puţin cinci acţionari, cu excepţia cazului în care unul dintre acționari este statul, caz în care doar doi acţionari sunt necesari. Entitatea corporativă (şi nu individuală) este responsabil pentru orice datorii ale companiei;
• societăţi de co-parteneriat limitat (Sociedade em Comandita, SC): aceste societăţi au două categorii de parteneri: parteneri inactivi (Sócios Comanditárias), a căror răspundere este limitată la valoarea acţiunilor lor şi parteneri complexi (Sócios Comanditados), care sunt responsabili pentru orice datorii ale companiei;
• societăţile de parteneriat general (Sociedade em Nome Collectivo, SNC): partenerii vor purta răspundere nelimitată pentru orice datorii ale companiei.

Măsurile necesare pentru a stabili o afacere în Portugalia.

Există multe organizaţii care pot oferi consiliere sau ajutor în demararea unei afaceri. Acestea includ Institutul de Înregistrări și Notariat (Instituto dos Registos e do Notariado), Consiliile locale municipale, Oficiile locale de consultare a cetăţenilor (Loja do Cidadão) şi serviciile locale privind ocuparea forţei de muncă. Unele oraşe au ceea ce sunt cunoscute sub numele de Centre pentru Formalitatile de Afaceri (Centros de Formalidades das Empresas, CFE), concepute pentru a facilita înfiinţarea întreprinderilor. CFE poate informa antreprenorii despre exact care documente sunt necesare, pot consilia cu privire la structura cea mai potrivită pentru companie, pot explica complet procedura de înfiinţare şi pot furniza datele de contact ale organismelor guvernamentale corespunzătoare.

• linia de asistenţă telefonică CFE - Tel: 808 213 213 şi 808 201 201
• site-ul web al CFE: http://www.portugalglobal.pt/EN/General/Pages/StartHome.aspx

Deşi nu este esențial din punct de vedere al legii, este, totuşi, util să se recurgeţi la serviciile unui broker de afaceri portughez (Despachante) pentru a vă ajuta să faceţi faţă procedurii administrative. Serviciile acestuia pot fi, de asemenea, necesare pentru a obţine un contabil (Contabilista) şi un avocat (Advogado). Un cont bancar de afaceri (Conta Bancária) este necesar, cu indicaţii clare cu privire la cine poate emite şi semna cecuri.

Alegerea unei denumiri pentru companie
Orice nume propus va fi verificat împotriva unei baze de date computerizate. În cazul în care denumirea nu a fost deja luată, aceasta poate fi înregistrată prin intermediul unui certificat de validare (Certificado de Admissibilidade) emis de Registrul National al Firmelor (Registo Nacional de pessoas Colectivas sau RNPC).

Întemeierea companiei
Mai jos găsiţi un ghid cu indicarea paşilor de bază necesari pentru înfiinţarea unei firme:
• Aplicaţi pentru obţinerea unui Certificat de Validare (Certificado de Admissibilidade) şi pentru o Carte de identitate provizorie a companiei (Cartão Provisorio de Pessoa Collectiva) de la Registo Nacional de Pessoas Colectivas
• Autentificaţi actul de constituire la un notar;
• Aplicaţi pentru obţinerea Deschiderea Declaraţiei de activitate (Declaração de Início de Actividade alin Efeitos Fiscais) la Oficiul Fiscal (Direcção-Geral dos Impostos - DGCI). Acest lucru trebuie făcut în termen de 90 de zile de la emiterea Cărţii de identitate provizorii a companiei.
• Aplicați pentru înregistrarea societăţii la Registrul local al Comerţului (Conservatórias face Comercial Registo); registrul va organiza apoi publicarea companiei în Jurnalul Oficial portughez (Diário da República).
• Înregistrţi-vă la centru regional de Securitate socială
• Înregisraţi-vă la Oficiul de Cadastru Comercial sau Industrial (Cadastro comerciale sau industriale), la Direcţia Generală pentru Activități Economice sau la biroul local regional al Ministerului Economiei în termen de 30 zile.

O persoană sau un colectiv, fie naţional sau străin sau un amestec din cele două poate crea o afacere on-line sau la oricare dintre reprezentanţele One-Stop-Magazine (Centros de Empresas Formalidades DAS) (Centre de Formalitati pentru Companii), la oficiile de Solutii Integrate de Înregistrare (SIR), la birouri sau Registre comerciale din Lisabona şi din întreaga ţară în doar o zi.

Înregistrarea on-line a unei companii
Regimul special on-line permite crearea unei companii prin Internet şi poate fi utilizat atît de către persoane fizice, cît şi de persoane colective cu un certificat electronic adecvat. Acesta va fi necesar pentru obţinerea unui certificat digital. Acesta este un document de identificare digitală, mai degrabă ca noile paşapoarte şi cărţi de identitate digitală. Aceasta înseamnă că fiecare dintre parteneri (sócios) şi avocaţii implicaţi îţi pot prezenta scrisorile de acreditare într-un format digital, inclusiv o semnătură digitală, pentru a dovedi identitatea lor.
• înregistrarea on-line a unei companii se face prin intermediul site-ul web al Empresa Online;
Registrul National al Firmelor (RNPC) este responsabil pentru procesul, indiferent de locul în care sediul central al societăţii este situat;
În cadrul acestui regim special solicitanţii pot alege o companiei aprobată în prealabil şi înregistrată prin mijloace electronice doar trimiţînd un Certificat de admisibilitate (Certificado de Admissibilidade) obținut anterior de la RNPC prin mijloace non-electronice.

Înfiinţarea companiei are loc imediat dacă solicitantul alege unul dintre tratatele sociale pre-aprobate. În cazul în care solicitantul decide să prezinte propriile sale pacte sociale, atunci procesul de constituire durează două zile.

Crearea unei companii într-o oră
Societăţi comerciale şi civile limitate (unipersonale, anonime, în bază de cote, co-parteneriat) pot utiliza schema Guvernului de creare a unei companii într-o oră (Empresa na Hora).
Acest lucru se realizează prin intermediul RNPC la orice sucursală a unui centru de Formalităţi de Înregistrare a Companiilor (CFE) sau la Oficiul specializat sau la biroul integrat de înregistrare. În mod ideal, toţi partenerii ar trebui să fie prezenţi, cu toţi reprezentanţii lor legali şi documente personale şi colective.

CFE va lua toate informaţiile necesare şi va informa Oficiul pentru ocuparea forţei de muncă şi Securitate Socială (Inspecção-Geral do trabalho & Segurança Social), autorităţile fiscale (Direcção-Geral das Finanças) şi Oficiile de cadastru comercial sau industrial (Cadastro comerciale sau industriale). Există reprezentanţi ale acestor departamente în birourile CFE şi deţin toate formularele necesare. Se plăteşte o taxă, plus 0.4 la sută - taxa de timbru.

• Pentru a găsi un birou CFE local: http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Entidades/AL/Paginas/default.aspx

Documentele companiei
Documentele de înregistrare sau de asociere (Escritura Publica) pot fi semnate în prezenţa unui notar (Notário). O copie a articolelor de asociere a companiei şi a contractului (Pacto Social e Certidão face comerciale Registo) pot fi depuse pentru evaluare şi arhivare.

În cazul documentelor, acestea ar trebui să includă următoarele informaţii:
• Identificarea partenerilor / acţionarilor;
• Numele şi tipul societăţii (Limitada, etc);
• Activităţile companiei;
• Sediul central al companiei;
• Capitalul social al companiei;
• Cota de capital a fiecărui acţionar / partener în cadrul societăţii;
• Toate bunurile care formează capitalul social în natură şi în numerar.

Odată ce documentele companiei sunt semnate şi toate celelalte proceduri au fost efectuate (impozite şi asigurări sociale), documentele sunt trimise la Registrul Comercial local, în zona în care este situată compania. Ţine de responsabilitatea acestora să asigure înregistrarea finală a companiei la RNPC şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial (Diário da Republica).

După înregistrare
• Informaţi IDICT (Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de trabalho) (Entitatea de Supraveghere a Problemelor de lucru) cu privire la numărul de angajaţi şi manageri din cadrul companiei şi locurile unde aceştia lucrează şi orarul orelor de lucru;
• Compania trebuie să obţină două seturi de registre pentru contul companiei: o carte de inventariere şi echilibru (Inventário / Balanço) şi o carte jurnal / registru (Diário / Razão)
• Înregistraţi Cartea de Prezentă a Acţionarilor (Procesul-verbal al Companiei) la Conservatória do Registo Comercial, pentru a obține un document numit Termo de Abertura e Encerramento (deschiderea şi închiderea declaraţiilor);
• Încheiaţi asigurări obligatorii pentru angajaţi la un asigurator privat. Aceasta acoperă toate salariile salariaţilor şi managerilor.

Tipuri de angajare în cîmpul muncii

Informaţii din sursele UE cu privire la tipurile de angajare în cîmpul muncii disponibile în Portugalia

Vîrsta minimă de lucru pentru angajaţi este, în general, de 16 ani. Cu toate acestea, un tînăr poate semna un contract de muncă în cazul în care a terminat învăţămîntul obligatoriu.
De la vîrsta de 18 ani în sus, un contract de muncă pot fi semnat fără finisarea învăţămîntului obligatoriu.

Tipurile contractelor de muncă

Contractul de muncă pe durată nedeterminată: fără limită de timp.
Contract de muncă pe durată determinată: durată limitată în timp; în mod normal, timp de şase luni, deşi aceasta poate fi mai scurtă (în situaţiile prevăzute de lege) sau mai lungă, pînă la un maximum de trei ani (inclusiv reînnoirile).

Contract de muncă pentru o durată nedeterminată: durează atîta timp cît este necesar pentru a înlocui un salariat absent sau pentru a finaliza o activitate, proiect, lucru sau sarcină la care se referă contractul. Acest contract nu poate dura pentru mai mult de şase ani, cu prelungiri.

Contract forţei de muncă de durată foarte: pînă la un maxim de 60 de zile. Acest lucru este permis numai în cazuri speciale, cum ar fi lucrări agricole sezoniere sau evenimente turistice care să nu dureze mai mult de o săptămînă (introduse de noul Cod al Muncii din 2009 modificate în 2017).

Contractul de muncă intermitentă: utilizat de către societăţile care desfăşoară o activitate care este fie intermitentă, fie variază în intensitate, în cazul în care activitatea salariatului este întreruptă de unul sau mai multe perioade de timp. Astfel de contracte trebuie să indice numărul anual de zile sau ore de lucru full-time. Persoana trebuie să fie angajată cu normă întreagă timp de cel puţin şase luni în fiecare an calendaristic, cu angajare în cîmpul muncii pentru un termen de patru luni consecutive (introdus de noul Cod al Muncii din 2009).

Contractul de muncă part-time: corespunde unui program normal de lucru săptămînal, dar prevede un număr mai mic de ore decît cele pe bază de full-time, în condiţii comparabile, în cazul în care perioada nu este aceeaşi în fiecare săptămînă, şi avînd în vedere media pentru perioada de referinţă în cauză.

Contract de teleworking: furnizarea unor servicii, de obicei, nu la sediul angajatorului, ci prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi al comunicaţiilor. Acest tip de contract nu poate dura mai mult de trei ani.

Un număr de diferite contracte sunt frecvent utilizate pentru muncă temporară: contract temporar de muncă, contract pe durată determinată sau contract pentru o perioadă nedeterminată (care nu poate dura mai mult de doi ani) sau un contract pe durată nedeterminată pentru prestarea temporară de servicii.

Contracte de angajare în câmpul muncii

Informare din partea UE cu privire la contractele de locuri de muncă în Portugalia şi ceea ce trebuie acestea să includă.

Legea portugheză impune contracte de muncă pe durată determinată, contracte cu durată nedeterminată, contracte intermitente de muncă la distanţă şi cu fracţiune de normă (determinată sau nedeterminată), care urmează să fie stabilite în scris. Această cerinţă nu se aplică în cazul contractelor de muncă pentru o perioadă nedeterminată sau foarte scurtă.

Întocmite în formă scrisă, contractul trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
• Identificarea angajatorului;
• Identificarea angajatului;
• Obiectul contractului, inclusiv sarcinile care urmează să fie efectuate şi plata pentru executarea acestora;
• Data de începere a contractului, precum şi data expirării în cazul în care este semnat pentru un termen fix;
• Indicarea duratei cu o justificare a alegerii;
• Amplasarea locurilor de muncă şi stabilirea timpului normal de lucru.

Există o obligaţiune de informare reciprocă între părţile contractante în ceea ce priveşte anumite aspecte importante: contractul de muncă, din partea angajatorului, precum şi prestarea muncii, din partea angajatului.

Desfăşurarea unor activităţi independente

Informaţii privind demararea unei afaceri în Portugalia şi stabilirea în calitate de agent economic independent

Nivelul de antreprenoriat în Portugalia este încă relativ scăzut.
Constituirea unei societăţi presupune o serie de riscuri care trebuie să fie evaluate şi de decizii importante care trebuie luate, inclusiv definirea statutului juridic al companiei - cu implicaţii pentru răspunderea antreprenorului şi răspunderea de afaceri.

O afacere condusă de o singură persoană trebuie să fie în forma juridică de:
- Empresário le Nome individuale [unic proprietar],
- Estabelecimento individuale de Responsabilidade Limitada [Societate individuală cu răspundere limitată]
- Sociedade Unipessoal Contingentele por [Societate cu Răspundere Limitată cu un singur acţionar].

O afacere condusă de mai mult de o persoană poate lua forma juridică de:
- Sociedade le Nome Colectivo [Parteneriat],
- Sociedade Contingentele por [Societate cu răspundere limitată],
- Sociedade le Comandita [Parteneriat limitat],
-Sociedade Anónima [Societate publică cu răspundere limitată] sau Cooperativa [de cooperare].

Acest proces a fost simplificat în ultimii ani şi anumite metode alternative de constituire a unei societăţi au fost introduse: Empresa Online (care permite înfiinţarea unei societăţi numai prin Internet) şi Empresa na Hora(care permite înfiinţarea unei companii în decurs de o oră prin livrarea de documente la unul dintre oficiile speciale: Lojas da Empresa [Centre pentru Formalităţile de Afaceri] sau Conservatórias de Registo [Registrul Societăţilor Comerciale].

Aceste forme simplificate nu sunt încă disponibile pentru toate tipurile juridice de companii sau pentru întreaga ţară, astfel încît metodele tradiţionale pot fi folosite în continuare. Paşii de bază sunt după cum urmează:
1. Aplicaţi pentru obţinerea unui certificat de eligibilitate şi al unui Card juridic provizoriu de identificare a Entităţii.
2. Depuneţi o parte a capitalului companiei la o instituţie de credit, într-un cont bancar deschis în numele viitorei societăţii.
3. Obţineţi un act public executat de un notar (opţional, cu excepţia cazului în care un bun imobiliar este transferat).
4. Prezentaţi declaraţia de începere a activităţii la un birou fiscal local.
5. Înregistraţi compania la Conservatória do Comercial Registo [Registrul Companiilor].
6. Înscrieţi-vă în calitate de contribuabil la securitatea socială.

Reţineţi că măsurile necesare pentru a înfiinţa o companie pot fi simplificate într-o măsură mai mare sau mai mică în funcţie de statutul juridic ales. De asemenea, o atenţie deosebită trebuie acordată legislaţiei care reglementează înfiinţarea companiilor din diferite domenii de activitate, care necesită o licenţă înainte ca activitatea să poată începe.

Lojas de Empresa [Centrele de Formalităţi pentru Afaceri] poate oferi suport integrat pentru afacereadumneavoastră, sfaturi cu privire la înfiinţarea unei societăţi şi cu privire la cerinţele specifice de acordare a licenţelor.

Portal da Empresa [Portalul Companiei] prevede servicii, informaţii justificative şi liniile directoare privind procedurile alternative diferite pentru a începe afacerea dumneavoastră.

Remunerarea

Informaţii din partea UE cu privire la salariul minim la nivel naţional şi plata salariilor

Tuturor angajaţilor le sunt garantate remunerări lunare minime, venitul garantat lunar (salariul minim pe economie), care se stabileşte anual prin legislaţie specială. În 2018, salariul minim a fost stabilit la suma de 676.67 de EURO.
Salariile lunare, zilnice şi pe ore sunt cele mai comune sisteme de plată. Pachetul salarial anual este, de asemenea, utilizat de marile companii, în special în companiile multinaţionale, în cursul negocierilor de recrutare. Remunerarea în bază de procente este adesea utilizată pentru munca în domeniul vînzărilor. Pe lîngă salariul lunar există, de asemenea, o alocaţie pentru prînz, iarîndemnizaţiile de deplasare pot fi, de asemenea, plătite. În sectorul privat, aceste cote sunt incluse în acordurile multi-patronale. Orele suplimentare şi munca în zilele de odihnă pot fi compensate prin suplimente de plată legale pentru lucrările efectuate (a se vedea timpul de lucru, în această secţiune). În cele mai multe cazuri, salariile plătite de către angajatori sunt mai mari decît cele prevăzute în acordurile multi-patronale pentru sectoarele relevante de activitate.

Salariile trebuie să fie plătite la intervale regulate, care pot fi: luna calendaristică, săptămîna, două ori pe săptămînă (aceasta din urmă fiind cea mai frecventă). Acestea pot fi plătite în baza altor perioade de timp, în baza unui acord specific.
Salariile sunt de obicei plătite prin transfer bancar, deşi unii angajatorii plătesc în continuare prin cec sau numerar. Indiferent de forma de plată, angajatul are dreptul la o fişă de salariu, care prezintă remunerarea (salariul brut, alocaţia pentru dejun, etc.,), deducerile (impozitului personal pe venit [IRS], procent din salariul plătit în funcţie de starea civilă a angajatului şi numărul de persoane aflate în întreţinere, precum şi contribuţia de asigurări sociale care urmează să fie efectuate de către angajat, în general, 11% din salariul brut), precum şi orice alte contribuţii care se pot aplica, care pot fi reţinute în mod legal de la angajat, cum ar fi taxele sindicale). Angajatorul este responsabil pentru transferarea sumelor reţinute la asigurările sociale şi autorităţile fiscale.

Angajatorul oferă angajatului o declaraţie în luna ianuarie a fiecărui an, după ce banii au fost cîştigaţi. Angajaţii au nevoie de această declaraţie pentru achitarea impozitelor anuale către autorităţile fiscale.
Angajaţii au dreptul la un bonus de Crăciun, egal cu plata pe o lună, care trebuie plătit pînă la 15 decembrie a fiecărui an (a 14-ea lună) şi la plata cheltuielilor de vacanţă, care corespunde cu salariul pe care l-ar primi în cazul în care aceştia ar fi fost de fapt de lucru. În afară de aceasta, angajaţii au, de asemenea, dreptul la un bonus de vacanţă, care include salariul de bază şi alte plăţi reprezentînd mijloace specifice pentru realizarea muncii (a 13-a lună).

Orele de lucru

Perioada de lucru obişnuită nu poate depăşi opt ore pe zi sau 40 de ore pe săptămînă. Cu toate acestea, printr-un acord de negociere colectivă, numărul total al orelor normale de lucru poate fi majorat cu pînă la patru ore pe zi, cu condiţia ca săptămîna de lucru să nu depăşească 60 de ore. Un aranjament individual poate fi făcut între salariat şi angajator privind majorarea duratei zilnice a timpului de lucru cu pînă la două ore, cu condiţia ca săptămîna medie de lucru să nu depăşească 50 de ore pe o perioadă de două luni.
Pauzele: ziua de lucru trebuie să fie întreruptă de o perioadă cuprinsă între una şi două ore pentru a evita ca angajaţii să lucreze pentru mai mult de cinci ore la rînd.

