Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Cipru

În această secțiune vei găsi detalii privind procesul de imigrare în Cipru: informații generale despre această țară și de imigrare (tipuri de viză); condiții de intrare în țară și de obținere a cetățeniei; modalitățile de angajare în câmpul muncii și oferta de studii; diaspora moldovenească din Cipru și contacte utile ale ambasadei Republicii Moldova în Cipru.

Cine are nevoie de viză
Categorii de vize
Procedura de solicitare a vizei şi documentele necesare
Formulare/solicitări de viză
Taxe pentru eliberarea vizei
Eliberarea vizelor de intrare pentru cetăţenii Republicii Moldova

 

Cine are nevoie de viză

Accesaţi linkul de mai jos pentru a vedea lista ţărilor, cetăţenii cărora au nevoie de viză pentru a intra în Republica Cipru.

Categorii de vize

 • Vize de scurtă şedere sau călătorie: vize cu intrări multiple:
  Această viză permite cetăţenilor străini, care doresc să intre pe teritoriul Republicii Cipru din alte motive decât imigrarea, să intre în ţară o dată sau de mai multe ori. Cu toate acestea, durata fiecărei vizite nu trebuie să depăşească trei luni în fiecare jumătate de an, începând cu data primei intrări.

De regulă, vize de acest tip pot fi acordate pentru una sau mai multe intrări.

Dacă cetăţenii străini au nevoie să viziteze frecvent Republica Cipru, de exemplu în scop de afaceri, pot fi eliberate vize de scurtă şedere pentru vizite multiple, cu condiţia că durata totală a acestor vizite să nu depăşească trei luni timp de şase luni consecutiv. Aceste vize cu intrări multiple pot fi valabile timp de un an, iar în cazuri excepţionale mai mult de un an, dar nu mai mult de cinci ani pentru anumite categorii de persoane.

 • Vize de tranzit aeroportuar (VTA)
  Acest tip de vize permite cetăţenilor străini să treacă prin zona de tranzit internaţional al aeroporturilor din Cipru, fără a intra propriu zis pe teritoriul naţional al Republicii Cipru, în caz de staţionare sau transfer între două escale ale unui zbor internaţional. Cerinţa de a avea o astfel de viză este o excepţie de la dreptul general de a tranzita Republica Cipru fără viză.

Cetăţenii ţărilor indicate în tabelul de mai jos (precum şi persoanele care nu sunt cetăţeni ai ţărilor respective, dar au documente de călătorie eliberate de autorităţile acelor ţări) trebuie să dispună de o astfel de viză.

Lista ţărilor, cetăţenii cărora sunt subiecţi ai cerinţei de viză de tranzit aeroportuar (VTA)

 1. Afghanistan
 2. Bangladeş
 3. Congo (Republica Democratică)
 4. Eritrea
 5. Etiopia
 6. Ghana
 7. Iran, deţinătorii paşapoartelor iraniene diplomatice şi de serviciu vor fi scutiţi de cerinţa de a deţine o VTA
 8. Irak
 9. Nigeria
 10. Pakistan
 11. Somalia
 12. Sri Lanka
 13. Turcia

Cetăţenii ţărilor menţionate mai sus vor fi scutiţi de cerinţa de a avea viza de tranzit aeroportuar (VTA), dacă posedă permise de reşedinţă în una din următoarele ţări: statele membre UE sau ZEE, Andorra, Monaco, Canada, Japonia, San Marino şi Statele Unite ale Americii.

 • Vize de grup
  Aceasta este o viză de tranzit sau o viză pe termen scurt pentru o durată maximă de treizeci de zile, care poate fi aplicată pe un paşaport de grup - cu excepţia cazului când legislaţia naţională prevede altceva - şi poate fi eliberată unui grup de cetăţeni străini format înainte de a lua decizia de a călători, cu condiţia că cetăţenii străini intră pe teritoriul ţării, se află acolo şi pleacă ca grup întreg.

Vizele de grup pot fi eliberate grupurilor variind între 5 şi 50 de persoane. Persoana care conduce grupul trebuie să dispună de un paşaport personal şi, dacă va fi necesar, de viză personală.

 • Vize de lungă şedere
  Vize pentru vizite cu o durată mai mare de trei luni, pentru următoarele activităţi:
       
  a. Angajare în câmpul muncii
      b. Studii
      c. Afaceri

Procedura de solicitare a vizei şi documentele necesare

 1. Cererile trebuie prezentate personal. Totuşi, pentru persoanele care au reşedinţa la o distanţă mai mare de 200 mile (300 km) de la Consulat, cererile ar putea fi transmise prin scrisoare cu confirmarea primirii, inclusiv un plic pentru scrisoare recomandată, adresat persoanei însăşi pentru livrare specială, cu scopul întoarcerii sigure a paşaportului şi altor documente.
 2. Un formular de cerere completat, semnat de solicitant (sau custodele legal în cazul minorilor) cu 2 fotografii de dimensiuni tipice pentru paşaport anexate.
 3. Un paşaport naţional complet, valabil pentru cel puţin trei luni după data expirării vizei pentru care este depusă cererea. Vizitatorilor care doresc să obţină o viză li se recomandă să aibă un paşaport data expirării căruia depăşeşte durata de şedere dorită cu cel puţin 6 luni.
 4. Viza pentru ţara de întoarcere trebuie să fie valabilă pentru cel puţin trei luni după perioada de şedere dorită.
 5. Este necesară rezervarea preliminară (sau aranjamentele de călătorie, adică biletul tur-retur cu date fixate). Vi se recomandă să nu procuraţi biletele înainte să fie eliberată viza.
 6. Este necesară rezervarea locului în hotel, confirmată de managerul hotelului.
 7. În caz de călătorie de afaceri, trebuie prezentată o scrisoare de invitaţie din partea unei companii din Cipru.
 8. Pentru a vizita familia şi prietenii urmează să se prezinte o scrisoare de invitaţie, care să conţină adresa completă, numărul de telefon şi ocupaţia în Cipru (aceasta poate fi solicitată împreună cu declaraţia de asumare a responsabilităţii certificată) completată şi semnată de gazdă în mod corespunzător).
 9. Dovezi temeinice ale faptului că dispune de resurse suficiente pentru a acoperi costurile de şedere în Cipru, de exemplu extras de cont bancar sau cecuri de călătorie (carduri de credit pot fi acceptate doar adăugător la extrasele bancare şi doar având o declaraţie recentă care confirmă limita creditului. Vă rugăm să atrageţi atenţie la faptul că banii cash nu sunt o dovadă acceptabilă).
 10. O scrisoare oficială recentă (cu data dn ultima lună) de la angajator, adresată Consulatului Ciprului, cu dovezi ale câştigului / salariului solicitantului. Dacă este vorba de o persoană care desfăşoară activităţi independente, va fi suficientă o scrisoare de la juristul, contabilul sau managerul bancar al solicitantului. Dacă este vorba de un student în ţara unde este situat Consulatul, va fi necesară o scrisoare în original de la şcoală sau universitate, adresată Consulatului Republicii Cipru, care să confirme statutul / frecvenţa şi durata cursului.
 11. Consulatul poate solicita şi o copie a unei scrisori bancare de garanţie de la gazdă, pe durata şederii vizitatorului în Cipru, pentru a acoperi posibilul cost de repatriere. Scrisorile bancare de garanţie sunt emise pentru suma de: 
       - €850 pentru vizitatori din Sri Lanka, Filipine, China şi alte ţări asiatice.
       - €550 pentru vizitatori din CSI şi alte ţări din Europa de Est.
       -€350 pentru vizitatori din Siria, Liban, Iordania, Egipt şi alte ţări din Orientul Mijlociu.

Formulare / solicitări de viză

Pentru a descărca formularele relevante, vă rugăm să accesaţi linkurile de mai jos:
Formular de solicitare a vizei
Declaraţie de asumare a responsabilităţii pentru găzduire

Taxe pentru eliberarea vizei

Eliberarea vizei (pentru un paşaport sau alt document de călătorie)

Tipul vizei

Taxa pentru eliberarea vizei

Vize de tranzit aeroportuar (Categoria A)

€ 15

Viza de scurtă şedere (1-90 zile) (Categoria C)

€ 20

Viză cu intrări multiple, valabilă timp de 1-5 ani (Categoria C)

€ 60

Viză cu valabilitate teritorială limitată (Categoria C)

€ 20

Viză eliberată la hotar (Categoria C)

€ 20

Viză naţională de lungă şedere (Categoria D)

€ 60

 

Eliberarea vizelor de intrare pentru cetăţenii Republicii Moldova

Cipru face parte din Uniunea Europeană din 2004. Deoarece Uniunea Europeană a liberalizat regimul de viză cu Republica Moldova, cetățenii moldoveni nu au nevoie de viză pentru călătorii de scurtă durată în Cipru până la 90 zile cu un pașaport biometric valabil. 

Procedurile Consulatului Onorific General al Republicii Cipru în Republica Moldova pentru eliberarea vizelor de lungă ședere în Republica Cipru

Toţi solicitanţii:

 1. Trebuie să vină la Consulat cu paşapoartele lor
 2. Trebuie să completeze şi să semneze "Formularul de solicitare a vizei"
 3. Trebuie să completeze chestionarul Consulatului Onorific General al Republicii Cipru în Republica Moldova
 4. Trebuie să aibă 2 fotografii personale recente 3,5 x 4,5 cm, care vor fi anexate la "Formularul de solicitare a vizei"
 5. Trebuie să achite suma de 60 Euro ca taxă pentru eliberarea vizei, după ce va primi confirmarea de la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cipru precum că solicitantul este eligibil pentru o viză de intrare.

VIZITATORI

 1. Trebuie să prezinte formularul "Declaraţia de asumare a răspunderii pentru găzduire" completat şi semnat
 2. Trebuie să prezinte o copie a unei garanţii bancare eliberate de o bancă din Cipru pentru suma de 513 euro pentru vizitatorii din CSI şi alte ţări din Europa de Est. Garanţia acoperă posibilul cost de repatriere.
 3. Trebuie să prezinte copia paşaportului gazdei.
 4. Trebuie să prezinte o copie a permisului de reşedinţă al gazdei - "hârtiuţa roz" (dacă gazda nu este cetăţean al Republicii Cipru).
 5. Trebuie să prezinte certificatul de căsătorie al gazdei (dacă gazda este căsătorită cu un cetăţean al Republicii Cipru).
 6. Trebuie să ofere o asigurare a faptului că la sosire va dispune de cel puţin 60 euro în numerar pentru fiecare zi de ședere.

PERSOANELE CĂSĂTORITE CU UN CETĂŢEAN AL REPUBLICII CIPRU

 1. Astfel de solicitanţi trebuie să prezinte certificatul de căsătorie eliberat de autoritatea competentă din Republica Moldova sau Republica Cipru; sau
 2. O scrisoare de la Oficiul pentru Imigrare al Republicii Cipru, care permite persoanei respective să intre în Cipru; sau
 3. Un permis de reşedinţă în Cipru ("hârtiuţa roz")
 4. Trebuie să prezinte copia paşaportului gazdei.
 5. Trebuie să ofere o asigurare a faptului că la sosire va dispune de cel puţin 60 euro în numerar pentru fiecare zi de ședere.

VIZITATORI CU SCOP DE AFACERI

 1. Trebuie să prezinte formularul "Declaraţia de asumare a răspunderii pentru găzduire" completat şi semnat sau
 2. O scrisoare de la o companie / asociaţie / organizaţie din Cipru, care să declare că va fi gazdă, precum şi să menţioneze scopul şi durata şi locul de reşedinţă pe parcursul vizitei.
 3. Trebuie să ofere o asigurare a faptului că la sosire va dispune de cel puţin 60 euro în numerar pentru fiecare zi de ședere.

TURIŞTII

 1. Trebuie să prezinte rezervarea biletului de întoarcere
 2. Trebuie să prezinte bonul de rezervare de la hotel

Trebuie să ofere o asigurare a faptului că la sosire în Cipru va dispune de cel puţin 60 euro în numerar pentru fiecare zi de ședere.

Consulatul Onorific General al Republicii Cipru în Republica Moldova
Excelenţa Sa Kyriakos Nikolas Pattihis

Adresa: str. Vasile Alecsandri 105
Chişinău MD 2012 Republica Moldova
Tel: (+373) – 22 – 272 000
Fax: (+373) – 22 – 261 001
E-mail: moldova@cuprusconsulate.eu
Orele de lucru (14:00 – 17:00)

Ambasadorul Republicii Cipru în Republica Moldova, cu sediul la Bucureşti – E.S. dl Dimitris HATZIARGYROU (din 3 martie 2016, acreditat prin cumul)

ADRESA:str. Petofi Sandor, nr.2, Sector 1, Bucureşt
TEL.:(+40 21 223 04 55, 223 04 57, 223 04 58)
FAX.:(+40 21 223 04 56)

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu sediul la Atena

ADRESA:11524 Grecia, or. Atena, str. G. Bacu, nr. 20
TEL.:(+3021) 06990372
FAX.:(+3021) 06990660

Consulatul Onorific al Republicii Moldova în Limassol, Cyprus
Consul Onorific: Mr Nicolis V. Nicolaides

ADRESA: Royal Court Akteou 4046
Potamos Yermasoyias
P.O. Box 52001
4060 Limassol
Cyprus

TEL: (+357) 2532 2149 (+357) 9923 8270
FAX: (+357) 2531 3765
EMAIL: moldavianconsulatecyprus@hotmail.com
Orele de lucru: 09.00-12.00

 

Capitala
(şi cel mai mare oraş)

Nicosia (Λευκωσία, Lefkoşa)

Limbi oficiale

Greaca, turca

Grupuri etnice (2001)

98,8% greci

1% alţii

Guvernarea

Republică prezidenţială

-

Preşedintele

Nicos Anastasiadis (din 2013)

Independenţa

de la Regatul Unit

-

Acordul de la Zürich şi Londra

19 februarie 1959

-

Proclamată la

16 august 1960

Suprafaţa

-

totală

9.253 km2 (a 161-a)
3.572 (inclusiv partea de nord) mile pătrate

-

Suprafaţa acoperită cu ape (%)

neînsemnată

Populaţia

-

Estimat pentru 2016

54,8 (Fără partea de nord)
1.088.503 (insula în întregime)

-

Densitatea

118,8/km2
221/milă pătrată

PIB (PPP)

Estimat pentru 2016

-

Total

19,8 mlrd dolari SUA

-

Pe cap de locuitor

23.324 dolari SUA

Prefix telefonic

357

Cipru, denumirea oficială Republica Cipru, este o ţară euroasiatică insulară, membră a Uniunii Europene, în estul Mării Mediterane, la est de Grecia, la sud de Turcia, la vest de Siria şi la nord de Egipt. Cipru este a treia insulă după mărime în Marea Mediterană, după insulele italiene Sicilia şi Sardinia (atât după suprafaţă, cât şi după populaţie). De asemenea, este a 81-a ţară din lume după suprafaţă şi a 49-a după populaţie.

Structura administrativă 
Republica Cipru este împărţită în şase districte: Nicosia, Famagusta, Kyrenia, Larnaca, Limassol şi Paphos. Nu sunt la fel ca şi în Ciprul de Nord.

Economia
Economia Republicii Cipru este prosperă şi s-a diversificat în ultimii ani. Ciprul a fost ales drept bază pentru multe tranzacţii offshore datorită infrastructurii înalt dezvoltate.Turismul, serviciile financiare şi transportul sunt părţi semnificative ale economiei. Politica economică a guvernului Republicii Cipru s-a axat pe îndeplinirea criteriilor de admitere la Uniunea Europeană în 2004. Guvernul Republicii Cipru a adoptat euro drept monedă naţională la 1 ianuarie 2008.

Permise de reşedinţă temporară/permanentă
Certificatul de înregistrare şi Cardul de Reşedinţă
Documentele necesare pentru solicitarea unui certificat de înregistrare
Reşedinţa permanentă
Permise de imigrare
Acte de identitate
Paşaportul Republicii Cipru
Sistemul de sănătate
Polița de asigurare de sănătate
Sistemul social
Asigurare pentru caz de boală
Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate
Pensiile
Formulare Electronice
Viaţa şi munca în Cipru: un ghid pentru cetăţenii europeni, care doresc să muncească în Cipru

Permise de reşedinţă temporară / permanentă

Departamentul înregistrare civilă şi migraţie al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Cipru (moi.gov.cy) este autoritatea competentă să ofere permise de intrare, precum şi de reşedinţă temporară şi / sau permanentă cetăţenilor din UE şi din ţări terţe. Cetăţenii din statele membre ale UE au dreptul să intre în Cipru doar cu un paşaport sau buletin de identitate UE valabil, fără a trebui să se înregistreze după sosire. Dacă au intenţia de a sta mai mult de trei luni, atunci ei trebuie:
      - Să solicite, timp de opt (8) zile după sosire, un Certificat de înregistrare a cetăţenilor străini (ARC) la Oficiul local pentru imigrare al Poliţiei (eliberat în mod automat cu scopuri de monitorizare) şi să plătească taxa corespunzătoare (20 Euro).
    - Să solicite un număr de asigurare socială care asigură angajarea în Cipru.
    - Să depună cerere pentru permis de reşedinţă (cererea trebuie prezentată înainte de expirarea acestei perioade de 3 luni la Departamentul înregistrare civilă şi migraţie prin intermediul Oficiului local pentru imigrare al Poliţiei). Permisul de reşedinţă sus-menţionat este emis timp de şase luni de la data cererii şi prezentării documentelor necesare de către solicitant (vă rugăm să atrageţi atenţia că în caz de nerespectare este aplicată o amendă).

Cetăţenii străini pot să solicite obţinerea unui permis de imigrare (temporar sau permanent) în baza uneia din categoriile la care se face referinţă în art. 5 al Regulamentului cu privire la cetăţeni străini şi imigrare din 1972. (A se vedea mai jos secţiunea "Permise de imigrare").

Oficii de imigrare

 • Date de contact ale oficiilor de imigrare în cadrul sectoarelor de poliţie din Cipru:
 • Nicosia - Tel: 22 802 334
 • Limassol - Tel: 25 805 200
 • Larnaca - Tel: 24 804 242
 • Paphos - Tel: 26 806 200
 • Famagusta - Tel: 23 803 020
 • Centrul de control al paşapoartelor, Aeroportul Larnaca - Tel: 24 804 342
 • Centrul de control al paşapoartelor, Aeroportul Paphos - Tel: 26 806 256

Certificatul de înregistrare şi cardul de reşedinţă

Cererea pentru eliberarea permisului de reşedinţă, Certificatul de înregistrare, trebuie depus timp de patru luni de la data intrării în Cipru. Acest fapt poate fi făcut în acelaşi timp şi acelaşi loc unde se face înregistrarea cetăţenilor străini (ARC). Este necesar să se prezinte un act de confirmare a angajării în câmpul muncii sau disponibilităţii resurselor financiare suficiente, iar dacă solicitantul nu este angajat în câmpul muncii, este esenţial să se prezinte poliţa de asigurare medicală. Cererea trebuie depusă personal.
Formularele de solicitare a Certificatului de înregistrare pot fi obţinute de la Departamentul înregistrare civilă şi migraţie al Ministerului Afacerilor Interne, iar, în unele regiuni, de la Oficiului local pentru imigrare al Poliţiei. Formularele sunt disponibile şi online pe pagina Ministerului Afacerilor Interne în limbile greacă şi engleză:
    1. Formularul de cerere MEU1 pentru cetăţenii UE şi membrii familiilor lor, care de asemenea sunt cetăţeni ai UE (PDF în limbile engleză şi greacă)
    2. Formularul de cerere MEU2 pentru cetăţenii ţărilor din afara UE, care sunt membri ai familiilor unor cetăţeni ai UE: (PDF în limbile engleză şi greacă).

"Hârtiuţa roz" / "hârtiuţa galbenă"
Certificatul de reşedinţă, de obicei numit "hârtiuţa roz" (deşi documentul este galben) se spune că este eliberat timp de 6 luni după solicitare (multe persoane aşteaptă mai mult). Ţineţi cont că ar putea să nu fiţi informaţi atunci când certificatul va fi gata; oficiul va aştepta ca solicitantul să vină personal să afle care este situaţia. Este recomandat să întrebaţi despre acest fapt la momentul depunerii cererii.
Notă: permisul de reşedinţă nu este necesar pentru a începe să lucraţi în Cipru - un cetăţean al UE poate începe să lucreze în timp ce perfectarea documentelor de reşedinţă mai este în proces - deşi angajatorul şi angajatul pot fi amendaţi dacă Certificatul de înregistrare nu va fi obţinut eventual.

Documentele necesare pentru solicitarea unui Certificat de înregistrare

Cererea pentru MEU1 (pentru cetăţeni UE) trebuie completată şi prezentată împreună cu următoarele documente:
 Angajaţi şi liber-profesionişti:
   
Paşaport valabil sau un act de identitate cu fotografie; şi copiile lor
    - 
Certificatul de angajare sau confirmare a angajării de către patron sau, dacă persoana este liber-profesionistă, certificatul de înregistrare la serviciile de securitate socială.
    - Două fotografii recente de dimensiuni tipice pentru acte de identitate

Înainte de a se muta în Cipru pentru a deschide o afacere şi a presta servicii, este recomandat să se verifice dacă este necesară o autorizaţie pentru activitate. Dacă este necesară, trebuie prezentate certificate şi documente întru verificarea calificărilor.
Mai multe informaţii pot fi obţinute de la Departamentul Muncii.

Pensionar, neangajat:
O persoană care după pensionare vine în Cipru sau nu lucrează în Cipru trebuie să demonstreze că dispune de:
     - un venit adecvat din surse legale precum pensia, angajarea în afara Ciprului sau alte mijloace de întreţinere
    - dovadă a existenţei unor fonduri într-o bancă din Cipru sau de peste hotare
     - poliţă de asigurare medicală cuprinzătoare. 

Notă: În prezent se lucrează asupra unor modificări legislative cu scopul de a se alinia la legislaţia UE. Cetăţenii şi pensionarii din UE, care au formularul E121, au dreptul la aceiaşi asistenţă medicală şi medicamente oferite de stat în instituţiile medicale de stat la care au dreptul cetăţenii Republicii Cipru.

Condiţiile UE prevăd că: "Fiecare ţară are dreptul să definească ce înseamnă resurse financiare "suficiente". Dacă aveţi dreptul la o pensie, ea este plătită indiferent de locul unde trăiţi. Dacă schema de pensionare în cadrul căreia sunteţi asiguraţi acoperă cheltuielile dumneavoastră medicale, aveţi dreptul la aceiaşi acoperire ca persoană pensionată în ţara în care locuiţi. Pentru a fi eligibili pentru aceste indemnizaţii, trebuie să informaţi autorităţile de pensionare cu privire la schimbarea locului de reşedinţă înainte de plecare şi să solicitaţi Forma E121 de la autorităţile de protecţie a sănătăţii din ţara de unde plecaţi. Formularul trebuie prezentat autorităţilor relevante din ţara în care vă mutaţi."

Studenţi:
În afară de paşaport sau actele de identitate şi două fotografii de mărime tipică pentru acte de identitate, studenţii mai trebuie să prezinte:
     - dovadă a înmatriculării lor într-o universitate sau colegiu
     - 
poliţă de asigurare medicală cuprinzătoare
     - dovadă (prin declaraţie) a resurselor financiare.

Membrii familiei
Membrii familiei includ soţul/soţia, copiii în vârstă de până la 21 de ani, alte persoane întreţinute şi persoanele pe care soţul/soţia le întreţine, precum şi toţi membrii direcţi ai familiei. Urmează să fie plătită o taxă de aplicare la momentul prezentării, precum şi o taxă pentru fiecare membru al familiei. Persoana care nu depune cererea pentru reşedinţă va fi amendată.
Formularul de cerere MEU1 pentru cetăţenii UE şi membrii familiilor lor, care de asemenea sunt cetăţeni ai UE: (PDF în limbile engleză şi greacă)
Formularul de cerere MEU2 pentru cetăţenii ţărilor din afara UE, care sunt membri ai familiilor unor cetăţeni ai UE: (PDF în limbile engleză şi greacă)

Membri ai familiei, cetăţeni UE
Când familia unui cetăţean UE de asemenea are paşapoarte UE, trebuie aduse următoarele documente în afară de formularul completat MEU1 (pentru cetăţeni UE):

 • Paşaport sau act de identitate valabile şi câteva copii
 • Dovadă a relaţiei de familie (copii autorizate ale certificatului de căsătorie şi certificatelor de naştere ale copiilor)
 • Membrii familiei, care nu sunt întreţinuţi, trebuie să prezinte o dovadă a unei probleme medicale serioase, care îi face totalmente dependenţi
 • Dacă a fost deja eliberat, Certificatul de înregistrare a membrului de familie cetăţean al UE, care deja are reşedinţa în Cipru.
 • Două fotografii de mărime tipică pentru acte de identitate

Soţul/soţia şi copii care nu sunt cetăţeni UE: solicitarea cardului de reşedinţă
Cardul de reşedinţă este eliberat membrilor de familie, care nu sunt cetăţeni ai UE, atunci când se mută în Cipru. Cererea trebuie depusă timp de patru luni de la data intrării în ţară. Membrii familiilor cetăţenilor UE, membrii nefiind cetăţeni ai UE, trebuie să prezinte următoarele acte în afară de formularul completat MEU2 (pentru membrii de familie fără cetăţenie UE ai cetăţenilor UE):

 • Paşaport valabil cu viza, dacă este necesară (şi copii)
 • Un document care atestă relaţia de familie
 • Dovadă a relaţiei de familie (certificat de căsătorie şi certificate de naştere ale copiilor)
 • Dovadă a unei relaţii stabile a membrului familiei cu cetăţeanul UE
 • Membrii familiei, care nu sunt întreţinuţi, trebuie să prezinte o dovadă a unei probleme medicale serioase, care îi face totalmente dependenţi
 • Două fotografii de mărime tipică pentru acte de identitate

Perioada de valabilitate a certificatelor de înregistrare
Permisele de reşedinţă eliberate pentru scopuri de angajare în câmpul muncii (inclusiv pentru activităţi independente) sunt valabile pentru o perioadă de cinci ani de la data eliberării. Certificatele de înregistrare eliberate membrilor de familie ai cetăţenilor UE sunt valabile pentru o durată de doi ani. 
Dacă durata unui contract de muncă depăşeşte perioada de trei luni, dar este mai mică de un an, sau, în caz de muncă sezonieră durează mai mult de trei luni, poate fi eliberat un certificat de reşedinţă temporară. Acesta este valabil doar pentru perioada preconizată a angajării.

Reşedinţa permanentă

Cetăţenii din alte ţări UE, care au avut reşedinţa în Cipru timp de cel puţin cinci ani fără întrerupere, sunt eligibili să aplice pentru un certificat de înregistrare permanentă
Membrii de familie, care nu sunt cetăţeni UE, ai unui cetăţean UE pot solicita un card de reşedinţăpermanentă. Cererea privind eliberarea unui card de reşedinţă permanentă trebuie să fie prezentată timp de o lună de la expirarea cardului de reşedinţă. Cardul de reşedinţă permanentă pentru membrii de familie, care nu sunt cetăţeni UE, este valabil timp de 10 ani şi poate fi reînnoit.
Membrii familiei, care locuiesc împreună cu cineva care deja a obţinut reşedinţa permanentă, de asemenea sunt eligibili să o solicite, indiferent de naţionalitate.
Un rezident în Cipru nu trebuie să aştepte cinci ani înainte să poată solicita reşedinţa permanentă, cu condiţia că a fost angajat sau a desfăşurat activităţi independente permanent, pe parcursul unei anumite perioade de timp fixe. Mai există o anumită protecţie pentru membrii familiei unei persoane care putea să fie aplice la reşedinţă permanentă, dar a decedat înainte de a depune cererea. În toate cazurile criteriile sunt diferite, iar informaţii pot fi obţinute de la Ministerul Afacerilor Interne.

Valabilitatea certificatului de înregistrare permanentă
Cardurile de reşedinţă continuă să fie valabile de-a lungul unor absenţe temporare, durata cărora nu depăşeşte şase luni pe an sau de-a lungul unor absenţe de cel mult 12 luni consecutive cu scop de sarcină, naştere, boală serioasă, studii sau instruire profesională sau mutare cu scop de serviciu în altă ţară. După obţinerea reşedinţei permanente, absenţa din ţară timp de mai mult de doi ani consecutivi va anula reşedinţa.

Solicitarea reşedinţei permanente
Este necesar formularul de cerere MEU3 completat însoţit de:
               - Paşaport sau act de identitate valabil şi câteva copii
               - Două fotografii de mărime tipică pentru acte de identitate
               - Formularele de cerere pot fi descărcate de pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne.

