Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Italia

În această secțiune vei găsi detalii privind procesul de imigrare în Italia: informații generale despre această țară și de imigrare (tipuri de viză); condiții de intrare în țară și de obținere a cetățeniei; modalitățile de angajare în câmpul muncii și oferta de studii; diaspora moldovenească din Italia și contacte utile ale ambasadei Republicii Moldova în Italia.

Italia, oficial Republica Italiană, este o republică parlamentară unitară în Europa Sud-Centrală. La nord se învecinează cu Franţa, Elveţia, Austria şi Slovenia, de-a lungul Alpilor. La sud este alcătuită din totalitatea Peninsulei Italiene, Sicilia, Sardinia – insulele cele mai mari din Marea Mediterană- şi multe alte insule mai mici. De asemenea, înconjoară două enclave independente: San Marino şi Vatican în timp ce Campione d'Italia este o exclavă italiană înconjurată de Elveţia. Teritoriul Italiei acoperă suprafața de 301,338 km2 (116,347 mile pătrate) şi este influenţată de un climat temperat sezonier. Cu 60.6 milioane de locuitori, este a cincea ţară cea mai populată din Europa, şi a 23-a cea mai populată din lume. 

Italia este divizată în 20 regiuni. Cinci dintre aceste regiuni au un statut special autonom, care le permite să adopte o legislaţie referitor la unele problemele locale. În continuare, țara este împărţită în 110 provincii şi 8100 municipalităţi.

Roma, capitala Italiei, a fost timp de secole centrul politic al civilizaţiei occidentale și capitala Imperiului Roman. După declinul său, Italia a îndurat numeroase invazii de popoare străine, de la triburile Germanice, cum ar fi Lombarzii şi Ostrogoţii, pînă la Imperiul Bizantin și mai tîrziu, Normanzii, printre alții. Secole mai târziu, Italia a devenit locul de naştere al Renaşterii, o mişcare extrem de fructuoasă și intelectuală, care a dovedit a fi parte integrală în formarea cursului ulterior al gândirii europene.

Italia contemporană este o republică democratică. Aceasta a fost clasată pe locul douăzeci și trei fiind una din cele mai dezvoltate ţări ale lumii şi după indicele de calitate a vieții a fost clasată printre primele zece din lume.


Italia se bucură de un nivel foarte înalt de trai, şi are un PIB nominal înalt pe cap de locuitor. Este membru fondator a ceea ce este acum Uniunea Europeană şi o parte din zona Euro. Italia este, de asemenea, un membru al G8, G20 şi NATO.

Are cel de-al 8-lea mai mare PIB nominal din lume, al zecelea cel mai mare PIB (PPP) şi al 6-lea cel mai mare buget de stat din lume. Este, de asemenea, un stat membru al Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Consiliul Europei şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. Italia are al 9-lea cel mai mare buget de apărare din lume și împarte armele nucleare ale NATO. 

Italia joacă un rol proeminent în afacerile militare europene şi mondiale, culturale şi diplomatice. Influenţa europeană politică, socială şi economică a țării o face să fie o mare putere regională. Ţara are un nivel înalt de educaţie publică şi este o naţiune extrem de globalizată.

Intrarea pe teritoriul ţării: informaţii generale
Tipuri de vize

Intrarea pe teritoriul ţării: informaţii generale

Cetăţenii non-UE, inclusiv cetăţenii Republicii Moldova, care doresc să intre în Italia trebuie:

 • Să intre printr-un punct de trecere al frontierei oficiale;
 • Să deţină un paşaport valabil sau un document de călătorie echivalent care îi autorizează să traverseze frontiera;
 • Să deţină o viză de intrare sau de tranzit, dacă este necesar;
 • Să nu fie incluși în Sistemul de Informaţii Schengen ca o persoană inadmisibilă;
 • Să nu fie considerați o ameninţare pentru ordinea publică, securitatea naţională, sănătatea publică, sau relaţiile internaţionale;
 • Să dispună de mijloace de întreținere suficiente pentru a acoperi şederea lor intenționată şi a se întoarce în ţara lor (prezentarea biletului de întoarcere este o dovadă suficientă).

Tabelul pentru stabilirea mijloacelor de întreținere necesare pentru admiterea în Italia

(pentru afaceri, tratamente medicale - şi o persoană însoţitoare în acest caz - concurs de sport, sau pentru motive religioase, pentru studiu, tranzit, transport sau turism), prezentând:

 • bani în numerar
 • garanţii bancare
 • poliţa de asigurare de garanţii sau credite echivalente
 • bonurile pentru servicii preplătite sau alte documente care să demonstreze accesul la sursele de venit în Italia.

Durata sejurului

Un membru

Doi sau mai mulți membri

1-5 zile: cuantumul total fix

€ 269,60

€ 212,81

6-10 zile: pe persoană/zi

€ 44,93

€ 26,33

11-20 zile: cuantumul total fix

€ 51,64

€ 25,82

Cuantumul zilnic pe persoană

€ 36,67

€ 22,21

Peste 20 zile: cuantumul fix:

€ 206,58

€ 118,79

Cuantumul zilnic pe persoană

€ 27,89

€ 17,04

Pentru a intra, cu scopul de sejur sau tranzit în spaţiul Schengen, străinii trebuie să posede un paşaport sau un document de călătorie recunoscut ca fiind valabil pentru trecerea frontierelor statelor Schengen. Documentele de călătorie sunt considerate valabile atunci când, "în afară de respectarea condiţiilor menţionate în articolele13 şi 14 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen, ele certifică în mod corespunzătoridentitatea titularului şi naționalitatea sau cetăţenia titularului".

În cazul în care o viză este necesară, articolul 13 al Convenţiei prevede că:

 • Nici o viză nu poate fi eliberată la prezentarea unui document de călătorie expirat.
 • Perioada de valabilitate a unui document de călătorie trebuie să fie de cel puţin cu 3 luni mai mare decât cea a vizei.
 • Documentul de călătorie pe care autocolantul de viză va fi aplicat trebuie să fie eliberat în ultimii 10 ani (articolul 12 din Regulamentul 810/2009).

Unui cetăţean străin deţinător al unui document de călătorie care nu este recunoscut de către Italia, i se poate elibera un laissez-passer de către o misiune diplomatică sau un consulat italian, care va fi valabil doar pentru Italia, şi nu permite tranzitul prin restul zonei Schengen.

Următoarele documente de călătorie sunt considerate valabile pentru trecerea frontierelor şi pentru eliberarea unei vize:

 • Paşaport (paşaport diplomatic, pașaport de serviciu (sau afaceri oficiale, speciale sau publice), paşaport personal, etc);
 • Un document de călătorie pentru apatrizi, reglementat de "Convenţia privind statutul apatrizilor", semnat la New York la 28 septembrie 1954. Apatrizii trebuie să obţină o viză pentru Italia cu excepţia cazului în care deţin deja un permis de şedere într-una din ţările Schengen;
 • Un document de călătorie pentru refugiaţi, reglementat de "Convenţia privind statutul refugiaţilor", semnat la Geneva la 28 iulie 1951. Refugiaţii trebuie să obţină o viză cu excepţia cazului în care deţin deja un permis de şedere într-una din ţările Schengen sau un document de călătorie eliberat de unul din statele semnatare ale Acordului de la Strasbourg din 20 aprilie 1959;
 • Un document de călătorie pentru străini care nu pot obţine un document de călătorie valabil de la autorităţile din ţara din care sunt resortisanţi; aceste documente sunt supuse cerinţelor de viză care se aplică pentru resortisanţii din ţara lor de origine;
 • Documentul de identitate al navigatorului eliberat navigatorilor pentru a-şi exercita profesia lor, recunoscut ca un document de călătorie valabil pentru a intra în Spaţiul Schengen doar conform cerinţelor profesionale ale navigatorului, şi nu pentru orice alt motiv;
 • Declaraţia de general, eliberată piloţilor şi echipajelor companiilor Aviaţiei Civile pentru serviciul de zbor, în conformitate cu "Convenţia privind aviaţia civilă", semnată la Montreal la 7 decembrie 1944. Acest document este exceptat de la cerinţele pentru viză în ţările semnatare ale Convenţiei de la Chicago din 02 martie 1949 sau în conformitate cu acordurile de reciprocitate, cu condiţia că intrarea este cu scopul de muncă;
 • Un laissez-passer al Naţiunilor Unite, emis de către Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru personalul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi agenţiilor sale, în conformitate cu "Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile agenţiilor specializate", adoptată de Adunarea Generală a ONU la New York la 21 noiembrie 1947. Acest document este supus dispoziţiilor vizei în vigoare în ţara din care persoana în cauză este cetăţean;
 • O carte de identitate în cazul resortisanţilor statelor membre ale UE, care este valabilă pentru călătoriile în străinătate în scopuri de muncă, şi exceptată de la cerințele pentru viză;
 • O carte de identitate (şi alte documente) de identificare a cetăţenilor statelor semnatare din "Acordul european privind abolirea de paşapoarte" (semnat la Paris la 13 decembrie 1957), valabilă pentru scopuri turistice în oricare dintre aceste state pentru o perioadă de cel mult trei luni. Este exceptat de la cerințele pentru vize;
 • Un permis de trecere (pass), înlocuind un paşaport eliberat persoanelor care nu deţin un document de călătorie obișnuit, dar autorizează titularul să călătorească în spaţiul Schengen, sau numai în Italia. Acest document se supune cerinţelor de viză din ţara în care persoana de origine este cetățean;
 • Documente autorizate sau permise de frontieră acordate cetăţenilor care locuiesc în zonele de frontieră, pentru tranzit peste frontiera propriu-zisă şi circulaţia în zonele respective ale statelor vecine. Acest document este exceptat de cerințele pentru vize.

Străinii care doresc să intre în Italia sunt supuși controalelor de frontieră, autorităţi vamale, valută, şi de sănătate.

Intrarea poate fi refuzată la frontieră, chiar dacă se prezintă o intrare validă sau o viză de tranzit, dacă toate cerinţele de mai sus nu sunt îndeplinite.

Străinilor care stau în Italia cu scopul de vizite, afaceri, turism sau studiu pentru perioade nu mai mari de 3 luni nu li se cere să aplice pentru un permis de şedere.

Dacă cetăţenii străini au sosit din state non-Schengen, ei ar trebui să raporteze prezenţa lor către autorităţile de frontieră la intrarea în Italia şi autorităţile de frontieră vor pune o ştampilă obișnuită Schengen pe documentele lor de călătorie.

Dacă cetăţenii străini au sosit din alte state Schengen, ei ar trebui să raporteze prezenţa lor la Questura locală (secţia centrală de poliţie din provincie), completând formularul relevant în termen de 8 zile de la sosirea lor în Italia.

Pentru străinii care s-au cazat într-un hotel, dovada prezenţei lor este formularul de înregistrare depus la administrația hotelului şi semnat de către oaspeţii străini la sosire. Hotelul va furniza străinului o copie a formularului pentru a fi prezentat poliţiştilor, dacă se cere.

Străinii care sosesc la frontieră fără a îndeplini toate cerințele de intrare în Italia sunt expulzaţi de către poliţie. Străinii care intră în Italia, fără a trece controalele de frontieră, sunt opriți în momentul de intrare sau imediat după intrare şi cei care au fost admişi provizoriu în Italia pentru protecţie temporară sunt expulzaţi din ţară sau însoţiți până la frontieră.

Chiar dacă străinii nu au documentele necesare sau nu îndeplinesc cerinţele de intrare în Italia, nu poate să le fie refuzată intrarea la frontieră în cazul în care:

 • ei au solicitat azil politic;
 • ei au un statut de refugiat;
 • ei sunt minori, care au mai puţin de 18 ani, cu excepţia cazului când părintele (părinții) lor sau tutorele (tutorii) legal este/sunt expulzaţi, în acest caz minorul poate fi expulzat cu acești adulţi/are dreptul să îi urmeze;
 • sunt beneficiari ai unei măsuri de protecţie temporară pentru motive umanitare.
   

Tipuri de vize

Viza de intrare

O viză de intrare este autorizația care vă permite să intrați în Italia. Acesta este un autocolant de viză imprimat care este ataşat la paşaportul dumneavoastră sau la alt document de călătorie valabil.

Străinii care au fost deja expulzaţi din Italia sau din una din celelalte ţări ale Uniunii Europene, sau care sunt considerați periculoși pentru ordinea publică şi siguranţa în Italia şi în alte ţări ale Uniunii Europene, în baza acordurilor internaţionale nu sunt eligibili pentru a primi viza de intrare.

Formularul dumneavoastră de cerere pentru viză trebuie să includă o fotografie recentă tip ”paşaport”, un document de călătorie valabil şi, dacă este cazul, documentele justificative în funcţie de tipul de viză pentru care aplicați.

Dumneavoastră trebuie să prezentați o cerere formală la Consulatul sau Ambasada Italiană din țara de origine. În cerere, va trebui să specificați:

 • datele dumneavoastră personale (numele, prenumele, data naşterii, locul de reşedinţă, cetăţenia), și datele personale ale rudelor;
 • informaţiile din paşaport sau alt document valabil;
 • motivul pentru călătorie;
 • mijloacele de transport care intenţionaţi să utilizaţi;
 • adresa locului unde veți fi cazat/ă în Italia;
 • mijloacele de întreținere în timpul călătoriei şi şederii.

Documentele care urmează să fie prezentate împreună cu cererea pentru fiecare tip de viză sunt enumerate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale, care conţine, de asemenea, formularul care trebuie completat pentru solicitare.

Atenţie!

Dacă faceți declaraţii false sau prezentați documente false, atunci veți fi pedepsit/ă ca un infractor şi cererea dumneavoastră va fi respinsă.

Nu puteţi aplica pentru o viză sau o extindere a valabilităţii sale în timp ce vă aflaţi în Italia.

Viza poate fi eliberată sau refuzată în termen de 90 de zile de la prezentarea cererii, în schimb, 30 de zile sunt necesare pentru muncă subordonată şi 120 de zile pentru vizele de activități independente.

O viză de re-intrare se eliberează de către Reprezentantul Diplomatic sau Consular Italian din ţara de origine în aceste cazuri:

 • când posedați un permis de şedere sau un permis de lungă-durată (EC Residence card) care a fost expirat pentru nu mai mult de 60 de zile, cu condiţia că documentul expirat este prezentat pentru cererea vizei de re-intrare;
 • atunci când nu mai aveţi permis de şedere, pentru că acesta a fost pierdut sau furat, cu condiţia ca veți prezenta raportul poliţiei de furt sau pierdere la solicitarea vizei de re-intrare.

Tipuri de vize

Autoritatea responsabilă de vize pentru intrarea în Republica Italiană se află în Ministerul Afacerilor Externe din Italia şi în reţeaua sa de birouri diplomatice şi consulare acreditate, care sunt responsabile de a stabili dacă solicitanţii îndeplinesc cerințele necesare care le conferă dreptul de a obţine o viză, emisă de către misiunea diplomatică sau consulară, cu competenţa teritorială asupra locului de reşedinţă al solicitantului.

Autoritatea care emite vize obișnuite Schengen (de tranzit sau de şedere scurtă) este misiunea diplomatică a statului Schengen prezent la nivel local, care este intenționat să fie destinaţia unică sau principală.

Dacă nu este posibil să se identifice principala destinaţie, în cazul călătoriei cu mai multe etape, viza se eliberează de către misiunea diplomatică a statului Schengen de intrare.

Autoritatea care emite o viză naţională (de lungă şedere) este misiunea diplomatică a statului Schengen prezentă la nivel local, în locul intenționat să fie destinația sejurului lung.

Dacă Partea Contractantă competentă în eliberarea vizelor nu are o misiune în ţara de reședință a străinului, viza obișnuită Schengen poate fi emisă de Misiunea altei părţi contractante în locul acesteia.

În general vorbind, există 20 de tipuri diferite de viză de intrare, precum şi cerinţe şi condiţii de acordare ale acestora: adoptare, de afaceri, tratament medical, diplomatică, membru de familie însoţitor, competiţii sportive, invitaţie, muncă pe cont propriu, muncă în calitate de angajat, misiune, motive religioase, re-intrare, rezidenţă electivă, reunirea unui membru al familiei, studii, tranzit aeroportuar, tranzit, transport, turism, concediu.

Viza turistică

Ce este necesar pentru obținerea unei vize turistice?

Documente care să demonstreze posesia mijloacelor bănești de întreținere (carduri de credit, o garanţie bancară, o poliţă de asigurare, etc);

 • un bilet tur-retur sau rezervarea biletului;
 • un document care demonstrează că aveți unde locui (rezervare la un hotel, declaraţie de ospitalitate, etc);
 • dacă este posibil, o declaraţie de invitație, subsemnată în mod legal de un cetăţean italian sau un străin care este rezident legal în Italia, care oferă disponibilitatea lui/ei de a vă găzdui în timpul sejurului dumneavoastră în Italia;
 • asigurare medicală cu o acoperire de cel puţin 30,00 €.

Viza de studii

Ce este necesar pentru obținerea unei vize de studii?

 • formular de aplicare, împreună cu o fotografie recentă;
 • paşaport, valabil timp de cel puţin 90 de zile de la expirarea vizei, cu fotocopii ale paginilor cu datele dumneavoastră personale;
 • aveți mai mult de 14 de ani (dacă sunteţi un minor cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, aveți nevoie decertificat cu acordul ambilor părinți sau tutorilor legali, tradus şi legalizat);
 • pentru cursuri academice sau de formare profesională, certificat care atestă că sunteți înscrişi la curs sau la activitatea culturală în care intenţionaţi să participați;
 • mijloace economice suficiente de întreţinere;
 • poliţă de asigurare pentru a acoperi toate cheltuielile de sănătate;
 • dovada posedării unei locuinţe;
 • bilet de avion tur-retur (pentru vize Schengen), sau un bilet într-o direcţie şi dovada că dispuneți de mijloace economice pentru repatriere (pentru vizele naţionale);
 • documente privind situaţia locului de muncă şi salariul părinţilor pentru orice studenţi care sunt în întreţinerea lor juridică şi informaţiile de contact ale părinţilor;
 • plata taxelor consulare.

Cine poate primi o viză pentru studii?

Viza pentru motive de studiu poate fi eliberată străinilor care doresc să participe la cursuri universitare, de studiu şi de formare profesională, la institute recunoscute, sau cel puţin calificate, şi străinilor care desfăşoară activităţi culturale şi de cercetare.

În plus, următoarele categorii pot intra şi rămâne pe teritoriul naţional pentru motive de studiu:

 • străinii care au peste 18 ani şi sunt admişi la licee sau învăţământ profesional/de formare în Italia;
 • străinii care sunt admiși la formare profesională sau la stagii de formare (tirocini formativo), în numărul stabilit în "cotele de intrare", care este definit în fiecare an de către Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale;
 • străinii care au mai puțin de 18 ani, dar mai mult de 15 ani şi dispun de supravegherea şi condiţiile adecvate de trai;
 • străinii care au peste 14 ani și participă la programe de schimb de studiu sau iniţiative culturale aprobate de Ministerul Educaţiei, Universității şi Cercetării sau de către Ministrul Bunurilor şi Activităţilor Culturale.

Procedura de recunoaștere a actelor cetățenilor moldoveni dacă merg în Italia la studii:

- Confirmarea autenticității actelor de studii la Ministerul Educaţiei, Cercetării și Culturii al Republicii Moldova
- Depunerea actelor pentru legalizare (apostilă) la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
- Prezentarea actelor la Ambasada Italiei în Republica Moldova în scopul obţinerii Declaraţiei de Valoare corespunzătoare perfectată în limba italiană.

Actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţământ din Republica Moldova se recunosc de către autorităţile italiene doar dacă sînt însoţite de Declaraţia de Valoare eliberată în exclusivitate de Ambasada Republicii Italiene la Chişinău.

Cum pot locui legal în Italia cu o viză de studii?

Există două tipuri de permise de şedere pentru motive de studiu:

Există 2 tipuri de vize pentru motive de studiu:

Viza Schengen, de scurtă durată, mai puţin de 90 de zile în timpul unui semestru universitar, în acest caz trebuie să declarați prezenţa în Italia, fie la autoritatea de frontieră la intrare sau la Oficiul local al şefului poliţiei (Questura) timp de 8 zile lucrătoare de la data intrării în Italia;

Viza Naţională, de lungă durată, pentru şederi care depăşesc 90 zile, dar este totuşi, pentru o perioadă determinată de timp, în acest caz trebuie să solicitați un permis de şedere pentru motive de studiu de la oficiul poştal, întotdeauna timp de 8 zile lucrătoare de la data intrării în Italia.

Pot obţine această viză, fără să cunosc limba italiană?

Nu: este necesar să aveți o înțelegere de bază a limbii italiene, care de obicei este verificată printr-un interviu în limba italiană, la sediile Reprezentanţelor Diplomatice Consulare.

Viza pentru tratament medical

Ce este necesar pentru a obține o viză pentru tratament medical?

 • O declaraţie de la spitalul selectat, indicând tipul de îngrijire;
 • data începerii, durata şi costul estimat al tratamentului;
 • o declaraţie de la spital, care confirmă faptul că cel puţin 30% din costul general al tratamentului a fost plătit;
 • resurse suficiente pentru plata finală a tuturor cheltuielilor;
 • un bilet pentru călătorie;
 • pentru îngrijire medicală autorizată în cadrul intervenţiilor umanitare: autorizaţie de la Ministerul Sănătăţii sau de la Adunarea Regională Deliberativă specifică.

Viza de lucru

Ce este necesar pentru obținenerea unei vize de lucru?

Aceasta depinde de tipul de muncă. În Italia, de fapt, există două tipuri de relaţii de muncă:

 • muncă în calitate de angajat subordonat cu un contract pe durată determinată, un contract pe termen deschis sau pentru muncă sezonieră;
 • muncă pe cont propriu.

Viza pentru reîntregirea familiei

Ce este necesar pentru a obține o viză de reîntregire a familiei pentru partenerul meu care locuiește peste hotare?

Pentru reîntregirea familiei, trebuie să aveţi un permis legal de şedere cu durata de cel puţin un an şi trebuie să prezentați o cerere pentru nulla osta de la Biroul de Imigrare Central şi să dovediți că aveţi:

 • suficiente mijloace economice, folosind ca dovadă declarația impozitului pe venit;
 • cazare adecvată, demonstrată printr-un certificat care să declare că locuința dumneavoastră este adecvată. Trebuie să prezentați atât “il certificato di conformitа”, eliberat de Primăria locală şi “il certificato di idoneitа igenicosanitaria”, emis de ASL (corporația de sănătate publică), în zona de reședință.

Notă: nulla osta nu este necesar pentru rude străine ale cetăţenilor italieni sau cetăţenilor ai Uniunii Europene.

Pentru ce rude pot solicita o viză pentru reîntregirea familiei?

 • Soţul/soția dumneavoastră, cu condiţia să nu fiți separați legal şi el/ea nu este mai mic/ă de 18 ani;
 • copiii dumneavoastră, care sunt minori şi aflați în îngrijirea dumneavoastră legal, chiar dacă sunt copii ale soţului/soției sau născuţi în afara căsătoriei, dacă sunteţi separaţi legal sau necăsătoriți, cu condiţia că celălalt părinte, dacă este în viaţă, este de acord ca copilul să fie adus în Italia. Copilul trebuie să fie mai mic de 18 ani cînd cererea este depusă;
 • copiii dumneavoastră adulţi care se află în îngrijirea dumneavoastră legal, numai în cazul în care nu se pot întreține din cauza stării lor de sănătate şi au handicap la 100%;
 • părinţii, în cazul în care se află în întreţinerea dumneavoastră legal şi nu au sprijin familial adecvat în ţara de origine.

Reîntregirea familiei nu este posibilă pentru un soţ/soție sau un părinte atunci când membrul de familie pentru care reîntregirea este solicitată este căsătorit cu un cetăţean străin, care locuiește legal în Italia.