Repausul zilnic: angajaţii sunt garantaţi cu un minim continuu de 11 ore de odihnă între două zile de lucru consecutive. Acest lucru nu se aplică în cazul activităţilor caracterizate prin necesitatea de a asigura un serviciu continuu sau de producţie, cu condiţia de timp corespunzătoare destinat repausului este garantat (de exemplu: spitale, porturi, aeroporturi, telecomunicaţii, etc.).

Perioada de repaus săptămînal: prin lege, duminica este zi de odihnă obligatorie în decursul săptămînii. În afară de aceasta, o altă jumătate de zi de odihnă sau o zi integrală poate fi acordată (în general, o zi de sîmbătă), care poate fi divizată sau discontinuă.

Orele suplimentare: toate lucrările efectuate în afara orelor normale de lucru. Angajaţii pot să lucreze ore suplimentare, cu excepţia cazului în care cer în mod explicit distribuirea din motive justificate. Unele categorii de salariaţi aflaţi într-o situaţie specială, nu sunt obligaţi să lucreze ore suplimentare. Aceste categorii includ femeile însărcinate sau femeile cu copii sub vîrsta de 12 ani, angajaţii cu o capacitate redusă de muncă, cu un handicap sau o boală cronică. Orele suplimentare per angajat sunt limitate la: două ore în orice zi normală de lucru, un maxim de 150 ore pe an în IMM-uri şi companii mari sau 175 ore pe an în întreprinderi micro şi mici; un maximum de 80 de ore pe an sau numărul de ore corespunzătoare proporţionale cu o normă întreagă de muncă pentru o parte de normă, care poate fi extins la 200 de ore pe an în temeiul unui regulament de negociere colectivă; un număr de ore egal cu programul normal de lucru de zi cu zi într-o zi obligatorie sau suplimentară de repaus săptămînal sau Sărbători publice; un număr de ore egal cu jumătate din orele normale de lucru de zi cu zi într-o perioadă de jumătate de zi de odihnă suplimentară.

Orele suplimentare lucrate într-o zi de lucru normală dă dreptul angajaţilor de a le fi achitate următoarele sporuri la salariu: 50% din plata pentru prima oră, 75% - pentru orele ulterioare. Orele suplimentare lucrate într-o zi de odihnă obligatorie sau suplimentară pe săptămînă sau într-o zi de sărbătoare publică, acordă angajaţilor dreptul la o majorare de 100% pentru fiecare oră de muncă executată.

Orele suplimentare pe o zi de lucru, într-o zi suplimentară de odihnă pe săptămînă sau într-o zi de sărbătoare publică, de asemenea, oferă dreptul angajaţilor la timp liber plătit în locul a 25% din orele suplimentare lucrate. Orele suplimentare efectuate în zilele de odihnă obligatorie dă dreptul angajaţilor la o zi liberă plătită în loc, care urmează să fie luată în decursul următoarelor trei zile lucrătoare.

Munca de noapte: munca prestată între orele 22:00 într-o zi şi 07:00 în ziua următoare. Acesta durează minim şapte ore şi maxim 11 ore, şi include perioada 0:00 - 05:00. Munca de noapte prevede o creştere de 25% în ceea ce priveşte plata pentru munca echivalentă efectuată în timpul zilei.

Tura de lucru: acest lucru este considerat a fi orice mijloc de organizare a muncii în echipă, în care angajaţii ocupă succesiv postul de lucru în aceeaşi rotaţie, fie continuu, fie discontinuu. Acest lucru înseamnă că lucrătorii individuali pot fi la lucru la momente diferite într-o perioadă dată a zilei sau săptămînii. Durata fiecărei ture nu poate depăşi limitele maxime de ore normale de lucru. Angajaţii pot schimba numai ture după o zi de odihnă pe săptămînă. În cadrul sistemului de lucru continuu, schimburile trebuie să fie organizate astfel încît angajaţii din fiecare tură să poată avea odihnă de cel puţin o zi, în fiecare perioadă de şapte zile, fără a afecta perioada de odihnă suplimentară la care ei pot avea dreptul.

Doua modele noi de angajare au fost introduse în noul Cod al Muncii din 2009, pentru a aduce la o mai mare flexibilitate şi pentru a adapta orele de lucru la necesităţile angajaţilor: Banca de horas [timpul de bancă] (pe baza unui contract de negociere colectivă). Acest lucru permite majorarea programului normal de lucru cu încă patru ore de muncă plătită pe zi sau pînă la 60 de ore pe săptămînă (pînă la un maxim de 200 de ore pe an), în perioadele aglomerate ale anului, compensate prin reducerea programului de lucru în perioadele mai puţin aglomerate. Horário Concentrado [programul de lucru concentrat] (printr-un acord individual între angajator şi angajat sau prin intermediul unui contract de negociere colectivă). Aceasta presupune concentrarea săptămînii de lucru într-un maxim de patru zile (prin acord între angajat şi angajator) sau trei zile consecutive de lucru (prin intermediul unui acord de negociere colectivă), prin creşterea orelor zilnice de lucru cu pînă la patru ore.

Concediul anual de odihnă şi sărbătorile

În fiecare an calendaristic, toţi angajaţii au dreptul la o perioadă de concediu anual plătit. Dreptul la concediu este în mod obligatoriu stipulat într-un contract de muncă şi intră în vigoare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic.

Durata perioadei de vacanţă. Dreptul la concediu anual minim este de 22 de zile lucrătoare şi poate fi majorat pînă la 25 de zile lucrătoare, în funcţie de prezenţă. După şase luni complete de executare a contractului de muncă, angajaţii au dreptul la concediu de două zile lucrătoare, pentru durata fiecărei luni a contractului lor, pînă la un maxim de 20 de zile lucrătoare. Contractele cu durata de mai puţin de şase luni oferă dreptul angajaţilor la concediu de două zile lucrătoare pentru fiecare lună completă de contract.

Sărbătorile publice
Următoarele sărbători publice sunt obligatorii:
• 1 ianuarie (Ziua de Anul Nou);
• Vinerea Mare;
• Duminica Paştelui;
• 25 aprilie (Ziua Eliberării);
• 1 Mai (Ziua Muncii);
• Corpus Christi (sărbătoare în mai sau iunie);
• 10 iunie (Ziua Portugaliei);
• 15 august (Înălţarea Domnului);
• 5 octombrie (Ziua Republicii);
• 1 noiembrie (Ziua Tuturor Sfinţilor);
• 1 decembrie (Ziua Independenţei);
• 8 decembrie (Neprihănita Zămislire);
• 25 decembrie (Ziua de Crăciun).

Prin intermediul unei legislaţii specifice, anumite sărbători legale publice pot fi în ziua de luni a săptămînii următoare, deşi acest lucru apare foarte rar.

În afară de sărbătorile legale, Lăsatul Secului (sărbătoare mobilă în februarie / martie) pot fi şi sărbătorile municipale locale (raionale sau sărbătorile legale în cazul în care acesta din urmă nu există). În timpul perioadelor de înlocuire voluntară, o zi de sărbătoare poate fi luată în altă zi, de comun acord între angajator şi angajat.

Absenţa şi concediul special

Absenţa de la locul de muncă din cauza bolii este considerată ca fiind absenţă justificată, care suportă pierderi de plată, cu condiţia că angajatul este acoperit de un sistem de asigurări sociale care acordă protecţie în caz de boală. Alte cauze care permit absenţa de la locul de muncă includ: accidentele, căsătoria şi moartea unui membru al familiei, examene la o instituţie de învăţămînt sau călătoria către o astfel de instituţie (pentru cadrele didactice).

Concediul pentru creşterea copilului

La naşterea unui copil, mama (sau tatăl în cazul în care îngrijirea copilului nu poate fi asigurată de către mamă sau dacă ambii părinţi aleg această opţiune) are dreptul la concediu parental iniţial de 120 sau 150 de zile consecutive, care poate fi majorat cu 30 de zile. Acest drept poate fi utilizat exclusiv de către unul dintre părinţi sau poate fi împărţit între aceştia în două perioade de 15 zile consecutive, în urma perioadei iniţiale de concediu obligatoriu. Mama trebuie să aibă cel puţin şase săptămîni de concediu după naşterea copilului şi poate lua, de asemenea, 30 de zile de concediu înainte de naştere. Tatăl poate să ia, de asemenea, concediu de zece zile lucrătoare pentru creşterea copilului, care pot fi consecutive sau intermitente, timp de 30 de zile de la naşterea copilului, dintre care cinci trebuie să fie luate imediat după naştere. Tatăl are, de asemenea, dreptul la o suplimentare de zece zile lucrătoare de concediu, care pot fi consecutive sau intermitente şi care trebuie să fie luate în acelaşi timp cu concediul mamei pentru creşterea iniţială a copilului.

În plus, tatăl şi mama au dreptul la concediu parental complementar pentru îngrijirea copilului lor biologic sau adoptat de pînă la şase ani. Există moduri diferite de a face acest lucru: de a lua o prelungire de trei luni la un concediu parental; de a lucra part-time pentru 12 luni; perioade intermitente de concediu parental şi muncă cu fracţiune de normă sau absenţa intermitentă de la locul de muncă în care durata totală a absenţei şi reducerea numărului de ore de lucru este egal cu trei luni de ore normale de lucru (care intră sub incidenţa contractelor colective de muncă). Atunci cînd aceste drepturi expiră, tatăl sau mama au dreptul la concediu special de îngrijire a copiilor pentru un copil biologic sau adoptat, pînă la un maximum de doi ani, care pot fi luat tot o dată sau intermitent.

Boală şi Accidente

Angajaţii au dreptul la concediu pentru îngrijirea membrilor familiei în caz de boală sau accident, în cazurile în care îngrijirea este vitală şi nu poate fi amînată, după cum urmează: pînă la 30 de zile pe an pentru un copil sub vîrsta de doisprezece ani sau pentru copilul cu handicap sau boală cronică al unui alt membru al familiei, pînă la 15 de zile pe an pentru copiii peste vîrsta de doisprezece ani, un soţ sau alt membru al familiei, inclusiv tatăl, mama, sora sau fratele angajatului.

Studentul - Angajat

Oricine lucrează prin contract de muncă şi participă la orice nivel de educaţie academică, inclusiv cursuri postuniversitare, cursuri de masterat sau doctorat la o instituţie de învăţămînt sau la un curs de formare profesională pentru tineri sau la un sistem de plasare care nu durează mai mult de şase luni, poate fi clasificat ca student - angajat. În astfel de cazuri, statutul în cauză le permite să îşi adapteze orele de lucru în jurul acestor activităţi. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci aceştia pot fi eliberaţi de la aflarea la locul de muncă pentru o perioadă de pînă la şase ore pe săptămînă pentru a participa la cursuri fără a pierde din drepturile lor.

Încetarea angajării

Contractele de muncă ar putea fi închiate din cauza: expirării, concedierii salariatului de către angajator, la iniţiativa salariatului (încheierea contractului cu un preaviz) sau demisie. Atunci cînd un contract de muncă încetează, angajatorul trebuie să furnizeze angajatului un certificat de angajare care indică datele de începere şi de încheiere şi postul sau posturile ocupate, precum şi alte documente în scopuri oficiale, în special pentru securitate socială.

Contractele de muncă încetează în următoarele situaţii: atunci cînd mandatul lor se apropie de final, atunci cînd devine absolut şi definitiv imposibil pentru angajat să îşi exercite atribuţiile faţă de angajator; în cazul în care angajatul se retrage. Contractele de muncă pot fi denunţate printr-o decădere convenită între angajator şi angajat, cu condiţia că acordul este stabilit într-printr-un document semnat de ambele părţi, indicînd data semnării şi începerii efectelor sale.

Rezilierea la iniţiativa angajatului

Angajatul poate rezilia imediat contractul, în cazurile pe care legea portugheză le clasifică ca fiind "just cause". Aceasta stipulaţie va include pentru salariat rezilierea contractului în baza imposibilităţii din partea angajatorului de a plăti angajatului pentru activitatea desfăşurată; stare inadecvată de sănătate şi condiţiile de siguranţă la locul de muncă, orice deteriorare a bunurilor angajatului sau atacurile fizice sau morale asupra integrităţii, libertăţii, onoarei şi demnităţii.

Angajatul poate notifica despre rezilierea contractului, indiferent de cauză, printr-o comunicare scrisă trimisă către angajator cu un preaviz de cel puţin 30 sau 60 de zile, în funcţie de faptul dacă angajatul a lucrat pentru mai puţin sau mai mult de doi ani în cadrul companiei. Termenul limită pentru notificarea prealabilă poate fi prelungit la şase luni de către o convenţie colectivă sau un contract de muncă, în cazul personalului de conducere şi administrativ şi persoanele cu funcţii de reprezentare sau poziții de răspundere. Un angajat care intenţionează să dea o notificare de reziliere a unui contract pe durată determinată înainte de sfîrşitul termenului convenit trebuie să dea angajatorului anunţul în cazul în care contractul durează o perioadă de şase luni sau mai mult, cu cel puţin 30 de zile înainte. În cazul în care angajatul nu se conformează, în totalitate sau în parte, cu termenul legal de preaviz, el sau ea trebuie să plătească angajatorului o îndemnizaţie de o valoare egală cu salariul de bază şi de bonusuri corespunzătoare perioadei în de preaviz.

Rezilierea din iniţiativa angajatorului

Acest lucru poate apărea în următoarele situaţii:
• Concedierea pentru „just cause”, ca urmare a unei abateri a salariatului, gravitatea şi consecinţele căreia fac imediat şi practic imposibil de a continua relaţiile de muncă. „Just cause” ar include nesupunerea nejustificat faţă de superiori; tentative repetate pentru a se conforma atribuţiilor de serviciu; afectarea serioasă a bunurilor companiei; cinci zile de absenţă continuă sau zece zile de absenţă intermitentă nejustificată; furnizarea de declaraţii false pentru a justifica absenţele.
• concedierea colectivă: încetarea contractelor de muncă de către angajator şi punerea imediată în aplicare sau într-o perioadă de trei luni şi care să acopere cel puţin doi angajaţi într-o întreprindere mică sau micro sau cel puţin cinci angajaţi într-o întreprindere medie sau de scară largă, ca urmare a închiderii uneia sau a mai multor secţiuni sau a părţilor echivalente ale companiei sau o reducere de personal din motive economice, tehnologice sau structurale.
• Concedierea pentru că postul a fost eliminat din motive economice, fie din cauza stării de piaţă sau din motive structurale sau tehnologice referitoare la întreprindere, atunci cînd concedierea colectivă nu se aplică contractelor de achiziţii şi pe durată ne-determinată de angajare, care există sau au fost încheiate pentru activitatea referitoare la postul eliminat.
• Concedierea cauzată de angajat care nu mai este potrivit pentru locul de muncă din următoarele motive: o reducere continuă a productivităţii sale sau a calităţii muncii; defecţiuni repetate ale maşinilor utilizate la locul său de muncă; riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, sau a unor terţe părţi; nerespectarea obiectivelor stabilite anterior în scris.

Contractul de muncă va expira, de asemenea, în cazul în care angajatul este considerat ca fiind demisionat.

Categorii speciale

Legislaţia portugheză stabileşte reguli pentru a proteja copiii şi tinerii. Deşi vîrsta minimă de angajare este în mod normal, 16 ani, minorii sub această vîrstă care au finalizat învăţămîntul obligatoriu se poate efectua lucrări mai uşoare. Acest lucru este clasificat ca executări simple, sarcini bine definite care nu necesită un efort fizic sau mental care ar putea pune în pericol integritatea fizică a minorului, sănătatea sau dezvoltarea fizică, mentală sau morală.

Timpul de lucru pentru copii trebuie să fie reglat astfel încît acestea să poată lua parte la programele de formare educaţională sau profesională. Minorii nu au voie sa lucreze peste program şi munca de noapte este permisă doar în circumstanţe speciale.

Persoanele cu o capacitate redusă de muncă, persoanele cu handicap şi bolnavii cronici pot opta pentru un program de lucru flexibil, în conformitate cu nevoile lor specifice prin indicarea preferinţelor lor pentru munca part-time sau la distanţă. Acestea sunt exceptate de la forme mai flexibile de organizarea timpului de lucru, care ar putea pune în pericol sănătatea sau securitatea lor la locul de muncă, în special munca de noapte şi orele suplimentare.

Persoanele cu handicap a căror capacitate medie de lucru este de cel puţin o treime din normă, pot beneficia de un regim special de angajare în cîmpul muncii. Astfel de scheme sunt convenabile atît pentru salariat, cît şi pentru angajator şi acoperă recrutarea şi plasarea, condițiile de recalificare profesională şi de reabilitare, adaptarea la locul de muncă, caută să integreze lucrătorii în procesul normal de muncă sau la "un loc de muncă protejat" (pentru persoanele cu o capacitate redusă de muncă şi autonomie limitată). Acestea se pot bucura, de asemenea, de acces preferenţial sau asistenţă suplimentară în legătură cu sprijinul privind ocupării forţei de muncă sau anumite scheme de creare a locurilor de muncă.

Femeile însărcinate sau cu copii sub vîrsta de 12 luni sau care alăptează, pot să solicite să fie scutite de ore suplimentare de lucru sau de muncă de noapte. Acestea pot fi, de asemenea, scutite de la calendarele de lucru organizate în conformitate cu o schemă de adaptabilitate, programul de timp bancar sau programul de lucru concentrat.

Angajaţii cu responsabilităţi familiale (unul sau mai mulţi copii sub vîrsta de 12, copii cu orice handicap sau boală cronică), pot opta pentru un orar flexibil la locul de muncă şi să aibă acces preferenţial la fracţiunea de normă de lucru pentru un maxim de doi la patru ani (în funcţie de numărul de copii sub 12 ani şi / sau cu un handicap sau boală cronică).

Reprezentarea intereselor lucrătorilor

Libertatea lucrătorilor de a se alătura unui sindicat este garantată, cu toate că nici unui lucrător nu i se permite să fie membru al diferitelor sindicate pentru aceeaşi profesie sau activitate, în acelaşi timp. Muncitorii şi sindicatele au dreptul să desfăşoare activităţi comerciale în cadrul uniunii întreprinderii, în special prin intermediul unor reprezentanţi ai sindicatelor la locul de muncă, comisii sindicale şi comisii de inter-uniune.Asociaţiile lucrătorilor din Portugalia includ: sindicate, federaţii, confederaţii şi uniuni. Asociaţiile sindicale au dreptul la: intrarea în acorduri multi-patronale; prestarea servicii de natură economică şi socială către membrii lor; participarea la elaborarea legislaţiei muncii; iniţierea şi intenţia în cazuri legale şi proceduri administrative pentru a apăra interesele membrilor lor; participarea în procesele de restructurare a întreprinderilor (în special a celor aflate în perioada de constituire sau atunci cînd condiţiile de lucru sunt schimbate); stabilirea relaţiilor cu organizaţii internaţionale sindicale.

Angajaţii sunt aleşi ca reprezentanţi ai sindicatelor la locul de muncă prin vot secret direct. Reprezentanţii Uniunii Europene au dreptul la peste cinci ore pe lună pentru a se angaja în activităţi sindicale (sau opt ore, în cazul reprezentanţilor unei Comisii de inter-uniunii).

Pe lîngă apărarea intereselor individuale şi colective ale membrilor lor, sindicatele, în general, oferă sprijin în activităţi complementare referitoare la asigurările sociale şi de sănătate, acţiuni sociale şi alte activităţi recreative, culturale şi sportive. Angajatorii nu iau în considerare dacă este sau nu cineva membru al unui sindicat, în special în ceea priveşte procesul de recrutare.