Permise de imigrare

Cetăţenii străini pot solicita obţinerea unui permis de imigrare în baza uneia din categoriile la care se face referinţă în art. 5 al Regulamentului cu privire la cetăţeni străini şi imigrare din 1972. Permisul de imigrare nu va fi oferit persoanei până când Consiliul de Control al imigrării nu va informa Ministerului Afacerilor Interne că persoana respectivă face parte din una din următoarele

Categorii:
     Categoria A: 
Persoane care intenţionează să desfăşoare activităţi independente în agricultură, zootehnie, avicultura sau piscicultura în Republica Cipru, cu condiţia că posedă un teren adecvat sau au dreptul de a-l procura, dispun de un capital de 430.000 Euro, care este totalmente la dispoziţia lor şi o astfel de angajare nu trebuie să afecteze negativ economia generală a ţării.
     
Categoria B: Persoane care intenţionează să desfăşoare activităţi independente în domeniul mineritului în Republica Cipru, cu condiţia că posedă un permis corespunzător, dispun de un capital de 350.000 Euro, care este totalmente la dispoziţia lor şi o astfel de angajare nu trebuie să afecteze negativ economia generală a ţării.
       
Categoria C: Persoane care intenţionează să desfăşoare activităţi independente în domeniul comerţului sau să practice o profesie în Republica Cipru, cu condiţia că posedă un permis corespunzător, dispun de un capital de 260.000 Euro, care este totalmente la dispoziţia lor şi o astfel de angajare nu trebuie să afecteze negativ economia generală a ţării. 
        
Categoria D: Persoanele care intenţionează să desfăşoare activităţi independente într-o meserie sau în domeniul ştiinţei în Republica Cipru, cu condiţia că eu au calificările academice sau profesionale necesare, care este solicitată în Cipru. Este necesar ca solicitantul să dispună de fonduri adecvate. 
       
Categoria E: Persoane cărora le-a fost oferit un loc de muncă permanent în ţară, care nu vor genera concurenţă locală necorespunzătoare. 
         
Categoria F: Persoanele care posedă şi dispun total de un venit anual sigur, suficient de mare pentru a le permite să ducă un trai decent în Cipru, fără a trebui să se angajeze în afaceri, comerţ sau meserii. Venitul anual minim trebuie să fie de cel puţin 9578.17 Euro pentru un singur solicitant şi încă câte cel puţin 4613.22 Euro pentru fiecare persoană întreţinută, dar Consiliul de Control al Imigrării ar putea stabili sume suplimentare, după caz. Majoritatea solicitanţilor sunt incluşi în această categorie, marea parte dintre ei fiind persoane pensionate.

Pentru eliberarea unui permis de imigrare, cererea urmează să fie expediată în forma M.67 direct Departamentului înregistrare civilă şi migraţie sau prin intermediul Oficiilor locale pentru cetăţeni străini şi imigrare din cadrul Poliţiei. Cererea trebuie să fie însoţită de documentele corespunzătoare, în dependenţă de categoria pentru care sunt prezentate. Cele mai frecvente cereri sunt pentru categoria F şi ele trebuie însoţite de către orginalele documentelor ce atestă venitul solicitanţilor. Solicitanţii care sunt peste hotare pot prezenta cererea direct în Cipru, după cum a fost menţionat mai sus, sau prin intermediul autorităţilor consulare locale ale Republicii Cipru. Cererile sunt examinate de către Consiliul de Control al Imigrării, care prezintă o propunere relevantă Ministerului Afacerilor Interne cu privire la hotărârea care ar trebui luată.

Taxele 
Taxa pentru eliberarea permisului de imigrare, în sumă de 500 Euro, este plătită în schimbul unei chitanţe ulterior aprobării cererii şi înainte de eliberarea permisului de imigrare.

Acte de identitate

Act de identitate al refugiatului
Actul de identitate al refugiatului este eliberat persoanelor strămutate. Următoarele persoane vor fi considerate strămutate:
     - cele care până la invazie îşi aveau reşedinţa în orice spaţiu ocupat de turci
     - cele care până la invazie aveau reşedinţa permanentă în regiunile libere datorită profesiei lor, dar casa şi / sau proprietatea lor se aflau în general în regiunile ocupate
      - cele care până la invazie aveau reşedinţa temporară peste hotare datorită unei obligaţii generate de o numire permanentă sau o numire în bază de contract oferită lor pe parcursul perioadei când locuiau în Cipru şi cu condiţia că respectivele persoane nu erau emigranţi.

Documente necesare: 
Dacă cererea pentru eliberarea unui act de identitate al refugiatului este depusă pentru prima dată (NOUĂ), solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:
     - Un formular de cerere relevant completat
     - Certificatul de căsătorie / obligaţie de a se căsători / o notă dintr-un ziar cu privire la promisiunea de a se căsători
     - Certificatul de naştere
     - Actele de identitate a refugiatului ale părinţilor
     - Numerele actelor de identitate ale părinţilor.

Pentru eliberarea / substituirea unui act de identitate al refugiatului, care are o ştampilă de verificare datată cu 1/1/1983 şi mai târziu, sunt necesare următoarele:
       - Un formular de cerere relevant completat
       - Numere de identitate ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei
       - Certificatele de naştere ale copiilor.

Când persoana strămutată, care deja posedă un act de identitate ca refugiat, devine părinte din nou după emiterea actului de identitate pentru refugiat, acesta poate prezenta o cerere pentru includerea numelor copiilor în actul de identitate al refugiatului.

Eliberarea certificatului cu privire la strămutarea familiei
Certificatul cu privire la strămutarea familiei este oferit deţinătorului unui valabil act de identitate pentru refugiat cu scop de confirmare a structurii familiei şi datelor membrilor familiei lui.

NOTĂEliberarea şi substituirea unui act de identitate al refugiatului, precum şi a certificatului cu privire la strămutarea familiei sunt gratuite.

Act de identitate civilă
Este obligatoriu ca orice persoană eligibilă, care a atins vârsta de doisprezece ani să obţină şi să aibă în posesie un act de identitate civilă. Actele de identitate civilă sunt eliberate următoarelor categorii de persoane: 
        1. Cetăţenilor Republicii Cipru
        2. Persoanelor de origine cipriotă
        3. Locuitori străini care se află legal în Cipru, indiferent de faptul dacă au un permis de reşedinţă temporară sau permanentă.

Cetăţenii care solicită substituirea unui act de identitate civilă existent din cauza pierderii, uzării sau oricărui alt motiv, vor primi acte de identitate de tip nou.

Actele ce trebuie prezentate: 
            
1. Un formular de cerere relevant completat 
             2. 
O fotografie 4x3 cm, certificată de Preşedintele comunităţii respective. Dacă solicitantul se prezintă personal, certificarea menţionată mai sus nu este necesară.
             3. Certificatul de naştere în original.
             4. Certificatul de căsătorie în original, dacă o femeie căsătorită doreşte să-şi schimbe numele, sau certificatul de divorţ, dacă este cazul unei femei divorţate.
             5. Paşaportul, dacă solicitantul mai posedă o altă cetăţenie în afară de cea a Republicii Cipru.
             6. Rezidenţi străini care se află legal în Cipru trebuie să obţină un certificat de înregistrare a cetăţenilor străini, permis de reşedinţă, certificat de naştere tradus în limba greacă şi paşaport.
                7. Taxa de eliberare - CY£ 5.

Paşaportul Republicii Cipru

Toţi cetăţenii Republicii Cipru au dreptul să obţină un paşaport al Republicii Cipru.

Actele ce trebuie prezentate 
Persoanele care prezintă o cerere de eliberare a paşaportului Republicii Cipru sau a unui document de călătorie pentru prima dată, trebuie să prezinte următoarele documente:
         
(a) Cererea (formularul M.9) Partea V a formularului trebuie să fie aprobată de către preşedintele cartierului în care locuieşte solicitantul sau de către ofiţerul consular, dacă solicitantul locuieşte peste hotare.
            
(b)  Certificatul de naştere (original)
            
(c) Certificatul de căsătorie (pentru femeile căsătorite) 
           
(d) Certificatul de cetăţenie a Republicii Cipru (dacă solicitantul a obţinut cetăţenia Republicii Cipru prin înregistrare sau naturalizare) 
            
(e) Certificatul de la Poliţie (în caz de solicitare a substituirii unui paşaport pierdut)
            
(f) Două fotografii recente (certificate de preşedintele comunităţii dacă solicitantul nu le prezintă personal).

Eliberarea paşaportului pentru copii minori 
Copii sub vârsta de 18 ani sunt consideraţi copii minori. Copii minori sub vârsta de 12 ani pot fi incluşi în paşaportul părinţilor sau li se poate elibera propriul lor paşaport cu consimţământul ambilor părinţi.
Este accentuat faptul că copii cu vârsta de peste 12 ani trebuie să obţină propriul paşaport fără probleme. Formularul este completat de către solicitantul minor şi este semnat de ambii părinţi.
Dacă părinţii sunt divorţaţi, este necesar consimţământul ambilor părinţi sau hotărârea unei instanţe specializate în dreptul familiei, cu privire la îngrijirea părintească.

Oficii de eliberare a paşapoartelor
În cadrul descentralizării implementate de către Ministerul Afacerilor Interne, paşapoartele sunt eliberate de administraţia locală, care a fost autorizată în mod special pentru acest scop. Fiecare cetăţean depune cererea pentru eliberarea paşaportului la autoritatea publică locală a districtului în care îşi are reşedinţa. 
Departamentul înregistrare civilă şi migraţie se ocupă de cererile în care apare o problemă juridică sau de alt tip. Mai mult decât atât, acesta eliberează paşapoarte cetăţenilor Republicii Cipru care locuiesc peste hotare. Cererile sunt transmise Departamentului prin intermediul autorităţilor consulare ale Republicii Cipru.

Oficiile de eliberare a documentelor de călătorie şi a paşapoartelor noi pentru înlocuirea documentelor pierdute
Documentele de călătorie şi paşapoartele noi pentru substituirea celor pierdute sunt eliberate doar de către Departamentul înregistrare civilă şi migraţie.

Taxele
Taxele sunt achitate în numerar la prezentarea cererii şi este primită o chitanţă relevantă, după cum urmează:
                    1. Paşapoarte - 70 Euro
                     2. Substituirea paşapoartelor pierdute - 140 Euro

Sistemul de sănătate

Asistenţa medicală este oferită prin intermediul serviciilor medicale de stat şi celor private. Serviciile medicale de stat pot fi utilizate de oricine alege să fie tratat la o instituţie medicală publică. Serviciile medicale de stat oferă tratament gratuit sau la preţ redus pentru anumite categorii de persoane. Informaţii detaliate pot fi obţinute de la Ministerul Sănătăţii.

Asistenţa medicală urgentă este oferită gratuit tuturor persoanelor aduse la secţiile de accidente şi urgenţă ale spitalelor de stat. Fiecare oraş are un spital cu o secţie de accidente şi urgenţă. 
Persoanele care optează pentru sectorul privat, acoperă costurile de sine stătător. Anumite grupuri de populaţie au acoperire medicală prin intermediul fondurilor de asigurare ale sindicatelor sau patronatelor, care oferă acoperire integrală sau parţială a costurilor medicale pentru membri. Mulţi medici gestionează centre proprii de chirurgie. În plus, mulţi medici activează la centre de sănătate municipale şi oferă o gamă largă de servicii medicale de toate specialităţile (inclusiv stomatologie şi oftalmologie) şi alte servicii relevante de genul analizelor de laborator, radiologie şi pedichiură, etc.

Toate districtele au în prezent un spital nou, cel mai nou fiind în districtul Nicosia. Medicina terţiară, în special, a trecut printr-o dezvoltare semnificativă în ultimii ani şi, în rezultat, pacienţii care înainte erau trimişi peste hotare să primească tratament, acum sunt trataţi în Cipru. Dimensiunea ţării oferă acces uşor şi rapid la centrele medicale.

Cetăţenii europeni, care au reşedinţă temporară în Cipru, au dreptul la asistenţă medicală elementară în spitalele de stat, cu condiţia că posedă Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate. Membrii familiei posesorului cardului vor avea drepturi similare. Formularul de obținere a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate.

Puteţi obţine mai multe informaţii utile pe pagina web a Ministerului Sănătăţii sau prin intermediul unui apel telefonic la Ministerul Sănătăţii (+357 22 400 130) sau de la Departamentul pentru libera circulaţie a pacienţilor (Tel. +357 22 400 115) şi de la Departamentul pentru coordonare generală a afacerilor UE din cadrul Ministerului (Tel. +357 22 400 195).

Numere de telefon utile: Ajutor de urgenţă 112, Spitalul general din Nicosia +357 22 603000, Spitalul general din Limassol +357 25 30 53 33, Spitalul din Larnaca +357 24 800500, Spitalul general din Paphos +357 26 80 31 00. Există mai multe spitale şi centre de sănătate rurale (detalii pot fi găsite pe pagina web a Ministerului Sănătăţii).

Organizaţia de asigurări în medicină (OAM) 
Pe această pagină web puteţi găsi informaţii cu privire la OAM şi progresul în ceea ce priveşte implementarea sistemului naţional de asigurări în medicină (SNAM) în Cipru. De asemenea, puteţi afla noutăţi şi anunţuri referitoare la OAM, cadrul legislativ aplicabil, precum şi anunţuri referitoare la posturi vacante şi tendere.

Polița de asigurare de sănătate

Urmează să fie prezentate la cel mai apropiat spital sau centru de sănătate. 
ATENŢIE: Orice persoană care, cu scopul de a obţine o poliță medicală fie pentru sine, fie pentru altă persoană, în cunoştinţă de cauză sau din neglijenţă, face o declaraţie falsă sau un demers fals sau prezintă un document sau informaţii care sunt false în vreun aspect semnificativ, va fi vinovată de infracţiune şi i se va aplica o amendă sau va fi supusă unei perioade de detenţie nu mai mare de şase luni, sau va fi supusă ambelor pedepse menţionate.

Cererile care nu vor fi însoţite de documentele necesare nu vor fi acceptate şi vor fi respinse. 

1. De regulă, polițele medicale personale sunt eliberate cetăţenilor Republicii Cipru şi cetăţenilor UE care au reşedinţă permanentă în Cipru. 
Polița medicală poate fi solicitată dacă persoana:
     a)  a contribuit la sistemul de asigurări sociale pentru o perioadă minimă de trei ani. Sunt incluse perioade de     asigurare asimilate și
     b) la data depunerii cererii pentru prestații de asistență medicală, a prezentat o declarație fiscală privind impozitul pe venit în conformitate cu articolul 5 din Legea privind impozitarea și colectarea impozitelor.

2. Polița medicală de tip A (asistenţă medicală gratuită) este eliberată următoarelor categorii de persoane:

 • Persoanele care nu au pe nimeni la întreţinere, venitul anual al cărora nu depăşeşte suma de 15.400 Euro.
 • Membrii familiilor, venitul anual al cărora nu depăşeşte suma de 30.750,00 Euro, plus 1.700, pentru fiecare copil întreţinut.
 • Membrii familiilor cu patru sau mai mulţi copii.
 • Persoane incluse în tabelul 1 partea III al Regulamentului 3.
 • Persoanele care suferă de anumite boli cronice, menționate în tabelul 6 partea 1(A) al Regulamentului 8.
 • Persoanele care suferă de anumite boli cronice, menționate în tabelul 6 partea 1(B) al Regulamentului 8, ale căror venit anual al familiei nu depășește 150,000.000 Euro

3. Documentele de suport necesare:
Formularul de solicitare a poliței de asigurare medicală
   
        a) Pentru familiile mari cu patru sau mai mulţi copii: 
                        - Fotocopie a unui act de identitate a familiei sau
                        - Certificat de la altă autoritate competentă. 
           
            b
) Pentru certificarea venitului:

 • Certificat de la angajat cu privire la venitul actual lunar / săptămânal (pentru angajaţi şi pensionari care continuă să fie angajaţi în câmpul muncii).
 • Copie a chitanţelor de plată a contribuţiilor de asigurare socială pentru ultimul trimestru (pentru cei care desfăşoară activităţi independente şi pentru pensionarii care continuă să lucreze desfăşurând activităţi independente).
 • Certificarea pensiei brute pentru pensionari de la Departamentului asigurării sociale şi de la Fondul de pensii, în caz dacă primesc pensie şi de la angajator sau din altă sursă.
 • Copia ultimei notificări de plată a impozitului pe venit.
 • Copia ultimului formular de declaraţie a veniturilor.
 • Copia înregistrărilor de asigurare şi certificatului de şomer de la Departamentul de asigurări sociale (pentru şomeri).

            c) Alte certificate:

 • Certificat medical (dacă solicitantul suferă de o boală cronică căreia nu-i sunt aplicabile criteriile de venit).
 • Certificat de divorţ pentru persoanele divorţate.
 • Certificatul de primire a asistenţei publice (pentru cei care primesc prestaţii de la Departamentul serviciilor de bunăstare socială).
 • Certificatul de înregistrare pentru solicitanţii care sunt studenţi la zi.

Sistemul social

Organizarea generală 
Contribuţiile şi indemnizaţiile sunt proproţionale, calculate ca procentaj din câştigul celor asiguraţi. Particularitatea principală este prevederea de majorare sistematică a indemnizaţiilor de asigurare şi reajustarea lor în funcţie de salarii şi câştiguri şi în funcţie de costul de trai.

Schema de asigurări sociale oferă acoperire obligatorie pentru toate persoanele angajate în câmpul muncii în Cipru. Cei asiguraţi în cadrul schemei sunt clasificaţi în trei categorii: personalul salariat, persoane care desfăşoară activităţi independente şi persoane care achită contribuţii în mod voluntar. Contribuţiile personalului salariat sunt calculate în baza salariilor lor până la un anumit plafon. Pentru angajaţi, contribuţiile formează 20,2% dintre care angajatorul achită 7,8% și angajut 7,8%, restul de 4,6% sunt achitate din bugetul de stat.

Pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente. contribuţiile sunt calculate în funcţie de venitul lor, care este determinat în baza ocupaţiei şi locului lor de muncă. Persoanele care desfăşoară activităţi independente plătesc o contribuţie de 14,6% din salariu, iar statul plăteşte 4,6%. Contribuţia voluntară pentru cei ce se află în Cipru reprezintă 14.6% din câştigul faţă de care ei sunt asiguraţi, 13% fiind plătite de persoana asigurată şi 4,1% - de stat.

În cadrul schemei de asigurare sociale se oferă indemnizaţii la căsătorie, indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii în caz de boală, indemnizaţii pentru şomaj, indemnizaţii de urmaş, indemnizaţii pentru dizabilitate, indemnizaţii pentru orfani, pensie pentru limită de vârstă, indemnizaţii de părinte solitar, indemnizaţii în caz de deces, indemnizaţii în caz de accidente la locul de muncă şi indemnizaţii pentru cazuri de boli profesionale. De asemenea, în cadrul schemei se oferă asistenţă medicală şi medicamente gratuite pentru cei care au dreptul le pensie de invaliditate şi cei care au suferit o traumă psihologică în urma unui accident la locul de muncă sau a unei boli profesionale.
Personalul salariat are dreptul la toate indemnizaţiile menţionate mai sus, pe când cei care desfăşoară activităţi independente nu au dreptul la indemnizaţii pentru şomeri sau pentru accidente la locul de muncă. Persoanele care contribuie în mod voluntar au dreptul doar la indemnizaţii pentru căsătorie, indemnizaţii pentru copii, indemnizaţii de urmaş, pensie pentru limita de vârstă, indemnizaţii pentru părinţi solitari, indemnizaţii de orfan şi indemnizaţii în caz de deces. Persoanele care contribuie în mod voluntar, angajaţi de un patron cipriot peste hotare, au dreptul la toate indemnizaţiile la care are dreptul personalul salariat, cu excepţia indemnizaţiilor pentru accidente la locul de muncă.

Pentru detalii, contactaţi Serviciile de asigurare socială (Tel. +357 22 40 16 00 sau prin intermediul paginii web).

Asigurare pentru caz de boală

Îndemnizaţia pentru caz de boală se achită conform următoarelor condiţii:
Îndemnizaţiile pentru caz de boală se plătesc pentru angajaţii asiguraţi şi persoanele care desfăşoară activităţi independente şi persoanelor care lucrează peste hotare pentru angajatori ciprioţi şi contribuie în mod voluntar.

 • persoana asigurată trebuie să fie incapabilă să lucreze din cauza bolii şi să nu primească suma totală a salariului de la angajator pe parcursul acestei perioade de boală
 • cel puţin 26 de săptămâni trebuie să fi trecut din ziua când persoana a devenit asigurată până la ziua când a devenit inapt de muncă şi în acea perioadă persoana a plătit contribuţii aferente câştigului în sumă de nu mai puţin decât de 26 de ori cât suma câştigurilor de bază asigurabile săptămânale.
 • în anul de cotizare precedent persoanei i-au fost plătite sau creditate câştiguri asigurabile în sumă de cel puţin 20 de ori cât suma câştigurilor de bază asigurabile săptămânale

Îndemnizaţia pentru caz de boală se plăteşte pentru cel puţin 156 zile lucrătoare în fiecare perioadă de întrerupere a muncii. Plata îndemnizaţiei poate fi extinsă pentru alte 156 zile lucrătoare în aceeaşi perioade de întrerupere a muncii, dacă persoana asigurată satisface cerinţele de contribuţie pentru o pensie de invaliditate, dar nu se aşteaptă ca să fie permanent inaptă de muncă.
Suma îndemnizaţiei este determinată în baza câştigurilor asigurabile medii plătite şi creditate săptămânal pe parcursul anului precedent de cotizare.
Pentru a primi îndemnizaţia în caz de boală, persoana asigurată trebuie să prezinte o cerere într-un formular special, care poate fi primit de la orice lucrător social şi de pe pagina web a Serviciilor de asigurare socială. Cererea trebuie să fie însoţită de un certificat medical şi trebuie prezentată timp de 21 de zile de la data când persoana a devenit inaptă de muncă.

Îndemnizaţie de maternitate

Îndemnizaţia de maternitate este plătită femeilor însărcinate angajate în câmpul muncii, femeilor însărcinate care desfăşoară activităţi independente şi femeilor angajate care lucrează peste hotare pentru patroni ciprioţi şi contribuie în mod voluntar, precum şi oricărei femei care adoptă un copil cu vârsta sub 12 ani sau soţul căreia adoptă un astfel de copil.

Condiţiile:
         
1. femeia asigurată trebuie să fie în concediu de maternitate şi să nu primească suma integrală a salariului de la angajatorul său 
          2. 
cel puţin 26 săptămâni trebuie să fi trecut din ziua când femeia a devenit asigurată până în săptămâna când a început concediul de maternitate 
          3. în anul de cotizare precedent femeii i-au fost plătite sau creditate câştiguri asigurabile în sumă de cel puţin 20 de ori cât suma câştigurilor de bază asigurabile săptămânale.

O femeie însărcinată are dreptul la indemnizaţie de maternitate timp de 18 săptămâni, începând cu orice săptămână între a şasea şi a doua săptămână înainte de săptămâna în care se aşteaptă naşterea copilului. Dacă naşterea are loc mai târziu de săptămâna în care era aşteptată, perioada de 18 săptămâni este majorată în mod corespunzător. Dacă cererea este prezentată după naştere, perioada de 18 săptămâni este fixată în baza datei de naştere, în loc de data aşteptată a naşterii.

În caz de adopţie, femeia asigurată are dreptul la indemnizaţii de maternitate pe o durată de 14 săptămâni, începând cu săptămâna adopţiei.

Suma indemnizaţiei de maternitate este determinată în baza câştigurilor asigurabile medii ale femeii asigurate plătite şi creditate săptămânal pe parcursul anului precedent de cotizare. Indemnizaţia de maternitate constă dintr-o indemnizaţie de bază şi o indemnizaţie suplimentară.

Pentru a primi indemnizaţia de maternitate, femeia asigurată trebuie să prezinte o cerere într-un formular special, care poate fi primit de la orice lucrător social şi de pe pagina web a Serviciilor de asigurare socială.

Îndemnizaţia pentru căsătorie
​​​​​Î
ndemnizaţia pentru căsătorie este plătită celor doi soţi, fiecare din ei primind 50%, indiferent de categoria lor de asigurare.

Condiţiile care reglementează plata indemnizaţiei pentru căsătorie sunt următoarele:

 • Căsătoria.
 • Cel puţin 26 de săptămâni trebuie să fi trecut din data asigurării mirelui sau miresei până la data căsătoriei şi pe parcursul acelei perioade mireasa sau mirele au plătit contribuţii conform câştigurilor, care în total reprezintă nu mai puţin de 26 de ori cât suma săptămânală a plăţilor de asigurare de bază.
 • Mirele sau mireasa a plătit asigurarea sau are credite de asigurare din cotizaţiile pentru anul precedent, care în total reprezintă nu mai puţin decât de 20 de ori cât suma săptămânală a plăţilor de asigurare de bază.

Cererea trebuie depusă timp de doisprezece luni de la data căsătoriei.

Îndemnizaţii pentru copii 
Îndemnizaţia pentru copil îi este plătită mamei dacă ea sau soţul sunt asiguraţi, indiferent de categoria de asigurate (personal angajat, desfăşurare de activităţi independente, contribuire în mod voluntar).

Condiţiile care reglementează plata indemnizaţiei pentru copil sunt următoarele:

 • Naşterea unui copil. Indemnizaţia pentru copil este plătită pentru naşterea unui copil viu sau a unui copil mort la naştere, după o sarcină de cel puţin 28 de săptămâni.
 • Cel puţin 26 de săptămâni trebuie să fi trecut din data asigurării solicitantei sau soţului ei până la data naşterii şi pe parcursul acelei perioade solicitanta sau soţul ei au plătit contribuţii conform câştigurilor, care în total reprezintă nu mai puţin de 26 de ori cât suma săptămânală a plăţilor de asigurare de bază.
 • Solicitanta sau soţul ei a plătit asigurarea sau are credite de asigurare din cotizaţiile pentru anul precedent, care în total reprezintă nu mai puţin decât de 20 de ori cât suma săptămânală a plăţilor de asigurare de bază.

Cererea trebuie depusă timp de doisprezece luni de la ziua naşterii.

Îndemnizaţiile de şomaj
Îndemnizaţiile de şomaj sunt plătite persoanelor asigurate care au fost angajate în câmpul muncii şi persoanelor ce contribuie în mod voluntar, care au lucrat peste hotare pentru un angajator cipriot. Persoanele asigurate cu vârsta sub 16 ani şi peste 63 de ani nu au dreptul la indemnizaţia de şomaj. 
O persoană asigurată poate solicita îndemnizaţia pentru şomaj atunci cînd nu este angajată, este aptă de muncă şi doreşte să accepte o angajare potrivită.

Persoana nu este considerată şomer:

 • când este inapt de muncă din cauza unei boli
 • în zile de duminică
 • când este în concediu
 • în zilele când lucrează la un loc suplimentar de muncă, pe care-l cumula cu fostul loc de muncă de bază şi de la care obţine câştig în sumă de cel puţin 1/12 din suma de bază asigurabilă de bază.
 • în orice zi pentru care angajatorul îi plăteşte

Condiţiile:

 • cel puţin 26 de săptămâni trebuie să fi trecut din ziua când persoana a devenit asigurată până la ziua când a devenit şomer şi în acea perioadă persoana a plătit contribuţii aferente câştigului în sumă de nu mai puţin decât de 26 de ori cât suma câştigurilor de bază asigurabile săptămânale.
 • persoana trebuie să fi plătit sau să i se fi creditat câştiguri asigurabile în anul precedent de cotizaţie, în sumă de cel puţin 20 de ori cât suma săptămânală asigurabilă de bază.

Când o persoană angajată devine şomer, îndemnizaţia de şomer este plătită începând cu a patra zi de şomaj. În caz de persoană care contribuţia în mod voluntar, care lucra peste hotare pentru un angajator cipriot, îndemnizaţia este plătibilă după primele 30 de zile de şomaj. Îndemnizaţia este plătibilă pentru cel puţin 156 zile lucrătoare în fiecare perioadă de întrerupere a muncii.

Îndemnizaţia de şomaj constă dintr-o compensaţie de bază şi o compensaţie suplimentară. Pentru a solicita indemnizaţia, şomerul trebuie să se prezinte personal la cel mai apropiat oficiu de asigurare socială şi să semneze în registrul de şomaj. Trebuie să vină sistematic să semneze în registru în zilele stabilite de către oficiul de asigurare socială.