Reîntregirea familiei este, cu toate acestea, permisă pentru părintele biologic al unui copil, care are reşedinţa legală în Italia cu celălalt părinte, cu condiţia că copilul este minor. Părintele biologic trebuie să demonstreze că el/ea îndeplineşte venitul minim şi cerinţele de locuinţă. Biroul Central de Imigrare eliberează "nulla osta" în termen de 180 zile de la solicitare.

Ce documente sunt necesare pentru reîntregirea familiei?

 • O cerere pentru "nulla osta" pentru reîntregirea familiei (aceasta indică faptul că nu există motive care ar exclude dreptul de a intra în Italia) trebuie să fie prezentată la Biroul Central de Imigrare;
 • paşaportul şi o fotocopie a paşaportului;
 • permisul de şedere şi o fotocopie a permisului de şedere;
 • fotocopii ale paşaportului rudelor pe care doriţi să le aduceți în Italia pentru reîntregirea familiei;
 • o declaraţie din partea angajatorului dumneavoastră specificând tipul de muncă care îl aveţi (subordonată, part-time, etc), precum şi salariul lunar;
 • o fotocopie a cărții de identate legală a angajatorului dumneavoastră
 • arenda dumneavoastră (contractul de închiriere), sau documentul casei în care locuiţi. Dacă locuiți în casa angajatorului dumneavoastră, angajatorul dumneavoastră va trebui să declare dorinţa de a găzdui pe termen nelimitat membrii familiei dumneavoastră;
 • certificatul stării civile;
 • disponibilitatea locuinţei care respectă cerințele igienico-sanitare, şi este potrivită pentru locuire, astfel fiind demonstrat prin avizul igienico-sanitar, eliberat de către ASL responsabil pentru zona locală şi certificatul că locuința este adecvată, eliberat de Primărie. Acordul proprietarului casei în care copilul va locui este suficientă în cazul în care un copil care este mai mic decât 14 ani doreşte să se reunească cu părintele;
 • venitul anual, care nu trebuie să fie sub limitele stabilite de lege.

Notă: următoarele documente care demonstrează legăturile de familie trebuie să fie prezentate, împreună cu "nulla osta", direct la Reprezentantul Consular Italian:

 • certificatul de căsătorie, tradus de către Reprezentantul Consular Diplomatic Italian local dacă aţi cerut reunificarea cu soţul/soția dumneavoastră;
 • certificatul de naştere al copilului, tradus de Reprezentantul Italian local, şi, în cazul în care unul dintre părinţi nu îşi are reşedinţa în Italia, o declaraţie de aviz pentru expatriere;

Dacă un certificat eliberat de autoritatea străină competentă nu există, sau dacă există îndoieli cu privire la autenticitatea documentelor furnizate, atunci Reprezentantul Consular va elibera un certificat, pe baza unui test ADN (acid dezoxiribonucleic) care urmează să fie achitat de părţile interesate.

Formularele pentru diferite tipuri de vize pentru cetăţenii moldoveni ar putea fi descărcate de pe pagina web a Ambasadei Italiei în Republica Moldova.

Permis de ședere

Străinii care intră în Italia pentru perioade care nu depăşesc 90 de zile, în conformitate cu Legea nr. 68/2007, indiferent dacă sunt sau nu supuși cerințelor pentru viză, nu trebuie să aplice pentru un permis de ședere.

Permisul de şedere a fost înlocuit cu o declaraţie de prezenţă pe teritoriul italian.

Numai acest permis de şedere ("permesso di Soggiorno"), care este eliberat din diferite motive şi pentru perioada indicată pe viză, autorizează un străin să trăiască în Italia.

Străinii care vin din ţările care nu aplică Convenţia Schengen sunt obligaţi să facă o declaraţie de prezenţă, care este îndeplinită prin aplicarea autocolantului USV pe documentul de călătorie în momentul de control la frontieră.

Străinilor din ţările care aplică Convenţia Schengen li se cere, pe de altă parte, să depună o declaraţie de prezenţă în termen de 8 zile de la sosire, la sediul poliţiei ("Questura") din provincia în care el/ea locuieşte, folosind formularul adecvat.

Cetăţenilor non-UE, inclusiv cetăţenilor Republicii Moldova, în posesia unei Vize Naţionale (NV) pentru sejururi mai lungi de 90 de zile, li se cere, în termen de 8 zile de la intrarea în Italia să solicite un permis de şedere (permesso di Soggiorno) din partea autorităţilor italiene, şi vor fi înregistrați prin fotografiere/amprentare.

În conformitate cu normele Schengen, permisul de ședere emis de către Poliţie (Questura) sau cartea de identitate diplomatică sau de serviciu eliberată de Ministerul Afacerilor Externe al Italiei titularilor unei vize de lungă şedere, permite străinilor, cu excepţia cazului în care limitele sunt impuse, intrarea şi ieşirea din spaţiul Schengen şi călătorirea fără reţinere pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile în orice perioadă de 6 luni în teritoriile celorlalte state contractante, cu condiţia că aceştia deţin un paşaport naţional valabil sau un document de călătorie echivalent. Cu toate acestea, toţi străinii sunt obligaţi să declare prezenţa lor la poliţie pe teritoriul oricărui alt stat Schengen timp de 3 zile lucrătoare de la intrare.

Permis de şedere (dacă aplicaţi pentru prima oară)
Reînnoirea permisului de şedere
Permis de rezidenţă CE (permisul de şedere de lungă durată)
INPS şi INAIL
Pensii
Alte tipuri de prestaţii
Registrul de evidenţă a populaţiei
Servicii sociale ale Primăriei
Sistemul Naţional de Sănătate (SSN)
Cardul de Sănătate
Străini Prezenţi Temporar (STP)
Imigrare: cum, unde, cînd. 

Permis de şedere (dacă aplicaţi pentru prima oară)

Dacă sunteți un cetățean UE și planificați să veniți în Italia pentru o perioadă mai mare de 3 luni, trebuie să aplicați pentru permis de ședere.

Atenţie!

Dacă planificați să veniți în Italia pentru vizite scurte, afaceri, turism sau studii pentru o perioadă mai mică de 3 luni, nu trebuie să aplicați pentru permis de ședere.

Permisul de şedere este o autorizaţie eliberată de către Comisariatul de poliţie (Questore), care conferă străinului dreptul de şedere pe teritoriul italian. Permisele de şedere au durată diferită.

Dacă sunteți pentru prima dată în Italia, aveți la dispoziție 8 zile să aplicați pentru un permis de şedere.

Pentru a obţine un permis de şedere aveţi nevoie de:

 • formular de aplicare;
 • paşaport valabil sau orice alt document de călătorie echivalent pentru a obține viza de intrare, dacă este necesar;
 • o copie a paşaportului sau a altui document de călătorie valabil pentru obținerea vizei de intrare, dacă este necesar;
 • 4 poze recente și identice, tip ”pașaport”;
 • un timbru fiscal electronic în valoare de 14.62 euro;

· Solicitarea trebuie făcută:

• la oficiile poştale selectate, folosind kit-ul pus la dispoziţie prin intermediul oficiilor poştale,
• "Patronati", şi primării selectate,
• în cazul în care solicitați un permis de şedere pentru unul din următoarele motive, atunci puteţi face acest lucru direct la Comisariatul de poliţie (Questore della Provincia) din provincia în care vă aflați:
• azil politic (cerere - eliberare)
• tratamente medicale
• competiţii sportive
• motive juridice
• integrarea unui minor
• minor neînsoţit
• motive umanitare
• cerere de statut de apatrid (eliberare)
• concediu
• pentru membrii de familie în cazul căsătoriei între un cetăţean străin şi un cetăţean italian (art. 19 D. Lgs. 286/98)
• carte de rezidenţă pentru membrii de familie ai unui cetăţean italian sau UE

Atenție!

Dacă aceasta este prima solicitare pentru un permis de şedere pentru reîntregirea familiei sau muncă în calitate de angajat, atunci cererea va fi furnizată de către Biroul Central de Imigrare (care a emis deja necesarul "nulla osta")

Biroul Central de Imigrare vă va acorda formularul de aplicare, împreună cu kit-ul care trebuie să fie trimis prin poștă, atunci când veți semna contractul de rezidenţă.

Ce documente trebuie să prezint pentru a obţine un permis de şedere?

Paşaportul şi viza de intrare. Veți primi un formular pe care trebuie să-l completaţi cu următoarele informaţii:
• datele dumneavoastră personale şi datele personale a fiecărui copil care este minor și vă însoţeşte;
• locul şi motivul pentru şederea în Italia;
• 4 fotografii tip ”paşaport” anexate la cerere.

Birourile Comisariatului de Poliţie vor păstra o copie a tuturor documentelor.

În schimb, un alt exemplar va fi livrat ca o chitanţă şi ar trebui să conţină: ştampila biroului în care aţi depus cererea, semnătura funcţionarului încredinţat, data la care cererea a fost depusă, precum şi data la care ar trebui să colectați permisul de şedere eliberat.

Atenție!

Străinii care solicită un permis de ședere sunt supuși amprentării și trebuie să prezinte fotografii.

Pentru ce perioadă de timp e valabil permisul de ședere?

Aceasta depinde de tipul de permis de şedere pe care îl posedați.

Permis de ședere pentru motive de muncă/angajare

Durata permisului de şedere este aceeaşi ca cea a "contractului de şedere" (sau contract de muncă), semnat între un angajator italian sau un angajator străin care are reşedinţa legală în Italia şi un lucrător străin.

Cu toate acestea, durata permisului nu poate depăşi:

• un total de 9 luni, dacă aveţi unul sau mai multe contracte pentru muncă sezonieră în calitate de angajat;
• 1 an în cazul în care aveţi un contract pe durată determinată pentru muncă în calitate de angajat;
• 2 ani dacă aveţi un contract pe termen lung pentru muncă în calitate de angajat;
• 2 ani în cazul în care aveţi un contract pentru muncă pe cont propriu.

Permise de şedere pentru alte motive

Durata permisului de şedere coincide cu durata vizei de intrare şi cu toate acestea, nu poate depăşi:

• 1 an în funcţie de durata cursului academic pe care îl frecventați; permisul este reînnoit în fiecare an în cazul cursurilor care durează mai mulți ani;
• durata necesară pentru a finaliza procedurile de acordare sau de recunoaştere a: dobândirii cetăţeniei italiene, cu condiţia de a fi apatrid; de a avea statut de refugiat politic; de a emigra în altă ţară din Italia;
• O durată predefinită bazată pe cerințele documentate pentru toate celelalte cazuri.

Dacă dovediți (prin intermediul unui paşaport sau alt document care prezintă data plecării din Italia de la sfârşitul şederii precedente pentru muncă sezonieră în calitate de angajat), că aţi venit în Italia pentru cel puţin 2 ani consecutivi pentru a desfăşura activităţi de muncă sezonieră în calitate de angajat, în cazul în care aţi desfăşurat acelaşi tip de muncă pentru acelaşi angajator, angajatorul poate solicita să vă fie eliberat un permis pentru mai mulți ani.

Eliberarea unui "nulla osta" pentru muncă în calitate de angajat pentru mai mulți ani (valabil pentru o perioadă de până la 3 ani) are loc în limitele normelor de intrare anuale pentru muncă sezonieră în calitate de angajat. "Nulla osta" pentru muncă în calitate de angajat pentru mulți ani vă oferă avantajul de a putea intra în Italia timp de trei ani consecutivi, în scopul de a efectua, întotdeauna pentru aceeaşi perioadă de timp (cel puţin nouă luni), același tip de muncă sezonieră stabilit cu același angajator, fără a fi nevoie să urmați procedura de reglementare a intrărilor în fiecare an. În baza "nulla osta" de mai mulți ani, veți primi un permis de şedere pentru mai mulţi ani pentru muncă sezonieră în calitate de angajat. Cu toate acestea, trebuie să solicitați o viză de intrare în ţară în fiecare an de la consulat sau reprezentantul diplomatic local și totodată să prezentați propunerea pentru un contract de şedere pentru muncă sezonieră pregătit de către angajator. În plus, în fiecare an, timp de 8 zile de la intrarea în Italia, trebuie să mergeţi la Biroul Central de Imigrare, cu scopul de a semna contractul de şedere pentru motive de muncă.

Reînnoirea permisului de ședere

Dacă sunteţi deja în Italia şi permisul dumneavoastră de şedere este aproape de data expirării, trebuie să aplicaţi pentru reînnoire cel puţin cu:

· 90 de zile înainte de data de expirare în cazul în care permisul dumneavoastră de şedere este valabil timp de 2 ani;
· 60 de zile înainte de data de expirare în cazul în care permisul dumneavoastră de şedere este valabil pentru 1 an;
· 30 de zile înainte de data de expirare în toate celelalte cazuri.

Valabilitatea permisului de şedere este aceeaşi cu cea indicată pe viza dumneavoastră şi anume:

Până la 6 luni pentru muncă sezonieră sau până la 9 luni pentru muncă sezonieră în sectoare specifice, care necesită această extensie;
Până la 1 an dacă participați la un curs justificat de studii sau de formare profesională;
Până la 2 ani pentru muncă pe cont propriu, muncă pe durată nedeterminată şi reîntregirea familiei.

Permisul de şedere este reînnoit pentru o perioadă nu mai mare decât cea a permisului de şedere iniţial.
Un permis de şedere nu poate fi reînnoit sau prelungit dacă ați întrerupt şederea în Italia, și ați trăit într-o altă ţară pentru o perioadă neîntreruptă mai mare de 6 luni, sau pentru o perioadă egală cu mai mult de jumătate din perioada de valabilitate a permisului de şedere, cu excepţia cazului în care puteţi dovedi că există motive serioase (cum ar fi serviciul militar şi alte motive similare) pentru absenţa dumneavoastră extinsă din ţară.

Pot converti permisul meu de şedere pentru motive de studii într-un permis de şedere pentru motive de muncă?

Da, înainte de expirarea permisului şi în confirmate cu restricţiile care reglementează numărul de cetăţeni ai Comunității non-Europene care pot intra în ţară în fiecare an pentru muncă în calitate de angajați sau pe cont propriu, rezervat pentru cetățenii străini:

• în caz de muncă subordonată, trebuie să prezentați documentele justificative pentru existența și tipul muncii;
• în caz de muncă pe cont propriu, trebuie să prezentați documentele cu privire la activitatea pe care o veți efectua, precum şi disponibilitatea de mijloace financiare necesare pentru a efectua această activitate.

Dacă aţi absolvit doctoratul sau masteratul în Italia, la expirarea permisului de şedere pentru motive de studiu, vă puteţi înscrie pe lista persoanelor care caută locuri de muncă la Registrul Primăriei pentru o perioadă care să nu depăşească douăsprezece luni. Puteţi solicita, de asemenea, o trecere la un permis de şedere pentru motive de muncă.

Atenție!

Minorii care devin majori sau primesc o diplomă universitară în Italia nu sunt limitați de sistemul de norme ca să aplice pentru a converti permisele lor în permise de şedere.

Pot converti permisul meu de şedere pentru muncă sezonieră într-un permis de şedere pentru durată determinată sau muncă în calitate de angajat pe termen nedeterminat?

• Da, dacă aţi efectuat muncă sezonieră în temeiul unui contract cu un an înainte şi intrați în Italia pentru a doua oară;
• în cazul în care este prima şedere a dumneavoastră în Italia, puteţi schimba angajatorul timp de 9 luni a permisului de şedere, dar numai ca un angajat sezonier; la sfârşitul raportului de muncă, trebuie să vă întoarceți în ţara dumneavoastră şi apoi puteţi solicita "dreptul de prioritate" pentru anul următor.

Pot utiliza permisul meu de şedere pentru muncă subordonată, muncă pe cont propriu şi/sau pentru alte activităţi din motive familiale?

Da, chiar şi fără convertire sau modificare, atâta timp cât permisul de şedere este încă valabil. De exemplu:
Permisul de ședere pentru munca subordonată (nu sezonieră) vă permite să efectuați activități de muncă pe cont propriu sau să lucrați ca un partener în cadrul unei cooperative;
Permisul de ședere pentru munca pe cont propriu vă permite să desfăşurați activitatea de muncă subordonată, cu condiţia că veți efectua comunicațiile prevăzute de lege, folosind formularul unificat, în acest caz, angajatorul trebuie de asemenea să comunice acest fapt la Biroul Central de Imigrare din Biroul Teritorial al Guvernului - Prefectura (la Prefettura), prin trimiterea "contractului de ședere" (sau contractului de muncă) pentru motive de muncă în calitate de angajat;
Permisul de ședere pentru reunificarea familiei sau de intrare pentru a se alătura unui lucrător vă permite să desfăşurați activitatea de muncă subordonată sau muncă pe cont propriu;
permisul de ședere pentru motive de studii sau de formare profesională vă permite să desfăşurați o activitate de muncă subordonată pentru nu mai mult de 20 de ore pe săptămână, de asemenea, cumulativ pentru 52 de săptămâni, cu toate acestea, această activitate nu trebuie să depăşească 1040 ore pe an. Acest permis de şedere poate fi transformat într-un permis de şedere pentru motive de muncă, atâta timp cât cererea se încadrează în limitele stabilite de norme anuale ale permiselor de şedere pentru motive de muncă.
Dacă aţi absolvit doctoratul sau masteratul în Italia, apoi, la expirarea permisului de şedere pentru motive de studiu, vă puteţi înscrie pe lista persoanelor care caută locuri de muncă la Registru Primăriei pentru o perioadă care să nu depăşească douăsprezece luni. Puteţi solicita, de asemenea, o trecere la un permis de şedere pentru motive de muncă.

Atenție!

Normele nu se aplică în cazul minorilor care devin majori în Italia sau elevii străini care primesc o diplomă universitară în Italia şi apoi doresc să convertească permisul lor de şedere.

Pot autorităţile să revoce permisul meu de şedere sau să refuze un permis?

Permisul de şedere poate fi revocat dacă nu mai îndepliniți condițiile necesare cerute de lege pentru a rămâne în Italia, cu excepţia cazurilor când există motive serioase: de exemplu, motive umanitare sau alte motive determinate de obligaţii constituţionale sau internaţionale.

Ce pot face în cazul în care permisul meu de şedere este revocat sau refuzat?

În termen de 60 de zile de când primiţi ordinul, puteţi trimite un apel la nivel local "TAR" (Tribunalul Administrativ Regional), responsabil pentru Oficiile Comisariatului de Poliţie, care a emis acest ordin, în cazul în care revocarea sau refuzul permisului se face din motive de muncă. În schimb, în cazul în care o cerere pentru un permis pentru motive familiale este refuzată sau revocată, se sugerează să mergeți la Curtea Ordinară.

Am un permis de şedere pentru motiv de studii. Pot sa îl schimb într-un permis de şedere pentru muncă pe cont propriu?

Da. Cu condiţia că există locuri disponibile în normele stabilite de Ordinul Influx (decreto flussi), că efectuarea acestei activități de muncă pe cont propriu nu este interzisă de lege, că îndepliniți cerințele necesare, aveți mijloacele economice necesare şi locuință.

Atenție!

Normele nu se aplică în cazul minorilor care devin majori în Italia sau elevii străini care primesc o diplomă universitară în Italia și apoi doresc să convertească permisul lor de ședere.

Am un permis de şedere pentru muncă subordonată şi doresc să încep o activitate independentă: trebuie să schimb permisul meu într-un permis de ședere pentru muncă pe cont propriu?

Nu, puteţi efectua în mod direct activitatea pe cont propriu. În timpul reînnoirii permisului de şedere, străinul poate solicita un permis de şedere muncă pe cont propriu.

Ce drepturi am eu ca o persoană care deține un permis de şedere?

• Vă puteți înscrie în Centrele de Muncă şi să stabiliți curriculum-ul dumneavoastră profesional propriu acolo;
• vă puteţi înscrie în Sistemul Naţional de Sănătate sau SSN;
• vă puteţi înregistra în mod legal la INPS (Institutul Naţional pentru Asistenţă Socială);
• vă puteţi înregistra în mod legal la INAIL (Institutul Naţional pentru Vătămări la Locul de Muncă);
• puteţi solicita să fiţi înscris/ă în Registrul de la Primărie (acolo unde aveţi reşedinţa);
• aveţi posibilitatea să depuneți o cerere pentru copiii dumneavoastră (cei care sunt minori) să frecventeze şcoala publică);
• vă puteţi alătura şi/sau crea o asociaţie;
• aveţi posibilitatea să vă alăturați la un sindicat.

Care sunt responsabilitățile mele ca o persoană care deține un permis de şedere?

Sunteți obligat sa prezentați permisul de şedere, împreună cu paşaportul sau alt document de identitate în următoarele cazuri:
• pentru angajaţii din administraţia publică, atunci când aveţi nevoie de licenţe, autorizaţii, înregistrări, etc
• atunci când se solicită de către agenţii de poliţie şi ofiţeri, și nu vă supuneți, veți fi pedepsit cu arestul de până la un an şi o amendă de până la 2000 euro. În cazul în care există un motiv, autorităţile poliţiei pot solicita, de asemenea, informaţii şi dovezi că venitul dumneavoastră (de la locul de muncă sau din alte surse legitime), este suficient pentru întreținerea dumneavoastră şi a membrilor de familie cu care locuiți împreună în Italia.

Sunteţi, de asemenea, obligat să comunicați orice modificare cu privire la domiciliul dumneavoastră obișnuit la Oficiul local al Comisariatului de Poliţie responsabil pentru zona locală în termen de cincisprezece zile de la schimbare.

Trebuie să plătesc o taxă pentru a avea permisul meu de şedere emis sau reînnoit?

Cererea pentru eliberarea sau reînnoirea unui permis de şedere trebuie să fie însoţită de plata unei taxe, care variază între un minim de 80 € şi un maxim de 200 €. Nu există nici o taxă pentru eliberarea sau reînnoirea unui permis de şedere pentru azil, o cerere de azil, protecţie subsidiară, sau alte motive umanitare.

Dacă îmi pierd locul de muncă, pierd, de asemenea, și permisul meu de şedere?

Nu, atunci când lucrătorul străin își pierde locul de muncă, angajatorul lui/ei trebuie să comunice acest fapt la Centrul de Muncă local timp de cinci zile de la data la care lucrătorul a fost concediat. Centrul de muncă include lucrătorul în lista sa, sau îi actualizează statutul de lucrător în cazul în care el/ea este deja înregistrat în listă. Lucrătorul rămâne înregistrat în listă pentru restul perioadei pentru care permisul de şedere este valabil şi, indiferent, cu excepţia lucrătorilor sezonieri, pentru o perioadă totală de nu mai puţin de şase luni.

Ce se întâmplă dacă intru sau rămân în Italia fără permis de şedere sau cu un permis de şedere expirat?

Comiteți o infracţiune, care este pasibilă de o amendă de la 5000 € până la 10.000 €.

Cât costă să aplic pentru un permis de şedere?

Trebuie să ataşaţi un timbru fiscal electronic în valoare de 14.62 € la formularul de aplicare şi să plătiţi un alt 30 € la postarea scrisorii dumneavoastră înregistrată.
Dacă aplicați pentru un permis de şedere valabil pentru mai mult de 90 de zile, vi se cere de asemenea să suportați costul permisului de şedere electronic plătind suma de 27.50 €.

Kit-ul Oficiului Poștal

Kit-ul permisului de şedere este disponibil la orice oficiu poştal italian. Acesta constă într-un plic (cu o dungă de culoare galbenă pentru cetăţenii non-UE şi o dungă albastră pentru cetăţenii UE), care conţine două formulare şi o listă de instrucţiuni.

Completarea primului formular este obligatorie. În ceea ce priveşte al doilea formular, trebuie să completaţi doar dacă aveţi un venit regulat sau dacă solicitați un permis de şedere pentru muncă.

