Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Belgia

În această secțiune vei găsi detalii privind procesul de imigrare în Belgia: informații generale despre această țară și de imigrare (tipuri de viză); condiții de intrare în țară și de obținere a cetățeniei; modalitățile de angajare în câmpul muncii și oferta de studii; diaspora moldovenească din Belgia și contacte utile ale ambasadei Republicii Belgia în România, acreditată pentru Republica Moldova.

Informaţii generale
Recomandări generale
Sistemul medical
Condiţii privind traficul auto
Reglementări vamale

Informaţii generale

Denumirea oficială: Regatul Belgiei
Poziţia geografică: Europa Occidentală, delimitată la nord de Ţările de Jos, la est de Ţările de Jos, Germania şi Luxemburg, la sud de Franţa şi la vest de Franţa şi Marea Nordului
Populaţia: 11.267.910 locuitori (2016)
Suprafaţă: 30.528 km²
           apă: 0,92%
           terenuri cultivate: 25%
           terenuri neexploatate: 20%
           păduri: 21%
Forma de organizare: stat federal format din trei comunităţi culturale (neerlandofonă, francofonă şi germanofonă) şi trei Regiuni (Flandra, Valonia şi Bruxelles-Capitală). Belgia este împărţită în 10 provincii şi 589 comune. 
Capitala federală: Bruxelles
Şeful statului: regele Filip
Primul ministru federal: Charles Michel
Ziua naţională: 21 iulie
Limbi naţionale: neerlandeza, franceza şi germana
Moneda: euro (EUR)
Produs intern brut: 99.458 milioane EURO (2015)
Repartiţia populaţiei active pe sectoare (2013):
                                     agricultură: 20.000
                                     industrie: 588.864
                                     servicii: 3.391.223
Ora oficială: GMT + 1 oră
Ora de vară (de la ultima duminică din martie până la ultima duminică din octombrie): GMT + 2 ore
Electricitatea pentru consumul casnic: 220 V
Densitatea populaţiei: 362.6 locuitori/km² (2016)
Temperatura medie:11,9º Celsius (2016)
Siguranţă şi criminalitate  Belgia este o ţară cu un nivel de criminalitate redusă. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În Belgia este interzisă deţinerea și utilizarea oricăror tipuri de spray-uri ilariante sau paralizante. În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea poliţiei locale şi a oficiului consular al Republicii Moldova cel mai apropiat. În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor belgiene, apelaţi următoarele numere de urgenţă:

101 – Serviciul de urgenţe al poliţiei
112 – Serviciul de urgenţe
100 – Salvarea

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Belgia. Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie. Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare. Acest card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit. Vă recomandăm să încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală. În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

Circulaţia auto  se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Se aplica în mod riguros sistemul priorităţii de dreapta, în sensul că vehiculele venind din partea dreaptă beneficiază de prioritate chiar şi atunci când acestea intră pe sensul principal de mers de pe o stradă secundară. Autovehiculul care pătrunde primul în sensul giratoriu are prioritate faţă de toate celelalte autovehicule.
Centura de siguranţă este obligatorie.
Limitele de viteză admise:

 1. în interiorul localităţilor – 50 km/oră;
 2. pe drumurile naţionale – 90 km/oră;
 3. pe autostrăzi – 120 km/oră.

Starea drumurilor  şi infrastructurii este foarte bună.

Transportul public 
Reţeaua de transport feroviar în Belgia este asigurată de SNCB/NMBS. Pentru orar şi alte informaţii utile poate fi consultată pagina web a companiei
Transportul public în Bruxelles este asigurat de regia autonomă STIB. Detalii privind reţeaua de transport public, tarife şi condiţii de călătorie pot fi obţinute prin intermediul paginii web a regiei.

Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie 
În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. 
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii moldoveneşti de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.
În cazul unui accident de circulaţie soldat cu vătămări corporale este obligatorie anunţarea poliţiei locale (prin folosirea telefonului de urgenţă 101 prin intermediul căruia sunt informate simultan Poliția, Pompierii și Serviciul de Ambulanța).
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.
În cazul unui accident rezultat cu avarierea autoturismului sau cu vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea persoanei vătămate, în special dacă aceasta este turist străin.
Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:
          - Serviciul de urgenţe – 112
          - Poliţia – 101
          - Serviciul de informare cu privire la condiţiile de trafic – (02) 642-6666

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).
Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.  Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.
Utilizarea cărţilor de credit  În Belgia sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este foarte frecventă.
Regimul medicamentelor  Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.
Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale. Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Informaţii generale
Cerinţe generale pentru vize de scurtă şedere

Vize de scurtă şedere
Viza de lungă şedere
Căsătoria în Belgia
Aplicarea pentru reîntregirea familiei
Vize de muncă
Condiţii generale pentru acordarea vizelor de muncă
Persoanele independente financiar
Taxele pentru procesarea vizelor
Statutul cererii Dumneavoastră
Cadrul juridic şi principiile de bază privind acordarea vizelor
Pierderea sau furtul paşaportului cu viză

Informaţii generale

1. Am nevoie de o viză pentru Belgia?
Răspunsul poate fi găsit aici. Cetăţenii Republicii Moldova nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Belgiei.

2. Cînd va fi luată decizia de acordare a vizei?
Decizia referitoare la o cerere de viză pentru sejururi lungi (cererea de acordare a permisului de şedere temporară, reîntregirea familiei), este luată cât mai curând posibil. Site-ul web al Serviciului de Imigrări vă informează despre termenii de procesare necesari pentru a decide cu privire la cererile de viză luate de către consulate (a se vedea rubrica VISA - Les délais).

Vă rugăm să nu suprasolicitaţi Centrul de Apel şi să nu ţineţi liniile telefonice ocupate în mod inutil prin apelare înainte de expirarea termenului de procesare şi examinare a solicitărilor de acordare a vizei.

3. Dacă doriţi să aflaţi statutul cererii de viză depuse de dumneavoastră:
În primul rând, asiguraţi-vă că aveţi numărul de referinţă al cererii emise de consulat.
Este într-adevăr inutil să sunaţi pentru a afla mai multe informaţii fără a menționa această referinţă.
Începeţi prin a vizita site-ul Serviciul Public Federal de Afaceri Interne - Serviciul Imigrări (rubrica: Heading: Visa – Consultation visa).
În cazul în care căutarea nu aduce nici un rezultat, încercaţi să contactați call centrul (Tel 02/793.80.00 - E-mail: helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be ) între orele 9:00 - 12:00 sau între orele 13:00 şi 16:30 (16:00 în lunile iulie şi august).

4. Aveţi alte întrebări şi trebuie să contactaţi un operator
Dacă întrebările dumneavoastră se referă la:
        - jurisdicţia teritorială a unui consulat;
        - modul de funcţionare a consulatului sau a furnizorului extern de servicii;
        - data la care solicitantul va fi notificat cu privire la decizia luată de către Serviciul de Imigrări.
Contactați Serviciul Public Federal de Afaceri Interne la următoarea adresă de e-mail:infovisa@diplobel.fed.be
Dar, pe de altă parte, trebuie să ştiţi:
       - dacă Serviciul de Imigrări a primit cererea dumneavoastră de viză;
       - dacă o decizie a fost luată şi rezultatul acesteia;
       - data la care această decizie a fost comunicată la consulat. 
Încercaţi să contactați Centrul de Apel (Tel 02/793.80.00 - E-mail: helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be ) între orele 9:00 - 12:00 sau între orele 13:00 şi 16:30 (16:00 în lunile iulie şi august).

Cerinţe generale pentru vize de scurtă şedere

Viza biometrică Într-un anumit număr de ţări, ambasadele şi consulatele Belgiei sunt echipate pentru prelucrarea datelor biometrice. Datele biometrice constau în luarea amprentelor digitale şi, în unele reprezentanţe belgiene, o fotografie digitală. Această fotografie este făcută la birou atunci când se depune cererea.

Această procedură este obligatorie (cu anumite excepţii specifice) pentru toate statele membre Schengen şi pentru acordarea vizelor de scurtă şedere (mai puţin de 90 de zile).

Procesarea cererii  În unele cazuri, procedura de solicitare a vizei poate să ia o perioadă lungă de timp aşa că trebuie să depuneţi cererea dumneavoastră cât mai curând posibil. Pentru o scurtă şedere, ar trebui să se aplice în mod normal, pentru viza cu trei până sau patru săptămâni înainte de plecare. 
Atunci când cererea este completă, aceasta este trimisă în unele cazuri la Serviciul de Imigrări din cadrul Serviciului Public Federal de Afaceri Interne în Belgia, care decide dacă va fi sau nu o viză eliberată (Chaussée d'Anvers 59b Antwerpsesteenweg, B-1000 Bruxelles, Tel.: +32 (0) 2 / 793.80.00, helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be) .

COMENTARII
Tinerii şi minorii
Copilul sub vîrsta de 16 ani poate intra în Belgia fără a deţine un document de călătorie individual dacă este însoţit de unul dintre părinţi, bunici sau de un tutore, cu condiţia ca această persoană este de aceeaşi naţionalitate ca şi copilul, iar copilul este inclus în paşaportul ei / lui. Copiii care nu se încadrează în această categorie, trebuie să aibă propriile lor document de călătorie valabile, inclusiv o viză, dacă este necesar.

Minorii care călătoresc singuri sau cu alte persoane decât părinţii lor, necesită o declaraţie de autorizare pentru a călători semnată de ambii părinţi sau de către un tutore legal. Această declaraţie trebuie să fie legalizată de către autorităţile locale. Minorii care călătoresc cu unul dintre părinții lor au nevoie, de asemenea, de această autorizaţie în cazul în care părinţii lor sunt divorţaţi.
În unele cazuri, elevii sau studenţii sunt obligaţi să aibă o declaraţie de la școala lor confirmînd faptul că aceştia sunt în vacanţă şi nu lipsesc de la ore.

Intrarea pe teritoriul Belgiei

Prezentarea unei vize nu acordă un drept necondiţionat de a intra pe teritoriul Belgiei sau în spaţiul Schengen. Atunci când prezentaţi viza la frontieră, s-ar putea să vi se refuze accesul în Belgia, dacă sunteţi, în mod evident, fără mijloace de subzistenţă şi nu sunteţi în măsură să achiziţionați astfel de mijloace prin angajarea la o muncă legală plătită. Dovada unor mijloace corespunzătoare de subzistenţă poate lua forma, de exemplu, a cecurilor şi cardurilor de credit acceptate în Belgia, exemplarul original al unui gaj de sprijin financiar, un contract de muncă, extrase de cont, dovada de înscriere în registrul comerţului şi / sau de activitate profesională.

Reîntregirea familiei

Vă rugăm să consultaţi acest site:
     - FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken
    - SPF Interieur - Office pentru des Etrangers

Vize de scurtă şedere

Deținerea unui pașaport biometric și regimul liberalizat de vize nu garantează accesul liber în spațiul Schengen al cetățenilor RM dacă aceștia:
           - nu comunică autorităților de frontieră un scop clar al vizitei;
           -  nu posedă 45 euro pe zi în cazul în care vor fi găzduiți de o persoană fizică sau 95 euro pe zi, dacă vor locui la un hotel (cu prezentarea rezervării hotelului);
           - nu posedă o asigurare medicală care să acopere un minim de 30.000 euro;
           - se află în UE mai mult de 90 de zile pe parcursul a 6 luni;
           - muncesc/se află ilegal în zona Schengen. 

Este important de subliniat că sumele de bani menționate mai sus, pot fi substituite prin depunerea la Comunele belgiene a declarației pe proprie răspundere (model anexat), avizată de persoanele autorizate ale Comunei (denumirea în franceză este ”Engagement de prise en charge” numită și anexa 32, elaborată în conformitate cu prevederile art. 60 al Legii din 15 decembrie 1981 cu privire la accesul pe teritoriu, sejurul, șederea și returnarea forțată a cetățenilor străini) care, fiind semnată de declarant și avizată de autoritățile belgiene este prezentată de pasager în original, la cererea autorităților de frontieră.
Pentru verificarea conditiilor particulare de intrare si sedere prevazute de legislatia nationala recomandam consultarea informatiilor oficiale furnizate de autoritatile belgiene:
          - Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei;
          - Oficiul pentru străini
          - Ambasada Belgiei din București.

Pentru a aplica pentru o viză de scurtă şedere în Belgia (până la 90 de zile), trebuie să prezentaţi următoarele documente la ambasada sau consulatul sunt responsabile pentru locul dumneavoastră de reşedinţă.

Vizitarea familiei sau a prietenilor

DOCUMENTELE NECESARE

1. Un document de călătorie valabil (de exemplu, paşaport naţional), în care poate fi aplicată o viză. Acest document de călătorie trebuie să fie valabil timp de trei luni mai mult decât viza.
2. O cerere de viză corect completată, semnată şi însoţită de două fotografii recente de tip paşaport.
3. Documente care dovedesc scopul călătoriei (de exemplu, o scrisoare de invitaţie), precum şi circumstanţele şederii planificate (de exemplu, rezervare la hotel);
4. Documente care dovedesc că aveţi suficiente mijloace de subzistenţă, care acoperă atât durata şederii dumneavoastră, cît şi cheltuielile pentru călătoria de returnare:
        a) fie propriile mijloace financiare (de exemplu, rezervare la un hotel, cecuri şi cărţi de credit acceptate în Belgia, un contract de muncă, extrase de cont, dovada de înscriere în registrul comerţului şi / sau de activitate profesională); 
         b) sau prin metode de garant financiar: Un angajament de sprijin financiar este o dovadă specifică a mijloacelor de subzistenţă. Acesta oferă o soluţie în situaţiile în care nu poate fi demonstrată solvabilitatea dumneavoastră. Prin acest angajament de sprijin financiar, un belgian naţional sau un rezident străin din Belgia, acţionează ca un garant pentru perioada dumneavoastră de şedere, pentru călătoria de întoarcere şi pentru costurile medicale. Garantul trebuie să solicite un gaj pentru sprijinul financiar acordat la municipalitatea de la locul său de reşedinţă. Garantul nu trebuie să fie emitentul invitaţiei de participare. În cazul în care angajamentul de sprijin financiar a fost autentificat de către autorităţile municipale, documentul original trebuie să fie depus la ambasada sau consulatul în cauză, în termen de şase luni de la autentificare, împreună cu: 
             - o copie a ultimelor trei plăţi efectuate de către garant sau orice alt document (oficial) care să dovedească solvabilitatea acestuia;
       - o copie a unui document care să dovedească faptul că garantul este de naţionalitate belgiană (carte de identitate) sau a autorizaţiei de şedere în Belgia, pe termen nedefinit (permis de şedere).
Având în vedere faptul că numărul de persoane aflate în întreţinere este un factor important în determinarea solvabilităţii garantului, este, de asemenea, recomandabil să fie prezentată dovada componenţei familiei garantului împreună cu dovada cu privire la orice îndemnizaţii familiale primite.
5. Dovada că sunteţi deţinătorul unei poliţe de asigurare de călătorie valabilă, fie individuală sau de grup, care să acopere costul repatrierii pe motive medicale, tratament medical urgent şi / sau îngrijiri spitaliceşti de urgenţă sau costurile suportate în caz de deces, în timp aflării în spaţiul Schengen. De regulă, trebuie să luaţi o asigurare în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Dacă gazda dumneavoastră acoperă asigurare pentru dvs., el / ea trebuie să facă acest lucru în ţara lui / ei de reşedinţă. Pentru a afla care poliţe de asigurare sunt acceptate, trebuie să vă interesaţi la Ambasada sau consulatul Belgiei în cauză. Poliţa de asigurare trebuie să fie valabilă în toate ţările Schengen şi trebuie să acopere întreaga durată a şederii sau de tranzit. Acoperirea minimă este de 30.000 EUR. Trebuie să prezentaţi acest document împreună cu cererea dumneavoastră de viză.
6. Documentele care arată că aveţi intenţia de a părăsi Belgia sau spaţiul Schengen înainte de expirarea viza dumneavoastră (de exemplu, dovada mijloacelor financiare în ţara de reşedinţă, dovada de angajare în cîmpul muncii, dovada de proprietate imobiliară, dovada legăturilor de familie în ţara de reşedinţă).
7. Dovada aranjamentelor de transport (bilet dus-întors): de îndată ce cererea dumneavoastră de viză a fost aprobată, trebuie să prezentaţi un bilet dus-întors (în numele dumneavoastră şi non-transferabil) pentru viza care urmează să fie eliberată. Acest lucru are drept scop evitarea cheltuielilor inutile din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, ambasada sau consulatul vă poate cere să prezentaţi o dovadă, împreună cu cererea de viză, a faptului că un bilet de întoarcere a fost rezervat.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază care urmează să fie prezentate în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat. Pe lângă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare.

Vizită turistică

DOCUMENTELE NECESARE

Pentru a aplica pentru o viză de scurtă şedere în Belgia (până la 90 de zile), trebuie să prezentaţi următoarele documente la ambasada sau consulatul sunt responsabile pentru locul dumneavoastră de reşedinţă:
1. Un document de călătorie valabil (de exemplu, paşaport naţional), în care poate fi aplicată o viză. Acest document de călătorie trebuie să fie valabil timp de trei luni mai mult decât viza.
2. O cerere de viză corect completată, semnată şi însoţită de două fotografii recente de tip paşaport.
3. Documente care dovedesc scopul călătoriei (de exemplu, o scrisoare de invitaţie), precum şi circumstanţele şederii planificate (de exemplu, rezervare la hotel);
4. Documente care dovedesc că aveţi suficiente mijloace de subzistenţă, care acoperă atât durata şederii dumneavoastră, cît şi cheltuielile pentru călătoria de returnare:
         a) fie propriile mijloace financiare (de exemplu, rezervare la un hotel, cecuri şi cărţi de credit acceptate în Belgia, un contract de muncă, extrase de cont, dovada de înscriere în registrul comerţului şi / sau de activitate profesională);
        b) sau prin metode de garant financiar: Un angajament de sprijin financiar este o dovadă specifică a mijloacelor de subzistenţă. Acesta oferă o soluţie în situaţiile în care nu poate fi demonstrată solvabilitate dumneavoastră. Prin acest angajament de sprijin financiar, un belgian naţional sau un rezident străin din Belgia, acţionează ca un garant pentru perioada dumneavoastră de şedere, pentru călătoria de întoarcere şi pentru costurile medicale. Garantul trebuie să solicite un gaj pentru sprijinul financiar acordat la municipalitatea de la locul său de reşedinţă. Garantul nu trebuie să fie emitentul invitaţiei de participare. În cazul în care angajamentul de sprijin financiar a fost autentificat de către autorităţile municipale, documentul original trebuie să fie depus la ambasada sau consulatul în cauză, în termen de şase luni de la autentificare, împreună cu: 
            - o copie a ultimelor trei plăţi efectuate de către garant sau orice alt document (oficial) care să dovedească solvabilitatea acestuia;
        - o copie a unui document care să dovedească faptul că garantul este de naţionalitate belgiană (carte de identitate) sau a autorizaţiei de şedere în Belgia, pe termen nedefinit (permis de şedere).
Având în vedere faptul că numărul de persoane aflate în întreţinere este un factor important în determinarea solvabilităţii garantului, este, de asemenea, recomandabil să fie prezentată dovada componenţei familiei garantului împreună cu dovada cu privire la orice îndemnizaţii familiale primite.
5. Dovada că sunteţi deţinătorul unei poliţe de asigurare de călătorie valabilă, fie individuală sau de grup, care să acopere costul repatrierii pe motive medicale, tratament medical urgent şi / sau îngrijiri spitaliceşti de urgenţă sau costurile suportate în caz de deces, în timp aflării în spaţiul Schengen. De regulă, trebuie să luaţi o asigurare în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Dacă gazda dumneavoastră acoperă asigurare pentru dvs., el / ea trebuie să facă acest lucru în ţara lui / ei de reşedinţă. Pentru a afla care poliţe de asigurare sunt acceptate, trebuie să vă interesaţi la Ambasada sau consulatul Belgiei în cauză. Poliţa de asigurare trebuie să fie valabilă în toate ţările Schengen şi trebuie să acopere întreaga durată a şederii sau de tranzit. Acoperirea minimă este de 30.000 EUR. Trebuie să prezentaţi acest document împreună cu cererea dumneavoastră de viză.
6. Documentele care arată că aveţi intenţia de a părăsi Belgia sau spaţiul Schengen înainte de expirarea viza dumneavoastră (de exemplu, dovada mijloacelor financiare în ţara de reşedinţă, dovada de angajare în cîmpul muncii, dovada de proprietate imobiliară, dovada legăturilor de familie în ţara de reşedinţă).
7. Dovada aranjamentelor de transport (bilet dus-întors): de îndată ce cererea dumneavoastră de viză a fost aprobată, trebuie să prezentaţi un bilet dus-întors (în numele dumneavoastră şi non-transferabil) pentru viza care urmează să fie eliberată. Acest lucru are drept scop evitarea cheltuielilor inutile din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, ambasada sau consulatul vă poate cere să prezentaţi o dovadă, împreună cu cererea de viză, a faptului că un bilet de întoarcere a fost rezervat.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază care urmează să fie prezentate în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat.

Tranzitul prin spaţiul Schengen
O viză Schengen de tranzit de scurtă şedere de tip C vă permite să staţi pentru câteva zile în spaţiul Schengen, înainte de a călători într-o ţară situată în afara graniţelor spaţiului Schengen.

DOCUMENTELE NECESARE

Documentele care trebuie prezentate împreună cu un formular de cerere de viză:
· Un document de călătorie valabil (de exemplu, paşaport naţional), în care poate fi aplicată o viză. Acest document de călătorie trebuie să fie valabil timp de trei luni mai mult decât viza.
· O cerere de viză corect completată, semnată şi însoţită de două fotografii recente de tip paşaport.
· O viză de intrare valabilă pentru ţara de destinaţie.

 1. Un bilet dus-întors.
 2. Dovada de mijloace suficiente de subzistenţă pentru durata de şedere (de exemplu, cecuri şi carduri de credit acceptate în Belgia, un gaj de sprijin financiar, un contract de muncă, extrase de cont, dovada de înscriere în registrul comerţului şi / sau de activitate profesională).
 3. Dovada existenţei unei rezervări la un hotel sau o scrisoare de invitaţie.
 4. Dovada că sunteţi deţinătorul unei poliţe de asigurare de călătorie valabilă, fie individuală sau de grup, care să acopere costul repatrierii pe motive medicale, tratament medical urgent şi / sau îngrijiri spitaliceşti de urgenţă sau costurile suportate în caz de deces, în timp aflării în spaţiul Schengen. De regulă, trebuie să luaţi o asigurare în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Dacă gazda dumneavoastră acoperă asigurare pentru dvs., el / ea trebuie să facă acest lucru în ţara lui / ei de reşedinţă. Pentru a afla care poliţe de asigurare sunt acceptate, trebuie să vă interesaţi la Ambasada sau consulatul Belgiei în cauză. Poliţa de asigurare trebuie să fie valabilă în toate ţările Schengen şi trebuie să acopere întreaga durată a şederii sau de tranzit. Acoperirea minimă este de 30.000 EUR. Trebuie să prezentaţi acest document împreună cu cererea dumneavoastră de viză.
 5. Documentele care arată că aveţi intenţia de a părăsi Belgia sau spaţiul Schengen înainte de expirarea viza dumneavoastră (de exemplu, dovada mijloacelor financiare în ţara de reşedinţă, dovada de angajare în cîmpul muncii, dovada de proprietate imobiliară, dovada legăturilor de familie în ţara de reşedinţă).
 6. Dovada aranjamentelor de transport (bilet dus-întors): de îndată ce cererea dumneavoastră de viză a fost aprobată, trebuie să prezentaţi un bilet dus-întors (în numele dumneavoastră şi non-transferabil) pentru viza care urmează să fie eliberată. Acest lucru are drept scop evitarea cheltuielilor inutile din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, ambasada sau consulatul vă poate cere să prezentaţi o dovadă, împreună cu cererea de viză, a faptului că un bilet de întoarcere a fost rezervat.

Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază care urmează să fie prezentate în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat.

Tranzit aeroportuar
O viză de tranzit aeroportuar de tip A vă permite să aşteptaţi un zbor de legătură în zona internaţională a aeroportului. Această viză nu acordă acces la spaţiul Schengen. Doar unele naţionalităţi au nevoie de o viză de tranzit aeroportuar.

DOCUMENTELE NECESARE

Documentele care trebuie prezentate împreună cu un formular de cerere de viză:

 1. Un document de călătorie valabil (de exemplu, paşaport naţional), în care poate fi aplicată o viză. Acest document de călătorie trebuie să fie valabil timp de trei luni mai mult decât viza.
 2. O cerere de viză corect completată, semnată şi însoţită de două fotografii recente de tip paşaport.
 3. O viză de intrare valabilă pentru ţara de destinaţie.
 4. Un bilet dus-întors.

Trebuie să demonstraţi existenţa unui bilet de reîntoarcere atunci cînd Ambasada sau Consulatul Belgiei vă va garanta eliberarea vizei. Acest lucru are drept scop evitarea cheltuielilor inutile din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, ambasada sau consulatul vă poate cere să prezentaţi o dovadă, împreună cu cererea de viză, a faptului că un bilet de întoarcere a fost rezervat.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază care urmează să fie prezentate în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat.

Viza pentru afaceri

DOCUMENTELE NECESARE

Pentru a aplica pentru o viză de scurtă şedere în Belgia (până la 90 de zile), trebuie să prezentaţi următoarele documente la ambasada sau consulatul sunt responsabile pentru locul dumneavoastră de reşedinţă:
 1. Un document de călătorie valabil (de exemplu, paşaport naţional), în care poate fi aplicată o viză. Acest document de călătorie trebuie să fie valabil timp de trei luni mai mult decât viza.
2. O cerere de viză corect completată, semnată şi însoţită de două fotografii recente de tip paşaport.
3. O scrisoare de invitaţie. Aceasta trebuie să fie scrisă de o societate belgiană sau o companie situată în Belgia şi trebuie să indice scopul şi durata şederii planificate, precum şi natura relaţiei de afaceri existente între această societate şi dumneavoastră sau compania dumneavoastră.
4. Documente care dovedesc că aveţi suficiente mijloace de subzistenţă, care acoperă atât durata şederii dumneavoastră, cît şi cheltuielile pentru călătoria de returnare (de exemplu, rezervare la hotel, cecuri şi cărţi de credit acceptate în Belgia, un gaj original de sprijin financiar, un contract de muncă, extrase de cont, dovada de înscriere în registrul comerţului şi / sau de activitate profesională). Acest lucru poate fi făcut într-una sau mai multe din următoarele moduri:
      a)  de unul singur: cu mijloace proprii, care trebuie să acopere costurile dumneavoastră în timpul sejurului planificat şi drumul de întoarcere în ţara de origine sau de tranzit către o ţară terţă;
        b) prin scrisoarea de invitaţie din partea companiei belgiene, care trebuie să includă informaţiile relevante în cazul în care societatea belgiană intenţionează să acopere o parte din costurile şederii dumneavoastră (restaurantul hotelului, costuri de deplasare, etc.);
       c) printr-un gaj de sprijin financiar, semnat de către un resortisant belgian sau o persoană cu drept de şedere autorizată în Belgia pe termen nedefinit. Un angajament de sprijin financiar pot fi semnat numai de către un individ, dar nu şi de către o entitate juridică. Acest individ poate semna unul sau mai multe promisiuni de sprijin financiar, pentru unul sau mai multe cetăţenii străini invitaţi de către firma ei / lui, cu condiţia că:
               - el / ea este autorizat să facă acest lucru prin actul constitutiv al societăţii sau asociaţiei non-profit, astfel cum este specificat în Monitorul Oficial belgian (Moniteur belge / Belgisch Staatsblad);
                - angajamentul de sprijin financiar nu este în contradicţie cu obiectul asociaţiei sau societăţii non-profit.
În cazul în care angajamentul de sprijin financiar a fost autentificat de către autorităţile municipale, documentul original trebuie să fie depus la ambasada sau consulatul în cauză, în termen de şase luni de la autentificare, împreună cu:
          - o copie a ultimelor trei plăţi efectuate de către garant sau orice alt document (oficial) care să dovedească solvabilitatea acestuia;
          - o copie a unui document care să dovedească faptul că garantul este de naţionalitate belgiană (carte de identitate) sau a autorizaţiei de şedere în Belgia, pe termen nedefinit (permis de şedere).
Având în vedere faptul că numărul de persoane aflate în întreţinere este un factor important în determinarea solvabilităţii garantului, este, de asemenea, recomandabil să fie prezentată dovada componenţei familiei garantului împreună cu dovada cu privire la orice îndemnizaţii familiale primite.
5. Dovada că sunteţi deţinătorul unei poliţe de asigurare de călătorie valabilă, fie individuală sau de grup, care să acopere costul repatrierii pe motive medicale, tratament medical urgent şi / sau îngrijiri spitaliceşti de urgenţă sau costurile suportate în caz de deces, în timp aflării în spaţiul Schengen. De regulă, trebuie să luaţi o asigurare în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Dacă gazda dumneavoastră acoperă asigurare pentru dvs., el / ea trebuie să facă acest lucru în ţara lui / ei de reşedinţă. Pentru a afla care poliţe de asigurare sunt acceptate, trebuie să vă interesaţi la Ambasada sau consulatul Belgiei în cauză. Poliţa de asigurare trebuie să fie valabilă în toate ţările Schengen şi trebuie să acopere întreaga durată a şederii sau de tranzit. Acoperirea minimă este de 30.000 EUR. Trebuie să prezentaţi acest document împreună cu cererea dumneavoastră de viză.
6. Documentele care arată că aveţi intenţia de a părăsi Belgia sau spaţiul Schengen înainte de expirarea viza dumneavoastră (de exemplu, dovada mijloacelor financiare în ţara de reşedinţă, dovada de angajare în cîmpul muncii, dovada de proprietate imobiliară, dovada legăturilor de familie în ţara de reşedinţă).
7. Dovada aranjamentelor de transport (bilet dus-întors): de îndată ce cererea dumneavoastră de viză a fost aprobată, trebuie să prezentaţi un bilet dus-întors (în numele dumneavoastră şi non-transferabil) pentru viza care urmează să fie eliberată. Acest lucru are drept scop evitarea cheltuielilor inutile din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, ambasada sau consulatul vă poate cere să prezentaţi o dovadă, împreună cu cererea de viză, a faptului că un bilet de întoarcere a fost rezervat.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază care urmează să fie prezentate în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat.