Şomerul pierde dreptul la îndemnizaţia de şomaj pentru până la şase săptămâni dacă:

 • era vinovat pentru pierderea locului de muncă sau şi-a dat demisia voluntar, fără un motiv justificat
 • refuză sau nu trimite cereri pentru locurile vacante potrivite sau nu acceptă oferte de muncă potrivite
 • nu profită de o oportunitate de angajare potrivită
 • refuză sau neglijează, nemotivat, respectarea instrucţiunilor stabilite de directorul serviciilor de asigurări sociale cu privire la frecventarea unor cursuri de instruire profesională

Detalii privind drepturile sociale în Republica Cipru aici.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) este un pas esenţial în direcţia simplificării diferitelor noastre sistemelor de asistenţă medicală. Fiind introdus în 2004, cardul facilitează semnificativ accesul la asistenţa medicală pentru cetăţenii UE care călătoresc în alte state-membre. Mai mult decât atât, el garantează o rambursare rapidă şi simplificată a cheltuielilor suferite la nivel local sau la scurt timp după reîntoarcerea la locul de reşedinţă. Începând cu 1 ianuarie 2006, Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este eliberat şi recunoscut de către toate ţările interesate şi înlocuieşte formularele de hârtie folosite anterior, ca de exemplu bine cunoscutul formular E 111.

Cine are dreptul la CEASS?
Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este eliberat:

 • cetăţenilor UE
 • cetăţeni ai Zonei Economice Europene (ZEE)
 • cetăţenilor elveţieni
 • membrii familiilor persoanelor menţionate mai sus, indiferent de cetăţenia lor
 • cetăţeni ai altor ţări, care sunt incluşi într-un sistem de securitate socială din una din ţările membre ale UE, ZEE sau Elveţia

CEASS trebuie solicitat de la instituţiile naţionale de asigurări în medicină din ţara persoanei, înainte de a pleca într-o altă ţară UE. Tuturor cetăţenilor UE li se recomandă insistent să poarte Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate când călătoresc în alte ţări.

Beneficiile 
Chiar dacă scopul principal al Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate este de a asigura accesul uşor la serviciile medicale pe durata unei şederi temporare într.o altă ţară, el mai oferă o serie de beneficii suplimentare prestatorilor de servicii medicale, pacienţilor şi instituţiilor de asigurare în aceeaşi măsură. Avantajele principale ale CEASS pot fi rezumate în următoarele:

 • acces facilitat la asistenţa medicală peste hotare
 • rambursare uşoară şi rapidă a cheltuielilor
 • securitatea datelor
 • încredere sporită
 • mai puţină administrare
 • simplitate - proceduri mai simple şi mai rapide pentru obţinerea asistenţei medicale

În linii generale, acest "smart card" (card isteţ) conţine doar informaţii de bază, ca numele şi prenumele posesorului şi data naşterii, fără detalii medicale. Este simplu de utilizat şi uşor de recunoscut. Mai mult decât atât, informaţiile sunt prezentate într-o formă standard, astfel încât să poată fi citite indiferent de limbă.

Ce reprezintă un "smart card"?
Un "smart card" este un card de plastic, de buzunar, are arată similar unor carduri bancare sau de credit obişnuite. "Smart cardurile" au un mic cip de aur în faţă. Când sunt introduse într-un dispozitiv special care le citeşte, cipul creează contact cu conectorii electrici ce pot citi informaţiile de pe chip şi înregistra informaţii pe el.

Ce informaţii sunt salvate pe cardul meu de sănătate?
Unicele date personale pe Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate sunt numele şi prenumele, numărul personal de identificare şi data naşterii. Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate nu conţine date medicale.

Unde este acceptat cardul meu de sănătate?
CEASS poate fi utilizat pentru a beneficia de orice tip de servicii medicale, fie la medic generalist, la spital sau la farmacie. Statele membre UE sunt responsabile pentru introducerea şi diseminarea cardurilor de sănătate, dar şi pentru prestarea dispozitivelor necesare pentru citirea cardurilor.

Utilizarea Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate peste hotare
Este important de menţionat că acest card de asigurare medicală nu prevede cazurile când pacientul decide în mod intenţionat să beneficieze de tratament medical peste hotare. De fapt ea este destinată să asigure persoanele care călătoresc în alte ţări pentru o perioadă limitată de timp şi de aceea acoperă asistenţa medicală care devine necesară pe parcursul unei şederi pe teritoriul unui alt stat membru. Când apare necesitatea de a accesa serviciile medicale, tratamentul va fi acordat conform regulilor respectivei ţări (de exemplu dacă asistenţa medicală este gratuită în acel stat membru, pacientul care se află în vizită de asemenea va avea dreptul la asistenţă medicală când îşi va prezenta Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate).

Certificatul de substituire temporară
În caz dacă persoana care are nevoie de asistenţă medicală nu are la ea Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, poate prezenta, ca alternativă, un certificat de substituire temporară, care poate fi trimis cu uşurinţă prin fax sau e-mail de către instituţia naţională de asigurări în medicină. Acest certificat este echivalent CEASS-ului şi oferă pacientului dreptul la acelaşi tratament şi rambursarea indemnizaţiilor.

Modelul Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate
Modelul Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate este identic în toate statele membre şi poartă simbolul UE. Există două varietăţi a înfăţişării lui:
        1. modelul standard UE plasat pe partea din faţă a cardului - lăsând reversul liber pentru conţinutul ales de respectivul stat membru;
        2. modelul standard UE plasat pe partea din spate a cardului - în acest caz statul membru plasează CEASS pe partea din spate a cardului de sănătate naţional sau regional existent.

Fiecare stat membru poate opta pentru una din variantele posibile atunci când eliberează cardul de sănătate.

Pensiile

Pensiile pentru limită de vârstă
Toate persoanele asigurate, indiferent de categoria de asigurare, adică dacă sunt salariaţi, desfăşoară activităţi independente sau contribuie în mod voluntar, au dreptul la o pensie pentru limita de vârstă. 
 
Condiţiile care reglementează plata pensiei pentru limită de vârstă sunt următoarele:

 1. Persoana asigurată a atins vârsta de 65 de ani
 2. au trecut 3 ani de la data asigurării până la data atingerii vârstei de pensionare şi în acea perioadă au fost plătite contribuţii pe partea minimă de câştiguri asigurabile, care în total reprezintă nu mai puţin de 156 ori cât suma săptămânală a contribuţiilor de asigurare de bază
 3. Are o sumă medie săptămânală a plăţilor sau creditelor de asigurare aferente părţii minime de câştiguri asigurate egală cu cel puţin 25% din suma săptămânală

Conform unor condiţii anumite, persoana asigurată are dreptul de a primi pensia de vârstă odată cu atingerea vârstei de 63 de ani.

Pensia socială 
    
Pensia socială poate fi plătită persoanelor care:

 1. Au atins vârsta de 65 de ani
 2. La atingerea vârstei respective sau ulterior, satisfac cerinţele de reşedinţă
 3. Nu au dreptul la o pensie din alte surse sau la o plată similară, sumă lunară a căreia este egală cu sau mai mare de suma lunară a pensiei sociale

Pensia de invaliditate 
Personalul salariat, persoanele ce desfăşoară activităţi independente şi cele care contribuie în mod voluntar fiind angajate la un patron cipriot peste hotare care sunt asigurate, care nu au ajuns vârsta de 63 de ani, ai dreptul la o pensie de invaliditate.

Pensia pentru decesul soţului
Soţul văduv al unei persoane salariate, care a decedat într-un accident la locul de muncă sau din cauza unei boli profesionale are dreptul la pensie pentru decesul soţului/soţiei. În circumstanţe excepţionale, soţul văduv sau soţia văduvă a unei persoane salariate, care a decedat într-un accident la locul de muncă sau din cauza unei boli profesionale are dreptul la pensie pentru decesul soţului/soţiei.

Pensia de urmaş
Văduvul(a) persoanelor asigurate, indiferent de categoria de asigurare, adică dacă este salariat, desfăşoară activităţi independente sau contribuie în mod voluntar, care locuia împreună cu soţul la momentul decesului lui sau, dacă nu locuia împreună, era întreţinut integral sau preponderent de către soţ, au dreptul la pensia pentru supravieţuire. Văduvii femeilor asigurate, care sunt permanent incapabili să se întreţină şi care locuiau împreună cu soţia înainte de decesul acesteia, au dreptul la pensia de urmaş.

Detalii despre sistemul de pensii din Cipru aici.

Formulare electronice

Implementarea prevederilor comunitare cu privire la coordonarea sistemelor de asigurare socială necesită utilizarea unor formulare speciale (formulare E) care au drept scop comunicarea transfrontalieră rapidă şi eficientă între organele de asigurare socială, care implementează prevederile respective. Formularele conţin toate informaţiile necesare pentru determinarea şi demonstrarea dreptului de a beneficia de indemnizaţii.

Cele mai importante serii de formulare sunt următoarele:

 • seria E 100 pentru detaşarea lucrătorilor şi dreptul la indemnizaţii de boală şi de maternitate,
 • seria E 200 pentru calcularea şi plata pensiilor,
 • seria E 300 pentru dreptul la indemnizaţie de şomaj şi
 • seria E 400 pentru dreptul la indemnizaţie pentru copil.

Pentru mai multe detalii contactaţi Serviciul asigurări sociale (Tel. 22 401 772/685) – Oficiul pentru afaceri internaţionale şi UE (pentru coordonarea sistemelor de asigurare socială între statele membre UE) - sau vizitaţi pagina web a Serviciilor de asigurări sociale.

Viaţa şi munca în Cipru: un ghid pentru cetăţenii europeni, care doresc să muncească în Cipru

Viaţa şi munca în Cipru: un ghid pentru cetăţenii europeni, care doresc să muncească în Cipru

Obţinerea cetăţeniei cipriote prin înregistrare
Obţinerea cetăţeniei cipriote prin naturalizare
Renunţarea la cetăţenia Republicii Cipru
Cereri de înregistrare a decesului
Lista taxelor

Obţinerea cetăţeniei cipriote prin înregistrare

 

Înregistrarea minorilor (sub vârsta de 18 ani)
(a) Cererile de înregistrare a minorilor care s-au născut peste hotare după data de 16.08.1960 şi tatăl cărora este cetăţean al Republicii Cipru sau născuţi după data de 11.06.1999 şi mama cărora este cetăţeană a Republicii Cipru sunt prezentate în formularul M.121. Se anexează certificatul de naştere al copilului, buletinul de identitate, paşapoartele şi certificatul de căsătorie al părinţilor. 
(b) Cererile de înregistrare a minorilor care s-au născut în Cipru sau peste hotare după data de 16.08.1960 şi tatăl sau mama cărora a obţinut cetăţenia Republicii Cipru după naşterea lor sau înainte de 11.06.1999 şi mama cărora este cetăţeană a Republicii Cipru sunt prezentate în formularul M.126 de către părintele care este cetăţean al Republicii Cipru. Două fotografii şi certificatul de naştere a minorului, fotocopii a paşapoartelor părinţilor şi acordului părintelui care nu este cetăţean al Republicii Cipru.

Înregistrarea adulţilor (peste vârsta de 18 ani)
(a) Persoanele de origine cipriotă, care s-au născut înainte de 16.08.1960 urmează să prezinte cererea în formularul M. 71 şi să anexeze certificatul lor de naştere. Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de naştere, document(e) valid(e) din Republica Cipru ale tatălui sau bunicului de pe tată, ca de exemplu paşaportul, buletinul de identitate, certificatul de cetăţenie etc. şi o taxă în valoare de CY£ 2,90.
(b) Persoanele de origine cipriotă, indiferent de locul reşedinţei lor, care s-au născut după 16.08.1960 urmează să prezinte cererile în formularul M.123 (în două exemplare) şi să anexeze certificatul lor de naştere. Formularul M.123 în limba greacă .
(c) Persoanele de origine cipriotă, care s-au născut înainte sau după 16.08.1960, care sunt cetăţeni britanici sau cetăţeni a altei ţări a Commonwealth-ului şi care îşi reşedinţa legală pe teritoriul Republicii Cipru de o perioadă de un an pot să depună cerere în formularul M.124 (în două exemplare) şi să anexeze certificatul lor de naştere, certificatul de bună purtare eliberat de poliţie şi o fotocopie a paşaportului lor. Formularul M.124 în limba greacă.

Înregistrarea în rezultatul căsătoriei cu un cetăţean al Republicii Cipru
O persoană, care a atins majoratul şi are capacitate deplină de exerciţiu, care s-a căsătorit cu un cetăţean al Republicii Cipru poate prezenta o cerere în formularul M.125, în două exemplare după împlinire a 3 ani de căsătorie şi trai armonios cu soţul cipriot. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazurile în care cetăţeanul străin a intrat sau stă ilegal în Cipru. Va fi anexat certificatul de căsătorie, certificatul de concubinaj al soţilor, certificatul de naştere a solicitantului, certificatul de bună purtare eliberat de poliţie şi datele personale ale soţului cipriot.

Obţinerea cetăţeniei Republicii Cipru prin naturalizare

Poate fi prezentată o cerere în formularul M.127 de către persoanele care au atins majoratul şi au o capacitate deplină de exerciţiu, care au avut reşedinţa legală în Cipru şi care, pe parcursul ultimilor 8 ani înainte de a depune cererea, au acumulat mai mult de 5 ani de reşedinţă sau mai mult de 7 ani de reşedinţă, dacă sunt sportivi, tehnicieni sportivi sau antrenori sau dacă sunt angajaţi ai unor companii internaţionale sau lucrează pentru angajatori ciprioţi etc. Aceştia urmează să anexeze certificatul de naştere, paşaportul, certificatul de bună purtare eliberat de poliţie, 2 fotografii şi publicarea dintr-un ziar din Cipru, timp de 2 zile consecutive, a intenţiei lor de a aplica pentru naturalizare.

Renunţarea la cetăţenia Republicii Cipru

Cererile de renunţare la cetăţenia Republicii Cipru urmează să fie prezentate în formularul M.130 (în două exemplare), cu anexarea unui certificat sau confirmare a faptului că solicitanţii posedă o altă cetăţenie.

Cereri de înregistrare a decesului

Cererile pentru înregistrarea decesului unui cetăţean al Republicii Cipru, care a decedat peste hotare vor fi prezentate în formularul M.138 de către cea mai apropiată rudă a persoanei decedate, cu anexarea certificatului de deces din ţara în care a avut loc decesul.
NOTĂ: Toate cererile de mai sus urmează să fie semnate în faţa unui judecător sau unui grefier al instanţei de judecată, dacă sunt prezentate din Cipru sau în faţa unui ofiţer consular al Republicii Cipru, dacă sunt expediate din străinătate.

Lista taxelor

 Serviciul

Suma Euro

Timbrul fiscal
Euro

Total Euro

Eliberarea certificatului de naştere la consulat
(Cererea M 121)

20

8,54

28,54

Eliberarea certificatului de înregistrare a minorului
(Cererea M.126)

80,00

8,54

88,54

Eliberarea certificatului de cetăţenie
(Cererea M.71 sau M.72)

20

1,71

21,71

Înregistrarea adulţilor de origine cipriotă născuţi după 16.08.1960
(Cererea M.123)

50

8,54

58,54

Înregistrarea adulţilor de origine cipriotă, cetăţenilor Regatului Unit sau cetăţenilor unei alte ţări a Commonwealth-ului
(Cererea M.124)

80

8,54

88,54

Înregistrarea persoanelor care s-au căsătorit cu un cetăţean al Republicii Cipru
(Cererea M. 125)

300

8,54

308,54

Naturalizarea străinilor
Naturalizarea persoanelor de origine cipriotă
(Cererea M.127)

500

0

500

Renunţarea la naţionalitatea Republicii Cipru
(Cererea M.130)

30,00

8,54

38,54

Înregistrarea decesului unui cetăţean al Republicii Cipru, care a decedat peste hotare
(Cererea M.138)

5,00

0,00

5,00

Pentru mai multe informaţii, contactaţi Departamentul Înregistrare Civilă şi Migraţie: 22804510, 22804511, 22804512, 22804528 şi fax 22804534.
Sau pentru cetăţenii Republicii Moldova:
Consulatul Republicii Moldova în Limassol, Cipru
Str. Stimfalidon
Căsuţa poştală 52001
4060 Limassol
Cipru
Oraşul: Limassol

Telefon: (+357) 25 883512
Fax: (+357) 25 327995
Email: consulmda@yahoo.com
Orele de lucru: 08:30 13:30, 15:00 18:00
Detalii: Consul: D-l Nicolis V. Nicolaides

Ocuparea forţei de muncă în Cipru: privire de ansamblu
Criterii şi proceduri pentru acordarea permisului de muncă străinilor
Categoriile generale de angajare a străinilor
Categorii speciale
Tipuri de angajare
Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor
Contracte de muncă
Timpul de muncă
Concediul anual
Lucrători pe cont propriu
Reprezentarea muncitorilor
Viaţa şi munca în Cipru: un ghid pentru cetăţenii europeni, care doresc să muncească în Cipru

Ocuparea forţei de muncă în Cipru: privire de ansamblu

Departamentul Muncii examinează cererile angajatorilor de încadrare în câmpul muncii a muncitorilor străini, pentru a satisface nevoile urgente pe termen scurt de pe piaţa muncii, în anumite domenii economice şi ocupaţii.
Cererile angajatorului de încadrare în muncă a străinilor se examinează preponderent în conformitate cu criteriile şi procedurile convenite între partenerii sociali şi aprobate de Consiliul de Miniştri. Condiţia de bază pentru acordarea permisului de muncă muncitorilor străini este faptul că postul respectiv nu a fost ocupat de forţa de muncă autohtonă (ciprioţi sau cetăţeni europeni), aceasta urmează să se stabilească în baza unei investigaţii realizate de către autorităţile competente alte Departamentului Muncii.

Mai mult decât atât, la examinarea cererilor de angajare a muncitorilor străini, se va lua în consideraţie decizia comitetului ministerial relevant. Acest comitet a fost creat în baza deciziei nr. 49641 a Consiliului Miniştrilor din 05.12.1999 şi este format din Ministrul Afacerilor Interne, Ministrul Muncii şi Asigurărilor Sociale, Ministrul Justiţiei şi Ordinii Publice, şi Ministrul Comerţului, Industriei şi Turismului.

Pe lângă aceasta, un alt comitet, format din Managerii Generali ai Ministerelor Muncii şi Asigurărilor Sociale, Afacerilor Interne, Justiţiei şi Ordinii Publice, Comerţului, Industriei şi Turismului, precum şi Managerul General al Biroului de Planificare, a fost creat cu scopul de a elabora Planul strategic pentru ocuparea forţei de muncă străine. În sfârşit, politica principală a Departamentul Muncii este să asigure funcţionarea armonioasă a pieţii forţei de muncă şi să asigure tratamentul egal între muncitori autohtoni şi cei străini, în conformitate cu obligaţiile internaţionale asumate de Cipru.

Criterii şi proceduri pentru acordarea permisului de muncă străinilor

La examinarea cererilor pentru acordarea permisului temporar de muncă străinilor, se vor aplica următoarele criterii şi proceduri, care au drept scop satisfacerea necesităţilor urgente de pe piaţa muncii, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, sporirea organizării şi modernizarea tehnologică a mediul de afaceri.

Condiţia de bază pentru acordarea permisului de muncă muncitorilor străini este faptul că pentru postul respectiv nu poate fi găsit un candidat adecvat de pe piaţa autohtonă a forţei de muncă (fie că există o insuficientă de muncitori autohtoni sau aceştia nu doresc să fie în această profesie/sector datorită specificului ocupaţiei sau sectorului, sau din motivul că este un serviciu de noapte), aceasta urmează să se stabilească în baza unei investigaţii realizate de către autorităţile competente alte Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale, după ce patronii interesaţi au publicat postul vacant în presa locală prin intermediul Biroului Muncă al Districtului.

A. Criteriile pentru acordarea permisului de muncă
     
a) Economii şi utilizarea mai bună a forţei de muncă
Dacă în cadrul investigaţiei realizate de către organele competente (Departamentul Muncii, Centrul pentru Productivitate, serviciului Ministerului Comerţului şi Industriei) se constată că din cauza echipamentului tehnic şi tehnologic, metodelor de producţie şi de organizare a activităţii, forţa de muncă nu este utilizată adecvat, permisul de muncă va fi acordat pentru un termen rezonabil de timp, suficient pentru ca compania să realizeze schimbările necesare (cu suportul instituţiilor sus menţionate) pentru a utiliza forţa de muncă mai eficient.

    b) Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru
Dacă compania se confruntă cu probleme serioase în asigurarea condiţiilor de lucru (siguranţa, bunăstarea, sănătatea), permisul de muncă va fi acordat pentru un termen rezonabil de timp, suficient pentru ca compania să realizeze schimbările necesare pentru îmbunătăţire, în baza recomandărilor făcute de către directorul Departamentului Inspectoratul Muncii. Prin aceasta se înţelege că dacă compania are toate premisele în ceea ce priveşte organizarea tehnologică şi condiţiile de lucru, cererile pentru importul forţei de muncă străine vor fi examinate pozitiv.

2. Permisul de muncă nu va fi acordat:

 1. Dacă, în ultimele opt (8) luni, angajatorul a concediat personal în mod excesiv, care puteau cu uşurinţă să fie angajate în secţiunile sau departamentele pentru care se solicită angajarea muncitorilor străini. Prin aceasta se înţelege că această prevedere nu va fi aplicată în cazul excepţionale, mai ales atunci când patronul a re-angajat personalul concediat mai devreme de opt (8) luni.
 1. Dacă, pe parcursul ultimelor doisprezece (12) luni, patronul a suspendat activitatea. Se admit excepţii în cazurile prevăzute în contractele colective de muncă (industria hotelieră, industria textilă, de producere a încălţămintei şi valizelor) şi de asemenea în cazurile când activitatea a fost suspendată din cauza forţei majore sau altor circumstanţe neprevăzute.
 1. Dacă condiţiile de lucru nu sunt adecvate, cu excepţia cazului în care importul de muncitori străini are drept scop crearea condiţiilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi pentru a îndeplini recomandările Departamentului pentru Inspecţia Muncii al Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale, după cum este prevăzut în alin. 1(b) de mai sus.
 1. Dacă angajatorul nu respectă contractul colectiv de muncă relevant sau nu îndeplineşte acordurile respective de ramură.
 1. Condiţiile de lucru care sunt prevăzute în către contractul colectiv muncă (la nivel de companie sau sector) pentru personalul autohton se vor aplica şi în cazul angajării personalului străin. Prin aceasta se înţelege că în cazul încălcării condiţiilor contractuale, permisul va fi retras.
 2. Angajatorul trebuie să fie o companie înregistrată oficial (cu excepţia gospodăriilor agricole şi zootehnice), aptă să-şi îndeplinească obligaţiile.
 3. În cazurile când se va recomanda acordarea permisul de muncă muncitorilor străini care dispun de abilităţi şi cunoştinţe speciale, de care nu dispun cetăţenii ciprioţi, angajatorul va fi obligat să numească un cipriot care va fi instruit în acel domeniu în perioada de angajare a persoanei străine cu condiţia că un astfel de cipriot este disponibil.
 1. Remunerarea şi condiţiile de angajare
  Drepturile/obligaţiile muncitorilor străini Cu scopul îndeplinirii obligaţiilor internaţionale asumate de Cipru, precum şi a evitării importului de forţă de muncă ieftină, care ar putea afecta forţa de muncă autohtonă, următoarele prevederi se vor aplica:
        - Toate prevederile din legislaţia muncii şi din alte acte legislative relevante.
       - Remunerarea şi acordarea beneficiilor muncitorilor străini vor corespunde celor prevăzute pentru muncitorii ciprioţi în contractele colective de muncă în sectorul dat.
     - Costurile de transportare a muncitorilor străini din ţara lor de origine vor fi suportate exclusiv de către angajator.
     - Patronii vor asigura muncitorilor străini cu o asigurare medicală specială. Asigurarea medicală specială va acoperi costurile medicale aferente tratamentului clinic sau spitalicesc a muncitorilor străini (costurile medicale).

     C. Condiţii speciale

 1. În caz de grevă, muncitorilor străini nu li se va permite să muncească în timpul grevei.
 2. În caz de surplus sau de suspendare a activităţii, muncitori străini vor fi concediaţi în primul rând.
 3. Patronul este responsabil să asigure cazare în condiţii acceptabile şi facilităţi de bază muncitori străini şi va avea dreptul să deducă până la 10% din salariul muncitorilor pentru a acoperi costurile de cazare. Dacă angajatorul nu asigură alimentarea muncitorilor, atunci locul de cazare trebuie să fie echipat cu bucătărie. Dacă angajatorul oferă alimentare gratuită, el are dreptul să deducă până la 15% din salariul muncitorilor.
 4. Nici un alt tip de reţineri din salariul muncitorilor străini nu se vor permite cu excepţia celor prevăzute de codul muncii sau alte acte legislative ale Ciprului sau condiţiile procedurii specificate în prezentul document.
 5. Nu se vor permite nici un alt tip de reţineri din salariul muncitorilor străini pentru achitarea taxelor către intermediari.
 6. Muncitorii străini se vor bucura de aceleaşi drepturi ca şi muncitorii ciprioţi, cu excepţia drepturilor de a schimba angajatorul/locul de muncă/specialitatea pentru care ar fi necesar un permis de la autorităţile competente.
 7. Muncitorii străini au dreptul să aleagă să adere la anumite uniuni. Muncitorii străini trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile faţă de sindicate. În acest scop, angajatorul va oferi toate facilităţile necesare pentru reţinerea şi achitarea sumei corespunzătoare către sindicate, sumă va fi egală cu 1% din salariul muncitorului. Prin aceasta se înţelege că aplicarea acestui acord nu va servi drept precedent pentru muncitorii ciprioţi.
 1. Aplicarea, monitorizarea şi controlul
 1. Aplicarea şi controlul prevederilor din alin. A, B şi C ţin de competenţa Ministrului Muncii şi Asigurărilor Sociale şi Departamentului de Imigraţiei din cadrul Ministerului de Interne. Ambele instituţii vor coopera cu sindicatele şi patronatele.
 2. Pentru a asigura un nivel mai bun de control şi monitorizare a situaţiei privind permisele de lucru acordate, instituţiile competente - Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale va organiza deliberări cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor.
 3. În cazul încălcării de către angajator a criteriilor/termenilor sus menţionate, permisele de muncă acordate străinilor vor fi anulate şi în viitor alte permise de muncă pentru străini nu se vor mai acorda angajatorului dat.

Categoriile generale de angajare a străinilor

Eliberarea permisului de intrare şi de muncă
Cererile pentru acordarea permisului de intrare şi de muncă în categoriile generale de angajare se depun la Departamentul Înregistrare Civilă şi Migraţie de către angajatorul în cauză, prin intermediul secţiilor locale ale Departamentului de Imigrare din cadrul Poliţiei şi cu condiţia că muncitorii străini se află peste hotarele ţării. La cerere se anexează contractul de muncă cu ştampila Departamentului Muncii al Ministerului Muncii şi Asigurărilor Sociale. Ministerul în cauză are competenţa de a investiga dacă pentru profesia sau serviciul dat nu există ciprioţi disponibili sau calificaţi şi după aceea să facă o recomandare privind angajarea străinilor. Mai departe, cererile sunt transmise în Departamentul Înregistrare Civilă şi Migraţie, iar după examinarea acestora şi constatarea lipsei oricăror impedimente pentru intrarea străinilor în ţară, se eliberează permisul de intrare şi de muncă.

Actele ce trebuie prezentate:

 1. Cerere pe formularul M.58 şi M.64
 2. Copia paşaportului străinului
 3. Cazier juridic fără anticedente penale al străinului
 4. Certificatele medicale ale străinului
 5. Garanţie bancară, în funcţie de ţara de origine a străinului, care să acopere costurile aferente unei eventuale repatrieri, valabile pentru o perioadă de şase luni după expirarea contractului de muncă.
 6. Contractul de muncă, cu ştampila Departamentului Muncii al Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale şi ştampila Registrului Veniturilor din timbre fiscale.
 7. Taxă în valoare de 20 Euro pentru depunerea cererii.

Prelungirea permisului de şedere şi de muncă 
Pentru reînnoirea permisului temporar de şedere şi de muncă al străinilor este necesar să se depună o cerere pe formularul M61 la secţia regională a Oficiului pentru Străini şi Imigrare al Poliţiei şi să se achite taxa desemnată. Până la depunerea cererii, străinul trebuie să se înregistreze la secţia regională a Oficiului pentru Străini şi Imigrare al Poliţiei. Pentru a înregistra paşaportul străinului, trebuie să se anexeze trei copii ale paşaportului şi să se achite o taxă desemnată.

Categorii speciale

ANGAJAREA ÎNGRIJITORILOR LA DOMICILIU ÎN CIPRU
Conform criteriilor definite de Consiliului Miniştrilor, angajarea îngrijitorilor străini la domiciliu se permite în următoarele cazuri:

 1. Familiile în care ambii soţi lucrează şi plătesc contribuţii la Fondul de Asigurări Sociale, şi au copii cu vârsta sub 12 au voie să angajeze îngrijitori la domiciliu.
 2. Dacă familia are un venit anual declarat mai mare de 30 000 de lire cipriote.
 3. Dacă femeile străine vor avea grijă de bătrâni, persoane cu dizabilităţi, persoane cu necesităţi speciale sau persoane care suferă de boli severe şi sunt incapabile să-şi poate de grijă.