Litigiile de muncă şi grevele

Litigiile colective de muncă, în special cele care decurg din semnarea sau modificarea unui acord colectiv, pot fi soluţionate prin conciliere sau cu ajutorul serviciilor de mediere a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, care pot fi solicitate în orice moment, printr-un acord între părţi sau de către una dintre părţi. În cazul în care medierea a fost solicitată, mediatorul poate consulta fiecare parte separat, în măsura în care el consideră că este necesar şi posibil pentru a ajunge la un acord. Părţile trebuie să participe la reuniunile convocate de către mediator.

Dreptul la grevă este prevăzut în Constituţie şi lucrătorii sunt responsabili pentru definirea domeniului de aplicare a intereselor care urmează să fie apărate prin recurgerea la grevă. Decizia de a greva este luată de către asociaţiile sindicale. Înainte de a merge la grevă, sindicatul trebuie să trimită un pre-aviz de grevă [notificare în formă scrisă a grevei] către angajator sau angajatori şi la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale sau trebuie să publice avizul de grevă în mass-media cu cel puţin cinci zile în avans. În cazul în care greva va avea loc într-o întreprindere sau unitate destinată pentru a răspunde nevoilor sociale esenţiale, avizul trebuie să fie emise cu cel puţin zece zile în avans şi un serviciu minim trebuie să fie asigurat.

Angajatorii nu pot lua noi lucrători şi / sau aranja contracte cu întreprinderi în mod specific pentru a înlocui sau îndeplini sarcinile îndeplinite de lucrătorii aflaţi în grevă, cu excepţia cazului de necesitate socială esenţială sau servicii necesare pentru asigurarea siguranţei şi de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor care nu sunt garantate.

Legea interzice orice constrîngere, aduce prejudiciu sau discriminare împotriva lucrătorilor indiferent de faptul dacă s-au alăturat nu unei greve. Cu toate acestea, lucrătorii care sunt în grevă îşi pierd dreptul lor la remunerare şi, prin urmare, sunt eliberaţi de la plata taxelor de subordonare şi de prezenţă. Drepturile de securitate socială nu sunt afectate şi timpul petrecut în grevă nu poate fi exclus atunci cînd se calculează durata serviciului.

Formulare de tip E

În Portugalia, puteţi primi aceleaşi îndemnizaţii de şomaj pe care le primiţi în ţara dumneavoastră de origine. Cu toate acestea, ele vor fi plătite numai în Portugalia pentru o perioadă limitată, în timp ce sunteţi în căutarea unui loc de muncă în această ţară şi în conformitate cu anumite condiţii:
• Trebuie să fiţi disponibil pentru serviciile publice de ocupare a forţei de muncă care acordă prestaţii de şomaj în ţara dumneavoastră de origine timp de cel puţin patru săptămîni după ce aţi devenit şomer. Această perioadă poate fi redusă de către serviciile de ocupare în cauză privind ocuparea forţei de muncă.
•Trebuie să vă înscrieţi la serviciul public portughez de ocupare a fortei de munca (IEFP, IP) şi în cadrul sistemului de securitate socială în termen de şapte zile de la părăsirea ţării de domiciliu; urmaţi instrucţiunile indicate pe formularul corespunzător de tip E;
• Trebuie să respectaţi procedurile de monitorizare operate de către IEFP şi de sistemul de securitate socială din Portugalia.

Acest lucru vă va permite să primiţi în continuare beneficii pentru o perioadă maximă de trei luni. Dacă nu reuşiţi să găsiţi un loc de muncă în Portugalia în perioada respectivă, atunci veţi continua să primiţi doar îndemnizaţia de şomaj alocată de ţara în care aţi lucrat ultima dată, dacă vă întoarceţi acolo înainte de expirarea termenului de trei luni.

Dacă vă întoarceţi după această dată, fără autorizaţia expresă prealabilă de la serviciile de ocupare a forţei de muncă din ţara respectivă, a-ţi putea pierde toate drepturile dumneavoastră la îndemnizaţii. Dispoziţiile Sociale de siguranţă comunitară garantează faptul că puteţi beneficia de protecţie socială într-o altă ţară a UE şi că unele beneficii pot fi exportate în alte ţări ale UE.

Înainte de a pleca, contactaţi serviciile de securitate socială din ţara în care vă aflaţi pentru a obţine informaţii şi formularele de tip E necesare. În funcţie de situaţia dumneavoastră specifică, puteţi avea nevoie de următoarele forme:

• E119: persoane înregistrate ca şomeri şi care caută de lucru într-un alt stat membru;
• E 301, E303 sau E302: prestaţii de şomaj; E 401: prestaţii familiale; E128: studenţi şi persoane aflate într-un alt stat membru decît cel de origine;
• E110: Transport internaţional;
• E112: Asistenţă medicală programată într-o altă ţară a UE;
• E121: Înregistrarea pensionarilor;
• E201, E215 şi de la E501 pînă la E551: calculul şi de plata pensiilor; alte forme (prestaţii de invaliditate, etc.)

Deoarece aceste forme sunt personale, ar trebui să se aplice în persoană şi, dacă este cazul, pentru fiecare membru al familiei dumneavoastră cu care călătoriţi împreună.

Îndeminzaţii de şomaj

Informaţii din partea UE cu privire la îndemnizaţiile de şomaj în Portugalia

Şomajul involuntar, în cazul unui angajat, poate oferi dreptul la următoarele beneficii:
• beneficii de şomaj [subsídio de desemprego];
• îndemnizaţia socială de şomaj [subsídio sociale de desemprego];
• îndemnizaţia de şomaj parţial [subsídio de desemprego parcial]

Oamenii care au fost anterior angajaţi în cîmpul muncii şi sunt acoperite de către subsistemul de bunăstare au dreptul la îndemnizaţie de şomaj. Pentru a primi îndemnizaţia de şomaj, trebuie să vă înregistraţi la Centrul locurilor de muncă în regiunea în care locuiţi în termen de 90 de zile după ce aţi devenit şomer. Puteţi aplica pentru acordarea îndemnizaţiei prin completarea şi depunerea formularului de înscriere, la Job Centre sau on-line prin intermediul Serviciul Direct de securitate socială, care este disponibil pe portalul de Securitate Socială, în cadrul aceleiaşi perioade.

Aveţi dreptul la îndemnizaţie de şomaj dacă aţi încheiat o perioadă de 450 zile de muncă plătite cele 24 de luni anterioare datei de începere a perioadei de şomaj. Ca o măsură excepţională, această perioadă este redusă la 365 de zile pentru persoanele care devin şomeri în cursul anului curent.

Aveţi dreptul de a beneficia de îndemnizaţii sociale de şomaj în cazul în care, nu aţi atins perioada de garanţie pentru acordarea ajutorului de şomaj, aţi terminat munca de 180 de zile în cele 12 luni anterioare datei cînd perioada de şomaj a început. Beneficiul este, de asemenea, acordat, la o dată ulterioară, pentru persoanele care sunt încă şomeri în cazul în care termenul de plată a ajutorului de şomaj iniţial expiră.

În ambele situaţii, beneficiul este plătit numai pentru lucrătorii a cărui venit pe cap de locuitor sau în cazul în care veniturile familiei nu depăşesc 110% din Indexul Social IAS - valoare de referinţă actualizată anual. În 2018, IAS era de 428.90 EURO.

Îndemnizația de şomaj este plătită parţial în cazul în care lucrătorul beneficiază de o prestaţie de şomaj şi obţine un loc de muncă part-time şi în cazul în care salariul de la locul de muncă în cauză este mai mică decît îndemnizaţia de şomaj primită. Timpul de lucru trebuie să fie între 20% şi 75% din norma întreagă de lucru.

Durata acordării îndemnizaţiilor

Îndemnizaţia de şomaj poate fi acordată pentru un termen între 9 şi 38 luni, în funcţie de vîrsta angajatului şi numărul de ani de contribuţii înregistrate (după ultima perioadă de şomaj).
Îndemnizaţia de şomaj social poate fi acordată pentru aceeaşi perioadă, cu excepţia cazului cînd urmează ajutorului de şomaj. În astfel de cazuri, acesta este redus la jumătate.
Îndemnizaţia de şomaj parţial este plătită în momentul cînd exercitarea atribuţiilor de muncă part-time începe şi pînă la sfîrşitul perioadei în care lucrătorul are dreptul la îndemnizaţie de şomaj.

Suma de beneficiu

Subsídio de desemprego [îndemnizaţia de şomaj] este echivalentul a 65% din venitul mediu zilnic în ultimele 12 luni, calculat de la a doua lună înainte de cea în care aţi devenit şomer (acest calcul include beneficii primite pentru sărbătorile oficiale şi de Crăciun). Cu toate acestea, nu poate fi mai mică decît dos Indexante Apoios Sociais - IAS [Indexul de Asistenţă Socială] (cu excepţia cazului în care plăţile de referinţă sunt sub acest nivel) sau mai mare de trei oridecît IAS.

Valoarea de subsídio sociale de desemprego [beneficia sociale de şomaj] poate fi de 80% din IAS, în cazul unui lucrător aflate în întreţinere sau de 100% în cazul în care lucrătorul are o persoană în întreţinere. Cu toate acestea, în cazul în care beneficiul depăşeşte suma de plată de referinţă (salariul mediu primit în cele şase luni înainte de a doua lună înainte de a deveni şomer), atunci numai valoarea de plată va fi acordată.

Subsídio de desemprego parcial [ajutor de şomaj parţial] corespunde diferenţei dintre îndemnizaţia de șomaj plus 35% şi plata pentru noul loc de muncă part-time.

Portugalia: îndrumar de afaceri - 2018

Portugalia: îndrumar de afaceri - 2018

Privire de ansamblu asupra educaţiei pentru părinţii emigranţi
Recunoaşterea calificărilor şi competenţelor
Învăţămîntul superior
Instituţii de Învăţămînt Superior

Privire de ansamblu asupra educaţiei pentru părinţii imigranţi

Au copiii mei dreptul la educatie?

Da, copiii dumneavoastră au aceleaşi drepturi la educaţie ca şi orice copil în Portugalia.
Grupul interministerial de lucru, în cadrul Biroului Înaltului Comisar pentru Migraţie (Alto Comissariado alin o Imigração), a publicat o rezoluţie pentru copii fără acte, cu următoarele recomandări:
1. Toţi copiii şi adolescenţii, chiar şi cei fără acte, au dreptul să se înscrie într-o şcoală şi să se reînscrie dacă este necesar;
2. Toate rezultatele lor academic vor fi publicate pentru toate intenţiile şi scopurile şcolare şi juridice, în aceleaşi condiţii ca şi pentru orice alt student;
3. Aceştia au drepturi egale de a susţine examene (inclusiv examenele naţionale), cu scopul de a continua educaţia lor, fără discriminare;
4. Aceştia au dreptul de a se transfera de la un an sau ciclu (ciclo) la altul, în funcţie de fiecare caz în parte, fără efecte provizorii sau de suspendare, indiferent de situaţia lor în ţară;
5. Acest sprijin socio-educativ trebuie să fie garantat, fără discriminare, prin prezentarea de probe în conformitate cu orientările generale de analiză şi prelucrare a datelor de buletine pentru candidatura la subvenţii, studii şi scutiri de taxe;
6. În lipsa unor documente care dovedesc calificările academice sau de non-fezabilitate în obţinerea acestora, solicitantul poate cere o autorizare în mod excepţional, prin mijloace bazate pe temeiuri solide, prin care documentul să fie înlocuit cu o declaraţie emisă în baza cuvîntului de onoare al solicitantului, care indică asupra studiilor încheiate. Aceasta ar trebui să fie însoţită de o declaraţie emisă de către o misiune diplomatică acreditat în Portugalia sau de către un centru competent legat de ţara de origine. Solicitantul va trebui să ia un examen, în conformitate cu cererea sa.
7. Diplomele şi certificatele de studii încheiate trebuie să fie eliberate de către şcoală.

ÎNMATRICULAREA LA STUDIILE PRIMARE

Cînd ar trebui să îmi înscriu copilul la studii primare?

Prima înscriere este obligatorie atunci cînd copilul împlineşte vîrsta de 6 ani înainte de 15 septembrie. Acest lucru se face între începutul lunii ianuarie şi 31 mai, la cea mai apropiată şcoală de reşedinţa părinţilor/supraveghetorului sau zona în care unul dintre aceştia lucrează. Re-înscrierea are loc la sfîrşitul fiecărui an şcolar.

Este posibil să îmi înscriu copilul în afara acestei perioade de timp?

Şcolile portugheze acceptă înscrieri în orice moment al anului pentru ciclurile unu, doi şi trei ale învăţămîntului primar, cu o solicitare în formă scrisă parvenită de la părintele copilului/supraveghetorul. Admiterea la învăţămîntul secundar pot fi acceptată, de asemenea, în temeiul unei taxe suplimentare şi în funcţie de locurile disponibile.

Ce se întîmplă dacă copilul trebuie să se transfere la o altă școală la mijlocul anului de studii?

Transferul de studenţi nu este, în general, permis în timpul anului şcolar la ciclul primar sau secundară de studii, cu excepţia unor motive speciale şi revizuite în mod corespunzător de către Comitetul executiv /consiliul pedagogic şi în strictă conformitate cu acordul expres şi întemeiat al părinţilor copilului / tutorelui sau elevului, atunci cînd e vorba de un adult sau, în cazul unei schimbări de reşedinţă sau în urma alegerii unei discipline opţionale sau specifice.

Studenţii care nu au solicitat un transfer de la o şcoală la alta pot fi transferaţi la alte şcoli sau grupuri de şcoli numai după audierea părintelui / tutorelui sau a studentului (cînd este vorba despre o persoană un adultă) şi printr-un acord temeinic încheiat între Consiliile de Administraţie ale şcolilor respective sau ale grupurilor de şcoli sau, după a doua audiere, prin autorizarea din partea consiliului regional educaţional relevant.

Ce documente sunt necesare pentru înscriere?

• cédula copilului (un tip de carte de identitate a copilului pînă la vîrsta școlară), carte de identitate sau un paşaport sau un certificat eliberat de ambasada ţării de origine a copilului;
• un formular de înscriere completat corect, cu o fotografie. Acest lucru este furnizat de către şcoală şi, dacă aveţi dificultăţi la completarea formularului un membru al personalului şcolii vă va ajuta;
• carte de vaccinare, carte de la un centru de sănătate şi un "formular de conexiune", care este completat de către Centrul de Sănătate în cauză şi permite detectarea imediată a problemelor vizuale şi auditive. Prin urmare, este esenţial să vă înregistraţi la Centrul de Sănătate;
• Dacă aveţi dificultăţi în obţinerea acestor documente, explicaţi problema dumneavoastră la şcoală.

În care şcoală trebuie să îmi înmatriculez copilul?

Trebuie să vă înscrieţi copilul la şcoala din zona în care locuiţi sau, dacă este mai uşor pentru dumneavoastră, în zona în care lucraţi.

Poate şcoala să refuze înscrierea?

Şcoală din zona în care locuiesc sau lucrează părinţii / tutorii poate refuza înscrierea numai în cazul în care copilul depășește vîrsta de 15 ani sau dacă nu există locuri disponibile în cadrul şcolii. În acest caz, şcoala va încerca să găsească un loc pentru elevul dat într-o altă şcoală din zonă.

Dacă stau ilegal pe teritoriul Portugaliei, pot fi înscrişi copiii mei la şcoală?

Toţi copiii, indiferent de situaţia lor din privită din punct de vedere a legii ţării în care locuiesc, au dreptul la educaţie, şi anume dreptul de a frecventa şcoala şi de a se bucura de toate beneficiile acordate la fel ca orice alt copil. Toţi cetăţenii străini care sunt minori, se află ilegal în Portugalia, sunt sub vîrsta minimă permisă de lege pentru a putea semna un contract de muncă şi depind de familia lor, au aceleaşi drepturi la învăţămînt precum şi toţi minorii înregistraţi legal în ţară.

ORARUL ORELOR

Care este orarul şcolar?

Primul ciclu

Elevii au 25 de ore de lecţii pe săptămînă. Lecţiile încep la 9:00 şi se încheie la 15:30, cu un interval la mijlocul dimineţii şi la prînz. Cu toate acestea, unele şcoli lucrează în mai multe schimburi. În acest caz, studentul va avea lecţii de la 08:00 pînă la 01:00 sau de la 13:15 pînă la 06:15. Puteţi opta pentru oricare dintre aceste două schimburi, iar școala va încerca să respecte alegerea dumneavoastră.

Ciclurile 2 si 3

Elevii au aproximativ 30 de ore de cursuri pe săptămînă, în principal dimineaţa sau în timpul după-amiezii.

Există activităţi extra-curriculare în cadrul şcolilor?

Primul ciclu

Aproape toate şcolile au activităţi extra-curriculare, în calitate de supliment la lecţiile ordinare curriculare (limba engleză, tehnologii informaţionale), în strictă conformitate cu decretul Ministerului Educaţiei. Unele scoli, cu toate acestea, oferă activităţi de timp liber (ATL), în general, organizate de către Asociaţia părinţilor şi nu sunt întotdeauna gratuite.

Ciclurile 2 si 3

Şcolile oferă frecvent activităţi în ciclurile 2 şi 3, uneori sub formă de cluburi (mediu înconjurător, Europa, fotografie), care sunt opţionale şi fără plată, dar cu un orar limitat (cu două sau trei ore pe săptămînă) şi activităţi sportive.

Asigură şcolile masa de prînz?

Marea majoritate a şcolilor au o cantină şi să ofere mese pentru elevi. Studentul plătește 2 EURO pentru masa de prînz, care poate fi parţial sau total subvenţionată. Preţul se modifică în fiecare an, în conformitate cu legislaţia.

Sunt prevăzute subvenţii pentru alimentare?

Trebuie să completaţi un formular de la şcoală pentru a cere ajutor economic şi să furnizaţi informaţii referitoare la veniturile familiei. În conformitate cu acest venit este posibil să vi se acorde dreptul la o subvenţie parţială sau totală. Laptele gratuit este oferit de zi cu zi pentru toţi elevii din primul ciclu.

Sunt alocate subvenţii pentru procurarea cărţilor şcolare?

În baza informaţiilor furnizate în formularul menţionat mai sus se va determina, de asemenea, dacă aveţi dreptul la o subvenţie parţială sau totală pentru procurarea cărţilor şi materialelor didactice.

INFORMAŢIE

Pot vizita şcoala?

Da, în orice moment. Vorbiţi cu conducerea şcolii şi solicitaţi informaţiile necesare.

Cu cine ar trebui să vorbesc?

Consiliul şcolii va răspunde întrebărilor dumneavoastră şi vă va orienta către orice alt departament, dacă este necesar.

Pot vorbi cu profesorul copilului meu?

Părinţii ar trebui să vorbească mereu cu profesorul copilului, ori de cîte ori el sau ea are o preocupare sau o necesitate urgentă. Puteţi face acest lucru în persoană, prin telefon sau printr-un mesaj scris în caietul de exerciţii al copilului dumneavoastră în primul ciclu de studii.

În ciclurile 2 şi 3 se poate scrie un mesaj în registrul copilului dumneavoastră sau se poate vorbi cu dirigintele de clasă. În liceu, trebuie să vorbiţi cu dirigintele clasei în cazul în care studentul este sub vîrsta de 18 ani.

Există un orar al profesorilor pentru primirea părinţilor?

Există doar un singur profesor pentru fiecare clasă în primul ciclu. El sau ea va programa un anumit timp în fiecare săptămîna pentru a vorbi cu părinţii. Clasele de la ciclurile 2 şi 3 au mai mult de un profesor, astfel încît persoana de contact este dirigintele clasei. Părinţii şi profesorii pot face schimb de opinii cu privire la şcoală, lecţii şi comportamentul copilului şi progresul înregistrat de acesta. În cazul în care nu este posibil să vorbească cu dirigintele de clasă în momentul în timpul în care acesta are ore de primire, de obicei, părinţii solicită o altă întîlnire.

Ce se întîmplă atunci cînd un elev are dificultăţi în vorbirea limbii portugheze?