Dacă aveţi nevoie să aplicați pentru un permis de şedere pentru membrii familiei dumneavoastră, trebuie să postați un plic şi un formular de aplicare completat pentru fiecare dintre ei (cu excepţia copiilor dumneavoastră, dacă ei au mai puțin de 14 ani). După ce aţi completat formularul de aplicare, îl puteţi depune la oricare dintre oficiile poştale care furnizează serviciul "Sportello Amico".

Permisul de şedere electronic este un card magnetic similar unui card de credit, care conţine un microcip şi o bandă magnetică în care detaliile personale, fotografia şi amprentele digitale ale titularului sunt stocate în format digital.

Dacă nu aveţi un kit

Dacă nu aveţi un kit, puteţi completa formularul pentru prima eliberare sau reînnoire a unui permis de şedere gratuit la "Patronati" sau la comunele care furnizează acest serviciu. Personalul care lucrează în aceste birouri vă va asista în completarea formularului dumneavoastră şi apoi va trebui pur şi simplu să-l trimiteți prin poșta înregistrată.

Ce pot face după postarea formularului de aplicare?

Chitanța pe care o veţi primi de la oficiul poştal înlocuieşte "cecul obișnuit", care a fost anterior dat solicitanţilor de către "Questura". Chitanța primită, împreună cu originalul permisului de şedere sau al vizei de intrare expirat, în cazul în care este prima eliberare, vă va permite să călătoriți în ţara dumneavoastră de origine, în anumite perioade ale anului determinate şi reglementate de către autorităţile de imigrare.

La depunerea formularului de aplicare la oficiul poştal, veţi primi un bilet care vă solicită să prezentați un raport la Questura la o anumită dată, aducând fotografiile dumneavoastră. Dacă sunteți pentru prima dată în Italia, veți fi de asemenea amprentat.

Permisul de şedere electronic este un card magnetic similar unui card de credit care conţine un microcip şi o bandă magnetică în care datele personale ale titularului, fotografia şi amprentele digitale sunt stocate în format digital.

Permis de rezidență CE

(Permisul de ședere de lungă durată)

Ce este un permis de rezidență CE?

Este un document ce autorizează reședința dumneavoastră în Italia pentru o perioadă determinată/nedeterminată.

Ce cerinţe trebuie îndeplinite pentru a obţine permisul de rezidență CE?

Puteţi obţine cartea de rezidență dacă:

• sunteți un cetăţean străin care are reşedinţa legală în Italia de cel puţin 5 ani şi aveţi un permis de şedere valabil (exclude permise pentru a studia, dezvoltarea profesională, azil, protecţia temporară, din motive umanitare);
• sunteți un străin care este soţ, copil (dacă încă minor) sau părinte (locuind împreună cu copilul său) al unui cetăţean italian sau al unui cetăţean dintr-un stat membru al Uniunii Europene care au reşedinţa în Italia;
• sunteți un străin care este soţ, copil necăsătorit (dacă încă minor), chiar dacă sunteți copilul soţului/soției sau ați fost născut/ă în afara căsătoriei, cu condiţia că celălalt parinte este de acord; copil dependent, care este un deja adult, dar care nu este capabil de a se întreține din motive de sănătate sau un părinte dependent care nu are sprijin familial adecvat în ţara de origine/sau ţara din care vine, al unui cetăţean străin care are deja un permis de rezidență și poate demonstra că el/ea are o sursă de venit suficientă pentru a vă întreține;
• treceți un test de limba italiană.
Cererea pentru eliberare trebuie să se facă cu ajutorul kit-ului disponibil la serviciile poştale. Acesta poate fi solicitat la biroul Town sau la sindicatele care oferă un astfel de serviciu.

Unde pot solicita permisul de rezidență CE?

La Biroul Comisariatului de Poliţie (Questura), în zona în care locuiţi. Puteţi, de asemenea, prezenta o cerere pentru eliberarea unui permis de rezidență CE, în numele soţului/soției dumneavoastră şi/sau a copiilor în cazul în care sunt minori şi locuiți împreună.

Pentru ce perioadă de timp este permisul de rezidență de lungă durată valabil?

Permisul de rezidență de lungă durată este valabil pentru o perioadă nedeterminată de timp, dar trebuie să fie administrativ reînnoit la fiecare cinci ani pentru a fi valabil ca un document personal de identificare.

Poate fi permisul de rezidență de lungă durată reînnoit?

Da, la cererea părţii interesate; fotografii noi trebuie să fie furnizate.

Ce documente trebuie să prezint pentru a obţine un permis de rezidență de lungă durată?

Trebuie să faceți o cerere, utilizând formularul prevăzut de către Ministerul Afacerilor Interne. În cerere va trebui să specificaţi:
• datele personale;
• o declaraţie enumerînd locurile în care ați locuit în ultimii cinci ani;
• sursele de venit, iar dacă este cazul, includeți și venitul obţinut dintr-o pensie de invaliditate (precizând cantitatea exactă al venitului dumneavoastră);
• locul actual de reşedinţă;
• 4 fotografii identice tip paşaport;
• permis de şedere + fotocopie;
• paşaport + fotocopie;
• o fotocopie al codului fiscal italian (Codice Fiscale);
• un cazier judiciar al dumneavoastră şi al persoanelor aflate legal în îngrijirea dumneavoastră;
• o copie a celui mai recent extras de cont al venitului sau formularul CUD (certificarea unică "nivelată și asimilată" a veniturilor din activitatea de munca subordonată);
• un certificat al stării civile;
• un timbru fiscal italian.

Suplimentar:

Dacă sunteţi un lucrător subordonat:

• Declaraţia angajatorului (angajatorul poate fi o persoană sau o firmă) + o fotocopie a documentului de identitate al angajatorului sau al persoanei care semnează în numele firmei;
• o fotocopie a câtorva din ultimele chitanțe plătite;
• o fotocopie a documentelor care să demonstreze că aţi fost angajat de către angajatorul dumneavoastră;
• o fotocopie a plăţilor de asigurări sociale efectuate la INPS - Institutul Naţional de Asistenţă Socială - (numai pentru lucrătorii casnici);
• declaraţia impozitului de venit.

Dacă sunteți un lucrător pe cont propriu:

• O fotocopie a certificatului de înregistrare la Camera de Comerţ, Industrie şi Artizanat, sau de înregistrare în alte registre sau aviziere (de exemplu, registrul national de avocati, etc), precum şi originalul pentru a fi examinat;
• originalul şi o fotocopie a numărului de înregistrare TVA (Partita IVA) pentru a fi examinat;
• o fotocopie a declaraţiei impozitului de venit din anul precedent şi a declaraţi fiscale generale şi a plăţilor de asigurări sociale.

Ce documente trebuie să prezint pentru a obţine permisul de rezidență pentru rudele mele?

În afară de documentele enumerate mai sus, pentru fiecare membru al familiei trebuie să prezentați următoarele documente şi certificate:

• certificatul de căsătorie sau certificatul care atestă faptul că persoana în cauză este soţul/soţia dumneavoastră şi că copilul este minor (certificatele străine trebuie să fie traduse şi legalizate de către Consulatul Italian);
• disponibilitatea unei cazări adecvate, dovedite prin certificatul eliberat de ASL (Corporația locală de sănătate publică), responsabilă de zona şi de municipalitate, să verifice dacă depunerea este adecvată din punct de vedere igienico-sanitar;
• venitul anual, care nu ar trebui să fie inferior parametrilor stabiliţi de lege.

Ce drepturi am eu ca deținătorul permisului de rezidență de lungă durată?

• Puteți intra şi părăsi Italia, fără a avea nevoie de o viză;
• puteți efectua orice tip de activitate juridică ce nu este interzisă în mod expresiv pentru străini sau rezervate pentru cetăţenii italieni;
• puteţi accesa servicii şi asistenţă din partea administraţiei publice;
• puteți accesa asistenţa economică prevăzută pentru persoanele cu handicap (inclusiv orice minori înregistrați pe permisul de rezidență ai părinţilor lor);
• puteţi beneficia de prestații de maternitate;
• puteți primi prestaţii sociale; începând cu 1 ianuarie 2009, puteţi primi prestaţii de asistenţă socială cu condiţia să rămâneți în mod legal în Italia fără întrerupere timp de cel puţin zece ani;
• puteți lucra şi studia fără viză în ţările Uniunii Europene, care au acceptat directiva cu privire la permisele de rezidență de lungă durată.

Poate permisul meu de rezidență de lungă durată fi revocat sau refuzat accesul la el?

Permisul de rezidență de lungă durată este refuzat în cazul în care persoana care face cererea a fost condamnată pentru una dintre infracţiunile prevăzute în art 380 CPP (Codul de procedură penală) sau pentru infracţiuni non-malicioase, din articolul 381 şi în cazul în care o sentinţă de condamnare a fost eliberată (chiar dacă sentinţa nu este definitivă) pentru care nici o cerere de "reabilitare" nu a fost făcută.

Permisul de rezidență de lungă durată poate fi refuzat, de asemenea, dacă aţi fost în afara Italiei, pentru o perioadă de maximum şase luni consecutive sau pentru un total de 10 luni în perioada de cinci ani necesară, în plus, acesta poate fi refuzat din motive de siguranţă publică sau securitatea statului.

Comisariatul de poliţie revocă permisul de rezidență de lungă durată dacă o sentinţă de condamnare a fost eliberată, chiar dacă nu definitiv: în schimb, dacă ați fost reabilitat, puteţi obţine un card de rezidență nou.

Permisul poate fi revocat în cazul în care părăsiți Uniunea Europeană pentru o perioadă ce depăşeşte 12 luni sau pentru motive de siguranţă publică sau de securitate a statului.

Întreprinzând procedura de revocare a permisului trebuie să se ţină cont de vârsta individului, cantitatea de timp în care el/ea a trăit în ţară, existenţa unor legături familiale şi sociale în ţară şi lipsa de legături cu ţara de origine.

Ce pot face în cazul în care permisul de rezidență de lungă durată a fost revocat sau refuzat?
Puteţi recurge la TAR-ul local competent (Tribunalul Administrativ Regional).

INPS și INAIL

Tuturor cetăţenilor, precum și străinilor care lucrează în Italia, le sunt garantate mijloacele adecvate pentru necesităţile vieţii în caz de rănire, boală, invaliditate, limită de vârstă şi de "şomaj neintenţionat". Organele desemnate să efectueze aceste condiții sunt INPS și INAIL. Cele două institute prestează servicii, cum ar fi pensiile, indemnizaţiile şi beneficiile pentru persoanele care au suferit accidente, boli, şi pierderea locurilor de muncă din cauza limitelor de vârstă sau invaliditate. Servicii de bunăstare sunt și pentru membrii familiei după moartea unui lucrător asigurat. Străinii pot primi, de asemenea, beneficii sociale pentru boală şi pentru accidente la locul de muncă.

Ce este INPS?

Institutul Naţional de Securitate Socială (INPS) oferă asigurare pentru aproape toţi lucrătorii dependenţi din sectorul privat, majoritatea lucrătorilor independenţi, și unii muncitori din sectorul public. Domeniul principal de activitate constă în decontarea şi plata pensiilor, care sunt legate de securitatea socială şi de protecție.

Plăţile referitor la securitate socială sunt:

• pensia pentru bătrânețe (pensione di vecchiaia);
• pensia pentru vechime în muncă (pensione di anzianitа);
• pensia pentru membrii familiei persoanei decedate (pensione ai superstiti);
• pensia pentru persoanele cu dizabilități (pensione di inabilitа);
• beneficii pentru persoanele fără dizabilități (l’assegno di invaliditа);
• pensia acordată în conformitate cu acordul internațional pentru activitatea desfăşurată în străinătate.

Plățile referitor la protecție sunt:

• prestații sociale (assegno sociale);
• prestații familiale/copil (assegno per il nucleo familiare);
• invalizi civili (invaliditа civile).

În plus, INPS oferă servicii de suplimentare a venitului (şomaj, boală, maternitate, ajutor social, ajutorul de mobilitate şi plăţile la încheierea muncii) şi oferă examene medicale pentru certificarea dizabilității şi incapacitatea de a lucra.

În timp ce așteptați ca permisul de şedere să fie reînnoit sau eliberat pentru prima dată, aveţi dreptul de a exercita activităţi juridice şi de lucru regulate şi să profitați de toate drepturile asociate (foaie de boală, concediu de maternitate, pensii de venit), cu condiţia că aveţi posibilitatea să prezentați documentele care dovedesc că aţi cerut reînnoirea sau eliberarea permisului conform legii (copie a permisului de şedere expirat şi copia cererii pentru aplicare, în caz de reînnoire, sau o copie a formularul de aplicare emise de către Biroul Central de Imigrare şi o copie a chitanței că cererea a fost depusă, în cazul eliberării permisului pentru prima dată).

Ce este INAIL?

INAIL este Institutul Naţional de Asigurări împotriva Accidentelor Profesionale și Bolilor. Acesta gestionează asigurarea obligatorie, în apărarea lucrătorului, împotriva accidentelor la locul de muncă şi boli profesionale.

În special, INAIL se ocupă de:

• garantarea serviciilor de sănătate, economice, şi suplimentare (de integrare);
• furnizarea informaţiilor şi formare, pentru întreprinderile mici şi mijlocii, referitor la prevenirea accidentului/bolii la locul de muncă;
• asigurarea reabilitării şi re-introducerea lucrătorilor.

Pensii

Cine are dreptul la o pensie?

Toţi lucrătorii care lucrează în calitate de angajaţi, indiferent de sex şi naţionalitate. Angajatorii trebuie să plătească taxe de muncă pentru pensiile lucrătorilor lor .

Când se eliberează o pensie?

• Pensia de bătrânețe (pensiune di vecchiaia) se eliberează atunci când se ajunge la vârsta necesară. Începând din 2018, în Italia cerința de vârstă crește pentru lucrătorii subordonați și autonomi în ce privește acordarea pensiilor pentru limită de vârstă. Crește cu un an vârsta de pensionare pentru lucrătorii subordonați și 6 luni pentru persoanele care desfășoară activități independente începând cu 1 ianuarie 2018: astfel, pensia pentru limită de vârstă va fi de 66 de ani și de 7 luni pentru toți, atât pentru bărbați cât și pentru femei; pentru 2019 și 2020: cerința va fi de 66 și 11 lunicu condiția că au fost plătite impozitele pentru muncă timp de 20 de ani. În sistemul fiscal al muncii pensia se obţine atunci când sunt atinse vârstele necesare, care sunt în prezent, 57 de ani, atât pentru bărbaţi şi femei, și impozitele au fost plătit pentru 5 ani, atâta timp cât cuantumul pensiei nu este mai mică decât suma de prestație socială plus 20 la sută. Acest minim nu se aplică pentru lucrătorii care sunt de cel puţin 65 de a;

Cum se calculează pensia?

• În cadrul sistemului de compensare (Sistema retributivo), cuantumul pensiei se calculează în corelaţie cu două elemente: compensarea se calculează în baza mediei de săptămâni de compensare înainte de data intrării în vigoare a pensiei şi numărul de ani în care ați plătit impozite de muncă;

• În sistemul fiscal al muncii cuantumul pensiei este calculat în conformitate cu valoarea taxelor de muncă plătite, evaluate în mod corespunzător.

Pot solicita pensionarea în avans?

Da, dacă munca a fost încheiată din motive de sănătate. În acest caz, este posibil de a solicita pensia de invaliditate şi prestaţii de invaliditate.

Atenție!

Pensionarea devreme poate fi solicitată doar de persoanele care au un permis de rezidența de lungă durată.

Ce includ pensiile?

Pensiile distribuite de către INPS includ pensia de bază, prestații pentru familie ("prestaţii pentru copii"), în cazul în care e necesar, şi "salariul al treisprezecelea" (un bonus de aceeaşi valoare ca şi salariul pe o lună pe care angajaţii subordonați trebuie să primească o dată pe an).

Pensiile distribuite de către organismele publice corporatiste, altele decât INPS includ pensia de bază, indemnizaţii speciale integratoare, plăţi suplimentare pentru soţ şi pentru fiecare copil şi părinte, care este dependent din punct de vedere legal (și dacă este cazul), şi "al treisprezecelea salariu".

Ce reprezintă pensia pentru membrii familiei persoanei decedate (pensiune ai superstiti)?

Este pensia care, după moartea unui lucrător asigurat sau pensionar, este eliberată celor care au dreptul la ea. Membrii familiei în viață (a unei anumite categorii) vor primi:

• pensia de reversibilitate dacă persoana decedată era pensionar;
• o pensie indirectă în cazul în care persoana desfăşura activităţi de muncă în momentul decesului. În acest caz, decedatul trebuie să fi plătit, în orice perioadă a vieţii sale, cel puţin 15 ani de impozite de muncă, sau altfel a fost asigurat timp de cel puţin 5 ani, 3 din care au fost plătiți în ultimii 5 ani înainte de moarte.

Alte tipuri de prestații

Care sunt prestațiile familiale sau "prestaţiile pentru copii" (assegno per il nucleo familiare)?

Aceste prestații reprezentă o sumă de bani destinată să ajute lucrătorii sau pensionarii pentru a face față cheltuielilor create de către o familie. Prestaţiile familiale variază în funcţie de numărul membrilor de familie şi venitul brut. Numai cei care au membri de familie dependenţi din punct de vedere legal au dreptul la aceste prestaţii. INPS furnizează bani pentru prestaţii.

Care sunt prestațiile sociale (l'assegno sociale)?

Prestațiile sociale reprezintă o sumă acordată persoanelor care îndeplinesc anumite cerințe:
• trebuie să fie mai în vârstă de 66 de ani;
• veniturile lor din ultimul an trebuie să fie inexistent sau mai mic decât salariul minim stabilit prin lege;
• în cazul în care sunt cetăţeni străini, trebuie să aibă un permis de rezidență de lungă durată sau statut de refugiat politic;
• trebuie să aibă reşedinţa în Italia.
Începând cu 1 ianuarie 2009, puteţi primi indemnizaţiile sociale cu condiţia că ați rămas în mod legal în Italia fără întrerupere timp de cel puţin zece ani.

Atenție!

Pentru a beneficia de aceste prestaţii, este necesar să aveți reședința în Italia. Prestațiile vor fi suspendate dacă vă aflaţi în afara ţării pentru mai mult de o lună cu excepția cazului în care s-a demonstrat că există probleme de sănătate grave sau alte motive serioase. Prestațiile vor fi revocate dacă, după un an de suspendare a prestațiilor, rezidenţa în țară nu a fost verificată.

Care sunt prestațiile de maternitate acordate de municipalitate?

Este o plată destinată să ajute femeile care nu beneficiază de alte indemnizaţii pentru concediul de maternitate sau au primit o sumă inferioară celei stabilite prin lege. În acest ultim caz, lucrătorilor din concediul de maternitate vor primi diferenţa dintre suma plătită şi suma stabilită prin lege.

Poate un cetăţean străin solicita prestaţii de maternitate?

Da, dacă ea are un permis de şedere de lungă durată sau a aplicat pentru un permis de şedere de lungă durată. În acest ultim caz, verificarea va fi suspendată până când ea va obţine permisul de şedere.

Când trebuie să fie prezentată cererea?

În termen de şase luni de la naşterea copilului. De asemenea, dacă copilul este dat spre adopție către o altă familie (affido preadottivo), sau în cazul în care copilul este deja adoptat, cererea trebuie să fie prezentată în termen de şase luni înainte/de la adoptare, cu condiţia că minorul încă nu a împlinit 6 ani. În cazul în care este o adopţie internaţională, vârsta maximă a minorului este vârsta de 18 ani.

Atenție!

Prestațiile pot fi solicitate de un străin, chiar dacă minorul nu a fost născut în Italia sau nu este un cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, dar atâta timp cât este înscris în cererea de aplicare pentru permis de rezidență de lungă durată a unuia dintre părinți.

 

Registrul de evidență al populației

Ce este Registrul de evidență al populației (“Anagrafe”)?

Registrul de evidență al populației este un registru în care sunt înscrise datele personale ale persoanelor care locuiesc într-o Municipalitate (“Comune”). Oficiul registrului de evidență al populației este responsabil de actualizarea permanentă a datelor.

Ce semnifică așa termeni ca “locuință”, “domiciliu”, sau “sediu?”

Locuința (locuința simplă sau ocazională) este un loc în care o persoană locuiește temporar, pentru o perioadă limitată de timp, în decursul căreia caută un loc pentru a se stabili.

Domiciliul este locul în care o persoană trăiește de obicei și unde persoana a aplicat să fie înregistrată înAnagrafe. Dacă o persoană crede că va locui aici pentru o perioadă îndelungată, ea trebuie să solicite reședința.

Sediul este locul în care o persoană decide să-și stabilească centru principal al afacerilor sale.

Pot să mă înregistrez în Registrul de evidență al populației?

Da, dacă aveţi un permis de rezidență de lungă ședere care este, un permis de muncă sau din motive familiale, sau de rezidenţă electivă, chiar dacă acesta este reînnoit, puteți merge la oficiul registrului din localitatea în care locuiţi.

Când trebuie să mă înscriu în Registrul de evidență al populației?

• Când are loc o naștere, trebuie să înregistrați nou-născutul în Registrul de evidență al populației în municipiului în care locuiesc părinții sau unde mama este înregistrată, dacă părinții sunt înregistrați în diferite registre;
• Când cineva își schimbă reședința din municipiu sau din altă țară străină, la un loc nou, trebuie să vă înregistrați în registrul municipiului în care locuiți.
Înscrierea şi cererea pentru modificare poate duce la verificarea, de către oficialii orașului competenți, a condiţiilor igienico-sanitare din reşedinţa în care solicitantul intenţionează să locuiască, în conformitate cu reglementările de sănătate în vigoare.

Ce este un registru al familiei?

Un registru al familiei este un grup de oameni care locuiesc în aceeaşi casă. Aceste persoane au relații, cum ar fi căsătoria, rude, rude ale soţului/soției, adopţie, tutelă sau pur şi simplu emoţionale.

Când şi de ce persoanele sunt iradiate din Registrul de evidență al populației din municipiul de reşedinţă?

• În cazul în care locul de reşedinţă a fost schimbat într-un alt municipiu sau într-o ţară străină;
• dacă o persoană fără domiciliu stabil se mută într-un altă municipiu; • în cazul în care autorităţile nu pot găsi persoana la reşedinţa declarată.

Atenție!

Când declarația locuinței obișnuite nu este reînnoită: străinii sunt informați și invitați să o reînnoiască timp de 30 zile.

De ce ar trebui să înregistrez rezidența mea în Municipalitate?

Este necesar să fie înregistrată în vederea finalizării unor proceduri foarte importante:

• reînnoirea permisului de şedere;
• aplicarea pentru un permis de rezidență pe termen lung;
• aplicarea pentru cetăţenie;
• aplicarea pentru reîntregirea familiei;
• aplicarea pentru poliță de asigurare a sănătăţii;
• cerere pentru a intra într-o casă publică rezidenţială (locuinte publice sau "caza popolari").

Poate un centru de primire (Centro di accoglienza) deveni "locuința mea obişnuită"?

Când un străin locuieşte într-un centru de primire pentru cel puţin 3 luni, centrul de primire devine ”locuința sa obișnuită”.

Este obligatoriu să fie reînnoită înscrierea unei persoane în registru? Dacă da, când?

Da, de fiecare dată când permisul de şedere este reînnoit, în termen de 60 de zile de la data când noul permis de şedere (sau permisul de rezidență CE pe termen lung) este eliberat. În timpul perioadei când permisul de şedere (permisul de rezidență CE pe termen lung) este reînnoit, înscrierea în registru nu expiră. Registrul oficial va actualiza datele dumneavoastră personale, specificând datele noi şefului poliţiei.

Când trebuie să declar modificările în locuința mea la Oficiul Comisariatului de Poliţie (la "Questura")?