Viza de participare la un eveniment sportiv sau cultural

DOCUMENTELE NECESARE

Pentru a aplica pentru o viză de scurtă şedere în Belgia (până la 90 de zile), trebuie să prezentaţi următoarele documente la ambasada sau consulatul sunt responsabile pentru locul dumneavoastră de reşedinţă:
  1. Un document de călătorie valabil (de exemplu, paşaport naţional), în care poate fi aplicată o viză. Acest document de călătorie trebuie să fie valabil timp de trei luni mai mult decât viza;
   2. O cerere de viză corect completată, semnată şi însoţită de două fotografii recente de tip paşaport;
  3. Documente care dovedesc scopul călătoriei (de exemplu, o scrisoare de invitaţie), precum şi circumstanţele şederii planificate (de exemplu, rezervare la hotel);
  4. Documente care dovedesc că aveţi suficiente mijloace de subzistenţă, care acoperă atât durata şederii dumneavoastră, cît şi cheltuielile pentru călătoria de returnare: 
        a) fie propriile mijloace financiare (de exemplu, rezervare la un hotel, cecuri şi cărţi de credit acceptate în Belgia, un contract de muncă, extrase de cont, dovada de înscriere în registrul comerţului şi / sau de activitate profesională);
         b) sau prin metode de garant financiar: Un angajament de sprijin financiar este o dovadă specifică a mijloacelor de subzistenţă. Acesta oferă o soluţie în situaţiile în care nu poate fi demonstrată solvabilitate dumneavoastră. Prin acest angajament de sprijin financiar, un belgian naţional sau un rezident străin din Belgia, acţionează ca un garant pentru perioada dumneavoastră de şedere, pentru călătoria de întoarcere şi pentru costurile medicale. Garantul trebuie să solicite un gaj pentru sprijinul financiar acordat la municipalitatea de la locul său de reşedinţă. Garantul nu trebuie să fie emitentul invitaţiei de participare. În cazul în care angajamentul de sprijin financiar a fost autentificat de către autorităţile municipale, documentul original trebuie să fie depus la ambasada sau consulatul în cauză, în termen de şase luni de la autentificare, împreună cu:
        - o copie a ultimelor trei plăţi efectuate de către garant sau orice alt document (oficial) care să dovedească solvabilitatea acestuia;
        - o copie a unui document care să dovedească faptul că garantul este de naţionalitate belgiană (carte de identitate) sau a autorizaţiei de şedere în Belgia, pe termen nedefinit (permis de şedere).
Având în vedere faptul că numărul de persoane aflate în întreţinere este un factor important în determinarea solvabilităţii garantului, este, de asemenea, recomandabil să fie prezentată dovada componenţei familiei garantului împreună cu dovada cu privire la orice îndemnizaţii familiale primite.
5. Dovada că sunteţi deţinătorul unei poliţe de asigurare de călătorie valabilă, fie individuală sau de grup, care să acopere costul repatrierii pe motive medicale, tratament medical urgent şi / sau îngrijiri spitaliceşti de urgenţă sau costurile suportate în caz de deces, în timp aflării în spaţiul Schengen. De regulă, trebuie să luaţi o asigurare în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Dacă gazda dumneavoastră acoperă asigurare pentru dvs., el / ea trebuie să facă acest lucru în ţara lui / ei de reşedinţă. Pentru a afla care poliţe de asigurare sunt acceptate, trebuie să vă interesaţi la Ambasada sau consulatul Belgiei în cauză. Poliţa de asigurare trebuie să fie valabilă în toate ţările Schengen şi trebuie să acopere întreaga durată a şederii sau de tranzit. Acoperirea minimă este de 30.000 EUR. Trebuie să prezentaţi acest document împreună cu cererea dumneavoastră de viză.
6. Documentele care arată că aveţi intenţia de a părăsi Belgia sau spaţiul Schengen înainte de expirarea viza dumneavoastră (de exemplu, dovada mijloacelor financiare în ţara de reşedinţă, dovada de angajare în cîmpul muncii, dovada de proprietate imobiliară, dovada legăturilor de familie în ţara de reşedinţă).
7. Dovada aranjamentelor de transport (bilet dus-întors): de îndată ce cererea dumneavoastră de viză a fost aprobată, trebuie să prezentaţi un bilet dus-întors (în numele dumneavoastră şi non-transferabil) pentru viza care urmează să fie eliberată. Acest lucru are drept scop evitarea cheltuielilor inutile din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, ambasada sau consulatul vă poate cere să prezentaţi o dovadă, împreună cu cererea de viză, a faptului că un bilet de întoarcere a fost rezervat.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază care urmează să fie prezentate în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat.

Stagiu de mai puţin de 3 luni

DOCUMENTELE NECESARE
Pentru a aplica pentru o viză pentru un stagiu de practică în Belgia, trebuie să prezentaţi următoarele documente la ambasada sau consulat care sunt responsabile pentru regiunea dumneavoastră de reşedinţă:
1. Un document de călătorie valabil (de exemplu, paşaport naţional), în care poate fi aplicată o viză. Acest document de călătorie trebuie să fie valabil timp de trei luni mai mult decât viza;
2. O cerere de viză corect completată, semnată şi însoţită de două fotografii recente de tip paşaport;
3. Documente care dovedesc scopul călătoriei: un document de la instituţia sau compania în care veţi fi plasat, oferind o indicaţie clară a scopului şi duratei de plasamentului, dacă veţi fi sau nu plătit şi dacă orice alte costuri, cum ar fi hrană şi cazare, vor fi suportate de către instituţie sau companie.
4. În unele cazuri, indivizii trebuie să aibă un permis de muncă pentru a desfăşura un stagiu. Pentru a verifica dacă acest lucru este valabil pentru dumneavoastră şi pentru a aplica pentru un permis de muncă, dacă este necesar, instituţia sau compania în care plasamentul dumneavoastră urmează să aiba loc trebuie să contacteze serviciul regional de ocupare a forţei de muncă (VDAB, FOREM sau ORBEM / BGDA). Pentru informaţii suplimentare privind acest subiect, vă rugăm să contactaţi:
         Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
           Administratie Werkgelegenheid
           Markiesstraat 1
            B-1000 Bruxelles
           Tel: +32 (0) 2 507 43 67.

 Ministère de la Région Bruxelles Capitale
Administraţia Economie et Emploi
Rue du Progrès 80
B-1030 Bruxelles
Tel: +32 (0) 2 204 21 11.

Ministère de la Région Wallonne
Direction générale de l'Economie et de l'Emploi
Place de la Wallonie 1
B-5100 Jambes
Tel: +32 (0) 81 33 37 00 - Fax:. +32 (0) 81 33 38 88

5. Documente care dovedesc că aveţi suficiente mijloace de subzistenţă, care acoperă atât durata şederii dumneavoastră, cît şi cheltuielile pentru călătoria de returnare:
         a) fie propriile mijloace financiare (de exemplu, rezervare la un hotel, cecuri şi cărţi de credit acceptate în Belgia, un contract de muncă, extrase de cont, dovada de înscriere în registrul comerţului şi / sau de activitate profesională);
         b) sau prin metode de garant financiar: Un angajament de sprijin financiar este o dovadă specifică a mijloacelor de subzistenţă. Acesta oferă o soluţie în situaţiile în care nu poate fi demonstrată solvabilitate dumneavoastră. Prin acest angajament de sprijin financiar, un belgian naţional sau un rezident străin din Belgia, acţionează ca un garant pentru perioada dumneavoastră de şedere, pentru călătoria de întoarcere şi pentru costurile medicale. Garantul trebuie să solicite un gaj pentru sprijinul financiar acordat la municipalitatea de la locul său de reşedinţă. Garantul nu trebuie să fie emitentul invitaţiei de participare. În cazul în care angajamentul de sprijin financiar a fost autentificat de către autorităţile municipale, documentul original trebuie să fie depus la ambasada sau consulatul în cauză, în termen de şase luni de la autentificare, împreună cu:
            - o copie a ultimelor trei plăţi efectuate de către garant sau orice alt document (oficial) care să dovedească solvabilitatea acestuia;
          - o copie a unui document care să dovedească faptul că garantul este de naţionalitate belgiană (carte de identitate) sau a autorizaţiei de şedere în Belgia, pe termen nedefinit (permis de şedere).
Având în vedere faptul că numărul de persoane aflate în întreţinere este un factor important în determinarea solvabilităţii garantului, este, de asemenea, recomandabil să fie prezentată dovada componenţei familiei garantului împreună cu dovada cu privire la orice îndemnizaţii familiale primite.
6. Dovada că sunteţi deţinătorul unei poliţe de asigurare de călătorie valabilă, fie individuală sau de grup, care să acopere costul repatrierii pe motive medicale, tratament medical urgent şi / sau îngrijiri spitaliceşti de urgenţă sau costurile suportate în caz de deces, în timp aflării în spaţiul Schengen. De regulă, trebuie să luaţi o asigurare în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Dacă gazda dumneavoastră acoperă asigurare pentru dvs., el / ea trebuie să facă acest lucru în ţara lui / ei de reşedinţă. Pentru a afla care poliţe de asigurare sunt acceptate, trebuie să vă interesaţi la Ambasada sau consulatul Belgiei în cauză. Poliţa de asigurare trebuie să fie valabilă în toate ţările Schengen şi trebuie să acopere întreaga durată a şederii sau de tranzit. Acoperirea minimă este de 30.000 EUR. Trebuie să prezentaţi acest document împreună cu cererea dumneavoastră de viză.
7. Documentele care arată că aveţi intenţia de a părăsi Belgia sau spaţiul Schengen înainte de expirarea viza dumneavoastră (de exemplu, dovada mijloacelor financiare în ţara de reşedinţă, dovada de angajare în cîmpul muncii, dovada de proprietate imobiliară, dovada legăturilor de familie în ţara de reşedinţă).
8. Dovada aranjamentelor de transport (bilet dus-întors): de îndată ce cererea dumneavoastră de viză a fost aprobată, trebuie să prezentaţi un bilet dus-întors (în numele dumneavoastră şi non-transferabil) pentru viza care urmează să fie eliberată. Acest lucru are drept scop evitarea cheltuielilor inutile din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, ambasada sau consulatul vă poate cere să prezentaţi o dovadă, împreună cu cererea de viză, a faptului că un bilet de întoarcere a fost rezervat.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază care urmează să fie prezentate în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat.

Declaraţia obligatorie Limosa
Începând cu 1 aprilie 2007, anumite categorii de stagiari străini şi stagiari care desfăşoară activităţi independente (inclusiv cetăţenii UE) trebuie să îşi declare activităţile înainte de a începe stagiul lor în Belgia. Există excepţii pentru o mulțime de categorii de stagiari. Veţi găsi mai multe informaţii despre declaraţia obligatorie pe site-ul LIMOSA.
   Sau la LIMOSA Contact Center:
   Telefon: + +32 2 788 51 57
   Fax: + +32 2 788 51 58
  E-mail:
limosa@eranova.fgov.be
  Adresa poştală: PO Box 224, B-1050 Bruxelles, Belgia
 Orar: de luni până vineri non-stop de la 7:00 la 20:00 (ora Europei Centrale).

Viza pentru tratament medical

DOCUMENTELE NECESARE
Pentru a aplica pentru o viză pentru un stagiu de practică în Belgia, trebuie să prezentaţi următoarele documente la ambasada sau consulat care sunt responsabile pentru regiunea dumneavoastră de reşedinţă:
1. Un document de călătorie valabil (de exemplu, paşaport naţional), în care poate fi aplicată o viză. Acest document de călătorie trebuie să fie valabil timp de trei luni mai mult decât viza;
2. O cerere de viză corect completată, semnată şi însoţită de două fotografii recente de tip paşaport;
3. Documentele originale care dovedesc temeinicia cererii dumneavoastră:
         a) Un certificat medical care să demonstreze că nu puteţi primi tratamentul necesar în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Acest certificat trebuie să fie legalizat de către autorităţile locale.
         b) Confirmarea unei programări la medicul dumneavoastră sau la un spital în Belgia.
4. Asigurare medicală:
      Trebuie să deţineţi o asigurare medicală de la o persoană / instituţie din ţările Benelux care s-ar angaja să acopere costurile dumneavoastră de sănătate sau să va aflaţi în posesia unei poliţe valabile de asigurare de călătorie, fie individuală sau de grup, care să acopere costul repatrierii pe motive medicale, tratament medical de urgenţă şi / sau costurile suportate în caz de deces, în timpul aflării dumneavoastră în spaţiul Schengen.
De regulă, trebuie să luaţi o asigurare în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Dacă gazda dumneavoastră acoperă asigurarea pentru dvs., el / ea trebuie să facă acest lucru în ţara lui / ei de reşedinţă. Pentru a afla care poliţe de asigurare sunt acceptate, trebuie să vă interesaţi la Ambasada sau consulatul Belgiei în cauză. Poliţa de asigurare trebuie să fie valabilă în toate ţările Schengen şi trebuie să acopere întreaga durată a şederii sau de tranzit. Acoperirea minimă este de 30.000 EUR.
Trebuie să prezentaţi acest document împreună cu cererea dumneavoastră de viză.
5. Dovada deţinerii unor mijloace suficiente de subzistenţă:
         a) fie propriile mijloace financiare (de exemplu, rezervare la un hotel, cecuri şi cărţi de credit acceptate în Belgia, un contract de muncă, extrase de cont, dovada de înscriere în registrul comerţului şi / sau de activitate profesională);
         b) sau prin metode de garant financiar: Un angajament de sprijin financiar este o dovadă specifică a mijloacelor de subzistenţă. Acesta oferă o soluţie în situaţiile în care nu poate fi demonstrată solvabilitate dumneavoastră. Prin acest angajament de sprijin financiar, un belgian naţional sau un rezident străin din Belgia, acţionează ca un garant pentru perioada dumneavoastră de şedere, pentru călătoria de întoarcere şi pentru costurile medicale. Garantul trebuie să solicite un gaj pentru sprijinul financiar acordat la municipalitatea de la locul său de reşedinţă. Garantul nu trebuie să fie emitentul invitaţiei de participare. În cazul în care angajamentul de sprijin financiar a fost autentificat de către autorităţile municipale, documentul original trebuie să fie depus la ambasada sau consulatul în cauză, în termen de şase luni de la autentificare, împreună cu:
          - o copie a ultimelor trei plăţi efectuate de către garant sau orice alt document (oficial) care să dovedească solvabilitatea acestuia;
          - o copie a unui document care să dovedească faptul că garantul este de naţionalitate belgiană (carte de identitate) sau a autorizaţiei de şedere în Belgia, pe termen nedefinit (permis de şedere).
Având în vedere faptul că numărul de persoane aflate în întreţinere este un factor important în determinarea solvabilităţii garantului, este, de asemenea, recomandabil să fie prezentată dovada componenţei familiei garantului împreună cu dovada cu privire la orice îndemnizaţii familiale primite.
6. Documentele care arată că aveţi intenţia de a părăsi Belgia sau spaţiul Schengen înainte de expirarea viza dumneavoastră (de exemplu, dovada mijloacelor financiare în ţara de reşedinţă, dovada de angajare în cîmpul muncii, dovada de proprietate imobiliară, dovada legăturilor de familie în ţara de reşedinţă).
7. Dovada aranjamentelor de transport (bilet dus-întors): de îndată ce cererea dumneavoastră de viză a fost aprobată, trebuie să prezentaţi un bilet dus-întors (în numele dumneavoastră şi non-transferabil) pentru viza care urmează să fie eliberată. Acest lucru are drept scop evitarea cheltuielilor inutile din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, ambasada sau consulatul vă poate cere să prezentaţi o dovadă, împreună cu cererea de viză, a faptului că un bilet de întoarcere a fost rezervat.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază care urmează să fie prezentate în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat.

Vize pentru studii legate de admitere sau pentru examen de admitere
Dacă vi se cere să participaţi la un studiu de admitere sau legat de examenul de admitere în Belgia înainte de a fi admis la un curs, în loc să aplicaţi pentru o viză de scurtă şedere, ar trebui mai degrabă să aplicaţi în mod direct pentru obţinerea unui permis de şedere temporară pentru studii (Autorisation de Séjour Provisoire pour études/Machtiging tot Voorlopig Verblijf voor studies) de la ambasada sau consulatul belgian responsabil pentru locul dumneavoastră de reşedinţă. Acest permis nu este niciodată eliberat pe baza unei cereri făcute în Belgia sau a unei cereri depuse la o ambasadă sau consulat de către un individ, care este deja în Belgia.

DOCUMENTELE NECESARE
Pentru un sejur de studiu în Belgia, trebuie să aplicaţi pentru obţinerea unui permis de şedere temporară pentru studii (Autorisation de Séjour Provisoire pour études/Machtiging tot Voorlopig Verblijf voor studies) de la ambasada sau consulatul belgian responsabil pentru locul dumneavoastră de reşedinţă. Acest permis nu este niciodată eliberat pe baza unei cereri făcute în Belgia sau a unei cereri depuse la o ambasadă sau consulat de către un individ, care este deja în Belgia. Dumneavoastră trebuie să prezentaţi următoarele documente la ambasada sau consulatul belgian competent:
1. Un document de călătorie valabil (de exemplu, paşaport naţional), în care poate fi aplicată o viză. Acest document de călătorie trebuie să fie valabil timp de trei luni mai mult decât viza.
2. O cerere de viză corect completată, semnată şi însoţită de două fotografii recente de tip paşaport.
3. Dovada de înregistrare pentru un test de admitere sau pentru un examen de admitere pentru un ciclu complet într-o instituţie de învăţământ superior din Belgia.
4. Un angajament de sprijin financiar pentru studenţi Acest document poate fi obţinut de către garant de la autorităţile municipale din Belgia. În cazul în care garantul nu îşi are reşedinţa în Belgia, el / ea poate solicita documentul de la ambasada sau consulatul responsabil pentru ţara lui de reşedinţă.
Garantul care semnează acest angajament de sprijin financiar trebuie să dispună de mijloace adecvate de subzistenţă şi acorde garanţie pentru orice costuri suportate de către student în termeni de tratament medical, de şedere în Belgia şi repatriere, pentru cel puţin un an universitar. Garantul trebuie să aibă un venit regulat. Odată ce acest angajament de sprijin financiar a fost autentificat de către autorităţile municipale (sau ambasada sau consulatul în cauză - în cazul unui garant, care nu este rezident în Belgia), documentul original trebuie să fie depus la ambasada sau consulatul belgian competent, împreună cu o copie a fişelor de plată ale garantului pentru ultimele trei luni. Având în vedere faptul că numărul de persoane aflate în întreţinere este un factor important în determinarea solvabilităţii garantului, este, de asemenea, recomandabil să fie prezentată dovada componenţei familiei garantului împreună cu dovada cu privire la orice îndemnizaţii familiale primite.
5. Un certificat medical obţinut de la medicul desemnat de către ambasada sau consulatul belgian.
6. Un certificat de bună conduită (sau echivalentul local al acestui document), dacă aveţi peste 21 de ani (sau 18 în cazul în care aveţi de gând să studiaţi la o instituţie de învăţământ privat) care datează cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicare şi care acoperă ultimul an.
7. Dovada aranjamentelor de transport (bilet dus-întors): de îndată ce cererea dumneavoastră de viză a fost aprobată, trebuie să prezentaţi un bilet dus-întors (în numele dumneavoastră şi non-transferabil) pentru viza care urmează să fie eliberată. Acest lucru are drept scop evitarea cheltuielilor inutile din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, ambasada sau consulatul vă poate cere să prezentaţi o dovadă, împreună cu cererea de viză, a faptului că un bilet de întoarcere a fost rezervat.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază care urmează să fie prezentate în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat. Documentele oficiale emise în străinătate trebuie să fie legalizate sau să poarte o apostilă, în funcţie de ţara de unde au provenit, cu excepţia cazului cînd un tratat prevede exceptarea de la acest proces. Documentele eliberate în străinătate într-o altă limbă decât cea olandeză, engleză, franceză sau germană trebuie să fie traduse de un traducător autorizat.

Viza de lungă şedere

Viza de lungă şedere de tip D
Cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de viză pentru o vizită de lungă ședere în Regatul Belgiei. În cazul solicitării vizei de tip D, se va depune setul de acte necesare în funcţie de scopul călătoriei la Ambasada Regatului Belgiei din România fără o programare prealabilă. Solicitantul se va prezenta cu Formularul de cerere şi restul actelor necesare în zilele de luni, miercuri, marţi, joi şi vineri între orele 09.00 -11.30.

DOCUMENTE NECESARE

 1. Paşaport, valabil cel puţin încă trei luni de la data expirării vizei;
 2. Paşapoartele vechi şi copiile altor vize Schengen;
 3. Copia paginii cu datele de identificare din paşaport;
 4. 3 fotografii color, tip paşaport;
 5. Asigurare de sănătate şi accident valabilă pentru statele Schengen, din care să reiasă numele asiguratului şi suma asigurată (minim 30.000 €);
 6. Certificat de naştere;
 7. Certificat de cazier judiciar;
 8. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină salariul, scopul, perioada călătoriei. Carnet de muncă sau certificat de profesii libere (copia şi originalul). Dacă solicitantul este student sau elev vor fi depuse certificat de la locul de studii şi carnet de student in original şi o copie.
 9. Avizul de schimbare a numelui;
 10. Rezervare de bilet tur-retur.

Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul

      - Certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.
       - Buletin de identitate în original şi copia.
Tot setul de acte are nevoie de apostilă de la Ministerul Justiţiei RM + traducere în franceză + apostilă pe traducere. Pe lângă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare.
Taxa de viză este de 180 Euro (se plăteşte numai în RON la cursul zilei a Ambasadei Regatului Belgiei la Bucureşti). Ambasada îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cazul în care acestea sunt necesare pentru luarea unei decizii finale.

Vize pentru un stagiu mai mare de 3 luni

ACTE NECESARE

Atunci când se aplică pentru o viză, va trebui să prezentaţi următoarele documente în persoană la ambasada sau la consulatul din zona dumneavoastră de reşedinţă:

 1. Un document de călătorie (de exemplu, paşaport naţional), valabil pentru cel puţin 12 luni, în care poate fi aplicată o viză.
 2. Două formulare de cerere de viză, completate în mod corespunzător, semnate şi însoţite de două fotografii recente de tip paşaport.
 3. Permisul dumneavoastră de muncă valabil de tip B (permis de travail B/arbeidskaart B) (pe care angajatorul trebuie să îl solicite în Belgia).
 4. Se aplică numai în cazul în care un permis de muncă este necesar (a se vedea mai jos): o copie oficială a certificatului de naştere, pentru a dovedi faptul că aveţi între 18 şi 30 de ani.
 5. Un extras din cazierul dumneavoastră judiciar, datând cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicare şi care acoperă anul trecut.
 6. Un certificat medical completat de un medic autorizat de către ambasada sau consulatul belgian şi datat cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicaţie. Un certificat medical nu este necesar dacă aţi depus deja acest document împreună cu cererea pentru acordarea unui permis de muncă.

Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază necesare în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat. Documentele oficiale emise în străinătate trebuie să fie legalizate sau să poarte o apostilă, în funcţie de ţara de unde au provenit, cu excepţia cazului cînd un tratat prevede exceptarea de la acest proces. Documentele eliberate în străinătate într-o altă limbă decât olandeză, engleză, franceză sau germană trebuie să fie traduse de un traducător autorizat.

Vize de studii

Detalii privind acceptul la studii în Comunitățile din Belgia pot fi consultate aici.

DOCUMENTELE NECESARE

Pentru un sejur de studiu în Belgia, trebuie să aplicaţi pentru obţinerea unui permis de şedere temporară pentru studii (Autorisation de Séjour Provisoire pour études/Machtiging tot Voorlopig Verblijf voor studies) de la ambasada sau consulatul belgian responsabil pentru locul dumneavoastră de reşedinţă. Acest permis nu este niciodată eliberat pe baza unei cereri făcute în Belgia sau a unei cereri depuse la o ambasadă sau consulat de către un individ, care este deja în Belgia. Dumneavoastră trebuie să prezentaţi următoarele documente la ambasada sau consulatul belgian competent:

1. Un document de călătorie valabil (de exemplu, paşaport naţional), în care poate fi aplicată o viză. Acest document de călătorie trebuie să fie valabil timp de trei luni mai mult decât viza;
2. O cerere de viză corect completată, semnată şi însoţită de două fotografii recente de tip paşaport;
3. Dovada de înregistrare sau a unui permis de înregistrare pentru un ciclu complet într-o instituţie de învăţământ superior din Belgia.
4. Un angajament de sprijin financiar pentru studenţi. Acest document poate fi obţinut de către garant de la autorităţile municipale din Belgia. În cazul în care garantul nu îşi are reşedinţa în Belgia, el / ea poate solicita documentul de la ambasada sau consulatul responsabil pentru ţara lui de reşedinţă. Garantul care semnează acest angajament de sprijin financiar trebuie să dispună de mijloace adecvate de subzistenţă şi acorde garanţie pentru orice costuri suportate de către student în termeni de tratament medical, de şedere în Belgia şi repatriere, pentru cel puţin un an universitar. 
Garantul trebuie să aibă un venit regulat. Odată ce acest angajament de sprijin financiar a fost autentificat de către autorităţile municipale (sau ambasada sau consulatul în cauză - în cazul unui garant, care nu este rezident în Belgia), documentul original trebuie să fie depus la ambasada sau consulatul belgian competent, împreună cu o copie a fişelor de plată ale garantului pentru ultimele trei. Având în vedere faptul că numărul de persoane aflate în întreţinere este un factor important în determinarea solvabilităţii garantului, este, de asemenea, recomandabil să fie prezentată dovada componenţei familiei garantului împreună cu dovada cu privire la orice îndemnizaţii familiale primite.
5. Un certificat medical obţinut de la medicul desemnat de către ambasada sau consulatul belgian;
6. Un certificat de bună conduită (sau echivalentul local al acestui document), dacă aveţi peste 21 de ani (sau 18 în cazul în care aveţi de gând să studiaţi la o instituţie de învăţământ privat) care datează cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicare şi care acoperă ultimul an.
7. Dovada aranjamentelor de transport (bilet dus-întors): de îndată ce cererea dumneavoastră de viză a fost aprobată, trebuie să prezentaţi un bilet dus-întors (în numele dumneavoastră şi non-transferabil) pentru viza care urmează să fie eliberată. Acest lucru are drept scop evitarea cheltuielilor inutile din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, ambasada sau consulatul vă poate cere să prezentaţi o dovadă, împreună cu cererea de viză, a faptului că un bilet de întoarcere a fost rezervat.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază care urmează să fie prezentate în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat. Documentele oficiale emise în străinătate trebuie să fie legalizate sau cu apostilă, în funcţie de ţara de unde au provenit, cu excepţia cazului cînd un tratat prevede exceptarea de la acest proces. Documentele eliberate în străinătate într-o altă limbă decât cea olandeză, engleză, franceză sau germană trebuie să fie traduse de un traducător autorizat.

PROCESAREA CERERII

În unele cazuri, procedura de solicitare a vizei poate să ia o perioadă lungă de timp aşa că trebuie să depuneţi cererea dumneavoastră cât mai curând posibil. Pentru o scurtă şedere, ar trebui să se aplice în mod normal, pentru viza cu trei până sau patru săptămâni înainte de plecare. Atunci când cererea este completă, aceasta este trimisă în unele cazuri la Serviciul de Imigrări din cadrul Serviciului Public Federal de Afaceri Interne în Belgia, care decide va fi sau nu o viză eliberată (Chaussée d'Anvers 59b Antwerpsesteenweg, B-1000 Bruxelles, Tel.: +32 (0) 2 / 793.80.00,helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be).

COMENTARII

Tinerii şi minorii
Copilul sub vîrsta de 16 ani poate intra în Belgia și deţine un document de călătorie individual dacă este însoţit de unul dintre părinţi, bunici sau de un tutore, cu condiţia ca această persoană este de aceeaşi naţionalitate ca şi copilul, iar copilul este inclus în paşaportul ei / lui. Copiii care nu se încadrează în această categorie, trebuie să aibă propriile lor document de călătorie valabile, inclusiv o viză, dacă este necesar.
Minorii care călătoresc singuri sau cu alte persoane decât părinţii lor, necesită o declaraţie de autorizare pentru a călători semnată de ambii părinţi sau de către un tutore legal. Această declaraţie trebuie să fie legalizată de către autorităţile locale. Minorii care călătoresc cu unul dintre părinții lor au nevoie, de asemenea, de această autorizaţie în cazul în care părinţii lor sunt divorţaţi. În unele cazuri, elevii sau studenţii sunt obligaţi să aibă o declaraţie de la școala lor confirmînd faptul că aceştia sunt în vacanţă şi nu sunt lipsesc de la ore.

Au pair
Un au pair este o persoană cu vârsta între 18 şi 26 de ani care locuieşte temporar într-o familie gazdă. Au pair este prevăzut cu cazare şi masa în schimbul îndeplinirii sarcinilor casnice. Scopul acordului este ca persoana au pair să îşi îmbunătăţească competenţele lingvistice şi să cunoască modul de trai în Belgia, prin implicarea în viaţa de familie a gazdei. Familia gazdă belgiană trebuie să solicite un permis de angajator (autorization d'occupation/arbeidsvergunning) şi un permis de muncă tip B (permis de travail B/arbeidskaart B) (a se vedea mai jos) pentru au pair.

ACTE NECESARE
Atunci când se aplică pentru o viză, va trebui să prezentaţi următoarele documente în persoană la ambasada sau la consulatul din zona dumneavoastră de reşedinţă:
1. Un document de călătorie (de exemplu, paşaport naţional), valabil pentru cel puţin 12 luni, în care poate fi aplicată o viză;
2. Două formulare de cerere de viză, completate în mod corespunzător, semnate şi însoţite de două fotografii recente de tip paşaport;
3. Permisul dumneavoastră de muncă valabil de tip B (permis de travail B/arbeidskaart B) (pe care angajatorul trebuie să îl solicite în Belgia);
Se aplică numai în cazul în care un permis de muncă este necesar (a se vedea mai jos): o copie oficială a certificatului de naştere, pentru a dovedi faptul că aveţi între 18 şi 30 de ani.
4. Un extras din cazierul dumneavoastră judiciar, datând cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicare şi care acoperă anul trecut;
5. Un certificat medical completat de un medic autorizat de către ambasada sau consulatul belgian şi datat cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicaţie. Un certificat medical nu este necesar dacă aţi depus deja acest document împreună cu cererea pentru acordarea unui permis de muncă;
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază necesare în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat. Documentele oficiale emise în străinătate trebuie să fie legalizate sau cu o apostilă, în funcţie de ţara de unde au provenit, cu excepţia cazului cînd un tratat prevede exceptarea de la acest proces. Documentele eliberate în străinătate într-o altă limbă decât olandeză, engleză, franceză sau germană trebuie să fie traduse de un traducător autorizat.

PROCESAREA CERERII

Va trebui să prezentaţi la o ambasadă sau consulat belgian copii ale oricăror documente originale prezentate. Documentele originale vă vor fi returnate. Odată ce documentele prezentate au fost verificate, iar cererea este completă, în anumite cazuri, aceasta va fi trimisă la Serviciul de Imigrări al Belgiei, care va decide apoi dacă va elibera viza (Chaussée d'Anvers 59 B, B-1000 Bruxelles, Belgia; tel +32 (0) 2 793 80 00, e-mail helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be).

Mai multe informaţii detaliate despre au pair sunt disponibile la www.meta.fgov.be. Familiile gazdă ar trebui să contacteze autorităţile responsabile pentru locul lor de reşedinţă pentru a obţine mai multe informaţii despre angajator şi despre permise de muncă.

Căsătoria în Belgia

ACTE NECESARE

Atunci când solicitaţi o viză pentru a veni în Belgia cu scopul de a vă căsători cu un cetăţean belgian sau cu un cetăţean străin care locuieşte legal în Belgia, va trebui să prezentaţi următoarele documente în persoană la ambasada sau consulatul responsabil pentru locul dumneavoastră de reşedinţă:
1. Un document de călătorie (de exemplu, paşaport naţional), valabil pentru cel puţin 12 luni, în care poate fi aplicată o viză;
2. Două formulare de cerere de viză, completate în mod corespunzător, semnate şi însoţite de două fotografii recente de tip paşaport;
3. Un certificat medical completat de un medic autorizat de către ambasada sau consulatul belgian şi datat cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicaţie;
4. Un extras din dosarul dumneavoastră judiciar, datând cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicare şi care acoperă ultimii cinci ani;
5. Dovada mijloacelor suficiente de subzistenţă pentru durata de şedere în Belgia sau un gaj de sprijin financiar de la o persoană care dispune de mijloace suficiente de subzistenţă şi care este un cetăţean belgian sau un cetățean străin autorizat să aibă reşedinţa în Belgia pentru o perioadă nelimitată. Garantul poate solicita formularul (anexa 3 bis 3bis/bijlage) de la autoritatea lor municipală în Belgia. Odată ce angajamentul de sprijin financiar a fost legalizat de către această autoritate municipală, originalul trebuie să fie depus la ambasada sau consulatul în cauză în termen de şase luni şi să fie însoţit de:
          a) Documentele ce confirmă solvabilitatea garantului (de exemplu, fişele de salariu).
        b) O copie a unui document care să ateste cetăţenia garantului belgian (carte de identitate) sau un document care să confirme că este autorizat să aibă reşedinţa în Belgia pentru o perioadă nelimitată (permis de şedere).
6. O copie oficială a formularul de aviz de căsătorie (acte de déclaration de marriage/akte van aangifte van het huwelijk), întocmit de registratorul relevant din Belgia. Acest document trebuie să fie datat cu nu mai mult de şase luni înainte de data aplicării.
7. Dovada că sunteţi deţinătorul unei poliţe de asigurare de călătorie valabilă, fie individuală sau de grup, care să acopere costul repatrierii pe motive medicale, tratament medical urgent şi / sau îngrijiri spitaliceşti de urgenţă sau costurile suportate în caz de deces, în timp aflării în spaţiul Schengen. De regulă, trebuie să luaţi o asigurare în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Dacă gazda dumneavoastră acoperă asigurare pentru dvs., el / ea trebuie să facă acest lucru în ţara lui / ei de reşedinţă. Pentru a afla care poliţe de asigurare sunt acceptate, trebuie să vă interesaţi la Ambasada sau consulatul Belgiei în cauză. Poliţa de asigurare trebuie să fie valabilă în toate ţările Schengen şi trebuie să acopere întreaga durată a şederii sau de tranzit. Acoperirea minimă este de 30.000 EUR.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază necesare în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat. Documentele oficiale emise în străinătate trebuie să fie legalizate sau să poarte o apostilă, în funcţie de ţara de unde au provenit, cu excepţia cazului cînd un tratat prevede exceptarea de la acest proces. Documentele eliberate în străinătate într-o altă limbă decât olandeză, engleză, franceză sau germană trebuie să fie traduse de un traducător autorizat.