Şcolile au activităţi speciale de predare a limbii portugheză ca a doua limbă. Participarea este obligatorie şi nu eliberează elevul de la frecventarea lecţiilor ordinare în limba portugheză. Dacă este necesar, şcoala poate oferi spaţiile sale pentru predarea portughezei ca a doua limbă.

DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Copilul meu are dificultăţi de învățare. Ce ar trebui să fac?

Dacă observaţi că copilul dumneavoastră este diferit de semenii lui sau ai ei şi de copiii din jurul lui / ei (insuficienţă de vedere sau auz, dificultăţi de vorbire sau învățare foarte lentă) solicitaţi profesorul acestuia să acorde o atenţie deosebită copilului şi apoi mergeţi pentru o consultaţiei la medicul de familie.

Există un sprijin special în interiorul sau în afara şcolii?

Unii copii au nevoie de o abordare diferită şi o mai mare atenţie. Aceşti copii sunt parte dintr-o clasă şi trebuie să lucreze cu colegii lor, dar pe lîngă profesori, aceştia pot avea nevoie de un ajutor specific al unui profesor de specialitate, care vă va ajuta să găsiţi cel mai potrivit mod de a învăţa copilul dumneavoastră şi de a-l ajuta în ameliorarea problemelor lui.

Echivalarea nivelelor academice

Dacă copilul meu a frecventat şcoala în ţara de origine, cum pot să obţin evidenţa frecvenţei?

Ar trebui să prezentaţi la şcoală un certificat ştampilat de către Ambasada portugheză din ţara de origine a studentului sau de la consulatul ţării dumneavoastră în Portugalia. elevul va fi plasat într-o anumită clasă şi poate începe imediat frecventarea cursurilor, în conformitate cu nivelul obţinut pînă la etapa de faţă. Certificatele trebuie să fie traduse în limba portugheză.

Responsabilităţile părinţilor şi ale şcolii

În colaborare cu părinţii şi comunitatea, şcoala are obligaţia de a stimula dezvoltarea armonioasă a copilului, atît în activităţile curriculare, cît şi extra-curriculare. Părinţii au datoria de a urmări în mod activ viaţa şcolară copilului lor menţinerea contactului permanent cu profesorii acestuia, astfel încît să fie conştienţi de progresele şi problemele copilului.

Dacă aş întîmpina dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la protecţia sănătăţii, cum ar trebui să procedez?

Trebuie să contactaţi Biroul Înaltului Comisar pentru Migraţie şi să explicaţi dificultăţile cu care vă confruntaţi dumneavoastră. A fost creat un registru naţional al minorilor străini care sunt în ţară în mod ilegal. Acest registru este exclusiv pentru a se asigura că minorii se bucură de beneficiile de asistenţă medicală, grădiniţe şi educaţie şcolară. Este responsabilitatea Biroului să garanteze faptul că minorii înregistraţi ilegal beneficiază de aceleaşi drepturi pe care legea le atribuie şi minorilor înregistraţi legal în Portugalia. Biroul este, de asemenea, responsabil pentru colectarea, interpretarea şi întreţinerea datelor acumulate.

Recunoaşterea calificărilor şi competenţelor

Ce niveluri de predare există în Portugalia?

Sistemul de învăţămînt portughez are trei nivele: preşcolar, şcolar şi educaţia extra-curriculară. La rîndul său, învăţămîntul şcolar este împărţit în trei niveluri: primar, secundar şi superior.

Învățământul pre-școlar:

• Deşi nu este obligatoriu, acesta este accesibil pentru toţi copiii de la 3 la 5 ani inclusiv, copiii mai mari avînd alegerea de a frecventa sau nu grădiniţa.

Școala primară:

• Şcoala primară este universală, obligatorie şi gratuită. Aceasta dureză nouă ani şi este împărţită în trei cicluri (ciclos): primul are o durată de patru ani, al doilea - de doi ani şi al treilea - de trei ani.
• Cursurile educaţionale şi de formare au scopul de a oferi copiilor o educaţie diferenţiată. Aceste permit elevilor să finiseze învăţămîntul obligatoriu şi să obţină un certificat de la sfîrşitul ciclurilor 2 şi 3, plus un certificat de calificare profesională de nivelul 1 sau 2.
• La finalizarea cu succes a învăţămîntului primar, elevul primeşte o diplomă. La cerere, o diplomă poate fi, de asemenea, emisă la finisarea cu succes a oricărui ciclu.

Școala secundară:

• Orice elev care a finisat cu succes şcoala primară are dreptul de a frecventa şcoala secundară;
• Învăţămîntul secundar este de trei ani;
• Învăţămîntul secundar este organizat într-un mod diferenţiat. Cursurile sunt orientate spre viaţa profesională sau pentru continuarea studiilor (care conţin toate componentele tehnice, tehnologice, de formare profesională şi de cultură în limba portugheză, potrivite pentru mai multe cursuri);
• La încheierea cu succes a gimnaziului elevul primeşte un certificat care confirmă formarea dobîndită şi, în cazul cursurilor de orientate în principal pentru viaţa profesională, calificarea obţinută este relevantă pentru activităţi profesionale specifice.
• Studiile medii şi cursurile de formare sunt echivalente cu finalizarea acestui nivel de şcolarizare şi un certificat de calificare profesională de nivelul 3 de este eliberat.
• Cursurile de perfecţionare profesională sunt cursuri de nivelul III de învăţămînt secundar cu dublă certificare. Aceste cursuri sunt orientate către calificarea iniţială a elevilor şi acordă prioritate, oferindu-le competenţe pentru piaţa forţei de muncă şi care le va permite să-şi continue studiile.

Învățământul superior:

Învăţământul superior cuprinde universităţile şi institutele politehnice şi este organizat în trei cicluri:

studii de licenţă (BA);
studii de masterat (MA);
studii de doctorat.

Domeniile speciale de educaţie

1 - Următoarele domenii ale educaţiei sunt considerate ca fiind speciale:

a) Învăţământul special;
b) Formarea profesională;
c) Educaţia adulţilor;
d) Predarea limbii portugheze în străinătate;

2 - Fiecare dintre aceste domenii este o parte integrantă a educaţiei şcolare şi este guvernată de reglementări speciale.

Educația adulților

1 - Educaţia adulţilor este destinată pentru persoanele care sunt mai presus de vîrsta normală pentru a participa la cursuri normale şcolare la nivel primar şi secundar.

2 - Această formare este, de asemenea, destinată pentru persoanele care nu au avut ocazia să meargă la şcoală atunci cînd au fost de vîrstă şcolară. O atenţie specială este acordată eliminării analfabetismului.

3 - Dreptul la această educaţie este deschis pentru următoarele persoane:

a) Învăţămîntul primar: de la vîrsta de 15 ani;
b) Învăţămîntul secundar: de la vîrsta de 18 ani.

4 – În baza acestor studii sunt acordate diplome şi certificate ca şi în cazul educaţiei normale, însă planurile de acces şi de predare şi metodele sunt diferite, luînd în considerare vîrsta, experienţa de viaţă şi nivelul de cunoştinţe acumulat.

În afară de cursurile oferite în procesul de educaţie normală a adulţilor, sunt disponibile şi alte cursuri de formare pentru adulţi:

- Educaţia Adulţilor şi cursuri de formare – EFA;
- Cursuri de Educaţie Extra-curriculară;
- Sistemul naţional de recunoaştere, validare şi certificare a competenţelor.

Învăţământul superior

Cine poate solicita înmatricularea în învăţămîntul superior?

Pentru a putea intra în prima fază de studii care conduce la obţinerea unei diplome de licenţă (BA) prin intermediul examenelor naţionale, elevii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

• Să fi finisat cu succes învăţămîntul secundar şi să posede calificări echivalente din punct de vedere juridic;
• Să fi promovat examenul de intrare necesar pentru înmatriculare la cursul dorit şi să fi luat nota necesară;
• Să satisfacă premisele necesare, (dacă este cazul) pentru cursul pe care doreşte să îl ia.

Este obligatorie frecventarea orelor?

Regulamentele interne ale fiecărei instituţii stabilesc normele privind participarea la ore. Fiecare instituţie are un regim diferit, de la participarea obligatorie cu un regim de examene finale şi pînă la învăţarea la distanţă. Pentru a obţine informaţii suplimentare, contactaţi instituţia direct.

Este necesară achitarea unei taxe de studii pentru învăţămîntul superior în Portugalia?

Da. Studenţii de la instituţiile publice plătesc o taxă anuală, în timp ce studenţii instituţiilor private şi de cooperare plătesc o taxă lunară.

Dacă nu am mijloacele economice suficiente pentru a plăti taxele de studii, pot obţine un ajutor în scopul continuării studiilor?

Da, în cazul studenţilor străini din ţările care au semnat un acord de cooperare care prevede aplicarea unor astfel de beneficii sau provenind din ţări a căror legislaţie admite un tratament identic ca şi în cazul studenţilor portughezi în circumstanţe similare.

Calificările în domeniul învăţămîntului superior

A - Echivalarea / Recunoaşterea Academică

Cine poate solicita echivalarea / recunoaşterea diplomelor şi calificărilor academice la nivel de învăţămînt superior?

Următoarele persoane pot solicita recunoaşterea / echivalarea:

a) Resortisanţii portughez;
b) Cetăţenii străini din ţările care:
I) cu care au fost semnate acorduri specifice cu privire la echivalenţă, în cazul în care aceste acorduri produc efectele prevăzute de prezenta lege; sau,
II) în absenţa acestor acorduri, ţările legislaţia cărora garantează resortisanţilor portughezi drepturile prevăzute în prezenta lege, în baza principiului de reciprocitate.

Care este esenţa principiului de reciprocitate?

Aceasta înseamnă că legislaţia din ţara de origine a solicitantului permite unui cetăţean portughez să aplice pentru echivalarea diplomei sale şi garantează toate drepturile corespunzătoare rezultate din certificatul sau diplomă pe care o deţine, în conformitate cu legislaţia în vigoare din această ţară.

Cetăţenii din ţările Uniunii Europene sunt exceptaţi de la prezentarea dovezii de reciprocitate.

Resortisanţii din ţările care nu sunt acoperite de clauzele menţionate mai sus ar trebui să prezinte un document în cadrul instituţiei în cazul în care au depus cererea de echivalenţă / recunoaştere, declarînd că un cetăţean portughez care doreşte să solicite recunoaşterea/echivalenţa calificărilor sale de învăţămînt superior, va beneficia de acelaşi tratament ca şi resortisanţi acestei ţări, în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la această chestiune.

Este posibilă solicitarea echivalării în ţara de origine? Pot face acest lucru prin intermediul unui avocat?

Este posibilă solicitarea echivalării în ţara de origine, din proprie iniţiativă sau prin itermediul unui avocat (în cazul în care avocatul îndeplineşte condiţiile necesare pentru a dovedi statutul său de avocat).

Există diferite tipuri de recunoaştere a diplomelor de învăţămînt superior? Care este diferenţa dintre "echivalenţă" şi "recunoaştere"?

Trebuie făcută următoarea distincţie:

• Echivalenţa academică - atunci cînd există un nivel sau diplomă de natură identică în aceeaşi zonă în sistemul de învăţămînt superior portughez, care presupune o similitudine în diploma obţinută, durata cursului, programa şcolară şi numărul de ore. În acest caz, nivelurile atinse şi cele ale diplomelor obţinute în instituţiile de învăţămînt superior din străinătate pot fi declarate ca fiind echivalente cu nivelurile de doctorat, MA şi BA de către instituţiile de învăţămînt superior.
• Recunoaşterea academică - atunci cînd nu există nici un curs cu certificatul sau diploma corespunzătoare în sistemul de învăţămînt superior portughez (atunci cînd există o diferenţă semnificativă în structura programei, dar nici o diferenţă la nivel de curs).

Pentru recunoaşterea calificării, efectele pe care ar trebui să le producă vor fi indicate prin menţionarea:

a) nivelului căruia acesta corespunde în sistemul de învăţămînt superior portughez;
b) eventualelor restricţii cu privire la efectele academice şi / sau profesionale.

Unde trebuie să merg pentru a solicita echivalarea / recunoaşterea diplomelor?

Acordarea echivalenţei este responsabilitatea exclusivă a instituţiilor de învăţămînt superior publice portugheze şi a Universităţii Catolice.

În cazul cererilor de recunoaştere şi echivalare pentru masterat şi doctorat, cererea şi toate documentele necesare trebuie să fie depuse la decanatul unităţii de formare alese. În alte cazuri, cererea trebuie să fie prezentată Consiliului Științific sau la Serviciul academic al instituţiilor, în cazul în care solicitantul intenţionează să solicite o echivalenţă.

Cererea trebuie să menţioneze:

a) nivelul diplomei străine pentru care echivalenţa este necesară, precum şi instituţia didactică unde aceasta a fost obţinută;
b) nivelul sau diploma portugheză pentru care echivalenţa este solicitată.

Formulare de cerere (Decretul nr 1071-1083 0f. 29 decembrie)

• Formularul nr. 524 - echivalenţă pentru doctorat;
• Formularul no.525 - echivalenţă pentru MA;
• Formularul nr. 526 - echivalenţă pentru BA sau cursuri de învăţămînt superior care nu atribuie grade de studii;
• Formularul nr. 527 - recunoaşterea calificărilor.

Formularele sunt disponibile on-line şi pot fi, de asemenea, achiziţionate în magazinele din Nacional Imprensa - Casa da Moeda - Rua Filipe Vilhena, nr. 12, 1000-136 Lisabona sau la ai - Rua Marquês Sá da Bandeira, nr. 16 A, 1050-148 Lisboa, telefon 213 301 700, fax 213 301 707.

Alegerea unităţii didactice din învăţămîntul superior unde cererea de echivalenţă va fi prezentată ţine de responsabilitatea solicitantului.

Pentru a face această alegere, solicitantul trebuie să ia în considerare următoarele:

• denumirea cursului (cursurile cu acelaşi conţinut nu au întotdeauna aceiaşi denumire);
• similitudinea programei analitice;
• durata cursului;
• conţinutul programelor.

Ce documente sunt necesare?

Documentele necesare variază în conformitate cu nivelul în cauză. Următoarele documente sunt necesare în caz de echivalenţă pentru BA:

a) Un document care atestă că aveţi o diplomă externă, pentru care echivalenţa este solicitată;
b) Un document eliberat de către autorităţile competente ale universităţii străine, care prezintă subiectele în care aţi obţinut o notă de trecere şi care au dus la obţinerea nivelului sau diplomei pentru care solicitaţi echivalenţa, numărul de ore pe an şi programele pentru fiecare an, precum şi durata studiilor care au dus la obţinerea diplomei şi clasificarea finală respectivă sau, dacă nu sunt este acordată, clasificarea pentru fiecare subiect.
c) 2 exemple pentru fiecare disertaţie considerată ca fiind autonomă în programă, dacă acestea există.

Următoarele documente sunt necesare în caz de echivalenţă pentru un MA:

a) document care să ateste nivelul pentru care se solicită echivalarea;
b) document eliberat de către autorităţile competente ale universităţii străine, care prezintă subiectele în care aţi obţinut o notă de trecere şi care au dus la obţinerea nivelului sau diplomei pentru care solicitaţi echivalenţa;
c) 2 exemple de disertaţie şi alte lucrări care au fost prezentate pentru obţinerea nivelul pentru care se solicită echivalarea;
d) regulamentele de stabilire a condiţiilor de admitere şi de atribuire a nivelului străin pentru care echivalenţa este solicitată, în momentul obţinerii diplomei.

Următoarele documente sunt necesare în caz de echivalenţă pentru un doctorat:

a) document care să ateste nivelul pentru care se solicită echivalarea;
b) document eliberat de către autorităţile competente ale universităţii străine, care prezintă subiectele în care aţi obţinut o notă de trecere şi care au dus la obţinerea nivelului sau diplomei pentru care solicitaţi echivalenţa;
c) 2 exemple de disertaţie şi alte lucrări care au fost prezentate pentru obţinerea nivelul pentru care se solicită echivalarea;
d) 2 exemple ale curriculumului vitae al dumneavoastră pînă la obţinerea nivelului pentru care se solicită echivalarea.

Lucrările şi disertaţiile trebuie să fie ştampilate de către autorităţile competente ale unităţii universitate sau de predare, care citează faptul că acestea sunt lucrări şi / sau disertaţii prezentate pentru obţinerea nivelului sau diplomei pentru care echivalenţa este solicitată.

Documentele eliberate de către instituţiile străine de învăţămînt superior ar trebui să fie recunoscute de către consulul portughez local şi / sau legalizate prin apostilă (mai bine cunoscută sub numele de Convenţia de la Haga), semnată la Haga la 5 octombrie 1961.

Ambasada Portugaliei în România este acreditată pentru Republica Moldova (011815 Bucureşti, str.. Paris, nr 55,. Sector 1, PO Box 63-91 Tel: (+4021) 230 41 18, 230 41 36, 230 41 10; Fax:. (+4021) 230 41 17

E-mail: secretariat@embportugal.ro; consular@bucareste.dgaccp.pt;
Site: https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Pot fi solicitate şi alte documente suplimentare?

Da, ori de cîte ori juriul consideră că este necesar pentru a evalua cererea, acesta poate cere solicitantului elemente suplimentare, şi anume condiţiile de admitere, regulile şi programele analitice.

Care documente ar trebui să fie traduse?

Juriul şi / sau Consiliul Ştiinţific poate cere, în cazuri justificate, traducerea documentelor şi a lucrărilor în cazul în care originalele sunt într-o limbă străină. Prezentarea originalului este întotdeauna obligatorie.

Care sunt criteriile de bază pentru acordarea echivalenţei?

Evaluarea cererii de echivalenţă care se face luînd în considerare meritul ştiinţific faţă de elementele prezentate, precum şi intenţia exprimată în formularul de cerere.

Care este perioada de timp maximă pentru luarea unei decizii cu privire la o cerere de echivalare?

În caz de echivalenţă pentru diplomele de licenţă (BA) şi cursuri de învăţămînt superior care nu acordă diplome, decizia de a acorda sau de a refuza echivalenţa trebuie să fie luată în termen de 60 de zile de la depunerea cererii.

În cazul doctoratului şi masteratului (MA), există o legislaţie care determină termenii la fiecare etapă. Timpul maxim cumulat pentru luarea unei decizii privind acordarea sau refuzul este de 150 de zile.

Cît va costa procesarea solicitării privind recunoaşterea echivalenţei?

Acordarea certificatului de echivalenţă sau recunoaştere este supusă unor taxe, care sunt datorate organului care se ocupă de procesarea cererii.

Sumă plătită, inclusiv certificarea, nu poate depăşi nici costul serviciului, nici cuantumul maxim stabilit prin decret de către Agenția Națională de finanțare a Științei, Tehnologiei şi Cercetărilor .

Ce pot face în cazul în care cererea de echivalenţă este refuzată?

Refuzul nu exclude prezentarea unei cereri la o unitate de învăţămînt diferită de cea precedentă sau chiar la aceiaşi universitate, dar pentru un curs diferit. Cu toate acestea, numai o singură solicitare poate fi prezentată la un moment dat. Nu există nici o limită a numărului de tentative de depunere a unei cereri de echivalare, dar acest lucru poate fi realizat numai după ce aţi fost notificat cu privire la decizia finală în privinţa cererii anterioare sau dacă anulaţi cererea depusă anterior.

Pot finisa un ciclu de studii început la o universitate străină la o instituţie de învăţămînt superior portughez?

Da, dar trebuie să ţineţi seama de similitudinea programei de curs începute deja şi cursul pe care intenţionaţi sa-l continuaţi, în sistemul public portughez de învăţămînt superior sau în sistemul privat de învăţămînt superior.