Pentru rezidenţii străini, orice schimbare în locuinţa lor este declarată de către Oficiul Registrului la Oficiul Comisariatului de Poliţie local ("Questura"). Străinii care locuiesc legal în Italia, dar nu îşi au reşedinţa în Italia sunt obligați prin lege să declare orice schimbare de domiciliu la Oficiul Comisariatului de Poliţie în termen de 15 zile de la schimbare.

Ce este "cererea de înscriere în registrul pentru evidența populației" pentru străini?

Este cererea cu care un cetăţean străin solicită să fie înregistrat în registru. Dacă această solicitare este acceptată, cetăţeanul obţine rezidență în oraşul selectat şi poate cere certificate care vor fi utile pentru şederea sa în Italia.

Ce înseamnă "schimbare de reşedinţă sau de domiciliu"?

O schimbare de reşedinţă înseamnă un transfer permanent al reşedinţei principale proprii dintr-un municipiu în altul. O schimbare de domiciliu este transferul de la o casă la alta, dar întotdeauna în aceeaşi localitate.

Pot solicita o schimbare de reşedinţă / domiciliu?

Numai dacă aveți peste 18 ani şi aveţi un permis de şedere valabil.

Cum pot solicita schimbarea de reşedinţă sau de domiciliu?

Dacă vă mutaţi dintr-o ţară străină, trebuie să mergeți la Oficiul pentru Schimbări de Reşedinţă în localitatea în care intenţionaţi să locuiţi şi să semnați o declaraţie de înregistrare. Dacă vă transferați de la o municipalitate la alta trebuie vă prezentați personal la oficiile registrului în municipalitatea în care doriţi să vă stabiliți noua reşedinţă.

Cum pot solicita să fie înregistrată în registru sau să schimb reședința pentru întreaga mea familie?

Orice membru al familiei care are peste 18 ani poate depune o cerere pentru întreaga familie: este necesar să fie prezentate permisele de şedere ale întregii familii şi să fie declarată relocarea membrilor familiei.

Ce trebuie să fac dacă vreau să trăiesc cu o altă familie?

Prima persoană care apare în certificatul de statut al familiei care vă gazduieste trebuie să vă însoţească la Biroul de Schimbări de Reşedinţă pentru a prezenta cererea dumneavoastră de înregistrare a rezidenței.

Cât timp durează înregistrarea unor schimbări de reşedinţă?

Cetăţenii străini trebuie să solicite să fie înscrişi în Registru în termen de 90 de zile de la data intrării lor în Italia. Cetăţenii străini trebuie să solicite de a schimba domiciliul în Registru timp de 20 de zile de la transferul lor.

Ce documente trebuie să prezint?

• Un paşaport valabil;
• o identificare fiscală;
• un permis de şedere valabil pentru mai mult de un an (în cazul în care este primul permis de şedere acordat, permisul trebuie să fie valabil pentru mai mult de 3 luni).
În cazul în care permisul de şedere este în fază de reînnoire, atunci puteți prezenta permisul de şedere expirat împreună cu chitanţa cererii de reînnoire (furnizate fie de către Oficiul Comisariatului de Poliţie, Questura, sau de oficiul poştal).

În conformitate cu municipalitatea în care locuiţi, următoarele documente pot fi cerute:

• un certificat de naştere scris în italiană sau certificate autentice şi valabile, eliberate de către autorităţile din ţara de origine, care atestă starea civilă şi componenţa familiei;
• o copie a contractului de închiriere sau actul de proprietate al casei în care planificați să locuiți, sau, ca alternativă, o declaraţie cu dorinţa de a vă găzdui făcută de către proprietarul casei;
• înregistrarea de colectare a gunoiului pentru a demonstra că rezidența în care veți locui este înregistrată.

În urma înregistrării şi/sau schimbării de reşedinţă Municipalitatea va trimite un grup de ofiţeri de poliţie (Vigili Urbani) pentru a verifica prezenţa dumneavoastră în noua reşedinţă, un control care este esenţial pentru finalizarea procedurii. În cazul în care vă schimbați reşedinţa, înainte de a merge la Municipalitate, solicitați la Biroul Comisariatului de Poliţie situat în zona locală să fie înregistrată noua reședință pe permisul de şedere. Dacă aveți un permis de conducere italian, trebuie să actualizaţi reședința și pe acest document. Cetățenii care trăiesc în aceeaşi casă sunt automat înregistrate într-un certificat de acelaşi statut de familie. Dacă aceste persoane nu sunt rude, este posibil de a solicita ca fiecare persoană să fie înregistrată în propriul lor certificat individual de statut familial.

Cât costă înregistrarea şi schimbarea de reşedinţă sau de domiciliu?

Acestea sunt gratuite.

Care din serviciile de registru şi de stare civilă sunt accesibile pentru rezidenţii străini?

Certificate de (în cazul în care aceste evenimente au fost înregistrate de către Municipalitate):

• Naştere;
• Reședință;
• Registru istoric (arată cât timp ați fost un rezident înregistrat în această localitate);
• Statut de necăsătorit;
• Familia/starea civilă;
• Durată de viaţă (care să ateste că eşti în viaţă);
• Vaccinări;
• contextuale (acesta este cazul în care diferite certificate sunt furnizate şi incluse în acelaşi document).

Atenție!

Pentru a folosi aceste servicii, trebuie să posedați un pașaport (sau document echivalent) și un permis de ședere sau un permis de rezidență UE de lungă durată; datele incluse în aceste documente trebuie să fie aceleași.

Ce este Cardul de Identitate?

Este un document de identificare, care poate fi utilizat în Italia. Acesta este eliberat de Primărie rezidenţilor care sunt străini și au împlinit 15 ani. Este valabil pentru 5 ani; nu este valabil ca un document pentru a părăsi ţara.

Atenție!
Cardul de identitate emis de primar nu constituie un permis de ședere pentru străin, dar trebuie să fie mereu prezentat împreună cu Permisul de Ședere sau Permisul de Rezidență UE pe termen lung și pașaportul.

Pentru prima dată: în orice moment. Pentru reînnoire: 180 de zile înainte de expirarea acestuia.

Unde pot solicita eliberarea, reînnoirea şi ce documente trebuie să prezint?

Trebuie să mergeți în persoană la Primărie, sau la Biroul Cardurilor de identitate.
Când depuneți cererea pentru Cardul de Identitate, este necesar să prezentați:
• Trei fotografii identice și recente tip paşaport, fără acoperirea capului;
• Cetăţenii din partea Uniunii Europene, inclusiv cetăţenii din România, trebuie să prezinte un document valabil de identificare şi permisul de şedere;
• Cetăţenii statelor terțe trebuie să prezinte paşaportul şi permisul de şedere, în cazul în care permisul de şedere este reînnoit, se poate prezenta permisul expirat împreună cu chitanţa de reînnoire (emisa de Biroul Comisariatului de Politie sau oficiul postal).

Formularul de aplicare trebuie să fie cumpărat de la casieria regiunii dumneavoastră, și apoi completat. O taxă administrativă trebuie să fie plătită.

Pot avea un duplicat al Cardului de Identitate?

Este posibil de a solicita un duplicat al Cardului de Identitate, atunci când nu a expirat, în următoarele cazuri:

• furt;
• pierdere;
• uzură.

Când pot folosi ”certificarea proprie”?

Câteva documente care trebuie să fie prezentate administraţiei publice şi agenţilor de servicii publice (Enel - Acea - Atac – Oficiu Poștal -, etc) pot fi înlocuite cu certificarea proprie, care este o simplă declaraţie semnată de către persoana în cauză, fără să fie autentificată şi fără timbre fiscale.

Un cetăţean străin, care locuiește legal în Italia, poate folosi certificarea proprie pentru a atesta următoarele:

• stări şi calităţi personale; convenite sau atestate de către administraţia publică;
• fapte care pot fi verificate sau atestate de către agenții publici italieni, cu excepţiile stabilite prin legi specifice.

Ce este legalizarea?

Legalizarea este procesul prin care Autoritatea Consulară Italiană conferă valabilitate unui document creat şi eliberat de o autoritate străină.

Ce este autentificarea?

Este o traducere a oricăror documente care nu sunt scrise în limba italiană, dar trebuie să fie validate de către instanţa civilă - cu o ştampilă oficială - şi care trebuie să fie anexată la documentul original sau la o copie a documentului original.

Care este procedura pentru căsătorie?

Cetăţenii străini se pot căsători în Italia, atât în conformitate cu ritul civil italian, precum şi orice alte rituri religioase, care sunt de asemenea considerate valide din punct de vedere al dreptului civil, în cazul religiilor recunoscute de către stat (de exemplu, în cazul în care religia dumneavoastră nu este recunoscută, va trebui să vă căsătoriți o dată în conformitate cu tradiţia dumneavoastră şi a doua oară la primărie).

Dacă cetăţeanul străin este rezident în Italia, cum este cazul pentru cetăţenii italieni, celebrarea căsătoriei trebuie să fie precedată de o strigare ("pubblicazioni" sau anunțul oficial al nunții), care trebuie să fie solicitat de la Oficiul Civil al Statuturilor în municipiul în care locuiţi, aşa cum este înregistrat în Registrul de evidență a Populației. Acesta face public acordul şi voinţa celor două persoane implicate să se căsătorească. Înainte de asta partenerii trebuie să facă un legământ.

Ce documente trebuie prezentate?

• permisul de şedere, sau declaraţia de prezenţă (atunci când nu este obligatoriu să faceți o declaraţie de prezenţă, este suficient să prezentați pagina de paşaport pe care ştampila Poliţiei de Frontieră este vizibilă);
• "nulla osta", emis de Autoritatea Consulară în Italia - în cazul în care semnătura Consulului trebuie să fie legalizată de către Prefectura Italiană responsabilă - sau de către autoritatea responsabilă în propria ţară de origine – în cazul care documentul trebuie să fie legalizat de către Ambasadă sau Consulat Italian în ţara de origine;
• pentru cetăţenii străini cu reşedinţa în Italia, certificat care să ateste starea lor necăsătorită şi certificatul de rezidenţă, (ambele emise de primărie), cu o ştampilă oficială (bollo);
• paşaportul sau documentul de identitate personală;
• certificatul de naştere, eliberat în ţara de origine, tradus şi legalizat, doar în cazul în care nulla osta nu conține datele personale referitoare la naştere, paternitate sau maternitate.

Atenție!
La legamânt prezența a doi martori, cu documente valabile este necesară (în cazul în care aceștea sunt străini trebuie să prezinte un permis valabil de ședere). Dacă străinul este rezident în Italia, documentele legate de ședere sunt emise de biroul în localitatea în care el/ea este rezident.

 

Servicii sociale ale Primăriei

Care sunt serviciile sociale şi pentru ce sunt ele?

În fiecare municipiu există un Birou pentru Servicii Sociale. Toţi locuitorii din municipiu pot merge la acest birou, fie că sunt italieni sau străini. Asistenţii sociali ajută persoanele care se confruntă cu dificultăţi în timpul intrării şi integrării în Italia şi oferă informaţii utile cu privire la:

• asistenţa la domiciliu a persoanelor în vârstă, pentru minori, şi pentru persoanele cu handicap;
• sprijin economic pentru familii şi persoane fizice;
• ajutor pentru locuinţă;
• introducerea minorilor în structurile rezidenţiale;
• adopție la nivel naţional și internațional;
• spaţii rezervate de parcare pentru persoanele cu handicap;
• reduceri pentru transportul public;
• autorizaţie de acces la centre de primire a orașului şi/sau adăposturi de noapte, etc

Ce reprezintă serviciile educaţionale?

În fiecare municipiu există un Oficiu pentru Servicii Educaționale, care oferă informaţii cu privire la:

• servicii de cantină la şcoală;
• centre de vară, de iarnă şi de şcoală de agrement;
• certificate de participare la day-care şi grădiniţe din oraș;
• înscrierea la day-care;
• înscrierea la grădiniţă, etc

Ce reprezintă serviciile culturale, sportive și de agrement?

În fiecare municipiu, există un Birou de Servicii culturale, sportive și de agrement care se ocupă cu promovarea, organizarea şi desfăşurarea iniţiativelor culturale şi sportive în cadrul municipiului. Acesta oferă informaţii despre următoarele servicii:

• centre de sport din localități;
• centre de agrement de vară;
• înscrierea ca membru în registrele culturale, sportive şi de voluntariat (Asociaţii Onlus), etc.

Sistemul național de sănătate (SSN)

Sistemul Naţional de Sănătate (SSN) este un ansamblu de structuri şi servicii care asigură protecţia sănătăţii şi asistenţă de sănătate pentru toţi cetăţenii italieni şi străini. Cetăţenii străini cu reşedinţa în Italia, cu un permis legal de şedere, au dreptul la asistenţă de sănătate asigurată de către sistemul naţional de sănătate (SSN), cu aceleași drepturi pentru tratament ca și cetăţenii italieni. Asistenţa medicală acoperă, în afară de cei care sunt înscrişi, membrii de familie care sunt dependenţi şi locuiesc legal în Italia.

Unde trebuie să mă adresez pentru a mă înscrie?

Înscrierea are loc la Corporația Locală de Sănătate Publică (ASL) de pe teritoriul în care aveți reşedinţa sau, dacă nu aţi declarat domiciliul dumneavoastră, în zona în care se găsește adresa de pe permisul de şedere.

Ce este Corporația Locală de Sănătate Publică (ASL)

Corporația Locală de Sănătate Publică (ASL) este un ansamblu de spitale, oficii ale doctorilor, clinici de planificare familială si birouri care, în contextul administraţiei locale (de exemplu, într-o provincie), se ocupă de starea de sănătate a populaţiei. La ASL-uri, este posibil să solicitați înscrierea în Sistemul Naţional de Sănătate şi să alegeţi un medic general personal (sau medicul de familie).

Pot să fiu înscris în Sistemul Naţional de Sănătate (SSN)?

Înscrierea în sistemul naţional de sănătate este obligatorie pentru cetăţenii străini care deţin:

• un permis de rezidență CE pe termen lung;
• un permis de şedere pentru muncă subordonată;
• un permis de şedere pentru muncă pe cont propriu;
• un permis de şedere pentru înscrierea în listele de locuri de muncă;
• un permis de şedere pentru motive familiale;
• un permis de şedere pentru azil politic;
• un permis de şedere pentru azil umanitar;
• un permis de şedere pentru adopție;
• un permis de şedere pentru centre de plasament;
• un permis de şedere pentru obţinerea cetăţeniei.

Acei străinii care așteaptă reînnoirea sau eliberarea permisului de şedere nu pierd dreptul de a fi înscrişi, sau în cazul în care nu sunt înscrişi, se pot înscrie în continuare singuri. Membrii familiei au, de asemenea, dreptul la înscriere dacă sunt dependenți legali.

Când nu este permisă înscrierea în Sistemul Naţional de Sănătate?

O persoană nu poate fi înscrisă în cazul în care permisul de şedere nu poate fi reînnoit sau în caz de expulzare, cu excepţia cazului în care persoana este în măsură să furnizeze dovezi că un recurs a fost formulat împotriva expulzării.

Ce documente trebuie să prezint, pentru a fi înscris în Sistemul Naţional de Sănătate?

• un permis valabil de şedere, în cazul în care permisul este reînnoit, puteți prezenta permisul expirat împreună cu chitanţa de reînnoire (emisă de Oficiul Comisariatului de Poliţie sau de oficiul poştal);
• un certificat de rezidenţă (sau declaraţie de domiciliu obișnuită scrisă în conformitate cu permisul de şedere);
• codul fiscal;
• o declaraţie în care vă luați responsabilitatea de a declara orice modificare a statutului dumneavoastră.

În plus:
• şomerii care sunt înscrişi la Oficiile de Muncă trebuie să certifice că sunt înscrişi în aceste oficii;
• cei străini care sunt căsătoriţi cu cetăţeni italieni trebuie să prezinte un certificat al statutului lor de familie sau o certificare personală;
• minorii în centre de plasament sau care sunt în proces de adoptare trebuie să prezinte o declaraţie din partea Tribunalului de Minori care verifică stării lor de pre-adopţie sau asistenţă maternală.

Cât timp durează înscrierea în Sistemul Naţional de Sănătate?

Înscrierea este valabilă pe termen nelimitat pentru întreaga lungime a perioadei de valabilitate sau de reînnoire a permisului de şedere sau permisul de rezidență CE pe termen lung.

Când se termină înscrierea în Sistemul Naţional de Sănătate?

Înscrierea în Sistemul Naţional de Sănătate este terminată:
• în cazul în care permisul de şedere expiră, cu excepţia cazului în care cererea de reînnoire sau permisul de şedere reînnoit sunt prezentate;
• în cazul în care permisul de şedere este revocat sau anulat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că un recurs este în proces;
• în caz de expulzare;
• în cazul în care condiţiile care permit unui străin să aparţină categoriei de persoane înscrise obligatoriu în SSN încetează să existe (de exemplu: sfârşitul coabitării pentru membrii de familie dependenţi; conversia permisului de şedere într-un alt tip de permis pentru care înscrierea obligatorie în SSN nu este prevăzută; încheierea activităţii de muncă sau sfârşitul înscrierii unui străin în Oficiile de Muncă în cazul în care străinul nu posedă tipul de permis de şedere care face înscrierea în SSN obligatorie).

Ce documente şi servicii sociale de sănătate sunt accesibile pentru persoanele înscrise în Sistemul Naţional de Sănătate?

• card de sănătate;
• alegerea unui medic de familie şi un medic pediatru pentru copii;
• vizite medicale generale în clinici şi examinări medicale cu specialişti;
• examinări medicale la domiciliu;
• internare în spital;
• vaccinări;
• examinări de sânge, radiografii, ecografii, etc;
• reţete pentru medicamente;
• certificate şi servicii medicale juridice;
• asistenţă de reabilitare, proteze, etc.

Cardul de sănătate

Ce reprezintă cardul de sănătate?

Este documentul eliberat de A.S.L. care demonstrează că sunteți înscris în SSN. Este esenţial pentru a avea acces la serviciile de sănătate disponibile. Numele şi prenumele persoanei care este înscrisă, precum şi numele medicului de familie sunt scrise pe card.

Ce trebuie să fac dacă pierd cardul meu de sănătate?

Trebuie să mergeţi la autorităţile locale competente, să raportați pierderea și să solicitați un duplicat la ASL–ul respectiv.

Cine este medicul meu de familie?

Medicul de familie este profesionistul care asigură faptul că veţi beneficia de îngrijire medicală generală:
• ea / el examinează pacienţii în biroul său, sau în casele celor care sunt bolnavi atunci când condiţiile de sănătate nu permit pacientului să meargă la biroul medicului;
• ea / el prescrie medicamente, analize şi examinări cu specialişti;
• ea / el recomandă spitalizarea, dacă este necesară;
• ea / el furnizează certificate.

Cine este pediatrul familiei?

Ea/el este medicul care are grijă de copii, periodic le oferă examinări fizice, verifică creşterea lor, prescrie medicamente, analize şi examinări cu specialiști, ea/el recomandă, de asemenea, spitalizarea, dacă este necesară, şi eliberează certificate.

Cum pot alege un medic de familie şi un pediatru de familie?

Persoana înscrisă în SSN poate alege medicul de familie şi pediatrul familiei pentru copiii săi, care sunt între 0 şi 14 ani şi au dreptul de a avea un medic specialist în pediatrie.

La biroul care emite cardul de sănătate, este posibil să consultați o listă de medici disponibili. Numele medicului de familie este apoi imprimat pe cardul de sănătate personal.

Certificatele eliberate de către medicul de familie şi pediatrul familiei sunt gratuite?

Următoarele certificate sunt gratuite:
• certificatul care permite unui părinte să absenteze de la locul de muncă atunci când copilul lor este bolnav;
• certificatul pentru efectuarea activităţilor sportive non-competitive legate de şcoală;
• certificatul de boală sau rănire sau alte motive pentru incapacitate temporară de muncă.

Următoarele certificate nu sunt gratuite:
• un certificat pentru activităţi sportive competitive;
• un certificat care urmează să fie utilizat pentru practicile de asigurare;
• un certificat care urmează să fie utilizat pentru cererea de recunoaştere a statutului unei persoane ca o persoană cu handicap.

Pot să revoc sau să înlocuiesc medicul meu de familie în orice moment?

Da, prin completarea unui formular special, în acelaşi timp trebuie să alegeţi un medic nou.

Cum are loc o examinare cu un specialist?

Pentru a avea o examinare cu un specialist, în primul rând este necesar de a vizita şi de a obţine o cerere specială pentru specialist de la medicul de familie. Cu cererea medicului de familie şi cardului de sănătate în mână, trebuie să mergeţi la biroul de programări la ASL, cu scopul de a rezerva o programare pentru acest serviciu special de sănătate. Aceste servicii pot fi efectuate în cabinetele doctorilor sau în laboratoare private în cazul în care sunt acoperite de asigurare.

Sunt examinările medicale cu specialiști gratuite?

Pentru examinările medicale cu specialiști, examinările de laborator şi pentru achiziţionarea medicamentelor, este necesar să se plătească o taxă, care este stabilită de Guvern - biletul.

Biletul pentru medicamente nu trebuie să fie plătit de către:
• persoanele cu dizabilități care sunt 100% cu dizabilități (dizabilităţile sunt măsurate în 3 nivele), invalizii civili, cu handicap dizabilitate peste nivelul 2/3, invalizii sau persoanele care primesc asistenţă guvernamentală pentru a plăti pentru asistenţă medicală sau alt ajutor din cauza unui handicap, persoanele oarbe şi persoanele surdo-mute;
• victimele terorismului şi a criminalităţii organizate;
• pacienţii supuşi la tratamente dureroase;
• persoanele care beneficiază de prestații;
• pensionarii care au pensia minimă, și au mai mult de 60 de ani.

Următoarele servicii medicale de la specialişti sunt scutite de la plata biletului:
• beneficiarii de prestații şi oricare dintre membrii dependenți ai familiilor lor;
• şomerii, pensionarii care primesc pensia minimă şi au mai mult de 60 de ani;
• persoanele cu dizabilitate peste nivelul 2/3, invalizii sau care primesc asistenţă guvernamentală pentru a plăti pentru asistenţă medicală sau alt ajutor din cauza unei dizabilități;
• persoanele rănite la locul de muncă şi toate categoriile de cetăţeni care sunt exceptate de la lucru din cauza unei patologii sau condiţii identificate prin legi speciale.

Pentru unele servicii medicale nu este necesar să se plătească biletul, chiar dacă cetăţeanul nu face parte din nici una dintre categoriile enumerate mai sus. Aceste servicii sunt:
• proceduri pentru diagnosticarea precoce a tumorilor (mamografie, teste Papanicolau, etc);
• servicii care vizează protejarea maternităţii, de exemplu: analiză, ultrasunete, etc;
• servicii de donare de sânge, organe şi ţesuturi, şi vaccinări care nu sunt obligatorii pentru copii sub 14 ani.

Cum pot obţine o scutire de la plata biletului?

Prin prezentarea cererii la ASL, însoţită de un certificat al unui expert medical sau medic, de cardul de sănătate, precum şi de codul fiscal. ASL va elibera un card care permite prescripții multiple de până la un maxim de 6 porţiuni de medicamente necesare pentru patologie.

Atenție!

Regulamentele cu privire la scutiri sunt uneori modificate. Pentru informatii despre actualul set de norme cu privire la scutire și despre documentele care trebuie prezentate, vă puteți adresa la medicul dumneavoastră de familie și la pediatrul de familie.

Care sunt serviciile de urgenţă?

În cazurile de urgenţă grave (accidente, vătămări, precum şi orice situaţie în care o viață este în pericol), puteți ajunge la camera de urgență (Pronto Soccorso) a unui spital sau să solicitați serviciile medicale apelând serviciul telefonic gratuit "118", care funcţionează 24 ore pe zi.