  Actele ce trebuie prezentate:
 • Cerere pe formularul M 58.
 • Copia paşaportului străinului
 • Contractul de muncă cu ştampila Registrului Veniturilor din timbre fiscale (4,5 lire cipriote pentru fiecare an de angajare)
 • Garanţie bancare în sumă de 200-500 lire cipriote, în funcţie de ţara de origine a străinului, care să acopere costurile aferente unei eventuale repatrieri, valabile pentru o perioadă de şase luni după expirarea contractului de muncă.
 • Certificate de naştere ale copiilor solicitantului (angajatorului), dacă este cazul.
 • Certificat eliberat de către Departamentul Asigurări Sociale precum că ambii părinţi (solicitanţi) lucrează şi plătesc contribuţii sociale, dacă este cazul.
 • Certificat eliberat de către Departamentul Fiscal precum că venitul anual al familiei care depune cererea depăşeşte 30.000 de lire cipriote. dacă este cazul.
 • Certificate medicale şi alte documente care atestă incapacitatea persoanelor de a-şi purta de grijă, dacă este cazul.
 • Documente cu informaţii privind pensia, data naşterii, etc. a pensionarilor şi bătrânilor, dacă este cazul.

Cererile pentru acordarea permisului de intrare şi de muncă în categoriile generale de angajare se depun la Departamentul Înregistrare Civilă şi Migraţie de către angajatorul în cauză, prin intermediul secţiilor locale ale Departamentului de Imigrare din cadrul Poliţiei şi cu condiţia că muncitorii străini se află peste hotarele ţării. La cerere se anexează contractul de muncă.

Prelungirea permisului de şedere şi de muncă
Pentru reînnoirea permisului temporar de şedere şi de muncă al străinilor este necesar să se depună o cerere pe formularul M61 la secţia regională a Oficiului pentru Străini şi Imigrare al Poliţiei şi să se achite o taxă 20 lire cipriote. Până la depunerea cererii, străinul trebuie să se înregistreze la secţia regională a Oficiului pentru Străini şi Imigrare al Poliţiei. Pentru a înregistra paşaportul străinului, trebuie să se anexeze trei copii ale paşaportului şi să se achite o taxă de 20 lire cipriote.

Pentru detalii privind angajarea persoanelor din state terțe și actele necesare accesează aici.

ELIBERAREA ŞI PRELUNGIREA PERMISULUI TEMPORAR DE ŞEDERE A RESORTISANŢILOR DIN ŢĂRILE TERŢE CARE SUNT ANGAJAŢI DE CĂTRE COMPANIILE/ÎNTREPRINDERILE CU CAPITAL STRĂIN
Clasificarea muncitorilor
Companiile eligibile care îndeplinesc condiţiile de mai sus pot angaja resortisanţi din ţările terţe pentru următoarele posturi. Companiile nu trebuie să-şi asume angajamentul de a angaja resortisanţi din ţările terţe pentru posturile indicate mai jos până a obţine permisul temporar de şedere şi de muncă de la Departamentul Înregistrări Civile şi Migraţie (DÎCM). În cazul încălcării acestor reguli, DÎCM nu este responsabil să asigure respectarea următoarelor prevederi.
       
(a) Directori Executivi - termenul "Directori Executivi" include resortisanţi din ţările terţe înregistraţi ca:
                   • Directori sau Parteneri de Consultanţă (în Registrul Companiilor)
                   
• Manageri Generali ai sucursalelor şi filialelor companiilor străine
                   
• Manageri de Departament
- Maximum cinci (5) astfel de executivi străini pot fi într-o companie, cu excepţia cazului în care DÎCM este convinsă că un număr mai mare este justificat.
- Salariul minim anual total acceptabil (salariul anual plus toate suplimentele/sporurile suplimentare) pentru un Director Executiv proaspăt angajat este de 24 000 de lire cipriote. Această sumă poate fi ajustată periodic în funcţie de fluctuaţiile indicelui salarial.
- Nu există restricţii în ceea ce priveşte perioada de reşedinţă a acestor angajaţi.
- Toate certificatele/documentele justificative necesare pentru această categorie de angajaţi sunt menţionate mai jos.

     (b) Personal de nivel mediu, personal executiv sau alt personal cheie
- Personalul sus menţionat include directorii care nu sunt consideraţi directori executivi, precum şi personalul executiv/de nivel mediu sau în alte poziţii manageriale, asistenţii sau personalul tehnic cu un salariu anual între 12 000 şi 23,999 lire cipriote. Această sumă poate fi periodic ajustată în funcţie de fluctuaţiile indicelui câţtigului salarial.
Numărul maxim permis de angajaţi în această categorie este 10. DÎCM are autoritatea discretă de a decide dacă este justificat să fie angajate mai mult de 10 persoane din această categorie, în funcţie de activitatea fiecărei companii. În cazul în care se depăşeşte numărul maxim permis, companie trebuie să justifice necesitatea angajării resortisanţi din ţări terţe, luând în consideraţie plata precum şi:
              
(i) domeniul de activitate al companiei
             
(ii) raportul dintre angajaţii străini şi cei ciprioţi, şi
             
(iii) durata funcţionării companiei.
- Nu există restricţii în ceea ce priveşte perioada de reşedinţă a acestor angajaţi.
- Toate certificatele/documentele justificative necesare pentru această categorie de angajaţi sunt menţionate mai jos.
         
(c) Personal de suport
Toţi resortisanţi din ţările terţe angajaţi în alte funcţii profesionale, manageriale, tehnice, clerice etc. în Cipru şi care nu se încadrează în categoriile specificate mai sus în p. (a) şi (b) sunt clasificaţi în categoria personalului de suport.
Se aşteaptă ca companiile să angajeze cetăţeni ciprioţi sau europeni pentru această categorie. În cazul în care nu se găsesc cetăţeni ciprioţi sau europeni disponibili sau potriviţi, cu calificările necesare, compania are dreptul să angajeze resortisanţi din ţările terţe în poziţiile acestei categorii, respectând procedurile şi depunând toate certificatele/documentele justificative menţionate mai jos, după ce Departamentul Muncii a emis o decizie afirmativă (prin aplicarea ştampilei pe contract.

DEPUNEREA ŞI EXAMINAREA CERERILOR
     
a) Informaţii generale
Directorul DÎCM este autoritatea responsabilă de eliberarea iniţială şi apoi prelungirea permisului temporar de şedere şi muncă acordate tuturor resortisanţi din ţările terţe angajate de către companiile cu capital străin în Cipru. Directorul DÎCM ia decizia în urma consultării cu alte autorităţi precum:
             
• Registrul Companiilor şi Destinatarilor Oficiali
             
• Ministrul Muncii şi Asigurărilor Sociale
             
• Poliţia Republicii Cipru
Autorităţile menţionate mai sus informează şi oferă sfaturi directorului Departamentul Înregistrare Civilă şi Migraţie, în cel mai scurt timp, despre subiectele ce ţin de competenţă lor. Luând în consideraţie aceste recomandări (cu excepţia cazului în care acestea au fost prezentate prea târziu), directorul decide asupra cererii de angajare şi răspunde direct solicitanţilor.

   (b) Permise iniţiale
• Formularul cerere pentru angajarea resortisanţi din ţările terţe pentru categoriile menţionate în p. 2 (a) şi 2(b) sunt completate şi depuse la DÎCM, autoritatea care eliberează primul permis temporar de şedere şi muncă pentru o perioadă de până la doi (2) ani, în timp de o lună de la depunerea cererii, cu excepţia cazului în care cazul necesită o examinarea mai detaliată. Dosarul trebuie să fie însoţit de toate certificatele/documentele justificative necesare menţionate mai jos.
Formularul cerere pentru angajarea resortisanţi din ţările terţe pentru categoriile amintite mai sus 2(c) sunt completate şi depuse la Secţia locală ale Departamentului de Imigrare din cadrul Poliţiei, cu excepţia Districtului Nicosia, unde cererile se depun la Oficiul Regional al DÎCM în Nicosia, după ce Departamentul Muncii a emis o decizie afirmativă (prin aplicarea sigiliului pe contract), autoritatea care investighează în cadrul acestui proces, dacă există cetăţeni ciprioţi/europeni disponibili pe piaţa autohtonă sau europeană a muncii pentru a fi angajaţi în această poziţie.

   (c) Prelungirea permiselor
     
• Formularele de cerere pentru categoriile 2(a) şi 2(b) se depun la DÎCM împreună cu toate certificatele şi documentele justificative necesare menţionate mai jos.
     
• Formularele de cerere pentru categoriile 2 (c) se depun la Secţia locală ale Departamentului de Imigrare din cadrul Poliţiei, cu excepţia Districtului Nicosia, unde cererile se depun la Oficiul Regional al DÎCM în Nicosia, însoţite de certificatele/documentele justificative necesare menţionate mai jos.

     (d) Membrii familie
     
• Formularele de cerere de la toate districtele, pentru membrii familiei care se încadrează în categoriile 2(a) şi 2(b) se depun la DÎCM împreună cu toate certificatele şi documentele justificative necesare menţionate mai jos. 
   
• Formularele de cerere pentru membrii familiei care se încadrează în categoriile 2 (c) se depun la secţia locală ale Departamentului de Imigrare din cadrul Poliţiei, cu excepţia Districtului Nicosia, unde cererile se depun la Oficiul Regional al DÎCM în Nicosia, însoţite de certificatele/documentele justificative necesare menţionate mai jos.

     (e) Practicanţi
Formularele de cerere din toate districtele pentru practicanţi se depun la DÎCM, însoţite de toate certificatele şi documentele justificative necesare menţionate mai jos.

    
(f) Personalul transferat în cadrul aceleiaşi companii
În cazul personalului transferat în cadrul aceleiaşi companii din oficiile din Cipru care sunt angajaţi de către oficiile aceleiaşi companii în altă ţară membră a Uniunii Europene, se va aplica Legea 137(I)/2002 de către autoritatea competentă - Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale.
 
    
(g) Personalul domestic din categoria 2(a)
Cererile angajaţilor din această categorii nu sunt supuse procedurii de examinare a pieţii forţei de muncă cipriotă şi europeană şi se depun la DÎCM (Oficiul Regional DÎCM în Nicosia).

INFORMAŢII GENERALE
    
(a) În cazul dacă, oricare companie cu capital străin îşi suspendă activitatea în Cipru, aceasta este obligată să anunţe imediat DÎCM
     
(b) În cazul în care angajaţii sunt obligaţi să părăsească Cipru pentru o deplasare oficială de afaceri pentru o perioadă care depăşeşte trei (3) luni, permisului de şedere se va anula imediat, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În acest caz angajaţii vor trebui:
       
(i) să obţină din timp un permis intrare repetată eliberat de DÎCM sau
       
(ii) înainte de întoarcerea în Cipru să obţină o viză de la Ambasada/Consulatul al Republicii Cipru de peste hotare.

În cazuri excepţionale, când angajatul nu a avut suficient timp pentru a obţine un permis de intrare repetată înainte de plecare din Cipru sau dacă perioada aflării peste hotarele Ciprului nu era cunoscută din timp şi în ţara de destinaţie sau în ţara vecină nu există o misiune diplomatică sau un consulat al Republicii Cipru, DÎCM (oficiile centrale) trebuie să fie informate pentru a permite intrarea repetată pe teritoriul Ciprului fără a dispune de un permis de intrare repetată sau de viză.

Persoanele a căror permis temporar de şedere a fost anulat, trebuie să depună cererea la DÎCM imediat ce intră în ţară pentru a-şi prelungi permisul pentru perioada de valabilitate a permisului precedent. La aceste cereri nu se anexează nici un fel de certificate, cu excepţia certificatului care confirmă faptul că persoana în cauză încă mai este angajată de către companie.

     (c) Personalul din categoriile 2(a) şi 2(b) care anticipează să rămână în Cipru pentru o perioadă mai îndelungată, pot aplica la DÎCM pentru a obţine Permisul de Imigrare (Formularul de cerere M67).
    (d) Este evident faptul că nici un fel de restricţii nu se impun la angajarea de către companii cu capital străin în oricare categorie a cetăţenilor ciprioţi sau europeni.
    (e) Anularea permiselor temporare de şedere/muncă se reglementează de către Legea şi Regulamentele privind Străinii şi Migraţia.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi: tel: 22403937, 224039472 şi 2804401/405

CERTIFICATE/DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
Certificatele /documentele justificative necesare pentru categoriile 2(a) Directori executivi şi 2(b) Personal de nivel mediu, personal executiv sau alt personal cheie 
(toate documentele trebuie să în original sau copii legalizate)
Pentru companiile noi şi cele care deja activează
    
• Contractul de angajare cu indicarea salariului anual (24000 lire cipriote sau 12000-23999 lire cipriote în funcţie de caz) şi duratei de angajare, cu ştampila Comisarului pentru taxe de timbru (Serviciul Fiscal de Stat).
    
• Formularul cerere M64 pentru permise de muncă
    
• O fotografie
    
• Taxa de 20 de lire cipriote pe an pentru fiecare cerere.
    
• Copia paginilor cu informaţii personale din paşaport (datele personale ale aplicantului şi data expirării).
    
• Copia Certificatului de Înregistrare a Străinului (A.R.C.).
    
• Garanţie bancară (personală sau colectivă, după caz).
    
• Cazier juridic.
    
• Certificat privind asigurarea medicală completă (pentru tratament spitalicesc sau de ambulator) pentru solicitant şi membrii familiei sale valabil pentru un an. În cazul în care permisul de muncă este valabil pentru o perioadă mai mare de un an, se va prezenta o certificat privind asigurarea medicală prelungit.
   
• Certificatul de examinare medicală (SIDA; sifilis, Hepatita B) şi o radiografie pulmonară a tuberculozei (TB) emis de către medicii din Cipru. Prezentarea certificatului este obligatorie chiar şi în cazul prelungirii permisului temporar de şedere.

Pentru companiile noi 
   
• Dovadă precum că resortisanţi din ţările terţe care vor fi angajaţi dispun de mijloace suficiente pentru ca ei şi membrii familiilor lor să nu devină o povară pentru Sistemul Social de Bunăstare a Republicii Cipru în timpul aflării lor în ţară şi până când compania începe să funcţioneze în plină amploare. Astfel de dovezi pot fi considerate:
      
(a) În cazul în care angajaţii (categoriile 2(a) şi 2 (b)) sunt şi acţionarii companiei, echivalentul salariului anual trebuie să fie depozitate într-o banca din Cipru, într-un cont personal al solicitantului sau în contul companiei,
      
(b) În cazul în care angajaţii (categoriile 2(a) şi 2 (b)) nu sunt acţionarii companiei, echivalentul salariului anual trebuie să fie depozitate într-o banca din Cipru în contul companiei.

Pentru companiile care deja activează
    
• Pentru companiile care deja activează condiţia de mai sus va fi îndeplinită la prezentarea raportului auditat privind fluxurile financiare în conturile companiei în anul financiar precedent, care include raportul de audit privind viabilitatea companiei şi certificatul privind datoriilor fiscale eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat.

Certificatele/documentele justificative necesare pentru categoriile 2(c) personal de suport (şi alt personal administrativ, tehnic, cleric şi de suport cu un salariu anual sub 18000 lire cipriote) 
(toate documentele trebuie să în original sau copii legalizate)
Formularul de cerere pentru angajarea resortisanţilor din ţările terţe în calitate de personal de suport (categoria 2 (c)) se depun la Secţia locală a Departamentului de Imigrare din cadrul Poliţiei, cu excepţia Districtului Nicosia, unde cererile se depun la Oficiul Regional al DÎCM în Nicosia, după ce Departamentul Muncii a emis o decizie afirmativă (prin aplicarea ştampilei pe contract).

Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele certificate sau documente justificative:
    
• Contractul de angajare cu indicarea salariului anual şi duratei de angajare, cu ştampila Biroului Muncii al Districtului, cu condiţia ca angajatorii să dispună de un permis, eliberat de către Departamentul Muncii, care le permite să angajeze resortisanţi din ţări terţe.
    
• Formularul de cerere M64 (cererea pentru permisul de muncă) completat şi ştampilat.
    
• Copia paginilor cu informaţii personale din paşaport (datele personale ale solicitantului şi data expirării).
    
• Copia Certificatului de Înregistrare a Străinului (A.R.C.).
    
• Cazier juridic.
Scrisoare de garanţie din partea angajatorului. În cazul în care străinul este însoţit de membrii familiei, o scrisoare de garanţie din partea resortisantului din ţara terţă este necesară.
    
• Certificatul de examinare medicală (SIDA; sifilis, Hepatita B) şi o radiografie pulmonară a tuberculozei (TB) emis de către medicii din Cipru.
Taxa anuală de 20 de lire cipriote

Certificate/documentele justificative necesare pentru prelungirea permiselor
(toate documentele trebuie să în original sau copii legalizate)
1. Categoriile 2(a) Directori executivi şi 2 (b) Personal de nivel mediu, personal executiv sau alt personal cheie
     
• Cererea pentru prelungirea permisului de şedere şi de muncă se depune la Departamentul Înregistrare Civilă şi Migraţie (Oficiul Regional al DÎCM în Nicosia)
      
• Raportul anual al companiei eliberat de către Oficiile Contabililor Publici Certificaţi.
      
• Raportul financiar auditat al companiei pentru anul precedent, inclusiv raportului de audit privind viabilitatea companiei.
    • Certificatul privind achitarea impozitelor pe venit pentru solicitanţi şi certificatul privind achitarea impozitelor corporative pentru companie.
     
• Certificatul privind achitarea contribuţiilor către Fondul Asigurărilor Sociale pentru perioada precedentă.
     
• Lista personalului companiei (aplicanţi şi angajaţi).
   
• Toate certificatele şi documentele justificative menţionate în secţiunea“Certificatele /Documentele justificative necesare pentru categoriile 2(a) Directori executivi şi 2(b) Personal de nivel mediu, personal executiv sau alt personal cheie” cu excepţia cazierului juridic.
     
• Copia permiselor de angajare precedente
     
• Taxa anuală de 20 de lire cipriote

2. Categoria 2(c) personal de suport
           
• Copia permiselor precedente
            
• Certificatul privind achitarea impozitelor pe venit al solicitantului eliberat de Serviciul Fiscal de Stat.
            
• Certificatul privind achitarea contribuţiilor către Fondul Asigurărilor Sociale pentru perioada precedentă.  
       
• Toate certificatele şi documentele justificative menţionate în secţiunea “Certificatele/documentele justificative necesare pentru categoriile 2(c) personal de suport (şi alt personal administrativ, tehnic, cleric şi de suport cu un salariu anual sub 18000 lire cipriote” cu excepţia cazierului juridic.

Certificate/documentele justificative necesare  practicanţilor ne remuneraţi 
(toate documentele trebuie să în original sau copii legalizate)
     
1. Formularul de cerere M58 pentru permisul de intrare
     
2. Taxa anuală de 20 de lire cipriote
     
3. Cazier juridic fără anticedente penale
     
4. O fotografie.
     
5. Garanţie bancară.
    
6. Asigurare medicală care acoperă costurile aferente tratamentului spitalicesc şi de ambulator (pentru cei care vor sta o perioadă mai mare de trei (3) luni), care trebuie depusă împreună cu formularul de cerere M61, pentru acordarea permisului temporar de şedere.
     
7. Confirmarea locului de reşedinţă.
    
8. Scrisoare din partea companiei care confirmă că va acoperi toate cheltuielile aferente cazării şi întreţinerii resortisantului din ţara terţă. În aceeaşi scrisoare compania trebuie să confirme că va acoperi costurile aferente asigurării medicale complete a resortisantului din ţara terţă în cazul când acesta/aceasta nu va sta mai mult de 3 luni.

ANGAJAREA ARTIŞTILOR, MUZICIENILOR, FORMAŢIILOR ARTISTICE STRĂINE
Departamentul Înregistrare Civilă şi Migraţie eliberează permise temporare de intrare/şedere şi muncă artiştilor străini care vor fi angajaţi în localurile de agrement muzicale sau de dans. Cererile în aceste cazuri se depun prin intermediul producătorilor artistici, în conformitate cu procedurile prevăzute, aceştia sunt de asemenea responsabili pentru asigurarea şederii normale a artiştilor străini în Cipru.

Mai mult decât atât, Departamentul eliberează permise temporare de intrare/şedere şi muncă persoanelor, companiilor, hotelurilor pentru artiştilor străini care vor lucra la hotel, teatru, circ sau pentru alte evenimente culturale pe o durată de câteva zile. Cererile se depun la Departamentul Înregistrare Civilă şi Migraţie prin intermediul Secţiei locale ale Departamentului de Imigrare din cadrul Poliţiei.

Actele ce trebuie prezentate:

 • Formularul de cerere M.58A.
 • Copia paşaportului străinului.
 • Garanţie bancare în sumă de 200-500 lire cipriote, în funcţie de ţara de origine a străinului, care să acopere costurile aferente unei eventuale repatrieri.
 • Bilet tur-retur.
 • Scrisoare emisă de către inspectorul Serviciului Fiscal de Stat precum că artistul a achitat taxa pe venit.
 • 20 de lire cipriote (taxă pentru depunerea cererii).

Tipuri de angajare

Vârsta minimă de muncă în Cipru este 15 ani. Contractul pentru o durată nedeterminată este cea mai răspândită formă de contract de muncă în Cipru. Cu toate acestea, în unele sectoare economice, precum turismul şi agricultura există un volum considerabil de muncă sezonieră.

Munca cu jumătate de normă 
Tratamentul egal al lucrătorilor cu jumătate de normă se protejează printr-o lege specială. Legea defineşte un lucrător cu jumătate de normă, lucrătorul al cărui număr de ore muncite, estimat pe săptămână sau în mediu pentru o perioadă de un an de muncă, este mai mic decât cu numărul normal de ore de muncă a unui lucrător, cu care poate fi comparat, cu zi plină de lucru. În aceste circumstanţe, se va aplica principiul proporţionalităţii, în baza căruia lucrător cu jumătate de normă, în măsură proporţională, are dreptul la aceleaşi condiţii şi tratament ca şi un lucrător cu zi plină de lucru.

Ocuparea pe perioadă determinată
Ocuparea pe o perioadă determinată (pe termen fix) este reglementată de o lege specială. Cât privesc termenii şi condiţiile de angajare, lucrătorul angajat în baza unui contract pe o perioadă determinată nu trebuie să fie tratat mai rău decât un lucrător similar angajat pe o perioadă nedeterminată, cu excepţia cazurilor când aceasta poate fi justificat din motive obiective. Această lege, de asemenea, prevede că lucrătorul care a fost angajat de acelaşi patron în baza contractelor pe termen fix de mai mult de 30 luni (indiferent de numărul de ori contractul pe termen fix a fost prelungit), acest contract se consideră ca fiind pe o durată nedeterminată, cu excepţia cazurilor când aceasta poate fi justificat din motive obiective.

Muncă la domiciliu 
Munca la domiciliu, care presupune că persoana angajată lucrează la domiciliu, nu este foarte răspândită în Cipru.

Munca temporară
Munca temporară nu este foarte răspândită în Cipru, din acest motiv nu există oficii/agenţii specializate pe prestarea acestor tipuri de servicii.

Detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării serviciilor
Detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării serviciilor este reglementată de o lege specială. Legea prevede că termenii şi condiţiile minime de muncă ale lucrătorilor detaşaţi la întreprinderi cu sediul în ţări ale Uniunii Europene pentru furnizarea de muncă temporară pe teritoriul Republicii trebuie să fie identice cu cele aplicabile în Republica Cipru, în baza legii , regulamentelor sau actelor administrative sau contractelor colective de muncă.
Departamentul pentru Relaţii de Muncă trebuie să se asigure că legislaţia care reglementează tipurile de ocupare a forţei de muncă, menţionată mai sus, este implementată şi respectată, cu excepţia legislaţiei care reglementează detaşarea lucrătorilor, pentru care autoritatea competentă este Departamentul Muncii

Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor

Transparenţă şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor - atribut important al liberei circulaţii a muncitorilor
Posibilitatea recunoaşterii unei calificări sau competenţe poate avea un rol vital în luarea deciziei de a lucra într-un alt stat UE. În consecinţă este necesar să se dezvolte un sistem european care să garanteze recunoaşterea reciprocă a competenţelor profesionale în diferite state membre. În cazul în care nerecunoaşterea unei calificări profesionale va deveni un obstacol în calea mobilităţii lucrătorilor în UE, un astfel de sistem va fi garantul asigurării libertăţii de circulaţie a lucrătorilor.

Principiile fundamentale pentru recunoaşterea calificărilor profesionale în UE
Ca principiu de bază, orice cetăţean al UE trebuie să poată practica orice profesie în orice stat membru. Din păcate implementarea în practică a acestui principiu este adesea îngreunată de cerinţele naţionale în ceea ce priveşte accesul pentru exercitarea unor anumite profesii în ţara gazdă. În scopul depăşirii acestor diferenţe, UE a stabilit un sistem de recunoaştere a calificărilor profesionale. În condiţiile sistemului, a fost făcută o distincţie între profesiile reglementate (profesii pentru care sunt cerute legal anumite calificări) şi profesiile care nu sunt reglementate în ţara gazdă.

Paşii către transparenţa calificărilor în Europa
Uniunea Europeană a făcut paşi importanţi către atingerea obiectivului de realizare a transparenţei calificărilor în Europa:
    
- Transparenţa diplomelor şi a certificatelor să se obţină printr-un mijloc unic şi uşor accesibil, în urma unei cooperări mai mari în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi a combinării tuturor instrumentelor într-un instrument singur şi prietenos utilizatorilor. Acesta include, de exemplu, CV-ul european sau Training-urile Europass.
     
- Acţionarea concretă în domeniul recunoaşterii şi al calităţii educaţiei şi formării profesionale.

Dincolo de diferenţele dintre sistemele educaţionale şi de formare în UE
Sistemele educaţionale şi de formare profesională prezintă diferenţieri considerabile în statele membre UE. Ultimele extinderi ale UE, ce implică integrarea de noi state cu tradiţii educaţionale diferite, au crescut gradul de diversitate. Aşadar s-a identificat nevoia de a stabili reguli comune pentru garantarea recunoaşterii competenţelor.
Pentru a depăşi această diversitate a standardelor naţionale de acordare a calificărilor, a metodelor educaţionale şi a structurilor de formare profesională, Comisia Europeană a pus la dispoziţia statelor o serie de instrumente, în scopul asigurării unei mai bune transparenţe şi recunoaşteri a diplomelor, atât celor academice cât şi celor profesionale.

Cadrul european de acordare a calificărilor 
Cadrul european de acordare a calificărilor reprezintă prioritatea cheie a Comisiei Europene în procesul de recunoaştere a competenţelor profesionale. Principalele obiective ale acestui cadru sunt acelea de a crea legături între diferitele sisteme naţionale de acordare a calificării şi de a garanta simplificarea transferului şi recunoaşterii diplomelor.

Centre Naţionale de Informare asupra Recunoaşterii Academice (NARIC)
Reţeaua de Centre Naţionale de Informare asupra Recunoaşterii Academice a fost înfiinţată în anul 1984 la iniţiativa Comisiei Europene. NARIC oferă recomandări pe probleme de recunoaştere a perioadelor de studiu peste hotare. Situat atât în toate statele membre, cât şi în spaţiul SEE, NARIC joacă un rol important în procesul de recunoaştere a calificărilor în UE.

Sistemul European de Transferare a Creditelor (ECTS) Sistemul European de Transferare a Creditelor vizează simplificarea recunoaşterii perioadelor de studiu peste hotare. Introdus în 1989, funcţionează prin descrierea programelor educaţionale şi ataşarea creditelor disciplinelor aferente. ECTS completează programul Erasmus privind mobilitatea studenţilor cu rezultate foarte bune.

Europass este un instrument de asigurare a transparenţei abilităţilor profesionale. Este format din 5 documente standard:

 1. CV (Curriculum Vitae),
 2. paşaport lingvistic,
 3. suplimente la certificate,
 4. suplimente la diplome,
 5. document al mobilităţii Europass.

Sistemul Europass simplifică interpretarea abilităţilor şi calificărilor în diferite părţi ale Europei. În fiecare ţară din UE şi SEE, centrele Naţionale Europass reprezintă punctele de informare principale asupra sistemului Europass.

Contracte de muncă

Contractul de muncă nu este ceva obligatoriu, dar este o practică bună să ai un acord pregătit şi semnat privind specificul angajării, cu scopul de a facilita înţelegerea termenilor şi condiţiilor de muncă pentru tine şi pentru angajator. Documentul trebuie să conţină informaţii privind locul de muncă, adresa înregistrată a organizaţiei/companiei, postul şi responsabilităţile, data începerii şi, dacă s-a convenit, încetarea activităţii, condeiul plătit, salariul şi indemnizaţii, şi numărul de ore de muncă pe zi.