PROCESAREA CERERII
Va trebui să prezentaţi la ambasada sau consulatul belgian copii al oricăror documente originale prezentate. Documentele originale vă vor fi returnate. Odată ce documentele prezentate au fost verificate, iar cererea este completă, în anumite cazuri, aceasta va fi trimisă la Serviciul de Imigrări al Belgiei, care va decide apoi dacă va elibera sau o viză (Chaussée d'Anvers 59 B, B-1000 Bruxelles, Belgia; tel +32 (0) 2 793 80 00, e-mail helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be).
În cazul în care Serviciul de Imigrări aprobă cererea dumneavoastră, veţi primi o viză de scurtă şedere care o să vă autorizeze să staţi în Belgia pentru o perioadă trei luni. Ceremonia de înregistrare a căsătoriei dumneavoastră va trebui să aibă loc în această perioadă. După ce căsătoria a avut loc, Serviciul de Imigrări va decide apoi dacă să vă acorde autorizaţie de şedere în Belgia pentru o perioadă nelimitată.
Dacă naţionalitatea dumneavoastră exclude orice obligaţia de viză (de scurtă şedere), odată ce sunteţi căsătorit, puteţi aplica fie pentru o viză de reîntregire a familiei la ambasadă sau consulatul responsabil pentru locul dumneavoastră de reşedinţă în străinătate sau pentru un permis de şedere din partea autorităţii municipale în locul dumneavoastră de şedere în Belgia prin prezentarea documentelor menţionate anterior.

Aplicarea pentru reîntregirea familiei

Dacă nu aveţi nevoie de o viză de şedere un de tip C în Belgia pentru o perioadă de maximum trei luni, aţi putea contacta direct autorităţile municipale belgiene. Trebuie să trimiteţi atât o declaraţie statutară de convieţuire, cît şi solicitarea dumneavoastră de reîntregire a familiei în cadrul acestei perioade de trei luni. Trebuie să furnizaţi autorităţilor municipale aceleaşi documente ca pentru o cerere depusă în cadrul ambasadei sau consulatului (cu excepţia formularele de cerere de viză, iar în locul unui paşaport poate fi acceptată o carte de identitate). Sunteţi sfătuit să solicitaţi orice informaţii utile cu privire la aceste puncte de la autorităţile competente municipale înainte de sosire în Belgia.

Concubinajul cu un cetăţean non-UE

A. Aplicarea pentru o viză în străinătate
Atunci când aplică pentru o viză, va trebui să prezentaţi următoarele documente în persoană la ambasada sau consulatul belgian responsabil pentru locul dumneavoastră de reşedinţă:
1. Un document de călătorie (de exemplu, paşaport naţional), valabil pentru cel puţin 12 luni, în care poate fi aplicată o viză;
2. Două formulare de cerere de viză, completate în mod corespunzător, semnate şi însoţite de două fotografii recente de tip paşaport;
3. O copie a cărţii de identitate belgiene sau un permis de şedere emis către partenerul care are reşedinţa în Belgia sau dovezi cu privire la intenţia de a locui sau a se stabili în Belgia (de exemplu: contractul de muncă, contractul de închiriere);
4. Un document care să dovedească faptul că cei doi parteneri nu sunt căsătoriți;
5. O copie oficială a certificatului de naştere complet;
6. Un extras din dosarul dumneavoastră judiciar, datând cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicare şi care acoperă ultimii cinci ani;
7. Un certificat medical completat de un medic autorizat de către ambasada sau consulatul belgian şi datat cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicaţie;
8. Dovada că relaţia este stabilă şi pe termen lung (de exemplu, scrisori, dovada de contact regulat prin telefon, e-mail-uri, bilete de avion, bilete de la agențiile de turism, dovada de a fi trăit la aceeaşi adresă);
9. Dovada că persoana cu care solicitantul va rămâne în Belgia, dispune de condiţii de cazare adecvate, astfel cum este stabilit printr-un act de proprietate sau print-un contract de leasing înregistrat;
10. Dovada că partenerul dumneavoastră în Belgia are o poliţă de asigurare de sănătate care acoperă costurile medicale în Belgia pentru ambii;
11. Dovada că aveţi suficiente mijloace de subzistenţă pentru a acoperi costurile suportate în timpul sejurului în Belgia sau un gaj de sprijin financiar (anexa 3 bis). Mai multe informaţii despre acest subiect sunt disponibile pe site-ul Serviciului de Imigrare, la rubrica „Brosura pentru garanţii");
12. Un angajament de sprijin financiar de la partenerul dumneavoastră din Belgia, prin care promite statului belgian şi centrului public de asistenţă socială (CPAS/OCMW) că le va acoperi toate costurile pe care le implică şedereadumneavoastră în Belgia, toate cheltuielile de asistenţă medicală, precum şi orice costuri de repatriere (a se vedea anexa 5, disponibilă de la autorităţile municipale).
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază necesare în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat.

B. Aplicarea pentru reîntregirea familiei în Belgia
Dacă nu aveţi nevoie de o viză de şedere un de tip C în Belgia pentru o perioadă de maximum trei luni, aţi putea contacta direct autorităţile municipale belgiene. Trebuie să trimiteţi atât o declaraţie statutară de convieţuire, cît şi solicitarea dumneavoastră de reîntregire a familiei în cadrul acestei perioade de trei luni. Trebuie să furnizaţi autorităţilor municipale aceleaşi documente ca pentru o cerere depusă în cadrul ambasadei sau consulatului (cu excepţia formularele de cerere de viză, iar în locul unui paşaport poate fi acceptată o carte de identitate). Sunteţi sfătuit să solicitaţi orice informaţii utile cu privire la aceste puncte de la autorităţile competente municipale înainte de sosire în Belgia.

Procesarea cererii de către serviciile consulare belgian sau reprezentare diplomatică
Ar trebui să prezentați ambasadei sau consulatului belgian documentele originale şi o fotocopie a fiecărui document. Documentele originale vă vor fi returnate. Documentele oficiale emise în străinătate trebuie să fie legalizate sau cu o apostilă, în funcţie de ţara de unde au provenit, cu excepţia cazului cînd un tratat prevede exceptarea de la acest proces.

Important!

Documentele eliberate în străinătate într-o altă limbă decât olandeză, engleză, franceză sau germană trebuie să fie traduse de un traducător autorizat.

Consulatul va trimite setul de documente la Serviciul de Imigrări din Belgia, care va decide apoi dacă va elibera sau nu o viză (Chaussée d'Anvers 59 B, B-1000 Bruxelles, Belgia; tel +32 (0) 2 793 80 00, e-mail:helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be). După examinarea fiecăreia dintre componentele aplicației, acest departament va decide dacă eliberarea unei vize este justificată de durata şi seriozitatea relaţiei. Trebuie să mergeţi în persoană la autoritatea municipală din locul de şedere al partenerului dumneavoastră în termen de opt zile de la sosirea în Belgia.

Vize de muncă

În calitate de angajat

ACTE NECESARE

Atunci când se aplică pentru o viză, va trebui să prezentaţi următoarele documente în persoană la ambasada sau la consulatul din zona dumneavoastră de reşedinţă:
1. Un document de călătorie (de exemplu, paşaport naţional), valabil pentru cel puţin 12 luni, în care poate fi aplicată o viză;
2. Două formulare de cerere de viză, completate în mod corespunzător, semnate şi însoţite de două fotografii recente de tip paşaport;
3. Permisul dumneavoastră de muncă valabil de tip B (permis de travail B/arbeidskaart B) (pe care angajatorul trebuie să îl solicite în Belgia); 
4. Un extras din dosarul dumneavoastră judiciar, datând cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicare şi care acoperă anul trecut;
5. Un certificat medical completat de un medic autorizat de către ambasada sau consulatul belgian şi datat cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicaţie (numai în cazul în care nu se aplica pentru un permis de muncă).
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază necesare în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat. Documentele oficiale emise în străinătate trebuie să fie legalizate sau apostilate, în funcţie de ţara de unde au provenit, cu excepţia cazului cînd un tratat prevede exceptarea de la acest proces. Documentele eliberate în străinătate într-o altă limbă decât olandeză, engleză, franceză sau germană trebuie să fie traduse de un traducător autorizat.
Mai multe detalii aici.

Permis de angajator (autorisation de occupation/arbeidsvergunning) şi permis de muncă (permis de travail/arbeidskaart)

- Angajatorul dumneavoastră în Belgia trebuie să solicite un permis de angajator şi un permis de muncă de la oficiul sub-regional de ocupare a forţei de muncă, în funcţie de sediul societăţii (VDAB, FOREM sau ACTIRIS). În afară de anumite excepţii (de exemplu, personal de înaltă calificare, cercetători, stagiari sau au pair), permisele de angajator sunt eliberate numai în cazul în care nu există lucrători sau numărul de nu lucrători pe piaţa muncii din Belgia este insuficient pentru sectorul în cauză, datorită caracteristicilor sale specifice şi dacă există un acord internaţional în această privinţă.

- Cetăţenii din ţările din Spaţiul Economic European nu trebuie să deţină un permis de muncă. Pentru cetăţenii din noile state membre UE se aplică regulamentul de tranziţie. Mai multe informaţii despre acest subiect şi despre permisele de angajator şi de muncă, în general, sunt disponibile în limba olandeză şi olandeză şi franceză (a se vedea Emploi de travailleurs étrangers/ Tewerkstelling van buitenlandse werknemers)

Liber profesioniştii

Dacă nu sunteţi cetăţean al unei ţări din Spaţiul Economic European, Elveţia, România sau Bulgaria şi doriţi să vă stabiliţi în Belgia în calitate de lucrător independent, trebuie să fiţi în posesia unui "card profesional" (carte professionnelle / beroepskaart), adică să aveţi autorizaţia de a exercita o activitate profesională în calitate de lucrător care desfăşoară activităţi independente.

Cum procedaţi:

 1. Puteţi aplica pentru un card profesional prin intermediul Ambasadei Belgiei sau al unui consulat belgian. Cererea dumneavoastră va fi transmisă la serviciile competente din Belgia. În cazul în care cererea pentru un card profesional a fost aprobată veţi fi notificat în scris despre aprobarea acesteia. Ambasada sau Consulatul vor fi, de asemenea, informate.
 2. Apoi, puteţi aplica pentru viza la Ambasada sau Consulatul belgian competent. Cu viza, aveţi posibilitatea de a vă deplasa în Belgia şi de a obţine cardul dumneavoastră profesional la Oficiul pentru Counter Enterprise pe care le-aţi menţionat pe formularul de solicitare a cardului profesional.

Mai multe informaţii despre cardul professional sunt disponibile la următoarele adrese:

SPF Economie, P.M.E.
Direction Générale de la Politique des P.M.E.
Service Autorisations des économiques
WTC III, 12e Etage
Boulevard Simon Bolivar, 30
1000 Bruxelles
Tel. : +32 2 277 80 85 ou +32 2 277 74 01 ou +32 2 277 83 37
Fax: 02 277 53 66
E-mail:
professionalcard@economie.fgov.be

Aplicarea pentru un card profesional

Documentele necesare pentru a aplica pentru un card professional

1. Două formulare completate şi semnate în mod corespunzător;
2. Trei fotografii recente de tip paşaport;
3. Statutul sau proiectul de statut;
Dacă este vorba despre o activitate reglementată, trebuie să prezentaţi: o licenţă care acordă dreptul de a exercita activitatea profesională şi o dovadă de recunoaştere a profesiei. Documente care atestă interesul economic al activităţii (conturile anuale, declaraţii financiare, parteneri de afaceri, scrisori de recomandare, CV, contracte ...).
4. Un extras din cazierul judiciar valabil pentru o perioadă maximă de şase luni şi care acoperă anul trecut.
Acestea sunt principalele documente care, în general, trebuie să fie prezentate. Cu toate acestea, în funcţie de caz, ar putea fi solicitate probe suplimentare pentru a complete dosarul de documente.

Manageri

DOCUMENTE NECESARE

Atunci când se aplică pentru o viză, va trebui să prezentaţi următoarele documente în persoană la ambasada sau la consulatul din zona dumneavoastră de reşedinţă:

1. Un document de călătorie (de exemplu, paşaport naţional), valabil pentru cel puţin 12 luni, în care poate fi aplicată o viză;
2.  Două formulare de cerere de viză, completate în mod corespunzător, semnate şi însoţite de două fotografii recente de tip paşaport;
3. Un certificat întocmit de un auditor (al cărui nume este pe lista care poate fi accesată pe următoarea adresă a Institutului belgian de Conturi (IBR / IRE), care confirmă faptul că societatea îndeplineşte cerinţele legale necesare pentru a se califica drept sediu al unei companii;
4.  O declaraţie de onoare depusă de către angajator, prin care se promite că aceste condiţii sunt încă valabile (după cum se specifică la articolul 65, alineatul 2 din legea din 3 iulie 1978 care reglementează contractele de muncă);
5. Un extras din cazierul dumneavoastră judiciar, datând cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicare şi care acoperă anul trecut;
6. Un certificat medical completat de un medic autorizat de către ambasada sau consulatul belgian şi datat cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicaţie.

Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază necesare în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat. Documentele oficiale emise în străinătate trebuie să fie legalizate sau să poarte o apostilă, în funcţie de ţara de unde au provenit, cu excepţia cazului cînd un tratat prevede exceptarea de la acest proces. Documentele eliberate în străinătate într-o altă limbă decât olandeză, engleză, franceză sau germană trebuie să fie traduse de un traducător autorizat.

Investitorii

ACTE NECESARE

Atunci când se aplică pentru o viză, va trebui să prezentaţi următoarele documente în persoană la ambasada sau la consulatul din zona dumneavoastră de reşedinţă:

1. Un document de călătorie (de exemplu, paşaport naţional), valabil pentru cel puţin 12 luni, în care poate fi aplicată o viză;
2. Două formulare de cerere de viză, completate în mod corespunzător, semnate şi însoţite de două fotografii recente de tip paşaport;
3. Un certificat medical completat de un medic autorizat de către ambasada sau consulatul belgian şi datat cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicaţie;
4. Format I / II "investitor important" emis de Departamentul investiţii străine în economie;
5. Un extras din cazierul dumneavoastră judiciar, datând cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicare şi care acoperă anul trecut.
Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază necesare în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat. Documentele oficiale emise în străinătate trebuie să fie legalizate sau cu o apostilă, în funcţie de ţara de unde au provenit, cu excepţia cazului cînd un tratat prevede exceptarea de la acest proces. Documentele eliberate în străinătate într-o altă limbă decât olandeză, engleză, franceză sau germană trebuie să fie traduse de un traducător autorizat.
Viză eliberată este valabilă pentru un termen de până la opt luni şi este destinată pentru a permite solicitantului să pregătească şi să lanseze implementarea investiţiilor. În funcţie de modul în care se dezvoltă afacerile, înainte de expirarea acestui permis de ședere, aceştia vor trebui să aplice pentru o modificare a statutului lor de rezident la autoritatea municipală în care îşi au reşedinţa, fie pentru acordarea statutului de "persoană care desfăşoară activităţi independente" (executive), fie pentru statutul de "salariat" (manager).
Certificatul de "investitor important" poate fi obţinut în mod direct de la Departamentul de Investiţii străine prin intermediul uneia dintre agenţiile regionale pentru investiţii (FIT / Awex / BEA).
De asemenea, trebuie să prezentaţi şi următoarele detalii:
      - Informații despre solicitant;
      - Detaliile companiei;
     - Detalii despre investiţii.
În baza informaţiei puse la dispoziţie este eliberat un certificat de către:
FPS Economy, SMEs, Self-employed and Energy,
Directorate-General for Economic Potential,
Foreign Investment Department,
City Atrium C,
Rue du Progrès 50,
B-1210 Brussels
Tel.: +32 (0)2 277 78 08
Fax: +32 (0)2 277 53 06
E-mail:
invest.belgium@economie.fgov.be

Condiţii generale pentru acordarea vizelor de lucru

Procesarea cererii
Va trebui să prezentaţi la o ambasadă sau consulat belgian copii ale oricăror documente originale prezentate. Documentele originale vă vor fi returnate. Odată ce documentele prezentate au fost verificate, iar cererea este completă, în anumite cazuri, aceasta va fi trimisă la Serviciul de Imigrări al Belgiei, care va decide apoi dacă va elibera sau o viză (Chaussée d'Anvers 59 B, B-1000 Bruxelles, Belgia; tel +32 (0) 2 793 80 00, e-mail helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be). Odată cu eliberarea vizei va trebui să mergeţi în persoană la autoritatea municipală din locul dumneavoastră de reşedinţă în termen de opt zile de la sosirea în Belgia.

Declaraţia obligatorie Limosa
Începând cu 1 aprilie 2007, anumite categorii de stagiari străini şi stagiari care desfăşoară activităţi independente (inclusiv cetăţenii UE) trebuie să îşi declare activităţile înainte de a începe stagiul lor în Belgia. Există excepţii pentru o mulțime de categorii de stagiari. Veţi găsi mai multe informaţii despre declaraţia obligatorie pe site-ul LIMOSA.
Sau la LIMOSA Contact Center:
Telefon: + +32 2 788 51 57
Fax: + +32 2 788 51 58
E-mail:
limosa@eranova.fgov.be
Adresa poştală: PO Box 224, B-1050 Bruxelles, Belgia
Orar: de luni până vineri non-stop de la 7:00 la 20:00 (ora Europei Centrale).

Persoanele independente financiar

Aveţi dreptul să vă stabiliţi în Belgia în calitate de resortisant străin, fără a fi salariat, cu condiţia că aveţi suficiente mijloace de subzistenţă.

ACTE NECESARE

Atunci când se aplică pentru o viză, va trebui să prezentaţi următoarele documente în persoană la ambasada sau la consulatul din zona dumneavoastră de reşedinţă:

 1. Un document de călătorie (de exemplu, paşaport naţional), valabil pentru cel puţin 12 luni, în care poate fi aplicată o viză;
 2. Două formulare de cerere de viză, completate în mod corespunzător, semnate şi însoţite de două fotografii recente de tip paşaport;
 3. Un certificat medical completat de un medic autorizat de către ambasada sau consulatul belgian şi datat cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicaţie. Un certificat medical nu este necesar dacă aţi depus deja acest document împreună cu cererea pentru acordarea unui permis de muncă.
 4. Dacă aveţi peste 18 de ani, un extras din dosarul dumneavoastră judiciar, datând cu nu mai mult de şase luni înainte de data de aplicare şi care acoperă ultimii 5 ani.
 5. Dovada mijloacelor suficiente de subzistenţă, care vă vor permite să trăiţi în Belgia fără a fi nevoie să vă angajați în orice fel de muncă remunerată, precum şi dovada că venitul dumneavoastră şi fondurile pot fi transferate în Belgia.
 6. Caracteristică pozitivă din partea unor persoane de încredere care au reşedinţa în Belgia.
 7. Dovada că aveţi legături cu Belgia.

Documentele enumerate mai sus sunt doar documente de bază necesare în toate cazurile. Documentele suplimentare pot fi solicitate de către ambasadă sau consulat. Documentele oficiale emise în străinătate trebuie să fie legalizate sau să poarte o apostilă, în funcţie de ţara de unde au provenit, cu excepţia cazului cînd un tratat prevede exceptarea de la acest proces. Documentele eliberate în străinătate într-o altă limbă decât olandeză, engleză, franceză sau germană trebuie să fie traduse de un traducător autorizat.

PROCESAREA CERERII
Va trebui să prezentaţi la ambasada sau consulatul belgian copii al oricăror documente originale prezentate. Documentele originale vă vor fi returnate. Odată ce documentele prezentate au fost verificate, iar cererea este completă, în anumite cazuri, aceasta va fi trimisă la Serviciul de Imigrări al Belgiei, care va decide apoi dacă va elibera sau o viză (Chaussée d'Anvers 59 B, B-1000 Bruxelles, Belgia; tel +32 (0) 2 793 80 00, e-mail helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be). În cazul în care vi se eliberează o viză, trebuie să mergeţi în persoană la autoritatea municipală din locul dumneavoastră de reşedinţă în termen de opt zile de la sosirea în Belgia.

Taxele pentru procesarea vizelor

Sumele de mai jos reprezintă costul de procesare a cererii dumneavoastră de viză. Cu alte cuvinte, ceea ce este inclus în plată nu reprezintă costul vizei în sine, ci mai degrabă taxa pentru procesarea cererii. Dacă anulaţi cererea dumneavoastră sau din anumite motive renunţaţi la călătorie sau în cazul în care cererea de viză este respinsă, taxă de procesare nu va fi returnată.
Taxă de procesare pentru o viză de scurtă şedere (şedere de maximum 90 zile) este de 60 EUR.
Pentru o viză de lungă şedere (şedere de peste 90 de zile) aceasta este de 180 EUR
.
Suma se plăteşte în valută locală la Ambasada sau Consulatul unde cererea de viză a fost făcută. Vă rugăm să contactaţi ambasada sau consulatul pentru a afla suma datorată, care variază în funcţie de rata de schimb aplicată la data depunerii. În anumite cazuri, taxa de procesare pentru o viză de scurtă şedere este mai mică de 60 EURO. Ambasadele şi consulatele vor încasa în mod automat suma corectă datorată.

Scutirea de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză:

Următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză:

 1. rudele apropiate - soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori), bunici şi nepoţi - care vizitează cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre;
 2. membri ai guvernelor şi parlamentelor naţionale şi regionale, ai curţii constituţionale şi ai curţii supreme, dacă aceştia nu sunt scutiţi de obligativitatea vizelor prin prezentul Acord;
 3. membri ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;
 4. elevi, studenţi ai instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesori însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională;
 5. persoane cu dizabilități şi persoanele care le însoţesc, dacă este cazul;
 6. persoane care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei în scopuri umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent şi persoana însoţitoare, sau persoana care participă la funerariile unei rude apropiate sau vizitează o rudă apropiată care este grav bolnavă;
 7. participanţi la evenimente sportive internaţionale şi persoane care îi însoţesc în calitate profesională;
 8. persoane care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb;
 9. participanţi la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi;
 10. jurnalişti;
 11. copii cu vîrsta sub 18 ani şi copii la întreţinere cu vîrsta sub 21 de ani;
 12. pensionari;
 13. conducători auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;
 14. membri ai personalului de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriul statelor membre;
 15. membri ai profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre.

Statutul cererii Dumneavoastră

În unele cazuri, ambasadele şi consulatele belgiene trebuie să depună cererile de viză la Serviciul de Imigrări pentru decizia finală. Acesta este singurul organism autorizat să decidă în chestiuni privind intrarea resortisanţilor străini în Belgia, reşedinţa temporară sau permanentă şi deportarea din ţară. În cazul în care cererea este depusă la Serviciul de Imigrări, ambasada sau consulatul vă va informa cu privire la numărul cererii. Puteţi afla mai multe despre starea cererii dumneavoastră prin contactarea Serviciului de Imigrări şi citarea numărului cererii (Chaussée d'Anvers 59b Antwerpsesteenweg, B-1000 Bruxelles, Tel: +32 (0) 2 793.80.00, helpdesk.dvzoe@.dofi.fgov.be). În orice caz, ambasada sau consulatul belgian vă va informa în scris, prin telefon sau în persoană în legătură cu decizia care a fost luată cu privire la cererea dumneavoastră de viză.

Cadrul juridic şi principiile de bază privind acordarea vizelor

Cadrul juridic şi principiile de bază

Conform dreptului internaţional, anumite ţări - inclusiv Belgia - se bucură de o libertate largă în a decide normele care reglementează intrarea şi şederea străinilor. Drepturile cetăţenilor străini de a intra, locui şi de a se stabili în Belgia sunt reglementate de Legea din 15 decembrie 1980 şi Decretul regal din 8 octombrie 1981 privind intrarea, şederea şi expulzare cetăţenilor străini, precum şi prin numeroase modificări atât la legea în cauză, cît şi la Decretul regal. Regulile belgiene privind intrarea şi şederea cetăţenilor străini ţin cont de angajamentele internaţionale asumate în cadrul Benelux, Acordul Schengen, Uniunea Europeană şi Organizaţia Naţiunilor Unite.

Accesul pe teritoriul Belgiei, cu sau fără viză
La depunerea unei cereri de viză la o ambasadă sau consulat, la data intrării în Belgia sau dacă sunt obiectul unui control în Belgia, toţi cetăţenii străini (care nu sunt cetăţeni ai UE) care doresc să vină în Belgia (indiferent dacă aceştia necesită sau nu o viză) trebuie, înainte de intrarea în Belgia, să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. Să fie în posesia documentelor de identitate sau de călătorie (paşaport), care sunt recunoscute de către Belgia şi rămân valabile pentru cel puţin trei luni ulteriore perioadei planificate de şedere în Belgia. Faptul că paşaportul rămâne valabil înseamnă că titularul acestuia se poate întoarce în ţara în care paşaportul a fost eliberat şi oferă o oarecare garanţie că cetăţeanul străin nu va fi împiedicat să părăsească teritoriul Belgiei.
 2. Să fie în măsură să prezinte documente care justifică scopul şi condiţiile şederii planificate. Pot exista diferite motive pentru călătorie: vizitarea rudelor, prietenilor sau a cunoscuţilor, tratament medical, turism, scop cultural, scop sportiv sau activităţi legate de serviciu.
 3. Dispun de mijloace suficiente de subzistenţă, atât pentru durata şederii planificate, cît şi pentru drumul de întoarcere spre ţara lor de origine sau pentru tranzitul către o altă ţară. Cetăţenii străini trebuie să demonstreze că sunt în măsură să suporte costurile şederii lor, orice costuri medicale şi costul călătoriei de întoarcere, astfel încât autorităţile belgiene nu vor trebui să acopere aceste costuri.

Exemple de documente care pot fi utilizate ca dovadă a faptului că persoana în cauză dispune de mijloace suficiente de subzistenţă sunt: cecuri şi cărţi de credit acceptate în Belgia, o copie originală a unui gaj de sprijin financiar, un contract de muncă, extrase de cont, dovada de înscriere în registrul comerţului şi o dovadă a activităţii profesionale. Numai deţinătorii de paşapoarte diplomatice, oficiale şi de serviciu, care sunt într-o misiune oficială, cetăţenii din ţările UE, marinarii de pe Rin, lucrătorii transfrontalieri şi solicitanţilor statutului de refugiat nu trebuie să demonstreze că dispun de mijloace suficiente de existenţă.

 1. Nu au fost etichetaţi pentru non-admitere în Belgia (de exemplu, criminalii cunoscuţi).
 2. Să nu reprezinte o ameninţare la adresa ordinii publice, securităţii naţionale (interne), sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale Belgiei sau altor ţări Schengen.

Autorităţile belgiene trebuie să justifice toate deciziile administrative referitoare la persoanele fizice şi trebuie să informeze partea interesată de orice posibilitate de recurs (cf. articolul 2, alineatul 4 din legea din 11 aprilie 1994). Decizia de a respinge o cerere de viză poate fi atacată în faţa Consiliului de Litigii cu străinii (Conseil des Etrangers Contentieux / Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) (art. 39 / 2 § 2 şi art. 39 / 82 din Legea din 15 decembrie 1980 privind intrarea, şederea şi expulzarea cetăţenilor străini) prin depunerea unui apel de atac împotriva deciziei suspendate şi / sau anulate.
Acţiunea trebuie să fie înaintată în termen de 30 de zile de la data anunţării deciziei în litigiu. Acţiunea trebuie sa fie trimisă pe următoarea adresă:
Conseil du Contentieux des étrangers/Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Rue Gaucheret 92-94
B-1030 Brussels
Belgia

Pierderea sau furtul paşaportului cu viză

Trebuie să raportaţi furtul sau pierderea la poliţie, care va întocmi o declaraţie. Ar trebui să se aplice apoi la ambasada ţării dumneavoastră pentru un nou paşaport. Puteţi apoi să luaţi paşaportul nou şi declaraţia poliţiei la Serviciul de Imigrări cu scopul de a aplica pentru acordarea unei vize noi (Chaussée d'Anvers 59b Antwerpsesteenweg, B-1000 Bruxelles, Tel: +32 (0) 2 / 793 80. 00, helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be).
Dacă aveţi un paşaport diplomatic sau de serviciu, trebuie să vă adresaţi la Departamentul Afacerilor Externe (Departamentul de Vise, strada Petits Carmes Karmelietenstraat 15, B-1000 Bruxelles, Tel: 02/501.88.26, 02/501.81.61, 02/501.85;  26, 02/501.83.26, Fax: 02/501 38 38, infovisa@diplobel.fed.be).

Înregistrarea la Ambasada sau Consulatul Belgiei
Înainte de plecare
Paşaportul belgian
Sistemul de îngrijire a sănătăţii
Sistemul de securitate socială

 Înregistrarea la Ambasada sau Consulatul Belgiei

De ce trebuie să vă înregistraţi

Înregistrarea numelui dumneavoastră în registrul populaţiei gestionat de un consulat sau o ambasadă belgiană din străinătate vă dă dreptul să beneficiaţi de aceleaşi servicii ca şi cele prevăzute de către autorităţile municipale în Belgia, şi anume gestionarea fişierului administrativ. Cetăţenii Republicii Moldova ar trebui să se adreseze la Ambasada Belgiei în România, care este responsabilă pentru Republica Moldova (020061 București - Sector II, Â Bulevardul Dacia, 58; Tel + (40) (21) 210.29.69, + (40) (21) 210.29.70, + (40) (21) 212.36.80 (VISA), Fax + (40) (21) 210.28.03 ambabuc@clicknet.ro, http://www.diplomatie.be/bucharest/.
Înregistrarea permite ambasadei sau consulatului să vă asiste mai eficient atunci când eliberează o carte de identitate, certificate consulare (de exemplu, certificate de şedere, certificate de înmatriculare, certificate de cetăţenie sau naţionalitate, etc.) Puteţi participa, de asemenea, la unele alegeri în Belgia (alegerile generale federale şi alegerile europene, dacă locuiţi într-un stat membru al UE).
Cetăţenii străini care fac parte din familia dumneavoastră pot fi, de asemenea, înscrişi în registrele în cauză. Cu toate acestea, înregistrarea nu le permite acestora să obţină o carte de identitate sau un paşaport consular, nici nu le acordă dreptul de a fi înregistraţi în calitate de alegător belgian. Dacă au nevoie de asistenţă consulară, aceştia ar trebui să contacteze biroul care reprezintă ţara lor de origine.