Sunt serviciile de asistență în spital gratuite?

Serviciile în spital sunt gratuite pentru toţi cei care sunt înscrişi în Sistemul Naţional de Sănătate. Este necesar să se plătească un bilet pentru serviciile oferite de camera de urgenţă, care nu sunt clasificate ca fiind de urgenţă (cod alb sau "Codice Bianco").

Ce reprezintă "medicul de gardă" (La Guardia Medica)?

Este un serviciu complet gratuit, care poate fi chemat la orice moment în caz de necesitate urgentă. Acesta oferă imediat asistenţă medicală la domiciliu.

Este asistenţa medicală la domiciliu inclusă în Sistemul Naţional de Sănătate?

În prezent, acest tip de asistenţă nu este inclus în Sistemul Naţional de Sănătate. Cu toate acestea, dacă este necesar serviciile de asistență pot fi oferite la domiciliu, doar în cazul în care serviciile sociale ale primăriei raportă aceasta autorităţilor de sănătate.

Poate cineva să se opună unui tratament de sănătate obligatoriu?

Persoana care trebuie să fie tratată, poate prezenta Curţii un apel de refuz împotriva dispoziţiei (confirmată de judecătorul tutelar) pentru spitalizare.

Ce se întâmplă dacă cetăţeanul internat este străin sau apatrid?

Dispoziţia trebuie să fie comunicată la Ministerul de Interne şi la Consulatul țării de origine a pacientului. Prefectul se ocupă de comunicare.

Când şi care vaccinări sunt obligatorii?

Pentru copiii în Italia vaccinările împotriva tetanosului, difteriei, poliomielitei şi a hepatitei B sunt obligatorii. Vaccinările împotriva varicelei, tusei convulsive şi, numai pentru copii, împotriva pojarului german sunt recomandate, dar nu obligatorii. Pentru adulţi vaccinările împotriva tetanosului şi a hepatitei B virale sunt recomandate.

Sunt vaccinările obligatorii gratuite?

Da.

În ce situaţii poate fi cerut de a prezenta un certificat de vaccinare?

• atunci când are loc înscrierea la şcoala elementară;
• la înscrierea la grădiniţă;
• la înscrierea într-un day-care,
•la înscrierea în centrele de agrement de vară, pentru a lua parte la activităţi sportive competitive, etc.

Cine se poate înscrie voluntar în Sistemul Naţional de Sănătate?

Cetăţenii străini, pentru care înscrierea în SSN nu este obligatorie, trebuie să se asigure, totuşi, împotriva riscului de boli, accidente şi de maternitate.

Ei pot îndeplini această cerinţă prin:
• stipularea unei poliţe de asigurare cu un institut de asigurare italian sau străin, atâta timp cât legislația este valabilă pe teritoriul italian;
• înscrierea voluntară în Sistemul Naţional de Sănătate după achitarea taxei anuale minime, proporţională cu veniturile declarate.

Următoarele persoane au dreptul la înscrierea voluntară în Sistemul de Sănătate (plata unei taxe anuale):
• studenţii;
• participanții la au-pair;
• persoanele religioase;
•persoanele cu permise de şedere pentru rezidenţă electivă, care nu desfăşoară nici o activitate de muncă;
• străinii acreditaţi care lucrează la Ambasade din Italia;
• toţi ceilalţi care nu sunt obligați să se înscrie şi nu sunt enumerați mai sus.

Ce documente trebuie să prezint, pentru a mă înscrie voluntar în Sistemul Naţional de Sănătate?

• un permis de şedere valabil, în cazul în care permisul este reînnoit, puteți să prezentați permisul expirat împreună cu chitanţa de reînnoire (emisă de Oficiul Comisariatului de Poliţie sau de oficiul poştal);
• un certificat de rezidenţă (sau declaraţie de domiciliu curentă în baza permisului de şedere);
• codul fiscal;
• o chitanţă care să demonstreze că aţi plătit.

Cei care au nevoie de o certificare suplimentară includ:
• elevii (certificare de admitere la un curs de studiu);
• străinii care lucreaza ca au-pair (o declaraţie a statutului de străin de lucru ca au pair).

Ce drepturi am dacă nu posed un permis de şedere valabil?

Cetăţenii străini care nu sunt în conformitate cu normele referitoare la intrare şi/sau la şedere în Italia, deoarece ei nu au un permis de şedere sau care au un permis de şedere expirat de mai mult de 60 de zile, sunt asigurați în cazul unei urgenţe esenţiale şi a asistenţei medicale în spital pentru boli şi leziuni şi intervenţii de prevenire medicală pentru protejarea sănătăţii individuale şi colective, la structurile publice şi acreditate. Printre intervenţiile medicale preventive sunt următoarele:

• intervenţii pentru protecţia socială în timpul sarcinii şi maternităţii;
• vaccinări;
• intervenţii de profilaxie internaţională;
• profilaxia, diagnosticarea şi îngrijirea bolilor infecţioase;
• activităţi care vizează protejarea sănătăţii mintale.

Străinii Prezenți Temporar (STP)

Cetăţenilor străini care se află ilegal în Italia li se atribuie un cod de identificare, numit "STP" (Străin Prezent Temporar), care este valabil timp de 6 luni şi poate fi reînnoit.
Atunci când un cetăţean străin prezent ilegal (STP) în Italia merge la structurile de sănătate, ea/el nu este raportat/ă la autorităţile de poliţie, cu excepţia cazurilor în care legea obligă structurile de sănătate să le raporteze.

Pot avea acces la serviciile de sănătate dacă nu am bani să plătesc biletul?

În cazul în care cetăţeanul străin nu are suficienţi bani, ea/el va plăti doar o parte a biletului (o parte din taxă). 
Un cetățean stăin care este complet fără bani (o situaţie de sărăcie) poate fi scutit de la plata biletului, dacă ea/el semnează o "declaraţie de sărăcie", care este valabilă timp de 6 luni.

La ce servicii am dreptul chiar dacă nu am bani să plătesc biletul?

Cum este valabil şi pentru cetăţenii italieni, străinii prezenţi ilegal (STP) într-o stare de sărăcie (sărăcie completă) sunt scutiți de la plata biletului în următoarele cazuri:
• Servicii de primul nivel de sănătate;
• situaţii de urgenţă;
• starea de sarcină;
• patologii care sunt scutite de la plată;
• persoanele care sunt scutite din cauza vârstei lor, sau deoarece sunt afectate de un handicap grav.

Protejarea drepturilor omului

Poate un cetăţean străin aduce un caz în instanța de judecată, în cazul în care i s-au încălcat drepturile individuale?

Da, în condiţii egale cu cetăţenii italieni. Dacă sunteți ilegal în Italia, şi veți aduce cazul dumneavoastră în instanța de judecată, atunci statul, poate să vă expatrieze/expulzeze.

Care este instanţa corespunzătoare în acest caz?

Puteţi aduce cazul dumneavoastră în faţa unei instanţe în sistemul de justiţie italian dacă beneficiați de apărare de către un avocat.

Cum este organizat sistemul de justiţie italian?

Există mai mulţi judecători competenți, în caz de încălcare a drepturilor omului: judecători civili, penali şi administrativi, ai căror domenii de competenţă sunt reglementate de legile italiene.

Cine este Justiţia Păcii (giudice di pace)?

Justiţia Păcii este un judecător de onoare la care vă puteţi adresa în caz de litigii minore administrative care să nu depăşească o anumită valoare economică (de exemplu, litigii în vecinătate).

Justiția Păcii: prezidează litigii cu privire la codul de autostradă; are competenţe penale limitate; şi validează măsurile Prefectului în cazul în care un cetăţean străin este expatriat de pe teritoriul naţional, precum şi măsurile de însoţire a cetăţeanului străin la frontieră sau ținerea străinului într-un centru de primire.

Care judecător prezidează cazurile legate de permisul meu de şedere?

Instanţa competentă este Judecătorul Administrativ Regional şi, dacă este necesar, puteţi depune un recurs în faţa Consiliului de Stat situat în Roma. La Tribunalul Civil pentru probleme legate de familie (de exemplu, reîntregirea familiei).

Care este costul de aducere a unui caz?

Sunt costuri fixe legate de tipul disputei care sunt aduse în faţa judecătorului pentru care costurile de apărare al avocatului trebuie să fie adăugat. Statul italian garantează tuturor dreptul la o apărare juridică şi măsurile de protecţie a acestor drepturi. Prin urmare, dacă nu pot plăti pentru reprezentarea juridică, atunci li se acordă asistenţă juridică gratuită în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională italiană.

Dacă nu pot plăti un avocat îmi va fi atribuit un avocat din oficiu?

Nu, statul vă oferă posibilitatea de a fi reprezentat de un avocat de încredere ales de dumneavoastră. Vi se va acorda asistenţă juridică gratuită (gratuito patrocinio), chiar dacă nu aveţi un permis legal de şedere şi un venit anual de impozite declarate în ultima declarație a impozitului pe venit care să nu depăşească 10.628,16 euro.

Am fost denunţat de o crimă, dar eu nu cunosc pe nimeni care este un avocat: ce pot să fac?

În acest caz, vi se va atribui un avocat numit de instanţă, ales dintr-o listă specifică. Daca venitul dumneavoastră este mai presus de cerinţa de lege şi nu puteţi aplica pentru o asistenţă juridică gratuită (gratuito patrocinio), atunci trebuie să plătiți o taxă avocatului de onoare la tariful obişnuit.

Ce se întâmplă dacă nu pot să înțeleg actele juridice?

Aveţi dreptul de a numi un interpret pentru traducerea actelor juridice în limba dumneavoastră. Costul de interpret poate fi stabilit de stat, cu condiţia ca nivelul venitului dumneavoastră vă permite accesul la asistenţă juridică gratuită oferită de statul italian.

Manual de folosinţă pentru integrare

Imigrare: cum, unde, cînd. Manual de folosinţă pentru integrare. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociale

În Republica Moldova la începutul anului 2018 a demarat un proiect sprijinit de Italia și Uniunea Europeană, în scopul facilitării procesului de integrare a persoanelor care ajung în peninsulă pentru reunificarea familiei. Proiectul Form@ este implementat concomitent în 10 țări de origine a imigranților rezidenți în Italia care au solicitat reîntregirea familiei: Republica Moldova, Ucraina, Albania, China, Egipt, Ecuador, Maroc, Peru, Senegal și Tunisia.

Obiectivul proiectului este de a facilita parcursul de reîntregire a familiei prin formare, înainte de a ajunge în Italia, prin intermediul unui sistem de servicii care include informații și asistență în procesul de gestionare a procedurilor de intrare, orientare și formare civico-lingvistică. Implementarea proiectului, prevăzută pentru o perioadă de doi ani, se bazează pe colaborarea dintre Patronatele din Italia (INCA, INAS, ITAL, A.C.L.I.) cu instituții de stat din peninsulă: Ministerul de Interne, Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, Ministerul de Externe, ambasade și oficii consulare. 

În cadrul proiectului, participanții pot beneficia de asistență directă în țara de origine cu privire la pregătirea documentelor și a procedurii necesare pentru intrarea legală în Italia, pot obține abilități lingvistice și civice, care să faciliteze respectarea angajamentelor pe care și le vor asuma prin semnarea Acordului de integrare, la intrarea în Italia. Formarea lingvistică este sprijinită de utilizarea unei aplicații multilingve, pentru a dobândi competențe de comunicare (nivelul A1 și A2, în conformitate cu prevederile Cadrului european comun de învățare a limbilor străine). Formarea civico-lingvistică și culturală vizează informarea cu privire la drepturile lucrătorilor migranți, drepturile minorilor etc.
Fișa de informații privind Republica Moldova, una din cele 10 țări incluse în proiect, conține o prezentare generală a țării.

Cetăţenia italiană se bazează pe principiul de origine, conform căruia copiii care au un tată italian şi/sau o mamă italiancă sunt italieni.

Cu toate acestea, cetăţenii străini sunt eligibili pentru a primi cetăţenia italiană în caz de:

A. căsătorie cu un cetăţean italian
B. reședință în Italia

Acordarea cetățeniei prin căsătorie

Puteți trimite cererea de acordare a cetățeniei

 • De la data căsătoriei dumneavoastră dacă sunteţi căsătorit/ă cu un cetăţean italian şi aveți reşedinţa în mod legal în Italia de cel puţin şase luni;
 • La trei ani după căsătoria dumneavoastră dacă locuiţi în străinătate.

În timpul acestor perioade, nici o destrămare, anulare sau încetare a tuturor efectelor civile ale căsătoriei dumneavoastră nu ar trebui să apară şi nici o separare legală nu ar trebui să fie procesată.

1. Ce trebuie de făcut

Cererea de acordare a cetăţeniei italiene trebuie să fie depusă la Prefectură, în locul resortisant de reședință al străinului, prin completarea în mod corespunzător a formularului de aplicare pe care trebuie să fie alipit un timbru fiscal în valoarea de 14,62 euro.

Dacă locuiţi în străinătate, puteţi depune cererea dumneavoastră la Autoritatea Consulară competentă după trei ani de la căsătorie.

2. Documente necesare

Cererea trebuie să includă următoarele documente:

 • Certificatul de naștere tradus și legalizat, în conformitate cu toate instrucţiunile relevante prezentate în formularul de aplicare;
 • Cazier judiciar eliberat în ţara de origine, tradus și autentificat în conformitate cu toate instrucţiunile relevante prezentate în formularul de aplicare.

Completând secțiunile speciale variate ale formularului de aplicare, dumneavoastră puteți certifica:

 • Locul de reședință;
 • Situația familială;
 • Situația juridică în Italia.

De asemenea, completînd o altă secţiune specială a formularului de aplicare, puteţi depune o declaraţie atestată pe propria răspundere în loc de următoarele documente:

 • Certificatul de cetăţenie italiană al soțului/soției dumneavoastră;
 • Documentele care dovedesc validitatea căsătoriei.

Resortisanţii UE, inclusiv cetăţenii români, pot certifica situaţia lor juridică în ţara lor de origine prin simpla completare a secţiunii speciale din formularului de aplicare.

Dacă documentele necesare menţionate anterior sunt incorecte sau insuficiente, la depunerea cererii de acordare a cetățeniei, Prefectura va cere să reglementați în mod corespunzător sau să completați toate documentele în termenul fixat: dacă nu se respectă acest termen, cererea dumneavoastră va fi respinsă.

Procedura de acordare a cetăţeniei italiene trebuie să fie perfectată în termen de 730 zile de la depunerea cererii de acordare a cetățeniei, cu condiţia că toate documentele necesare sunt prezentate.

La sfârşitul etapei de investigare preliminară, după un aviz favorabil exprimat de către Prefectură şi, odată constatat că nu există obstacole din motive de securitate naţională, decretul de acordare a cetăţeniei italiene este pregătit şi semnat de Ministrul de Afaceri Interne şi apoi dumneavoastră veți primi o notificare de la Prefectura de reședință.

Atenție!

În termen de 6 luni de la notificarea prin prezentul decret, dumneavoastră trebuie să prestați jurământul în Comune (Consiliul Local) de la locul dumneavoastră de reşedinţă: din ziua următoare dumneavoastră veți dobândi cetăţenia italiană.

Odată ce ați dobândit cetăţenia italiană, nu sunteți obligat/ă să renunţați la cetăţenia dumneavoastră originală.

În caz de refuz a cererii de acordare a cetățeniei

Cererea de acordare a cetățeniei italiene este respinsă:

 • Din motive de securitate naţională;
 • Atunci când o hotărâre definitivă a fost adresată împotriva solicitantului/ei pentru infracţiuni deosebit de grave, fie în Italia sau în străinătate.

Acordarea cetățeniei italiene prin reședință în Italia

1. Puteți depune cererea dumneavoastră dacă

 • Sunteţi un cetăţean non-UE şi ați locuit în Italia în mod legal de cel puţin zece ani;
 • Sunteţi un cetăţean UE şi ați locuit în Italia în mod legal de cel puţin patru ani;
 • Sunteți un apatrid sau refugiat politic şi ați locuit în Italia în mod legal de cel puţin cinci ani;
 • Sunteți un copil sau un nepot de gradul doi al cetăţenilor italieni prin naştere şi ați locuit în Italia în mod legal timp de trei ani;
 • Ați fost născut/ă în Italia şi ați locuit în Italia în mod legal timp de trei ani;
 • Sunteți o persoană de o anumită vîrstă, adoptată de către un cetăţean italian şi ați locuit în Italia în mod legal timp de cinci ani după adoptarea dumneavoastră;
 • Ați lucrat pentru statul Italian, chiar şi în străinătate, pentru cel puţin cinci ani (în caz de serviciu în străinătate nu este necesar să aveți reşedinţa în Italia şi puteţi depune cererea la autoritatea consulară competentă).

2. Ce trebuie de făcut

Cererea de acordare a cetăţeniei italiene trebuie să fie depusă la Prefectură, în locul resortisant de reședință al străinului, prin completarea în mod corespunzător a formularului de aplicare pe care trebuie să fie alipit un timbru fiscal în valoarea de 14,62 euro.

3. Documente necesare

 • Certificatul de naștere cu toate detaliile personale (cu excepția cetățenilor străini născuți în Italia) tradus și legalizat, în conformitate cu toate instrucţiunile relevante prezentate în formularul de aplicare (a fi depus la Prefectură);
 • Cazier judiciar eliberat în ţara de origine, tradus și autentificat în conformitate cu toate instrucţiunile relevante prezentate în formularul de aplicare.

Completînd secțiunile speciale variate a formularului de aplicare, dumneavoastră puteți certifica:

 • Locul de reședință;
 • Situația familială;
 • Situația juridică în Italia;
 • Venitul din ultimii trei ani.

Resortisanţii UE, inclusiv cetăţenii români, pot certifica situaţia lor juridică în ţara lor de origine prin simpla completare a secţiunii speciale din formularului de aplicare.

Dacă documentele necesare menţionate anterior sunt incorecte sau insuficiente, la depunerea cererii de acordare a cetățeniei, Prefectura va cere să reglementați în mod corespunzător sau să completați toate documentele în termenul fixat: dacă nu se respectă acest termen, cererea dumneavoastră va fi respinsă.

Atenție!

La sfârşitul etapei de investigare preliminară, după un aviz favorabil exprimat de către Prefectură şi, odată constatat că nu există obstacole din motive de securitate naţională, decretul de acordare a cetăţeniei italiene este pregătit.Procedura de acordare a cetăţeniei italiene trebuie să fie perfectată în termen de 730 zile de la depunerea cererii de acordare a cetățeniei, cu condiţia că toate documentele necesare sunt prezentate.

Odată ce ați dobândit cetăţenia italiană, nu sunteți obligat/ă să renunţați la cetăţenia dumneavoastră originală.

La propunerea Ministrului de Afaceri Interne, Preşedintele Republicii Italiene semnează decretul de acordare a cetăţeniei italiene, care este apoi notificat de către Prefectura competentă. În termen de 6 luni de la notificarea prezentului decret, trebuie să prestați un jurământ în Comune de la locul dumneavoastră de reşedinţă: din ziua urmatoare achiziţionaţi cetăţenia italiană.

În caz de refuz a cererii

Puterea discreţionară în subiectele administrative este prevăzută de lege cu privire la evaluarea documentelor. Cererea pentru cetăţenia italiană poate fi respinsă din motive de siguranţă naţională, precum şi din alte motive, cum ar fi: reședință legală pentru o perioadă scurtă, lipsa resurselor financiare, condamnări anterioare sau nivel scăzut de integrare.

Toate cererile pentru acordarea, redobîndirea, renunțarea, sau concesiunea cetățeniei sunt supuse la plata unei taxe de 200 €.

 

Informaţii generale
Munca subordonată
Munca para-subordonată
Munca autonomă
Accesul la piaţa muncii în Italia
Începerea şi încheierea unui raport de muncă
Oficiile forţei de muncă
Prestaţii de şomaj
Sistemul de asigurare

Informaţii generale

În Italia, există trei tipuri de raporturi de muncă:
1) muncă subordonată cu un contract pe durată determinată, un contract pe perioadă nedeterminată sau pentru munca sezonieră;
2) muncă para-subordonată (de exemplu, un contract de proiect);
3) muncă autonomă.

Un salariu sau "retribuzione" este plata pe care lucrătorul o primește pentru activităţile desfăşurate în serviciul angajatorului. Un salariu trebuie să fie proporţional cu cantitatea şi calitatea muncii efectuate şi mai ales trebuie să fie întotdeauna suficient pentru a garanta faptul că angajatul şi familia sa pot trăi într-un mod liber şi demn.

Salariul minim pentru o activitate de muncă subordonată este determinat pe baza contractelor colective de muncă "contratti colletivi di lavoro" (la nivel naţional, regional şi provincial), care trebuie să fie întotdeauna respectat. În acest scop, angajatorul garantează că aceste niveluri vor fi respectate în momentul solicitării documentelor pentru intrare şi şedere. Cea mai mare parte a drepturilor cu privire la raporturile de muncă sunt prezentate tocmai în aceste contracte colective de muncă care sunt primite de la angajatorul care vă angajează.

Muncă Subordonată

Ce este munca subordonată?

Este un raport de muncă, reglementat de un contract, în care angajatul se obligă de a presta activităţile sale de lucru angajatorului, iar angajatorul se obligă să plătească angajatului un salariu.

Ce este un "contract de şedere" (contratto di Soggiorno) pentru muncă subordonată?

Este contractul care reglementează raportul de muncă dintre un angajator şi un angajat care este un cetăţean din afara Uniunii Europene (extracomunitario). Contractul de şedere pentru muncă subordonată cuprinde garanţia din partea angajatorului că posedă o locuință disponibilă pentru angajat, precum şi obligația de a plăti costul de călătorie pentru drumul de întoarcere a lucrătorului în ţara de origine, şi reprezintă dreptul valabil de a avea un permis de şedere eliberat pentru angajat.

Ce limite are un angajat cu un contract de muncă subordonată?

Lucrătorul este supus ordinelor angajatorului, puterii ierarhice, şi puterea de a controla, care determină metodele cu care se desfăşoară munca.

Ce tip de muncă poate fi efectuată de către un lucrător "subordonat"?

Un lucrător subordonat poate efectua o varietate de tipuri de muncă. Totalitatea de misiuni şi activităţi specifice pe care lucrătorul trebuie să efectueze sunt definite ca "sarcini" (sau "mansioni") şi sunt specificate în contractul de muncă.

Cât timp lucrează un angajat?

Programul normal de lucru este fixat la 40 de ore pe săptămână, dar aceasta se referă la contractele colective de muncă, la nivel naţional sau pe sectoare, este posibil să lucreze mai mult (lucru care depăşeşte 40 de ore pe săptămână), dar acest lucru trebuie să fie limitat.

Angajatul are dreptul la 11 ore consecutive de repaus la fiecare 24 de ore și la cel puţin 24 de ore consecutive, în zilele de duminică, la fiecare şapte zile. Perioada de concediu plătit anual trebuie să dureze cel puţin patru săptămâni şi este un drept inalienabil.

Unde își desfăşoară lucrătorul activitățile sale de muncă?

Lucrătorul trebuie să efectueze activităţile sale de muncă în locul stabilit de către părţile contractante sau, dacă acest loc nu este definit în contract, în locul în care activităţile trebuie să fie efectuate.

Lucrătorul nu poate fi transferat dintr-o unitate de producţie la alta, cu excepţia cazului în care este prezentată dovada de necesitate tehnică, organizatorică şi de producţie.

În afară de lucru, ce mai poate fi cerut de la un lucrător subordonat să facă?

Lucrătorul subordonat trebuie să fie diligent, conform dispoziţiilor date de către angajator şi colaboratorii pentru executarea şi disciplina muncii şi trebuie să se comporte într-un mod loial faţă de angajator, să nu divulge informaţii confidenţiale şi să se abţină de la competiţie cu angajatorul.