Un contract pentru o perioadă nedeterminată poate fi reziliat de oricare dintre părţi în conformitate cu prevederile legale care reglementează domeniul dat de ocupare şi care stipulează perioada de preaviz pentru încetarea muncii şi motivele pentru aceasta.

De obicei, acordul colectiv dintre sindicate şi patroni se fac pentru o durată de doi ani. Angajatorul trebuie să prevină angajatorul în timp de o lună despre oricare schimbări privind termenii şi condiţiile de muncă. Dacă angajatorul intenţionează să modifice termenii de muncă, el trebuie să discute şi să ceară consimțământul angajatului privind aceste modificări până la aplicarea acestora. Dacă astfel de modificări înrăutăţesc condiţiile de muncă, angajatul poate invoca o concediere forţată şi merge în Curtea privind Disputele de Muncă.

Când compania urmează să fuzioneze sau să fie preluată de către o altă companie, patronul trebuie să informeze din timp angajaţii privind data fuzionării sau preluării, motivele care au determinat decizia, consecinţele (legale, economice şi sociale) şi măsurile care vor fi întreprinse în urma fuzionării sau prelunării. Drepturile şi obligaţiile sunt transferate noului angajator, acesta trebuie să păstreze aceiaşi termeni de muncă pentru cel puţin un an.

Întrebările, problemele sau plângerile aferente acestui subiect pot fi adresate Departamentul Muncii (+ 357 22 451 500/1).

Timpul de muncă

Timpul de muncă variază în funcţie de domeniu şi profesie. Majoritatea oficiilor şi companiilor lucrează de la 08.00 la 17.30, cu o pauză între 13.00 şi 14.30. În multe cazuri, o după amiază este liberă, de obicei miercuri, şi atunci ziua de muncă se termină la ora 13.00. Orele de lucru a magazinelor sunt reglementate de către legislaţie. În general, pe timp de iarnă (noiembrie-martie) magazinele sunt deschise până la ora 19.30, iar pe timp de vară până la 20.00. Miercuri, magazinele lucrează doar o jumătate de zi, până la ora 15.00. Respectarea tradiţiei de a-şi face siesta între ora 14.00 şi 17.00 este opţională şi se practică doar vara. Vânzătorii lucrează 38 de ore.

Timpul de muncă (numărul maxim de ore muncite) se stabileşte în contractul colectiv de muncă. În majoritatea companiilor, în general, timpul de muncă variază între 38 şi 40 de ore săptămânal. Orele de lucru peste program se remunerează.

Trebuie să fiţi conştienţi de faptul că:

 • fiecare lucrător trebuie să aibă 11 ore de odihnă continuă într-un interval de 24 de ore şi o perioadă de odihnă fără întrerupe de cel puţin 35 de ore într-o săptămână;
 • durata maximă a timpului de muncă este de 48 de ore săptămânal, inclusiv orele de lucru peste program;
 • serviciu de noapte se consideră lucrul efectuat între ora 23.00 şi 06.00 şi nu trebuie să depăşească opt ore în 24 de ore;
 • când ziua de muncă depăşeşte şase ore, angajatul are dreptul la întreruperi de 15 minute;
 • derogările de la cele amintite mai sus trebuie să fie convenite şi stabilit în contractele colective de muncă;
 • Timpul săptămânal de muncă, orele de lucru peste program şi timpul săptămânal pentru odihnă al vânzătorilor, lucrătorilor în oficiu, şoferilor şi lucrătorilor centrelor de agrement se reglementează de legislaţia specială

Concediul anual

Conform legislaţiei, lucrătorii cu o săptămână de lucru de cinci zile au dreptul la 20 de zile de concediu şi cei cu o săptămână de lucru de şase zile - la 24 de zile de concediu într-o perioade de un an de muncă. Contractul de muncă sau acordurile colective pot prevedea mai multe zile de concediu (plătit). Angajaţii pot solicita şi merge în concediu atunci când necesităţile companiei permit aceasta. Numărul de zile libere, în legătură cu sărbătorile oficiale, când oficiile şi organizaţiile sunt închise, variază între 14 şi 17 pe an.

Concediu de boală
Informaţii privind concediul de boală şi de maternitate, concediu din cauza survenirii unor circumstanţe de forţă majoră, etc. pot fi obţinute la Departamentul Muncii (Tel. +357 22 451 500/1).
Concediul de boală este fixat în acordul dintre angajator şi angajat prin intermediul acordurilor colective sau individuale. Lucrătorul a cărui concediu de boală nu este plătit de către patron, sub anumite condiţii, are dreptul la compensaţii de boală din partea Fondului de Asigurări Sociale.

Concediu de maternitate 
Se acordă optsprezece săptămâni de concediu de maternitate. Nouă săptămâni se acordă cu două săptămâni înainte de data stabilită de naştere. Mama adoptivă are dreptul la 14 săptămâni de concediu de maternitate din momentul când începe să aibă grijă de copil.

Atât mama cât şi tata au dreptul la concediu de maternitate/parental. Oricare părinte care a lucrat la o companie mai mult de şase luni are dreptul la concediu de maternitate/parental de până la 13 săptămâni după naştere sau adopţie pentru a avea grijă sau a creşte copilul. De asemenea, legea prevede concediu din cauza survenirii unor circumstanţe de forţă majoră (de exemplu copii bolnavi) până când copilul atinge vârsta de 6 ani.

Concediu în legătură cu studiile
Dacă faceţi studii, trebuie să ştiţi că unele companii acordă concediu special pentru aceasta. Este la discreţia patronului să acorde sau nu astfel de concediu. De obicei, acest tip de concediu se acordă angajaţilor pentru a obţine calificări profesionale (de exemplu: contabili acreditaţi) sau calificări care îmbunătăţesc abilităţile de lucru. Dacă intenţionaţi să continuaţi studiile, este recomandabil să ajungeţi la o înţelegere cu patronul înainte de a face planuri.

Încetarea calităţii de angajat
Contractul de muncă poate fi reziliat atât de patron cât şi de angajat. Primele 26 de săptămâni se consideră perioada de probă. În această perioadă, patronul are dreptul să rezilieze contractul de muncă fără preaviz. Angajatul are dreptul la compensaţii dacă patronul l-a concediat după expirarea perioadei de probă. Mărimea compensaţiei depinde de durata de muncă a angajatului.

Orice lucrător care a lucrat pentru acelaşi patron mai mult de 104 de săptămâni şi este concediat până la atingerea vârstei de pensionare din motivul disponibilizării, acesta are dreptul la compensaţii din fondul de disponibilizare. Munca sezonieră care depăşeşte 15 săptămâni la un singur patron se consideră a fi continuă.

Se aplică următoarele condiţii:

 • concedierea colectivă se consideră: concedierea simultană a 10 persoane de către o organizaţie cu 21-99 de angajaţi sau 10% din totalul angajaţilor în organizaţiile cu 100-299 de angajaţi sau 30 de persoane de o organizaţie cu peste 300 de angajaţi;
 • patronul trebuie să se consulte din timp cu reprezentantul angajaţilor şi să le ofere informaţii suficiente privind decizia de a concedia şi mărimea compensaţiilor, etc.
 • angajatorul trebuie să informeze despre aceasta Ministrul Muncii şi Asigurărilor Sociale.

Următoarele informaţii sunt relevante privind pensia:

 • contribuţiile de asigurări sociale constituie 6,3% pentru angajaţi, 6,3% pentru angajatori şi 4% pentru stat
 • contribuţiile de asigurări sociale se plătesc de către toate persoanele care îşi câştiga existenţa în calitate de angajat
 • lucrătorii independenţi de asemenea plătesc contribuţiile de asigurări sociale, nivelul acestora se estimează în baza venitului, profesiei şi locului de muncă
 • toate persoanele asigurate (persoanele salariate, lucrătorii independenţi şi persoanele asigurate care plătesc benevol contribuţiile) au dreptul la pensie pentru limita de vârstă. Pensia de vârstă se plăteşte la 63 de ani sau la 65 de ani, dacă asiguratul nu întruneşte condiţiile pentru obţinerea pensiei la vârsta de 63 de ani.
 • văduvele persoanelor asigurate au dreptul la pensia supravieţuitorului în conformitate cu condiţiile relevante

Indemnizaţiile pentru traumele obţinute la locul de muncă, precum şi compensaţiile de dizabilitate şi moarte se plătesc în conformitate cu legislaţia Departamentului de Asigurări Sociale. Informaţii privind subiectele amintite mai sus pot fi obţinute la Departamentul de Asigurări Sociale (Tel. +357 22 40 16 00).

Lucrători pe cont propriu

Trebuie de menţionat că majoritatea companiilor din Cipru activează în domeniul prestării serviciilor şi în baza definiţiei UE sunt clasificate drept companii mici. Pentru a înregistra o companie în Cipru este necesar de depus o cerere la Registrul Companiilor (+357 22 40 44 00), pentru verificarea şi aprobarea denumirii companiei şi de achitat o taxă de 12€ sau de 25€ dacă este în regim de urgenţă. După aprobarea denumirii, un jurist care profesează în Cipru trebuie să depună documentele relevante. Taxa de înregistrare variază în funcţie de capitalul companiei.

Dacă sunteţi interesat de crearea unei companii în care veţi desfăşura activităţi independente sau să mutaţi compania Dvs. care deja există în Cipru, trebuie de consultat cu un jurist şi contabil, în scopul evitării greşelilor şi problemelor inutile. Puteţi găsi informaţii referitoare la companiile şi/ sau profesioniştii care prestează servicii juridice şi de contabilitate pe site-ul Asociaţiei Nicosia Bar şi a Institutului de Contabili Publici Autorizaţi din Cipru.

Dacă doriţi să practicaţi o profesie reglementată în Cipru, trebuie să depuneţi cerere specială, însoţită de certificatele şi dovezile necesare la autorităţile competente. Informaţii privind subiectele amintite mai sus pot fi obţinute la Organul Naţional de Referinţă pentru Calificări Profesionale în cadrul Departamentul Muncii Tel. +357 22 400845.

Susţinerea financiară este acordată tinerilor şi femeilor pentru activitate inovaţională, în bază de criterii prestabilite, prin intermediul cadrului de beneficii naţionale, în special de către Ministrul Comerţului, Industriei şi Turismului.

Categoria specială de servicii de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi, supravegheată de către Departamentul Muncii din anul 1989, a fost preluată în anul 2009 de către Departamentul Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi. Misiunea departamentului este de îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi, iar obiectivele constau în planificarea şi implementarea reformelor în scopul asigurării noilor perspective pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

Departamentul acordă:

 • Servicii de evaluare profesională, orientare şi formare profesională, precum şi de reabilitate în centre protejate de ocupare.
 • Asistenţă financiară lucrătorilor independenţi
 • Indemnizaţii de invaliditate persoanelor cu disabilităţi motorii grave
 • Indemnizaţii pentru îngrijirea persoanelor imobile
 • Suport financiar persoanelor cu dizabilităţi pentru procurarea echipamentului tehnic sau utilajului sau suport organizaţiilor persoanelor cu disabilităţi pentru a acoperi costurile operaţionale şi aferente programelor de reabilitare.
 • Suport financiar pentru formare profesională şi reabilitare în alte instituţii decât cele de stat
 • Granturi pentru vacanţă
 • Sprijin extraordinar pentru persoanele cu dizabilităţi grave sau pentru organizaţii sau servicii pentru implementarea programelor de reabilitare, integrare, programe de trai demn, etc prin intermediul Fondului de Loterie pentru Bunăstare
 • Suport financiar pentru achiziţionarea scaunele pe rotile şi oferirea scaunelor pe rotile în bază de împrumut
 • Stimulente patronilor de a angaja persoane cu dizabilităţi
 • Informaţii privind subiectele sau problemele legate de persoanele cu dizabilităţi pot fi obţinute la

Adresa:
Departamentul Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi
Clădirea Institutului de Tehnologii Avansate
str. Konstandinos Kavafis
2121 Aglantzia

Adresa poştală:
Departamentul Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi
430 Nicosia
Tel: 22406406
Fax: 22406555

Reprezentarea muncitorilor

Sistemul relaţiilor industriale în Cipru se bazează pe reglementarea benevolă a relaţiilor dintre patronate şi sindicate. Dreptul la organizarea muncii este protejat şi angajaţii sunt protejaţi împotriva concedierii din cauza apartenenţei la sindicat. Chestiunile referitoare la negocierile colective, contractele colective de muncă şi modul de soluţionare a litigiilor, precum şi condiţiile ce reglementează încetarea grevelor şi impunerea a grevelor patronale sunt reglementate de Codul Relaţiilor Industriale.

Mulţi muncitori sunt membri ai sindicatelor. Negocierile între sindicate şi patronate se încheie cu semnarea contracte colective de muncă care determină condiţiile de angajare, inclusiv, inclusiv nivelul salariilor şi sporurilor. De obicei, acordurile se reînnoiesc o dată la trei ani. De obicei, contractele colective se semnează la nivel de ramură şi se implementează la nivelul întreprinderilor din ramura dată.

Cele mai mari sindicate din Cipru sunt:

 • SEK – Federaţia Muncitorilor Ciprioţi
 • PEO – Federaţia Muncii Pan-Cipriotă
 • DEOK – Federaţia Democratică a Muncii din Cipru
 • PASYDY – Sindicatul Funcţionarilor Publici Pan-Cipriot
 • ETYK – Uniunea Angajaţilor Bancari din Cipru

Principalele organizaţii patronale şi profesionale sunt:

 • ΟΟΕΒ - Federaţia Patronilor şi Industrialiştilor din Cipru
 • ΚΕΒΕ - Camera de Comerţ şi Industrie din Cipru

Sindicatele au reprezentanţe de ramură (de exemplu a muncitorilor în construcţii, lucrătorilor hotelieri şi multe alte). Pentru informaţii suplimentare contactaţi Departamentul Muncii (Tel. +357 22 450 500/1).

Litigii de muncă - greve
Soluţionarea litigiilor de muncă este reglementată de Codul Relaţiilor Industriale. Codul a fost convenit şi semnat de către patronate şi sindicate. Tipurile de litigii de muncă sunt clasificate în acest Cod:

a) Litigiile privind drepturile survenite în urma interpretării sau implementării contractelor colective de muncă existente. Această categorie include plângerile personale care reies din implementarea contractelor colective de muncă. Astfel de plângeri sunt transmise angajatorului spre examinare. Reprezentanţii sindicatelor şi patronatelot pot participa la discutarea acestor plângeri. Dacă problema nu se soluţionează prin negocieri directe, Ministrul Muncii şi Asigurărilor Sociale se invită pentru mediere. Instanţa de judecată este ultimul mijloc de soluţionare.

b) Conflictele care survin în urma negocierii sau prelungirii acordurilor colective. Procedura de soluţionare a litigiilor prevede următoarele etape:

 • soluţionarea prin intermediul negoierilor directe;
 • medierea de către Ministrul Muncii şi Asigurărilor Sociale (Departamentul Muncii);
 • dacă litigiul nu se soluţionează, apelarea în instanţa de judecată sau la chestionarea publică cu acordul ambelor părţi, sau pronunţarea unui impas dacă nu se ajunge la soluţionarea litigiului.

Grevele nu sunt frecvente deoarece litigiile de muncă de obicei se soluţionează prin mediere de către Ministerului Muncii.

Viaţa şi munca în Cipru: un ghid pentru cetăţenii europeni, care doresc să muncească în Cipru

Viaţa şi munca în Cipru: un ghid pentru cetăţenii europeni, care doresc să muncească în Cipru

 

 

Organizarea sistemului educaţional
Învăţămîntul pre-primar şi primar
Învăţămîntul secundar general
Învăţămîntul superior
Studenţii Internaţionali

Organizarea sistemului educaţional

Nouă ani de studii sunt obligatorii (şi gratuiţi la şcolile de stat): învăţământul este gratuit de la şcoala primară (vârsta de 6 ani) până la finalizarea celui de-al treilea an de şcoală secundară (vârsta de 15 ani). Sistemul educaţional în Republica Cipru constă din patru etape: pre-primară, primară, secundară şi superioară/terţiară.

Învăţământul pre-primar
Ministerul Educaţiei şi Culturii aprobă toate grădiniţele care funcţionează pe insulă, atât grădiniţele publice de stat, cât şi grădiniţe private. Ministerul Educaţiei şi Culturii aprobă şi curriculumul care trebuie urmat. Există 3 categorii de grădiniţe:
         Grădiniţe publice, care funcţionează în subordonarea Ministerului Educaţiei şi Culturii şi cooperează cu asociaţiile de părinţi şi autorităţile comunitare. Toţi educatorii au studii calificate, iar asistenţii educatorilor trebuie să fi absolvit studiile secundare.
          Grădiniţe comunitare, care sunt gestionate de asociaţiile de părinţi sau de autorităţile comunitare şi sunt înregistrate de către Ministerul Educaţiei şi Culturii.
         Grădiniţe private, care sunt fondate şi se află în proprietate privată, dar toate sunt aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Culturii.

Vaccinurile
Certificatul de vaccinare a copilului trebuie prezentat şcolii corespunzătoare, atunci când copilul este înmatriculat la şcoala primară. Rezidenţii noi trebuie să prezinte certificatul cu privire la sănătatea copilului şi vaccinurile care i-au fost administrate la asistentul medical comunitar de la spitalul general, care ulterior le va elibera un certificat cipriot de vaccinare şi va recomanda alte vaccinuri mai sunt necesare. Vaccinurile sunt doar recomandate de şcoli şi nu sunt obligatorii, cu excepţia situaţiei când începe o epidemie de o boală anumită, ca de exemplu rujeola.
Ministerul Sănătăţii din Cipru a recomandă următorul program de imunizare actualizat în 2012.

Învăţământul primar
Învăţământul primar este obligatoriu în Cipru şi este gratuit la şcolile administrate de stat. Învăţământul la şcolile private nu este gratuit, iar taxele diferă de la şcoală la şcoală (întrebaţi direct la şcolile respective). Învăţământul primar durează şase ani. Copiii pot să se înmatriculeze în sistemul şcolilor primare începând cu vârsta de 5 ani şi 8 luni.

Orice oraş sau sat care are mai mult de 15 copii de vârstă şcolară va avea o şcoală primară (copiii din sate care au mai puţin de 15 copii, vor fi acceptaţi în şcoala regională a unei comunităţi învecinate). În şcolile rurale mai mici, unde întreaga populaţie de copii e mai mică de 39 elevi, aceştia vor fi organizaţi în clase mixte, cu vârste şi niveluri diferite. Şcolile cu un singur profesor sunt destinate pentru maxim 19 elevi, iar şcolile cu doi profesori pentru o populaţie de 39 copii. În regiunile urbane şi în şcolile mai mari, unde fiecare clasă este omogenă, perioada de şcoală primară este împărţită în:
         Ciclul A: Clasele 1-3 (pentru vârsta de 6-8 ani)
         Ciclul B: Clasele 4-6 (pentru vârsta de 9-11 ani)

La absolvirea şcolii primare, copilul primeşte un certificat de absolvireNu există examene de absolvire şi nivelul de pregătire pentru a trece în şcoala secundară este evaluat prin intermediul testărilor continue pe parcursul perioadei de învăţare. Copilul nu poate continua să înveţe la şcoala secundară fără a avea un certificat de absolvire.

Şcoala pe durata întregii zile
Ziua de şcoală în Cipru se termină la prânz. Sistemul şcolar pe durata întregii zile a fost introdus la nivel experimental în anul 1999, pentru a extinde ziua pentru a face temele pentru acasă şi obiecte opţionale, inclusiv limbi străine, tehnologii informaţionale, muzică şi artă. Sistemul continuă să se răspândească în şcolile de pe insulă. Şcolile pe durata întregii zile funcţionează în bază voluntară pentru clasele 4-6 şi frecventarea este opţională. Ele funcţionează patru după-amiezi pe săptămână, până la ora 16:00, din octombrie până în mai. (Unele şcoli au introdus sistemul de lucru pe durata întregii zile şi pentru clasele 1-3 şi sunt deschise până la 13:05).

Educaţia multiculturală
Şcolile de stat facilitează tot mai mult educaţia multiculturală, cu scopul de a oferi un suport mai bun elevilor străini, în special în ceea ce priveşte învăţarea limbii greacă ca a doua limbă.

Învăţământul secundar 
Copilul nu poate să fie înmatriculat în şcoala secundară fără a avea un certificat de absolvire, care să dovedească finalizarea ciclului primar. Şcoala secundară cuprinde o perioadă de şase ani şi este destinată copiilor cu vârsta între 12-18 ani. Primii trei ani sunt obligatorii, fiind permisă părăsirea şcolii după împlinirea a cincisprezece ani. Nu sunt prevăzute examene de intrare pentru copilul care vine dintr-o şcoală primară de stat, dar elevii care au absolvit şcoala primară într-o instituţie privată, cu instruire în limbă străină, trebuie să susţină o serie de examene de intrare pentru a le fi permis să frecventeze şcolile secundare publice din Cipru.
Şcolile secundare publice sunt coeducaţionale. Ziua de studii durează de la ora 7:30 la 13:35.
Săptămâna de studii durează cinci zile, de luni până vineri, ziua fiind de obicei divizată în şapte lecţii câte 45 minute fiecare.
Anul de studii începe în septembrie şi se termină în iunie. Examenele au loc în iunie.
Anul de studii este împărţit în trei trimestre: septembrie-decembrie, decembrie-martie şi martie-mai.

Copilul nu poate trece în clasa următoare fără a susţine examenele. Ciclul de învăţământ secundar este divizat în două etape:
          - Ciclul de gimnaziu (secundar inferior)
          -  Ciclul de liceu (secundar superior)

Învăţământul secundar inferior (gimnaziu) 
Aceasta este o perioadă de învăţământ general pentru vârsta de 12-15 ani.

Orientare profesională
Multă atenţie este acordată orientării profesionale în ultimul an al ciclului inferior, iar pe parcursul ciclului de liceu este disponibilă orientarea cu privire la carieră, oferită de consilieri numiţi în fiecare şcoală. Ei de asemenea monitorizează elevii care au probleme emoţionale şi elevii care provin din familii disfuncţionale.

Învăţământ secundar superior
Ciclul de liceu cuprinde două tipuri de şcoli: Eniaio Lykeio (liceul teoretic) şi şcolile tehnice şi profesionale.

Învăţământul secundar superior - Eniaio Lykeio
Admiterea este accesibilă elevilor care au finalizat şi absolvit ciclul de gimnaziu. În acest moment curriculumul se împarte în trei programe diferite, toate ducând la un certificat de absolvire a şcolii (Apolytirion). Examenele finale pentru al treilea, ultimul, an sunt organizate în afara fiecărei şcoli. Testele sunt semnate de profesori din alte şcoli - profesorii nu semnează lucrările elevilor lor.

Învăţământul secundar tehnic şi profesional (ISTP)
După finalizarea învăţământului secundar obligatoriu - ciclului de gimnaziu - elevii pot să continue în învăţământul tehnic (ISTP) cu durata de trei ani, cu condiţia că au un certificat de absolvire. Atât profilul tehnic (cu axare pe ştiinţe) cât şi cel profesional (cu axare pe tehnologie, industrie şi manufactură) abordează aspectele teoretice şi practice ale obiectelor. Absolvirea cu succes a învăţământului secundar tehnic sau profesional permite unui absolvent să se înmatriculeze la o instituţie terţiară.

Învăţământul privat 
Şcolile particulare nu sunt gratuite. Contactaţi direct şcoala pentru a afla detalii despre structura taxei.
Şcolile private internaţionale sunt destul de independente de la sistemul de stat, atât în ceea ce priveşte operaţiunile lor, cât şi curriculumul oferit. Cu toate acestea, majoritatea şcolilor private sunt înregistrate la Ministerul Educaţiei şi Culturii şi respectă anumite cerinţe cu privire la curriculum şi încăperi prevăzute de lege.

Majoritatea şcolilor vor solicita ca copilul să treacă un interviu şi / sau să susţină un test de intrare, pentru a evalua nivelul copilului înainte de admitere. Predarea în majoritatea şcolilor internaţionale din Cipru are loc în engleză, dar marea parte din ele au profesori de ELD (engleza ca limba a doua), care ajută copiii din ţări în care nu se vorbeşte engleza. Programele şcolilor internaţionale tind să se adapteze la nivelurile de predare din ţara lor reprezentativă.

Învăţământul pentru persoanele cu necesităţi speciale
Cadrul legislativ al Ciprului în mod specific prevede încadrarea copiilor cu necesităţi speciale. Sunt relevante următoarele acte legislative: Legea cu privire la educaţia şi instruirea copiilor cu necesităţi speciale din anul 1999 (113(I)/1999), mecanismele pentru detectarea timpurie a copiilor cu necesităţi speciale (185(I)2001) şi Regulamentul cu privire la educaţia şi instruirea copiilor cu necesităţi speciale (186(I)2001). Scopul lor este de a detecta problemele cât mai devreme posibil şi de a adapta învăţarea copilului la cea mai adecvată modalitate disponibilă. Statul prevede facilităţi pentru necesităţi speciale pentru copiii cu vârsta între 3 şi 18 ani (şi 21 la solicitare).

Copiii cu necesităţi speciale sunt acceptaţi în sistemul şcolar general pentru a contribui la integrarea lor şi pentru a-i susţine. Copiii cu necesităţi mai mari beneficiază de învăţământ adăugător după ore, cu un profesor specializat în necesităţi speciale atribuit acestei şcoli.

Copii cu deficienţe de auz şi cei cu autism sunt acceptaţi în grădiniţe care au facilităţi speciale şi pot frecventa instituţia parţial. Există şcoli speciale pentru copiii cu necesităţi fizice, mintale sau emoţionale severe, deşi autorităţile educaţionale încearcă să încurajeze interacţiunea între astfel de şcoli şi şcolile din sistemul general.

Şcoala specială New Hope (Noua Speranţă) este o şcoală privată pentru copii cu dificultăţi de învăţare şi este total recunoscută de către Ministerul Educaţiei şi Culturii din Cipru. Pentru mai multe informaţii contactaţi vă rog:
 Şcoala specială New Hope 
Tel:
22 494 820 

Fax: 22 427 928
e-mail: info@newhope.com.cy
Website: http://www.newhope.com.cy/

Asociaţia pentru dislexie din Cipru
adresa: Limassol Avenue 146, ap. D3, et. 4, 2015 Strovolos
Tel: 22 319 411
Fax: 22 318 299
e-mail:
dyslexia@cytanet.com.cy

Învăţământul superior şi terţiar 
Învăţământul superior este disponibil în Cipru în instituţii de stat (Universitatea din Cipru) şi instituţii private de nivelul trei.

Informaţii aferente
        Ministerul Educaţiei şi Culturii
Adresa: 
Corner Thoucydides & Kimon, 1434 Nicosia
Website: http://www.moec.gov.cy/
Tel:
22 800 600 / 22 800 700 / 22 800 938 
Fax: 22 427 559 
e-mail:
moec@moec.gov.cy

Învăţământul pre-primar şi primar

Învăţământul primar reprezintă primul nivel de învăţământ şi scopul lui primordial este de a organiza, asigura şi oferi tuturor copiilor - indiferent de vârstă, sex, ţară de origine, situaţie familială, context social şi capacităţi intelectuale - astfel de oportunităţi, încât ei să se dezvolte într-un mod echilibrat în sfera cunoştinţelor, sentimentelor şi cea psihokinetică.

Grădiniţele
MEC (Ministerul Educaţiei şi Culturii) din Cipru este responsabil pentru educaţia copiilor în vârstă de trei ani şi mai mult, care frecventează grădiniţele publice, comunitare şi private.

Învăţământul pre-primar este responsabil pentru completarea sarcinii unei familii, pentru susţinerea, prin intermediul oricăror mijloace, a celei mai complete posibile dezvoltări a copilului, întru satisfacerea necesităţilor de bază a personalităţii lui şi expunerea lui la experienţe constructive şi de susţinere, cu scopul de a valorifica aptitudinile şi capacităţile lui şi de a-i dezvolta o imagine pozitivă a propriei persoane.

Programul educaţional al unei grădiniţe are drept scop un mod de viaţă care ar reţine, cât mai mult posibil, elementele modului natural de viaţă al unei familii, accentuând activitatea liberă şi creativă a copilului, prin abordare individuală care se centrează pe copii, într-un mediu care consolidează învăţarea cooperativă, experimentarea şi lucrul în echipă. Este accentuată manifestarea de interes personal faţă de fiecare copil în parte, în funcţie de caracteristicile, aptitudinile şi necesităţile lui, în ceea ce priveşte dragostea, susţinerea, încrederea, acceptarea, securitatea şi respectul diversităţii, particularităţii şi varietăţii individuale.

Tipurile de grădiniţe
În Cipru există grădiniţe publice, comunitare şi private. Odată cu introducerea începând cu septembrie 2004 a învăţământului pre-primar obligatoriu gratuit cu un an înainte de admiterea la şcoala primară, toate cheltuielile operaţionale ale grădiniţelor publice sunt asumate de către Ministerul Educaţiei şi Culturii.