Am dreptul de a exercita o activitate profesională în conformitate cu calificarea atribuită după ce am obţinut echivalenţa?

Acordarea certificatului de echivalenţă nu vă dă dreptul de a exercita o activitate profesională în anumite domenii şi anume cele reglementate. Este necesar să satisfaceţi cerinţele entităţilor responsabile pentru profesiile reglementate (a se vedea mai multe explicaţii detaliate în capitolul următor)

Decretul-lege nr 341/07 din 12 octombrie.

Cine poate solicita recunoaşterea diplomelor în conformitate cu Decretul-lege nr. 341/07 din 12 octombrie?

Titularii de diplome universitare acordate de către instituţiile străine de învăţămînt superior a cărei niveluri, scopuri şi natură sunt identice cu BA, MA sau doctorat acordate de către instituţiile de învăţămînt superior portughez.

Cine determină care diplome din străinătate pot fi înregistrate?

O Comisie de recunoaştere a diplomelor externe a fost creată în conformitate cu acest nou regim, care va defini, prin considerente generale, lista gradelor de studii superioare reglementate de această diplomă juridică.

Care grade/diplome străine pot fi înregistrate?

• diplomele de absolvire acordate de către instituţiile de învăţămînt superior din străinătate care, prin deliberarea motivată a Comisiei pentru recunoaşterea diplomelor străine, sunt parte dintr-o listă care urmează să fie publicată pe site-ul de internet al Direcţiei Generale de Educaţie;
• diplomele de absolvire acordate de către instituţiile de învăţămînt superior ale unui stat membru al Procesului de la Bologna, după ciclurile 1, 2 şi 3 de studii organizate în conformitate cu principiile acestui proces şi acreditate de către un organism de acreditare recunoscut, în cadrul Procesului de la Bologna;
• gradele academice străine care intră în cadrul acordului internaţional de echivalenţă sau de recunoaştere.

Unde pot să înregistrez diploma care arată de gradul de studii superioare obţinute în străinătate?

Diploma trebuie să fie înregistrate de către titular sau de către reprezentantul său legal în felul următor:

Pentru ciclul licenţă (BA) sau masterat (MA):
• Cu decanul unei universităţi publice portugheze;
• Împreună cu Preşedintele unui Institut public Politehnic;
• Cu directorul-general al învăţămîntului superior.

Pentru un doctorat:
• Cu decanul unei universităţi publice portugheze;
• Cu directorul-general al învăţămîntului superior.
Ce documente sunt necesare pentru a continua înregistrarea?

Cererea de înregistrare este obligatorie şi e prelucrată exclusiv cu:

• Originalul diplomei sau documentul eliberat de către autorităţile străine competente ale unităţii de învăţămînt superior care dovedeşte fără echivoc că gradul dat a fost atribuit;
• O copie a tezei de licenţă sau masterat, atunci înregistrării unei diplome cu un nivel recunoscut ca corespunzător la nivelul de doctorat sau masterat. (Acest lucru poate fi, de asemenea, prezentate în format digital).

Atunci cînd este necesar, solicitantul poate fi invitat să furnizeze o traducere a diplomei şi a foii de titlu a tezei atunci cînd acestea sunt scrise într-o limbă străină, alta decît limba spaniolă, franceză, engleză sau italiană.

Care este costul pentru înregistrare?

Suma datorată pentru fiecare înregistrare este stabilită de către instituţia respectivă, dar aceasta nu trebuie să depăşească costul serviciului, nici să constituie mai mult de € 25.

Care este termenul limită pentru prelucrarea înregistrării?

Înregistrarea trebuie să fie făcută în termen de o lună de la data depunerii cererii completată în mod corespunzător de către organismul de la care aceasta este solicitată.

Unde pot obţine mai multe informaţii detaliate despre învăţămîntul superior?

Pentru informaţii mai detaliate cu privire la învăţămîntul superior ar trebui să contactaţi Centrul de Informare privind Recunoaşterea Diplomelor (NARIC), în cadrul Direcției Generale a Învățământului Superior .

Cine acordă certificatele de echivalenţă pentru învăţămîntul primar şi secundar?

a) Echivalenţa pentru învăţămîntul primar şi secundar este, în parte, acordată de către organele de conducere ale instituţiei de învăţămînt publice sau private şi de cooperare în cazul în care dispun de o autonomie pedagogică.
b) Cererile străinilor privind eliberarea certificatelor de echivalenţă care nu sunt acoperite de oricare dintre decretele respective, trebuie să fie prezentate la instituţiile de învăţămînt şi apoi trimise la Direcţia Generală de Inovare Curriculară şi Dezvoltare.

Care entităţi ar trebui să fie contactate în vederea obţinerii echivalenţei?

• serviciile administrative ale instituţiei de învăţămînt public sau privat şi de cooperare din zona dumneavoastră de reşedinţă;
• În caz de dubii, de asemenea, puteţi contacta Direcţia Generală de Inovare şi Dezvoltare Curriculară (DGIDC) la Av. 24 de Julho, nr. 140 şi / sau 138, în Lisabona.

Care documente sunt necesare pentru acordarea certificatului de echivalenţă?

• Formularul nr. 198 eliberat de Oficiul pentru Publicații din cadrul Ministerului Educaţiei, care poate fi obţinut de la oficiile de birotică din instituţiile de învăţămînt publice sau private sau de la cooperativele didactice;
• O copie a certificatului privind ultimul grad de calificare al reclamantului finalizat cu succes, în prealabil autentificat de către ambasada portugheză sau consulatul din ţara de origine a solicitantului sau de către ambasada sau consulatul ţării solicitantului în Portugalia sau cu apostila pentru ţările care au ratificat Convenţia de la Haga;
• Alte documente care pot dovedi sau confirma calificarea menţionate în cererea de echivalare, cum ar fi registrul şcolar al solicitantului (care arată numărul de ani de studii), buletinul disciplinelor şi examinările cu clasificările respective din ultimii 2 sau 3 ani şi diplomele,
• Situaţia specială: dacă din motive de forţă majoră demonstrate în mod corespunzător, solicitantul nu este capabil să se dovedească prin intermediul certificatelor calificările dobîndite, solicitantul poate fi în mod excepţional autorizat de a le înlocui cu o declaraţie scrisă de supraveghetorii acestuia, care acţionează în numele său sau de către solicitant însuşi, pe cuvîntul lui de onoare, dacă acesta este de vîrstă adultă, plus o declaraţie eliberată de misiunea diplomatică acreditată în Portugalia sau de un centru de recunoaştere a competenţelor referitoare la ţara de origine a solicitantului, în cazul în care nu are o misiune diplomatică în Portugalia, care justifică cererea excepţională;
• În această situaţie, partea interesată, care doreşte recunoaşterea calificărilor sale ca fiind echivalente la încheierea ciclurilor doi sau trei, trebuie să susţină un examen de evaluare în limba portugheză ca a doua limbă şi un examen la matematică;
• partea interesată care doreşte recunoașterea calificărilor sale ca fiind echivalente la încheierea învăţămîntului secundar, trebuie să susţină un examen la nivelul clasei a 12-a la următoarele discipline:
- Portugheza în calitate de limba a doua;
- Două discipline de bază ale unui domeniu specific, în cazul în care solicitarea de echivalenţă corespunde unui curs ştiinţifico - umanist.
- O disciplină cu o componentă de formare ştiinţifică şi o componentă tehnologică, tehnică sau tehnico-artistică, în cazul în care solicitarea de echivalenţă solicitată corespunde unui curs care acordă calificări profesionale.

Trebuie să fie traduse documentele?

Cererea trebuie să fie însoţită de documente traduse în mod corespunzător în cazul în care sunt scrise într-o limbă străină.

Cine poate să facă aceste traduceri?

Traducerile fi efectuate de către oricine, dar acestea trebuie să fie autentificate de către ambasada sau consulatul ţării de origine a solicitantului.

Care este durata maximă de timp pentru luarea unei decizii în ceea ce priveşte o cerere de echivalare?

Maximum 30 de zile.

Cît costă procesarea datelor privind obţinerea unui certificat de echivalenţă?

Nu se percep taxe pentru eliberarea acestui certificat.

Pot contesta refuzul de a mi se acorda certificatul de echivalenţă?

În cazul unui refuz, tutorele sau solicitantul însuşi, dacă acesta este de vîrsta adultă, poate face apel la Ministerul Educaţiei.

De cite ori poate fi solicitată echivalenţa calificărilor profesionale?

Mai mult de o cerere de echivalenţă poate fi făcută în cazul în care există motive corecte şi anume: scopul solicitării, o modificare în calificările deţinute, noile documente care urmează să fie adăugate la dosarul privind procesarea echivalenţei profesionale sau explicaţia calificărilor iniţiale prezentată în termenul stabilit de instituţia de învăţămînt.

B – RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE

Ce înseamnă o calificare profesională?

O calificare profesională este o dovadă a calificărilor profesionale obţinute în alte ţări şi care permite exercitarea unor activităţi sau a unei profesii corespunzătoare în Portugalia şi garantează drepturi egale pe piaţa muncii.

Care este procesul de recunoaştere profesională la nivelul Uniunii Europene în cazul profesiilor reglementate?

Recunoaşterea profesională la nivelul Uniunii Europene este posibilă prin punerea în aplicare a Directivei 2005/36/CE, care se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru care doreşte să exercite o profesie reglementată într-un alt stat membru decît cel în care a obţinut calificările profesionale, fie în calitate de liber profesionist, fie în calitate de lucrător salariat.

Ce înseamnă o "profesie reglementată"?

Profesie reglementată înseamnă o activitate profesională sau o serie de activităţi profesionale în care admiterea, exercitarea sau una dintre modalităţile de exercitare a profesiei, în mod direct sau indirect, depinde de posedarea anumitor calificări profesionale specifice.

Care este domeniul de aplicare al Directivei 2005/36/CE?

Directiva 2005/36/CE se aplică pentru:

• Profesii pentru care persoana trebuie să deţină calificări specifice într-un stat membru (profesiile reglementate), bazate pe principiul recunoaşterii reciproce, fără a genera necesitatea aplicării unor măsuri compensatorii în caz de diferenţe substanţiale între formarea primită de către imigranţi şi cea cerută de către statul membru de primire;
• Activităţi industriale, de artizanat şi comerciale reglementate în statele membre, în care se aplică recunoaşterea automată a calificărilor profesionale dovedite prin experienţă profesională;
• Profesii specifice, cum ar fi medic, asistent medical generalist, medic stomatolog, medic veterinar, moaşă, farmacist şi arhitect, în cazul cărora este aplicabilă recunoaşterea automată a certificatelor de formare.

Către cine trebuie trimise o cerere pentru recunoaşterea profesională?

Pentru a obţine informaţii cu privire la legislaţia în vigoare cu privire la această chestiune, imigrantul ar trebui să obţină în prealabil informaţii de la Departamentul Naţional de Coordonare a Directivei nr. 2005/36/CE din cadrul Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (Institutul de ocupare a forţei de muncă şi formare profesională) dacă acesta are condiţiile necesare pentru a putea începe procesul de recunoaştere împreună cu autoritatea competentă pentru profesia în cauză.

Ce este o autoritate competentă?

Acesta este organismul autorizat de către un stat membru să elibereze şi să primească certificate profesionale şi alte documente sau informaţii, precum şi să primească cereri şi să ia decizii legate de recunoaşterea cererilor depuse.

Cum este procesată o solicitare de recunoaştere a calificării profesionale?

Cererea se depune prin intermediul autorităţii competente respective şi ar trebui să fie scrisă în limba maternă a solicitantului şi să conţină următoarele elemente:

a) Numele şi prenumele, cetăţenia, data naşterii, locul naşterii, precum şi adresa solicitantului, în scopul de comunicare;
b) Denumirea profesiei pe care doreşte să o exercite;
c) Diplomele, certificatele sau alte diplome emise sau recunoscute de către un stat membru;
d) experienţă profesională deţinută pentru exercitarea anumitor activităţi industriale, comerciale sau de artizanat.

Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

• O copie a unui document oficial de identificare a solicitantului în cazul în care este prezentat în persoană sau o copie legalizată, dacă nu sunteţi prezent în persoană;
• O copie legalizată a documentelor menţionate mai sus la punctul c), în cazul în care documentele originale nu sunt depuse în persoană;
• O copie legalizată a unui document care să ateste experienţa profesională pentru anumite activităţi industriale, comerciale sau de artizanat;
• O copie autentificată a unui document eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine sau în cazul în care solicitantul a venit să dovedească că acesta îndeplineşte condiţiile necesare în statul membru în cauză pentru a exercita o profesie identică;
• Dovada de calificare atunci când este necesar;
• Taxele pentru costul procesării solicitării, suma care urmează să fie definită de către autoritatea competentă.

În cazul cînd sunt solicitate de către autoritatea competentă, aceste documente ar trebui să fie însoţite de o traducere notarizată sau autentificată de către un funcţionar diplomatic sau consular.

Cum pot obţine informaţii cu privire la Directiva 2005/65/CE din Portugalia şi să identific autorităţile competente care vor primi şi procesa cererea mea?

Prin contactarea organismului coordonator din directivă:

Institutul de Angajare în Cîmpul Muncii şi Instruire Profesională
Departmentul de Instruire Profesională

Rua de Xabregas, 52
Telefon: +351 21 861 45 45 / +351 21 861 46 00
Fax: +351 21 861 46 08

Instituţii de învăţămînt superior

Învăţămîntul superior portughez este împărţit în universităţi publice şi private, institute politehnice şi institute de învăţămînt superior. Universităţile sunt, în general, axate pe cursuri de teorie şi cercetare şi oferă domenii cum ar fi medicina, dreptul şi economia. Institutele politehnice sunt mai mult axate pe cursuri practice şi profesionale în domenii precum inginerie, învăţămînt şi asistenţă medicală. Unele dintre acestea sunt oferite atît de universităţi, cît şi de institutele politehnice, în timp ce unele, cum ar fi îngrijirea medicală şi contabilitatea, sunt oferite doar la institute politehnice din Portugalia. Sistemul de institute politehnice şi universităţi este interconectat, iar circulaţia între cele două sisteme este destul de flexibilă. În general, o diplomă universitară este mai apreciată decît echivalentul acesteia obţinut de la un institut politehnic din cauza selectivităţii mai mari şi popularităţii.

Sectorul privat în cadrul învăţămîntului superior portughez s-a dezvoltat foarte rapid în anii 1980 în mare parte pentru a găzdui un număr mare de cadre didactice care nu erau în favoarea regimului de atunci. Crearea universităţilor private a fost, de asemenea, o modalitate de a crea o alternativă la instituţiile publice deja foarte aglomerate .

Deşi toate instituţiile de învăţămînt superior, atît publice, cît şi private, sunt cu stricteţe acreditate de Ministerul Educaţiei, legislaţii diferite au fost mult timp aplicate în cadrul instituţiilor de stat şi în şcolile private. În timp ce universităţile publice şi politehnice din Portugalia au un coeficient minim de acceptare a absolvenţilor de liceu, universităţile private ar putea să admită orice persoană solicitantă în conformitate cu criteriile interne. Acest lucru a însemnat că studenţii care abia au finisat şcoală ar putea fi admişi la studii superioare în instituţiile private, ceea ce a creat o dezbatere aprinsă cu privire la calitatea învăţămîntului superior privat din Portugalia. Instituţiile publice, în ciuda numărului mare de studenţi, sunt încă privite ca fiind mai calitative în procesul de studii superioare decît majoritatea instituţiilor private. Trebuie spus însă, că pentru învăţămîntul post-universitar, sectorul privat este mult mai popular.

Astăzi există 14 universităţi publice, plus Universitatea Catolică. Există şi alte 15 institute publice politehnice pe lîngă o mulţime de institute private de învăţămînt superior.

Structura programelor de studii în învăţământul superior portughez

În conformitate cu Convenţia de la Bologna învăţământul superior portughez este în prezent împărţit în trei cicluri de studiu, în conformitate cu care studenţii pot obţine o diplomă de licenţă, de masterat şi de doctorat; în această ordine de idei, obţinerea unei diplome de licenţă (în Portugalia numită Licenciatura) durează de la trei la patru ani de studiu; obţinerea unei diplome de master (mestrado) necesită încă doi ani de studiu, iar gradul de doctorat (Doutoramento) prevede încă trei ani de studiu şi de cercetare. Portugalia a început, de asemenea, să ofere diplome mixte, deşi încă destul de puţin frecvente, ca urmare a cooperării recente cu Statele Unite.

În unele cazuri, nu se acordă licenţă. În schimb, studentul obţine o diplomă de master la finisarea primului ciclu, în cazul în care studiile durează între patru şi şase ani. Medicina este un bun exemplu în acest sens, în cazul în care prima diplomă este primită după şase ani de studii.

Cum pot obţine cetăţenia portugheză?
Acordarea cetăţeniei (cetăţenia originală)
Dobândirea cetăţeniei (naţionalitatea derivată)
Copii

Cum pot obţine cetăţenia portugheză?

Legea cetăţeniei conţine mai multe moduri posibile de acordare / dobândire a cetăţeniei portugheze. Aceste moduri sunt:
1. Acordarea cetăţeniei (cetăţenie originală) - acesta este cazul celor care sunt în mod natural portughezi;
2. Dobândirea cetăţeniei (cetăţenie derivată).
a) prin intenţie (decizie conştientă):
• copiii unei mame sau ai unui tată care a dobândit naţionalitatea portugheză, dar care sunt minori sau incapabili;
• în cazul căsătoriei sau parteneriatului non-marital cu un resortisant portughez;
• în cazul în care cetăţenia portugheză a fost pierdută în decursul perioadei de incapacitate
b) prin adopţie;
c) prin naturalizare.

I – Acordarea cetăţeniei (cetăţenie originală)

Un portughez natural este considerat cel care are naţionalitate originală?

Persoanele care deţin cetăţenia portugheză în mod natural sunt:
(a) copii de o mamă sau un tată portughez născut pe teritoriul portughez;
(b) copii de o mamă sau un tată portughez născut în străinătate, în cazul în care părintele portughez este angajat în serviciul statului portughez;
(c) copii de o mamă sau un tată portughez născut în străinătate, în cazul în care naşterea lor este înregistrată la Oficiul Registrului portughez sau în cazul în care aceştia îşi afirmă dorinţa de a dobîndi cetăţenia portugheză;
(d) persoanele născute pe teritoriul portughez, care sunt copii ai cetăţenilor străini, în cazul în care cel puţin unul dintre părinţi a fost, de asemenea, născut şi a locuit aici, indiferent de faptul dacă este sau nu deţinător de naţionalitate portugheză în momentul naşterii;
(e) Persoanele născute pe teritoriul portughez, care sunt copii ai cetăţenilor străini aflaţi în serviciul statului lor şi care, respective, şi-au exprimat dorinţa de a dobîndi cetăţenia portugheză şi cu condiţia ca, la momentul naşterii, unul dintre părinţi să fi locuit legal aici timp de cel puţin 5 ani de zile;
(f) persoanele născute pe teritoriul portughez, atunci cînd acestea nu posedă nici o altă cetăţenie.

În aceste cazuri, ce trebuie să fac pentru a înregistra cetăţenia portugheză a copilului meu?

Copiii născuţi în Portugalia, care sunt copii de o mamă sau un tată portughez:
- Cetăţenia portugheză este automat înregistrată la înregistrarea naşterii copilului la oficiul registrului civil portughez;
- Ori de cîte ori este posibil, părinţii ar trebui să producă un document care să ateste cetăţenia acestora, cu excepţia cazurilor în care nu există îndoieli cu privire la cetăţenia portugheză a cel puţin unuia dintre aceştia.