Care sunt principalele drepturi financiare ale unui lucrător subordonat?

• dreptul la un salariu, care poate fi pe ore (pe baza numărului de ore de muncă efectuate), în acord (în funcţie de numărul de articole produse de lucrător) sau pe bază de comision, de împărţire a profitului şi a acţionariatului, etc;
• dreptul la plăți compensatorii (pentru concedieri, demisii şi completarea contractelor de muncă);
• alte compensaţii.

Care sunt principalele drepturi personale ale unui lucrător subordonat?

• dreptul la integritate fizică şi sănătate (repaus săptămânal şi zilnic, vacanțe, etc);
• libertatea de opinie şi de protecţie a demnităţii şi a informaţiilor confidenţiale ale lucrătorului;
• dreptul de a studia pentru lucrătorii care sunt studenţi;
• protecţia de activităţi culturale, recreative şi de bunăstare.

Care sunt principalele drepturi sindicale de care beneficiază un lucrător subordonat?

• libertatea de a organiza activităţi sindicale;
• dreptul la grevă;
• alte drepturi sindicale (dreptul de a posta facturi, de a folosi companiile locale ca să desfăşoare activităţi de sindicat, etc).

Ce este munca pe durată nedeterminată (lavoro o indeterminato tempo)?

Este un raport de muncă subordonată, reglementat printr-un contract care nu prevede o dată de expirare finală. Prin urmare, raportul se încheie în momentul în care lucrătorul decedează, când ambele părţi sunt de acord, când lucrătorul demisionează sau în cazul în care angajatorul îl concediază pe muncitor.

Ce este munca pe durată determinată (lavoro o tempo determinate sau a termine)?

Este un raport de muncă subordonată, reglementat printr-un contract care are o dată de expirare specifică. Această categorie poate include un raport de muncă pentru un lucru sau o activitate specifică, al cărui/ei conţinut este bine definit, care are o durată naturală, și expiră în momentul în care activitatea în sine este completă.

Ce este munca sezonieră?

Este o formă de muncă subordonată cu un contract pe durată determinată, care se poate efectua doar în anumite perioade ale anului (de exemplu, lucrătorii agricoli sau lucrătorii din sectorul turistic-hotelier). Conform legii de imigrare, anumite condiţii sunt prevăzute pentru cetăţenii statelor terțe care doresc să intre în Italia pentru munca sezonieră (de exemplu, norme specifice de intrare, drepturi de prioritate în Italia, pentru acelaşi tip de muncă, etc).

Trebuie să fie întocmit contractul în scris?

Da, adăugarea unei dăți de expirare este lipsită de efect dacă nu apare într-un contract scris în mod direct sau indirect. O copie a contractului în scris trebuie să fie livrată lucrătorului în termen de 5 zile de la începutul activităţii de muncă. În document trebuie să fie, de asemenea, indicate motivele pentru care angajatorul a recurs la folosirea unui contract pe durată determinată.

Atenție!

Contractul nu trebuie întocmit în scris dacă raportul de muncă este interminent (lavoro occasionale) și nu durează mai mult de 12 zile.

Cum este întocmit un contract de muncă oficial?

În momentul în care angajatorul angajează un lucrător, acesta trebuie să prezinte o declaraţie semnată salariatului, care ar trebui să conţină date referitoare la înregistrarea acestei declaraţii, în matricolă (libro matricola), cu următoarele informaţii:
• datele dumneavoastră personale;
• locul în care lucraţi;
• data începerii raportului de muncă;
• durata raportului de muncă / contractului;
• durata perioadei de probă, dacă există o perioadă de probă;
• plasarea, nivelul şi calificarea atribuită lucrătorului;
• ce salariu veți primi;
• câte zile de concediu vor fi plătite;
• care sunt orele de lucru;
• perioada de avertizare / notificare în caz de concediere / demisie.

Care este durata maximă a contractului pe durată determinată?

Nu există nici o durată maximă.

Dacă am un contract pe durată determinată, sunt mai dezavantajat în comparaţie cu lucrătorii cu contracte pe termen nedeterminat?

Conform principiului nediscriminării, salariaţii angajaţi cu un contract pe durată determinată nu trebuie să fie tratați în orice fel care este mai puţin favorabil în comparaţie cu angajaţii cu un contract pe termen nedeterminat, care sunt clasați / plasați pe acelaşi nivel profesional. Prin urmare, aveţi dreptul la concediu, la bonusul de Crăciun (la gratifica natalizia, numită, de asemenea, tredicesima mensilitа), precum şi la alte bonusuri tipice (quattordicesima mensilitа), numai dacă a fost indicat să se plătească concedialele (trattamento di fine rapporto)) şi fiecare tratament sau alte beneficii în contractul de muncă pe durată nedeterminată.

Contractul meu pe durată determinată este pe cale să expire. Poate fi prelungit?

Da, angajatorul poate prelungi un contract pe durată determinată, dar extinderea este posibilă:
• o singură dată;
• cu acordul lucrătorului;
• dacă durata iniţială a contractului este mai puțin de 3 ani şi dacă împreună cu prelungirea, durata totală a contractului nu depăşeşte 3 ani;
• pentru același tip de activitate;
• dacă există motive obiective pentru prelungirea contractului.

Contractul meu pe durată determinată s-a încheiat, dar eu încă lucrez pentru acelaşi angajator. Este ilegal?

Nu, se poate întâmpla că, chiar şi după ce termenul a expirat, lucrătorul continuă să desfăşoare activitatea sa de muncă. În acest caz, lucrătorului este datorată o creştere de salariu, egală cu:
• 20% pentru fiecare zi de muncă dacă a lucrat până la zece zile;
• 40% pentru fiecare zi suplimentară, începând cu a zecea zi.
Cu toate acestea, există unele limite, după care raportul de muncă devine un raport de muncă pe termen nedeterminat (care necesită un contract pe termen nedeterminat).

Atunci când expiră, poate contractul cu durată determinată fi reînnoit?

Da, lucrătorul poate fi re-angajat cu un contract pe durată determinată, dar numai în aceste condiţii:
• trebuie să aşteptaţi cel puţin 10 zile după încheierea primului contract, în cazul în care primul contract a durat până la 6 luni;
• trebuie să aşteptaţi cel puţin 20 de zile după încheierea primului contractului, în cazul în care acesta a durat mai mult de 6 luni.

Ce diferenţă este între prelungirea şi reînnoirea unui contract?

La prelungire, "vechiul" contract de muncă este extins după data de expirare stabilită iniţial, iar la reînnoire, angajatorul angajează acelaşi lucrător din nou cu contract nou pe durată determinată.

Angajatorul meu mi-a reînnoit contractul de muncă pe durată determinată fără a respecta data de expirare. Este noul meu contract pe durată considerat valabil?

Da, dar în cazul în care angajatorul nu a respectat termenii indicați mai sus, raportul nou de muncă este considerat a fi un contract pe termen lung (a tempo indeterminato).

Poate angajatorul să înceteze raportul de muncă în avans, fără motiv?

Nu, încetarea în avans a unui raport de muncă se poate întâmpla doar pentru o cauză dreaptă (giusta causa).

Am fost concediat/ă fără nici o cauză. Ce pot face?

Puteți solicita de a fi remunerat/ă pentru daune şi puteți solicita să aveți locul de muncă înapoi în cazul în care angajatorul are mai mult de 15 de angajaţi.

Pot încheia contractul în avans?

Nu. Cum este valabil şi pentru angajator, angajatul de asemenea, nu poate întrerupe raportul de muncă în prealabil. În cazul în care angajatul face acest lucru, el/ea ar trebui să compenseze acest act prin plata unui despăgubiri care ar trebui să fie luată direct din ultimul salariu.

Munca Para-Subordonată

Ce este munca para-subordonată?

Este o formă de muncă prin care un "colaborator" furnizează un serviciu în beneficiul unui contractant (care coordonează activitatea), într-un mod autonom, fără restricţii bazate pe subordonare. Condiţiile de muncă şi de compensare se stabilesc prin contractul corespunzător.

Acest contract, de exemplu, contractul de proiect, trebuie să fie valabil pentru o anumită durată şi trebuie să conţină o descriere detaliată a proiectului (sau a uneia dintre fazele proiectului), în care colaboratorul se angajează.

Ce fel de permis de ședere primesc dacă sunt un lucrător para-subordonat?

Un permis de ședere pentru muncă autonomă.

Munca autonomă

Ce este munca autonomă?

Este un raport de muncă în care o persoană se angajează să efectueze, pentru un salariu, o lucrare sau un serviciu, prin activitățile proprii fără a fi într-o poziţie subordonată cu cumpărătorul. Munca autonomă poate fi realizată chiar dacă lucrătorul are sau nu are un număr de înregistrare TVA.

Ce limite ar putea întâlni lucrătorul pe cont propriu?

Lucrătorul pe cont propriu gestionează independent activitatea sa proprie, și beneficiază de utilizarea deplină a timpului, locului şi modului de organizare (bineînţeles în limitele impuse prin contract sau prin caracterul muncii).

Unde pot merge pentru a obţine un număr de înregistrare TVA?

Mergeți la Oficiul Local de Intrări (Agenzia delle Entrate), în termen de 30 de zile de la începutul activităţii de muncă sau de la fondarea asociaţiei/companiei. Obţinerea unui număr de înregistrare TVA este gratuită.

Cum pot beneficia de facilităţi fiscale sau de condiţii speciale dacă încep activitatea pe cont propriu?

Puteți benefia de ele datorită acestor legi:

Decretul legislativ 185/2000 - prevede facilităţi fiscale pentru locuitorii adulţi, fără muncă timp de 6 zile care precedă data la care cererea este prezentată, care propune proiecte legate de începerea unei activităţi de muncă autonomă (persoane fizice, sub forma de micro-afaceri sau franciză) în sectoarele de producţie de bunuri, prestarea de servicii și comerțului.

În schimb, următoarele activităţi nu sunt recunoscute de nici o facilitate fiscală:
• Producţia şi comercializarea produselor agricole;
• transport (de mărfuri pentru o parte terţă şi de mai mult de 9 persoane).

Puteţi găsi informaţii suplimentare pe site-ul Agenției Naționale pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea afacerilor, din subordinea Ministerului Economiei.

Dispozitive Regionale şi Provinciale

Acestea sunt instrumente juridice trecute în mod autonom către Regiuni şi Provincii pentru a finanţa proiecte şi iniţiative la nivel local. Pentru mai multe informaţii puteţi merge la ghișeele informative sau accesa site-urile internet ale Regiunilor şi Provinciilor.

Accesul la piața muncii în Italia

Cum pot avea acces la piaţa muncii în Italia?

În două moduri:
• direct în Italia (cu respectarea cerințelor exacte);
• din străinătate, printr-un apel nominal sau numeric.

Este important să se ia în considerare situaţia de familie, de exemplu, dacă sunteţi un cetăţean din afara Comunităţii Europene, care este căsătorit cu copilul unui cetăţean al Uniunii Europene, aveți imediat acces la piaţa muncii şi nu este necesar să urmați procedurile de solicitare a unei "nulla osta" pentru angajare în Italia. De fapt, cetăţenii care se încadrează în această categorie se pot angaja imediat în Italia. În acest caz, este totuși necesar să obţineți un permis de şedere (sau un permis de rezidență CE pe termen lung), dar aceasta nu este o condiţie necesară pentru accesul la piaţa muncii.

PENTRU CEI CARE DEJA SUNT ÎN ITALIA

Pentru a lucra în Italia, am nevoie de un permis de şedere?

Da, pentru a putea lucra în Italia, trebuie să aveţi un permis de şedere, eliberat pentru unul dintre motivele următoarele:
• muncă subordonată;
• muncă autonomă;
• motive familiale şi întregirea familiei;
• azil politic;
• protecţie socială;
• studii şi formare profesională (în acest caz puteți lucra pentru un maxim de 20 de ore pe săptămână, timp de 52 săptămâni şi un maxim de 1,040 ore pe an);
• aşteptând să vă angajați (permisul de şedere pentru "muncă în aşteptare" se eliberează în cazul în care străinul este înscris în Centrele de Angajare - Centri per l'Impiego);

• asistenţă pentru minori (părinţi care asistă copii bolnavi).

În schimb, nu puteți lucra în cazul în care permisul de şedere este pentru:

 • turism;
 • motive religioase;
 • tratament medical;
 • minori (sub 18 ani- minore etа);
 • cerere de azil politic;
 • afaceri;
 • justiţie.

INTRARE DIN STRĂINĂTATE

Cum poate cineva intra în Italia pentru muncă?

Numărul de cetăţeni străini care pot fi admişi în Italia pentru muncă subordonată (inclusiv sezonieră) sau muncă autonomă este definit în fiecare an de "normele de intrare" (quote d’ingresso), instituite prin Decretele pentru Influx (decreti sui flussi), care determină numărul maxim de cetăţeni ai Comunităţii Non-Europene, inclusiv cetăţenii Republicii Moldova, care pot să intre în Italia pentru muncă (subordonată, sezonieră sau autonomă). În cazuri speciale stabilite de lege este posibil să intraţi pentru muncă, în afara limitelor normelor.

Cum poate cineva să intre în Italia pentru muncă subordonată?

Printr-un angajator din Italia, care doreşte să angajeze lucrători străini care sunt încă rezidenţi în străinătate pentru muncă subordonată, cu o durată determinată, pe termen nedeterminat sau contract sezonier.

Conform legii italiene, următoarele persoane pot intra în Italia (pentru muncă autonomă şi muncă subordonată), "în afara" normelor (atunci când toate locurile rezervate pentru muncitorii străini de guvern pentru acest an au fost deja alocate):
• Manager/personal foarte specializat;
• lectori universitari de limbi străine;
• profesori universitari care vor deţine un post academic în Italia;
•străinii cu calificări de studii superioare care permit accesul la programele de doctorat, în ţara lor de origine, care vor participa la programe de cercetare, cu condiţia că cererea vine de la un institut de cercetare și este înregistrată în mod corespunzător la Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării;
• traducători şi interpreţi;
• străinii care sunt între 20 şi 30 de ani, care sunt acceptați în programe de voluntariat desfăşurate de organizaţiile religioase recunoscute de către stat, de către ONG-uri şi de către asociaţii pentru promovarea socială, în urma unui acord semnat între străin şi organizaţie.

Următoarele categorii pot intra în Italia doar pentru muncă subordonată:
• "colaboratori de familie", care deja au lucrat în acest domeniu, în străinătate şi pentru cel puţin un an, pentru cetăţenii italieni sau cetăţeni ai Uniunii Europene care au reşedinţa în străinătate, dar s-au mutat în Italia;
• străini, autorizaţi să aibă reşedinţa în Italia pentru motive de formare profesională, care efectuează perioadele de formare profesională cu angajaţii italieni, chiar dacă realizează activităţi de muncă "subordonată";
• lucrătorii care sunt angajaţi ai unor organizaţii sau societăţi care operează pe teritoriul italian;
• lucrătorii maritimi;
• lucrătorii angajaţi de către angajatori, persoane individuale sau persoane juridice, cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, care sunt transferați temporar din străinătate pentru a lucra cu persoane individuale sau juridice care îşi au reşedinţa în Italia, în scopul de a efectua servicii specifice pe teritoriul italian în conformitate cu un acord într-un "contract de muncă" (contratto di appalto) prevăzute între lucrător şi persoanele individuale sau juridice menţionate anterior;
• lucrătorii angajaţi de circuri sau spectacole care călătoresc în străinătate;
• personal artistic/tehnic care lucrează în spectacole lirice, de teatru, concerte sau balet;
• dansatori/ artişti/ muzicieni care vor fi angajaţi în locuri de divertisment (cluburi de noapte, pub-uri, baruri, săli de dans, etc);
• artiştii care vor fi angajaţi de către întreprinderile muzicale, de teatru şi de film, în cadrul întreprinderilor de radio şi televiziune şi de către organizaţiile publice pentru demonstrații culturale şi folcloristice;
• profesionişti sportivi;
• jurnalişti /corespondenţi care sunt acreditaţi oficial şi angajați de agenţiile de presă sau de radiodifuziune;
• persoanele care desfăşoară activităţi de cercetare sau de muncă ocazională într-un schimb de experiență, adică persoanele care lucrează ca "au pair";
• persoanele care oferă asistență profesională angajate la structuri sanitare publice şi private.

Cum poate intra cineva în Italia pentru muncă sezonieră?

Angajatorul trebuie să urmeze aceleaşi proceduri utilizate pentru munca subordonată.
Biroul Central de Imigrare eliberează autorizaţia în termen de cel mult douăzeci de zile de la data depunerii cererii din partea angajatorului. În aceste cazuri, nulla osta eliberată este valabilă pentru un minim de 20 de zile până la un maxim de 9 luni începând cu data semnării contractului de rezidenţă.

Sunt un lucrător sezonier: pot intra în Italia din nou anul viitor?

Da, ca un lucrător sezonier străin aveţi dreptul prioritar de a reveni în Italia pentru muncă sezonieră dacă deja ați făcut acest tip de activitate în Italia, faţă de cetăţenii din ţara dumneavoastră care nu au intrat în mod legal în Italia pentru motive de muncă.

Cum poate intra cineva în Italia pentru muncă autonomă?

Este posibil să intre în cadrul normelor sau în afara limitelor, chiar dacă această a doua opţiune este foarte limitată în practică. Pentru a putea efectua o activitate muncă autonomă neîntreruptă, trebuie să obţineţi o viză pentru muncă autonomă.

În plus, trebuie să dovediţi că aveţi mijloacele financiare adecvate la dispoziția dumneavoastră şi că legea nu rezervă activitatea pe care o efectuați în mod exclusiv pentru cetăţenii italieni sau Comunitatea Europeană.

Atenție!

Categoriile de lucrători autonomi, care pot intra în Italia sunt stabilite în colaborare cu decretul fluxului de imigranţi. Următoarele tipologii au fost prevăzute în ultimii ani: profesioniști independenţi, antreprenori care desfăşoară o activitate de interes naţional, membrii întreprinderilor non-cooperative care au existat pentru cel puţin trei ani, artişti recunoscuți pe plan internaţional, şi cercetători.

Ce trebuie să fac pentru a obţine o viză pentru muncă autonomă?

Dacă intenţionați să desfăşurați o activitate independentă în Italia, care nu este sporadică, și dacă îndepliniți normele stabilite de decretul fluxului de imigraţie (il decreto flussi) pentru activităţi independente, trebuie să prezentați următoarele documente la sediul poliţiei locale pentru a avea ştampilele oficiale anexate la nulla osta provizorie astfel încât să puteţi intra în ţară:
• o declaraţie care certifică că nu există obstacole care ar trebui să împiedice administraţia de la emiterea autorizaţiei / calificării pentru viza de autorizare a activităţii de muncă;
• o declaraţie cu privire la parametrii activității de muncă, eliberată de Camera de Comerţ sau de către asociaţia profesională corespunzătoare responsabilă de zona în care activitatea de muncă autonomă trebuie să fie realizată, sau un certificat eliberat de asociaţia profesională corespunzătoare în ceea ce priveşte parametrii activității de muncă şi disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru realizarea lucrului. Aceşti parametri se bazează pe faptul dacă persoana care solicită viză are acces, în Italia, la o sumă care nu este mai mică decât capitalizarea, pentru un an , de un venit lunar egal cu sau mai mare decât plata lunară de bunăstare;
• o declaraţie de răspundere, care urmează să fie prezentată Autorităţii de Muncă locală din regiunea în care activitatea va fi realizată (în cazul de intrare pe baza unui contract de proiect);
• o declaraţie din partea persoanei care a ”comandat” acest tip de activitate, asigurând o remunerare superioară pentru suma minimă necesară pentru a acoperi cheltuielile de sănătate;
• o copie a bugetului celui mai actualizat de afaceri, aşa cum este înregistrat în registrul de afaceri;
• disponibilitatea de cazare adecvată;
• o "nulla osta" de la Oficiile Comisariatului de Poliţie (Questura).

Dacă locuiţi în străinătate, atunci puteți delega (scrisoarea de delegare trebuie să fie tradusă si legalizată) o persoană în care aveţi încredere să solicite documentele necesare.

După ce ați obţinut certificatul care să demonstreze disponibilitatea fondurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii, puteţi solicita viza de intrare pentru munca autonomă de la autorităţile diplomatice sau consulare responsabile pentru naţiunea în care sunteți un cetăţean sau aveţi reşedinţa în mod legal. Viza de intrare este eliberată în 120 de zile de la prezentarea cererii şi trebuie să fie utilizată în decurs de 180 de zile.

Odată ce am intrat in Italia cu viza mea muncă autonomă, ce trebuie să fac?

În termen de 8 zile lucrătoare de la intrarea în Italia, trebuie să obţineţi un permis de şedere pentru munca autonomă, în acelaşi fel în care un lucrător dependent trebuie să o facă prin trimiterea Kit-ului, care este disponibil de la serviciile poştale.

Cu un permis de şedere, pot efectua orice fel de activitate de muncă autonomă?

Da, orice fel de activitate continuă (non occasionale) este permisă cu condiţia ca efectuarea acestor activităţi nu este interzisă prin lege pentru cetăţenii italieni sau cetăţenii Uniunii Europene. În orice caz, cetăţenii străini trebuie să demonstreze că dispun de resurse adecvate disponibile, în vederea desfăşurării activităţii pe care ei intenţionează să o efectueze în Italia.

Cu un permis de şedere pentru muncă autonomă, cetăţeanul străin poate de asemenea, să efectueze o activitate de muncă subordonată şi, prin urmare, poate fi angajat în mod legal de către un angajator, fără a fi nevoie să aplice în cadrul normelor de intrare disponibile.

Cât timp este valabil permisul de şedere?

Permisul de şedere este valabil pentru o perioadă de maximum 2 ani.

Poate permisul de şedere fi reînnoit?

Da, cu condiţia ca străinul poate prezenta documente care atestă veniturile din activitatea desfăşurată în timp ce permisul de şedere pentru muncă autonomă a fost valabil.

Pentru informaţii suplimentare:

- Reţeaua de birouri locale de servicii publice publice
- Lista agenţiilor de muncă în Italia
- Reţeaua italiană de centre de informare pentru tineri
- Portalul mobilității de muncă europeană - EURES

Începerea și încheierea unui raport de muncă

Ca lucrător străin, în momentul în care sunteţi angajat aveţi dreptul să cunoașteți toate informaţiile privind condiţiile de muncă, iar aceste informaţii trebuie să fie documentate în scris:
• cine este lucrătorul;
• cine este angajatorul;
• care este locul de muncă;
• cât timp va dura lucrul;
• cât timp va dura perioada de probă;
• care sunt orele de lucru;
• plasarea, nivelul şi calificarea atribuită lucrătorului;
• care este salariul;
• câte zile de vacanță sunt;
• în ce condiţii raportul de muncă poate fi întrerupt.

Atenție!
În timpul procesului de angajare, angajatorul nu poate să vă pună întrebări cu privire la opiniile dumneavoastră politice şi religioase, indiferent dacă sunteţi gravidă sau dacă sunteţi HIV pozitiv (principiul non-discriminării).

Demisia

Cum poate cineva demisiona de la locul de muncă?

Trebuie să respectați întotdeauna perioada de avertizare (anunțați cu un anumit număr de zile / săptămâni înainte de a părăsi locul de muncă, în general, această perioadă este stabilită la începutul raportului de muncă), va trebui să prezentați demisia în formă scrisă, folosind o scrisoare, cu 2 copii ale scrisorii, în general, care includ:
• date cu privire la societatea sau persoana cui scrisoarea este adresată;
• locul şi data;
• semnătura dumneavoastră;
• semnătura interlocutorului.

Este absolut necesar să respect perioada de avertizare/preaviz?