Procedura
Trebuie să îndepliniţi trei cerinţe pentru ca numele dumneavoastră să fie înregistrat în registrul ţinut de ambasada sau consulatul respectiv:
           1. Trebuie să fiți belgian;
           2. Nu trebuie să fiţi înregistraţi într-un registru al populaţiei de către o municipalitate belgiană;
           3. Trebuie să dovedească faptul că domiciliul dumneavoastră principal intră, de fapt, în zona de competenţă a ambasadei sau consulatului.
Minorii trebuie să îndeplinească, de asemenea, o cerinţă: persoana care exercită autoritatea părintească asupra acestora trebuie să aprobe înregistrarea lor.
Trebuie să prezentaţi o serie de documente (a se vedea mai jos) pentru a dovedi că aţi îndeplinit aceste cerinţe de înregistrare. Cetăţenii belgieni care nu îndeplinesc aceste cerinţe, dar care au reşedinţa în străinătate pentru o perioadă îndelungată de timp, pot să notifice ambasada sau consulatul lor despre prezenţa lor, dar nu vor beneficia de aceleaşi servicii ca şi belgienii "înregistraţi" (a se vedea mai sus).
Când vă înregistraţi, vi se va cere să prezentaţi următoarele documente:
      - carte de identitate belgiană, astfel după cum a fost eliberată de către autoritatea municipale, de consulat sau ambasadă;
      - chestionar Inscription à l'Ambassade, completat în mod corespunzător, datat şi semnat;
      - o fotocopie a paşaportului;
     - o fotocopie a vizei pe termen lung (o viză turistică nu va fi suficientă) sau permisul local de rezidenţă sau cartea local de identitate.
Având în vedere că natura documentelor necesare poate diferenţia în funcţie de situaţia locală, vă recomandăm să contactaţi ambasada sau consulatul dumneavoastră în prealabil.
După ce v-aţi înregistrat, vă rugăm să informaţi consulatul sau ambasada în caz de:
     - orice modificare a stării civile proprii sau a membrilor familiei dumneavoastră, prin prezentarea unui extras din documentul original relevant, de exemplu, certificatul de căsătorie, certificat de divorţ, certificat de naştere, certificat de adopţie);
    - orice modificare a compoziţiei familiei dumneavoastră;
    - orice schimbare de naţionalitate;
    - orice schimbare a adresei sau a profesiei.
Ambasada sau consulatul va adăuga orice modificări în fişierul dumneavoastră administrativ şi va modifica înregistrările în Registrul naţional. Registrul Naţional este baza de date centrală păstrată de către autorităţile belgiene. Printre altele, listează numele tuturor belgienilor înregistraţi de către o autoritate municipală din Belgia sau de către o ambasadă sau un consulat belgian din străinătate.
Fiecare persoană al cărei nume figurează în registrele populaţiei ale unei ambasade sau consulat are dreptul la acces şi la rectificarea datele lor (atât detaliile enumerate în registrele populaţiei şi cele înscrise în Registrul naţional). Pentru mai multe informații despre acest subiect, vă rugăm să contactaţi ambasada sau consulatul belgian respectiv.

Revenirea în Belgia sau deplasarea în altă ţară
Atunci când vă deplasaţi, fie înapoi în Belgia sau mergeţi să locuiţi în altă ţară (pentru care o ambasadă sau consulat diferit este responsabil), este cu siguranța în interesul dumneavoastră să informaţi ambasada sau consulatul actual cu privire la plecare, de preferinţă în formă scrisă.
Daca doriți acest lucru, ambasada sau consulatul poate elibera un certificat de înregistrare care detaliază şederea dumneavoastră în domeniul său de competenţă şi care menţionează data de plecare. Când reveniţi în Belgia municipalitatea va avea nevoie de acest certificat pentru a vă re-înregistra. În principiu, trebuie să raportaţi la autorităţile municipale în termen de 8 zile lucrătoare de la sosirea in Belgia. Datele dumneavoastră în Registrul naţional vor fi actualizate de către autoritatea competentă belgiană corespunzătoare (dacă vă întoarceţi în Belgia) sau de către ambasada sau consulatul belgian la care vă veţi înregistra în continuare (dacă vă mutaţi într-o altă ţară). Veţi găsi mai multe informaţii despre reîntoarcerea în Belgia pe site-ul federal.

Înainte de plecare

Ca regulă generală, orice cetăţean belgian care doreşte să îşi schimbe locul de şedere în altă ţară, trebuie să declare această mutare a lui sau a ei către autorităţile locale municipale, cel mai târziu, cu o zi înainte de plecare. În acest moment, el sau ea va fi trebui să completeze un formular de „tip 8” care să ateste că acesta a fost exclus din registrul populaţiei.
Se recomandă să contactaţi ambasada sau consulatul respectiv în prealabil pentru a afla ce documente trebuie să furnizaţi pentru a vă înregistra. Cetăţenii Republicii Moldova ar trebui să se adreseze la Ambasada Belgiei în România, care este responsabilă pentru Republica Moldova (020061 Bucuresti - Sector II, Â Bulevardul Dacia, 58; Tel + (40) (21) 210.29.69, + (40) (21) 210.29.70, + (40) (21) 212.36.80 (VISA), Fax + (40) (21) 210.28.03 ambabuc@clicknet.ro, http://www.diplomatie.be/bucharest/).
Vă rugăm să reţineţi: cu toate că înregistrarea la o ambasadă sau consulat belgian nu este obligatorie, totuşi este recomandată din motive de ordin practic. Aţi putea obţine o carte de identitate sau certificate consulare (de exemplu, certificat de rezidenţă, certificat de cetăţenie sau naţionalitate şi aşa mai departe) mult mai uşor în caz de urgenţă sau să reînnoiţi un paşaport mult mai uşor, etc. Dacă nu sunteţi încă sigur că doriţi să locuiţi în străinătate permanent, aţi putea să vă înregistraţi în Belgia ca fiind "temporar absent". Această absenţă temporară de la reşedinţa principală din Belgia trebuie, totuşi, notificată de autorităţile locale municipale înainte de a pleca.

Important!

Acest lucru este posibil numai pentru persoanele care, pentru o perioadă maximă de un an şi pentru motive profesionale, exercită atribuţiile specifice sau merge într-o anumită misiune în străinătate sau pentru persoanele care sunt absente de mai puţin de un an, în scopul de studiu în străinătate, călătorii de afaceri, turism, concediu sau pe motive medicale. După un an, trebuie să luaţi o decizie clară - fie să vă întoarceţi în Belgia şi să rămâneţi înregistrat la municipalitate sau să fiţi exclus din registrele populaţiei din Belgia.

Persoanele care stau în străinătate în scop de studii pot semna, de asemenea, ca fiind "temporar absent" în registrele populaţiei din Belgia, atât timp cât acestea au încă o adresă existentă (de exemplu, casa familiei) şi că acestea sunt încă susţinute financiar de către familiile lor. În acest caz, perioada de absenţă temporară poate fi nelimitată după durată. Dacă sunteţi "temporar absent" din Belgia, veţi fi, probabil, în continuare impozitaţi pentru Belgia. Pentru a obţine informaţii cu privire la consecinţele fiscale legate de rămînerea în listele populaţiei din Belgia, va sfătuim sa contactaţi biroul fiscal al Serviciului Public Federal de Finanţe: Administraţia Afacerilor Fiscale.

North Galaxy
Boulevard du Roi Albert II 33, bte 22
1030 Brussels
Tel.: +32 (0) 2 576 2917
Fax: +32 (0) 2 579 6656

Pentru informaţii privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru rezidenţă (permis de ședere, permis de muncă şi aşa mai departe), vă rugăm să contactaţi ambasada din viitoarea ţară de reşedinţă. În ceea ce priveşte securitatea socială, o mutare în străinătate poate avea, de asemenea, anumite consecinţe (unele servicii ar putea să nu mai fie disponibile, iar unele norme de plată pot fi supuse schimbării, etc.). Pentru informaţii detaliate privind acest subiect, vă rugăm să contactaţi serviciile competente din Belgia (de asigurări sociale de sănătate, Oficiul Naţional pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Oficiul Naţional de Pensii, etc.), sau

Serviciul Public Federal pentru Securitate Socială:
Centre Administratif Botanique
Finance Tower
Boulevard du Jardin Botanique 50, bte 1
1000 Brussels
Tel: +32 (0) 2 528 6011
E-mail:
social.security@minsoc.fed.be

Pentru informaţii privind acoperirea locală de securitate socială pentru străini în noua dumneavoastră ţară de reşedinţă, vă rugăm să contactaţi ambasada ţării respective. Puteţi găsi, de asemenea, informaţii cu privire la strămutarea în străinătate pe site-ul federal (site web disponibil în limba franceză sau olandeză).

Paşaportul belgian

Un paşaport este un document de călătorie oficial, recunoscut în toată lumea şi utilizabil sub forma unei broşuri emise de către autoritatea relevantă într-un anumit stat pentru resortisanţii săi. Trebuie să se facă distincţie între un paşaport şi o carte de identitate, care, după cum sugerează şi numele, este doar o simplă carte.

Paşapoartele belgiene sunt valabile pe un termen de cinci ani. Orice cetăţean belgian poate să obţină un paşaport chiar de la naştere.

Elementele biometrice integrate în paşaport
În 2004, Belgia a fost un pionier în introducerea însemnelor electronice în paşapoarte. Acestea conţineau datele personale ale titularului paşaportului, semnătura şi fotografia.

Armonizarea la nivel de Uniune Europeană
Aproximativ 505 de milioane de cetăţeni europeni sunt afectaţi de aceste măsuri, astfel cum noile paşapoarte biometrice sunt o cerinţă a Uniunii Europene. Prin aceste metode Uniunea Europeană urmăreşte îmbunătăţirea securităţii cetăţenilor şi a teritoriilor.

Când, cum şi de ce?
Chiar dacă principiul de bază rămâne neschimbat, noile proceduri şi consecinţele lor sunt uşor diferite în funcţie de faptul dacă locuiţi în Belgia sau în străinătate. Pentru a afla mai multe detalii, selectaţi secţiunea corespunzătoare.

 • I am Belgian and I reside in Belgium (Sunt belgian şi locuiesc în Belgia)
 • I am Belgian and I reside abroad (Sunt belgian şi am reşedinţa în străinătate)

Sunt belgian şi locuiesc în Belgia   Din aprilie 2014 pașapoartele biometrice includ amprentele digitale.

Paşaportul, dacă a fost emis anterior de autoritatea dumneavoastră municipală, rămâne valabil fără nici o restricţie pe parcursul întregii perioade de valabilitate (5 ani).

Sunt belgian şi am reşedinţa în străinătate
Dacă aveţi reşedinţa în străinătate, este posibil ca trecerea la un paşaport biometric să nu fie o procedură simplă. În multe cazuri, va trebui să călătoriţi, uneori distanţe mari, pentru a aplica pentru eliberarea unui pașaport.

Biometria necesită prezenţa fizică a solicitantului
Spre deosebire de multe alte ţări, timp de mulţi ani, Belgia a fost foarte flexibilă cu cetăţenii săi aflaţi peste hotare, permiţându-le să aplice pentru paşaportul lor prin poştă. Odată cu introducerea biometriei, aceasta nu va mai fi o posibilitate, deoarece fiecare cetăţean va trebui să fie prezent fizic pentru a aplica pentru un paşaport (începînd cu vîrsta de 6 ani).

Noua procedură
Când se aplică, va trebui să furnizaţi 4 tipuri de informaţii, care vor fi incluse în paşaport:

 1. Identitatea şi cetăţenia dumneavoastră;
 2. Amprentele digitale a 2 degete, acordându-se prioritate degetelor arătătoare (de la vârsta de 12 ani);
 3. O fotografie, care care va fi făcută pe loc (de la vîrsta de 6 ani);
 4. Semnătura dumneavoastră.

Procesul de introducere a datelor biometrice este foarte rapid. Este nevoie de doar câteva minute pentru a vă fotografia şi pentru a vă lua amprentele digitale.
Acum nu mai trebuie să aduceţi o fotografie pentru a aplica pentru un paşaport. Ambasadele şi consulatele belgiene sunt treptat, prevăzute cu echipamentul necesar, fără nici un cost suplimentar pentru dumneavoastră. Fotografia este făcută direct la ambasadă sau consulat, astfel că îndeplineşte criterii mai stricte internaţionale decât în perioadele anterioare. Pentru a vă crea o idee generală, doar 39% din fotografii pentru paşaport, în prezent, respectă aceste standarde.

Copiii 
Copiii sub vârsta de şase ani nu trebuie să fie prezenţi în persoană pentru a aplica. De la vîrsta de 6 ani, acestora li se va solicita să fie prezenţi pentru a fi fotografiaţi şi pentru a semna paşapoartele lor. Copiii sub vârsta de 12 ani nu trebuie să furnizeze amprentele digitale, dar în cazul în care se încadrează între 6 şi 12 ani, aceştia trebuie să se fotografieze şi să semneze pentru paşaport. Prin urmare, de îndată ce copiii depăşesc vîrsta de şase ani, aceştia trebuie să fie prezenţi atunci când solicită un paşaport.

Reglementările UE 
Inițiată la începutul deceniului, această tendinţă europeană a dat impuls la:

- Regulamentul (CE) 2252/2004 Consiliului din 13 decembrie 2004;
- Comisia de punere în aplicare a deciziei din 28 februarie 2005 privind depozitarea de imagini faciale a deţinătorilor de paşapoarte pe cipul integrat în paşaport;
- Comisia de punere în aplicare a deciziei din 28 iunie 2006 privind stocarea suplimentară a amprentelor digitale de pe cipul integrat în paşaport.

Prin aceste metode Uniunea Europeană urmăreşte îmbunătăţirea securităţii cetăţenilor şi a teritoriilor.

Cererea
Belgienii care îşi au reşedinţa oficială în Belgia şi sunt prezenţi pe teritoriul belgian: paşapoartele sunt cerute de administraţia municipală de la locul lor de reşedinţă. Belgienii care îşi au reşedinţa în străinătate sau călătoresc în străinătate: paşapoartele sunt cerute de la Ambasada Belgiei sau consulatul competent pentru ţara sau regiunea respectivă. Belgienii care îşi au domiciliul oficial în străinătate, dar sunt prezenţi pe teritoriul belgian: paşapoartele sunt solicitate din partea administraţiei provinciale competente pentru ultima lor zonă de reşedinţă din Belgia.

Documente
Vă rugăm să reţineţi că aplicaţiile pentru eliberarea paşaportului trebuie să fie depuse la administraţia municipală relevantă, administraţia provincială sau ambasada sau consulatul respectiv.
a) o carte de identitate belgiană sau orice alt document care este o dovadă a identităţii;
b) paşaportul anterior sau un certificat care să ateste faptul că paşaportul a fost pierdut sau furat.
În cazul în care un solicitant nu este în măsură să furnizeze paşaportul anterior, deoarece acesta a fost pierdut sau furat, el sau ea trebuie să prezinte un certificat care atestă pierderea sau un raport al poliţiei prin care este documentat furtul. Aceste documente trebuie să fie întocmite de către serviciile de poliţie din locul în care pierderea sau furtul a avut loc sau de la locul de reşedinţă al solicitantului. Începând cu sfârşitul anului 2008, cetăţenii belgieni pot să declare un paşaport pierdut sau furat fără a apela la poliţie prin contactarea docstop la numărul de telefon: + 32 (0) 2 518 2123.

Copiii sub 18 ani
Cererile de acordare a paşaportului pentru minori trebuie să fie întotdeauna semnate de către minor (din momentul în care el sau ea poate scrie, deci de la vîrsta de aproximativ şase ani), precum şi de către unul dintre părinţi. Administrația municipală sau provincială sau ambasada sau consulatul, pot solicita, de asemenea, consimţământul celuilalt părinte.

Cât timp durează procedura de eliberare a paşaportului?
Timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport
Din 12 noiembrie 2003, o procedură mai nouă şi mai rapidă a fost folosit pentru eliberarea paşapoartelor de către administraţiile municipale şi provinciale. Paşapoartele sunt emise în termen de cinci zile lucrătoare, de îndată ce cererea privind acordarea paşaportului a fost depusă. Timpul necesar pentru a elibera un paşaport, prin urmare, depinde de numărul de solicitări, din care există un minim de două pe săptămână. O nouă procedură de urgenţă, de asemenea, a fost introdusă: pentru o taxă suplimentară, paşapoartele pot fi eliberate de municipalitate sau de provincie a doua zi după colectarea cererii de către firme private, cu condiţia că cererea este trimisă prin fax de către municipalitate sau provincie către orele 15:00.

Ridicarea paşaportului de către titular
În principiu, solicitanţii trebuie să ridice paşaportul lor în persoană de la administraţia municipală sau provincială. În cazul în care un solicitant este în imposibilitatea de a-şi ridica în persoană, o altă persoană poate face acest lucru la prezentarea autorizaţiei scrise din partea solicitantului.

Un paşaport nou
Paşapoartele sunt valabile pentru un termen de 5 ani. Chiar dacă vă mutaţi într-o altă municipalitate belgiană sau în altă ţară, paşaportul dumneavoastră rămâne valabil. Prin urmare, mutarea nu afectează data de expirare a paşaportului. Când paşaportul dumneavoastră nu mai este valabil sau aproape a expirat sau în cazul în care nu mai seamănă cu dumneavoastră, dar mai aveţi nevoie de un paşaport, asiguraţi-vă că aplicaţi pentru eliberarea unui nou act de identitate în timp util.

Pierderea sau furtul
În cazul în care un paşaport belgian este pierdut sau furat, titularul trebuie să raporteze la poliţie furtul sau pierderea. Aceste documente trebuie să fie întocmite de către serviciile de poliţie din raza în care pierderea sau furtul a avut loc sau de la locul de reşedinţă al solicitantului. Începând cu sfârşitul anului 2008, cetăţenii belgieni pot să declare un paşaport pierdut sau furat fără a apela la poliţie prin contactarea docstop la numărul de telefon: + 32 (0) 2 518 2123.

În caz de urgenţă
Un paşaport belgian normal poate fi obţinut foarte repede de la administraţia municipală sau provincială prin procedura de urgenţă. Cu toate acestea, uneori apare necesitatea de a obţine un paşaport aproape imediat, în baza unor motive umanitare, care trebuie să fie justificate (de exemplu, în cazul unui accident grav în străinătate care implică un membru al familiei apropiate, internarea unui membru apropiat de familie în spital, sub circumstanţe critice sau dispariţia sau moartea unei rude apropiate în străinătate), în cazul în care solicitantul poate şi trebuie să plece imediat.
Pentru a permite procesarea acestor cereri urgente, Serviciul Public Federal pentru Afaceri Externe a creat un paşaport temporar care poate fi emis numai de către Serviciul Public Federal. Aceste paşapoarte temporare sunt valabile timp de numai 6 luni. Formularele de aplicare trebuie depuse în timpul orelor de lucru la serviciul de paşapoarte al Serviciul Public Federal pentru Afaceri Externe. În afara orelor de serviciu, paşapoartele temporare vor fi emise de către personalul de serviciu al Serviciul Public Federal pentru Afaceri Externe. Ambele pot fi apelate la numărul general 02 501 81 11.

Preţul
Preţul unui paşaport include un impozit federal, costurile de procesare (care sunt mai mari în cazul în care o cerere de paşaport este de urgenţă sau o cerere este făcută pentru un paşaport de 64 de pagini în loc de numărul standard de 32 de pagini), în cazul în care cererea este depusă într-o administrației municipale, preţul include şi taxele municipale (pentru mai multe informaţii privind taxele, vă rugăm să contactaţi administraţia municipală din moment ce fiecare administraţie municipală are tarife proprii).
Taxa federală nu este obligatorie în cazul paşapoartelor emise pentru copiii sub vârsta de 18 ani, însă costurile de procesare şi orice taxe municipale se aplică în continuare. Taxele pentru procesarea şi eliberarea paşapoartelor trebuie să fie plătite în valută locală la o ambasadă sau consulat belgian. Vă rugăm să contactaţi Ambasada sau Consulatul Belgiei pentru detalii cu privire la preţurile în valuta locală, care vor depinde de cursul de schimb. Lista preţurilor pentru paşapoartele belgiene este disponibilă aici numai în limbile franceză şi olandeză.

Tipuri de paşapoarte
Începând cu sfârşitul anului 2004, Belgia a iniţiat emiterea paşapoartelor biometrice care încorporează un cip electronic. Acestea îndeplinesc standardele tehnologice de securitate stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI). În timpul acestei prime faze, în conformitate cu acordurile internaţionale, cip-ul conţine informaţii, cum ar fi identitatea titularului paşaportul, semnătura şi fotografia, adică informaţii de pe pagina 2 a paşaportului care sunt vizibile cu ochiul liber. În timpul acestei faze inițiale, amprentele digitale nu sunt încă incluse pe cip.
A doua fază este implementată la moment. Primul paşaport biometric belgian cu amprentele digitale codate pe cip este în uz începând cu iunie 2010. Aceste paşapoarte noi biometrice se eliberează pentru prima dată în ambasadele şi consulatele noastre (programul). Începând cu primăvara anului 2012, administraţiile municipale şi provinciale sunt dotate cu echipamentele necesare şi au început, de asemenea, emiterea acestor noi tipuri de paşapoarte. Paşapoartele biometrice sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de e-paşapoarte sau paşapoarte electronice.

Important!

Păstraţi paşaportul dumneavoastră într-un loc sigur şi trataţi-l cu grijă pentru a evita deteriorarea circuitul electronic (a evita îndoirea sau tăierea şi expunerea la temperaturi extreme, câmpuri magnetice, cuptoare cu microunde şi aşa mai departe).

 

Sistemul de îngrijire a sănătăţii

Asistenţă medicală în Belgia este considerată a fi de un standard foarte ridicat şi este finanțată printr-o combinaţie de contribuţii de asigurări sociale şi asigurări private de sănătate. Este obligatoriu pentru toţi locuitorii să se înregistreze la o organizaţie de securitate socială pentru a primi îngrijiri medicale în Belgia. Înregistrarea este esenţială pentru obţinerea unei Cărţi SIS (Carte de identitate socială), care este necesară atunci când vizitaţi un medic sau pentru obținerea medicamentelor la o farmacie.
Odată ce un rezident a fost înregistrat, toate persoanele aflate în întreţinere (cum ar fi copiii sau un soţ nelucrător) sunt în mod automat acoperite de acelaşi regim de asigurări sociale. Această secţiune conţine detalii referitoare la înregistrarea pentru beneficierea de asistenţă medicală, costurile de îngrijire medicală, găsirea unui medic, îngrijirile de urgenţă, farmacii şi medicaţie.

Sistemul asigurărilor de sănătate în Belgia
Orice persoană care lucrează în Belgia plătește obligatoriu contribuţiile la asigurările sociale şi, în plus, este, de obicei, necesar să se alăture unui sistem de asigurări de sănătate (mutuelle / mutualiteits) gestionat de unul dintre asigurătorii privaţi sau mutuali. Persoanele fizice pot alege cărui regim de asigurare să se alăture, chiar dacă angajatorul lor, de obicei le înscrie într-unul dintre aceste regimuri în mod automat.
Costul de îngrijire este parţial sau integral rambursat, în funcţie de anumite criterii stabilite de lege. Pentru noii membrii ai sistemului de asigurări de sănătate, există o perioadă de şase luni de aşteptare înainte ca aceştia să poată primi rambursarea costurilor medicale, deşi persoanele care au dreptul la prestaţii într-o altă ţară a UE sunt acoperite pentru această perioadă.

Lucrătorii independenţi şi persoanele fizice autorizate
Liber-profesioniştii sunt asiguraţi numai pentru riscuri majore, de exemplu, intervenţii chirurgicale şi radiografie, dar pot obţine protecţie suplimentară pentru riscuri minore. Această acoperire suplimentară le dă dreptul la rambursarea parţială a cheltuielilor pentru consultări, anumite servicii de asistenţă stomatologică, fizioterapie, proteze şi medicamente atunci când nu este vorba despre spitalizare.

Plata pentru tratamentul medical
Beneficierea de tratament medical în Belgia, de obicei, funcţionează în baza principiul pay-per-service (plăteşte pentru serviciu) în care pacientul plăteşte pentru fiecare consultare individuală, pentru tratamentul sau procedura pe care o primeşte şi prezintă apoi o cerere corespunzătoare la societatea de asigurare pentru a recupera o parte sau costurile în întregime. Este foarte rar cazul în care toate costurile de tratament medical sunt rambursate prin intermediul sistemului de poliță de asigurare. Frecvent, în până la 75 la sută din cazuri, cheltuielile vor fi returnate, iar restul vor fi acoperite de pacient.
Pentru mai multe informaţii despre contribuţiile la asigurările sociale şi costul de îngrijire medicală din Belgia accesaţi portalul Serviciului Public Federal de Securitate Socială.

Alegerea unui doctor
În Belgia, fiecare pacient este liber să aleagă medicul său personal. În timp ce majoritatea profesioniştilor din domeniul sănătăţii desfăşoară activitatea în conformitate cu sistemul de asigurări de sănătate (menţinând astfel preţuri standard), există unii care combină acest lucru cu serviciile private, precum şi cei care operează pe o bază integral privată.
Este important să fiţi conştienţi de faptul că unii medici pot percepe mai mult pentru serviciile lor, caz în care pacientul va trebui să acopere mai multe cheltuieli din cont propriu. Este o cerinţă legală pentru medicii belgieni să afişeze taxele într-un loc vizibil în cabinetul lor medical, prin urmare, ar trebui să fie clar dacă un medic este conventionné / geconventioneerd, adică aderă la standardele federale pentru asigurările de sănătate şi la preţurile stabilite sau nu.
Pentru a găsi un medic în Belgia, accesați "Paginile de Aur" (“Gold Pages”) pentru datele de contact ale medicilor din zona dumneavoastră: http://www.pagesdor.be/ (în franceză) sau http://www.goudengids.be/ (în olandeză).
Serviciul Asistenţa comunitară oferă o linie de asistenţă 24 de ore (disponibil în limbile engleză, franceză, flamandă, germană şi spaniolă) pentru cei care doresc să obţină datele de contact ale profesioniştilor medicală locale, precum şi furnizarea de informaţii generale şi de sprijin anonim.

Ajutor Serviciul Comunităţii - Tel: 02 648 40 14

Alternativ, Ambasada Marii Britanii din Belgia dispune de o listă a medicilor vorbitori de limbă engleză din Bruxelles.

Dosarele medicale şi înregistrarea la un medic de profil general
Dosarele medicale nu sunt centralizate în Belgia. Deoarece pacienţii sunt liberi să aleagă orice medic şi pot chiar consulta mai mulţi medici în acelaşi timp, pacientul are responsabilitatea de a pune la curent medicul în cazul în care un alt medic deţine, de asemenea, dosarul medical al pacientului respectiv.

Îngrijirea Medicală Specializată
Nu este esenţial să deţineţi o îndreptare de la un medic generalist pentru a consulta un specialist, însă aceasta poate însemna îngrijire mai ieftină. Pentru a beneficia de taxe reduse pentru tratament de specialitate, există anumite cerinţe:
        - Pacientul trebuie să demonstreze că apelează la un singur medic general (Dossier Médical Global/Het Globaal Medisch Dossier), care trebuie să completeze un formular oficial şi să furnizeze o scrisoare de îndreptare;
      - Specialistul trebuie să aparţină uneia dintre categoriile enumerate care se califică pentru sistem. Pentru o listă completă a specialităţilor acoperite, accesaţi: http://www.inami.fgov.be/care/fr/doctors/collaboration/grading/pdf/list.pdf (în franceză)

Spitale şi Farmacii
O listă cuprinzătoare a spitalelor din Belgia este pusă la dispoziţie de către Asociaţia Belgiană a spitalelor:

Association Belge des Hôpitaux (in French and Dutch)  Tel: 0474 77 12 55

Îngrijirea la spital în Belgia nu este gratuită. Cele mai costisitoare sunt cheltuielile de îngrijire staționară de zi cu zi. Taxa variază în funcţie de situaţia financiară şi socială a pacientului (de exemplu, cei care sunt şomeri vor plăti mai puţin) şi durata şederii lor (rata scade simţitor după prima zi petrecută în spital). Mai multe informaţii sunt disponibile de la Cleiss (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale/Centre for the Coordination of European and International Social Security).

Farmaciile şi medicamentele 
Cele mai multe farmacii în Belgia lucrează în regimul de 24 de ore pe zi.
Farmacistul de serviciu - Tel: 09 001 05 00 / 07 066 01 60
Site-ul web al farmaciei / apotecii (disponibil numai în franceză şi olandeză) – introduceţi codul poştal pentru a localiza cea mai apropiată farmacie care să lucreze în regim de 24 de ore.
Farmacistul eliberează o chitanţă pentru scopuri de rambursare. În timp ce costul unor medicamente este rambursat integral, altele sunt acoperite numai până la 20 la sută. Pentru o listă detaliată a categoriilor de preţuri stabilite pentru medicina în Belgia, accesaţi (în limba franceză; selectaţi opţiunea 'produits pharmaceutiques') .

              Informaţii suplimentare

1. Ministerul Sănătăţii;
Agenţia Federală pentru Medicamente şi Produse de Sănătate;
Tel: 02 524 80 00 (08:00-18:00);

2. Guvernul belgian;
3. Oficiul Belgian pentru Securitate Socială;

Primirea tratamentului medical în străinătate – Europa
De la 1 mai 2010, noile reglementări privind coordonarea europeană de securitate socială au intrat în vigoare, intensificînd cooperarea între ţările membre, precum şi reducerea numărului de documente necesare pentru cetăţeni. Formularul S2, pentru tratament medical planificat, înlocuiește E112, în timp ce forma S1 (care înlocuieşte E106, E109, E120 şi E121) este folosită pentru înregistrare pentru îngrijirea sănătăţii.
Pentru a vă familiariza cu formele de Securitate socială în UE.
Pentru o reprezentare clară, accesaţi prezentările grafice oferite de autorităţile UE privind Ocuparea forţei de muncă, afacerile sociale şi oportunităţi egale .

Important!

Cardul european de asigurări sociale de sănătate, EHIC (fostul E111) rămâne neschimbat.

Forma S1: Înregistrare pentru Asigurarea de Îngrijire de Sănătate (Cover Health Care)
O persoană care locuieşte într-o ţară UE, dar este asigurată într-un alt stat, se poate înregistra prin completarea formularului S1 (fostul E106, E109, E120 şi E121). Acest lucru se aplică pensionarilor care ies la pensie în străinătate, precum şi familiilor unde o persoană lucrează în străinătate.

Forma S2: tratament medical planificat
Rezidenţii UE au dreptul la tratament medical planificat în altă ţară membră UE. Pentru a beneficia de acordurile europene de asigurări de sănătate, documentul S2 (ex-formularul E112), trebuie să fie obţinut de la instituţia de asigurări de sănătate din ţara de reşedinţă. Acoperirea poate varia în funcţie de tipul de tratament solicitat şi în funcţie de ţara în care acesta trebuie să fie primit. Cu toate acestea, în principiu, costurile sunt acoperite numai pentru tratamente recunoscute în ţara de reşedinţă.
Comisia Europeană oferă informaţii detaliate cu privire la tratamentul medical planificat .

Tratamentul în spital
Tratament staţionar într-o altă ţară a UE necesită o autorizaţie prealabilă din partea autorităţilor de sănătate din ţara de reşedinţă. Costul tratamentului este acoperit în condiţiile din ţara de tratament. În unele ţări, acest lucru înseamnă că o parte din tratament trebuie să fie plătit în avans de către pacient care se rambursează mai târziu (cu excepţia Elveţiei).
Fără o autorizaţie prealabilă, nu există nici o garanţie că costul pentru asistenţă medicală de spital va fi rambursat.

Tratamentul în afara spitalului  este posibil, cu sau fără autorizaţie.

-  Tratamentul fără autorizaţie: Pacientul acoperă de unul singur şi poate obţine rambursarea acestora mai târziu, în baza normelor din ţara care acoperă cheltuielile de îngrijire a sănătăţii. În cazul în care tratamentul costă mai mult în ţara de tratament decât în ţara de reşedinţă, atunci pacientul trebuie să achite diferenţa;
- Tratamentul cu autorizaţie: Costurile tratamentului sunt acoperite, cu rambursare suplimentară, dacă este cazul. În cazul Elveţiei, această opţiune nu este disponibilă.

Informaţii suplimentare

Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi Oportunităţi egale

Cardul european de asigurare de sănătate (CEASS)
Cetăţenii europeni şi rezidenţii juridici care călătoresc în Spaţiul Economic European, (Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi Elveţia, pentru motive personale sau profesionale, au dreptul la un card european de asigurări sociale de sănătate (EHIC), care simplifică procedura de primire a asistenţei medicale pe durata şederii lor într-un stat membru.
CEASS dă dreptul posesorului să beneficieze de acelaşi tratament şi la acelaşi cost ca un cetăţean al ţării respective. De exemplu, în cazul în care asistenţa medicală este oferită gratuit, în statul membru în care este nevoie de tratament solicitantul va avea dreptul la asistenţă medicală gratuită la prezentarea cardului sau a unui document echivalent. Prezentarea CEASS oferă garanţii de rambursare a costurilor medicale la faţa locului sau la scurt timp după întoarcerea acasă.