Copiii născuţi în străinătate la o mamă sau un tată portughez portugheză, în cazul în care părintele portughez se află în serviciul statului portughez, sunt înregistrați automat ca şi cetăţeni portughezi în momentul naşterii lor. În alte cazuri, părinţii vor trebui să depună o declaraţie de înregistrare a naşterii într-un birou al Registrului Portughez în scopul de a acorda cetăţenia portugheză copilului, împreună cu următoarele documente:
- Certificatul de înregistrare a naşterii al tatălui / mamei portugheze. În cazul în care părinţii sunt căsătoriţi unul cu altul, această căsătorie ar trebui să fie adnotată pe certificatul de naştere sau printr-o dovadă documentară a acestuia. În cazul copiilor de peste 18 ani, certificatul de naştere ar trebui să arate că relaţia cu părintele portughez s-a fost format atunci cînd acesta era încă minor.
- Certificatul de înregistrare a naşterii copilului, în mod oficial legalizat de Consulatul portughez în ţara de origine, împreună cu o traducere oficială, în cazul în care documentul nu este în limba portugheză.
- În cazul în care copilul este de 14 ani sau mai mult, lista documentelor necesare mai include:
• document de identitate valabil (paşaport sau viză de reşedinţă sau un alt document valabil, eliberat de către o autoritate competentă într-una din ţările din cadrul Uniunii Europene);

Copiii născuţi în Portugalia, în cazul în care sunt copii ai cetăţenilor străini, şi atunci cînd cel puţin unul dintre părinţi a fost, de asemenea, născut şi a locuit aici, indiferent de faptul dacă deţine sau nu cetăţenia portugheză în momentul naşterii:
Cetăţenia portugheză este automat înregistrată la înregistrarea naşterii copilului la oficiul registrului civil portughez. Cu toate acestea, următoarele documente trebuie să fi indicate în momentul înregistrării naşterii:
- Certificatul de naştere al acestui părinte (Boletim de Nascimento);

ATENŢIE!
Părinţii nu trebuie să prezinte acest document în cazul în care pot oferi informaţii despre părintele născut pe teritoriul Portugaliei, care permit identificarea documentului corespunzător - în special, data şi locul naşterii corespunzătoare şi, dacă se cunoaşte, Oficiul Registrului Public portughez care ar trebui să aibă în arhivă o înregistrare a acestui document la dosar, precum şi anul respectiv şi numărul.

- Un document care să ateste reşedinţa pe teritoriul Portugaliei;

ATENŢIE!
Se poate renunţa la prezentarea acestui document în cazul în care sunt prezentate dovezile care justifică faptul că ar fi imposibil să facă acest lucru.

Această cerere poate fi depusă la orice Oficiul al Registrului Civil, de preferinţă la Oficiul unde copilul a fost înregistrat.
Copiii născuţi în Portugalia, care sunt copiii cetăţenilor străini în cazul în care, la momentul naşterii, unul dintre părinţi a locuit legal aici timp de cel puţin 5 ani şiîn cazul în care nici unul dintre părinţi ne se află în serviciul ţării lor:
- Înregistrarea cetăţeniei portugheze a acestui copil depinde de o declaraţie care indică dorinţa de a face acest lucru, depusă de către reprezentanţii legali ai copilului.

Unde trebuie depuse aceste declaraţii de intenţie?

Declaraţiile de intenţie pentru înregistrarea unei naşteri care a avut loc în străinătate sau pentru acordarea cetăţeniei se pot depune:
- La orice Oficiul al Registrului Civil;
- La un Consulat portughez (taxele consulare pot fi plătite).

Ambasada Portugaliei în România este acreditată pentru Republica Moldova
Adresa:
011815, Bucureşti, str.. Paris, nr 55,. Sector 1, PO Box 63-91
Tel: (+4021) 230 41 18, 230 41 36, 230 41 10;
Fax:. (+4021) 230 41 17
E-mail: secretariat@embportugal.ro; consular@bucareste.dgaccp.pt
Site: https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Cererile de acordare a cetăţeniei pot fi, de asemenea, depuse în persoană la filiala Oficiului Registrului Central la Centrul Naţional de Asistenţă pentru Imigranţi (CNAI) (tel. +351 808 257 257) sau pe telefonul mobil 351 218 106 191) sau la filiala din Alto dos Moinhos, în Rua Augusto Pina, No. 21 R / C Loja A, ambele situate în Lisabona, prin completarea formularului corect. Documentele şi formularul de cerere pot fi, de asemenea, trimise prin poştă la Oficiul Registrul Central de la Rua Rodrigo da Fonseca, nr. 200 1093-003 de la Lisabona. Dacă trimiteţi documentele prin poştă şi plata este necesară, atunci ar trebui să includeţi un cec sau un mandat poştal care poate fi plătit în Portugalia şi e întocmit la "Conservatória dos Registos Centrais" (Oficiul Registrului Central), pentru a efectua această plată.

Ce documente ar trebui să însoţească această declaraţie?
- Certificatul de naştere al copilului (Boletim de Nascimento);

ATENŢIE!
Părinţii nu trebuie să prezinte acest document în cazul în care pot oferi informaţii despre părintele născut pe teritoriul Portugaliei, care permit identificarea documentului corespunzător - în special, data şi locul naşterii corespunzătoare şi, dacă se cunoaşte, Oficiul Registrului Public portughez, care ar trebui să aibă în arhivă o înregistrare a acestui document la dosar, precum şi anul respectiv şi numărul.

- Un document eliberat de către Serviciul Imigrare și Frontiere (SEF), care să dovedească că, înainte de naşterea copilului, unul dintre părinţi a locuit legal pe teritoriul portughez pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.
- Un document eliberat de către Serviciul Imigrare și Frontiere (SEF), care să ateste faptul că nici unul dintre părinţi nu a fost prezent pe teritoriul portughez pentru executarea serviciul ţării lor.

ATENŢIE!
Noua lege nu impune prezentarea acestor declaraţii, dat fiind faptul că Oficiul de Registratură singur le poate obţine prin intermediul serviciilor oficiale ale SEF.

Care sunt caracteristicile principale ele noii legi a cetăţeniei cu privire la naţionalitatea originală?

În primul rînd, noua lege a acordat calificativul de cetăţenie originală şi celor care de obicei sunt clasificaţi ca "imigranţi de generaţia a treia": persoanele născute în Portugalia, cu nici o legătură reală în altă ţară, cu cel puţin un părinte (tatăl sau mama), născut în Portugalia, şi rezident aici de la naşterea lor.

Noua lege reduce, de asemenea, cerinţele de acordare a cetăţeniei originale la descendenţii imigranţilor, dat fiind faptul că unica cerinţă este ca, la momentul naşterii, unul dintre părinţi să fi avut reşedinţa legală în Portugalia pentru o perioadă de numai 5 ani. Perioada de şedere necesară a scăzut şi cu aceasta s-a redus şi discriminarea bazată pe ţara de origine. De asemenea, şederea legală se bazează pe deţinerea oricărui document valabile de şedere, cu excepţia vizei de şedere scurtă.

În al doilea rînd, legea nu mai cere solicitanţilor să prezinte o serie de documente, care pot fi acum obţinute direct de la autorităţile relevante de către Oficiul Registrului.

II - Dobîndirea cetăţeniei (Naţionalitatea derivată)

PRIN INTERMEDIUL INTENŢIEI: COPIII DINTR-O MAMĂ SAU TATĂ CARE A DOBÂNDIT CETĂŢENIA PORTUGHEZĂ ŞI CARE SUNT MINORI SAU SE AFLĂ ÎN STARE DE INCAPACITATE

Dacă aş dobîndi cetăţenia portugheză, pot copiii mei minori să devină, de asemenea, portughezi?
Ca şi în cazul legii anterioare, copiilor dintr-o mamă sau un tată căruia i-a fost acordată cetăţenia portugheză şi care sunt minori sau se află în stare de incapacitate, li se poate, de asemenea, acorda cetăţenia portugheză, printr-o declaraţie de intenţie în acest sens făcută de către reprezentanţii legali ai acestora.

Care alte cerinţe trebuie să fie confirmate?
Copilul dumneavoastră minor trebuie să:
- Aibă legături ferme cu comunitatea portugheză;
- Să nu fi fost găsit vinovat, în temeiul unei decizii definitive şi obligatorii (res judicata), de o crima sancţionată cu o pedeapsă cu închisoarea, egală sau mai mare de 3 ani, în conformitate cu legislaţia portugheză.

Unde trebuie depuse aceste declaraţii de intenţie?
Declaraţiile de intenţie pentru înregistrarea unei naşteri care a avut loc în străinătate sau pentru acordarea cetăţeniei se pot depune:
- La orice Oficiul al Registrului Civil;
- La un Consulat portughez (taxele consulare pot fi plătite).

Ambasada Portugaliei în România este acreditată pentru Republica Moldova

Adresa: 011815, Bucureşti, str.. Paris, nr 55,. Sector 1, PO Box 63-91
Tel: (+4021) 230 41 18, 230 41 36, 230 41 10; Fax:. (+4021) 230 41 17
E-mail: secretariat@embportugal.ro; consular@bucareste.dgaccp.pt
Site: https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Cererile de acordare a cetăţeniei pot fi, de asemenea, depuse în persoană la filiala Oficiului Registrului Central la Centrul National de Asistenta pentru Imigranti (CNAI) (tel. +351 808 257 257) sau pe telefonul mobil 351 218 106 191) sau la filiala din Alto dos Moinhos, în Rua Augusto Pina, No. 21 R / C Loja A, ambele situate în Lisabona, prin completarea formularului corect. Documentele şi formularul de cerere pot fi, de asemenea, trimise prin poştă la Oficiul Registrul Central de la Rua Rodrigo da Fonseca, nr. 200 1093-003 de la Lisabona. Dacă trimiteţi documentele prin poştă şi plata este necesară, atunci ar trebui să includeţi un cec sau un mandat poştal care poate fi plătit în Portugalia şi e întocmit la "Conservatória dos Registos Centrais" (Oficiul Registrului Central), pentru a efectua această plată.

Şi ce acte ar trebui să însoţească această declaraţie?
- O copie legalizată a certificatului de naştere (certificat de naştere complet, dacă este posibil), precum şi o traducere, în cazul în care documentul nu este în limba portugheză;
- Documentaţia care dovedeşte înregistrarea dobîndirii cetăţeniei portugheze de către unul dintre părinţi;
- Actul doveditor al cetăţeniei străine a copilului minor sau incapabil, împreună cu o traducere oficială, în cazul în care documentul nu este în limba portugheză (sau prezentarea paşapoartele care atestă naţionalitatea solicitantului);
- În cazul în care persoana minoră sau incapabil este de 16 ani sau peste, ar trebui să fie prezentate certificatele de antecedente penale emise de către autorităţile competente din ţara de origine şi de naţionalitate, precum şi din ţările în care persoana a locuit de la vîrsta de 16 ani .

ATENŢIE!
Cazierele judiciare emise în afara Portugaliei nu trebuie să fie legalizate la Consulatul portughez.

- În cazul în care minorul este mai mare de 16 ani şi a decis să se alăture forţelor armate ale statului străin sau a efectuat funcţii în administraţia publică în statul străin, persoana ar trebui să prezinte documentele necesare pentru a identifica natura acestor funcţii.

ATENTIE!
Statutul de minor este determinat în conformitate cu legislaţia din ţara de cetăţenie a solicitantului, ceea ce înseamnă că, deşi vîrsta adultă este atinsă în Portugalia la 18 ani, dacă în ţara solicitantului maturitatea este atinsă, de exemplu, la 21 de ani, cererea poate fi formulată înainte ca copilul să împlinească vîrsta de 21 de ani.

B) PRIN CĂSĂTORIE SAU PARTENERIAT NON-CIVIL CU RESORTISANT PORTUGHEZ

Pot dobândi cetățenia portugheză prin căsătorie cu un național portughez?
Un cetăţean străin căsătorit cu un cetăţean portughez poate dobândi cetăţenia portugheză, prin depunerea unei declaraţii în vigoare, cu condiţia că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
1. Persoanele în cauză trebuie să fie căsătorite de mai mult de trei ani;
2. Solicitantul trebuie să aibă legături ferme faţă de comunitatea portugheză;
3. Nu a săvîrşit o infracţiune care se sancţionează cu o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de trei ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omorul, violul, furtul, jaful, traficul de droguri);
4. Nu a executat funcţii publice administrative de natură non-tehnică pentru politica externă a unui stat;
5. Solicitantul nu trebuie să fi efectuat serviciul militar voluntar într-un stat străin.

Ce trebuie să fac?
Odată ce sunteţi căsătorit şi îndepliniţi toate condiţiile necesare, trebuie să faceţi o declaraţie de intenţie a dobîndirii cetăţeniei portugheze.

Unde trebuie depuse aceste declaraţii de intenţie?
Declaraţiile de intenţie pentru înregistrarea unei naşteri care a avut loc în străinătate sau pentru acordarea cetăţeniei se pot depune:
- La orice Oficiul al Registrului Civil;
- La un Consulat portughez (taxele consulare pot fi plătite).

Ambasada Portugaliei în România este acreditată pentru Republica Moldova
Adresa: 011815, Bucureşti, str. Paris, nr 55,. Sector 1, PO Box 63-91
Tel: (+4021) 230 41 18, 230 41 36, 230 41 10; Fax:. (+4021) 230 41 17
E-mail: secretariat@embportugal.ro; consular@bucareste.dgaccp.pt
Site: https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Cererile de acordare a cetăţeniei pot fi, de asemenea, depuse în persoană la filiala Oficiului Registrului Central la Centrul National de Asistenta pentru Imigranti (CNAI) (tel. +351 808 257 257) sau pe telefonul mobil 351 218 106 191) sau la filiala din Alto dos Moinhos, în Rua Augusto Pina, No. 21 R / C Loja A, ambele situate în Lisabona, prin completarea formularului corect. Documentele şi formularul de cerere pot fi, de asemenea, trimise prin poştă la Oficiul Registrul Central de la Rua Rodrigo da Fonseca, nr. 200 1093-003 de la Lisabona. Dacă trimiteţi documentele prin poştă şi plata este necesară, atunci ar trebui să includeţi un cec sau un mandat poştal care poate fi plătit în Portugalia şi e întocmit la "Conservatória dos Registos Centrais" (Oficiul Registrului Central), pentru a efectua această plată.

Ce documente trebuie să depun împreună cu cererea de dobândire a cetăţeniei prin căsătorie?
- O copie legalizată a certificatului de naştere (certificat de naştere complet, dacă este posibil), precum şi o traducere, în cazul în care documentul nu este în limba portugheză;
- Un certificat de căsătorie transcris pentru Oficiul Registrului Civil portughez (dacă căsătoria a fost înregistrată în străinătate);
- Certificatul de naştere a soţului portughez adnotat cu căsătoria.

ATENŢIE!
Certificatul de naştere sau de căsătorie nu trebuie să fie prezentate în cazul în care informaţiile prezentate permit identificarea documentului corespunzător - în special, data şi locul naşterii / înregistrării căsătoriei şi, dacă se cunoaşte, Oficiul Registrului Public portughez, care ar trebui să aibă în arhivă o înregistrare a acestui document la dosar, precum şi anul respectiv şi numărul.

- Cazierul judiciar eliberat de către autorităţile competente ar trebui să fie prezentat din ţara de origine şi de naţionalitate, precum şi din ţările în care persoana a locuit de la vîrsta de 16 ani.

ATENŢIE!
Noua lege nu impune prezentarea acestor declaraţii, dat fiind faptul că Oficiul de Registratură singur le poate obţine prin intermediul serviciilor oficiale ale SEF.

- Actul doveditor al cetăţeniei străină a solicitantului, împreună cu o traducere oficială, în cazul în care documentul nu este în limba portugheză (sau prezentarea paşapoartele care atestă naţionalitatea solicitantului);

ATENŢIE!
În cazul în care este relevant, va trebui să prezentați documentaţia dovedind natura sarcinilor administrative sau a serviciului militar executat pe teritoriul Statului străin.

Este recomandabil să furnizaţi dovezi ale legăturilor solide cu comunitatea portugheză, cum ar fi declaraţii fiscale IRS, plăţile efectuate la asigurările sociale, Card de utilizator al unui Centru de sănătate, Card de contribuabil, certificatele de naştere ale copiilor născuţi în Portugalia, etc.

Pe lîngă această documentaţie, de ce altceva este nevoie?
Solicitantul trebuie să declare, de asemenea, faptul că:
- Există legături ferme faţă de comunitate portugheză;
- Solicitantul nu a fost găsit vinovat în temeiul unei decizii definitive şi obligatorii (res judicata) de o crimă sancţionată cu o pedeapsă maximă cu închisoarea egală sau mai mare de 3 ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omorul, violul, furtul, jaful, traficul de droguri);
- Nu a exercitat funcţii publice administrative de natură non-tehnică pentru un stat străin;
- Nu a exercitat serviciul militar voluntar într-un stat străin.

Pot dobîndi cetăţenia portugheză prin parteneriat non-marital cu un resortisant portughez?
Da, noua lege a cetăţeniei recunoaşte aflarea unui cetăţean străin într-un parteneriat non-conjugal cu un resortisant portughez în calitate de temei pentru dobîndirea cetăţeniei portugheze, atîta timp cît:
- Parteneriatul non-conjugal recunoscut a existat legal pentru mai mult de trei ani;
- Există legături ferme faţă de comunitatea portugheză;
- El / ea nu a comis o infracţiune şi care se pedepseşte cu o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de trei ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omor, viol, furt, jaf, trafic de droguri);
-EL/ea nu a exercitat funcţii publice administrative de natură non-tehnică pentru un stat străin;
- El / ea nu a servit în forţele armate ale unui stat străin.

Ce trebuie să fac?
Primul pas care ar trebui să fie luat este de a iniţia o acţiune legală într-o instanţă civilă în aria de reşedinţă a cuplului, în scopul de a recunoaşte uniunea lor (o acţiune legală pentru a stabili un parteneriat non-marital). După obţinerea hotărîrii Curţii, care stabileşte parteneriatul non-marital, este necesar să se facă o declaraţie de intenţie pentru dobîndirea cetăţeniei portugheză.

ATENŢIE!
Cetăţenii cu dificultăţi financiare majore au dreptul de a fi reprezentaţi gratuit de un avocat în cadrul acţiunilor juridice, prin recurgerea la "asistenţă juridică". Cererea de asistenţă judiciară ar trebui să fie depusă la biroul de securitate socială din aria naţională de reşedinţă.

Unde trebuie depuse aceste declaraţii de intenţie?
Declaraţiile de intenţie pentru înregistrarea unei naşteri care a avut loc în străinătate sau pentru acordarea cetăţeniei se pot depune:
- La orice Oficiul al Registrului Civil;
- La un Consulat portughez (taxele consulare pot fi plătite).

Ambasada Portugaliei în România este acreditată pentru Republica Moldova
Adresa: 011815, Bucureşti, str. Paris, nr 55,. Sector 1, PO Box 63-91
Tel: (+4021) 230 41 18, 230 41 36, 230 41 10; Fax:. (+4021) 230 41 17
E-mail: secretariat@embportugal.ro; consular@bucareste.dgaccp.pt
Site: https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Cererile de acordare a cetăţeniei pot fi, de asemenea, depuse în persoană la filiala Oficiului Registrului Central la Centrul Național de Asistență pentru Imigranți (CNAI) (tel. +351 808 257 257) sau pe telefonul mobil 351 218 106 191) sau la filiala din Alto dos Moinhos, în Rua Augusto Pina, No. 21 R / C Loja A, ambele situate în Lisabona, prin completarea formularului corect. Documentele şi formularul de cerere pot fi, de asemenea, trimise prin poştă la Oficiul Registrul Central de la Rua Rodrigo da Fonseca, nr. 200 1093-003 de la Lisabona. Dacă trimiteţi documentele prin poştă şi plata este necesară, atunci ar trebui să includeţi un cec sau un mandat poştal care poate fi plătit în Portugalia şi e întocmit la "Conservatória dos Registos Centrais" (Oficiul Registrului Central), pentru a efectua această plată.