Perioada de avertizare este stabilită la începutul raportului de muncă, sau este stabilită în contractul colectiv aplicabil. Dacă nu o respectați, va trebui să plătiți o despăgubire corespunzătoare valorii de salariu pe care l-ați fi primit pentru durata perioadei de avertizare.

Poate angajatorul refuza perioada de avertizare / preaviz?

Da, în acest caz, vă poate accepta retragerea imediată de la locul de muncă, şi aveţi dreptul la indemnizaţie.

În caz de încălcare gravă a contractului facută de către angajator (cauză dreaptă) sunt totuși obligat de a respecta perioada de avertizare?

În cazul în care angajatorul este vinovat de încălcări grave ale contractului, puteţi întrerupe imediat raportul de muncă, fără nici un avertisment, deoarece încălcarea contractului constituie o cauză justă.

Concedierea

Dacă lucrez la o firmă de dimensiuni mici şi sunt concediat pe nedrept, am dreptul la o remunerare?

Da, în firmele de mici dimensiuni angajatorul poate alege între re-angajarea lucrătorului concediat nelegal, în termen de 3 zile, sau plătirea lucrătorului concediat unei rambursări de un minim de 2,5 luni şi un maxim de 6 luni in valoare de salariu.

Dacă lucrez într-o întreprindere de mari dimensiuni şi am fost concediat pe nedrept, am dreptul la o remunerare?

Da, în firmele de mari dimensiuni (cu mai mult de 15 angajaţi în aceeaşi zonă sau cu mai mult de 60 de angajaţi în total), lucrătorul, în caz de concediere nelegitimă, are dreptul de a fi repus la locul de muncă şi să i se plătească o rambursare echivalentă cu cel puţin 5 luni din salariu.

Ce trebuie sa fac pentru a contesta concedierea?

Trebuie să prezentați un document scris care clarifică dorinţa dumneavoastră de a contesta concedierea, de exemplu, o cerere făcută de dumneavoastră pentru procedura obligatorie de conciliere care urmează să fie efectuată.

Care este termenul limită în care pot contesta concedierea dacă eu cred că este nelegitimă?

Dacă credeţi că concedierea dumneavoastră este nelegitimă, va trebui să o contestați în termen de 60 de zile, de la primirea notificării de concediere, altfel veţi pierde dreptul la protecţia garantată de lege.

Poate angajatorul să mă concedieze pentru comportamentul /acte săvârşite în afara raportului şi mediului de muncă?

Angajatorul poate să vă concedieze numai în cazul în care acest comportament /acte sunt strâns legate de sarcinile de lucru.

În ce cazuri este concedierea fără preaviz admisibilă?

Numai atunci când există o justificare rezonabilă şi poate fi demonstrată că este un act atât de grav încât nu se permite să continue raportul de muncă, chiar şi temporar.

Oficiile forței de muncă

Care sunt oficiile forţei de muncă şi pentru ce sunt acestea?

Oficiile forţei de muncă (i Servizi per l'impiego) sunt structuri publice care au înlocuit vechile Centre de muncă (gli uffici di collocamento). Acestea au fost create pentru a ajuta să fie adunate doar într-un loc cererile și ofertele pentru muncă şi pentru a facilita intrarea pe piaţa muncii pentru persoanele cu risc de şomaj.

Cum pot avea acces la aceste servicii?

Trebuie să vă înscrieți în aşa-numita "listă de registru" (elenco anagrafico). Datele dumneavoastră vor fi înregistrate în:
• un card de registru, cu date complete personale ale dumneavoastră si ale familiei, titlul de studiu (de exemplu, grade academice obţinute), precum şi statutul de muncă;
• un card profesional, sau scheda professionale (care se numea anterior "carte de muncă" - libretto di lavoro), cu informaţii despre formarea şi experienţa profesională, disponibilitatea dumneavoastră de a lucra şi certificatele referitor la abilităţile dumneavoastră profesionale.

Ce este "starea de şomaj?"

Este condiţia unei persoane fără loc de muncă, care este disponibilă imediat să efectueze şi/sau să caute o activitate de muncă.

Cum pot să fac recunoscută starea mea de şomaj?

Trebuie să mergeți în persoană la oficiile forţei de muncă (Servizio per l'Impiego) în oraşul în care trăiţi, şi să faceți o declaraţie, în care puteţi atesta:
• orice activităţi de muncă efectuate în trecut (dacă acestea există);
• disponibilitatea imediată de a efectua o activitate de muncă.

Dacă îmi pierd slujba sau îmi dau demisia, îmi pierd, de asemenea, și înscrierea mea în lista de registru?

Dacă aveţi un permis legal de şedere pentru muncă subordonată şi vă pierdeţi locul de muncă, sau chiar dacă demisionați, este menţinută înscrierea dumneavoastră în lista de registru pentru atâta timp cât permisul de şedere este încă valabil.

De fapt, pe baza "Testo Unico" (text de compilare) referitor la imigrare, aveţi dreptul, totuşi, să căutați un loc de muncă, ca şomer, pentru o perioadă de nu mai puţin de 6 luni (chiar şi după ce permisul de şedere a expirat). Dacă nu aţi găsit un nou loc de muncă în această perioadă, trebuie să părăsiți ţara.

Am un permis legal de şedere pentru muncă subordonată şi sunt în căutarea unui loc de muncă. La cine mă pot adresa pentru a afla contactele firmelor care sunt interesate de angajarea personalului nou?

Legea garantează lucrătorilor străini care au reşedinţa legală în Italia, şi a familiilor acestora, egalitatea de tratament şi drepturi egale cu cele pentru muncitorii italieni. Prin urmare, la fel ca muncitorii italieni, puteți contacta:
• Ofiiciile forței de muncă publice (centre de muncă, primării, universităţi, camere de comerţ);
• Servicii private (agenţii pentru ocuparea forţei de muncă şi a altor operatori).

Ce sunt Centrele Forţei de Muncă, unde sunt amplasate acestea şi ce servicii îmi pot oferi?

Centrele forţei de muncă sunt structuri publice şi pot fi găsite oriunde în Italia. Ele oferă diferite tipuri de servicii:
• Recepţie, informare şi orientare pentru cei care caută locuri de muncă;
• intermediere între solicitările de locuri de muncă şi oferte;
• consultații pentru firme.

Unde pot găsi adresele şi programul de lucru al oficiilor forţei de muncă în regiunea mea?

Puteţi merge la sediul oficiilor forţei de muncă în provincia în care locuiţi, sau să accesați Internetul pentru a consulta site-ul web al provinciei sau oficiului forţei de muncă.

Ce sunt Agenţiile pentru Ocuparea forţei de muncă (Agenzie per il Lavoro)?

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt structuri private autorizate, care caută şi selectează personal, sunt intermediari între solicitările de locuri de muncă şi oferte, aprovizionează lucrători pentru firme, etc.

Prestații de șomaj

Ce se întâmplă atunci când o persoană este şomeră?

INPS plăteşte prestaţii şomerilor atunci când aceștia sunt concediaţi şi atunci când demisionează, cu condiţia că au plătit cel puţin 2 ani de impozite pe muncă, dintre care cel puţin un an a fost înainte de concediere /demisie. Solicitarea trebuie să fie prezentată timp de 68 zile de la încheierea raportului de muncă, şi suma de bani va fi plătită pentru o perioadă maximă de 180 de zile.

Departamentul pentru prestații (Cassa integrazione guadagni), în cadrul INPS, gestionează serviciile datorate lucrătorului în caz de:
• suspendarea activității de muncă;
• restructurarea industrială sau "re-conversie";
• crize de afaceri din acest sector (în acest caz, indemnizaţia nu poate fi plătită pentru mai mult de doi ani).

Sistemul de asigurare

Ce este o leziune / accident (infortunio)?

O leziune este diminuarea capacităţii de muncă a unei persoane, provocată de o cauză violentă în timp ce îşi desfăşoară activitatea un lucrător.

Cum angajatorul meu mă asigură pentru accidente şi boli?

Angajatorii trebuie să asigure angajaţii lor prin INAIL împotriva daunelor fizice şi economice care rezultă din accidente şi boli suferite în timpul activităţilor de muncă; aceasta exonerează angajatorul de răspundere civilă care rezultă din astfel de daune. În schimb, dacă daunele sunt recunoscute ca fiind responsabilitatea angajatorului din cauza unei încălcări a normelor de prevenire şi de igienă, scutirea nu se aplică.

Cât costă asigurarea INAIL?

Asigurarea este gratuită pentru lucrători şi trebuie să fie plătită integral de angajator. La începutul activităţii de muncă, angajatorul trebuie să prezinte "raportul de activitate de muncă" (la denuncia di esercizio) şi să plătească o primă pentru riscurile legate de activitatea de muncă.

Care lucrătorii pot fi asigurați de către INAIL?

• lucrătorii "subordonați" sau lucrătorii autonomi care folosesc mașini, instrumente, sisteme sau care lucrează în medii organizate în care aceste echipamente sunt utilizate;
• femeile de servici, dar numai pentru daune permanente care conduc la un handicap care este egal sau mai mare de 33%.

Ce trebuie să fac dacă sunt rănit?

Raportați leziunea, conform acestei proceduri:
• informați imediat angajatorul;
• prezentați primul certificat medical (de îndată ce l-aţi obţinut) pentru angajator şi, în cazul în care asistenţa medicală ar trebui să continue, prezentați certificatul medical de la prestatorul de îngrijire medicală sau de la INAIL;
• mergeți, de îndată ce vă aflaţi în starea fizică a face acest lucru, la sediul INAIL cel mai apropiat de dumneavoastră pentru a continua tratamentul medical şi a primi un certificat medico-legal.

Dacă angajatorul meu nu m-a asigurat şi am un accident sau o boală profesională, ce se întâmplă?

Aveţi dreptul la serviciile INAIL, chiar dacă angajatorul dumneavoastră nu v-a asigurat.

Ce tipuri de accidente sunt acoperite de asigurarea INAIL?

Accidente care au loc în timpul de lucru şi se includ în următoarele categorii:
• acestea trebuie să fi avut o cauză violentă;
• acestea trebuie să fi provocat decesul, invaliditatea permanentă sau temporară care a condus la absenţa de la locul de muncă mai mult de trei zile.

Accidentele "in itinere", adică, cele care se întâmplă în timpul călătoriilor între reşedinţa lucrătorului şi locul unde lucrează.

Ce face INAIL face dacă am fost accidentat la locul de muncă sau am o boală profesională?

INAIL oferă servicii economice şi de sănătate lucrătorilor care sunt răniți la locul de muncă sau au o boală profesională.

În ce cazuri am dreptul la servicii economice?

• Salariul neplătit (compensare temporară - indennitа di temporanea);
• reducerea sau pierderea capacităţii de muncă (recunoaşterea stării de invaliditate permanentă) pentru evenimentele înainte de 25 iulie 2000;
• deficienţe psiho-fizice şi consecinţele financiare (daună biologică), pentru evenimentele care încep la 25 iulie 2000 sau o versiune ulterioară.
În caz de deces ca urmare a unui accident la locul de muncă sau o boală profesională, venitul este plătit membrilor familiei.

Ce este compensarea temporară şi cât de mult este?

Este o rambursare pentru salariul neplătit, pe care INAIL o plăteşte lucrătorului începând cu a patra zi următoare zilei în care s-a produs accidentul sau boala profesională s-a manifestat, şi se încheie odată cu declararea recuperării clinice.

Compensarea temporară corespunde la 60% din salariul mediu pâna în ziua 90 de absenţă de la locul de muncă, în urma căreia acesta creşte la 75% din salariul mediu.

Boli care nu rezultă direct din muncă sunt responsabilitatea INPS-ului.

În cazul în care accidentul sau boala profesională nu a fost raportată, pot beneficia în continuare de serviciile INAIL?

Da, în termen de 3 ani de la ziua în care a avut loc accidentul sau s-a manifestat boala: trebuie să vă raportați accidentul personal, sau să mergeţi la o organizaţie locală de ajutor autorizată.

Ce pot face în cazul în care starea de sănătate se înrăutăţeşte?

Puteţi solicita la INAIL să fie revizuit gradul de invaliditate, în limita acestor termeni:
• în termen de 10 ani de la data accidentului la locul de muncă;
• în termen de 15 ani de la data manifestării bolii profesionale;
• fără limite de timp în cazul în care sunteți afectat de silicoză sau azbestoză.

Va trebui să fiți examinat de un medic juridic (medico-legale), pentru a confirma, mărirea sau micşorarea gradului de handicap.

Ce includ serviciile de sănătate?

• tratamente medicale, chirurgicale şi fizice necesare, în scopul de a ajuta recuperarea persoanei, oferite gratuit de către Sistemul Naţional de Sănătate şi de clinicile INAIL;
• tratamente medicale de reabilitare şi proteze, dacă este necesar, pentru recuperarea maxim posibilă a stării psiho-fizice şi a capacităţii de muncă pierdute.

Pentru a beneficia de servicii şi de a primi asistenţă gratuită, puteţi solicita, de asemenea, instituţiilor (iPatronati) consiliere şi asistenţă socială.

Informaţii generale
Creche şi grădiniţe
Primul ciclu
Al doilea ciclu
Învăţămînt tehnic şi profesional
Învăţămîntul şi instruirea profesională (IFP)
Universitate
Instruire profesională avansată (IFTS)
Recunoaşterea legală a calificărilor academice
Recunoaşterea titlurilor profesionale

 

Informaţii generale

În Italia există dreptul şi datoria de a beneficia de educaţie şi de formare profesională de la vârsta de 6 ani. Sistemul naţional de învăţământ este format din școli publice și private. Şcoala obligatorie cuprinde două itinerarii de studiu:
1) primul ciclu include sistemul şcolar primar şi secundar;
2) al doilea ciclu cuprinde sistemul gimnazial şi sistemul de învăţământ tehnic şi profesional/de instruire. Toate itinerariile ciclului al doilea permit accesul la universitate.

Chreche şi grădiniţa

Day-care (sau “Créche”)

La ce vârstă îmi pot înscrie copiii mei la day-care?
Copiii pot fi înscrişi de la vârsta de trei luni până la trei ani.
Cât timp durează day-care?
3 ani.
Cine administrează day-care?
Primăriile sau organizaţiile private.
Cum pot înscrie copiii mei într-un day-care municipal?
Trebuie să prezentați o cerere de admitere în perioadele şi centrele desemnate de către municipalitate. În cerere puteţi indica până la patru facilităţi de îngrijire a copiilor în ordinea preferinţelor, din municipiul în care locuiţi sau în care lucraţi. Diferite puncte vor fi alocate la solicitarea dumneavoastră în funcţie de locul de muncă al părinţilor, de prezenţa altor copii dependenți legal şi eventualele probleme sociale sau sanitare.
O listă de clasificare (graduatoria) cu numele celor admişi este apoi creată. Pentru mai multe informaţii mergeţi la primăria din localitatea în care locuiţi, deoarece condiţiile de admitere pot varia în funcţie de reglementările specifice municipiului.

Grădinița

De la ce vârstă pot înscrie copiii mei la grădiniţă?
Copiii pot fi înscrişi la grădiniță dacă împlinesc 3 ani înainte de 30 aprilie a anului de înscriere.
Cât timp frecventează copiii grădiniţa?
3 ani.
Cine gestionează grădiniţa?
Primăriile, proprietarii de stat şi privați.
Unde trebuie să mă adresez pentru a înscrie copiii mei la grădiniţă?
Mergeți la Departamentul de Servicii Școlare din municipiul în care locuiți pentru a înscrie copilul la grădiniţa municipală, în toate celelalte cazuri, mergeți la oficiul de primire al grădiniței de care sunteţi interesat. Înscrierea în şcolile publice se bazează pe o listă de clasificare (graduatoria).
Cât costă să înscriu copiii mei la grădiniţă?
Taxele școlare pentru grădinițele municipale sunt diferenţiate pe categorii și venituri. Taxa școlară pentru înscrierea în grădinițele private este stabilită de fiecare grădiniță în parte.

Primul ciclu

ŞCOALA PRIMARĂ

De la ce vârstă pot înscrie copiii mei la școala primară?

Înscrierea este obligatorie atunci când copilul are 6 ani şi opţională atunci când copilul are 5 ani și jumătate (copiii care împlinesc 6 ani înainte de data de 30 aprilie a anului şcolar de referinţă se pot înscrie).

Cât frecventează copiii şcoala primară?

5 ani.

Unde ar trebui să mă adresez pentru mai multe informaţii?

Mergeți la Oficiul pentru Educaţie, responsabil de teritoriul în care locuiţi pentru a obţine informaţii despre şcolile publice, sau mergeţi la primăria din municipiul în care locuiţi, sau la şcolile private.

GIMNAZIU (ȘCOALA SECUNDARĂ)

Ce reprezintă gimnaziul?

Este școala secundară care urmează după școala primară.

Cât durează?

3 ani.

Unde ar trebui să mă adresez pentru mai multe informaţii?

Mergeți la Oficiul pentru Educaţie, responsabil de teritoriul în care locuiţi pentru a obţine informaţii despre şcolile publice, sau mergeţi la primăria din municipiul în care locuiţi, sau la şcolile private.

Al doilea ciclu

Ce reprezintă și pentru ce este?

Al doilea ciclu include liceul şi învăţământul profesional/de formare. Toate opţiunile duc către universitate.

În conformitate cu reformele aprobate care au schimbat sistemul școlar italian, liceele şi institutele profesionale şi tehnice au fost reorganizate. Toate informaţiile relevante pot fi obţinute pe site-ul Ministerului Educației Publice, Universității și Cercetării.

Este posibil să treci de la un itinerariu la altul?

Da, şi de asemenea este posibil de a schimba specialitatea în cadrul aceluiaşi itinerariu, folosind iniţiativele didactice oferite de şcoală, de fapt atunci când elevii ajung la vârsta de 15 ani, diferite metode de învăţare sunt prevăzute pentru:

 • învățământ de zi;
 • alternare între şcoală şi un loc de muncă cu un stagiu de formare într-un mediu cultural, social şi de producţie, chiar cu posibilitatea de o experienţă în străinătate;
 • ucenicie.

Gimnazii/Licee

Câte tipuri de licee există în Italia?

Artistic, clasic, socio-psiho-pedagogic, lingvistic, ştiinţific. Liceul este împărţit într-o perioadă de doi ani, urmată de o perioadă de trei ani.

Cât timp durează?

5 ani.

Trebuie să dau un examen la terminarea liceului?

Da, există un examen de stat la sfârşitul anului 5. Este necesar pentru a se înscrie la universitate, la cursuri de instruire avansată artistice, muzicale sau de dans, în domeniul educaţiei tehnice avansate profesionale /de formare (IFTS).

Învăţămînt tehnic şi profesional

Învăţământul tehnic /de formare este un curs de 5 ani, care îndeplinește cerințele specifice ale sectorului local de producție, în special în comerţ, turism, industrie, transport, construcţii, agricultură, precum şi activităţi de servicii sociale (direcţionate către persoane fizice). Există mai multe cursuri şi niveluri de specializare. Principalele cursuri sunt: contabil; director tehnic de specializare în industrie; agricultor, inspector, expert în turism.

Formarea profesională constă dintr-un curs de 5 ani, dar prevede posibilitatea de a primi un certificat profesional după 3 ani. Ambele intinerarii educaţionale se finisează cu un examen de stat şi de admitere la învăţământul superior (universitate, AFAM, IFTS).

Învățământul și instruirea profesională (IFP)

Ce reprezintă și pentru ce sunt?

Acestea reprezintă 3 şi 4 ani de cursuri, după care un certificat de expertiză profesională este eliberat elevilor; certificatul este recunoscut la nivel naţional şi european şi poate fi utilizat imediat pe piața muncii.

Pot să mă înscriu la universitate după aceasta?

Da, dar numai dacă ați obţinut cel puţin o calificare de patru ani şi ați participat la un curs de un an pregătitor care vă instruiește pentru a lua examenul de stat, care va fi apoi necesar pentru înscrierea într-o universitate sau cursuri de formare avansate artistice, muzicale şi de dans.

Calificarea de patru ani (diploma), obţinută la sfârşitul învățământului și instruirii profesionale, de asemenea, oferă dreptul de admitere la universitate sau cursuri de formare avansate.

Universitate

Învăţământul superior italian este structurat într-un sistem binar, format din două direcții principale:
- Sectorul universitar

- Sectorul non-universitar.

În prezent, sectorul universitar este format din 89 instituții universitare, care sunt clasificate în:
- 58 universităţi de stat
- 17 universităţi private (legal recunoscute de către stat)
- 2 universităţi pentru străini
- 6 şcoli superioare de specializare în studii postuniversitare
- 6 universităţi telematice.

Sectorul non-universitar cuprinde 4 tipologii de învăţământ cu instituţiile lor:
- Şcoli superioare de design: politehnice de arte, academii de arte plastice, institute superioare de arte aplicate, conservatoare de muzică şi institute de muzică recunoscute, institute superioare pentru studii muzicale şi coreografice, academii naţionale
- Învățământ superior referitor la limbi străine: universități de limbi străine
- Învăţământ superior integrat (FIS): programe de învăţământ tehnic superior şi de formare (IFTS)
- Câteva domenii specifice (de exemplu: arhivare, diplomatică, restaurare, studii militare, etc) care împreună cu instituţiile lor, intră sub supravegherea altor ministere decât cel al Educaţiei.

Cum este structurată universitatea?

Universitatea este structurată pe două niveluri şi în orice departament studentul poate obține:

 • o diplomă de nivelul unu, după un curs universitar de trei ani (Laurea);
 • o diplomă de nivelul doi, după o curs suplimentar de doi ani (Laurea specialistica).

Cine se poate înscrie la universitate?

Oricine care posedă o diplomă de "nivelul A" eliberată de o şcoală secundară (liceu) sau o calificare profesională, poate merge la universitate pentru a obţine o diplomă.

Cum pot să mă înscriu la universitate?

Accesul la universităţi italiene este deschis pentru următoarele categorii:

 • cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene sau cetăţeni ai statelor Comunităţii Non-Europene care sunt rezidenţi italieni au aceleași drepturi ca și cetăţenii italieni referitor la admiterea la universitate;
 • cetăţenii străini deja prezenţi în Italia trebuie să deţină un permis de şedere valabil;
 • cetăţenii străini cu reşedinţa în străinătate trebuie să obţină viza pentru motive de studiu.

Ce calificări academice sunt necesare pentru înscrierea la universitate?

Calificările obţinute după o perioadă de școală de cel puţin 12 ani. În cazul unei perioade mai mici decât 12 ani, studenţii trebuie să prezinte, pe lângă originalul diplomei de studii secundare, un certificat academic care atestă că au trecut toate examenele necesare:
pentru primul an de studii universitare, dacă studentul a participat la sistemul de şcoală locală de unsprezece ani;
pentru primii doi ani de studii universitare, dacă studentul a urmat şcoala locală timp de zece ani.

Ce documente trebuie să prezint pentru a mă înscrie?

Diploma de studiu, recunoscută / tradusă legal de către reprezentantul italian diplomatic. Pentru detalii accesați aici.

Câte locuri sunt disponibile în universităţi pentru studenţii străini cu domiciliul în străinătate?

Locurile disponibile sunt stabilite de fiecare Athenaeum (instituţie de învăţământ) în parte pentru fiecare an universitar şi pot fi văzute pe pagina web a Ministerului Educaţiei Publice, Universităţii şi Cercetării.

Dacă am o diplomă care atestă competența lingvistică de limbă italiană, voi avea un scor mai mare atunci când voi fi introdus în lista de clasificare a elevilor eligibili pentru înscrierea într-o universitate?