Important!

Resortisanţilor ţărilor terţe (din afara UE / SEE), rezidenţi în UE şi care deţin CEASS, nu pot să îl utilizeze în Norvegia, Liechtenstein sau Elveţia. În Islanda resortisanţi sunt acoperiţi numai pentru tratament de urgenţă. Titularii de CEASS în Danemarca vor fi eligibili numai pentru tratament gratuit într-un spital public, în caz de:
• boală neaşteptată;
• agravare neaşteptată a unei afecțiuni cronice;
• situaţie de urgenţă;
• naştere.

CEASS în Belgia
Cardul european de asigurări sociale de sănătate (La carte européenne d'assurance maladie (CEAM) / Europese ziekteverzekeringskaart) permite tuturor rezidenţilor juridici din Belgia să beneficieze de tratament medical de urgenţă şi de îngrijire atunci când se află temporar în străinătate.
NOTĂ: acest lucru nu este de echivalent cu asigurarea de călătorie independentă.

Cetăţenii UE care primesc pensii din ţara lor de origine
De la 1 mai 2010, responsabilitatea de emitere a CEASS nu mai ţine de statul de reşedinţă al unei persoane, dar de statul în care o persoană plăteşte sau beneficiază de sistemul de securitate socială. Acest lucru afectează persoanele care primesc pensii din ţara lor de origine din UE, mai degrabă decât ţara lor de rezidenţă. Un rezident al Belgiei care beneficiază de pensie în Marea Britanie, de exemplu, ar trebui să aplice pentru cardul CEASS în Marea Britanie.

Aplicarea pentru un CEASS în Belgia
Cerere se poate face la biroul local de Fonduri de sănătate (Mutualité / Ziekenfonds). Rezidenţii belgieni care utilizează un card EHIC atunci când se află în afara ţării trebuie să se asigure că cardul lor este valabil. Acesta este valabil timp de doi ani şi fiecare membru al unei familii, inclusiv copii sub 16 ani, trebuie să aibă propriile lor carduri. Mai multe informaţii sunt disponibile la biroul local de securitate socială.

Servicii Naţionale de Urgenţă

Serviciul

Numărul de telefon

Asistenţa medicală (Service médical d’urgence / Medische spoeddienst)

100

Poliţia (Police Fédérale / Federale politie)

101

Servicul pompieri (Pompiers / Medische spoeddienst)

100

Numărul de urgenţă Pan - European
(apelurile sunt gratuite de pe orice număr de telefonie fixă sau mobilă)

112
Website:
http://www.sos112.info/belgium.htm

SOS 112 (număr pan-european)
Numărul 112 poate fi format pentru a contacta serviciile de urgenţă - medicale, de incendiu şi de poliţie - de oriunde din Europa. Acest număr pan-european de urgenţă poate fi apelat de pe orice telefon (telefon fix, telefon plătit sau un telefon mobil). Apelurile sunt gratuite. Acesta pot fi folosite pentru orice situaţie care ar pune în pericol viaţa, inclusiv:
      - probleme medicale grave (accidente, persoane inconştiente, răni grave, durere în piept, sechestru)
     - orice tip de incendiu (casă, maşină)
    - situaţii care pun viaţa în pericol (infracţiuni).

SOS 112 - Informații cu privire la numărul 112 puteţi afla pe site-ul web al Comisiei Europene.

Linii de ajutor şi criză

Servicul

Numărul de telefon

Community Help Service Helpline
Serviciul se asistenţă şi consiliere 24 de ore

Tel: 02 648 40 14
Website: http://www.chsbelgium.org/

Tele Onthaal – Crisis Helpline
Support şi consiliere pentru toate situaţiile de criză

Tel: 106
Website: http://www.tele-onthaal.be/ (in Dutch)

Télé-Accueil

Support şi consiliere pentru toate situaţiile de criză

Tel: 107
Website: http://www.tele-accueil.be/ (in French)

Support şi consiliere pentru toate situaţiile de criză

Tel: 108
Website: http://telefonhilfedg.org/default.asp (in German)

SOS Singurătate
Luni-vineri 09:00-18:00

Tel: 02 548 98 08

Linia anti-drog

Tel: 02 227 52 52
Website: http://www.infordrogues.be/index.php?lng=fr (în franceză)

HIV/SIDA

Tel: 0800 20 120
Website: http://www.aideinfosida.be/ (in French)

Abuz împotriva copiilor (24/24)

Tel: 110
Website: http://www.childfocus.be/

Linia de ajutor pentru copii

Tel: 103

Agenţia de susţinere a victimelor

Tel: 02 537 66 10

Linia de ajutor în caz de cancer

Tel: 0800 15 800

Linia de criză/suicid

Tel: 0800 32 123

Crucea Roşie

Tel: 105

Anti-otrăvire

Tel: 070 245 245
Website: http://www.poisoncentre.be/ (Dutch & French)

Asistenţă în caz de arsuri

Tel: 071 448 000

Medicul de urgenţă

Tel: 1307
Tel: 02 479 18 18 (Brussels only)

Serviciul veterinar de urgenţă

Tel: 02 479 99 90

Farmacistul de serviciu

Tel: 09 001 05 00 / 07 066 01 60

Sarcina şi nașterea în Belgia
Îngrijirea prenatală în Belgia este bine organizată şi bine finanţată. Viitoarele mame sunt monitorizate îndeaproape. Atenţia este acordată pregătirii mamei punct de vedere fizic şi psihologic pentru naşterea copilului. Organizarea şi furnizarea îngrijirii prenatale variază uşor în funcţie de comunitate, dar în esenţă, cele două organizaţii supraveghează şi gestionează totul în conformitate cu standardele naţionale.

- Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) pentru comunitatea vorbitoare de limbă franceză, inclusiv în Bruxelles (mai ales în franceză);
- Kind en Gezin (K&G), "copil şi familie" pentru comunitatea vorbitoare de limbă olandeză.

Îngrijirea prenatală
Odată ce sarcina este confirmată, o broşură de maternitate (Carnet de la Mère (Carnetul mamei) în limba franceză) este emis pentru viitoarea mamă şi aceasta trebuie să îl poarte cu sine la toate consultările cu medicul de familie sau cu orice alt specialist medical. Consultaţiile prenatale cel mai frecvent au loc la spitalul local sau la o clinică. Scopul lor este de a asigura o sarcină cu succes şi de a reduce probabilitatea de naştere a unor copii prematuri şi subponderali.
Viitoarele mame sunt monitorizate îndeaproape. Viitoarea mamă va petrece aproape tot timpul sarcinii alături de un asistent social medical (travailleur medico-sociale, TMS). TMS este un expert în îngrijirea copiilor. Serviciile lor sunt gratuite şi aceştia pot fi consultaţi la centre medicale si spitale sau pot să vă viziteze la domiciliu dacă este solicitat. Persoanele în cauză sunt asistenţi medicali profesionali sau calificaţi în domeniul asistenţei sociale. În timpul sarcinii, rolul lor este de a lucra cu ginecologul pentru a monitoriza mama şi copilul şi de a pregăti mama fizic şi psihic pentru naştere şi alăptare, dacă aceasta va dori. Asistenţii sociali medicali pot fi prezenţi la consultările cu personalul medical dacă este necesar pentru a explica în mod clar orice terminologie medicală.
În cazul unei sarcini neplanificate sau nedorite, TMS sprijină părinţii şi poate oferi ajutor şi sfaturi în cazul în care optează pentru o încetare a sarcinii. În Flandra, îngrijirea pre-natală este, în principal, furnizată de ginecologi. K & G oferă servicii gratuite pentru părinţii care aşteaptă un copil şi pentru familiile cu copii sub vârsta de trei ani. Acestea includ seri de informare, vizite la domiciliu de către o asistentă medicală din district, sprijin şi consiliere.

Sistemul de securitate socială

Prestaţiile de securitate socială în Belgia
Sistemul belgian de securitate socială s-a extins rapid în anii 1950 şi 1960. Acesta include asistenţă medicală, prestaţii de şomaj, alocaţii pentru copii, îndemnizaţii de invaliditate şi pensii de invaliditate. În esenţă, sistemul dat este obligatoriu în scopul asigurării drepturilor şi securităţii persoanelor angajate. Persoanele care nu lucrează din diferite motive, pot obţine beneficii prin intermediul sistemelor de asistenţă socială. Guvernul urmăreşte să se asigure că toată lumea are cel puţin un standard de bază de viaţă în ceea ce priveşte veniturile şi accesul la facilităţi medicale.

Securitatea socială în Belgia
De îndată ce o persoană îşi începe activitatea în Belgia (indiferent de ţara lui de origine), angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că angajatul este acoperit de sistemul naţional de securitate socială. Contribuţiile de asigurări sociale sunt deduse automat din salariu şi sunt plătite Oficiului Naţional de Securitate Socială (Office National de Sécurité Sociale,ONSS/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ).
Oficiul Naţional de Securitate Socială
Place Victor Horta 11, 1060 Bruxelles
Tel: 02 509 31 11

Suma care urmează să fie plătită de către un individ este calculată în baza salariului brut, fiind în jurul valorii de 13 la sută şi contribuţiile angajatorilor - peste 34 la sută. Soldul este alcătuit de subvenţiile de stat şi, mai recent, din alte surse, cum ar fi un procent din veniturile supuse TVA. Aproximativ 96 la sută din fondul de securitate socială finanţează îndemnizaţiile pentru lucrătorii salariaţi, restul este folosit pentru a plăti persoanele care desfăşoară activităţi independente.
Fondul global de securitate socială este apoi împărţit şi gestionat de către Oficiile responsabile pentru diferite tipuri de îndemnizaţii care se încadrează în şapte categorii specificate mai jos:

 1. Îndemnizaţii familiale;
 2. Ajutoare de şomaj;
 3. Îndemnizaţii de incapacitate;
 4. Accidente la locul de muncă;
 5. Boli profesionale;
 6. Pensii;
 7. Concediu anual plătit.

Cardul SIS
Odată ce persoana este afiliată la o organizaţie de securitate socială, aceasta va primi o Carte SIS (carte de identitate socială). Acest card electronic conţine numele persoanei, numărul de identificare de securitate socială, data naşterii şi perioada de valabilitate a cardului. Detaliile privind identitatea şi statutul unui individ sunt ţinute într-o bază de date centrală, care poate fi accesată de orice componentă a sistemului de securitate socială. Acest card este apoi utilizat pentru toate procedurile legate de instituţiile de securitate socială. Angajatorii pot folosi cardul în comunicarea cu autorităţile. De asemenea, este necesar atunci când luaţi medicamente de la o farmacie sau în momentul în care vizitaţi un medic, de exemplu.

Liber profesioniştii
Cetăţenii SEE au dreptul de a se stabili în calitate de persoane care desfăşoară activităţi independente oriunde în cadrul Uniunii Europene. Persoanele liber-profesioniste pot fi scutite de la plata contribuţiilor de securitate socială în Belgia pentru un termen de până la 12 luni, dacă vor continua să plătească contribuţiile de asigurări naţionale în propria lor ţară. Liber-profesioniştii au propriul sistem de securitate socială. Aceştia trebuie să se afilieze unui fond de securitate socială din Belgia, în care trebuie să plătească apoi un procent din venitul lor net. Contribuţiile sunt, de obicei, plătite trimestrial. În primul rând, acestea ar trebui să se apropie de Institutul Naţional de Asigurări Sociale pentru Lucrătorii Independenţi (RSVZ / INASTI / Nisse). 
Institutul Naţional pentru Securitate Socială a persoanelor care desfăşoară activităţi independente.
La: Jan Jacobsplein 6, 1000 Bruxelles
Tel: 02 546 42 11
Fax: 02 511 21 53
Nisse are grijă de statutul social al lucrătorilor independenţi şi se asigură că persoana este asigurată în mod corespunzător pentru îngrijiri medicale, incapacitate de muncă sau de invaliditate, asigurare de maternitate, prestaţii familiale, pensii şi în caz de faliment. Persoanele care sunt supuse regimului belgian, de obicei, pot plăti contribuţii reduse în primii trei ani practicare a activităţilor independente pentru a limita costurile lor pentru perioada de iniţiere a afacerilor. Cu toate acestea, contribuţiile finale sunt bazate pe venitul real şi sunt revizuite la sfârşitul celor trei ani. Acest lucru înseamnă că, la sfârşitul acestei perioade, liber-profesionistul poate primi o factură privind diferenţa dintre suma pe care a plătit-o şi suma pe care o datorează.
Cuantumul contribuţiei poate fi calculat pe portalul belgian de securitate socială:
Calcularea securităţii sociale pentru liber-profesionişti (în franceză)
Calcularea securităţii sociale pentru liber-profesionişti (în olandeză)
Pentru o listă a fondurilor de securitate socială
Pentru o listă a fondurilor de asigurări de sănătate.

Îndemnizaţii de securitate socială
Există trei sisteme de securitate socială care răspund pentru lucrătorii salariaţi, funcţionari publici şi pentru pers care desfăşoară activităţi independente. În esenţă, ele oferă îndemnizaţii care substituie veniturile în caz de şomaj, pensionare sau incapacitate de muncă pe motiv de boală, sau pe motiv de boală sau accident de muncă. Ele oferă, de asemenea, sprijin financiar pentru costurile de îngrijire a copiilor, părinţilor, asistenţă medicală şi de concediu anual plătit. Frecvenţa şi metoda de plată depinde de tipul de beneficii acordate. Cele mai multe îndemnizaţii, cum ar fi pensiile sau alocaţia pentru copii, sunt plătite direct prin transfer bancar, de obicei, în fiecare lună. Există opţiunea de a primi unele alocaţii prin expedierea cecului la adresa beneficiarului.
Pentru informaţii complete privind securitatea socială în Belgia accesaţi portalul federal belgian. Serviciul Public Federal de Securitate Socială a emis o broşură "Tot ceea ce ai vrut să ştii despre sistemul belgian de securitate socială", care conţine informaţii complete şi adresele integrale.  Accesează Pentru a descărca broşura

Sistemul de sănătate
Sistemul de sănătate din Belgia este un element-cheie al sistemului de asistenţă socială a ţării. Odată înregistraţi, toţi rezidenţii vor beneficia de, cel puţin, unele dintre îngrijirile medicale subvenţionate (unii locuitori pot beneficia de un tratament medical finanţat integral). Tratamentul este de obicei plătit de către pacient la punctul de îngrijire şi apoi rambursat parţial sau integral, în funcţie de nivelul îndemnizaţii pentru care pacientul se califică. Angajaţii plătesc contribuţii de asigurări sociale obligatorii şi, în plus, li se cere adesea să se alăture unui sistem de asigurări de sănătate (mutuelle / mutualiteits), gestionat de unul dintre asigurătorii privaţi sau mutuali. Unii oameni aleg să încheie asigurări de sănătate suplimentare pentru a acoperi orice sumele nerambursate de către sistemul lor de asigurări de sănătate.

Îndemnizaţii de incapacitate
Pentru ca un individ să fie declarat inapt de muncă ca urmare a unei boli, este prevăzută alocarea unei îndemnizaţii care va înlocui venitul acestuia. În majoritatea cazurilor, angajatorul plăteşte un venit garantat pentru 14 zile pentru lucrători şi 30 de zile pentru angajaţi. La sfârşitul acestei perioade, îndemnizaţia se schimbă şi este numită indemnizaţie pentru incapacitate de muncă. Alocaţiile din categoria dată sunt administrate de către Institutul Naţional de Sănătate şi de Invaliditate (INAMI / RIZIV).
Suma pe care un individ o primeşte în calitate de îndemnizație depinde de salariul acestuia şi de durata perioadei de aflare în incapacitate de muncă. Iniţial, îndemnizaţia reprezintă 60 la sută din salariul obţinut anterior. Cu toate acestea, suma este ajustată în sens descrescător, în unele cazuri, după primele 30 de zile. În toate cazurile, suma plătită de la prima zi a lunii a şaptea de incapacitate este revizuită şi este apoi alocată doar o plată minimă, luînd în considerare situaţia familiară a individului.
Persoanelor care desfăşoară o activitate independentă, de asemenea, pot benefica de o alocaţie fixă în caz de boală sau incapacitate, solicitanţii ar trebui să contacteze INASTI.

Accidente la locul de muncă
Angajatorii trebuie să deţină o asigurare adecvată împotriva accidentelor la locul de muncă. Accidentele care au loc în drum spre sau de la locul de muncă sunt clasificate ca accidente de muncă şi lucrătorii, prin urmare, sunt acoperite de acest, de asemenea. Funcţionarii publici sunt acoperiţi de un sistem separat de asigurare. Persoanele care desfăşoară activităţi independente nu sunt asigurate contra accidentelor la locul de muncă. Pentru mai multe informaţii consultaţi Fondul pentru Accidente de Muncă (FAO / FAT) (în limba franceză, olandeză şi germană).

Îndemnizaţii pentru familii
Există mai multe avantaje pentru această categorie. Gestionarea acestor categorii de îndemnizaţii este realizată de către Oficiul Naţional pentru prestaţii familiale pentru persoanele salariate (Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés/Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers/Zentralanstalt Für Familienbeihilfen Für Arbeitnehmer, ONAFTS). Aceştia au birouri în toate oraşele importante, inclusiv în Bruxelles.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi (în limba franceză, olandeză şi germană);
Pentru a găsi un birou local accesaţi (în limba franceză, olandeză şi germană).
O îndemnizaţie de naştere este plătită pentru fiecare copil (cel mai devreme cu două luni înainte de naştere) şi există, de asemenea, o îndemnizaţie de adopţie, plătită în cazul în care copiii sunt adoptaţi. Există, de asemenea, alocaţii convenţionale pentru copii şi îndemnizaţii suplimentare pentru copiii care sunt orfani. Lucrătorii salariaţi, lucrătorii independenţi şi funcţionarii publici pot beneficia de toate aceste alocaţii.
Alte îndemnizaţii sunt alocate pentru a ajuta persoanele cu copii cu dizabilități, dar acestea sunt gestionate de către Centrul de asistenţă socială - CPAS. Oricare dintre persoanele care nu se încadrează într-una din categoriile de mai sus, poate aplica pentru o prestaţie familială garantată prin intermediul sistemului de asistenţă socială.

Îndemnizaţii de maternitate şi paternitate
Femeile primesc îndemnizaţii de maternitate pentru perioada de aflare în concediu de maternitate. Îndemnizaţia este echivalentă cu 82 la sută din salariu pentru primele 30 de zile şi apoi scade la 75 la sută, sub rezerva unui salariu maxim. Concediul de maternitate pentru femei poate dura până la 15 săptămâni. Cel puţin opt săptămâni trebuie luate după naştere şi cel puţin o săptămână trebuie să fie luată înainte de data la care copilul urmează să se nască. În urma naşterii unui copil, tatăl are dreptul la zece zile de concediu de paternitate, dintre care şapte vor fi plătite de către sistemul de securitate socială în mărime de 82 la sută din salariu (sub rezerva unui salariu maxim).
Există beneficii similare, în caz de adopţie. Gestionarea acestor îndemnizaţii este asigurată de ONAFTS / RKW.

Concediile anuale plătite
Sistemul belgian face o distincţie între lucrători şi salariaţi. Angajaţii au concediu plătit prevăzut pentru ei de către angajator.
Lucrătorii au dreptul la concediu plătit, de asemenea, dar numărul de zile de concediu depinde de numărul de zile lucrate în Belgia, în cursul anului calendaristic precedent. Acest lucru înseamnă că nu există nici o plată în primul an de muncă în Belgia şi că, pentru al doilea an de lucru, numărul zilelor de concediu este proporţional cu numărul de zile lucrate în primul an. Concediul plătit este de obicei de un minim de 20 de zile după un an de serviciu. Plata pentru lucrătorii este acoperită de Oficiul Naţional de alocaţii pentru concediu (Office National des Vacances Annuelles, ONVA/Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, RJV/Landesambt Für Jahresurlaub). Pentru informaţii cu privire la birourile locale sau pentru a verifica dreptului la pensie şi datele de plată, accesaţi (în limbile franceză şi olandeză).

Îndemnizaţii de şomaj
Orice persoană care îşi pierde locul de muncă are dreptul de a beneficia de îndemnizaţii şomaj, atâta timp cât aceasta îndeplineşte anumite criterii. Persoana în cauză trebuie să fi lucrat pentru un anumit număr de zile într-o anumită perioadă şi să fie capabilă şi disponibilă de muncă. Persoanelor abia sosite care încă nu au lucrat în Belgia, li se va refuza, în mod normal, acordarea ajutorului de şomaj.

Credite
Belgia are un sistem bine pus la punct pentru cei care doresc să lucreze mai puţin sau să întrerupă complet lucrul pentru o perioadă. Acesta este conceput pentru a-i ajuta pe cei care doresc să petreacă mai mult timp cu copiii lor sau care trebuie să aibă grijă de o persoană bolnavă. În cadrul schemei în cauză, lucrătorii beneficiază de o îndemnizaţie de întrerupere a lucrului sau de lucru în regim redus. Nu toţi angajatorii oferă acest sistem şi există limite privind numărul de persoane care pot beneficia de el. Norme separate, se aplică, de asemenea, persoanelor cu vîrsta de peste 50 de ani.

Îndemnizaţii de asistenţă socială
Aceste îndemnizaţii sunt disponibile pentru cei care nu sunt incluşi în sistemul de securitate socială prezentat mai sus, aceştia sunt finanţaţi în baza veniturilor fiscale. Asistenţa socială este gestionată de către Centrul de Bunăstare Socială (CPAS / OMCW), prezent în fiecare municipalitate. Scopul acestui Centru este integrarea în societate a persoanelor cu un venit minim.

Transferarea îndemnizaţiilor
În anumite circumstanţe, îndemnizaţiile pot fi transferate spre Belgia de la o altă ţară. Pentru aceasta trebuie să luaţi legătura cu biroul local de asigurări sociale din ţara de origine înainte de plecare pentru a vedea dacă beneficiile existente pot fi transferate în Belgia. Îndemnizaţiile de pensionare sunt transferabile pentru cetăţenii Spaţiului Economic European. În cazul în care un cetăţean al SEE a lucrat în două sau mai multe ţări SEE, este posibilă combinarea contribuţiilor de pensii de stat plătite în fiecare ţară.

Îngrijirea medicală
Oricine lucrează în Belgia trebuie să se afilieze unui regim de asistenţă medicală, apoi să extindă acoperirea medicală şi asupra unui soţ care este neangajat în cîmpul muncii şi asupra copiilor aflaţi în întreţinere (inclusiv cei cu dizabilități). Suma plătită de către fiecare angajat (cunoscut sub numele de cota de personal) face obiectul unei limite maxime anuale calculate în funcţie de venit. Persoanele cu dizabilități care sunt în imposibilitatea de a lucra, de asemenea, sunt asigurate din cont propriu.
Pentru anumite tipuri de îngrijire poate fi necesar să plătiţi furnizorul de asistenţă medicală, iar apoi să solicitaţi rambursarea sumei de la asigurător. Suma rambursată depinde de tipul de îngrijire, furnizorul de servicii medicale la care aţi apelat şi statutul asiguratului. Pentru tratamentul spitalicesc, numai cota de personal se plăteşte - soldul este colectat direct de la fondul de asigurări. Acelaşi lucru este valabil pentru orice medicament obţinut de la o farmacie. Cu toate acestea, unele medicamente (de obicei, ceva care este luat pentru o afecţiune gravă sau pe termen lung) vor fi gratuite.

Alte beneficii
O serie de alte îndemnizaţii sociale şi financiare sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Unele dintre aceste sunt permise chiar şi în cazul în care o cerere de beneficiu de invaliditate în sine a fost refuzată (de exemplu, în cazul în care veniturile unei persoane sunt considerate ca fiind prea mari). Acestea includ permisele de parcare, scutirea de la plata pentru TV, alocaţia pentru locuinţă, reduceri de impozite pe venit şi reduceri la facturile cu utilităţi. În funcţie de circumstanţele individuale, o persoană cu dizabilități se poate califica pentru una sau mai multe dintre aceste beneficii. Există, de asemenea, şi finanţare pentru ajutor casnic, în cazul în care o persoană cu dizabilități are nevoie de asistenţă de natură practică pentru a le permite să rămână în propria casă. Pentru detalii complete de la Serviciul Federal de Securitate Socială (în franceză, germană şi olandeză).

Decesul în Belgia
Informaţii despre cum să procedaţi în caz de necesitate de raportare a decesului unui membru de familie din Bruxelles.

Într-un moment dificil, există o serie de proceduri şi formalităţi care trebuie respectate. Multe dintre acestea pot fi gestionate de o agenţie de înmormântare, dar există totuşi unele sarcini care ar trebui să fie efectuate de către familie. Acest articol oferă o prezentare generală a procedurilor respective în Belgia şi unde să obţineţi asistenţă.

Procedurile iniţiale
În caz de deces la domiciliu, medicul de familie trebuie să fie întotdeauna contactat. Medicul va confirma data şi ora decesului şi va furniza documente care vor permite înregistrarea decesului în mod corespunzător. Medicul trebuie să pregătească un certificat de deces (certificat de decès / overlijdensakte) detaliază identitatea celui decedat, precum şi data şi ora decesului.
Poliţia ar trebui să fie chemată numai în cazul în care există circumstanţe suspecte. Medicul va chema poliţia în cazul în care consideră că este necesar.

Raportarea decesului
Un deces trebuie să fie raportat şi înregistrat cât mai curând posibil, deşi nu există nici o limită oficială de timp. Decesul trebuie să fie raportat la un ofiţer de stat (Officier de l'Etat Civil / Ambtenaar van de burgerlijke), la birourile municipale ale comunei în care a survenit decesul.

Un permis de înmormântare va fi eliberat, fie de către ofiţerul de stat sau prin intermediul unui medic însărcinat cu pregătirea acestuia. Permisul este cunoscut sub denumirea de permis d'inhumation sau toelating tot begraven. Decesul trebuie să fie raportat, de obicei, în persoană de către doi adulţi (unele comune permit detalii care urmează să fie comunicate prin fax, urmate de o vizită personală). Adulţii care raportează decesul nu trebuie să fie rude ale persoanei decedate (de exemplu, o moarte poate fi înregistrată de către funcţionarii funerari), dar este recomandabilă prezenţa a cel puţin unuia dintre membrii familiei pentru a reduce riscul de săvîrşire a erorilor.

Indiferent de persoana care raportează decesul, aceasta trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. Cartea de identitate a persoanei decedate;
 2. Certificatul de deces;
 3. Certificate de naştere şi căsătorie;
 4. Certificatele de căsătorie ale părinţilor, dacă sunt disponibile;
 5. Permisele de conducere pot fi, de asemenea, solicitate;
 6. În cazul în care există un testament sau un document similar în ceea ce priveşte dorinţele persoanei decedate, atunci acest lucru ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare.

Familia sau agenția de servicii funerare va face aranjamente pentru înmormântare sau incinerare. În prezent nu există nici o perioadă de timp stabilită în decursul căreia înmormântarea sau incinerarea trebuie să aibă loc, însă o întârziere de 24 de ore ca urmare a decesului trebuie să fie respectată. În cazul în care înmormântarea nu va avea loc la nivel local, atunci va fi necesară obţinerea unei autorizaţii de înmormântare din comuna unde va avea loc. În cazul în care defunctul urmează să fie incinerat, atunci acest lucru trebuie declarat la moment (şi o autorizaţie de incinerare separată va fi emisă). Pentru informaţii suplimentare.

Repatrierea
Dacă înmormântare sau incinerarea trebuie să aibă loc în afara Belgiei, atunci agenţia de servicii funerare va face marea majoritate a aranjamentelor. Cu toate acestea, înregistrarea iniţială a decesului urmează exact aceleaşi proceduri ca şi cele descrise mai sus. Oricine ar raporta decesul, acesta trebuie să precizeze apoi că corpul urmează să fie repatriat, astfel încât documentaţia necesară să fie pregătită. Următoarele proceduri trebuie urmate:
   - Sicriul trebuie să fie sigilat şi verificat de către poliţie, care va oferi documentaţie suplimentară;
  - Un certificat medical este, de asemenea, necesar, pentru a atesta că corpul neînsuflețit nu are boli infecţioase. Unele ţări insistă asupra faptului ca corpul să fie îmbălsămat înainte de călătorie;
 - Autorităţile din ţara în care urmează să fie repatriat corpul trebuie să prezinte documentele care să confirme acceptarea a corpului;
 - Comunitatea în care a avut şi a fost înregistrat loc decesul, oferă o autorizație de transfer pentru corpul neînsufleţit;
 - Transportarea corpului trebuie să respecte, de asemenea, procedurile convenite cu agenția de servicii funerare.
Cetăţenii străini trebuie să contacteze ambasada lor din Belgia, deoarece aici vor primi, în mod normal asistenţă în repatrierea corpului şi consiliere cu privire la formalităţile care urmează să fie finalizate. În timp ce ambasadele pot oferi certificate de deces pentru resortisanţii proprii dacă este necesar, certificatele de deces belgiene sunt recunoscute de către mai multe ţări.
Pentru cetăţenii din Marea Britanie, Ministerul Commonwealth-ului şi al Afacerilor Externe are o secţiune detaliată privind repatrierea şi poate ajuta cetăţenii britanici.

Cetățenii americani pot obţine informaţii cu privire la procesul de repatriere de la Ambasada SUA.

Declaraţia pentru copii
Născut de un partener belgian
Născut în Belgia
Minori adoptaţi
Dobîndirea voluntară a cetăţeniei
Cererea de naturalizare
Declaraţiile de naţionalitate
Pierderea şi redobîndirea cetăţeniei belgiene

Cetăţenia reprezintă o anumită legătură între o persoană şi o ţară. Codul privind naţionalitatea belgiană (CNB / WBN) este textul legal care reglementează acordarea, diferite moduri de a câştiga, pierde si recăpăta cetăţenie belgiană. Autorităţile belgiene întotdeauna vor lua în considerare pe cineva cu una sau mai multe naţionalităţi pe lîngă cetăţenia belgiană.

Declaraţia pentru copii

Unul dintre părinţi (tatăl sau mama) este cetăţean belgian la momentul naşterii copilului.

Important!

Maternitatea / paternitatea dumneavoastră trebuie să fie stabilită clar în toate cazurile.

A. Dacă v-aţi născut înainte de 1 ianuarie 1967

Sunteţi un cetăţean belgian în cazul în care:
    - Sunteţi copilul legitim al unui tată care este cetăţean belgian;
    - Aţi fost născut în afara căsătoriei şi primul părinte recunoscut a fost un cetăţean belgian.

B. Dacă v-aţi născut între 1 ianuarie 1967 şi 31 decembrie 1984

Sunteţi cetăţean belgian, dacă aţi îndeplinit condiţiile de la punctul A de mai sus înainte de 01.01.1985 sau aţi fost cetăţean belgian de la 01.01.1985 dacă îndepliniţi condiţiile specificate în punctul C de mai jos.

C. Dacă v-aţi născut după 1 ianuarie 1985

Sunteţi un cetăţean belgian în cazul în care:
    - V-aţi născut în Belgia de la un cetăţean belgian;
    - V-aţi născut în străinătate şi:

 1. Mama dumneavoastră belgiană a fost născută în Belgia sau în Congo Belgian înainte de 30 iunie 1960 sau în Rwanda sau Burundi înainte de 1 iulie 1962;
 2. Mama dumneavoastră belgiană a fost născută în străinătate şi depune o declaraţie, într-o perioadă de cinci ani de la naşterea dumneavoastră, solicitând să se acorde cetăţenie belgiană. Această declaraţie (declaration d'attribution/toekenningsverklaring) trebuie să fie depusă la Ambasada Belgiei sau a misiunii consulare în principalul loc de reşedinţă a părinţilor belgieni din străinătate. În cazul în care părintele locuieşte în Belgia, aceştia ar trebui să contacteze autoritățile responsabile în municipiul lor.
 3. Mama dumneavoastră belgiană a fost născută în străinătate şi nu a prezentat o „declaration d'attribution/toekenningsverklaring" de naţionalitate belgiană într-o perioadă de cinci ani de la naştere, dar v-a fost acordată o altă cetăţenie înainte de a împlini vîrsta de 18 ani. Cu toate acestea, dacă v-a fost acordată altă cetăţenie înainte de a împlini vîrsta de 18 ani, veţi pierde naţionalitatea dumneavoastră de belgian.