Ce documente trebuie să prezint împreună cu cererea de dobândire a cetăţeniei prin parteneriat non-marital?
- O copie legalizată a certificatului de naştere (certificat de naştere complet, dacă este posibil), precum şi o traducere, în cazul în care documentul nu este în portugheză;
- O copie a hotărârii juridice recunoscând existenţa unui parteneriat non-marital.

ATENŢIE!
Certificatul de naştere nu trebuie să fie prezentat în cazul în care informaţiile furnizate permit identificarea documentului corespunzător - în special, data şi locul naşterii corespunzătoare şi, dacă se cunoaşte, Oficiul Registrului Public portughez, care ar trebui să aibă în arhivă o înregistrare a acestui document la dosar, precum şi anul respectiv şi numărul.

- O declaraţie făcută de către autorităţile naţionale portugheze în ultimele 3 luni, care confirmă faptul că parteneriatul non-marital încă mai există.
Această declaraţie poate fi făcută la un funcţionar public, unde declaraţia de intenţie poate fi făcută printr-un document semnat de către membrul portughez al parteneriatului non-marital, împreună cu numărul, data şi organul emitent al cardului personal de identitate.
- Act doveditor al cetăţeniei străină a solicitantului, împreună cu o traducere oficială, în cazul în care documentul nu este în limba portugheză sau prezentarea paşapoartele care atestă cetăţenia solicitantului;
- Cazierul judiciar eliberat de către autorităţile competente din ţara de origine şi de naţionalitate, precum şi din ţările în care persoana a locuit de la vîrsta de 16 ani.

ATENŢIE!
Noua lege nu impune prezentarea unui certificat de cazier judiciar portughez. Cazierele judiciare emise în afara Portugaliei nu trebuie să fie legalizate la Consulatul portughez.

În cazul de necesitate, va trebui să prezentaţi documentaţia relevantă, dovedind natura sarcinilor administrative sau a serviciului militar exercitat în statul străin.

Pe lîngă aceste documente, ce altceva este necesar?
Solicitantul trebuie să declare, de asemenea, faptul că:
- Există legături ferme faţă de comunitate portugheză;
- Nu a fost găsit vinovat, în temeiul unei decizii definitive şi obligatorii (res judicata), de o crima sancţionată cu o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de 3 ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omorul, violul, furtul, jaful, traficul de droguri);
- Nu a exercitat funcţii publice administrative de natură non-tehnică pentru un stat străin;
- Nu a executat serviciul militar voluntar într-un stat străin.

Când voi dobândi cetăţenia portugheză prin căsătorie sau prin parteneriat non-marital şi când procedura de procesare adatelor începe?
Dobândirea cetăţeniei prin căsătorie sau parteneriat non-marital este supusă înregistrării obligatorii şi aceasta are efect de la data la care această înregistrării.

Care sunt etapele de obţinere a cetăţeniei prin intenţie?
Procesul începe cu emiterea unei declaraţii de intenţie în limba portugheză şi cu depunerea documentaţiei.
Această declaraţie poate fi făcută de către persoana la care se referă (în persoană sau de la distanţă) sau, în cazul unei persoane minore sau aflate în stare de incapacitate, de către părinţi sau reprezentanţii legali. Aceste declaraţii pot fi făcute:
- La orice Oficiul al Registrului Civil
- La un Consulat portughez (taxele consulare pot fi plătite).

Cererile de acordare a cetăţeniei pot fi, de asemenea, depuse în persoană la filiala Oficiului Registrului Central la Centrul Național de Asistență pentru Imigranți (CNAI) (tel. +351 808 257 257) sau pe telefonul mobil 351 218 106 191) sau la filiala din Alto dos Moinhos, în Rua Augusto Pina, No. 21 R / C Loja A, ambele situate în Lisabona, prin completarea formularului corect. Documentele şi formularul de cerere pot fi, de asemenea, trimise prin poştă la Oficiul Registrul Central de la Rua Rodrigo da Fonseca, nr. 200 1093-003 de la Lisabona. Dacă trimiteţi documentele prin poştă şi plata este necesară, atunci ar trebui să includeţi un cec sau un mandat poştal care poate fi plătit în Portugalia şi e întocmit la "Conservatória dos Registos Centrais" (Oficiul Registrului Central), pentru a efectua această plată.

Odată ce declaraţia a fost făcută şi toate informaţiile şi documentaţia a fost primită, organismul care le-a primit trimite cererea la Oficiul Registrului Central.

Oficiul Registrul Central va analiza cererea în termen de 30 de zile şi, dacă se ajunge la concluzia că există probleme în legătură cu aceasta sau documentaţia necesară lipseşte, acesta va notifica solicitantul cu privire la necesitatea de a adăuga aceste elementele lipsă într-o perioadă de 20 de zile.

După încheierea perioadei de examinare a dosarului, registratorului central va avea la dispoziţie 60 zile pentru a stabili dacă toate condiţiile au fost îndeplinite pentru acordarea cetăţeniei portugheze şi pentru a evalua dacă o hotărîre ar trebui să fie luată în acest sens.

În cazul în care, după analizarea tuturor elementelor, grefierul respinge cererea, solicitantul va fi anunţat despre refuz şi are la dispoziţie 30 zile pentru a răspunde la motivele invocate de către grefier în ceea ce priveşte respingerea cererii.

După 30 de zile şi după ce a luat în considerare răspunsul făcut de solicitant, grefierul ia o decizie finală de acordare a cetăţeniei sau nu.

A) DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI PRIN NATURALIZARE

Cum pot obţine cetăţenia portugheză prin naturalizare?
Conform termenilor stabiliţi prin noua Lege nouă cetăţeniei, naţionalitatea portugheză dobîndită prin naturalizare este aprobată de către Ministrul Justiţiei în urma unei cereri depuse de către solicitant.

Ce condiţii trebuie să satisfac pentru a dobîndi cetăţenia portugheză prin naturalizare?
Noua Lege a cetăţeniei prevede următoarele condiţii în ceea ce priveşte dobîndirea cetăţeniei portugheze prin naturalizare:
1. Guvernul acordă cetăţenia portugheză prin naturalizare cetăţenilor străini care îndeplinesc toate cerinţele următoare:
a) să fi ajuns la maturitate în conformitate cu legislaţia portugheză;
b) să aibă reşedinţa în mod legal pe teritoriul portughez de cel puţin 6 ani cu orice tip de permis de şedere, cu excepţia unei vize de scurtă şedere;
c) să aibă suficiente cunoştinţe de limba portugheză;
d) să nu fi fost găsit vinovat, în temeiul unei decizii definitive şi obligatorii (res judicata), de o infracţiune care se sancţionează cu o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de trei ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omorul, violul, furtul, jaful, traficul de droguri).

2. Guvernul acordă cetăţenia portugheză prin naturalizare minorilor de 18 ani, care au fost născuţi pe teritoriul portughez şi care sunt copii de cetăţenii străini, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească toate cerinţele următoare:
a) să aibă suficiente cunoştinţe de limba portugheză;
b) să nu fi fost găsit vinovat, în temeiul unei decizii definitive şi obligatorii (res judicata), de o infracţiune care se sancţionează cu o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de trei ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omorul, violul, furtul, jaful, traficul de droguri).

Şi cu condiţia ca una dintre următoarele situaţii să fie valabilă la depunerea cererii:
c) Unul dintre părinţi a locuit legal pe teritoriul portughez de cel puţin 5 ani, cu orice tip de permis de şedere, cu excepţia unei vize de scurtă şedere; sau
d) indiferent de statutul rezidential al părinţilor, minorul a încheiat primul ciclu de învăţămînt elementar în Portugalia.

3. Guvernul acordă cetăţenia portugheză prin naturalizare persoanelor care au avut cetăţenie portugheză şi care, după ce au pierdut cetăţenia statului portughez, nu au dobîndit nici o altă cetăţenie, atîta timp cît acestea îndeplinesc toate cerinţele următoare:
a) să fi ajuns la maturitate în conformitate cu legislaţia portugheză;
b) să nu fi fost găsit vinovat, în temeiul unei decizii definitive şi obligatorii (res judicata), de o infracţiune care se sancţionează cu o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de trei ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omorul, violul, furtul, jaful, traficul de droguri).

4. Guvernul acordă cetăţenia portugheză prin naturalizare pentru persoanele născute în străinătate, care au cel puţin un bunic sau bunică portughez care nu şi-au pierdut această cetăţenie, atîta timp cît acestea îndeplinesc toate cerinţele următoare:
a) să fi ajuns la maturitate în conformitate cu legislaţia portugheză;
b) să aibă suficiente cunoştinţe de limba portugheză;
c) să nu fi fost găsit vinovat, în temeiul unei decizii definitive şi obligatorii (res judicata), de o infracţiune care se sancţionează cu o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de trei ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omorul, violul, furtul, jaful, traficul de droguri).

5. Guvernul poate acorda cetăţenia portugheză prin naturalizare persoanelor născute în Portugalia în calitate de copii ai cetăţenilor străini, care au avut Portugalia în calitate de loc de reşedinţă obişnuit în cei 10 ani imediat înainte de cerere, atîta timp cît acestea îndeplinesc toate cerinţele următoare:
a) să fi ajuns la maturitate în conformitate cu legislaţia portugheză;
b) să aibă suficiente cunoştinţe de limba portugheză;
c) să nu fi fost găsit vinovat, în temeiul unei decizii definitive şi obligatorii (res judicata), de o infracţiune care se sancţionează cu o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de trei ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omorul, violul, furtul, jaful, traficul de droguri).

6. Guvernul poate acorda cetăţenia portugheză prin naturalizare persoanelor care, deşi nu sunt apatrizi, au avut cetăţenie portugheză, persoanelor considerate descendenţi ai resortisanţilor portughezi, ai membrilor comunităţilor de strămoși portughezi şi străinilor care au efectuat sau au fost rugaţi să efectueze prestarea serviciilor relevante pentru statul portughez sau comunitatea portugheză, atîta timp cît acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) să fi ajuns la maturitate în conformitate cu legislaţia portugheză;
b) să nu fi fost găsit vinovat, în temeiul unei decizii definitive şi obligatorii (res judicata), de o infracţiune care se sancţionează cu o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de trei ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omorul, violul, furtul, jaful, traficul de droguri).

Către cine ar trebui să depun cererea mea de dobîndire a cetăţeniei portugheze prin naturalizare?
Către Ministrul justiţiei.

Unde ar trebui să prezint cererea mea de dobândire a cetăţeniei portugheze prin naturalizare?
Cei care doresc să obţină cetăţenia portugheză prin naturalizare pot depune cererea lor la următoarele servicii:

- La filiala Oficiului Registrului Central la Centrul Național de Asistență pentru Imigranți (CNAI) (tel. +351 808 257 257) sau pe telefonul mobil 351 218 106 191) sau la filiala din Alto dos Moinhos, în Rua Augusto Pina, No. 21 R / C Loja A, ambele situate în Lisabona, prin completarea formularului corect. Documentele şi formularul de cerere pot fi, de asemenea, trimise prin poştă la Oficiul Registrul Central de la Rua Rodrigo da Fonseca, nr. 200 1093-003 de la Lisabona. Dacă trimiteţi documentele prin poştă şi plata este necesară, atunci ar trebui să includeţi un cec sau un mandat poştal care poate fi plătit în Portugalia şi e întocmit la "Conservatória dos Registos Centrais" (Oficiul Registrului Central), pentru a efectua această plată.
- La orice Oficiul al Registrului Civil;
- La un Consulat portughez (taxele consulare pot fi plătite).

Ambasada Portugaliei în România este acreditată pentru Republica Moldova
Adresa: 011815, Bucureşti, str.. Paris, nr 55,. Sector 1, PO Box 63-91
Tel: (+4021) 230 41 18, 230 41 36, 230 41 10; Fax:. (+4021) 230 41 17
E-mail: secretariat@embportugal.ro; consular@bucareste.dgaccp.pt
Site: https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Aplicaţia poate fi, de asemenea, făcută prin completarea formularului de cerere relevant şi depunerea la Oficiul Registrului Central sau prin depunerea în persoană la CNAI.

Ce ar trebui să includă cererea mea de dobândire a cetăţeniei portugheze prin naturalizare?
- Numele complet, data naşterii, starea civilă, locul de origine, naţionalitatea, detaliile părinţilor, profesia, domiciliul curent, detalii privind ţările de reşedinţa anterioare;
- Numele, prenumele şi domiciliul reprezentantului legal (în cazul în care solicitantul este în stare de incapacitate) sau titularului procurii;
- Detalii privind numărul, data şi organul emitent al vizei de reşedinţă a persoanei în cauză sau un document similar, paşaport sau un document de identificare echivalent al solicitantului, reprezentantului lor legal sau al titularului procurii;
- Semnătura solicitantului, asistat de către un notar, cu excepţia cazului în scris, în prezenţa unui funcţionar public sau de la un centru de participare împuternicit cu recepţionare unor astfel de solicitări.

Formularul de aplicare pentru obţinerea cetăţeniei prin naturalizare poate fi obţinute de pe următorul site: http://www.dgrn.mj.pt

Ce documente ar trebui să ataşez la cererea mea de dobîndire a cetăţeniei prin naturalizare?
Cetăţenii străini care au 18 ani sau mai mult, care au avut reşedinţa pe teritoriul portughez de cel puţin 6 ani, trebuie să prezinte:
1. O copie legalizată a certificatului de naştere (certificat de naştere complet, dacă este posibil), precum şi o traducere, în cazul în care documentul nu este în limba portugheză;
2. Un document emis de către Serviciul Imigrare şi Frontiere (SEF), care să ateste că persoana în cauză a locuit pe teritoriul portughez pentru cel puţin şase ani.

ATENŢIE!
Noua lege nu solicită prezentarea acestui document. Oficiul Registrului poate obţine documentul oficial de la SEF.

3. Documentul care să dovedească cunoştinţe suficiente ale limbii portugheze;
4. Cazierul judiciar eliberat de către organismele competente ar trebui să fie prezentate din ţara de origine şi de naţionalitate, precum şi din ţările în care persoana a locuit de la vîrsta de 16 ani.

ATENŢIE!
Noua lege nu solicită prezentarea cazierul judiciar portughez. Cazierele judiciare emise în afara Portugaliei nu trebuie să fie legalizate la Consulatul portughez.

Minorii născuţi pe teritoriul portughez

 1. Certificat de naştere sau de înregistrare a naşterii (Boletim de Nascimento);
 2. Certificatul de naştere nu trebuie să fie prezentat atît timp cît informaţiile furnizate permit identificarea documentului corespunzător - în special, data şi locul naşterii corespunzătoare şi, dacă se cunoaşte, Oficiul Registrului Public portughez, care ar trebui să aibă în arhivă o înregistrare a acestui document la dosar, precum şi anul respectiv şi numărul.
 3. Document care să dovedească cunoştinţe suficiente de limba portugheză (a se vedea lista de documente de mai jos care este considerată ca o astfel de dovadă).

Copiii pînă la vîrsta de 12 ani nu trebuie să prezinte acest document.
În cazul în care copilul este de 16 ani sau peste: ar trebui să fie prezentat cazierul judiciar eliberat de organele competente din ţara de origine şi de naţionalitate, precum şi din ţările în care persoana care a locuit de la vîrsta de 16 ani.

ATENŢIE!
Noua lege nu solicită prezentarea cazierul judiciar portughez. Cazierele judiciare emise în afara Portugaliei nu trebuie să fie legalizate la Consulatul portughez.

4. Un document emis de către Serviciul Imigrare şi Frontiere (SEF), care atestă că unul dintre părinţi are reşedinţa în mod legal pe teritoriul portughez de cel puţin cinci ani;

ATENŢIE!
Noua lege nu solicită prezentarea acestui document. Oficiul Registrului poate obţine documentul oficial de la SEF.

5. Sau un document care să dovedească faptul că minorul a finalizat primul ciclu de şcoală primară în Portugalia.

Persoanele care au deţinut cetăţenia portugheză, dar care în prezent nu au nici o cetăţenie

 1. Certificatul de înregistrare a naşterii
  2. Dacă acest document a fost eliberat în Portugalia, atunci acesta nu trebuie să fie prezentat atît timp cît informaţiile furnizate permit identificarea documentului corespunzător - în special, data şi locul naşterii corespunzătoare şi, dacă se cunoaşte, Oficiul Registrului Public portughez, care ar trebui să aibă în arhivă o înregistrare a acestui document la dosar, precum şi anul respectiv şi numărul.

În cazul în care certificatul de nastere a fost emis în străinătate, atunci, dacă este posibil, ar trebui să prezentaţi un certificat de naştere eliberat pe deplin ca o fotocopie legalizată corespunzător, împreună cu o traducere oficială, în cazul în care documentul nu este în limba portugheză.

2. Documentele eliberate de către autorităţile competente din ţările cu care are contacte naţionale semnificative, în special din ţara de origine, ţările în care persoana a locuit sau locuieşte şi ţara de cetăţenie a părinţilor, dovedind că solicitanţilor nu le-a fost acordată nici o altă naţionalitate.

3. Certificatele de cazier judiciar eliberate de către autorităţile competente din Portugalia şi din ţara de origine, precum şi din ţările în care persoana a locuit de la vîrsta de 16 ani.

ATENŢIE!
Noua lege nu solicită prezentarea cazierul judiciar portughez. Cazierele judiciare emise în afara Portugaliei nu trebuie să fie legalizate la Consulatul portughez.

Cetăţenii străini care sunt descendenţi ai unui cetăţean portughez:
1. O copie legalizată a certificatului de naştere (certificat de naştere complet, dacă este posibil), precum şi o traducere, în cazul în care documentul nu este în limba portugheză.
2. Certificatul de înregistrare a naşterii al unui bunic / bunică portugheză care are cetăţenie portugheză şi al unui părinte (tatăl sau mama), care este descendentul acestora.

ATENŢIE!
Noua lege nu impune prezentarea certificat de înregistrare a naşterii atunci cînd registrul civil are acces la acest sistem prin intermediul IT.

3. Document care să dovedească cunoştinţe suficiente de limba portugheză (a se vedea lista de documentele de mai jos care documente sunt considerate ca o astfel de dovadă).
4. Certificatele de cazier judiciar eliberate de organele competente portugheze, din ţara de origine şi de naţionalitate, precum şi din ţările în care persoana a locuit de la vîrsta de 16 ani.

ATENŢIE!
Noua lege nu impune prezentarea unui certificat de cazier judiciar portughez.

Cetăţenii străini cu vîrsta de 18 ani sau mai mult născuţi pe teritoriul portughez
1. Certificat de naştere sau de înregistrare a naşterii (Boletim de Nascimento);

ATENŢIE!
Certificatul de naştere nu trebuie să fie prezentat atît timp cît informaţiile furnizate permit identificarea documentului corespunzător - în special, data şi locul naşterii corespunzătoare şi, dacă se cunoaşte, Oficiul Registrului Public portughez, care ar trebui să aibă în arhivă o înregistrare a acestui document la dosar, precum şi anul respectiv şi numărul.

2. Document care să dovedească cunoştinţe suficiente ale limbii portugheze.
3. Certificatele de cazier judiciar eliberat de organele competente portugheze, din ţara de cetăţenie, precum şi din ţările în care persoana a locuit de la vîrsta de 16 ani.

ATENŢIE!
Noua lege nu impune prezentarea unui certificat de cazier judiciar portughez

4. Documente care dovedesc faptul că, în cei 10 ani imediat înainte de solicitare, persoana a locuit pe teritoriul portughez: documente care arată deducerile efectuate pentru asigurările sociale, autorităţile fiscale, participarea la şcoală, situaţia locativă sau un document valabil de călătorie recunoscut (paşaport ).