Grădiniţele comunitare operează în majoritatea cazurilor împreună cu grădiniţele publice, având aceeaşi adresă şi asociaţie de părinţi comună şi deservesc preponderent copii în vârstă de 3-4 8/12 ani. Părinţii copiilor care studiază acolo, plătesc o taxă de studii. Există grădiniţe comunitare care funcţionează dimineaţa sau după masă sau au un program extins, până la ora 14:45.

Vârsta de înregistrare a copilului la grădiniţă
Toţi copiii, indiferent de ţara lor de origine sau cetăţenia lor, care au reşedinţă permanentă sau temporară în Cipru, au dreptul să fie înmatriculaţi la o grădiniţă publică. Copii pot să se înregistreze la o grădiniţă publică dacă, până la 1 septembrie a anului în care vor studia au împlinit vârsta de 4 8/12 ani.

Dacă sunt locuri libere în grădiniţele publice, acestea sunt oferite copiilor care au atins vârsta de trei ani până la 1 septembrie a fiecărui nou an de studii (copiii care s-au născut pe 1 septembrie şi au atins vârsta de 3 ani sunt eligibili să depună cererea).

Momentul înregistrării sau prezentării cererii la grădiniţele publice şi cele comunitare
Înregistrarea copiilor de vârstă 4 8/12 - 5 8/12 la o grădiniţă publică, precum şi cererile de înregistrare la o grădiniţă publică sau comunitară pentru copiii în vârstă de 3 - 4 8/12 ani de obicei are loc în a doua săptămână a lunii ianuarie, conform unei scrisori circulare de la Ministerul Educaţiei şi Culturii.

Fiecare copil care s-a născut în Cipru şi vine prima dată la înregistrare trebuie să prezinte certificatul de naştere eliberat conform legii. Fiecare copil care s-a născut peste hotare trebuie să prezinte un certificat sau alt document (de exemplu paşaport) care a fost eliberat de o autoritate competentă şi atestă data lui de naştere şi satisface Ministerul Educaţiei şi Culturii. Sunt acceptate fotocopii ale documentelor sus-menţionate, doar dacă acestea sunt autorizate de către un funcţionar competent (după caz, este recomandată traducerea acestor documente în greacă sau engleză). Certificatele de naştere sunt verificate de către inspectorul corespunzător şi sunt păstrate de către directorul grădiniţei. Ele sunt întoarse copiilor după ce ei absolvesc grădiniţa.

Criteriile şi procesul de selectare a copiilor pentru educaţie în grădiniţele publice şi comunitare
Dacă sunt locuri disponibile în grădiniţele publice, Comisia de selectare alege din copii în vârstă de 3 - 4 ani, conform criteriilor care au fost aprobate de către Consiliul Miniştrilor. Este respectat acelaşi proces pentru selectarea copiilor care vor merge la grădiniţa comunitară, în caz dacă nu există suficiente locuri. Mai jos sunt prezentate criteriile de selectare aprobate de către Consiliul Miniştrilor, care sunt aplicate în ordinea priorităţilor:
     
• Copii care au mers la acea grădiniţă pe parcursul anului de studii anterior.
     
• Copii sub protecţia / monitorizarea oficiului de bunăstare sau care sunt orfani.
     
• Copii, fratele sau sora cărora, în vârstă de 4 8/12 - 5 8/12 frecventează acea grădiniţă.
     
• Copii ai refugiaţilor politici.
     
• Copii din familii cu mulţi copii.
     
• Alte cazuri (romi, vorbitori de limbă străină etc.).
     
• Ordinea cronologică.

Taxe pentru studii
Începând cu septembrie 2004, învăţământul pre-primar, un an înainte de şcoala primară, a devenit obligatoriu şi gratuit. Copiii în vârstă de 3 - 4 8/12 ani, care frecventează grădiniţele publice, plătesc taxe de studii, nivelul cărora este determinat de către Ministerul Educaţiei şi Culturii în cooperare cu Ministerul Finanţelor. În cazul copiilor care merg la grădiniţa comunitară, părinţii plătesc taxe la nivelul determinat de asociaţia părinţilor, conform obligaţiilor financiare şi trăsăturilor specifice ale şcolii. Cu toate acestea, determinare taxelor de studii în nici un fel nu va avea drept scop obţinerea de profit. Taxele de studii ale copiilor ciprioţi turci, care merg la grădiniţe în zonele neocupate ale Republicii Cipru sunt total subvenţionate (taxele de studii şi cheltuielile de înregistrare) de către stat.

Programul de lucru şi vacanţele grădiniţelor 
Programul de lucru al grădiniţelor publice este de la 7:45 la 13:05. Grădiniţele comunitare îşi extind programul până la 14:45, de la caz la caz, pentru a fi mai convenabile părinţilor care lucrează. Vacanţele în grădiniţele publice sunt similare vacanţelor din şcolile primare. În timp ce respectarea vacanţelor şcolare în grădiniţele comunitare şi private nu este obligatorie, respectarea sărbătorilor publice este într-adevăr obligatorie pentru acele şcoli.

Şcolile Primare
Învăţământul primar este obligatoriu pentru toţi copii care au atins vârsta de 5 ani şi 8 luni până la 1 septembrie a anului în care încep studiile. Piatra de căpătâi a scopurilor pe care le are învăţământul primar a fost şi este dezvoltarea echilibrată a personalităţii copilului, cu crearea unor condiţii favorabile pentru obţinerea de cunoştinţe, dezvoltarea unor atitudini echitabile şi cultivarea aptitudinilor, fâcându-i capabili să îşi asume viitoare responsabilităţi şi acţiuni într-o lume mereu schimbătoare.

Obiectivul principal al învăţământului primar este de a organiza, asigura şi oferi tuturor copiilor, indiferent de vârstă, sex, capacităţi intelectuale, familie şi clasă socială, astfel de oportunităţi de învăţare, încât ei:

 • Să se dezvolte într-un mod echilibrat la nivel de cunoştinţe, emoţii şi psihokinetică, profitând cât mai mult posibil de mijloacele oferite de tehnologiile moderne.
 • Să soluţioneze cu succes diverse probleme cu care ar putea să se confrunte, precum şi dificultăţi de adaptarea la şcoala lor şi la mediul mai larg.
 • Să obţină atitudini pozitive faţă de învăţământ, să dezvolte o înţelegere socială, competitivitate, devotament faţă de valorile umane, respect faţă de patrimoniul cultural şi drepturile omului, aprecierea frumuseţii şi dorinţei de creativitate şi dragoste faţă de viaţă şi natură, astfel încât să devină sensibili la aspecte de conservare şi îmbunătăţire a mediului.

În ceea ce priveşte elevii ciprioţi greci, ei urmează să socializeze şi să consolideze identitatea lor naţională şi culturală şi simţul de "apartenenţă" atât la statul Republica Cipru, cât şi la comunitatea greacă din Cipru, care luptă pentru apărare naţională prin procese democratice legale. Cu toate acestea, în acelaşi timp să capete o conştiinţă inter-culturală, care să cultive atitudini de acceptare şi respect faţă de diversitatea membrilor altor grupuri etnice.

Tipurile de şcoli primare
În Cipru există şcoli primare publice şi private. În funcţie de numărul de învăţători care formează personalul fiecărei şcoli publice, deosebim şcoli cu unul, două, trei şi mai multe cadre didactice. În caz dacă numărul de elevi într-o şcoală este mai mic de 15, se organizează astfel că două sau mai multe şcoli primare să fie unite şi să fie creată o şcoală primară regională mai mare. În caz de unire a şcolilor, statul compensează transportarea elevilor din alte comunităţi până la şcolile regionale.

Şcoala pe durata întregii zile
Conceptul de şcoală pe durata întregii zile funcţionează în anumite şcoli în bază voluntară, din octombrie până în mai, cu patru cu lecţii adiţionale după masă pentru copiii din clasele a 4-a, 5-a şi a 6-a, de patru ori pe săptămână, până la ora 16:00.

Curriculumul şi orarul de dimineaţă continuă să fie aceleaşi şi funcţionează conform regulamentelor operaţionale existente ale şcolilor primare. Programul săptămânal de după-amiază include patru lecţii pentru efectuarea temelor pentru acasă, patru lecţii pentru consolidarea celor învăţate şi opt lecţii de cursuri după interese (engleza, computere, muzica, gimnastica, arte, design şi tehnologii informaţionale). Numărul de copii în clasă variază de la 8 la 32 de copii, în dependenţă de obiect şi particularităţi ale instituţiei de învăţământ.

Părinţii îşi asumă cheltuielile pentru alimentarea copiilor şi toate aranjamentele necesare pentru furnizarea / gătirea mâncării. Tipul de mâncare şi programul de alimentare respectă strict normele alimentare convenite de Ministerul Educaţiei şi Culturii şi părinţi. Ministerul subvenţionează alimentarea elevilor săraci.

Înregistrarea la şcolile primare
Înregistrarea elevilor în şcolile primare are loc în ianuarie, datele fiind stabilite anual printr-o hotărâre relevantă a Ministerului Educaţiei şi Culturii. Confirmarea înregistrării are loc în intervalul determinat anual de către directorul pe învăţământul primar (în mod normal prin mijlocul lunii iunie). Este posibil de făcut excepţie de la prevederea de mai sus, în baza hotărârii unui funcţionar senior în domeniul învăţământului, pentru copiii, care, din motive justificate, nu au putut să se înregistreze în perioada corespunzătoare.

Conform hotărârii curente a Consiliului Miniştrilor, copii pot să se înregistreze la şcoala primară dacă până la 1 septembrie a anului de începere a studiilor ating vârsta de 5 ani şi opt luni.

Fiecare copil care s-a născut în Cipru şi vine prima dată la înregistrare trebuie să prezinte certificatul de naştere eliberat conform legii. Fiecare copil care s-a născut peste hotare trebuie să prezinte un certificat sau alt document (de exemplu paşaport) care a fost eliberat de o autoritate competentă şi atestă data lui de naştere şi satisface Ministerul Educaţiei şi Culturii. Fotocopiile documentelor de mai sus sunt acceptate doar dacă sunt autorizate de o persoană competentă. Certificatele de naştere sunt verificate de către inspectorul corespunzător şi sunt păstrate de către directorul şcolii. Ele sunt întoarse copiilor când absolvesc şcoala sau în caz de transferare în altă şcoală sau în caz de reşedinţă peste hotare, dacă deja au fost verificate.

Transferarea elevilor
Transferarea unui copil de la o şcoală primară la alta în caz de mutare a părinţilor este realizată după îndeplinirea unui formular educaţional special care este eliberat de consiliul şcolii anterioare.

În orice alt caz va fi necesară autorizarea scrisă preliminară a directorului pe învăţământul primar. Transferarea la o şcoală primară de la o şcoală non-publică de un tip diferit sau de la o şcoală care nu este situată în republică va avea loc cu prezentarea certificatului de naştere şi certificatului de studii. Elevul merge în clasa corespunzătoare vârstei lui. Dacă notele lui la limba greacă şi matematică sunt mai mici decât cele ale clasei în care el urmează să fie inclus, el va fi stabilit în clasa imediat mai mică, cu condiţia că vârsta lui îi va permite să finalizeze ciclul primar conform legii.

Promovarea
Copilul trece în clasa următoare, conform vârstei sale, în fiecare an sau pe parcursul anului şcolar, dacă există motive speciale, dar numai cu aprobarea inspectorului relevant şi nici într-un caz într-o clasă mai mare decât îi permite vârsta.

Repetarea unui an în cazuri speciale
Un copil poate fi obligat să repete anul, dacă există motive speciale. Acest fapt poate avea loc o singură dată pe parcursul studiilor copilului în şcoala primară, în urma aprobării de către inspectorul relevant şi după ce părinţii sau tutorii copilului sunt informaţi.

Suspendarea şi extinderea studiilor
În caz dacă copiii au nevoie de suspendarea studiilor, tutorii copilului sunt informaţi de către directorul şcolii că ei trebuie să expedieze un formular special, corect îndeplinit, către directorul pe învăţământul primar până cel târziu 30 mai a fiecărui an şcolar, prin care să solicite suspendarea şi să menţioneze motivele. Procedura care va fi urmată pentru evaluarea copilului este stabilită prin hotărârea Departamentului, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte. Solicitările prezentate mai târziu de această dată vor fi luate în consideraţie doar în cazuri excepţionale. Aceeaşi procedură, descrisă mai sus pentru suspendarea studiilor, va fi respectată şi în ceea ce priveşte extinderea studiilor. Părinţii pot obţine formularul necesar de la directorul şcolii.

Absenţele elevilor de la şcoală
Fiecare absenţă a copilului de la şcoală trebuie confirmată de un certificat scris de părintele sau tutorele copilului, care să satisfacă directorul şcolii. Pentru absenţele cu durata mai mare de cinci zile, din motive de sănătate, este necesar de prezentat certificatul medical de la doctorul care a prescris tratamentul, dacă o altă alternativă directorului nu-i convine.

Orarul şi curriculumul
Ziua şcolară durează de la 7:45 până la 13:05. Orarul zilnic constă din şapte lecţii a câte 40 minute fiecare şi trei pauze cu durata totală de 40 minute. Orarul tuturor şcolilor primare şi al tuturor claselor este similar. Sunt predate următoarele lecţii: limba greacă, matematica, religia, istoria, geografia, ştiinţele, limba engleză, artele, muzica, educaţia fizică, economia familiei, designul şi tehnologia.

Şcoala oferă asistenţă adiţională în învăţarea limbii grece copiilor limba maternă a cărora nu este greaca şi nivelul cărora de cunoaştere a limbii grece nu le permite să se simtă comod la ore. De asemenea, şcoala oferă susţinere psihologică copiilor care au nevoie de un astfel de ajutor.

Temele pentru acasă / ghiozdanul
Copiilor le este dat un volum limitat de teme pentru acasă, care îi ajută să devină mai creativi şi să-şi dezvolte diverse aptitudini. În ceea ce priveşte ghiozdanul, se recomandă ca acesta să conţină doar cărţile pe care copilul le va folosi în timpul lecţiilor din ziua respectivă, pentru a evita o greutate excesivă. Cărţile care nu sunt necesare trebuie să rămână la şcoală sau acasă. Părinţii sunt sfătuiţi să verifice sistematic ghiozdanul copilului, pentru a asigura faptul că el conţine doar cărţile necesare în fiecare zi.

Sărbătorile şcolare
În şcoală sunt organizate următoarele sărbători tradiţionale:
       
• Binecuvântarea începerii cursurilor (săptămâna în care încep lecţiile)
       
• Ziua independenţei
       
• Sărbătoarea naţională de 28 octombrie şi sărbătoarea drapelului
       
• Ziua de comemorare a eroilor rezistenţei (7 decembrie)
       
• Sărbătorirea Crăciunului (ultima săptămână a primului trimestru)
       
• Ziua numelui Arhiepiscopului Makarios (19 ianuarie)
       
• Ziua copacilor (ianuarie)
       
• Ziua educaţiei
       
• Sărbătoarea naţională de 25 martie
       
• Sărbătoarea naţională de 1 aprilie
       
• Ziua Europei pe 9 mai
        
• Ultima zi a trimestrului (în ultimele 10 zile înainte de sfârşitul lecţiilor)

Şcoala poate organiza vizitarea unor expoziţii artistice sau piese de teatru, care nu au loc la şcoală, din contul lecţiilor o dată în trimestru. Alte evenimente (de exemplu vizite / excursii educaţionale sau chiar distractive) care promovează scopurile şcolii sau sunt în concordanţă cu ele, pot fi organizate din contul orelor sau în afara lor, la discreţia Asociaţiei profesorilor. Cheltuielile pentru aceste evenimente sunt acoperite de elevi.

Programele educaţionale 
În şcolile primare sunt stabilite obiective speciale şi o serie de programe educaţionale care au drept scop promovarea calităţii serviciilor de învăţământ public. Drept exemplu, putem menţiona următoarele:
    
• Programul de educaţie muzeală
    
• Programul de educaţie pentru sănătate - "Mentorul"
    
• Programul reţelei europene de şcoli pentru promovarea sănătăţii   
    
• Programul educaţional "Oikade"
    
• Programul de educaţie la trafic - securitatea rutieră
   
• Programul educaţional "Cyprus-Aegean, legendă-istorie-artă"
    
• Programul educaţional la Galeria publică de artă
    
• Programe de mediu
    
• Tehnologii informaţionale în şcolile primare

Uniforma şcolară
Elevii din şcolile primare merg la şcoală în uniformă şcolară. Personalul didactic al şcolii în cooperare cu asociaţia părinţilor hotărăsc tipul de uniformă pe care copii o poartă în fiecare an.

Cantina şcolară
În fiecare şcoală este o cantină, unde copiii pot să cumpere la pauză diferite tipuri de mâncare şi băutură. Cantina funcţionează sub controlul strict al Ministerului Educaţiei şi Culturii, astfel încât să fie respectate standardele de igienă. Lista produselor permise spre oferire elevilor în cantine este stabilită de Minister.

Securitatea copiilor
Directorul şi personalul fiecărei şcoli au grijă de securitatea copiilor în timpul prezenţei lor la şcoală. Asociaţia părinţilor îşi asumă responsabilitatea pentru asigurarea anuală a copiilor la o companie de asigurare, care este selectată conform unor criterii stricte. Fiecare copil, când este înregistrat, plăteşte suma, determinată de asociaţia părinţilor, pentru a acoperi prima de asigurare.

Educaţia şi instruirea specială
Legea cu privire la educaţia şi instruirea copiilor cu necesităţi speciale a intrat în vigoare în anul 1999. Conform acestei legi, un copil cu necesităţi speciale este un copil care manifestă dificultăţi serioase sau speciale de învăţare, funcţionare sau de adaptare din cauza unor deficienţe fizice (inclusiv nervii senzitivi), mintale sau psihice şi care necesită să le fie oferită educaţie şi instruire specială.

Educaţia şi instruirea specială înseamnă oferirea de asistenţă de care are nevoie copilul cu necesităţi speciale, cu scopul dezvoltării lui complete în toate sferele, în special cea psihologică, socială şi de învăţare şi cu scopul de a oferi instruire pre-profesională şi profesională în şcoli, dacă este posibil, incluzând toate nivelurile de învăţământ (pre-primar, primar, secundar, terţiar şi post-universitar).

Educaţia şi instruirea specială include, printre altele, predarea aptitudinilor zilnice de auto-îngrijire, igienă personală, transport, dezvoltare lingvistică şi comunicare, perfecţionare emoţională şi, în general, oferirea tuturor mijloacelor, echipamentului şi resurselor umane cu scopul de a realiza integrarea şcolară şi socială a copilului, precum şi a-l învăţa să ducă o viaţă independentă.

Conform prevederilor de bază ale actelor legislative şi normative, statul se ocupă de identificarea timpurie a copiilor cu necesităţi speciale începând cu vârsta de trei ani, evaluarea totală a necesităţilor lor prin intermediul unei echipe de evaluare multidisciplinară şi oferirea tuturor mijloacelor esenţiale, facilităţilor, scutirilor şi ajutorului special sub formă de personal didactic sau de suport pentru educaţia lor nestânjenită în şcolile obişnuite. În cazurile când se consideră necesar, copiii cu necesităţi speciale pot studia în şcoli speciale. În Cipru există doar nouă şcoli speciale, din moment ce politica educaţională a Ministerului Educaţiei şi Culturii cu privire la copiii cu necesităţi speciale este integrarea lor în şcoli generale.

Centrele de instruire
Scopurile şi obiectivele centrelor de instruire coincid cu politica de dezvoltare a statului şi obiectivele mai largi ale Ministerului Educaţiei şi Culturii cu privire la oferirea de oportunităţi de învăţare pe parcursul întregii vieţi tuturor cetăţenilor. Scopul lor general este dezvoltarea în plină măsură a fiecărei personalităţi un progres social, economic şi cultural al cetăţenilor, comunităţii şi societăţii la general.

Centrele de instruire au început să funcţioneze în anul 1960, odată cu declaraţia Republicii Cipru, preponderent în regiunile rurale. În 1974 ele şi-au extins activitatea în oraşe, iar astăzi ele acoperă fiecare colţ de teritoriu neocupat al Ciprului, oferind oportunităţi de instruire pentru mii de persoane în vârstă de peste 15 ani.

Centrele de instruire, în efortul lor de a satisface dreptul al participare liberă a persoanelor cu necesităţi speciale, organizează anual grupuri speciale care sunt frecventate de persoane analfabete, invalizi, condamnaţi, persoane cu deficienţe de auz, cu deficienţe mentale, copii ai părinţilor din enclave, pensionari etc. Oportunităţi de instruire pentru învăţarea limbii grece sunt oferite grecilor din pont, copiilor ciprioţilor repatriaţi şi ciprioţilor turci, precum şi învăţarea limbii turce pentru ciprioţii greci.

Taxe pentru studii
Taxele de studii sunt determinate după cum urmează:
       
• Oraşe: € 55.
       
• Regiune rurală: € 55.
       
• Comunităţi cu mai puţin de 500 de rezidenţi: € 27.50.
Limba greacă pentru ciprioţii turci: Gratuit.
Limba turcă pentru ciprioţii greci: Gratuit.
Persoane în vârstă de peste 65 de ani: Gratuit.

Începerea şi finalizarea cursurilor
Cursurile centrelor de instruire încep pe la sfârşitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie şi finalizează la sfârşitul lunii mai a fiecărui an şcolar, cu condiţia că au fost realizate douăzeci şi patru (24) de cursuri cu durata de nouăzeci minute (90').

Informaţii generale utile cu privire la funcţionarea grădiniţelor, şcolilor primare şi şcolilor speciale

Începerea şi finalizarea anului de studii
Anul de şcoală începe în prima zi de luni din septembrie. Cursurile încep joia următoare. Cursurile se termină în miercurea dinainte de penultima zi de vineri din iunie. Cursurile au loc cinci zile în săptămână (luni-vineri).

Sărbătorile şcolare sunt următoarele:
    
În şcolile primare şi grădiniţele publice greceşti:
        
• 1 octombrie
        
• 28 octombrie
        
• 23 decembrie - 6 ianuarie
        
• 30 ianuarie
       
• 25 martie
         
• 1 aprilie
         
• 1 mai
         
• Luni-vineri după săptămâna Paştelui
         
• 11 iunie
         
• Înălţarea
         
• Sfântul duh
         
• Lunea curată
         
• Ziua numelui Arhiepiscopului
         
• Ziua sfântului protector al comunităţii / parohiei
 
 Vacanţa de vară: De sâmbăta de după penultima vineri a lunii iunie până duminica înainte de prima zi de luni din septembrie.

Tutorii copiilor
Tutorele biologic al copilului este tatăl sau mama lui. Altă persoană nu poate fi tutore atât timp cât părinţii copilului locuiesc în regiunea în care este situată şcoala. În caz de lipsă a tutorelui biologic, el numeşte în scris reprezentantul său. În caz de dispută cu privire la tutorele biologic, se pronunță instanţa de judecată.

Vizita părinţilor şi altor persoane la şcoală
Părinţii şi tutorii pot vizita şcoala în perioade determinate. Alte vizite pot fi organizate după ce este obţinută permisiunea directorului şcolii. Vizita la şcoală nu este permisă altei persoane care nu are legătură directă cu funcţionarea au promovarea activităţii şcolii, fără autorizarea directorului pe învăţământul primar. Nu este permisă intrarea în şcoală cu scop de publicitate, vânzare a produselor sau prestare de servicii care nu au legătură cu funcţionarea şcolii.

Închiderea şcolii în caz de situaţie excepţională
Directorul poate da instrucţiuni studenţilor de a părăsi şcoala mai devreme de ora obişnuită după aprobarea directorului pe învăţământul primar şi după luarea propriei sale decizii, în situaţii excepţionale serioase. În acest caz sunt luate toate măsurile necesare pentru securitatea copiilor.

Asociaţia părinţilor
Asociaţiile părinţilor funcţionează în grădiniţe, şcoli primare şi şcoli speciale, membrii cărora sunt părinţii tuturor elevilor care studiază în fiecare an într-o anumită şcoală. Toţi membrii au dreptul de a alege şi de a fi aleşi. La începutul fiecărui an şcolar, adunarea generală a asociaţiei părinţilor alege consiliul ei administrativ. Asociaţia părinţilor cooperează în legătură strânsă cu toate instituţiile implicate pentru o funcţionare neîntreruptă şi eficientă a şcolii.

Comunicarea cu Ministerul Educaţiei şi Culturii
Toţi cetăţenii sunt sfătuiţi, în situaţia când contactează Ministerul Educaţiei şi Culturii, să respecte procedura obişnuită şi ordinea ierarhică, cu excepţia cazului când există suficiente motive de a proceda altfel.

Cetăţenii pot contacta oficiile districtuale pentru educaţie pentru a obţine diverse informaţii care sunt în legătură directă cu subiectele sus-menţionate:
     
• Oficiul districtual pentru educaţie din Nicosia, Ministerul Educaţiei şi Culturii, 1434 Nicosia. Telefon: 22800901/662, Fax: 22305126.
     
• Oficiul districtual pentru educaţie din Limassol, 131 str. Vasileos Konstantinou, 3080 Limassol. Telefon: 25870278/282, Fax: 25305601.
    
• Oficiul districtual pentru educaţie din Larnaca şi Famagusta, bd. Eleftherias 65, 7102 Aradippou, Larnaca. Telefon: 24821358, Fax: 24821380.
      
• Oficiul districtual pentru educaţie din Paphos, str. Neofytou Nicolaidi, 8100 Paphos, Telefon: 26804513, Fax: 26306139.

În caz dacă cetăţenii doresc să contacteze Directorul pe învăţământul primar, ei pot să folosească adresa următoare:
      
• Directorul pe învăţământul primar, Ministerul Educaţiei şi Culturii, 1434 Nicosia, Telefon: 22800661, Fax: 22428277.

Părţile interesate pot găsi adresele, numerele de telefon şi fax ale tuturor şcolilor (publice şi private) pre-primare, primare şi speciale pe pagina web a Ministerul Educaţiei şi Culturii. Respectiva pagină web include informaţii detaliate cu privire la toate aspectele care au fost descrise în această broşură.

Învăţământul secundar general

GIMNAZIU. Învăţământul secundar general oferă un program de învăţământ pe o durată de şase ani, pentru elevi în vârstă de 12-18 ani. La gimnaziu (şcoală secundară inferioară) scopul principal este educaţia generală umanistă. Învăţământul la gimnaziu este obligatoriu pentru primii trei ani, până la vârsta de 15 ani. La liceu, sistemul educaţional este mai flexibil şi oferă diverse specializări în funcţie de înclinaţii, aptitudini şi interese ale elevului. În special, după adoptarea conceptului de liceu unificat la nivel naţional, începând cu anul şcolar 2000-2001, flexibilitatea şi perspectivele deschise pentru elevi au crescut considerabil.

Învăţamântul obligatoriu - învăţământ gratuit
Învăţământul în gimnaziu este obligatoriu, până când elevul finalizează ciclul gimnazial sau atinge vârsta de 15 ani, oricare din acestea are lor prima. Învăţământul secundar în şcolile publice este oferit de stat gratuit. Manualele care sunt publicate de către Ministerul Educaţiei şi Culturii sau sunt expediate din Grecia (publicaţii OGEB - Organizaţia cărţilor educaţionale greceşti) sunt oferite pe gratis elevilor şi profesorilor. Consiliul Miniştrilor are puterea de a decide fie să ofere transport gratuit pentru elevii care locuiesc departe de locul unde este situată şcoala, fie să le plătească o compensaţie specială.

Scopul
Scopul de bază a gimnaziului este de a promova dezvoltarea studenţilor în raport cu capacităţile vârstei lor şi cu cerinţele vieţii actuale. Gimnaziul reprezintă o unitate şcolară independentă a direcţiei generale de învăţământ. El suplineşte educaţia generală pe care o oferă şcoala primară şi pregăteşte elevii să accepte educaţia mai mult umanistă pe care el o oferă, pregătindu-i în acelaşi timp să meargă ulterior fie la liceul unificat fie la învăţământul tehnic, pe care ei pot să le aleagă după absolvirea gimnaziului.

Limbi străine 
Unul din principiile fundamentale, pe care se bazează structura învăţământului secundar cipriot, este cunoaşterea limbilor străine, pentru ca elevii din Cipru să înveţe despre alte culturi şi naţiuni şi să recunoască şi să respecte contribuţia lor la evoluţia istorică a lumii. De aceea, elevilor din gimnaziu le sunt predate două limbi străine (engleza şi franceza).

Evaluarea - Promovarea 
       
I. Examen oral - pe parcursul trimestrului 
Elevii din gimnaziu sunt evaluaţi pe parcursul studiilor prin intermediul uneia din metodele de mai jos:
        
• Examinare orală zilnică şi evaluarea prezenţei la ore.
        