Născut de un partener belgian

 

Important!

Maternitatea / paternitatea dumneavoastră trebuie să fie stabilită clar în toate cazurile

A. Dacă v-aţi născut înainte de 1 ianuarie 1967

Sunteţi un cetăţean belgian în cazul în care:
     - Sunteţi copilul legitim al unui tată care este un cetăţean belgian;
     - Aţi fost născut în afara căsătoriei şi primul părinte recunoscut a fost un cetăţean belgian.

B. Dacă v-aţi născut între 1 ianuarie 1967 şi 31 decembrie 1984

Sunteţi cetăţean belgian, dacă aţi îndeplinit condiţiile de la punctul A de mai sus înainte de 01.01.1985 sau aţi fost cetăţean belgian de la 01.01.1985 dacă îndepliniţi condiţiile specificate în punctul C de mai jos.

C. Dacă v-aţi născut după 1 ianuarie 1985

Sunteţi un cetăţean belgian în cazul în care:
    - V-aţi născut în Belgia la un cetăţean belgian;
    - V-aţi născut în străinătate şi:

 1. Mama dumneavoastră belgiană a fost născută în Belgia sau în Congo Belgian înainte de 30 iunie 1960 sau în Rwanda sau Burundi înainte de 1 iulie 1962;
 2. Mama dumneavoastră belgiană a fost născută în străinătate şi depune o declaraţie, într-o perioadă de cinci ani de la naşterea dumneavoastră, solicitând să se acorde cetăţenie belgiană. Această declaraţie (declaration d'attribution/toekenningsverklaring) trebuie să fie depusă la Ambasada Belgiei sau a misiunii consulare în principalul loc de reşedinţă a părinţilor belgieni din străinătate. În cazul în care părintele locuieşte în Belgia, aceştia ar trebui să contacteze autoritatea municipală.
 3. Mama dumneavoastră belgiană a fost născută în străinătate şi nu a prezentat o „declaration d'attribution/toekenningsverklaring" de naţionalitate belgiană într-o perioadă de cinci ani de la naştere, dar v-a fost acordată o altă cetăţenie înainte de a împlini vîrsta de 18 ani. Cu toate acestea, dacă v-a fost acordată altă cetăţenie înainte de a împlini vîrsta de 18 ani, veţi pierde naţionalitatea dumneavoastră de belgian.

Născut în Belgia

Sunteţi un cetăţean belgian în cazul în care:

- V-aţi născut în Belgia şi aţi deţinut statutul de apatrid (persoană fără cetăţenie) înainte de vârsta de 18 ani dacă nu aţi avut cetăţenie belgiană. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică în cazul în care puteţi obţine o altă cetăţenie după încheierea, de către reprezentantul dumneavoastră legal, a măsurilor administrative stabilite de către autorităţile diplomatice sau consulare în ţara de origine a unui sau a ambilor părinți. În acest caz, nu veţi primi cetăţenie belgiană.
- V-aţi născut în Belgia şi aţi pierdut o altă cetăţenie înainte de a împlini vîrsta de 18 ani.
- V-aţi născut în Belgia la un părinte care are altă cetăţenie, dar s-a născut în Belgia şi a locuit în Belgia, pentru cel puţin cinci ani în timpul celor 10 ani înainte de naşterea dumneavoastră.
- V-aţi născut în Belgia şi aţi fost adoptat de către un părinte care are altă cetăţenie, dar care s-a născut în Belgia şi care a avut locul lor de reşedinţă în Belgia timp de cinci ani în cursul perioadei de 10 ani, înainte ca adopţia să fi intrat în vigoare.
- V-aţi născut în Belgia, la părinţi sau de către părinţii adoptivi fără cetăţenie belgiană născuţi în străinătate care au prezentat o declaraţie înainte ca dumneavoastră să fi împlinit vîrsta de 12 ani, prin care au solicitat acordarea cetăţenie belgiene. Belgia trebuie să fi fost locul lor de reşedinţă în timpul celor 10 ani anteriori declaraţiei şi cel puţin unul dintre cei doi trebuie să fi deţinut autorizaţia de a rămâne pe termen nelimitat în Regatul Belgiei la momentul declaraţiei. Mai mult decât atât, trebuie să fi trăit în Belgia de la naşterea dumneavoastră. Numai autoritatea municipală în care părinţii dumneavoastră sau părinţii adoptivi locuiesc în Belgia poate autoriza această declaraţie. Declaraţie nu poate, în nici un caz, să fie făcută de o ambasadă sau misiune consulară belgiană. Declaraţia se depune pentru aviz la Procuratura Regelui (Parchet du Roi du Procureur / Parket van de Procureur des Konings) şi este pusă la evidenţă după ce aceasta a fost acceptată.

Recunoscut de un belgian
Dacă descendenţa dumneavoastră este recunoscută de către un cetăţean belgian, în conformitate cu legislaţia belgiană, vi se poate acorda cetăţenia belgiană de la data confirmării, sub rezerva aceloraşi condiţii ca cele stabilite în conformitate cu secţiunea intitulată "Sunt un cetăţean belgian în cazul în care unul dintre părinţii mei (tatăl sau mama) este cetăţean belgian la momentul naşterii mele?" Cu toate acestea, în cazul în care descendenţa este recunoscută după ce aţi împlinit 18 ani, nu veţi obţine cetăţenia belgiană.

Minorii adoptaţi

Sunt un cetăţean belgian, în cazul în care am fost adoptat?
Puteţi obţine cetăţenia belgiană la data cînd adopţia are efect, dacă nu aveţi încă vârsta de optsprezece ani în acea zi, în cazul în care:
      - V-aţi născut în Belgia şi aţi fost adoptat de către un cetăţean belgian.
      - V-aţi născut în străinătate şi aţi fost adoptat de către un cetăţean belgian născut în Belgia sau în Congo Belgian înainte de 30 iunie 1960 sau în Rwanda sau Burundi înainte de 1 iulie 1962.
      - V-aţi născut în străinătate şi aţi fost adoptat de către un cetăţean belgian care a fost născut în străinătate şi care a depus, în termen de cinci ani de la data la care a intrat în vigoare adopţia şi înainte ca dumneavoastră să fi împlinit vîrsta de 18 ani - o declaraţie în care solicită ca dumneavoastră să vi se acorde naţionalitatea belgiană. Această declaraţie (declaration d'Attribution / toekenningsverklaring) trebuie să fie depusă la Ambasada Belgiei sau a misiunii consulare în principalul loc de reşedinţă al părintelui belgian adoptiv în străinătate. În cazul în care părintele adoptiv locuieşte în Belgia, acestea ar trebui să contacteze autoritatea municipală.
     - V-aţi născut în străinătate şi aţi fost adoptate de către un cetăţean belgian care a fost născut în străinătate şi care nu prezintă o declaraţie (déclaration d'attribution/toekenningsverklaring) într-o perioadă de cinci ani de la adoptare, dar nu v-a fost acordată o altă cetăţenie înainte de a împlini vîrsta de 18 ani. Cu toate acestea, dacă v-a fost acordată altă cetăţenie înainte de a împlini vîrsta de 18 ani, veţi pierde naţionalitatea dumneavoastră de belgian.

Obţinerea cetăţeniei belgiene împreună cu un părinte
În cazul în care unul dintre părinţii dumneavoastră sau părinţii adoptivi obţin cetăţenie belgiană, de asemenea, veţi obţine automat cetăţenie belgiană la aceeaşi dată, dacă aveţi sub 18 ani. Părintele dumneavoastră belgian sau părintele adoptiv trebuie să deţină, de asemenea, autoritatea părintească asupra dumneavoastră.

Dobîndirea voluntară a cetăţeniei

Există cinci modalităţi de obţinere a cetăţeniei belgiene:

  1. printr-o declaraţie de naţionalitate (pentru adulţi);
  2. printr-o declaraţie indicând faptul că persoana în cauză a optat pentru cetăţenie belgiană (pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 22);
  3. prin căsătoria cu un belgian;
  4. prin deţinerea statului de "belgian" şi
  5. prin naturalizare.

Fiecare procedură este supusă unor condiţii specifice. Depunerea unei cereri nu înseamnă că vi se va acorda în mod automat cetăţenia belgiană.

Căsătoria cu un cetăţean belgian

Va afecta căsătoria mea cu un cetăţean belgian naţionalitatea?
Începând cu 1 ianuarie 1985, căsătoria cu un cetăţean belgian nu are nici un efect direct asupra cetăţeniei.

Pot obţine cetăţenie belgiană, ca urmare a căsătoriei mele cu un cetăţean belgian?
Dacă deţineţi o altă cetăţenie sau sunteţi apatrid (adică să nu mai deţineţi nici o altă naţionalitate) şi sunteţi căsătorit cu un cetăţean belgian, puteţi solicita cetăţenia belgiană prin depunerea unei cereri de dobîndire. Veţi deveni cetăţean belgian la data la care declaraţia prin care se confirmă că aţi obţinut cetăţenia belgiană va fi înscrisă în registrul belgian de către registrator.

Ce criterii trebuie să îndeplinesc?
        
- Trebuie să aveţi cel puţin 18 ani;
     - Trebuie să fi trăit cu soţul dumneavoastră belgian în Belgia pentru cel puţin trei ani de la data înregistrării căsătoriei. Această perioadă este redusă la şase luni în cazul în care, pentru o perioadă de cel puţin trei ani care preced data la care este depusă declaraţia dumneavoastră, aţi fost autorizat pentru cel puţin trei ani de şedere în Belgia, pentru mai mult de trei luni sau vi s-a acordat dreptul de stabilire cu traiul în Belgia.
Şederea în străinătate poate fi asimilată cu reşedinţa în Belgia, dacă puteţi demonstra că aveţi legături reale cu Belgia. Soţii trebuie să trăiască împreună pentru întreaga durată a procedurii.

Unde ar trebui să prezint declaraţia?
În cazul în care locul principal de reşedinţă este în Belgia, trebuie să contactaţi registratorul în municipiul dumneavoastră. Dacă locuiţi în străinătate, trebuie să contactaţi Ambasada Belgiei sau misiunea consulară.

Vor deveni copiii mei cetăţeni belgieni dacă voi obţine cetăţenie belgiană?
Dacă obţineţi cetăţenia belgiană, copiii dumneavoastră, care sunt sub vârsta de optsprezece ani şi asupra cărora exercitaţi autoritatea părintească, aceştia vor obţine automat cetăţenia belgiană la aceeaşi dată.

Considerat a fi un cetăţean belgian din eroare
Dacă aţi fost în mod eronat considerat a fi belgian de către autorităţile belgiene, puteţi depune o declaraţie, indicând faptul că doriţi să optaţi pentru cetăţenia belgiană în baza datelor de la biroul de stare civilă belgian. Veţi deveni cetăţean belgian la data la care declaraţia este înscrisă în registrul belgian de către registrator.

Ce criterii trebuie să îndeplinesc?
     
- Trebuie să aveţi cel puţin 18 ani.
     - Trebuie să fiţi în măsură să demonstraţi faptul că autorităţile belgiene v-au considerat ca fiind cetăţean belgian pentru o perioadă neîntreruptă de 10 ani (de exemplu, includerea în registrul electoral, încheierea serviciului militar sau deţinerea neîntreruptă de documente de identitate belgiene).
    - Trebuie să depuneţi declaraţia în termen de un an de la data la care sunteţi informat oficial că nu deţineţi de fapt cetăţenie belgiană.

Unde ar trebui să prezentaţi declaraţia?
În cazul în care locul principal de reşedinţă este în Belgia, trebuie să contactaţi registratorul în municipiul dumneavoastră.
Dacă locuiţi în străinătate, trebuie să contactaţi Ambasada sau misiunea consulară a Belgiei. Cetăţenii Republicii Moldova ar trebui să apeleze la Ambasada Belgiei în România, care este responsabilă pentru Republica Moldova (020061 Bucuresti - Sector II, Â Bulevardul Dacia, 58; Tel + (40) (21) 210.29.69, + (40) (21) 210.29.70, + (40) (21) 212.36.80 (VISA), Fax + (40) (21) 210.28.03 ambabuc@clicknet.ro, http://www.diplomatie.be/bucharest/).

Vor deveni copiii mei cetăţeni belgieni dacă voi obţine cetăţenie belgiană?
Dacă obţineţi cetăţenia belgiană, copiii dumneavoastră, care sunt sub vârsta de optsprezece ani şi asupra cărora exercitaţi autoritatea părintească, aceştia vor obţine automat cetăţenia belgiană la aceeaşi dată.

Cererea de naturalizare

Cum pot depune o cerere de naturalizare?
Puteţi depune o cerere de naturalizare la Ambasada sau misiunea consulară Belgiei la locul dumneavoastră principal de reşedinţă în străinătate. Cetăţenii Republicii Moldova ar trebui să apeleze la Ambasada Belgiei în România, care este responsabilă pentru Republica Moldova (020061 Bucuresti - Sector II, Â Bulevardul Dacia, 58; Tel + (40) (21) 210.29.69, + (40) (21) 210.29.70, + (40) (21) 212.36.80 (VISA), Fax + (40) (21) 210.28.03ambabuc@clicknet.ro, http://www.diplomatie.be/bucharest/. Dacă locuiţi în Belgia, trebuie să contactaţi registratorul din municipiul dumneavoastră.
Aplicaţia este apoi transmisă către Camera Reprezentanţilor, care ia decizia finală dacă să acorde sau nu cetăţenie belgiană. Puteţi obţine cetăţenia belgiană la data la care documentul de naturalizare (acte de naturalization/akte van naturalisatie / akte van naturalisatie) este publicat în Moniteur Belge / Belgisch Staatsblad (Monitorul Oficial belgian). Mai multe informaţii sunt disponibile de la Camera Reprezentanţilor.

Ce criterii trebuie să îndeplinesc?
    
- Trebuie să aveţi cel puţin 18 ani.
    - Locul dumneavoastră juridic principal de reşedinţă trebuie să fi fost Belgia, timp de cel puţin trei ani înainte de depunerea cererii dumneavoastră. Această perioadă este redusă la doi ani pentru refugiaţi politici şi apatrizi. Şederea în străinătate poate fi asimilată cu reşedinţa în Belgia, dacă puteţi demonstra că aţi avut legături reale cu Belgia în timpul perioadelor prevăzute mai sus. Camera Reprezentanţilor va emite o decizie în această privinţă.

Vor deveni copiii mei cetăţeni belgieni dacă voi obţine cetăţenie belgiană?
Dacă obţineţi cetăţenia belgiană, copiii dumneavoastră, care sunt sub vârsta de optsprezece ani şi asupra cărora exercitaţi autoritatea părintească, aceştia vor obţine automat cetăţenia belgiană la aceeaşi dată.

Declaraţiile de naţionalitate

A. O declaraţie de cetăţenie de la vârsta de 18 ani

De la vârsta de 18 ani puteţi obţine cetăţenie belgiană prin semnarea unei declaraţii de cetăţenie dacă vă încadraţi într-una din următoarele categorii:

 1. V-aţi născut în Belgia şi aţi avut drept loc principal de şedere teritoriul Belgiei, fără întreruperi, din momentul naşterii. În aceste condiţii, declaraţia de cetăţenie poate fi formulată în faţa registratorului din municipiul dumneavoastră din Belgia.
 2. V-aţi născut în străinătate şi unul dintre părinţii dumneavoastră naturali sau adoptivi a avut cetăţenie belgiană în momentul declaraţiei. În cazul în care locul principal de reşedinţă se află peste hotare, părinții adoptivi sau naturali de naţionalitate belgiană ar trebui să aibă locul lor principal de reşedinţă în Belgia, în momentul depunerii declaraţiei şi trebuie să demonstraţi că aţi păstrat legăturile eficiente cu acest părinte natural sau adoptiv. Declaraţia de cetăţenie poate fi formulată faţă de registratorul din municipiul dumneavoastră, dacă aveţi reşedinţa în Belgia sau faţă de şeful misiunii belgiene sau al oficiului consular principal în locul dumneavoastră de reşedinţă, dacă locuiţi în străinătate.
 3. Locul dumneavoastră juridic principal de reşedinţă a fost Belgia, timp de cel puţin şapte ani şi aveţi un permis de şedere nelimitată sau autorizaţie de a vă stabili în Belgia. În acest caz, declaraţia de cetăţenie poate fi semnată numai în faţa registratorului în municipiul dumneavoastră din Belgia.

B. Alegerea naționalității între vîrsta de 18 şi 22 de ani
Puteţi semna o declaraţie care atestă că aţi optat pentru cetăţenie belgiană în următoarele situaţii:

 1. V-aţi născut în Belgia.
 2. V-aţi născut în străinătate şi unul dintre părinţii dumneavoastră naturali sau adoptivi era cetăţean belgian în momentul depunerii declaraţiei prin care opta pentru cetăţenia belgiană.
 3. V-aţi născut în străinătate şi unul dintre părinţii dumneavoastră sau părinţii adoptivi ar fi fost un cetăţean belgian, atunci când s-au născut.
 4. V-aţi născut în străinătate şi locul principal de reşedinţă a fost în Belgia pentru cel puţin un an înainte de a împlini vîrsta de 6 ani, împreună cu o persoană sub autoritatea juridică a cărei v-aţi aflat.

Trebuie, de asemenea, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:
     1. Trebuie să aveţi între 18 şi 22 de ani atunci când depuneţi declaraţia.
   2. Locul dumneavoastră principal de reşedinţă trebuie să fi fost în Belgia, în cursul perioadei de 12 luni care precedă declaraţia depusă.
    3. Trebuie să fi avut Belgia drept loc principal de reşedinţă, atît la vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, cît şi pentru o perioadă de cel puţin nouă ani. Sunteți exceptaţi de la aceste două criterii, dacă unul dintre părinţi sau părinţii adoptivi a fost un cetăţean belgian sau a deţinut anterior cetăţenia belgiană, la momentul nașterii dumneavoastră.

Şederea în străinătate poate fi asimilată cu reşedinţa în Belgia, dacă puteţi dovedi că aveţi legături reale cu Belgia. Puteţi obţine cetăţenia belgiană la data la care declaraţia indicând faptul că aţi optat pentru cetăţenie belgiană este înscrisă în registrul belgian de către registrator.

Unde ar trebui să depună cererea?
În cazul în care locul principal de reşedinţă este în Belgia, trebuie să contactaţi registratorul în municipiul dumneavoastră.
Dacă locuiţi în străinătate, trebuie să contactaţi Ambasada sau misiunea consulară a Belgiei. Cetăţenii Republicii Moldova ar trebui să apeleze la Ambasada Belgiei în România, care este responsabilă pentru Republica Moldova (020061 Bucuresti - Sector II, Â Bulevardul Dacia, 58; Tel + (40) (21) 210.29.69, + (40) (21) 210.29.70, + (40) (21) 212.36.80 (VISA), Fax + (40) (21) 210.28.03 ambabuc@clicknet.ro, http://www.diplomatie.be/bucharest/.

Vor deveni copiii mei cetăţeni belgieni dacă voi obţine cetăţenie belgiană?
Dacă obţineţi cetăţenia belgiană, copiii dumneavoastră, care sunt sub vârsta de optsprezece ani şi asupra cărora exercitaţi autoritatea părintească, aceştia vor obţine automat cetăţenia belgiană la aceeaşi dată.

Pierderea şi redobîndirea cetăţeniei belgiene

Sub rezerva anumitor condiţii, atât adulţii, cât şi minorii pot pierde cetăţenia belgiană. Există două posibilităţi pentru adulţi: fie nu există nici o declaraţie în care este specificată intenţia lor de a păstra cetăţenia belgiană (déclaration de conservation/behoudsverklaring), fie că aleg să renunţe la cetăţenia lor belgiană. Minorii ar putea pierde cetăţenia belgiană în cazul în care un părinte pierde cetăţenia belgiană sau în cazul în care sunt adoptaţi de către un străin. Persoanele care şi-au pierdut cetăţenia belgiană, în trecut, pot, în anumite condiții, să o redobândească. Numai adulţii pot aplica pentru a re-dobândi cetăţenia belgiană. Depunerea unei cereri nu înseamnă că cetăţenia belgiană va fi automat re-dobândită.

Pierderea

Puteţi pierde cetăţenia belgiană dumneavoastră în următoarele situaţii:
     1. Prin dobândirea voluntară a unei alte naţionalităţi atunci când aveaţi cel puţin 18 ani:
        a) Dacă aţi obținut în mod voluntar o altă cetăţenie înainte de 9 iunie 2007, înseamnă că aţi pierdut naţionalitatea belgiană.
            b)  Dacă aţi obținut în mod voluntar o altă cetăţenie între 9 iunie 2007 şi 28 aprilie 2008, aţi pierdut cetăţenia dumneavoastră belgiană numai în cazul în care cetăţenia voluntar dobândită este a uneia dintre următoarele ţări: Austria, Danemarca, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Ţările de Jos sau Regatul Unit.
         c) Dacă obțineţi în mod voluntar o altă cetăţenie după 28 aprilie 2008, nu veţi mai pierde naţionalitatea belgiană, indiferent de naţionalitatea dobândită.
     2. Veţi pierde în mod automat cetăţenia belgiană la vîrsta de 28 de ani, în cazul în care:
                 - V-aţi născut în străinătate după 1 ianuarie 1967.
                 - Între vârstele de 18 şi 28 de ani, locul principal de reşedinţă nu a fost în Belgia.
            - Nu aţi lucrat în străinătate pentru guvernul belgian sau pentru o companie sau o asociaţie înfiinţată în temeiul legislaţiei belgiene. 
            - Nu ați făcut o declaraţie în care să stipulaţi intenţia dumneavoastră de a păstra naţionalitatea belgiană "déclaration de conservation/behoudsverklaring" la vârsta cuprinsă între 18 şi 28 de ani. Declaraţia se face la Ambasada sau misiunea consulară a Belgiei.
                - Deţineţi una sau mai multe alte naţionalităţi.
                - Nu aţi dobândit în mod voluntar naţionalitate belgiană după atingerea vîrstei de 18 ani.
   3. Aveţi cel puţin 18 de ani şi semnaţi o declaraţie în mod expres care să ateste că nu mai doriţi să păstraţi naţionalitatea dumneavoastră belgiană. Această declaraţie de renunţare la cetăţenie belgiană ar trebui să fie semnată la municipalitatea dumneavoastră dacă locuiţi în Belgia sau la o ambasadă sau misiune consulară belgiană, dacă locuiţi în străinătate.
  4. Unul dintre părinţi îşi pierde naţionalitatea lor belgiană într-unul din modurile menţionate mai sus în timp sunteţi încă sub vârsta de 18 ani. Cu toate acestea, nu veţi pierde cetăţenia belgiană dumneavoastră dacă celălalt părinte este cetăţean belgian sau dacă pierderea cetăţeniei belgiene v-ar face apatrid (adică fără cetăţenie).
   5. Aţi dobândit o altă cetăţenie, deoarece aţi fost adoptat de către un cetăţean străin înainte de a împlini vîrsta de 18 de ani. Cu toate acestea, nu veţi pierde naţionalitatea belgiană în cazul în care unul dintre părinţi adoptivi sau părintele, care este soţul părintelui adoptiv este cetăţean belgian.
   6. Aţi obţinut cetăţenie belgiană, deoarece altfel aţi fi fost declarat apatrid şi a fost stabilit aţi dobândit altă cetăţenie în timp ce eraţi sub vârsta de 18 ani.
   7. Dacă nu aţi dobândit cetăţenia belgiană din alte motive, dar unul dintre părinţi era cetăţean belgian în momentul naşterii, atunci naţionalitatea belgiană poate fi retrasă de către Curtea de Apel (Declaratia de déchéance / vervallensverklaring), dacă aţi încălcat serios obligaţiile dumneavoastră în calitate de cetăţean belgian sau dacă aţi dobândit cetăţenia belgiană pe baza datelor prezentate într-un mod corupt sau ascuns sau bazate pe declaraţii sau documente falsificate. Cu toate acestea, copiii dumneavoastră nu vor pierde naţionalitatea belgiană, ca urmare a acestei situaţii.

Vor pierde cetăţenia belgiană copiii mei în cazul în care eu o voi pierde?
Dacă pierdeţi naţionalitatea belgiană altfel decât prin privarea de aceasta, copiii dumneavoastră sub vârsta de 18 ani vor pierde în mod automat cetăţenia belgiană la aceeaşi dată, în cazul în care sunt sub vârsta de 18 ani şi dumneavoastră deţineţi autoritatea părintească asupra loc, cu excepţia cazului în care nu deţin sau nu vor obţine o altă cetăţenie, şi ca urmare, vor fi declaraţi apatrizi (adică fără cetăţenie).

Redobândirea cetăţeniei
Dacă aţi pierdut cetăţenia belgiană, aveţi posibilitatea să o recâştigaţi prin semnarea unei declaraţii de re-achiziţie. Veţi recăpăta naţionalitatea belgiană la data la care declaraţia este înscrisă în registrul belgian de către registrator.

Ce criterii trebuie să îndeplinesc?
        
- Trebuie să aveţi cel puţin 18 ani.
      - Nu trebuie să fi pierdut cetăţenia belgiană ca rezultat al privării. (Cu toate acestea, în acest caz, naturalizare este încă posibilă).
     -Trebuie să fi avut Belgia drept loc principal de reşedinţă în, pentru cel puţin perioada de 12 luni care precede declaraţia. Şederea în străinătate poate fi asimilată cu reşedinţa în Belgia, dacă puteţi demonstra că aveţi legături reale cu Belgia. Atât condiţiile în care v-aţi pierdut naţionalitatea dumneavoastră belgiană, cît şi motivele pentru care doriţi să o recâştigaţi vor fi luate în considerare.

Unde ar trebui să depun declaraţia?
În cazul în care locul principal de reşedinţă este în Belgia, trebuie să contactaţi registratorul în municipiul dumneavoastră.
Dacă locuiţi în străinătate, trebuie să contactaţi Ambasada sau misiunea consulară a Belgiei. Cetăţenii Republicii Moldova ar trebui să apeleze la Ambasada Belgiei în România, care este responsabilă pentru Republica Moldova (020061 București - Sector II, Â Bulevardul Dacia, 58; Tel + (40) (21) 210.29.69, + (40) (21) 210.29.70, + (40) (21) 212.36.80 (VISA), Fax + (40) (21) 210.28.03 ambabuc@clicknet.ro, http://www.diplomatie.be/bucharest/.

Vor deveni copiii mei cetăţeni belgieni dacă voi obţine cetăţenie belgiană?
Dacă obţineţi cetăţenia belgiană, copiii dumneavoastră, care sunt sub vârsta de optsprezece ani şi asupra cărora exercitaţi autoritatea părintească, aceştia vor obţine automat cetăţenia belgiană la aceeaşi dată.

Proceduri şi documente

Unde pot afla ce documente trebuie să prezint şi cât timp vor lua diferite proceduri cu privire la cetăţenie belgiană?
În cazul în care locul principal de reşedinţă este în Belgia, trebuie să contactaţi registratorul în municipiul dumneavoastră.
Dacă locuiţi în străinătate, trebuie să contactaţi Ambasada sau misiunea consulară a Belgiei. Cetăţenii Republicii Moldova ar trebui să apeleze la Ambasada Belgiei în România, care este responsabilă pentru Republica Moldova (020061 Bucuresti - Sector II, Â Bulevardul Dacia, 58; Tel + (40) (21) 210.29.69, + (40) (21) 210.29.70, + (40) (21) 212.36.80 (VISA), Fax + (40) (21) 210.28.03 ambabuc@clicknet.ro, http://www.diplomatie.be/bucharest/.

Ce criterii trebuie să îndeplinească documentele care trebuie prezentate?

Documentele prezentate pentru o cerere de cetăţenie trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. Toate documentele emise de către autorităţile din alte ţări trebuie să fie legalizate de ambasada sau consulatul belgian din această ţară. În unele cazuri, documentele nu trebuie să fie legalizate.
 2. Documente care nu au fost redactate în limba olandeză, franceză sau germană trebuie să fie traduse în limba utilizată de către municipalitatea în care cererea de cetăţenie trebuie să fie prezentată. În cazul în care cererea de cetăţenie se face într-o ambasadă sau consulat belgian, nu este necesar ca în toate documentele din dosarul dumneavoastră să fie utilizată una şi aceeaşi limbă naţională. Traducerile prezentate trebuie să fie efectuate de către un traducător autorizat. O listă a traducătorilor autorizaţi în Belgia este disponibilă la curtea de primă instanţă. Semnăturile traducătorilor autorizaţi în străinătate trebuie să fie legalizate.
 3. Un singur document poate conţine mai mult de o singură informaţie;
 4. Toate documentele trebuie să fie originale sau copii certificate ale originalelor. Copiile trebuie să fie certificate de către autoritatea care a eliberat documentele;
 5. Atunci când depuneţi o declaraţie de naţionalitate sau depuneţi o cerere de naturalizare, documentele justificative trebuie să fi fost emise în termenul de şase luni înainte de aplicare.

Mai multe informaţii despre:

Înregistrarea certificatelor eliberate în Belgia şi în străinătate

Naţionalitatea belgiană, contactând:

Este posibilă posesia a două cetăţenii?
DA! De altfel, cetăţenia belgiană este incompatibilă doar cu a următoarelor ţări: Danemarca, Franţa, Marea Britanie, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Austria, Spania. Cât timp nu renunţaţi în scris la cetaţenia moldovenească - cu cerere la Ambasada Moldovei, ramâneţi şi cetaţean moldovean. Republica Moldova nu intra pe lista ţărilor incompatibile cu cetăţenia belgiană.

Sosirea la muncă
Formalităţile necesare
Permise de muncă
Libera circulaţie a lucrătorilor
Dreptul de reşedinţă
Ocuparea forţei de muncă în sectorul public
Cum să vă apăraţi drepturile
Extinderea - dispoziţii tranzitorii
Lucrătorii trimişi
Persoanele care desfăşoară activităţi independente
Recunoaşterea calificărilor
Taxele
Legislaţia privind ocuparea forţei de muncă
Locuri de muncă şi formare profesională
Locuri de muncă pentru studenţi

Sosirea la muncă

Trebuie să îndepliniţi o serie de condiţii pentru a lucra în Belgia. Aceste condiţii depind de următorii trei factori cheie:
    - Naţionalitatea dumneavoastră şi ţara de reşedinţă;
    - Durata şederii dumneavoastră în Belgia;
    - Statutul dumneavoastră profesional (salariat sau persoană care desfăşoară activităţi independente) în Belgia.

Formalităţile necesare

Înainte de a pleca în Belgia
Înainte de a pleca în Belgia, ar trebui să treceți prin anumite formalităţi. În funcţie de ţara dumneavoastră de origine, unele dintre ele pot să nu fie necesare.

 1. Trebuie să aveţi un paşaport valabil eliberat de ţara de origine (pentru cetăţenii din unele ţări, o carte de identitate va fi suficient).
 2. Trebuie să deţineţi o viză în cazul în care aceasta este necesară pentru a intra pe teritoriul Belgiei. Puteţi obţine o astfel de viză de la ambasada sau consulatul belgian responsabil pentru locul dumneavoastră de reşedinţă.
 3. În unele cazuri, trebuie să aveţi, de asemenea, permisul necesar pentru a lucra în Belgia. Veţi avea nevoie de permise diferite (în funcţie de faptul dacă doriţi să desfăşuraţi o activitate independentă sau să activaţi în calitate de salariat).

Pentru mai multe informaţii privind permisele de muncă, vă rugăm să consultaţi site-ul web al FPS (în limba franceză sau în limba olandeză).