Cazuri speciale

1. Certificatul de înregistrare a naşterii
În cazul în care acest certificat a fost eliberat în Portugalia, nu trebuie să fie prezentat atît timp cît informaţiile furnizate permit identificarea documentului corespunzător, în mod special, locul naşterii, data naşterii corespunzătoare şi, dacă se cunoaşte, Oficiul Registrului Civil din Republica Portugheză, unde poate fi găsit acest document, precum şi numărul şi anul corespunzător:
În cazul în care certificatul de naştere a fost emis în străinătate, atunci, dacă este posibil, ar trebui să prezentaţi un certificat de naştere ca o fotocopie legalizată corespunzător, împreună cu o traducere oficială, în cazul în care documentul nu este în limba portugheză.

2. Certificatele de cazier judiciar eliberate de organele competente portugheze, din ţara de plecare sau de naţionalitate, precum şi din ţările în care persoana a locuit de la varsta de 16 ani.
În plus faţă de cele 2 documentele menţionate mai sus, persoana ar trebui să includă, de asemenea, alte documente, în conformitate cu situaţia sa specifică:

(i) Persoanele care, deşi nu sunt apatrizi, au deţinut cetăţenia portugheză.
- Cererea trebuie să includă detalii privind circumstanţele care au condus la pierderea cetăţeniei.

(ii) Descendenţi ai resortisanţilor portughezi şi membri ai unei comunităţi cu strămoşi portughezi:
- Certificate de naştere pentru toţi ascendenţii pînă la gradul 1 de naţionalitate portugheză şi alte detalii pe care Ministrul Justiţiei le va considera ca fiind necesare.

(iii) cetăţenii străini care au efectuat sau au fost chemaţi să efectueze servicii pentru statul portughez sau comunitatea portugheză:
- Documentaţia emisă de Departamentul relevant, în conformitate cu natura servicii prestate.

Ce documente trebuie să prezint pentru a demonstra că am suficiente cunoştinţe de limba portugheză?
Dovada de cunoaştere a limbii portugheze poate fi stabilită în următoarele moduri:
- Un certificat de studii legal şi recunoscut emis de către instituţii portugheze de învăţămînt private sau de cooperare, dovedind finalizarea cu succes a nivelului de educaţie;
- Un certificat al rezultatelor testului de diagnosticare care a avut loc în oricare dintre instituţiile de învăţămînt menţionat mai sus;
- Un certificat de cunoaştere a limbii portugheze ca limbă străină, emis în urma unui test la un un centru portughez de evaluare a limbii recunoscut de Ministerul Educaţiei.

Cum pot dovedi faptul că au suficiente cunoştinţe de limba portugheză copiii sau persoanele care nu ştiu să scrie sau să vorbeasă limba portugheză?
Este necesar să dovedească cunoaşterea limbii portugheze de la vîrsta de 1 an.
Pentru copiii şi sugarii cu vîrstă mai mare de 1 şi mai puţin de 10 de ani sau pentru persoanele care nu ştiu să citească sau să scrie, testul de limbă portugheză ar trebui adaptat la capacitatea lor de a dobîndi sau demonstra cunoştinţele de limbă.

Ce etape implică procesul de naturalizare?
Toate organismele care primesc astfel de cereri ar trebui să le transmită la Oficiul Registrului Central în termen de 48 de ore.
Oficiul Registrului Central trebuie, într-o perioadă de 30 de zile, să analizeze în mod corespunzător cererea.
În cazul în care cererea nu conţine elementele necesare sau nu include documentaţia necesară pentru a dovedi faptele care stau la baza cererii, Oficiul Registrului Central poate respinge cererea depusă. În acest caz, solicitantul are 20 de zile pentru a răspunde.
După primirea răspunsului din partea solicitantului sau după o perioadă de 20 de zile fără un răspuns, Oficiul Registrului Central va emite decizia sa în legătură cu cererea depusă.

În cazul în care cererea conţine toate elementele şi documentele necesare, atunci Oficiul Registrului Central va cere Serviciului Imigrare si Frontiere (SEF) şi Politiei penale portugheze (Policia Judiciária) prezentarea informaţilor într-o perioadă de 30 de zile, care poate fi prelungită pînă la 90 de zile atunci cînd nu există o motivaţie suficientă. După expirarea termenului de 45 de zile, Oficiul Registrului Central va emite decizia sa cu privire la fezabilitatea cererii. Dacă această decizie este pozitivă, atunci cererea va fi trimisă la Ministrul Justiţiei pentru decizia finală.

În cazul în care decizia este negativă, solicitantul va fi notificat, în scopul de a putea să răspundă la aceasta într-o perioadă de 20 de zile. După expirarea acestei perioade şi după analiza răspunsului solicitantului (dacă există un răspuns), cererea este apoi trimisă la Ministrul Justiţiei pentru decizia finală.

ATENŢIE!
În cazuri speciale şi la cererea argumentată a solicitantului, Ministrul Justiţiei poate renunţa la prezentarea oricărui document necesar în mod normal în ceea ce priveşte procesarea unei cereri de naturalizare, cu condiţia că nu există nici o dispută cu privire la orice elemente de fapt că astfel de documente ar fi fost emise.

 

IV – Copii

Toate persoanele care au vîrsta de 14 ani sau mai mult, trebuie să prezinte un document de identitate valabil: paşaport sau viză de rezidenţă. Înregistrarea consulară nu subsituie prezentarea unui document de identitate.

A)- ACORDAREA ŞI DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI (PERSOANELE NĂSCUTE ÎN PORTUGALIA)

Copilul meu a fost născut în Portugalia de la părinţi imigranţi. Deţine acesta cetăţenia portugheză?
Copilul poate dobîndi cetăţenia portugheză în cazul în care îndeplineşte anumite condiţii. Este important să se facă o distincţie între trei situaţii:
1. Copil al unui cetăţean străin, născut în Portugalia, atunci cînd tatăl sau mama (sau ambii) a au fost, de asemenea, născuţi pe teritoriul portughez:
În acest caz, copilul poate avea cetăţenia portugheză originală, atîta timp cît tatăl sau mama care s-a născut în Portugalia, a avut şi reşedinţa în Portugalia la naşterea copilului (indiferent de forma documentelor care confirmă acest lucru).

2. Copil al unui cetăţean străin, născut în Portugalia, atunci cînd nici tatăl, nici mama nu s-au născut pe teritoriul portughez:
În acest caz, cetăţenia portugheză poate fi obținută atât timp cît:
a) părinţii nu se află pe teritoriul Portugaliei în serviciul statului lor respectiv;
b) este depusă o declaraţie de intenţie pentru obţinerea cetăţeniei portugheze (nu este suficient documentul care ar demonstra că naşterea a avut loc pe teritoriul portughez);
c) la naşterea copilului, sau tatăl sau mama, au locuit legal pe teritoriul portughez (deţinerea oricărui tip de permis de şedere, cu excepţia unei vize de scurtă şedere), timp de cel puţin 5 ani.

3. Dacă la momentul naşterii copilului nici tatăl, nici mama nu au locuit legal aici timp de cel puţin 5 ani, atunci aceţtia pot solicita naturalizarea pentru copilul lor:
- Atunci cînd unul dintre părinţi împlineşte 5 ani de şedere legală pe teritoriul portughez, sau
- În cazul în care minorul termină primul ciclu de învăţămînt elementar în Portugalia.

De asemenea, este necesar ca minorul:
• să posede cunoştinţe de limba portugheză;
• să aibă 16 ani sau mai mult.

Să nu fi fost găsit vinovat, în temeiul unei decizii definitive şi obligatorii (res judicata), de o infracţiune care se sancţionează cu o pedeapsă cu închisoarea egală sau mai mare de trei ani, în conformitate cu legislaţia portugheză (de exemplu: omorul, violul, furtul, jaful, traficul de droguri).

M-am născut în străinătate şi am venit în Portugalia, însă locuiesc ilegal - poate copilul meu minor, care s-a născut aici, să dobîndească cetăţenia portugheză, în condiţiile descrise mai sus?

În cazul în care părintele îşi are reşedinţa fără autorizaţie, copilul născut în Portugalia, poate achiziţiona cetăţenia portugheză numai prin naturalizare în cazul în care acesta a terminat primul ciclu de învăţămînt elementar şi este încă sub vîrsta de 18 ani.

B - DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI (PERSOANELE NĂSCUTE ÎN STRĂINĂTATE)

Sunt imigrant şi am un copil care nu a fost născut în Portugalia. Poate copilul obţine cetăţenia portugheză?
Dacă cel puţin unul dintre părinţii copilului dobândeşte cetăţenia portugheză în timp ce copilul este încă minor, copilul poate dobândi, de asemenea, aceasta, printr-o declaraţie de intenţie depusă de către părinţi prin care exprimă dorinţa că cetăţenia portugheză să fie acordată copilului lor.
Dacă nici unul dintre părinţi nu dobândeşte cetăţenia portugheză, copilul nu poate dobândi cetăţenia portugheză în timp ce este încă minor.
Copilul va trebui să aştepte pînă cînd va ajunge la maturitate şi pentru a depune o cerere de naturalizare, între timp demonstrând că îndeplineşte cerinţele necesare.

Ce nume sunt permise pentru copilull unui imigrant care dobândeşte cetăţenia portugheză?
Conform termenilor noii legislaţii, numele acordate unei persoane care obţine cetăţenie portugheză sunt cele în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la formularea de nume.
Cu toate acestea, ori de cîte ori cei cărora li se acordă cetăţenia portugheză doresc, aceştia îşi pot păstra numele original.

CONTACTE UTILE
Centrul Naţional de Asistenţă pentru Imigranţi, Lisabona;
Rua Alvaro Coutinho, 14
1150-025 Lisabona
Tel. +351 218 106 100
Fax: 351 218 106 117
Linia SOS pentru imigranţi: 808 257 257, +351 218 106 191
duvidasnacionalidade@acidi.gov.pt

Biroul Central de Înregistrare, Lisabona;
Rua Rodrigo da Fonseca, 200
1093-003 Lisabona
Tel: +351 213 817 610 sau +351 213 817 670
crcentrais@dgrn.mj.pt
www.dgrn.mj.pt

Filiala la Oficiul Registrul Central,
Alto dos Moinhos
Pina Rua Augusto, 21 - R / C - Loja A (Benfica)
Tel:. 351 217 709 030
Fax: 351 217 709 044

SERVICIUL IMIGRARE ŞI FRONTIERE (SEF)
http://www.sef.pt
Email: sef@sef.pt

Sediul central
Rua José Conselheiro de Silvestre Ribeiro, n.o 4
1649-007 Lisabona
Tel: 21. 711 50 00

Biroul regional, Nord
Rua D. João IV, 536
4000-299 Porto
Tel: 22. 510 43 08
Fax: 22 510 43 85
E-mail: dir.norte@sef.pt

Biroul Regional, Centru
Rua Venîncio Rodrigues, 25-31
3000-409 Coimbra
Tel: 239 82 40 45, 239 82 37 67
Fax: 239 82 37 86
e-mail: dir.centro@sef.pt

Biroul Regional, Lisabona, Vale do Tejo şi Alentejo
Av. António Augusto de Aguiar, 20
1069-118 Lisabona
Tel. : 21 358 55 00
Fax: 21 314 40 53
e-mail: dir.lisboa@sef.pt

Biroul regional, Algarve
Rua Luís de Camões, no5
8000-388 Faro
Tel: 289 80 58 22/289 88 83 00.
Fax: 289 80 15 66
e-mail: dir.algarve@sef.pt

Biroul regional, Madeira
Edificio das Forças de Segurança, Aeroporto da Madeira
9100-101 Santa Cruz
Tel:. +351 291 214 150 / +351 291 214 160
Fax: 351 291 214 188
E-mail: dir.madeira@sef.pt

Biroul Regional, Azore
Rua Marquês Praia da e Monforte, 10,
Apartado 259
9500-089 Ponta Delgada
Tel: 351 296 302 230
Fax: 351 296 284 422
E-mail: dir.acores@sef.pt

SITE-URI UTILE:
https://www.acm.gov.pt/68 www.dgrn.mj.pt
www.pgr.pt

Pentru mai multe informaţii despre procedura de solicitare a cetăţeniei portugheze, (exemplu: documente necesare), vă rugăm să contactaţi biroul local al SEF sau detaliile pot fi găsite online la www.sef.pt și https://justica.gov.pt/Registos/Nacionalidade/Nacionalidade-portuguesa .

Susţinerea diasporei moldoveneşti

Potrivit Strategiei Diaspora 2025, diaspora include cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar sau permanent peste hotarele țării, persoanele originare din Republica Moldova şi descendenții lor, precum şi comunitățile formate de aceștia. Cancelaria de Stat este autoritatea centrală responsabilă de politica de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora, prin Biroul pentru relaţii cu diaspora, care coordonează procesul de realizare a politicii de stat în domeniu, contribuind la păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a moldovenilor de peste hotare, valorificarea potenţialului uman şi material al diasporei.

De asemenea, Biroul pentru relaţii cu diaspora coordonează activităţile de ordin cultural, educaţional, economic şi social, realizate de diferite ministere şi alte autorităţi publice pentru susţinerea şi colaborarea cu reprezentanţii diasporei. Susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) se efectuează din contul mijloacelor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat al Republicii Moldova, precum şi din mijloacele alocate de sponsori, din donaţiile benevole ale persoanelor fizice şi juridice, ale organizaţiilor şi fundaţiilor de binefacere autohtone şi de peste hotare, din alte surse financiare legale.

Activităţile de susţinere şi consolidare a diasporei moldoveneşti sunt reglementate de un şir de acte normative ale Republicii Moldova care pot fi accesate aici.

Lista comunităţilor moldoveneşti din Republica Portugheză

Centrul Cultural Moldav

Denumirea oficială: Centro Cultural Moldavo;
Adresa juridică şi sediul: Rua José Malhoa 11, Antiga Escola Primária de Trajouce, 2785-657, São Domingos de Rana, Portugal;
Numărul membrilor: 595
Preşedinte: domnul Oleg Boghenco;
Adresa electronică: olegboghenco@gmail.com; ccmoldav2007@gmail.com;
Pagina WEB: https://www.facebook.com/Centrul-Cultural-Moldav-din-Portugalia-472502812841059/?ref=hl
Principalele activităţi desfăşurate: Protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în Portugalia; Promovarea tradiţiilor culturale moldoveneşti.

Asociația Culturală a Imigranților Moldoveni „MIORIȚA”
Denumirea juridică: MIORITA - Associação Cultural dos Imigrantes Moldavos
Adresa Juridică: Rua Jacinto Nicola nrº 9 , 3 Dto 2830-284 , Barreiro
Conducător(i): Rodica Gherasim
Date de contact: 963979112
Pagină web / facebook: Asociatia Miorita Portugalia - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010981278480&lst=1279156957%3A100010981278480%3A1499329369&sk=about
Data înregistrării de către autoritățile portugheze: 1 Iunie 2006
Numărul membrilor: 185
Principalele domenii de activitate: Promovarea culturii și tradițiilor moldovenești

Kalina – Asociaţia Imigranţilor de Est
Denumirea juridică: Kalina – Associação dos Imigrantes de Leste
Adresa Juridică: Rua de Cervantes 428, 4050 – 186 Porto
Conducător(i): Alina Dudco
Date de contact: 914159919, 968371999, 933349945
Pagină web / facebook: Kalina – Associação dos Imigrantes de Leste - https://www.facebook.com/associacaoKalina/?fref=ts
Data înregistrării de către autoritățile portugheze: 18.04.2008
Numărul membrilor: Aproximativ 800
Principalele domenii de activitate: Juridic, Cultural, Social, Educativ, Informativ

Asociația „Busuioc” din orașul Setubal
Denumirea Asociației (în limba română): Asociația „Busuioc” din orașul Setubal
Denumirea juridică: Associação Cultural „Busuioc dos Cidadãos Moldavos de Península Setúbal”
Adresa Juridică: Rua Estevão Lis Velho 14/16 Setúbal
Conducător(i): Mariana Păduraru Președinte
Date de contact: +351 934607183, mariana.paduraru@iol.pt, associacao.busuioc@gmail.com
Pagină web / facebook: https://www.facebook.com/busuioc.setubal
Data înregistrării de către autoritățile portugheze: 07.03.2013
Numărul membrilor: Aproximativ 475 de persoane
Principalele domenii de activitate: Cultural, Social, Educativ, susținerea a conaționalilor moldoveni

Liga Femeilor din Moldova în Portugalia
Denumirea oficială: Liga das Mulheres Moldavas em Portugal
Adresa juridică: Largo José da Silva Chaves nr. 4, 1º Direito, Cova da Piedade, 2805-179, Almada, Portugal
Numărul membrilor: 139
Preşedinte: doamna Natalia Saculteanu
Adresa: Rua Cidade de Aveiro nr. 1, 1Frt., 2855-117, Corroios, Portugal;
Adresa electronică: natalia_liga_mold@sapo.pt;
Principalele activităţi desfăşurate: Protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în Portugalia; Promovarea tradiţiilor culturale moldoveneşti.

Centrul de Ajutorare a Emigranţilor din Europa de Est şi a Prietenilor – CAPELA
Denumirea oficială: Centro de Apoio à População Emigrante de Leste Europeu e Amigos;
Adresa juridică: Urbanização de Pimentão, Lote 6, Cave Direita. 8500-776, Portimão, Portugal;
Numărul membrilor: 915
Preşedinte: Ludmila Moghilevscaia;
Adresa electronică: gip.capela@gmail.com;
Principalele activităţi desfăşurate: Protejarea drepturilor şi intereselor emigranţilor din Estul Europei aflaţi în Portugalia; Promovarea integrării sociale, culturale şi economice. Promovarea tradiţiilor culturale.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză

Adresa: Rua Gonçalo Velho Cabral
nr.31. e 31A,
1400-188 Lisboa, Portugal

Tel.: (+351) 213 009 060
(+351) 213 009 062
(+351) 213 009 064
(+351) 213 009 065
(+351) 213 009 066

Fax: (+351) 213 009 067
E-mail: lisabona@mfa.md
Site: http://www.portugalia.mfa.md/about-embassy-md/

Programul de lucru al secţiei consulare

Luni, Marţi, Joi, Vineri
Orele de primire a documentelor: 09.30 – 13.00
Orele de eliberare a documentelor: 15.30 – 17.30.

Email: lisabona@mfa.md

1. Programarea la Ambasadă este necesară doar pentru solicitările de perfectare a paşapoartelor şi buletinelor de identitate. Programarea se efectuează la numărul de telefon 213 009 060 sau la adresa electronică: lisabona@mfa.md

2. Solicitianţii altor servicii consulare, decât cele menţionate mai sus, vor fi deserviţi conform principiului “primul venit – primul servit”.

3. Consultaţiile telefonice pe subiecte ce nu se conţin în informaţiile de pe pagina web a Ambasadei vor fi oferite în zilele de lucru cu publicul (luni, marţi, joi, vineri), de la ora 14:30 până la ora 15:30, la numărul de telefon 213 009 065

4. În zilele de miercuri Ambasada nu primeşte în audienţă cetăţeni.

Ambasada Republicii Portugheze în România, acreditată pentru Republica Moldova
Str. Paris 55, Sector 1, 011815 Bucuresti, Romania

SECTIA CONSULARĂ
Tel: +4 021 230 41 18
Fax: +4 021 230 41 17
Email: consular@bucareste.dgaccp.pt

CANCELARIE
Tel: +40 (21) 230 41 36
Fax: +40 (21) 230 41 17
email: secretariat@embportugal.ro

PROGRAM DE LUCRU
Luni – Vineri: 9:00 - 13:00; 14:00 - 17:00 (cu excepția sărbătorilor legale)