• Exerciţii scrise scurte.
       
• Teste de recapitulare, cu sau fără informare preliminară, cu durata de o lecţie, cel puţin un test în trimestru pe o unitate de învăţare mai mare.
         
• Temele pentru acasă.
       
• Proiecte creative şi alte dovezi şi certificate a performanţei lor la diferite subiecte (muzică, artă, educaţie fizică, limbi străine, contribuţie socială a elevului şi participarea acestuia în evenimentele sociale şi culturale etc.).

     II. Examenele 
Toţi elevii susţin examene finale scrise anual în luna iunie, care se bazează pe anumite suporturi de curs anunţate elevilor preliminar şi conţin de la 1/2 până la 2/3 din programul studiat. Obiectele la care sunt susţinute examene în cele trei clase de gimnaziu sunt limba greacă modernă, istoria, matematica şi studiile naturale (ştiinţele naturii, chimia, fizica). 
Baremul folosit pentru evaluarea elevilor la examenele scrise este următorul:
     
Excelent: 19-20 puncte şi corespunde notei A.
     
Foarte bine: 16-18 puncte şi corespunde notei B.
     
Bine: 13-15 puncte şi corespunde notei C.
     
Suficient: 10-12 puncte şi corespunde notei D.
     
Insuficient: 1-9 puncte şi corespunde notei E.

Elevul care are la obiectele la care sunt susţinute examene notele EEE sau EED sau EEC (indiferent de ordine) în toate trei trimestre, este considerat repetent, dacă nota lui la examenul scris final este sub 10 puncte. Elevul care are la obiectele la care sunt susţinute examene notele DDD sau DDE sau CDE (indiferent de ordine) în toate trei trimestre, este considerat repetent, dacă nota lui la examenul scris final este sub 6 puncte.

Elevul care, la un obiect la care nu se susţin examene, are nota E în toate trei trimestre sau E în două trimestre şi D în unul, va fi nevoit să susţină un examen scris la acest obiect în luna iunie. El va fi considerat repetent, dacă nota la examenul scris va fi mai mică de 10 puncte. Un elev care, fără motive justificate, nu susţine examenele din iunie, este îndreptat la examen scris în luna septembrie, iar nota pe care o ia la acest examen este percepută drept nota lui anuală.

Elevul care este repetent la unul sau mai multe obiecte la sfârşit de an şcolar, este îndreptat la examene orale şi scrise în septembrie. Examenul scris are loc înaintea celui oral. Se consideră că elevul nu a susținut re-examinarea din septembrie, dacă nota medie pentru examenul scris şi oral este mai mică de 10 puncte. Elevul trebuie să repete anul dacă la examenele din septembrie nu susține limba greacă modernă şi matematică sau nu susține la trei sau mai multe obiecte sau nu se prezintă la examenele din septembrie, fără a avea motive suficiente.

Elevul poate transfera până la două obiecte, pe care nu le-a susținut în septembrie, din clasa A în B şi din B în C, cu condiţia că nu trebuie să repete anul. Elevul din clasa C absolveşte gimnaziul cu condiţia că obţine cel puţin nota opt la unul sau două din obiectele la care are examen în septembrie şi nu trebuie să repete anul, conform condiţiilor sus-menţionate. Dacă un elev nu susține în iunie obiectul pe care deja la transferat şi nu-l susține  din nou la el în septembrie, atunci el va trebui să repete anul.

Părintele sau tutorele unui elev are dreptul, timp de 7 zile de la anunţarea rezultatelor fiecărei perioade de examinare, să solicite o re-evaluare de la directorul pe învăţământul secundar prin intermediul directorului şcolii.

După finalizarea studiilor în gimnaziu (clasele 1, 2 şi 3), elevilor le este oferit un certificat de absolvire.

LICEUL UNIFICAT 
Ciclul liceal al învăţământului secundar general oferă un program de învăţământ cu durata de trei ani, pentru elevii cu vârsta între 15-18 ani.

Scopul 
În contextul obiectivelor liceului unificat, elevii urmează:
    
• Să-şi formeze personalitatea într-o modalitate armonioasă şi atotcuprinzătoare prin dezvoltarea unei gândiri libere şi critice, iniţiativei, spiritului de echipă şi imaginaţiei.
   
• Să-şi dezvolte trăsăturile şi aptitudinile intelectuale, morale, estetice şi psihice, astfel încât să poată face faţă societăţii, ştiinţei, tehnologiei, artei cu unor elemente constitutive mai generale ale culturii cu creativitate şi o abordare inovativă.
    
• Să-şi dezvolte abilităţi, cunoştinţe, aptitudini şi valori esenţiale, care le vor permite să continue studiile în cadrul educaţiei şi instruirii pe lungimea întregii vieţi şi vor facilita accesul lor la procesul productiv în urma unei specializări sau instruiri adăugătoare.
    
• În final să se transforme în cetăţeni care vor fi conştienţi de problemele cu care se înfruntă astăzi umanitatea şi vor putea acţiona eficient, individual sau în cadrul unui colectiv, pentru a soluţiona aceste probleme.

Obiectele principale la liceul unificat

Cursurile serale
Cursurile serale sunt incluse în învăţământul secundar şi au loc după amiază şi seara, câte unul în fiecare oraş liber din Cipru şi unul în Frenaros. La cursurile serale clasa de pregătire şi clasa a 3-a lucrează împreună, pe când în clasele D, E, F, G sunt două combinaţii de cursuri, care corespund combinaţiilor S1 şi S3 ale sistemului de selectare a obiectelor la liceu. Cei care au atins vârsta de 18 ani sau 15 ani şi evident lucrează pentru a se întreţine sau se ocupă de gospodărie pot să se înregistreze la cursurile serale.

Educaţia şi instruirea specială 
În şcolile de învăţământ secundar din Cipru, sunt luate toate măsurile pentru educaţia şi instruirea copiilor cu necesităţi speciale. Evaluarea necesităţilor fiecărui copil care este apreciat drept probabil având necesităţi speciale este efectuată de către Comisia districtuală pentru educaţie şi instruire specială, care există în fiecare provincie. Această comisie constă din:
     
• Un funcţionar superior în domeniul educaţiei de la Ministerul Educaţiei şi Culturii, ca preşedinte.
     
• Un reprezentant de nivel corespunzător, de la Ministerul Educaţiei şi Culturii.
     
• Un profesor în domeniul educaţiei speciale.
      
• Un psihopedagog.
      
• Un psiholog clinic.
       
• Un asistent social.
        
• Un logoped.

Oferirea educaţiei şi instruirii speciale are loc într-o clasă obişnuită sau într-o unitate specială a şcolii publice sau într-o şcoală publică de educaţie şi instruire specială. În caz de copii cu necesităţi speciale din învăţământul primar şi secundar, care, în rezultatul unor probleme de sănătate, nu pot frecventa programul obişnuit al orelor pe o perioadă lungă de timp, poate fi oferită o modalitate alternativă de învăţământ.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR TEHNIC ȘI VOCAȚIONAL
Următoarele programe sunt oferite în cadrul învăţământului secundar tehnic şi profesional (ÎSTP): 
    
• Învăţământ tehnic şi profesional ca parte a sistemului formal de învăţământ.
   
• Program de ucenicie şi
    
• Învăţământ continuu.

Învăţământul secundar tehnic şi profesional se oferă în două profiluri: unul teoretic şi unul practic. Studenţii care au absolvit cu succes anul 3 de gimnaziu sun eligibili pentru aceste programe. Durata studiilor pentru ambele profiluri este trei ani. La absolvirea cu succes a programului, studenţii ÎSTP primesc un certificat de studii secundare, care este echivalent cu certificatul de studii secundare primit după absolvirea anului şase a şcolii secundare publice.

Învăţământ tehnic şi profesional ca parte a sistemului formal de învăţământ

Facultăţi şi specializări
Mai jos sunt prezentate facultăţile oferite (studiile se fac sub formă de lecţii teoretice şi practice):
      
• Inginerie mecanică
      
• Inginerie electrică
      
• Inginerie civilă - arhitectura
      
• Proiectarea
      
• Prelucrarea lemnului - producerea de mobilă
      
• Studii în arte
      
• Design vestimentar
       
• Coafor
       
• Agronomie
       
• Servicii hoteliere şi alimentare publică

Cursuri şi orar 
    
Cursurile programelor de studii din ÎSTP se împart în cinci categorii:
            
• Obiecte generale de bază
            
• Obiecte specializate
            
• Obiecte opţionale
            
• Obiecte tehnologice / practice pentru facultate
            
• Obiecte tehnologice / practice pentru specializare

Perspectivele absolvenţilor
După finalizarea programului de studii, în afară de o dezvoltare multi-discplinară şi formare ca persoană, absolvenţii vor mai obţine cunoştinţe generale necesare, care:
      
• Îi vor ajuta să se integreze facil şi creativ în viaţa profesională şi socială.
      
• Le vor permite să-şi continue studiile în instituţii de învăţământ superior şi terţiar din Cipru sau alte ţări.
     
• Le vor oferi educaţia şi studiile necesare pentru viaţă, astfel încât ei se vor putea adapta şi ajusta la lumea în continuă schimbare.

Continuarea studiilor
    
Absolvenţii pot:
     
• Participa la concursul de admitere, cu şanse mari de reuşită, în contextul Examenelor Pancipriene, în instituţii de învăţământ terţiar din Cipru sau Grecia.
     
• Fi acceptaţi în orice instituţie de învăţământ superior sau terţiar din Cipru sau Grecia, cu condiţia că ei vor satisface condiţiile de admitere şi criteriile specifice ale instituţiilor de învăţământ.
Pentru învăţământul tehnic şi profesional se aplică aceleaşi regulamente privind promovarea şi absolvirea studenţilor ca şi pentru liceul general.

Program de ucenicie
Programul de ucenicie este potrivit pentru studenţii, care după absolvirea anului trei de gimnaziu nu intenţionează să-şi continue studiile în sistemul de învăţământ oficial. În Programul de ucenie pot participa studenţii care au absolvit anul 2 de gimnaziu şi au împlinit 15 ani sau vor împlini 15 ani până pe 31 decembrie al anului înregistrării în program. Studenţii cu vârsta de peste 18 ani nu pot participa la Programul de ucenie, cu excepţia unor cazuri excepţionale în baza unei hotărâri a autorităţii relevante. Formularele de aplicare ale studenţilor trebuie transmise şcolilor tehnice şi oficiului teritorial de ocupare a forţei de muncă.

În cadrul Programului de ucenie durata studiilor este 2 ani. Se oferă atât instruire practică şi teoretică. Instruirea practică se oferă prin angajarea studenţilor în companii industriale, trei zile pe săptămână, contra unui salariu. Instruirea teoretică se oferă în şcoli teoretice, două zile pe săptămână. În cadrul Programului de ucenie se oferă următoarele cursuri speciale: Lucrători în construcţie, ingineri auto, electricieni auto, operatori laminori - lăcătuşi, lipitori cu aluminiu, constructori, instalatori - sudori, electricieni, tâmplari de mobilă - lemnari, croitori - cosători.

Programe de educaţie şi instruire continuă
Educaţia continuă este esenţială pentru actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi urmărirea evoluţiilor tehnologice rapide. Educaţia continuă se oferă de către Şcoala Tehnică Serală şi cursurile de după amiazăşi serale ale şcolilor tehnice.

Şcoala Tehnică Serală
Şcoala Tehnică Serală a fost deschisă în Şcoala Tehnică A din Nicosia începând cu anul academic 1999 -2000. Cursurile oferite de Şcoala Tehnică Serală sunt echivalente cu cele de dimineaţă, oferite de instituţii de învăţământ secundar tehnic şi profesional. Educaţia durează între 1 şi 4 ani, în funcţie de nivelul educaţional al studenţilor cointeresaţi şi se oferă gratuit beneficiarilor. Certificatul de absolvire este echivalent certificatul de absolvire a şcolii, primit după terminarea anului şase al şcolii secundare publice.

Cursurile de după amiază şi serale ale şcolilor tehnice 
Scopul cursurilor de după amiază şi serale este de a oferi angajaţilor posibilitatea să urmeze cursuri de instruire continuă pentru a face faţă cererii pe piaţa forţei de muncă. De asemenea, ele oferă cursuri de pregătire pentru studenţii tuturor şcolilor tehnice, care doresc să participe la diferite examene.

Informaţii generale utile cu privire la funcţionarea şcolilor secundare generale şi şcolilor secundare tehnice şi profesionale

Înregistrarea
Studenţii sunt înregistraţi de către părinţii sau tutorii lor în şcoala din regiunile educaţionale relevante în luna iunie, şi mai târziu în septembrie pentru cei care-şi finalizează examenele mai târziu. Înregistrarea în gimnaziile serale are lor în perioada dintre 1 septembrie şi 20 septembrie şi se permite până la finele primului trimestru (10 decembrie).

Transferuri
Transferul studenţilor într-o şcoală similară dintr-un alt oraş sau comunitate este permis, cu condiţia că se aplică următoarele condiţii:
    
a) În cazul în care şcoala unde este înregistrat studentul a fost închisă definitiv sau pentru o perioadă mai lungă de 30 zile din cauza unei epidemii sau altor situaţii problematice.
    
b) Dacă şcoala nu oferă cursul sau specializarea aleasă de student.
    
c) Dacă familia studentului sau, dacă studentul nu are o familie biologică, familia tutorelui şi-a schimbat adresa.
    
d) Dacă studentul trebuie să se mute într-un alt oraş din cauza unor probleme grave de sănătate.
    
e) Dacă se fondează o şcoală nouă în regiunea unde studentul are reşedinţă permanentă (În acest sens transferul poate fi efectuat în baza unei liste, emise de Ministerul Educaţiei şi Culturii).
     
f) Dacă, la discreţia Ministerului în baza unei recomandări din partea directorului şcolii, există motive ce justifică schimbarea şcolii studentului.

Transferul studentului într-o şcoală similară din acelaşi oraş se permite în cazurile a), b), c), d), e) şi f) din alineatul precedent. Studentul care repetă aceiaşi clasă de două ori sau a fost exmatriculat din şcoala unde-şi făcea studiile va fi transferat într-o altă şcoală şi nu i se va permite să revină la şcoala de unde a fost transferat.

În cazul transferurilor studenţilor de peste hotare se aplică următoarele:
   
a) Dacă studentul are un raport cu note sau comentarii despre reuşita sa academică, va fi înregistrat imediat într-o clasă superioară dacă va susţine cu succes examenul la greaca modernă şi istorie.
    
b) Dacă studentul are un raport, însă are note mici la anumite obiecte, va trebui să susţină un examen la obiectele la care are note mici, precum şi la greaca modernă şi istorie.
    
c) Dacă studentul are un raport, însă nu poate fi promovat în clasa următoare, va trebui să repete cursul în aceiaşi clasă.
    
d) Dacă studentul are doar o simplă confirmare a studiilor, fără informaţii despre reuşita academică, va fi promovat în clasa următoare dacă va susţine examene la toate obiectele, cu excepţia religiei, educaţiei fizice, muzicii, artei, educaţiei tehnologice.
    
e) Dacă studentul nu susţine examenele iniţiale, Asociaţia Profesorilor va hotărî în ce clasă va plasa studentul respectiv.

Este interzis transferul studentului de la gimnaziul seral la şcolile cu program de dimineaţă. Transferul de la şcolile cu program de dimineaţă la şcolile serale este permis doar în cazuri excepţionale, la discreţia Ministerului Educaţiei şi Culturii.

Începutul şi sfârşitul anului şcolar
   
• Anul şcolar începe la 1 septembrie al fiecărui an şi finalizează la 31 august al anului următor.
   
• Activităţile şcolare încep la 1 septembrie şi finalizează la 30 iunie.
   
• Cursurile încep în perioada primelor zece zile din septembrie, la data stabilită de Minister, şi finalizează în perioada primelor şapte zile din iunie pentru clasele gimnaziale şi în perioada ultimelor zece zile din mai pentru clasele liceale, la datele stabilite de Minister.
În scopul divizării programului de studii şi evaluării studenţilor, anul şcolar se divizează în următoarele trei trimestre:
   
• Trimestrul A: De la începutul anului şcolar şi până pe 10 decembrie.
   
• Trimestrul B: 11 decembrie - 10 martie.
   
• Trimestrul C: 11 martie - până la finele anului şcolar.

Sărbătorile şcolare sunt următoarele:
   
a) Toate sărbătorile din sectorul public: 1 octombrie (Ziua independenţei Republicii Cipru), 28 octombrie, Lunea curată, 25 martie, 1 aprilie şi 1 mai (Ziua muncii).
   
b) Sărbătorile de Crăciun (de pe 24 decembrie până pe 6 ianuarie, ambele date fiind incluse).
   
c) Sărbătorile de Paşte (de luni până sâmbăta sfântului Thomas, ambele date fiind incluse).
   
d) Următoarele sărbători religioase: Ziua onomastică a Arhiepiscopului actual, Ziua celor trei ierarhi, Lunea Sfântului Duh, Sfântul Apostol Varnavas (11 iunie).

Vacanţa de vară începe pe 1 iulie în fiecare an şi se finalizează pe 31 august.

Sărbătorile şcolare tradiţionale ale şcolii:
    
a) Începutul cursurilor şi binecuvântarea tradiţională.
   
b) Celebrarea Zilei independenţei Republicii Cipru (1 octombrie) pe 30 septembrie.
   
c) Celebrarea zilei de 28 octombrie pe data de 27 octombrie.
    
d) Celebrarea Zilei politehnice pe 17 noiembrie.
    
e) Celebrarea Crăciunului pe 23 decembrie.
     
f) Ziua învăţământului pe 30 ianuarie.
     
g) Aniversarea naţională din 25 martie pe 24 martie.
     h
) Aniversarea naţională din 1 aprilie pe 31 martie.

Pentru sărbătorile şcolii, menţionate mai sus, se acordă cel mult două ore academice, cu excepţia zilei de 23 decembrie, când se oferă mai mult de două ore academice. În nici un caz conţinutul sărbătorilor şi evenimentelor şcolare nu poate servi interesele partidelor, asociaţiilor sau organizaţiilor politice. Este necesară permisiunea specială a Ministerului Educaţiei şi Culturii pentru celebrarea oricărui altui eveniment.

Obligaţiile studenţilor
• Studenţii îşi execută obligaţiile şcolare în conformitate cu prevederile detaliate ale regulamentelor interne ale şcolii.
• Studentul se poate implica în mod voluntar în activităţi extraşcolare (cor, gimnastică, teatru, etc.).
• Studenţii participă, cu excepţia cazurilor în care directorului şcolii dă alte indicaţii prin-un anunţ specia, la toate activităţile şcolare, inclusiv excursii şi întruniri în masă.
• Studentul poartă în fiecare zi uniforma aprobată de şcoală şi evită accesoriile extravagante. Pentru educaţia fizică şi activităţile în atelierele de lucru, studentul respectă instrucţiunile şcolii cu referire la uniforma şcolară.
• Aspectul exterior al studentului trebuie neapărat să corespundă statutului acestuia.

Prin urmare, trebuie să se conducă şi să respecte următoarele reguli, care au fost aprobate de Ministerul Educaţiei şi Culturii:
   - 
Accesoriile extravagante nu sunt permise, fiindcă sunt considerate o încălcare a normelor de conduită, care este raportată directorului şcolii. Accesorii extravagante sunt considerate păr foarte lung, inele, brăţări, cercei, lănţişoare decorative şi alte articole de acest gen, precum şi barbă sau barbişon. În cazul studentelor de gen feminin, accesorii extravagante se consideră unghii lungi vopsite, păr vopsit sau nearanjat şi machiaj puternic.
   - 
Studentul care este alungat de la lecţii (părinţii şi tutorele vor fi informaţi imediat de către directorul şcolii) rămâne la şcoală pe parcursul orelor şi se ocupă  conform indicaţiilor directorului sau al unui alt profesor autorizat.

Lipsa studentului de la ore trebuie justificată printr-un certificat medical sau o confirmare specială de la tutore, care trebuie să fie acceptată de către directorul şcolii. Confirmarea sau certificatul se prezintă directorului şcolii în primele opt (8) zile după întoarcerea studentului la şcoală.

Studentul care a lipsit de la ore din orice motiv va trebui să recupereze materia omisă şi să facă temele pentru acasă pentru orele de la care a lipsit. Studentul care este prins copiind în timpul examenelor scrise primeşte nota (1). Dacă este posibil, fiţuicile de pe care a copiat se ataşează la lucrare. Profesorul care supraveghează trebuie să noteze acest lucru pe lucrare. Măsuri similare se iau împotriva studenţilor care-i ajută pe alţii în timpul examenelor. Pentru astfel de încălcări, în baza unei decizii luate de Asociaţia Profesorilor, poate fi micşorată nota la purtare sau luate alte măsuri de sancţionare.

Studenţilor nu li se permite să activeze sau să utilizeze telefoane mobile sau alte dispozitive tehnice în clasă în timpul orelor, precum şi în timpul reuniunilor în masă, organizate în cadrul şcolii. Studenţilor nu li se permite să fumeze la şcoală.

Frecvenţa normală - absenţele 
Politica şcolii cu referire la absenţe este foarte severă. Din acest motiv, trebuie să se ţină cont de următoarele: în luna septembrie studentul va trebui să susţină examene la obiectele incluse în lista examenelor, precum şi, în baza deciziei profesorului, la obiectele la care:
   
a) Studentul are 42-50 absenţe nemotivate.
   
b) Studentul are 152-160 absenţe, dintre care cel puţin 110 sunt motivate.
   
c) În cazuri excepţionale, studentul care are mai puţin de 275 absenţe, dintre care absenţele nemotivate nu depăşesc 50, va susţine un examen în septembrie, la recomandarea Asociaţiei Profesorilor şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Culturii.
   
d) Studentul, la care numărul de absenţe la un anumit obiect, indiferent dacă sunt motivate sau nemotivate, este mai mare decât numărul de ore prevăzute în curriculum pentru acest obiect înmulţit cu şapte, va trebui să susţină în septembrie examen la obiectul respectiv.
 
e) Studentul, care a avut 14-17 absenţe nemotivate în al treilea trimestru, sau în total 51-54 absenţe, dintre care 37 nemotivate.

Fără a aduce atingere prevederilor precedente, următorii studenţi nu vor fi promovaţi în clasa următoare:
   
a) Studenţii cu mai mult de 51 absenţe nemotivate.
   
b) Studenţii cu mai mult de 161 absenţe, dacă nu cad sub incidenţa prevederilor alineatului precedent.
  
c) Studenţii care în al treilea trimestru au mai mult de 17 absenţe nemotivate, sau mai mult de 54 absenţe în total, atât motivate, cât şi nemotivate.

Se presupune că studentul care nu promovează clasa din cauza multor absenţe, va trebui să repete obiectele clasei respective doar în următorul an şcolar. O absenţă se consideră lipsa de la o lecţie. Un student care a lipsit chiar şi de la o oră, la întoarcere trebuie să prezinte, cel târziu în a 8-a zi, o confirmare de la părinte sau tutore sau un certificat de la medic cu indicarea motivului absentării, cu excepţia cazurilor în care a primit permisiunea în scris din partea directorului şcolii că confirmarea nu este necesară.

Confirmarea din partea unui părinte sau tutore nu este suficientă pentru absenţe timp de peste două zile consecutiv, care în total nu pot depăşi 12 zile pe parcursul întregului an. Asociaţia Profesorilor nu este obligată să se bazeze doar pe confirmările oferite de studenţi. Dacă asociaţia a ajuns la concluzia că motivul indicat nu este justificat, atunci absenţele se consideră nemotivate.

Dacă studenţii participă la o misiune specială din partea şcolii, în ţară sau peste hotare, în baza unei decizii a Ministerului Educaţiei şi Culturii sau sunt implicaţi în activităţi atribuite de directorul şcolii, absenţele nu se iau în calcul.

Absenţele nemotivate constituie încălcare disciplinară. În cazurile în care studenţii au o frecvenţă dezordonată şi un număr semnificativ de absenţe, părinţii sau tutorii sunt informaţi în timp util.

Permisiunea de a pleca
Plecarea studentului de la şcoală în timpul orelor, fără permisiunea din partea autorităţilor şcolii, din orice motiv, constituie o încălcare gravă şi este pedepsită sever. Dacă studentul are un motiv serios ce motivează necesitatea de a pleca de la lecţii, va primi o permisiune în scris din partea directorului şcolii după o consultare prealabilă cu părinţii sau tutorii acestuia.

Conduita studenţilor
Conduita studenţilor este evaluată la finele fiecărui trimestru de către Asociaţia Profesorilor ca fiind: excepţională, decentă, bună, blamabilă, nesatisfăcătoare. Nu se pun note. Dacă se oferă un calificativ mai slab pentru conduita studentului, motivele trebuie indicate în procesul verbal de la şedinţa Asociaţiei Profesorilor. 

Dacă studentul are probleme psihologice demonstrate, probleme de sănătate grave sau probleme serioase în familie, Consiliul Şcolii informează psihopedagogul relevant, care va pregăti un raport şi-l va prezenta Asociaţiei de Profesori, înainte ca aceasta să ia o decizie

Calificativele pentru conduită sunt înscrise în rapoartele indicative şi de progres, însă nu sunt indicate în certificatul de absolvire a şcolii. Un student, conduita căruia a fost calificată drept blamabilă sau nesatisfăcătoare are dreptul să-şi continue studiile în aceiaşi şcoală, cu excepţia cazurilor când Asociaţia Profesorilor are motive să considere că studentul are nevoie să-şi schimbe mediul de studiu după examinarea opiniei psihopedagogului relevant.

Măsuri pedagogice 
Conform noului regulament de funcţionare a şcolilor, măsurile pedagogice se realizează cu scopul de a ajuta studenţilor să-şi înţeleagă greşelile, să le analizeze şi să-şi îmbunătăţească comportamentul.

Consiliul disciplinar
Fiecare şcoală secundară are un Consiliu Disciplinar, prezidat de directorul sau vice-directorul şcolii şi format din doi profesori sau instructori, un diriginte, preşedintele Consiliului Central al Studenţilor şi Preşedintele Clasei. Cei doi profesori sau instructori sunt desemnaţi de Asociaţia Profesorilor la începutul anului şcolar.

Consiliul Disciplinar este informat despre cazurile de încălcare gravă, care le examinează timp de 15 sau cel mult 30 de zile, în funcţie de gravitate. Dacă cazul unui student este examinat de Consiliul Disciplinar, studentului i se oferă posibilitatea să prezinte faptele şi să-şi exprime argumentele. Părinţii sunt informaţi despre aceasta şi la fel li se acordă posibilitatea să-şi exprime opiniile în faţa Consiliului Disciplinar. Preşedintele Consiliului, înainte de a audia cazul, poate obţine opinia profesorului de consiliere şi educaţie profesională, psihopedagogului sau unui alt specialist, la cererea a cel puţin unui membru al Consiliului sau la cererea părinţilor/tutorilor studentului.

Asistenţă şi suport în probleme personale
Dacă un student se confruntă cu vreo anumită problemă şi simte necesitatea de a vorbi cu cineva, poate apela la diriginte, directorul adjunct, consilierul sau chiar la directorul şcolii. Studenţii sunt încurajaţi să caute asistenţa Oficiului de Consiliere pentru servicii de educaţie profesională dacă se confruntă cu vreo problemă de orice tip (în familie, emoţională, financiară, educaţională), fiindcă oficiul respectiv este împuternicit să soluţioneze astfel de probleme. Oficiul asigură confidenţialitatea totală a cazurilor de care se ocupă. Oficiul oferă consiliere şi ia acţiuni în interesul studentului.

Procedura pentru soluţionarea problemelor clasei
În cazul oricăror probleme sau chestiuni ale clasei:
    
• Studentul sau studenţii se adresează la Consiliul clasei. Consiliul soluţionează problemele ce se referă la întreaga clasă şi informează dirigintele despre decizia luată.
   
• Dirigintele discută problema cu Consiliul sau chiar cu întreaga clasă şi ia deciziile relevante în strânsă cooperare cu Consiliul.
    
• Directorul adjunct poate informa directorul şcolii dacă consideră necesar sau la cererea părţilor implicate.
   
• Chestiunile sensibile, delicate sau confidenţiale trebuie investigate cu discreţie, cu implicarea Oficiului de Consiliere pentru servicii de educaţie profesională, respectând întotdeauna personalitatea şi protejând demnitatea studentului sau studenţilor care se confruntă cu probleme sensibile şi confidenţiale.

Tutorii studenţilor
Tutorii naturali ai studenţilor sunt tată şi mama studentului. Nimeni altcineva nu poate fi un tutore, atât timp cât părinţii studentului locuiesc în oraşul unde este amplasată şi şcoala.