Formalităţi legate de şederea în Belgia
Trebuie să completaţi, de asemenea, anumite formalităţi după ce aţi ajuns. Dacă aveţi de gând să staţi în Belgia pentru mai puţin de trei luni, trebuie să mergeţi la autorităţile municipale responsabile pentru locul dumneavoastră de reşedinţ ă, în termen de trei zile de la sosire (dacă nu veţi locui la hotel). Puteţi consulta lista de documente necesare pentru sejururi de mai puţin de trei luni, prin intermediul site-ul web al FPS Afacerilor Externe, Comerţului Exterior şi Cooperării pentru Dezvoltare.
Dacă aveţi de gând să staţi în Belgia pentru mai mult de trei luni, trebuie să mergeţi la autorităţile municipale responsabile pentru locul dumneavoastră de reşedinţă pentru a obţine un permis de şedere. Ar trebui să luaţi viza cu dumneavoastră (dacă aveţi nevoie de una), în termen de opt zile de la sosirea în Belgia.
Faceţi clic aici pentru a vedea lista de municipalităţi belgiene (în franceză sau olandeză).

Permise de muncă

Permise de muncă pentru angajaţi
Lucrătorii străini care doresc să lucreze în Belgia în calitate de angajaţi (de exemplu, care lucrează în baza unui contract de muncă) trebuie să deţină un permis de muncă. Acest lucru nu se aplică resortisanţilor statelor membre ale Spaţiului Economic European sau resortisanţilor elveţieni.
Există trei tipuri diferite de permise de muncă:
      - permis de muncă de tip A, care este valabil pentru toate tipurile de salariaţi şi toţi angajatorii, pentru o perioadă nelimitată;
      - permis de muncă de tip B, care este valabil numai pentru un singur angajator pentru o perioadă de un an;
      - permis de muncă de tip C, care este valabil pentru toate categoriile de salariaţi şi toţi angajatorii, pentru o perioadă limitată (trebuie să fie reînnoit în fiecare an).
 Pentru mai multe informaţii privind permisele de muncă, vă rugăm să consultaţi site-ul web al FPS (în limba franceză sau în limba olandeză).

Aplicarea pentru un permis de muncă
Persoanele care aplică pentru un permis de muncă trebuie să facă acest lucru utilizând formularele disponibile de la agenţiile regionale de ocupare a forţei de muncă.
Mai multe informaţii despre aplicarea pentru un permis de muncă:
     - În Flandra, www.werk.be (NL);
     - În Valonia, prin intermediul portalului Regional, în limba franceză;
     - În Bruxelles, prin intermediul portalului Regional;
     - În Comunitatea de limbă germană, prin intermediul portalului Comunităţii.

Studenţi, stagiari şi au pair
Studenţii străini (adică din afara Spaţiului Economic European), (mai multe informaţii în limba franceză sau în limba olandeză ) care doresc să lucreze în Belgia, de obicei, trebuie să aibă un permis de muncă. Acelaşi lucru este valabil pentru au-pair (Mai multe informaţii în limba franceză, sau în limba olandeză ) şi stagiari (mai multe informaţii în limba franceză sau în limba olandeză).

Noile state membre
Norme speciale se aplică în noile state membre ale Uniunii Europene. Pentru o anumită perioadă de tranziţie, libera circulaţie a lucrătorilor din aceste ţări este supusă unor restricţii. Cu toate acestea, există prevederi mai flexibile pentru lucrătorii care intenţionează să exercite o profesie pentru care există un deficit de personal calificat:
   - Lista de astfel de profesii pentru Valonia
   - Lista de astfel de profesii pentru Bruxelles
  -  Lista de astfel de profesii pentru Comunitatea germanofonă

Puteţi găsi mai multe informaţii despre normele tranzitorii în Belgia pe site-ul de ocupare a forţei de muncă FPS, Dialogul Muncii şi Protecţiei Sociale (în franceză sau olandeză).

Libera circulaţie a lucrătorilor

Libera circulaţie a lucrătorilor înseamnă că resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene se pot muta într-un alt stat membru al UE pentru a lucra acolo. Acestea au, de asemenea, dreptul la tratament egal în ceea ce priveşte accesul la locul de muncă, condiţiile de muncă, obligaţiunile fiscale şi de securitate socială, în special. Aceste familii de muncitori au, de asemenea, dreptul de şedere în alt stat membru. Libertatea de circulaţie este una din libertăţile fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene. Această stipulaţie este consacrată în Tratatul de la Roma.

Libera circulaţie a cetăţenilor UE
Libera circulaţie a lucrătorilor este un principiu fundamental al tratatului consacrate în articolul 45 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi dezvoltat de către legislaţia secundară a UE şi cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie. Cetăţenii UE au dreptul:
       a) Să caute un loc de muncă într-o altă ţară a UE;
       b) Să lucreze acolo fără a avea nevoie de un permis de muncă;
       c) Să aibă reşedinţa acolo în acest scop;
       d) Să rămînă în statul respectiv chiar şi după încheierea contractului de muncă;
       e) Să beneficieze de tratament egal în ceea ce priveşte accesul la locuri de muncă, condiţiile de muncă şi toate celelalte avantaje sociale şi fiscale.

Cetăţenii UE pot avea, de asemenea, anumite tipuri de asigurări de sănătate şi sociale transferate în ţara în care se duc să caute de lucru (a se vedea coordonarea sistemelor de securitate socială). Libera circulaţie a lucrătorilor se aplică de asemenea, în termeni generali, la ţările din Spaţiul Economic European: Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Persoanele care lucrează în anumite profesii pot beneficia, de asemenea, de posibilitatea de recunoaştere a calificărilor lor profesionale în străinătate (a se vedea recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale - Coordonarea la nivelul UE de securitate socială - care prevede norme pentru a proteja drepturile persoanelor de deplasare în interiorul UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

Cine poate beneficia de această libertate de circulaţie?
     
- solicitanţi de locuri de muncă, adică cetăţenii UE care se mută în altă ţară a UE pentru a căuta un loc de muncă, în anumite condiţii;
     - cetăţenii UE care lucrează în altă ţară a UE;
     - cetăţenii UE care se întorc în ţara lor de origine după ce au lucrat în străinătate;
     - membrii de familie ai celor menţionaţi mai sus.
Drepturile pot diferenţia oarecum pentru persoanele care planifică să activeze în calitate de liber-profesionişti, studenţi, pensionari şi persoane non-active din punct de vedere economic. Pentru mai multe informaţii cu privire la aceste grupuri, a se vedea Your Europe.

Ce restricţii există?
       - Drepturile descrise pe acest site se aplică persoanelor care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie în scopuri de muncă.
       - Există limitări bazată pe considerente de siguranţă publică, ordine publică, motive de sănătate publică şi ocuparea forţei de muncă în sectorul public.

EURES - Serviciul European de ocupare a forţei de muncă
Dacă doriţi să căutaţi un loc de muncă într-o altă ţară, veţi găsi informaţii utile cu privire la oportunităţile de locuri de muncă şi de viaţă în Spaţiul Economic European (UE plus Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) pe EURES - Serviciul European de ocupare a forţei de muncă .

Dreptul de reşedinţă

Muncitorii
Persoanele care sunt angajate într-o altă ţară UE au dreptul să trăiască acolo. Persoanelor care caută un loc de muncă, de asemenea, li se permite şederea într-o altă ţară în timp ce acestea sunt în căutarea unui loc de muncă. Ţara gazdă le poate solicita, în calitate de "lucrători emigranți", să se înregistreze în calitate de rezidenţi (a se vedea Directiva 2004/38/CE).  Alte formalităţi legale şi administrative depind de durata şederii - până la 3 luni, mai mult de 3 luni sau permanentă.

Membrii de familie
Următorii membri ai familiei unui lucrător au dreptul de şedere în aceeaşi ţară, indiferent de naţionalitatea lor:

 1. Soţul;
 2. partenerul înregistrat (cu condiţia ca ţara gazdă tratează parteneriatele înregistrate ca echivalente căsătoriei);
 3. descendenţii care sunt sub vârsta de 21 de ani sau se află în întreţinere;
 4. rudele în linie ascendentă aflate în întreţinere (de exemplu, părinţi, bunici).

Ţările UE trebuie să faciliteze, de asemenea, intrarea şi şederea:

 1. altor membri de familie care sunt dependenţi sau membri ai familiei lucrătorului;
 2. altor membri ai familiei care au nevoie de îngrijire personală din cauza unor motive grave de sănătate;
 3. unui partener care a demonstrat că are o relaţie durabilă cu lucrătorul.

În caz de divorţ, de anulare a căsătoriei, încetare a parteneriatului înregistrat, deces sau plecare a lucrătorului, membrii de familie pot păstra dreptul de şedere, în anumite condiţii specifice.

Formalităţile administrative

Excepţii

 • Competenţele lingvistice - candidaţii la locuri de muncă din alte ţări ale UE pot fi solicitaţi să demonstreze că au competenţe lingvistice necesare pentru un loc de muncă, dar nivelul de cunoaştere a limbii solicitate trebuie să fie rezonabil şi necesare pentru acest post. Angajatorii nu pot solicita doar o calificare specifică, ca dovadă.
 • Noile state membre ale UE - în decursul unei perioade de tranziţie, accesul la ocuparea forţei de muncă poate fi în continuare restricţionat pentru lucrătorii din noile ţări membre ale UE.

Condiţiile de muncă
Un cetăţean UE care lucrează în altă ţară a UE trebuie să fie tratat în acelaşi mod ca şi colegii care sunt resortisanţi ai acestei ţări în ceea ce priveşte condiţiile de muncă (de exemplu, plata, concedierea şi reintegrare) și accesul la instruire.

Avantajele sociale şi fiscale
Persoanele care caută un loc de muncă - orice prestaţii în numerar destinate spre a ajuta oamenii să găsească locuri de muncă trebuie să fie disponibile persoanele din alte ţări ale UE cu condiţia să aibă o legătură reală cu piaţa forţei de muncă locale: de exemplu, au căutat un loc de muncă acolo pentru o perioadă rezonabilă de timp.
Lucrătorii din alte ţări ale UE au dreptul la aceleaşi avantaje sociale şi fiscale ca şi resortisanţii naţionali. Acestea ar putea include reduceri de tarif la transportul public pentru familiile mari, alocaţiile pentru copii şi achitarea plăţilor minime de subzistenţă.
Lucrătorii transfrontalieri (persoane care fac naveta pentru a lucra în afara frontierei naţionale şi se întorc acasă cel puţin o dată pe săptămână) se bucură de aceleaşi beneficii ca orice alt lucrător. Deşi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a considerat că nici o cerinţă de îndemnizaţii nu poate fi acordată acestor categorii de persoane, totuşi lucrătorii transfrontalieri se confruntă, uneori, cu probleme specifice atunci când pretind la avantaje sociale, deoarece acestea sunt legate de şedere.

Dreptul la educaţie
Copiii cetăţenilor UE care lucrează în străinătate într-o altă ţară a UE au dreptul la educaţie în ţara gazdă, indiferent de naţionalitatea lor, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării respective. Trebuie să li se acorde, de asemenea, acelaşi acces la burse de studii.

Ocuparea forţei de muncă în sectorul public

Posturi rezervate pentru resortisanţii
Ţărilor UE li se permite să rezerveze anumite posturi din sectorul public pentru resortisanţii lor. Aceasta este o excepţie de la regula generală a liberei circulaţii a lucrătorilor şi trebuie, prin urmare, interpretată în mod restrictiv. 
    - Doar funcţiile care implică participarea directă sau indirectă în exercitarea autorităţii publice şi a obligaţiilor menite să protejeze interesul general al statului pot fi limitate pentru resortisanţii;
     - Aceste criterii trebuie să fie evaluate de la caz la caz, ţinând seama de sarcinile şi responsabilităţile reglementate de această funcţie.

Recrutarea şi condiţiile de muncă
Pentru alte posturi la care nu există restricţii pentru resortisanţi, cetăţenii altor ţări din UE trebuie să fie trataţi în acelaşi mod ca şi cetăţenii locali în ceea ce priveşte:
            - accesul la posturi, de exemplu, procedurile de recrutare;
            - condiţiile de muncă, cum ar fi salariul şi gradul;
            - recunoaşterea experienţei profesionale şi a vechimii în muncă.
Când persoanele aplică pentru funcţii din sectorul public în alte ţări ale UE, acestea pot avea dificultăţi în obţinerea recunoaşterii experienţei profesionale şi vechimii dobândite în alte ţări ale UE. Cu toate acestea:
           - angajatorii din sectorul public trebuie să ţină cont de perioadele anterioare de muncă comparabile dobândite în alte ţări ale UE  atât pentru recrutare, cît şi pentru determinarea salariului, şi alte condiţii de lucru;
             - aceste perioade trebuie să fie luate în considerare în acelaşi mod ca şi experienţa profesională şi vechimea dobândită în ţara gazdă.

Mai multe informaţii:
Comisia evaluează libera circulaţie a lucrătorilor din sectorul public
Cazuri juridice - ocuparea forţei de muncă în sectorul public

Cum să vă apăraţi drepturile

Măsuri juridice la nivel naţional

 1. În cazul în care sunt încălcate drepturile prin decizia unei autorităţi naţionale, să solicitaţi redresarea situaţiei prin metode de atac prevăzute de legislaţia naţională.
 2. Odată ce o decizie a fost pronunţată, există o perioadă limitată de timp în care aceasta poate fi atacată prin recurs. Este important să fiţi conştienţi de această posibilitate şi să respectaţi termenele respective.
 3. Legislaţia UE privind libera circulaţie a lucrătorilor poate fi invocată în faţa autorităţilor şi instanţelor naţionale în procedurile naţionale.

Instrumente ale UE de informare şi soluţionare a problemelor
    
- Contactaţi Europe Direct pentru informaţii cu privire la toate aspectele legate de UE
    - Informaţi-vă prin intermediul Solvit pentru a rezolva o problemă cu administraţia naţională într-o altă ţară a UE
    - Informaţi-vă prin intermediul Your Europe Advice cum să primiţi consiliere juridică gratuită
    - Dacă credeţi că drepturile dumneavoastră în temeiul legislaţiei UE sunt încălcate de legislaţia unei anumite ţări sau de modul în care autorităţile se comportă, puteţi trimite o plângere în scris Comisiei Europene.

Extinderea - Dispoziţii tranzitorii

Lucrătorii din noile ţări membre UE - dispoziţii tranzitorii
Restricţiile privind libera circulaţie a lucrătorilor se pot aplica lucrătorilor din ţări membre UE pentru o perioadă de tranziţie de maximum 7 ani după aderarea la UE. Pentru moment aceasta se referă la lucrătorii din Croația. Guvernele din ţările care fac deja parte din UE pot decide dacă doresc să aplice restricţii pentru lucrătorii din aceste ţări şi ce fel de restricţii. Cu toate acestea:
     - Nu li se permite să restrângă libertatea generală de a călători, ci numai dreptul de a lucra într-o altă ţară ca o persoană angajată.
     - Pentru primii doi ani după ce o ţară a aderat la UE, legislaţia naţională şi politica ţărilor care erau deja parte din UE determină accesul la piaţa forţei de muncă a lucrătorilor din această ţară, astfel încât aceştia vor avea nevoie de un permis de muncă. Dacă o ţară doreşte să continue să aplice aceste restricţii pentru încă trei ani, aceasta trebuie să informeze Comisia, înainte de sfârşitul primilor doi ani.
    - După aceea, ţările pot continua să aplice restricţii pentru încă doi ani în cazul în care informează Comisia cu privire la perturbări grave pe piaţa muncii; toate restricţiile trebuie să se încheie după 7 ani.
    - Lucrătorilor care sunt supuşi unor restricţii naţionale trebuie să li se acorde prioritate faţă de lucrătorii din ţările non-UE.
    - Odată ce aceştia sunt angajaţi legal în altă ţară a UE, lucrătorii au dreptul la tratament egal la nivel cu lucrătorii naţionali din ţara în care lucrează.
   - Ţările ai căror cetăţeni se confruntă cu astfel de restricţii pot impune restricţii echivalente pentru lucrătorii din această ţară.
A se vedea tratatele de aderare individuale pentru mai multe detalii.

Cetăţenii non-UE
Libertatea de a se muta în altă ţară a UE cu scopul de a lucra fără un permis de muncă este un drept al cetăţenilor UE. Cetăţenii non-UE pot avea dreptul de a lucra într-o ţară din UE sau care urmează să fie tratată în mod egal cu cetăţenii UE în ceea ce priveşte condiţiile de muncă. Aceste drepturi depind de statutul lor de cetăţean UE, precum şi de naţionalitatea acestora.

Lucrătorii trimişi

Se aplică norme diferite pentru lucrătorii ai căror angajator i-a trimis în Belgia pentru o perioadă limitată. Aceştia sunt cunoscuţi ca lucrători detaşaţi/trimişi.

Ce înseamnă detaşare?
Libera circulaţie a lucrătorilor este una dintre libertăţile fundamentale garantate prin Tratatul Uniunii Europene. Spunem că un lucrător este "lucrător detaşat" atunci când acesta este angajat într-un stat membru UE, dar trimis de angajatorul său cu titlu temporar să îşi desfăşoare activitatea într-un alt stat membru. De exemplu, un prestator de servicii poate obţine un contract într-o altă ţară şi îşi trimite angajaţii acolo pentru a executa contractul. Această furnizare trans-naţională de servicii, în cazul în care angajaţii sunt trimişi să lucreze într-un alt stat membru decât cel în care lucrează, de obicei, dă naştere unei categorii distincte, şi anume aceea a "lucrătorilor detaşaţi". Această categorie nu include lucrătorii imigranți pentru a merge într-un alt stat membru pentru a căuta de lucru şi care sunt angajaţi acolo.
Pentru a garanta că drepturile şi condiţiile de muncă ale unui lucrător detaşat sunt protejate pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi pentru a evita "dumpingul social" în cazul în care furnizorii de servicii străini pot submina furnizorii locali de servicii, deoarece standardele lor de muncă sunt mai mici, legislaţia Comunităţii Europene a stabilit un nucleu de norme obligatorii privind termenii şi condiţiile de muncă care urmează să fie aplicate asupra unui angajat detaşat care urmează să lucreze într-un alt stat membru. Aceste norme vor reflecta standardele lucrătorilor locali în statul membru gazdă.
Ideea este că, în cazul în care un stat membru are anumiţi termeni şi condiţii minime de angajare, acestea trebuie să se aplice, de asemenea, lucrătorilor detaşaţi în acel stat. Cu toate acestea, nu există nici un impediment pentru a opri angajatorul să aplice condiţii de muncă care sunt mai favorabile pentru lucrători, cum ar fi, de exemplu, cei ai statului membru expeditor.

Care domenii sunt acoperite?
Directiva privind detaşarea lucrătorilor (Directiva 96/71/CE) se referă la angajaţii trimişi într-un alt stat membru în trei situaţii:
      - Atunci când un angajator trimite un lucrător într-un alt stat membru pe cont propriu şi sub conducerea sa, în temeiul unui contract pe care angajatorul l-a încheiat cu partea din statul pentru care sunt destinate serviciile;
     - Atunci când un angajator trimite un lucrător la o unitate sau întreprindere care aparţine unui grup de persoane de pe teritoriul unui stat membru;
     - În cazul în care angajatorul, reprezentînd o întreprindere de muncă temporară sau agenţie de plasare, închiriază un lucrător de la o întreprindere care este înfiinţată sau care funcţionează în alte state membre.
Relaţiile de muncă dintre angajator şi lucrătorul detaşat trebuie să fie menţinute în timpul perioadei de detaşare.

Detaşarea lucrătorilor în Belgia
Detaşarea permite angajatorilor să trimită personalul lor la muncă în străinătate pentru o perioadă limitată de timp (în principiu, 12 luni). Relaţia dintre angajator şi lucrătorul detaşat este menţinută pe durata detaşării. Un angajator străin poate detaşa în acest mod lucrători în Belgia, cu condiţia ca condiţiile de muncă în vigoare în Belgia sunt respectate. Mai multe informaţii privind detaşarea lucrătorilor în Belgia puteţi găsi pe site-ul Serviciului Public Federal privind Ocuparea forţei de muncă, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Regulament
Normele pentru lucrătorii detaşaţi au fost stabilite într-o directivă europeană (Directiva 96/71/CE) care a fost transpusă în dreptul belgian.

Securitatea socială a lucrătorilor detaşaţi
În caz de detaşare, un lucrător salariat continuă să fie supus regimului de securitate socială al ţării în care acesta se află în mod normal. În acelaşi timp, el este scutit de la sistemul din ţara gazdă. Mai multe informaţii cu privire la aspectele de securitate socială a lucrătorilor detaşaţi găsiţi pe portalul de securitate socială (în limba franceză).

Formalităţi
Angajatorul străin care doreşte să trimită angajaţi în Belgia trebuie să depună o declaraţie electronică obligatorie cunoscute ca declaraţia LIMOSA. Mai multe informaţii cu privire la declaraţia obligatorie LIMOSA puteţi afla pe portalul de securitate socială.

Persoanele care desfăşoară activităţi independente

Cardul profesional
Cetăţenii străini care doresc să se stabilească în Belgia şi se desfăşoare o activitate independentă trebuie să deţină un card profesional de autorizare a acestora să îşi exercite profesia lor. Cardul profesional este o formă de autorizare pentru persoanele care:
      - nu sunt cetăţeni belgieni;
    - nu sunt cetăţeni ai unui stat membru al Spaţiului Economic European (statele membre ale UE, plus Islanda, Norvegia şi Liechtenstein) sau Elveţia;
      - nu au fost scutiţi de obligaţia de a avea un permis pentru alte motive.

Cererile pentru carduri profesionale trebuie să fie prezentate:
      - fie la reprezentanţele diplomatice sau consulare belgiene din ţara de reşedinţă, în cazul în care solicitantul locuieşte în străinătate;
     - sau autorităţilor belgiene municipale responsabile pentru locul de reşedinţă al solicitantului.

CUM SĂ CREEZI O COMPANIE
Belgia a simplificat procedurile de iniţiere a unei afaceri atât de mult încât acum este liderul european în termeni de cât timp este nevoie pentru a configura o nouă afacere. Pentru a îndeplini formalităţile administrative în scopul stabilirii afacerii dumneavoastră în Belgia aveţi nevoi de doar 3 zile (anterior termenul era de 56 de zile).

3 zile pentru a înfiinţa o companie în Belgia:

 Ziua 1 - banca (în franceză sau olandeză ) deschide un cont bancar şi dumneavoastră depuneţi un capital minim de pornire;
 Ziua 2 - notarul (în franceză sau olandeză) utilizaţi un e-depozit pentru întocmirea actului constitutiv şi a statutului (vi se va atribui un "număr de întreprindere" unic, înregistrat la Crossroads Bank of Enterprises şi înregistrat la grefierul Tribunalului comercial, iar documentele vor fi publicate în Monitorul Oficial belgian);
Ziua 3 - one-stop shop: numărul întreprinderii dumneavoastră este activat.

Alegerea unui tip de companie
Mai multe tipuri de companii sunt disponibile în funcţie tipul afacerii de bază şi în funcţie de ce fel de strategii de dezvoltare aveţi în minte. Cele mai frecvente tipuri sunt: Anonyme Société (SA, societate pe acţiuni), Société Privée à Responsabilité limitée (SPRL, societate privată cu răspundere limitată), Coopérative(societate cooperativă) şi Européen Groupement d'Intérêt Economique (GEIE, Gruparea Europeană de Interes Economic).

Recunoaşterea calificărilor

Marea majoritate a persoanelor care doresc să se antreneze, să muncească sau să iniţieze o activitate independentă în Belgia vor trebui să obţină recunoaşterea calificărilor pe care le-au câştigat în străinătate.

Autentificarea calificărilor în străinătate

Recunoaşterea calificărilor în Europa
Reforma Bologna a intrat în vigoare în Belgia, începînd cu luna septembrie 2004. Această declaraţie europeană are drept scop armonizarea studiilor superioare şi ar trebui să faciliteze recunoaşterea calificărilor eliberate de un stat european. A se vedea "armonizarea europeană” .

 1. Centrele NARIC şi reţeaua ENIC
  Centrele NARIC (National Academic Recognition and Information Centres) formează o reţea europeană de centre naţionale al căror scop este de a furniza informaţii cu privire la recunoaşterea calificărilor în Europa. Centrele lucrează, de asemenea, împreună cu reţeaua ENIC (Reţeaua europeană a Centrelor de Informare Natională) stabilite de Comisia Europeană şi UNESCO.
 2. EUROPASS
  Europass este un serviciu gratuit pentru a demonstra competenţele şi calificările cetăţenilor europeni. Europass prevede documente standardizate cu descrierea calificărilor, competenţe lingvistice şi experienţa în străinătate (de exemplu, programele Erasmus). Fiecare ţară europeană are un centru naţional Europass - (în limba franceză, olandeză sau germană). Documentele eliberate de către Europass nu constituie recunoaşterea oficială a unei calificări. Este un instrument care permite să demonstraţi aptitudinile cuiva într-un mod care este uşor de înţeles în alte state membre.

Autentificarea calificărilor
Pentru a fi recunoscute în străinătate, calificările obţinute în Belgia trebuie să fie autentificate. Acest lucru înseamnă că semnătura care apare pe diplome, calificări şi certificate trebuie să fie verificată.
În general, procedura de autentificare are loc în trei etape succesive:
     1. Autentificarea de către comunitatea competentă
În unele cazuri, aceasta este autoritatea municipală din municipiul în cazul se află instituţia şcolară, care este responsabil pentru autentificare.
    2. Autentificarea de către FPS al afacerilor externe
Procedura variază în funcţie de ţara în care doriţi să demonstraţi calificarea dumneavoastră. FPS al Afacerilor Externe oferă un motor de căutare care vă va spune ce măsuri să luaţi în funcţie de tipul de document şi ţara aleasă.
   3. Autentificarea de către ambasada ţării de destinaţie
Găsiţi o ambasadă utilizând site-ul www.diplomatie.be.

NOTE:
     
- Autentificarea nu constituie o garanţie cu privire la conţinutul unei calificări. Aceasta pur şi simplu garantează autenticitatea semnăturii de pe document.
     - Calificările eliberate de şcolile private nu pot fi autentificate de către Comunităţi.

Echivalarea Diplomelor
O declaraţie de echivalenţă este un document care exprimă valoarea studiilor pe care le-aţi obţinut în străinătate.

Educaţia primară şi secundară

În cazul unei diplome de studii primare sau secundare, vi se va cere o declaraţie de echivalenţă în cazul în care:
       a) Doriţi să urmaţi învăţământul secundar în Belgia.
       b) Doriți să urmeze studii superioare.
       c) Doriţi să vă luaţi cursuri de formare.
       d) Doriţi să lucraţi sau pentru a iniţia o activitate independentă.

NOTE:
Nu este necesară o declaraţie de echivalenţă calificarea emisă de către o şcoală oferind un program belgian în străinătate. Calificările obţinute în comunităţile franceză, flamandă sau de limbă germană sunt în mod automat recunoscute ca fiind echivalente reciproc.
Pentru informaţii suplimentare sau pentru a aplica pentru o declaraţie de echivalenţă:
         În Comunitatea franceză: - Contactaţi serviciul de echivalenţă (în franceză)
        În Comunitatea flamandă: - Luaţi legătura cu Ministerul Educaţiei şi Formării (în olandeză)
       În Comunitatea de limbă germană: - A lua legatura cu Ministerul Comunităţii de limbă germană

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
Aţi obţinut un certificat de învăţământ superior în străinătate. V-ar plăcea să lucraţi sau să fiţi înmatriculat la o universitate sau un colegiu belgian, cu scopul de a vă completa educația?
Centrele NARIC (Recunoaştere Naţională Academică şi Centrele de Informare), create la iniţiativa Comisiei Europene, oferă informaţii despre un studiu în ţări ale Uniunii Europene. Aceste centre lucrează cu reţeaua europeană ENIC (Reţeaua Europeană a Centrelor de Informare) stabilite de către Consiliul Europei şi UNESCO.

Taxele

Impozitul pe venit
Impozitul pe venit trebuie să fie plătit de către toţi oamenii care s-au stabilit în Belgia sau au făcut centrul lor de interes financiar, indiferent de naţionalitatea lor. Autorităţile fiscale calculează valoarea impozitului datorat pe venitul anual şi emit declaraţia de impozit. Pentru mai multe informaţii privind impozitul pe venit al persoanelor fizice şi impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente, căutaţi în secţiunea "Impozite". A se vedea lista de întrebări frecvente cu privire la impozitul pe venit pe site-ul web al FPS al Finanţelor (în franceză sau olandeză ).

Mai multe informaţii
Dacă doriţi mai multe informaţii privind impozitele, puteţi vorbi cu angajatorul dumneavoastră sau puteţi consulta unul dintre următoarele site-uri:
     www.minfin.fgov.be
     www.fiscus.fgov.be
     www.fisconet.fgov.be
Puteţi apela, de asemenea, FPS Centrul de Finanțe la numărul 0257 257 57 cu orice întrebări legate de taxe.

Legislaţia privind ocuparea forţei de muncă

Politica ocupării forţei de muncă din Belgia se bazează pe consultare între partenerii sociali. Acest gen de colaborare între angajatori şi lucrători a dus la o forţă de muncă dinamică, flexibilă şi protejată (lucrătorii belgieni se bucură de o protecţie excelentă în caz de şomaj şi de boală). Consultarea socială oferă multiple beneficii, cum ar fi controlul costurilor salariale, a productivităţii forţei de muncă şi garantarea relaţiilor paşnice industriale.
În Belgia, săptămâna de lucru este de 38 de ore. În afară de săptămâna de lucru legală, companiile pot modifica timpul de lucru în conformitate cu cerinţele companiilor lor. Lucrătorii pot lucra ore suplimentare remunerate în mod corespunzător. Vizitaţi site-ul web al Agenţiei forţei de muncă, în franceză sau olandeză pentru mai multe informaţii despre condiţiile de muncă în Belgia.

Salariul brut / salariu net
În sectorul privat, salariile nu sunt stabilite prin lege, dar sunt, în general, stabilite în cadrul unui Contract Colectiv de Muncă (CLA). Acest lucru ar putea avea loc în cadrul companiei sau în sectorul în care lucraţi. Fiecare CLA stabileşte scara de bază, condiţiile de indexare a salariului, precum şi orice îndemnizaţii, cum ar fi bonus la sfârşitul anului, bonuri de masă, munca în tura de noapte, munca în decursul week-end-ului etc.

Salariul brut
Salariul brut este salariul care este convenit între angajat şi angajator. Această cifră este prevăzută în contractul de muncă. Salariul brut este suma pe care o obţineţi dumneavoastră, în calitate de angajat, înainte de a a fi extrase deducerile. Cele mai importante două deduceri sunt:
1. Contribuţiile sociale plătite către Oficiul Naţional de Asigurări Sociale (NOSS). Aceste contribuţii permit achitarea îndemnizaţiilor de diferite categorii (pensii, prestaţii de şomaj, etc.) şi de alocaţii suplimentare (alocaţia pentru copii, de rambursare a asistenţei medicale, etc.). În sectorul privat, contribuţiile sociale se ridică la 13.07% din salariul brut. Mai multe informaţii privind contribuţiile sociale puteţi accesa pe site-ul Serviciului Public Federal de Securitate Socială, în limba franceză sau olandeză.
2. Impozitul pe venit. Aceasta este partea de impozitare personală dedusă în fiecare lună din salariul dumneavoastră. Suma acestei deduceri depinde de salariul brut impozabil (salariul brut menţionat în contractul de muncă minus contribuţiile sociale), componenţa familiei şi alte norme. Mai multe informaţii privind impozitul pe venit puteţi afla pe site-ul a Serviciului Federal Public al Finanţelor, accesibil în limba franceză sau olandeză.

Salariul net
Salariul net este suma pe care o păstraţi după deducerea impozitului pe venit, contribuţia NOSS şi alte deduceri permise. Mai multe informaţii despre salariul net puteţi afla pe site-ul Serviciul Federal Finanţelor Publice în limba franceză sau olandeză.