Da, la discreția universității la care aplicați pentru înscriere, următoarele pot fi considerate diplome preferenţiale:

 • orice diplomă de competenţă de limbă şi cultură italiană obținută în "Universităţi pentru străini", în Perugia şi Siena;
 • "certificat de competenţă lingvistică" de limbă italiană eliberat de Universitatea a Treia din Roma ("La Terza degli Studi Universitа - Roma 3"), sau de la Perugia şi Siena "Universităţi pentru Străini";
 • certificatele eliberate în străinătate referitor la nivelul de competenţă de limbă italiană.

Sunt un student, pot reînnoi permisul meu de şedere în scop de studii?

Vizele şi permisele de şedere pentru motive de studii pot fi reînnoite de studenţii care:

 • au trecut un test de profit în primul an de studiu şi cel puţin două teste pe an, în următorii ani;
 • permisul de şedere poate fi reînnoit cu doar un test de profit dacă există documente ce dovedesc probleme grave de sănătate.

Cu toate acestea, reînnoirile nu pot fi eliberate pentru mai mult de trei ani după durata legală a programului academic (corso di studio).

Am venit în Italia să mă înscriu la universitate. Pot schimba cursul ales?

Da, cu aprobarea universităţii.

Pot solicita reînnoiri suplimentare ale permisului meu de şedere cu scopul de a realiza un masterat sau un doctorat de cercetare, etc?

Da.

Cât costă înscrierea la universitate?

Depinde de universitatea şi facultatea (literatură, ştiinţă, etc) aleasă. În orice situație, învăţământul universitar poate fi destul de costisitor.

Pot primi o bursă de studii sau alte tipuri de asistenţă economică?

Da, studenţii străini pot primi burse, credite de onoare şi locuinţe gratuite sau economice. Atunci când listele generale de clasificare pentru atribuirea acestor forme de asistenţă sunt compilate, Regiunile şi Universităţile pot rezerva, totuşi, un procent de locuri disponibile pentru studenţii străini.

În plus, Regiunile pot permite admiterea gratuită pentru studenţii străini, în condiţii de situație economică precară, dacă sunt prezentate justificative.

Instruire profesională avansată (IFTS)

Cu ce scop este folosită?

Aceasta este un curs avansat de unul sau doi ani de formare profesională şi tehnică, care include stagiile de formare şi ucenicie prelungită şi oferă calificări de nivel superior profesional şi tehnic, care sunt foarte solicitate în lumea muncii.

Cine gestionează instruirea profesională avansată?

IFTS de formare profesională este gestionat de către regiuni în conformitate cu un plan de trei ani. Mai multe informaţii despre cursurile oferite de regiune sunt disponibile aici.

Cât costă participarea la un curs de formare profesională?

Frecventarea cursurilor este gratuită, în unele cazuri chiar fiind oferită o rambursare.

Ce cerințe trebuie să îndeplinesc pentru a fi admis/ă la un curs de formare profesională?

 • Un nivel bun de cunoaştere a limbii italiene;
 • o diplomă de liceu sau un certificat al cursului de învăţământ profesional/de formare cu durata de patru ani (IFP).

Recunoaşterea legală a calificărilor academice

Aş dori să continui studiile în Italia. Ce trebuie să fac?

Pentru a putea continua studiile în Italia, trebuie să prezentați o cerere la Universitatea sau la Institutul de Învățământ Superior de care sunteți interesat: în baza deciziei autonome personale a Universității sau a Institutului şi acordurilor bilaterale şi convenţiilor internaţionale referitor la acest subiect, Universitatea sau Institutul decide dacă să recunoască sau nu calificările academice străine.

Atunci când depuneți cererea, trebuie să anexaţi următoarele documente:

 • o copie a diplomei de liceu, tradusă şi legalizată, precum şi declaraţia de valoare (dichiarazione di Valore) de la Consulatul Italian Competent. Accesați site-ul Ambasadei Italiei în Republica Moldova pentru detalii;
 • o copie a diplomei universitare, cu aceleaşi cerinţe ca și pentru diploma de liceu, enumerate mai sus (dacă aplici pentru un grad mai avansat sau masterat);
 • un certificat privind examenele universitare finalizate (de exemplu, o "transcriere"), tradus şi legalizat;
 • o descriere a fiecărei examinări/curs absolvit;
 • o copie a documentului de identitate sau permisului de şedere.

Autorităţile academice vor evalua calificările academice, declarând ca acestea să fie în întregime sau parţial echivalente cu o diplomă italiană: în primul caz, toate examinările vor fi recunoscute, în al doilea, numai unele dintre ele. Universitatea trebuie să decidă în termen de 90 de zile de la prezentarea cererii.

Recunoașterea titlurilor profesionale

Dețin o calificare profesională. Ce trebuie sa fac pentru ca titlul meu să fie recunoscut în Italia?

Trebuie să depuneți o cerere la ministerul respectiv.

Cât timp durează ca un titlu profesional să fie recunoscut?

În termen de treizeci de zile de la primirea cererii, Ministerul responsabil va verifica completitudinea documentaţiei prezentate la solicitare.

În termen de patru luni de la prezentarea cererii sau a integrării sale posibile, Ministerul responsabil va emite un decret de recunoaştere a titlului cu un decret, în cazul în care titlul a fost recunoscut.

Sunt un doctor/asistentă medicală. Unde trebuie să mă adresez pentru ca titlul meu/diploma academică să fie recunoscută în Italia?

Pentru toate titlurile/diplomele în domeniul de medicină și asistenţă medicală, Ministerul Sănătăţii este responsabil pentru procedurile de recunoaştere.

Sunt un avocat/ contabil/ biolog/ chimist/ economist agricol/ geolog/ inginer/ psiholog/ consultant de muncă/ inspector/ jurnalist / expert agrar sau industrial. Unde trebuie să mă adresez pentru ca titlul meu/diploma academică să fie recunoscută în Italia?

Ministerul responsabil pentru recunoaşterea acestor titluri profesionale este Ministerul Justiţiei.

Sunt profesor. Unde trebuie să mă adresez pentru ca titlul meu/diploma academică să fie recunoscută în Italia?

Ministerul responsabil pentru recunoaşterea acestor titluri profesionale este Ministerul Educaţiei Publice, Universităţii şi Cercetării.

Atragerea afacerilor străine şi talentelor academice
Crearea unei asociaţii

Atragerea afacerilor străine şi talentelor academice

Atragerea talentelor din străinătate este esenţială pentru competitivitatea Italiei şi pentru a susţine internaţionalizarea întreprinderilor italiene.

Aceasta este motivația din spatele programului "Invest Your Talent in Italy”, (Investește Talentul tău în Italia), un efort comun de către Ministerul Afacerilor Externe (Direcţia Generală pentru Cooperare Economică), ICE şi Camera de Comerţ, care a început în India în 2006.

Această iniţiativă de învăţământ implică oferta mai multor universităţi dintre cele mai bune din Italia, scutirea de taxele obişnuite academice, de cursurile de limba engleză la masterat în domeniul TIC, management şi design; ICE şi Camera Comerţ oferă stagii şi burse de studii pentru cei mai merituoşi; şi Ministerul promovează aceste oportunităţi de a studia şi a lucra în Italia prin intermediul "roadshows" (campanii de informare), ținute în diferite orașe din India.

Universităţile participante includ: Institutul Politehnic din Torino, Institutul Politehnic din Milano, Universitatea Bocconi din Milano, Universitatea din Trento, Universitatea din Genova, LUISS Guido Carli din Roma, Universitatea din Macerata şi Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Crearea unei Asociații

"Libertatea de asociație", este protejată de legea italiană. Este posibil de a crea sau adera la asociaţii pentru motive care nu sunt interzise de lege; este în mod special posibil:

 • A găsi o asociaţie;
 • A adera la o asociaţie;
 • A nu adera la o asociaţie sau a încheia orice apartenență la o asociaţie.

Ce activităţi poate realiza o asociaţie?

Orice tip de activitate care nu este în opoziţie faţă de legile penale.

Există stimulente oferite asociaţiilor?

Asociaţiile sunt asistate atunci când sunt în favoarea integrării cetăţenilor străini în comunităţile locale: în acest scop, Registrul Naţional al Asociaţiilor a fost instituit la Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale - în oficiul Direcţiei Generale pentru Imigraţie.

Ce este necesar pentru a se înscrie în Registrul Naţional al Asociaţiilor?

Asociaţiile cu "caracter naţional" pot fi înscrise: astea sunt acele asociaţii care desfăşoară activităţi în cel puţin 5 regiuni italiene şi 20 provincii italiene.

Cum este o asociaţie fondată?

Aceasta este fondată de un grup de persoane care au aceleași scopuri sociale, culturale, de relief, şi/sau de mediu, etc. Nu există nici o cerinţă pentru numărul minim de persoane necesare pentru a forma o asociaţie, acesta poate fi doar din două persoane, activităţile comerciale sunt ţinute sub observaţie.

Care sunt elementele necesare pentru fondarea unei asociații?

Fiecare grup tinde să creeze reguli pentru ei înşişi cu scopul de a disciplina activitatea lor. Constituția unei asociaţii poate fi făcută atât în scris cît și în formă orală.

Cu toate acestea, un acord pe cale orală previne orice tip de acţiuni ulterioare: asociaţia nu poate efectua orice fel de activitate remunerată, nici nu poate beneficia de condiţii speciale şi/sau asistenţă financiară publică, şi nici nu poate fi înscrisă în registrele Organizaţiilor de Voluntari, etc.

În plus, dacă constituţia asociaţiei întocmită sub forma unui act public şi/sau privat, autentificat şi/sau înmatriculat, document scris, multe avantaje fiscale pot fi obţinute.

Cum este o asociaţie fondată în scris?

Un contract al asociației trebuie să fie întocmit în formă scrisă. Contractul Asociației este împărţit în două documente separate care formează totuşi un singur act, iar acestea sunt: Statutul și actul Fondator.

Ce este statutul?

Este documentul care reglementează activitatea asociaţiilor, definirea obiectivelor sociale, normele de formare a organizaţiilor colective, pentru alegerea unui preşedinte, pentru regularitatea întâlnirilor între parteneri şi membri, precum şi pentru întocmirea bugetului.

Ce este actul fondator?

Este documentul care atestă la crearea unei asociaţii şi defineşte "datele cu caracter personal", indicând: sediul social, fondatorii - partenerii şi data de "naştere" a asociaţiei. Acesta trebuie să fie semnat de către fondatorii - parteneri, care declară că doresc să intre într-un parteneriat cu scopul de a urmări un obiectiv legal.

Ce trebuie să fie scris în statut?

 • Numele şi adresa sediului central al asociaţiei (este necesar să se precizeze dacă este sau nu este non-profit);
 • asistenţa socială, reciprocă sau obiectivele de solidaritate;
 • cerinţele pentru a deveni un partener al asociaţiei;
 • normele care reglementează comportamentul partenerilor;
 • direcțiile de ghidare în ceea ce priveşte fondul, răspunderea şi veniturile;
 • organele administrative ale asociaţiei (consiliul executiv, de asamblare, etc);
 • normele de funcţionare ale organelor de decizie ale asociaţiei (în special, al consiliului executiv şi de asamblare, precum şi metodele de constituire ale acestor organe, de convocare a unei reuniuni şi de a face deliberările);
 • durata anului fiscal şi condiţiile pentru crearea situaţiilor/conturilor în ceea ce priveşte anul fiscal;
 • metode pentru desfiinţarea asociaţiei.

Cât timp durează pentru ca o asociaţie să fie recunoscută?

Autoritatea guvernamentală are un termen de 120 de zile pentru a decide dacă să înregistreze sau nu asociaţia; acest termen poate fi prelungit până la 180 de zile atunci când prefectura raportează o lipsă de documente sau alte probleme.

Ce se poate face în cazul în care asociaţia nu este recunoscută?

În cazul în care recunoaşterea unei asociaţii este refuzată, un recurs administrativ poate fi prezentat.

Poate o asociaţie avea un Cod Fiscal?

Da. Este necesar să se informeze Oficiul de Impozite Directe cu privire la crearea acestei asociaţii. Oficiul va elibera un cod fiscal.

Pentru ce este necesar codul fiscal?

Codul Fiscal este esenţial pentru:

 • cumpărarea bunurilor cu o factură;
 • înregistrarea proprietăţii imobiliare în numele asociaţiei (prin reprezentantul legal al acesteia);
 • prevederea contracte de închiriere;
 • solicitarea de contribuţii şi/sau restituiri de cheltuieli de la instituţii;
 • achitarea de taxe, salarii, etc.

Susţinerea diasporei moldoveneşti

Potrivit Strategiei Diaspora 2025, diaspora include cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar sau permanent peste hotarele țării, persoanele originare din Republica Moldova şi descendenții lor, precum şi comunitățile formate de aceștia.

Cancelaria de Stat este autoritatea centrală responsabilă de politica de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora, prin Biroul pentru relaţii cu diaspora, care coordonează procesul de realizare a politicii de stat în domeniu, contribuind la păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a moldovenilor de peste hotare, valorificarea potenţialului uman şi material al diasporei. De asemenea, Biroul pentru relaţii cu diaspora coordonează activităţile de ordin cultural, educaţional, economic şi social, realizate de diferite ministere şi alte autorităţi publice pentru susţinerea şi colaborarea cu reprezentanţii diasporei.

Susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) se efectuează din contul mijloacelor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat al Republicii Moldova, precum şi din mijloacele alocate de sponsori, din donaţiile benevole ale persoanelor fizice şi juridice, ale organizaţiilor şi fundaţiilor de binefacere autohtone şi de peste hotare, din alte surse financiare legale.

Activităţile de susţinere şi consolidare a diasporei moldoveneşti sunt reglementată de un şir de acte normative ale Republicii Moldova care pot fi accesate aici.

Lista comunităţilor moldoveneşti din Republica Italiană

Denumirea

Conducerea

Contact

Asociaţia de promovare „Dacia”,

or. Roma

Preşedinte

Vitalie Ciobanu

Telefon/Fax:
(+39)3287694288
(+39)0698181515

tatianaciobanu1@yahoo.it
asociatiaculturaladacia@gmail.com

Asociaţia emigranţilor moldoveni din Italia „Assomoldave”,
or. Roma

Preşedinte
Tatiana Nogailîc

tel.: +3932 947 545 98
skype: nogailic
assomoldave@gmail.com
www.twitter.com/assomoldave#
www.asomoldave.blogspot.com
www.youtube.com/assomoldave
www.picasawebgoogle.it/assomoldave
www.facebook.com/assomoldave
www.odnoklassniki.ru/assomoldave

Asociaţia „Moldovenii din lume”,
or. Roma

Preşedinte
Eduard Gherciu

www.moldovanelmondo.it
gherciu62@yahoo.it
info@moldovanelmondo.it

Asociaţia „Plai”,
or. Torino

Preşedinte
Natalia Petica

plai_mold@hotmail.it
npetica@hotmail.it

Asociaţia moldo-italiană pentru colaborare şi integrare „A.M.I.C.I.”,
or. Veneţia

Preşedinte
Iurie Bojoncă

asociatia.amici@libero.it
iuriebojonca@tiscali.it

Moldavi nel Veneto per la Solidarieta Sociale Internaționale-ONLUS,
or. Padova

Preşedinte
Vasile Şestovschi

www.padovaortodoxa.wordpress.com
p.vasilesestovschi@yahoo.it
moldavinelveneto@gmail.com

Vatra Neamului,
or. Milano

Preşedinte
Angela Anisei Kilat

valeriu.ambroci@gmail.com

Asociaţia de promovare socială „Moldbrixia”,
or. Brescia

Preşedinte
Lilia Bicec

lililucib@yahoo.it

Asociaţia „Moldova-Doina-Como”,
or. Como

Preşedinte Parascovia Rusu

moldovadoinaco@yahoo.it

Asscoaizione dei immigrati del mondo,
or. Perugia

Preşedinte
Aurel Rîbac

aim.unioneinquilini@libero.it

Comunitatea creştină ortodoxă „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”,
or. Rovereto

Paroh
Ion Grebănosu

santaksenia@libero.it

As. IL MONDO BLU,
or. Roma

Preşedinte
Mitrut Mihaela

ilmondoblu@libero.it

Centro Internazionale di Cultura e Socialita, Padova - Venezia

Preşedinte
Artur Gutium

solidarietauniversale@gmail.com

Centrul Diaspora Moldova – Italia, Mestre și Padova

Preşedinte
Josanu Oleg

infoserviziimmigrati@gmail.com

MOLDINIT Comunitatea Moldovenilor din Italia, Treviso

Preşedinte
Arapan Veaceslav

asociatia.moldinit@gmail.com

Dacii din Milano, Milano

Preşedinte
Valeriu Bagrii

valeriu.bagrii@mail.ru

Gaudeamus, Bologna

Preşedinte
Gorea Tatiana

giovani.gaudeamus@gmail.com

Aktiv Hilfe fur Kinder, Bolzano

Preşedinte
Peter Lanthaler

valentina.activhilfe@yahoo.it

Responsabilità Sociale Onlus, Roma

Preşedinte
Monica Talpalaru

onlus.ars@gmail.com

Asociatia Fratia, Castiglione Delle Stiviere

Preşedinte
Ochievschi Ludmila

ass.fratia@gmail.com

Olimpia - asociaţia sportivă şi timp liber a comunității moldoveneşti

Preşedinte
Andreev Iurie

olimpia.moldit@gmail.com

Associazione degli Imprenditori Moldavi in Italia

Preşedinte
Galia Sava

aimprenditorimoldavi@gmail.com

Asociatia de promotie sociala italo-moldava Arcobaleno

Preşedinte
Veronica Ciubotaru

veronica-72@libero.it

AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN REPUBLICA ITALIANĂ

Adresa: str. Francesco Cherubini, 27, 00135 - Roma
(intrarea la oficiul consular: din str. Andrea Angiulli)

Email: roma@mfa.md
Web.: www.italia.mfa.md

TELEFON DE CONTACT AL CANCELARIEI:

Tel.: + 39 06 45683747  (la acest număr de telefon nu se oferă informaţii consulare)
Fax.: + 39 06 45677262
Email: roma@mfa.md
Web: www.italia.mfa.md

TELEFON DE CONTACT AL SECŢIEI CONSULARE:

Tel.: + 39 06 47881022
LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI, VINERI:între orele 10:00 - 12.00 şi 15:00 - 18:00

Fax: + 39 06 45677262
Email: roma@mfa.md
Web: www.italia.mfa.md

Linia telefonică de urgenţă (ex.: decese, accidente cu victime, situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar, calamităţi) (+39) 3294421091.

ATENŢIE! LA ACEST NUMĂR NU SE FAC PROGRAMĂRI ŞI NU SE FURNIZEAZĂ INFORMAŢII CONSULARE.

1. Cum să ajungeţi la Ambasadă pe jos, de la gara feroviară "Roma Termini"

Cu metroul:

cu linia A (direcția Batistini) mergeți 8 opriri pînă la stația Valle Aurelia, luați trenul FL3 și mergeți 4 opriri pînă la stația Roma Monte Mario. De la stație, pe jos circa 850 metri pînă la Via Francesco Cherubini, 27, sau cu autobusul 912 (direcția: Stazione Monte Mario) 6 opriri pînă la oprirea Mauri Angiull. Aici orarul trenurilor.

2. Cum să ajungeţi de la gara feroviară Roma Tiburtina, Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere

Luați trenul FL3 și mergeți pînă la stația Roma Monte Mario. De la stație, pe jos circa 850 metri pînă la Via Francesco Cherubini, 27, sau cu autobusul 912 (direcția Stazione Monte Mario) 6 opriri pînă la stația Mauri - Angiulli. Aici orarul trenurilor.

3. Cu autobusul: nr. 913 (Augusto Imperatore - Stazione Monte Mario) mergeţi pînă stația Via Trionfale/Troya, de la stație, pe jos circa 700 metri pînă la Via Francesco Cherubini, 27.

4. Cum să ajungeţi de la aeroportul Leonardo da Vinci (Fiumicino)

Cu trenul: Luați trenul FL1 către Ostiense pînă la stația Trastevere. Luați trenul FL3 și mergeți 4 opriri pînă la Roma Monte Mario, de la stație, pe jos circa 850 metri, sau cu autobusul 912 (direcția Stazione Monte Mario) 6 opriri pînă la stația Mauri - Angiulli. Aici orarul trenurilor.

Cu autobusul: 

Urmați Via Francesco Paolo Remotti şi Via Mario de Bernardi spre A91
Urmați A91 şi Grande Raccordo Anulare/A90 spre Via Trionfale în Roma. Ieșiți pe 4 de pe Grande Raccordo Anulare/A90
Continuați pe Via Trionfale. Conduceți spre Via Francesco Cherubini în Roma

5. Cum să ajungeţi de la aeroportul Ciampino

Cu automobilul:

Intrați pe A90/E80 de pe Via Appia Nuova/SS7,
Continuați pe A90/E80. Urmați A24 şi Tangenziale Est spre Via Trionfale. Ieșiți pe Via Trionfale de pe Galleria Giovanni XXIII
Continuați pe Via Trionfale. Conduceți spre Via Francesco Cherubini

Regiunile Italiei incluse în competenţa teritorială a Misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în Italia și datele de contact

AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN ITALIA, ROMA

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN ORAȘUL MILANO, ITALIA

CONSULATUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN ORAȘUL PADOVA, ITALIA

Abruzzo

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Basilicata

Liguria

Veneto

Calabria

Toscana

Trentino Alto Adige

Campania

Lombardia

 

Lazio

Piemonte

 

Marche

Valle D'Aosta

 

Molise

 

 

Puglia

 

 

Sardegna

 

 

Sicilia

 

 

Umbria

 

 

Str. Francesco Cherubini, 27, 00135 - Roma
Tel.: + 39 06 47881022
Fax.: + 39 06 45677262
E-mail.: roma@mfa.md
Web: www.italia.mfa.md

Via Vincenzo Gioberti 8, 20123 Milano
Tel.: 02 36745703
Fax.: 02 36745709
Web: www.milano.mfa.gov.md
E-mail: milano@mfa.md

Via Milazzo 22, 35139, Padova
Tel.: +39049 856 0420; +39049 873 6241
Fax.: +39049 723 951
Web: www.padova.mfa.gov.md
E-mail.: padova@mfa.md

 

Ambasada Republicii Italiene în Republica Moldova

Str. Vlaicu Pârcălab, 63
MD-2012, Chişinău
Tel. secretariat: +373 22 266720
Fax secretariat: +373 22 243088
E-mail: amb.chisinau@esteri.it
PEC: amb.chisinau@cert.esteri.it

Web: https://ambchisinau.esteri.it/ambasciata_chisinau/ro

BIROUL CONSULAR /VIZE
Str. Vlaicu Pârcălab, 63
MD-2012, Chişinău
Tel.: +373 22 266720
Fax: +373 22 243088
E-mail: chisinau.consolare@esteri.it ; chisinau.visti@esteri.it

Noul program pentru serviciul cu publicul:

Secția Consulară:
Luni 09.00 / 13.00 și 14.00 / 16.30
Marti 09.00 / 13.00
Miercuri 09.00 / 13.00 și 14.00 / 16.30 (doar cu programări)*
Joi 09.00 / 13.00 și 14.00 / 16.30
Vineri 09.00 / 13.00
* Programările pentru zilele de miercuri dupa masă pot fi fixate sunând la numărul de telefon 022 266720 (+373 22 266720 dacă apelați din Italia).

Secția Vize
Luni 09.00 / 13.00 și 14.00 / 16.30
Marti 09.00 / 13.00
Miercuri 09.00 / 13.00 și 14.00 / 16.30
Joi 09.00 / 13.00 și 14.00 / 16.30
Vineri 09.00 / 13.00
 

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MOLDO - ITALIANĂ

Republica Moldova, Chişinău MD-2004
bd. Ștefan cel Mare, 171/1
Tel: +373 22855600
Fax. +373 22855666
info@ccimd.md
â
presidenza@ccimd.md
segretariogenerale@ccimd.md