Tutorii:
• Însoţesc studenţii la înregistrare şi, punându-şi semnătura, îşi asumă toate responsabilităţile faţă de şcoală, care derivă din statutul lor.
• În timpul studiilor copiilor care se află sub tutela lor, ei îi monitorizează cu cel mai înalt interes posibil, supraveghează şi verifică frecvenţa şi reuşita şcolară, comportamentul şi moravurile copiilor. Dacă observă anumite lucruri importante, ei trebuie să informeze directorul şcolii pentru a asigura cooperarea între familie şi şcoală întru îmbunătăţirea studenţilor.
• Verifică dacă studenţii respectă regulamentele şi ordinele şcolii.
• Trebuie să participe, în baza unei invitaţii din partea şcolii, la şedinţa la care Asociaţia Profesorilor discută încălcarea comisă de studenţii de care sunt responsabili, pentru a oferi informaţiile solicitate.
• Asigură soluţionarea rapidă a obligaţiilor financiare şi de altă natură faţă de şcoală, în conformitate cu regulamentele şi deciziile relevante ale autorităţii competente.
• Informează în scris directorul şcolii cu privire la motivul absenţelor studenţilor din responsabilitatea lor.

INSTITUŢIILE DE STAT PENTRU EDUCAŢIE CONTINUĂ
În Cipru există 40 instituţii de stat pentru educaţie continuă, dintre 22 sunt amplasate în zone rurale şi 18 - în oraşe. Studenţilor şi adulţilor li se oferă o gamă largă de cursuri, inclusiv: engleză, franceză, italiană, germană, rusă, greacă pentru străini, turcă, contabilitate, informatică, cursuri de pregătire pentru examenele de admitere la universităţile din Grecia şi Cipru, cursuri intensive pentru gimnaziu şi liceu. Cursurile suplimentare sunt limba turcă pentru studenţii din partea turcească a Ciprului şi greaca pentru refugiaţii politici. Instituţiile de stat pentru educaţie continuă oferă cursuri de consolidare a cunoştinţelor pentru copiii din enclave.

Examenele
Studenţii care frecventează instituţiile de stat pentru educaţie continuă trebuie să susţină examenele unice pentru a obţine un certificat de absolvire. Certificatul de absolvire al nivelului patru şi cinci al cursului de engleză, precum şi nivelul patru al cursului de franceză şi germană sunt recunoscute de Comisia pentru Serviciul Public şi Comisia pentru Servicii Educaţionale în calitate de dovadă a "cunoştinţelor bune" în limba engleză, franceză şi germană.

Certificatul de absolvire al nivelului şase şi şapte al cursului de engleză, franceză şi germană sunt recunoscute de Comisia pentru Serviciul Public şi Comisia pentru Servicii Educaţionale în calitate de dovadă a "cunoştinţelor foarte bune" în limbile menţionate. De asemenea, se oferă ore pentru pregătirea studenţilor pentru examenele externe în limbi străine, contabilitate şi informatică: 
     
• GCE O’ şi A’ Level
     
• F.C.E. – Cambridge
     
• DELF pentru limba franceză
     
• L.C.C.I. pentru contabilitate
     
• E.C.D.L. pentru tehnologii informaţionale

Înregistrarea
Înregistrarea la instituţiile de stat pentru educaţie continuă are loc în luna mai şi continuă în primele zece zile ale lunii septembrie. De regulă, numărul studenţilor în fiecare grup variază între 10-15 persoane, dar, cu ocazii speciale, poate fi permisă funcţionarea grupurilor formate dintr-un număr mai mic de studenţi.

Instituţiile de stat pentru educaţie continuă lucrează luni, marţi, joi şi vineri, între orele 15:00-18:00. Grupurile pentru adulţi funcţionează în anumite instituţii de stat pentru educaţie continuă în orele de seară, 18:30-20:00. În cazuri speciale pot fi desfăşurate lecţii în după-amiaza zilei de miercuri sau dimineaţa zilei de sâmbătă. Fiecare grup are lecţii de două ori în săptămână, cu durata de nouăzeci de minute fiecare.

SERVICIUL DE PSIHOPEDAGOGIE
Istoria 
Serviciul de psihopedagogie este un serviciu independent în cadrul Ministerului Educaţiei şi culturii li este subordonat direct Directorului General. Este organizat în mai multe niveluri, iar serviciile psihopedagogilor sunt adresate tuturor nivelurilor de învăţământ, cu alte cuvinte - învăţământului pre-primar, primar, secundar general şi secundar tehnic şi profesional.

Misiunea şi obiectivul
Misiunea Serviciului de psihopedagogie este promovarea sănătăţii mintale a tuturor elevilor şi facilitarea învăţării şi dezvoltării atotcuprinzătoare a fiecărei persoane care participă în sistemul nostru educaţional. Obiectivul Serviciului de psihopedagogie este de a introduce principiile psihologice în domeniul învăţământului. Astfel, el are drept scop contribuirea semnificativă la democratizarea calitativă a şcolii ca instituţie, acceptarea şi respectarea diversităţii şi reuşita şcolară a tuturor elevilor.

Rolul psihopedagogilor
Psihopedagogii lucrează în sistemul şcolar şi percep profesorii drept asociaţi principali. Psihopedagogii monitorizează copiii, cazurile cărora sunt referite la Serviciul de psihopedagogie şi abordează un spectru larg de probleme Ei evaluează şi oferă servicii de suport şi consiliere copiilor care înfruntă:
 
• dificultăţi de învăţare;
 
• necesităţi speciale;
 
• dificultăţi emoţionale şi probleme de comportament.

Ţinând cont de particularităţile fiecărui caz, psihopedagogii oferă îndrumare şi servicii de consiliere părinţilor, elevilor şi profesorilor. În acelaşi timp ei colaborează cu alte autorităţi speciale şi competente în ceea ce priveşte cazurile pe care ei le monitorizează.

Domeniile de activitate
Activitatea psihopedagogilor cuprinde două domenii de bază: domeniul cazurilor specifice şi domeniul programelor, cercetării şi studiilor. Domeniul cazurilor specifice este cel căruia, tradiţional, psihopedagogii dedică o parte considerabilă a timpului lor.

Părinţii / tutorii, profesorii şi Comisia districtuală pentru educaţie şi instruire specială se poate adresa la Serviciu pentru a obţine evaluare, diagnostic, recomandări, îndrumare şi susţinere cu scop de abordare a unui spectru larg de dificultăţi pe care elevii ar putea să le înfrunte la şcoală.

Fiecare părinte poate să se adreseze Serviciului şi, prin îndeplinirea unui formular relevant, să solicite o programare la un psihopedagog. În acelaşi timp, fiecare părinte poate cere şcolii să îndrepte cazul copilului său la Serviciu prin procedura specifică cunoscută de şcoli. Considerăm că este importantă referirea cazurilor la Serviciu de către şcoală, din moment ce implicarea şcolii este esenţială în majoritatea cazurilor şi din moment ce psihopedagogul prestează serviciile sale prin intermediul sistemului educaţional.

Cazurile referitoare la elevii cu necesităţi speciale sunt îndreptate la Serviciu de către Comisia districtuală pentru educaţie şi instruire specială relevantă.
Implicarea unui psihopedagog necesită strict aprobarea preliminară a părintelui sau tutorelui.

Gama de programe, studii şi cercetare
În cadrul strategiei de prevenire, psihopedagogii dedică p parte semnificativă a timpului lor elaborării de programe şi intervenţii de precauţie în domeniul şcolar, obiectul cărora este:
 
• violenţa şi încălcările tinerilor la şcoală;
• reuşita şcolară proastă şi analfabetismul funcţional;
• utilizarea substanţelor legale şi ilegale, care determină dependenţă;
• identificarea timpurile şi lucrul cu dificultăţile de învăţare;
• accesul şi integrarea copiilor cu necesităţi speciale şi participarea lor activă în fiecare activitate şcolară;
• educaţia emoţională şi socială a copiilor;
• democratizarea calitativă a învăţământului şi eliminarea tuturor tipurilor de discriminare în bază de sex, origine sau individualitatea a fiecărei persoane din cadrul sistemului şcolar;
• eliminarea tratamentului inegal şi adoptarea principiului de recunoaştere pozitivă prin instituirea zonelor de prioritate educaţională.

În acelaşi timp, psihopedagogii întreprind acţiuni flexibile cu privire la aspecte de continuare a educaţiei, sensibilizare şi instruire. Ei joacă un rol important în instruirea profesorilor la teme de psihopedagogie, sensibilizare a opiniei publice (integrarea copiilor cu dizabilităţi, dificultăţi de învăţare şi disfuncţii emoţionale), continuarea studiilor şi informarea părinţilor organizaţi. În linii generale, ei introduc principiile psihologice la şcoală şi comunitate.

Structura serviciului
Există trei oficii districtuale ale Serviciului de psihopedagogie în Nicosia, Limassol şi Larnaca. În acelaşi timp, în încercarea de a satisface necesităţile sistemului educaţional şi calitatea serviciului public, oficiile locale funcţionează şi în districtele Paphos şi Famagusta.

SERVICIUL DE CONSILIERE ŞI EDUCAŢIE PROFESIONALĂ
Serviciul de consiliere şi educaţie profesională (SCEP) este subordonat Administraţiei învăţământului secundar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Culturii. Scopul lui principal este dezvoltarea personală, socială, educaţională şi profesională a elevilor şi altor persoane. SCEP are oficii de consiliere în toate instituţiile publice de învăţământ secundar general şi tehnic, precum şi oficii centrale în Ministerul Educaţiei şi Culturii.

SCEP, având drept principiu primordial individualitatea fiecărei persoane, capacităţile ei şi libera dorinţă, încearcă să ajute elevii şi alţi tineri:
a) să-şi dezvolte treptat conştiinţa de sine şi acceptarea de sine şi să-şi formeze atitudini sănătoase faţă de viaţă;
b) să dezvolte o imagine pozitivă a propriei persoane şi să obţină mijloace corespunzătoare de abordare eficientă a problemelor personale, familiale sau chiar şi celor sociale;
c) să se adapteze la mediul şcolar pentru a progresa şi avansa pe plan educaţional şi social;
d) să-şi dezvolte aptitudinile necesare, care le vor permite să ia decizii raţionale în ceea ce priveşte aspectele educaţionale / profesionale sau personale;
e) să recunoască capacităţile, interesele, aptitudinile şi înclinaţiile lor individuale, să înveţe despre natura şi cerinţele diferitor profesii, precum şi despre evenimentele moderne socio-economice şi culturale şi impactul lor asupra pieţei muncii de nivel local şi internaţional, astfel încât ei să poată facă alegeri educaţionale corecte.

Serviciul de consiliere şi educaţie profesională (SCEP) în şcolile secundare
În prezent, SCEP are în fiecare şcoală secundară un oficiu, în care profesorul specializat în consiliere şi educaţie profesională se întâlneşte cu elevii, părinţii şi persoanele implicate în serviciile pentru consiliere personală, educaţională şi/sau profesională. Conform actualelor standarde de funcţionare ale SCEP, profesorii specializaţi în consiliere şi educaţie profesională lucrează în una sau mai multe şcoli.

Un consilier într-o şcoală secundară oferă ajutor considerabil elevilor în ceea ce priveşte problemele lor personale, familiale şi educaţionale. În plus, el predă cursul de Educaţie profesională şi socială pe parcursul primului trimestru. Scopul educaţiei profesionale este obţinerea aptitudinilor necesare, care vor ajuta fiecare persoană să ia decizia educaţională/profesională corectă.

Scopul educaţiei sociale este de a dota elevii cu mijloace adecvate de abordare a dificultăţilor şi problemelor din viaţă şi de a le permite să-şi dezvolte mecanisme de apărare împotriva utilizării substanţelor care creează dependenţă şi împotriva oricăror altor pericole ale societăţii moderne.

SCEP în liceul unificat / şcolile tehnice
Misiunea consilierului în licee / şcoli tehnice este aceeaşi ca şi în şcolile secundare. Mai este oferită asistenţă specializată în fiecare liceu unificat şi şcoală tehnică, prin intervenţia consilierului, în ceea ce priveşte alegerile educaţionale / profesionale ale elevilor, precum şi informare cu privire la admiterea în instituţiile de învăţământ superior şi terţiar din Cipru, Grecia şi alte ţări, natura diferitor profesii, pieţele muncii de nivel european şi internaţional etc.

Mai mult decât atât, consilierul oferă elevilor clasei A a liceului unificat, precum şi elevilor din alte clase pentru care se consideră necesar, "testul" de consiliere educaţională / profesională "Career Gate Test k.17". Acest test este un test modern electronic de consiliere educaţională / profesională în limba greacă, care studiază personalitatea, înclinaţiile, preferinţele şi interesele unei persoane şi, în baza informaţiilor obţinute, determină profesiile şi studiile care i se potrivesc.

Trebuie de menţionat că "testul" este cofinanţat de MEC şi Fondul Social European şi reprezintă încă un instrument în mâinile profesorului de consiliere pentru realizarea acestei sarcini dificile. Informaţii suplimentare despre Serviciul de consiliere educaţională şi profesională pot fi găsite în capitolul Drepturi fundamentale - Serviciul de consiliere educaţională şi profesională şi pe pagina web a SCEP.

Comunicarea cu Ministerul Educaţiei şi Culturii
Părţile interesate pot găsi adresele, numerele de telefon şi fax ale tuturor şcolilor (publice şi private) pe pagina web a Ministerului Educaţiei şi Culturii.

Învăţământul superior

Politica de stat are drept scop crearea condiţiilor adecvate pentru prestarea serviciilor de învăţământ terţiar pe programe academice şi profesionale către un număr cât mai mare de persoane şi, de asemenea, dezvoltarea Ciprului ca centru internaţional şi regional de învăţământ superior şi cercetări. În prezent, instituţiile de învăţământ, publice şi private, din Cipru funcţionează la nivel universitar şi non-universitar.

UNIVERSITĂŢILE DE STAT 
Universitatea din Cipru
Universitatea a fost fondată pentru a satisface necesităţile educaţionale tot mai mari ale populaţiei cipriote şi pentru a îndeplini obiectivele sociale, financiare şi alte obiective ale republicii. Este promovată şi finanţată cercetarea ştiinţifică în toate departamentele, cu scopul de a contribui la dezvoltarea academică şi de a satisface necesităţile şi cererea locală şi internaţională.

Legea care reglementează crearea şi funcţionarea Universităţii din Cipru a fost aprobată de Casa Reprezentanţilor în anul 1989. Universitatea din Cipru şi-a admis primii studenţi în anul 1992. Astăzi ea oferă programe de studii în trei cicluri: licenţa (primul ciclu), masteratul (ciclul doi) şi doctoratul (ciclul trei).

Universitatea Deschisă din Cipru
Universitatea Deschisă din Cipru a fost fondată de legea care a fost aprobată de Casa Reprezentanţilor în anul 2002 şi a admis primii săi studenţi în septembrie 2006, la două programe de studii post-universitare de învăţare la distanţă: "Studii educaţionale" şi "Administrarea instituţiilor de sănătate". Astăzi ea oferă adiţional programul de studii universitare "Studierea civilizaţiei elene" şi programul de studii post-universitare "Specializarea în sisteme informaţionale".

Universitatea Tehnică din Cipru
Universitatea Tehnică din Cipru a fost fondată de legea care a fost aprobată de Casa Reprezentanţilor în anul 2003 şi a admis primii săi studenţi în septembrie 2007. Universitatea Tehnică din Cipru este un tip convenţional de universitate, care oferă programe de studii orientate preponderent în direcţia ştiinţelor aplicate.

UNIVERSITĂŢILE PRIVATE
Casa Reprezentanţilor a aprobat Legea nr. 109 (I) / 2005, care reglementează crearea şi funcţionarea universităţilor private din Cipru. Legea a intrat în vigoare la 29 iulie 2005. Primele universităţi private din Cipru au început să funcţioneze în urma unei hotărâri relevante a Consiliului Miniştrilor din 12 septembrie 2007. Ele sunt următoarele:
1. Universitatea Frederick
2. Universitatea Europeană din Cipru
3. Universitatea din Nicosia

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR DE STAT
Învăţământul terţiar este oferit în Cipru prin intermediul unor instituţii de învăţământ terţiar de stat, niciuna din ele neavând statut de universitate. Astăzi funcţionează următoarele instituţii non-universitare de învăţământ terţiar de stat:
    
Colegiul de Silvicultură din Cipru - Ministerul Agriculturii, Resurselor Naturale şi Mediului (Tel. +357-25 813606).
 • Institutul Superior de Servicii Hoteliere – Ministerul Muncii şi Asigurării Sociale (Tel. +357-22 404800, hhic@cytanet.com.cy).
   
Institutul Mediteranean de Management – Ministerul Muncii şi Asigurării Sociale (Tel. +357-22 806000).
   
Academia de Poliţie - Ministerul Justiţiei şi Ordinii Publice (Tel.+357-22 808030).

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR PRIVATE 
Actualmente în Cipru există 25 de instituţii de învăţământ terţiar private (IITP), unele din care au filiale şi în alte oraşe în afară de Nicosia. Instituţiile de învăţământ terţiar private (IITP) nu beneficiază de statutul de universitate, dar ambele tipuri oferă programe de studii academice şi profesionale de nivel universitar şi post-universitar.

Autoritatea competentă în domeniul asigurării calităţii şi evaluări şi acreditării programelor de studii oferite de instituţiile de învăţământ terţiar private este Consiliul de evaluare-acreditare educaţională (CEAE / S.E.K.A.P.), care e membru al ENQA (Asociaţia europeană pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior). Până în prezent multe programe oferite de instituţiile de învăţământ terţiar private au fost supuse evaluării şi acreditării de către S.E.K.A,P.

Aceste programe sunt împărţite în următoarele categorii:
• Programe academice şi profesionale de studii ce duc la oferirea: certificatului (1 an), diplomei (2 ani) sau diplomei superioare (3 ani). Accesul la aceste programe necesită un certificat de absolvire sau o calificare echivalentă.
• Programele ciclului întâi, cu o durată de 4 ani academici, care duc la obţinerea diplomei de licenţă. Accesul la aceste programe necesită să ai Apolyterion sau o calificare echivalentă.
Programele ciclului doi, care durează 2 ani academici de studii continue şi duc la obţinerea diplomei de masterat. Admiterea la aceste programe necesită posedarea unei diplome de licenţă sau o calificare echivalentă.

Recunoaşterea calificărilor academice
Conform Convenţiei de la Lisabona din anul 1997, toate statele membre ale Uniunii Europene au creat Consilii Naţionale, responsabilitatea cărora este recunoaşterea titlurilor (diplomelor) oferite de instituţiile de învăţământ superior şi terţiar. Republica Cipru, ca stat membru al Uniunii Europene şi unul din cei care au ratificat Convenţia de la Lisabona a creat Consiliul cipriot pentru recunoaşterea calificărilor de studii superioare (KYSATS). Conform legislaţiei relevante ce reglementează funcţionarea acestuia, KYSATS examinează calificările de studii, care:
   
a) sunt oferite de instituţii recunoscute sau
   
b) se referă la programe de studii evaluate-acreditate din punct de vedere educaţional.
"Titlul de studii", conform actului legislativ relevant, este orice grad, diplomă sau certificat care este oferit de o instituţie de învăţământ superior sau terţiar, care certifică faptul că titularul ei a finalizat cu succes un program de învăţământ superior sau terţiar.

Procedura de admitere în instituţiile superioare şi terţiare din Cipru
Instituţiile de învăţământ superior şi terţiar de stat din Cipru
Admiterea la Universitatea din Cipru, Universitatea Tehnică din Cipru şi Institutul Superior de Servicii Hoteliere din Cipru este stabilită după cum urmează:
   
(a) Alocarea locurilor are loc începând cu primul candidat, în ordinea reuşitei la examenele pancipriote, în baza rezultatelor fiecărui candidat. Candidaţii îşi garantează un loc în baza declaraţiei de preferinţe, prin satisfacerea celei mai bune posibile preferinţe a candidatului pe care o permite ordinea reuşitei lui. Următoarele persoane au dreptul de a participa examenele pancipriote:
       
• Cetăţenii ciprioţi sau persoanele unul din părinţii cărora sunt de origine cipriotă şi sunt elevi în ultima clasă sau absolvenţi ai ciclului de liceu al şcolilor secundare publice sau ai Şcolii engleze din Nicosia, care funcţionează în conformitate cu legislaţia engleză cu privire la învăţământ (în termeni de administraţie şi control) şi modificările ei respective sau ai şcolilor private care au fost create şi funcţionează în conformitate cu legislaţia cu privire la şcolile private şi centrele de ore particulare şi modificările respective.
    
• Elevii cetăţeni ciprioţi în ultima clasă sau absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar superior, de nivel de liceu, care funcţionează legal într-o ţară străină, cu condiţia de a prezenta un certificat de la autoritatea educaţională sau diplomatică a acelei ţări, care să ateste faptul că certificatul de absolvire (aployterion) pe care-l posedă candidatul sau urmează să îl primească îi dă dreptul de a fi admis la respectivele instituţii de învăţământ superior şi terţiar ale acelei ţări.
    
• Cetăţenii UE sau a ţărilor terţe, care studiază în ultima clasă sau sunt absolvenţi ai unei şcoli, după cum a fost descris mai sus.
  
(b) În baza criteriului GCE sau al altor examene recunoscute (doar în ceea ce priveşte Universitatea din Cipru şi Universitatea Tehnică din Cipru).
  
(c) În conformitate cu criterii speciale prevăzute de Universitatea din Cipru şi Universitatea Tehnică din Cipru.

Admiterea la Universitatea Deschisă din Cipru are loc în conformitate cu sistemul de unităţi pe criterii specifice care determină locul candidaţilor.

Instituţii de învăţământ superior şi terţiar private
Admiterea la instituţiile de învăţământ superior şi terţiar private din Cipru se bazează pe nota din certificatul de absolvire ca criteriu minim şi ar putea fi solicitat adiţional un certificat de bună cunoaştere a limbii engleze.

Date de contact:
Departamentul de învăţământ superior şi terţiar:

Pagina web: www.highereducation.ac.cy, www.moec.gov.cy
E-mail: daae@moec.gov.cy
Telefon: 22 800616/617
Fax: 22 427560

Serviciul de examinare:
Pagina web: www.moec.gov.cy
E-mail: yp_exetaseon@moec.gov.cy
Telefon: 22 800626/763
Fax: 22 427562

Studenţii internaţionali

Dimensiunea internaţională a învăţământului este importantă în Cipru, unde studenţii internaţionali beneficiază de învăţământ calitativ într-un mediu sigur şi prietenos la un preţ accesibil. Ei, în schimb, îmbogăţesc experienţa educaţională a studenţilor autohtoni şi aduc dimensiunea internaţională a culturii cipriote. Prieteniile şi relaţiile de o viaţă se formează între studenţii ciprioţi şi cei de peste hotare, care ulterior îmbunătăţesc relaţiile culturale şi comerciale dintre ţări. Ciprul poate oferi învăţământ superior conform unor standarde de calitate înalte şi poate să ofere studenţilor cunoştinţele şi aptitudinile de a lucra pe o piaţă globală contemporană. Clima mediteraneană plăcută şi plajele pitoreşti pot doar să adauge la această experienţă unică de a fi student în Cipru.

Motivele de a studia în Cipru

 • Educaţie de calitate.
 • Mediu sigur, prietenos la un preţ accesibil.
 • Engleza preponderent ca limbă de instruire.
 • Climă mediteraneană plăcută.
 • Situarea la răscrucea drumurilor din Europa, Asia şi Africa.
 • Studenţii pot să-şi dezvolte independenţa, maturitatea, înţelegerea altor culturi.
 • Pregătirea studenţilor de a lucra pe actuala piaţă globală.
 • Studiile în Cipru este o experienţă unică în viaţă.

Admiterea
Accesul la programele oferite de universităţile şi instituţiile de învăţământ superior este oferit prin intermediul certificatului de absolvire a unei instituţii de învăţământ secundar sau o calificare echivalentă şi examene naţionale de intrare. IITP solicită un certificat de absolvire a şcolii oferit de o şcoală secundară de şase ani şi bune cunoştinţe a limbii de instruire.

Aplicanţii din afara Uniunii Europene 
Dacă nu proveniţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, veţi avea nevoie de o permisiune de intrare eliberată de o misiune diplomatică a Ciprului în ţara cetăţean al căreia sunteţi sau ţara în care locuiţi înainte de a pleca în Cipru. Trebuie să verificaţi la misiunea diplomatică a Ciprului în ţara dumneavoastră, pentru a afla ce fel de permisiune de intrare trebuie să obţineţi înainte de călătorie. Fără o permisiune de intrare corespunzătoare, vă poate fi refuzată intrarea în Cipru. Detalii cu privire la misiunile diplomatice ale Ciprului peste hotare puteţi găsi pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cipru

Mai jos găsiţi nişte îndrumări de care veţi avea nevoie pentru a solicita o viză.

A. Procedurile necesare pentru obţinerea vizei
   
A1. Potenţialii studenţi din ţările enumerate mai jos trebuie să se prezinte personal  la interviu la ambasadele Republicii Cipru din ţările lor:

 • Bangladeş
 • China
 • India
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

A2. Documentele necesare în timpul interviurilor:

 1. Certificatele academice în original (traduse în engleză dacă este necesar).
 2. Cazierul juridic  de la poliţie în original.
 3. Certificat bancar în original, care declară că părinţii sau sponsorii studentului dispun de mijloace financiare pentru a acoperi cheltuielile pe durata studiilor lui în Cipru.
 4. Scrisoare de acceptare de la colegiu.

Vă rugăm să contactaţi misiunea diplomatică a Republicii Cipru unde planificaţi să depuneţi cererea pentru ca să primiţi lista integrală a documentelor pe care trebuie să le prezentaţi pe parcursul interviurilor.

B. La sosirea în Cipru 
 
Înainte să plecaţi din ţara dumneavoastră, trebuie să asiguraţi faptul că aveţi următoarele documente:

 1. Certificatul bancar în original pentru plata taxelor academice şi bonul de la colegiu cu privire la taxele plătite.
 2. Certificatele academice în original.
 3. Paşaportul în original. Paşaportul trebuie să fie valabil cel puţin un an din data de intrare în Cipru.
 4. Viza sau permisiunea de intrare.
 5. Bani în numerar pentru cazare şi cheltuieli de trai.

Când ajungeţi în Cipru, un funcţionar de la imigrare va solicita de la dumneavoastră documentele sus-menţionate. Să ţineţi minte că de asemenea vă vor fi solicitate amprentele digitale. Se accentuează că informaţiile oferite sunt orientativeRegulile şi regulamentele de imigrare se schimbă sistematic, astfel încât nu trebuie să vă bizuiţi pe sfaturi din alte surse. Întotdeauna trebuie să confirmaţi detaliile procedurilor sus-menţionate la Ambasada Ciprului din ţara dumneavoastră.

C. Angajarea în timpul studiilor
Angajarea în câmpul muncii pe parcursul perioadei de studii nu este permisă studenţilor din ţările terţe. Cu toate acestea, o directivă relevantă a Uniunii Europene intrată în vigoare în anul 2007 permite lucrul cu program parţial.

D. Asigurarea medicală
Asigurarea medicală este obligatorie. Vă rugăm să vă convingeţi că colegiul la care mergeţi a organizat asigurarea medicală pentru dumneavoastră.

Informaţii de contact
Departamentul învăţământului superior şi terţiar
Ministerul Educaţiei şi Culturii
Intersecţia Kimonos şi Thoukydides
1434 Nicosia, CYPRUS
e-mail:
daae@moec.gov.cy
Tel.: 00357 22-800-616/617
Fax: 00357 22-427-560

Consulatul Onorific General al Republicii Cipru în Republica Moldova
Excelenţa Sa Kyriakos Nikolas Pattihis
str. Vasile Alecsandri 105, 
Chişinău, MD 2012, Republica Moldova
(+373) – 22 – 272 000
(+373) – 22 – 261 001
E-mail: moldova@cuprusconsulate.eu
Orele de lucru (14:00 – 17:00)

Ambasadorul Republicii Cipru în Republica Moldova, cu sediul la Bucureşti
 E.S. dl Dimitris HATZIARGYROU (din 3 martie 2016, acreditat prin cumul)
ADRESA:str. Petofi Sandor, nr.2, Sector 1, Bucureşt
TEL.:(+40 21 223 04 55, 223 04 57, 223 04 58)
FAX.:(+40 21 223 04 56)
 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu sediul la Atena
11524 Grecia, or. Atena, str. G. Bacu, nr. 20
TEL.:(+3021) 06990372
FAX.:(+3021) 06990660

Consulatul Onorific al Republicii Moldova în Limassol, Cyprus
Consul Onorific: Mr Nicolis V. Nicolaides
Royal Court Akteou 4046
Potamos Yermasoyias
P.O. Box 52001
4060 Limassol, Cyprus
TEL: (+357) 2532 2149 (+357) 9923 8270
FAX: (+357) 2531 3765
EMAIL:moldavianconsulatecyprus@hotmail.com
Orele de lucru: 09.00-12.00