Locuri de muncă şi formare profesională

Căutarea unui loc de muncă
Plasarea locurilor de muncă este organizată de către serviciile publice regionale:
  FOREM - (în franceză), în Valonia;
  ACTIRIS - (în franceză sau în olandeză), în regiunea Bruxelles-Capitale
  VDAB - (în olandeză), în Flandra;
 ARBEITSAMT - (în engleză) pentru Comunitatea germanofonă.
Aceste servicii vă vor ajuta să ridicaţi profilul dumneavoastră pe piaţa forţei de muncă şi să beneficiaţi de ajutor în găsirea unui loc de muncă.

Pregătirea
Plasarea profesională şi formarea profesională sunt organizate de către organizaţiile regionale sau comunitare. Aceste servicii publice vă pot da informaţii despre toate tipurile de formare, care sunt disponibile pentru dumneavoastră. Următoarele sunt servicii publice operează în fiecare regiune:
  FOREM - (în franceză), în Valonia;
  BRUXELLES FORMATION - (în franceză) este responsabil pentru formarea profesională a vorbitorilor de limbă franceză, în regiunea Bruxelles-Capitale.
  VDAB - (în olandeză) oferă servicii pentru vorbitorii de limbă olandeză;
  VDAB - (în olandeză), în Flandra;
  AGENŢIA DE OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ (Arbeitsamt) (în germană) în Comunitatea vorbitoare de limba germană.

Îndemnizaţii
Persoanele care caută un loc de muncă în urma cursurilor de formare profesională recunoscute pot primi alte beneficii, cum ar fi:
   - cote de formare, pe lîngă alocaţiile de şomaj;
   - asistenţă în suportarea costurilor de călătorie;
   - asistenţă în îngrijirea copilului.

Locuri de muncă pentru studenţi

Pentru a lucra în calitate de student, trebuie să fiţi în vârstă de cel puţin 15 ani şi să urmaţi un curs de învăţământ aprobat. Studentul angajat şi angajatorul trebuie să încheie un contract scris cu termen fix, cunoscut sub numele decontract de muncă pentru studenţi. Mai multe informaţii privind locurile de muncă pentru studenţi pot fi accesate pe site-ul federal belgian de ocupare a forţei de muncă (în franceză sau olandeză).

Studenţii străini dintr-o ţară din Spaţiul Economic European
Studenţii străini care provin dintr-o ţară din Spaţiul Economic European (sau din Elveţia) au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi studenţii belgieni. Cu toate acestea, nu trebuie neapărat să studieze sau să locuiască în Belgia.

Studenţii străini dintr-o ţară din afara Spaţiului Economic European
Studenţii străini care provin dintr-o ţară din afara Spaţiului Economic European trebuie să urmeze un curs de învăţământ aprobat în Belgia şi să fie în posesia unui permis de şedere valabil. În timpul sărbătorilor de Crăciun, de Paşte şi de vară, aceştia sunt scutiţi de obligaţia de a deţine un permis de muncă. Dacă aceştia doresc să lucreze în afara perioadelor de vacanţă, acestea trebuie să deţină un permis de muncă de tip C.

Informaţii generale
Sistemul şcolar
Şcolile internaţionale
Anul şcolar
Angajarea tinerilor în câmpul muncii
Studenţii internaţionali
Cooperarea moldo-belgiană în domeniul educaţiei

Informaţii generale

Nou-veniții în Belgia au, în esenţă, două opţiuni atunci când vine vorba despre educaţie. Puteţi să vă înscrieţi copiii fie într-o şcoală în cadrul sistemului belgian sau puteţi să vă trimiteţi copiii la una din numeroasele şcoli internaţionale din ţară. O a treia opţiune şi rareori folosită este de a educa copiii acasă, dar cum acest lucru este în prezent monitorizat îndeaproape orice părinte care alege această cale trebuie să fie sigur de propriile abilitați.
Educaţia este obligatorie pentru toţi copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani. Grădiniţele, de asemenea, operează pentru copii de la doi ani şi jumătate în sus şi sunt larg răspândite şi uşor accesibile.
Guvernul descrie doar politica generală în domeniul educaţiei, dar punerea în aplicare este responsabilitatea celor trei comunităţi lingvistice: vorbitoare de limbă olandeză, comunităţile vorbitoare de limbă franceză şi germană. Comunităţile sunt responsabile pentru educaţie în următoarele regiuni: Flandra în olandeză, franceză din Valonia, franceză şi flamandă în Bruxelles şi germană - în cantoanele de Est.

Sistemul şcolar

Deoarece Belgia este împărţită în regiuni distincte federale, există sisteme separate de învăţământ care se desfășoară de-a lungul unor linii foarte similare pentru fiecare dintre comunităţi.
Există trei ministere regionale ale Educaţiei, cu responsabilitatea pentru punerea în aplicare a politicii guvernamentale:
Departamentul pentru Dezvoltare Educaţională în comunitatea vorbitoare de limbă olandeză (Flandra şi Bruxelles)
Departamentul pentru Dezvoltare Educaţională în comunitatea francofonă (Valonia şi Bruxelles)
Departamentul pentru Învăţământ în comunitatea vorbitoare de limba germană (în limba germană)
În cadrul fiecărei regiuni, există trei tipuri de instituţii de învăţământ: învăţământ comunitar, educaţie gestionată de instituţiile publice şi de şcolile "libere" private (de multe ori catolice).
   - şcolile comunitare se găsesc sub autoritatea ministerului de învăţământ respectiv şi trebuie să fie neutre, ceea ce înseamnă că respectă convingerile religioase, filozofice sau ideologice ale tuturor părinţilor şi elevilor;
  - şcoli publice subvenţionate şi organizate de provincii şi municipalităţi;
  - şcoli private care sunt, de asemenea, subvenţionate. Acestea includ şcolile catolice, precum şi cele evreieşti, şcoli protestante, islamice şi ortodoxe.
Şcolile metodice, cum ar fi Montessori şi Steiner, de asemenea, fac parte din acest al treilea grup de şcoli private care sunt gestionate şi subvenţionate de către stat.

Învăţământul preşcolar
- Olandeză: kleuteronderwijs
- Franceză: Enseignement Maternelle
- Germană: Kindergarten

Facilităţile pre-primare gratuite sunt prevăzute pentru copiii care au atins vârsta de doi ani şi jumătate. În cazul în care locurile sunt limitate, se acordă prioritate mamelor care lucrează cu normă întreagă. Aceste şcoli sunt adesea anexate la o şcoală primară. Participarea nu este obligatorie, dar este foarte populară (aceasta sunt în mod clar mai ieftine decât alte alternative de îngrijire a copiilor, de exemplu) şi mai mult de 90 la sută din copiii din această categorie de vârstă participe. Până la vârsta de cinci ani, 99 la sută din copii sunt la şcoală.
Există câteva lecţii formale. Pe măsura ce copiii cresc, există sarcini supravegheate şi lecţii specializată pe subiecte, cum ar fi muzica, a doua limbă şi sală de gimnastică, şi totul se face cu un accent pe joc. Concediul de maternitate în Belgia este relativ scurt, ceea ce înseamnă că mulți copii sunt îngrijiţi în afara casei de la o vârstă relativ fragedă. Părinţii pot să-şi înscrie copiii la o instituţie de stat de îngrijire a copiilor, în creşe independente, cu finanţare privată şi grădiniţe.

Îngrijirea subvenţionată a copiilor
Părinţii au un număr de opţiuni de îngrijire a copiilor nou-născuţi şi până la vârsta de trei ani, sunt controlate şi subvenţionate de către ONE sau K & G. Acest tip de îngrijire a copilului este foarte popular, încît listele de aşteptare pot fi lungă şi procedura de solicitare ar trebui să înceapă în a patra lună de sarcină atunci când viitorilor părinți li se va cere să precizeze câte zile pe săptămână copilul lor va frecventa instituţia dată şi data de începere. Confirmarea unui loc este de obicei primită în luna a şaptea de sarcină. Prioritate este acordată copiilor de părinţi care lucrează full-time.
Deoarece învăţământul preşcolar este oferit complet gratuit de la vârsta de doi ani şi jumătate, mulţi copii beneficiază de îngrijire subvenţionată la această vârstă. Cu toate acestea, părinţii pot continua să primească beneficii fiscale pentru costurile de îngrijire a copiilor suportate până la vârsta de trei ani.

Creşe / grădiniţe: de la naştere la trei ani
În cele mai multe cazuri, grădiniţele sunt conduse de către comunitatea locală sau Centre de Asistenţă Socială publică (Centre Public d'Action Sociale, PAS). Potenţialii părinţi pot vizita creşele şi grădiniţele pentru a pune întrebări cu privire la facilităţi, nivelul personalului şi calificarea, ce limbi sunt vorbite, dacă sunt sau nu incluse produse alimentare şi scutece, şi aşa mai departe. Părinţii plătesc aproximativ 25 la sută din cost, dar există avantaje fiscale, ceea ce înseamnă că, în unele cazuri, aceste cheltuieli pot fi recuperate. Părinţii ca au la creşi mai mult de un copil de multe ori primesc reduceri la taxe. Creşe sunt orele deschise îndelungate, de obicei, de la 07:00-18:00 şi rămân deschise pe tot timpul anului fiind închise doar în weekend şi în zilele de sărbătoare naţională.

Grupuri de joacă / organizaţii de îngrijire a copiilor: de la optsprezece luni la trei ani
De obicei, cunoscute sub numele de pregardiennat, aceste unităţi funcţionează în mod similar creşelor cu 18 şi 48 de locuri şi personal calificat. Orele de deschidere sunt aceleaşi ca şi pentru creşe.

Învăţământul preşcolar gratuit
Educaţia pre-primară gratuită este prevăzut pentru copiii care au atins vârsta de doi ani şi jumătate. Nu există lecţii formale şi totul se face cu un accent pe joc. În cazul în care locurile sunt limitate, se acordă prioritate mamelor care lucrează cu normă întreagă. Aceste şcoli sunt adesea anexate la o şcoală primară. Participarea nu este obligatorie, dar este foarte populară (aceasta este mai ieftină decât alternativele de altă natură de îngrijire a copiilor). Pe la vârsta de cinci ani, 99 la sută din copii sunt la şcoală. Instituţiile pre-şcolare sunt deschise doar de la aproximativ 08:30 şi pînă la 15:30, cu o jumătate de zi miercurea. Cele mai multe instituţii de acest gen oferă program prelungit, la un cost suplimentar.

Îngrijirea copiilor în Sectorul Privat
Exista si alte organizații care oferă şi alte opţiuni de îngrijire a copiilor nou-născuţi până la şase ani, atunci când învăţământul primar obligatoriu începe. Deşi aceste organizaţii sunt în continuare controlate de ONE sau K & G, acestea nu mai primesc subvenţii şi au taxele lor stabilite.

Creşele independente/ Grădiniţele: de la naştere la trei ani
În esenţă, acordînd servicii similare ca şi în cazul instituţiilor de stat, creşele independente sunt mai accesibile din punct de vedere al numărului de locuri disponibile. Locurile part-time (de până la patru ore pe zi) sunt comune pentru aceste organizaţii. Cele mai multe sunt cunoscute ca Crèches parentales şi sunt administrate parţial de către profesionişti şi, parţial, de către părinţi. Ele oferă un maxim de 14 locuri.

Bone înregistrate: de la naştere la şase ani
Acestea sunt persoane care oferă îngrijire pentru copil în decursul de zi sau noapte în propria casă. Acestea pot fi afiliate la o creşă sau la o casă de copii sau să fie complet independente. Ele pot avea până la patru copii în îngrijirea lor la un moment dat. Această cifră include oricare dintre proprii copii, care sunt, de asemenea, în grija lor.

Alte facilitați independente: de la naştere la şase ani
Unele dintre şcolile internaţionale oferă îngrijire şi programe pentru copiii preşcolari. Consultaţi Consiliul European pentru Şcoli Internationale (ECIS) pentru mai multe detalii. Există, de asemenea, o serie de instituţii pre-şcolare şi de joacă private. De obicei acestea sunt destinate copiilor cu vârste cuprinse între doi ani şi patru ani jumătate şi, în mod normal, copiii participă pe bază de part-time.

Mama şi grupurile Toddler
Există unele grupuri neoficiale de mame şi copii care se întîlnesc în mod regulat. Multe dintre aceste grupe au fost înfiinţate şi sunt în principal constituite din familii ale persoanelor expatriate. Acest lucru este pur şi simplu pentru că mulţi copii belgieni sunt deja implicaţi în învăţământul preşcolar de la vârsta de doi ani şi jumătate. Echipa TMS (travailleurs medico-sociaux) la ONE deţine detalii cu privire la grupurile locale. Alternativ întrebaţi la Primăria locală (Maison communale / Stadhuis).
Brussels Childbirth Trust (BCT) este, de asemenea, o sursă bună de informaţii şi are o listă a grupurilor de mame şi copil în regiunea Bruxelles.

Informaţii suplimentare
Community Help Service sprijin pentru familiile vorbitoare de limbă engleză pentru a se muta în Belgia;
- Public Social Welfare Centres (CPAS / OMCW);
Brussels site, are legături cu grupurile de mame şi copii, precum şi detalii despre creşe;
Brussels British Community Association are detalii cu privire la evenimentele sociale, inclusiv grupurile de mame şi copii;
American Chamber of Commerce in Belgium pune la dispoziţiei listele grupurilor de mame cu copii mai mici, inclusiv pentru expatriaţi.

Înscrierea unui copil la şcoală
Pentru a înscrie un copil la şcoală va fi necesar să furnizaţi dovezi ale identităţii lor, de exemplu, paşaport şi certificatul de naştere. O serie de forme sunt apoi completate pentru a acoperi detaliile de bază de contact, dosarul medical, precum şi orice probleme de învăţare cunoscute. Detalii despre viză şi permise de şedere, dacă este cazul, pot fi, de asemenea, necesare.
Şcolile au nevoie de dovezi că copiii au primit vaccinurile lor de rutină înainte de a fi admişi. Dacă un copil nu are vaccinurile necesare acestea pot fi, de obicei, administrate de către un medic gratuit pentru rezidenţii oficiali. Detalii complete despre vaccinările prevăzute pentru copii şi adulți în Belgia, pot fi găsite pe site-ul oficial de vaccinare(în franceză).
Unele universităţi şi licee insistă ca elevii şi studenţii să aibă asigurare corespunzătoare pentru răspundere civilă de sănătate, de accident şi răspunderea unei părţi terţe. Toate şcolile încurajează asigurările suplimentare pentru călătorii şi excursii şcolare şi pentru a acoperi urgenţele medicale, precum şi pierderea sau deteriorarea ochelarilor (de exemplu). Şcolile în Belgia sunt, în mod normal, în măsură să asigure facilităţi de îngrijire a copiilor înainte şi după şcoală pentru o taxă cu scopul de a ajuta părinţii care lucrează. De obicei acest lucru înseamnă că copiii pot fi supravegheaţi în incinta şcolii de la 07:30 pînă la 18:00. Cu toate acestea, acest lucru este practicat în special în şcolile de stat - mai multe scoli private, cum ar fi şcolile catolice de îngrijire a copiilor, oferă o perioadă de timp mai redusă.

Învăţământul primar

Olandeză: onderwijs Lager;
Franceză: Enseignement primaire;
Germană: Grundschule;

Învăţământul primar începe la data de 1 septembrie a anului în care un copil ajunge la vârsta de şase ani (deși unii copii sunt admişi la vârsta de cinci ani în cazul în care sunt consideraţi ca fiind pregătiţi) şi este gratuit pentru toată lumea. Acesta durează şase ani şi o întreagă gamă de subiecte academice sunt studiate. Există un accent puternic pe aspectul lingvistic. De exemplu, în şcolile din comunitatea germană trebuie să se predea limba franceză începând cu primul sau al doilea an de studii şi în Bruxelles, limba olandeză trebuie să fie predată în şcolile franceze.

Învăţământul primar este format din 3 cicluri:
      a) Primul ciclu (anii 1 şi 2);
      b) Al doilea ciclu (anii 3 şi 4);
      c) Al treilea ciclu (anii 5 şi 6).
Tema pentru acasă este dată la o vârstă fragedă şi un nivel ridicat de implicare a părinţilor este încurajat.

Învăţământul gimnazial şi liceal

Olandeză: onderwijs secundair
Franceză: Enseignement secondaire
Germania: Sekundäre Erziehung

Învăţământul secundar este, de asemenea, gratuit şi începe de la vârsta de 12 ani. Acesta durează timp de şase ani şi constă din trei cicluri de câte doi ani. Părinţii pot fi de aşteptaţi să facă o contribuţie la costurile manualelor. În primul an de învăţământ secundar toţi elevii urmează acelaşi program. Din al doilea an, o gamă de opţiuni pot fi alese în funcţie de preferinţe şi de capacitate. Acestea vor duce la o educaţie de natură generală sau una mai tehnică, înclinată artistic sau profesional. Adesea şcolile se vor specializa în una din aceste direcţii sau vor avea secţiuni diferite pentru direcţii diferite.
Evaluarea se desfăşoară pe întreaga durată a învăţământului secundar şi elevii primesc o diplomă la sfârşitul studiilor. Pentru cei care au urmat o serie de subiecte generale următorul pas este în mod normal învăţământul superior. 
Elevii care au ales să înveţe pe direcţia tehnică, de multe ori, merg la facultate sau colegiu pentru a studia subiecte legate sau pot începe să lucreze imediat după şcoală. Aceştia încep de obicei să lucreze cu jumătate de normă pentru a completa studiile lor de la vârsta de 16 ani şi apoi se transferă cu normă întreagă.
Cei care au urmat direcţii artistice merg, de obicei, la colegii de artă sau conservatoare de muzică de specialitate, dar pot merge la universitate sau colegiu, în funcţie de opţiunile pe care le aleg. Unele colegii de artă au o secţiune secundară începând cu al treilea an de liceu.

Dublarea (repetarea unui an)
Copiii sunt testaţi la sfârşitul fiecărui an de învăţământul preşcolar, primar şi secundar pentru a decide dacă aceştia sunt pregătiţi pentru anul viitor. Testarea se prezintă sub forma de teste de evaluare supravegheate pentru copiii mai mici şi examene pentru copii mai mari. Dacă acestea nu sunt gata să acceadă în clasa următoare, ei repetă an sau "îl dublează”. Sistemul de „dublare” este aplicabil şi în şcoala secundară.

Învăţământul superior

Olandeză: onderwijs hoger;
Franceză: Enseignement Superieure;

Învăţământul superior în Belgia este organizat de către comunităţile flamandă şi franceză prin intermediul instituţiilor de stat sau private (de multe ori legate de organisme religioase). Vorbitori de limba germană se înscriu, de obicei, în instituţii franceze sau continuă studiile în Germania.
Există şase universităţi în Belgia, care oferă o gamă completă de subiecte. În cele mai multe cazuri, elevii sunt liberi să se înscrie la orice instituţie, atâta timp cât aceştia au diplomă de calificare. Cu toate acestea, cei care doresc să îşi continue studiile în medicină, stomatologie, arte şi ştiinţe inginereşti se pot confrunta cu controale mai stricte de intrare, inclusiv examene suplimentare. Guvernul stabileşte taxa de înregistrare pentru fiecare unitate şi student anual. Există trei niveluri de comision în funcţie de situaţia financiară a studentului şi a familiei acestuia.
Sistemul de învăţământ superior din Belgia urmează un proces de Licenţă / Master cu o diplomă de licenţă obţinută după trei ani şi o diplomă de master după încă unul sau doi ani. Atît universităţile, cît şi colegiile pot atribui aceste grade.

Alegerea unei universităţi
Dacă deja locuiţi în afara ţării de reşedinţă, selectarea unei universităţi sau colegiu va depinde de domeniul de studiu de care sunteţi interesat. În afară de sistem şi calitatea de predare, va trebui să ţineţi cont şi de sprijinul financiar acordat universităţilor naţionale şi instituţiilor de cercetare de către guvern în ţara dumneavoastră de reşedinţă, inclusiv bursele internaţionale. Faceţi clic aici pentru a merge direct la paginile universităţilor din Belgia.

Programe de schimb de studenţi
Studenţii care doresc să studieze în străinătate pot beneficia de un program de schimb de studenţi pentru a merge la o universitate sau colegiu din afara ţării lor de origine. Aceste programe permit studenţilor să înveţe o nouă limbă şi cultură.

Programe on-line
Dacă nu puteţi găsi un curs cu jumătate de normă în cadrul ţării, puteţi lua în considerare, de asemenea, opţiunea de învăţare la distanţă. The Open University oferă o varietate de cursuri, unde majoritatea studenţilor pot studia individual sau în combinaţie cu alţii pentru a obţine o calificare. Studentul poate alege comanda, calendarul şi tipul de cursuri pe care doreşte şi poate să le studieze online de oriunde în lume.

Universităţi belgiene
Aici este ghidul pentru cele mai importante universităţi şi colegii din Belgia, programele de învăţământ şi programele lor de absolvent.
K Katholieke Universiteit Leuven U - KU Leuven este situat în apropiere de Bruxelles, în oraşul Leuven, în Flandra - partea vorbitoare de limbă olandeză din Belgia. Fondată în 1425, aceasta este cea mai veche din Ţările de Jos şi cea mai veche universitate catolică existentă în lume. De la început a devenit unul dintre centrele intelectuale cele mai remarcabile din lumea occidentală. De-a lungul secolelor Universitatea din Leuven a rămas un important centru de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică.
Astăzi KU Leuven este cea mai mare universitate din Belgia, constând din 14 facultăţi, care acoperă o gamă completă de disciplinele ştiinţifice umaniste, ştiinţele naturii şi tehnologie, medicină şi Bio-științe, cu excepţia medicinii veterinare. Aceste facultăţi asigură o predare interdisciplinară de înaltă calitate pentru peste 26.000 de studenţi, dintre care 2300 sunt studenți din aproximativ 100 de ţări diferite.
Marea majoritate a programelor de studiu sunt organizate în limba olandeză. Cu toate acestea, aproximativ 50 de programe internaţionale de studiu sunt în special orientate spre un public internaţional de studenţi şi sunt predate în limba engleză. Termenul limită pentru a aplica pentru un program de studiu este 1 aprilie sau ultima zi de luni a lunii septembrie, în funcţie de naţionalitate.

Katholieke Universiteit Leuven
Oficiul pentru Studenţi şi Savanţi Internaţionali
Oude Markt 13,
B-3000 Leuven (Belgia)
Tel: +32-16 32 42 71
Fax: +32-16 32 37 73
E-mail:
admission.office@dsa.kuleuven.ac.be
www.kuleuven.ac.be/studeng
Université Catholique de UCL Louvain
Université Catholique de UCL Louvain

Place de l'Université 1
1348 Louvain-la-Neuve
Tel: 010 47 89 35
Fax: 010 47 25 31
Informaţii despre cursuri de UCL la Bruxelles
Tel: 02 764 50 94
Louvain-la-Neuve
Tel: 010 47 27 06
Informatii cu privire la procedurile de admitere pentru studenţii străini la Bruxelles
Tel 02 764 50 24
Louvain-la-Neuve
Tel: 010 47 40 09
www.ucl.ac.be

Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB Université Libre de Bruxelles) - Fondată în 1834, este o universitate cu şapte facultăţi şi institute, inclusiv mai multe spitale universitare. Aceasta administrează, de asemenea, zonele industriale dedicate cercetării. Cu 18000 de studenţi, trei premii Nobel (Jules Bordet pentru Medicină în 1919, Albert Claude pentru Medicină în 1974 şi Ilya Prigogine pentru Chimie în 1977) şi reputaţia sa la nivel mondial, ULB are un statut respectat în mediul academic.

ULB Université Libre de Bruxelles
Av F Roosevelt 50
1050 Brussels
Tel: 02 650 21 11
Fax: 02 650 42 57

http://www.ulb.ac.be

Universitatea din Anvers
Rijksuniversitair Centrum Anvers
Studentensecretariaat

Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerp
Tel: 03 218 02 11
Fax: 03 218 05 13

http://www.ua.ac.be
chro@ruca.ua.ac.be

Universitaire Faculteiten Sf. Ignatie
Prinstraat 13
2000 Antwerp
Tel: 03 220 41 11
Fax: 03 220 44 20

Universitaire Instelling Antwerpen
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel: 03 820 20 20
Fax: 03 820 22 49

Universitatea din Ghent - oferă programe avansate de diplomă, multe dintre ele în limba engleză. Programele sunt în diferite domenii: arte şi filosofie, drept, ştiinţe, inginerie, economie şi administrarea afacerilor, ştiinţe biologice aplicate şi ştiinţe agricole, ştiinţe farmaceutice şi medicină veterinară.

Universitatea din Ghent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Ghent
Tel: 09 264 31 11
Info:
helpdesk.studadmin @ rug.ac.be
http://www.ugent.be/

Universitatea din Liège - fondată în 1817, este universitate de stat a Comunităţii valon din Bruxelles. Acesta oferă un curs complet de studii atât la nivel universitar, cît şi postuniversitar. Există 14000 studenţi. Biblioteca sa este una dintre cele mai bogate din Europa. Potenţialul de cercetare se bazează pe 2500 cadre didactice / cercetători în cadrul a 8 facultăţi.

Universitatea din Liège
Place du XX Août 7
4000 Liège
Tel: 04 366 21 11
Fax: 04 366 50 08

www.ulg.ac.be

Şcolile internaţionale

Există un număr mare de şcoli internaţionale în Belgia, în principal în jurul regiunii Bruxelles şi Anvers. Acestea urmează o varietate de programe de învăţământ şi unele oferă programul de Bacalaureat International. Acestea sunt toate private şi, prin urmare, sunt cu taxă. Unele oferă numai învăţământul primar, în timp ce alţii pot răspunde pentru toate vârstele, inclusiv copiii de vârstă pre-şcolară şi grădiniţă. În multe cazuri, copiii sunt învăţaţi de către cetăţenii din ţara lor de origine.
   - Detalii complete privind şcolile internaţionale pentru vorbitorii de limbă engleză şi link-uri către site-urile lor individuale pot fi găsite în cadrul Consiliului European pentru şcoli internationale (ECIS).
   
Ghidul Şcolilor Internaţionale.
   - Pentru şcolile din regiunea Bruxelles există o listă şi o legătură între site-urile de pe site-ul oficial.
În cele din urmă, există şcoli în exclusivitate pentru copiii ai căror părinţi lucrează pentru instituţiile europene. Aceste şcoli au, de asemenea, locuri cu taxă pentru alţi copii, în special cei ai ofiţerilor NATO şi ai diplomaţilor.
Pentru informaţii suplimentare.

Anul şcolar

Pentru învăţământul pre-primar, primar şi secundar, anul şcolar începe la 1 septembrie sau în prima zi lucrătoare după această dată şi se încheie la 30 iunie sau în ultima zi lucrătoare înainte de aceasta, atunci de a seîncepe vacanţa de vară. Există variaţii uşoare în rândul comunităţilor de altă limbă (în principal pentru sărbătorile publice, respectate de către o comunitate individuală), dar, în esenţă, vacanţele pentru şcoală sunt aceleaşi în întreaga Belgie. Există trei sărbători naţionale în mai şi de multe ori o este adăugată o zi în plus pentru a face week-end-ul mai lung.
Unele şcoli internaţionale au diferite vacanţe şi se observă sărbători naţionale suplimentare. În învăţământul superior, anul universitar începe între jumătatea lunii septembrie şi 1 octombrie, în funcţie de curs. Elevii nu au voie să fie înmatriculaţi în instituţii de învăţământ superior în decursul anului universitar.

Ziua de studiu
Din nou, există unele variaţii între şcoli, dar în mod normal o zi de şcoală începe în jurul orei 08:20 pentru toate grupele de vârstă. Unităţile pre-primare şi primare termină, de obicei în jurul orei 15:30, în timp ce şcolile secundare termină în jurul orei 16:15. Majoritatea şcolilor pre-primare şi primare lucrează doar o jumătate de zi în zilele de miercuri, dar nu toate, iar şcolile secundare urmează acelaşi exemplu. Mesele sunt oferite la un cost rezonabil de către marea majoritate a şcolilor şi elevii sunt încurajaţi să profite de această facilitate.

Deplasarea la şcoală
Din cauza problemelor de trafic (în special în oraşele principale), copiii sunt încurajaţi să profite de autobuzele şcolare (de obicei gratuite) sau să ia parte la grupuri de ciclism însoţit. În unele zone, de exemplu în Bruxelles, în cazul în care nu există nici un autobuz şcolar, părinţii pot obţine un permis de transport public gratuit pentru copiii de vârstă de scoală primară sau un permis cu tarif anual redus pentru elevii de la gimnaziu.

Informaţii suplimentare
Pentru informaţii suplimentare cu privire la sistemul de educaţie belgian:
   - Site-ul guvernul belgian
  - Comunitatea franceză din Belgia
  - Site-ul Flanders
  - Ploteus (portal educaţional al UE)
  - Eurydice (baza de date a UE privind educaţia)

Angajarea tinerilor în câmpul muncii

 

Există orientări stricte pentru cei care se angajează la lucru sub vârsta de 18 ani (şi anumite restricţii se aplică, de asemenea, la copiii în vârstă de 18 ani la 21) în ceea ce priveşte tipul de muncă pe care îl pot desfăşura. Multe locuri de muncă care implică utilizarea de maşini, expunerea la substanţe chimice sau substanţe potenţial periculoase şi locuri de muncă care necesită rezistenţă fizică, pe care o persoană tânără poate să le găsească dificile, sunt interzise.
Safe Start este un portal web pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor tineri (în franceză şi olandeză).
Angajatorul trebuie să furnizeze un program de introducere în domeniu în prima zi de lucru care să acopere contractul, orele de muncă şi sănătatea şi siguranţa la locul de muncă. Este responsabilitatea angajatorului de a anticipa orice pericole potenţiale sau probleme care pot apărea din lipsa de experienţă a tânărului şi să ia măsuri pentru a evita problemele sau accidentele.
Muncă ocazională poate fi greu de găsit. Cu toate acestea, există întotdeauna persoane aflate în căutarea unor bone de încredere şi acest lucru poate fi o bună sursă de venit pentru tineri. Unele dintre site-urile pentru expatriaţi postează anunţuri mici, unde studenţii îşi pot face publicitate serviciilor lor de babysitting; sau LiLi , un serviciu gratuit de mici anunţuri pentru servicii utilizate în întreaga Belgie.

Abandonul şcolar
Persoanele care adandonează şcoala şi caută de lucru trebuie să se înregistreze la Oficiul Naţional deOcuparea Forţei de Muncă (Oficiul National de l'Emploi, ONEM), cât mai curând posibil. Din moment ce nu au niciun drept la îndemnizaţia de şomaj, aceştia pot aplica doar pentru ceea ce este cunoscut sub numele de o îndemnizaţie de aşteptare (allocation d'attente). Aceştia ar trebui să viziteze apoi biroul local de ocupare a forţei de muncă din zona lor.

Există servicii de ocupare a forţei de muncă în Belgia pentru diferite comunităţi.
    - Comunitatea flamandă: VDAB (în olandeză);
    - Valonia: FOREM ( în limba franceză);

Există un deficit de muncă pentru tinerii fără experiență. Tinerilor le este oferită uneori o formare suplimentară pentru a îmbunătăţi perspectivele lor de lucru. Odată angajat în cîmpul muncii, dreptul la concediu este acumulat într-un ritm de două zile pentru fiecare lună lucrată. Studenţii care încep activitatea în cele şase luni de la încheierea studiilor lor vor primi plată de concediu pentru întregul an.
Adolescenţii pot consulta, de asemenea, site-ul INFOR JEUNES, care oferă informaţii pentru persoanele de 16 - 25 ani cu privire la drepturile lor.

 

Studenţii internaţionali

 

Cazarea
Numeroase şcoli şi universităţi au camere disponibile pentru studenţi sau vor furniza liste de camere care sunt disponibile pentru închiriere la nivel local. Ca atare, se recomandă să contactaţi instituţia dumneavoastră de învăţământ pentru a afla aceste informaţii.

Educaţia în Comunitatea flamandă
Veţi găsi o listă cuprinzătoare a tuturor posibilităţilor pe site-ul Studierea în Flandra.
Învăţământul Superior în Flandra este o broşură care enumeră şi explică diferitele grade şi diplome care pot fi obţinute de la unităţile de învăţământ flamande. Aceasta oferă, de asemenea, informaţii cu privire la gama de opţiuni de studiu în Flandra. Broşura oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a instituţiilor de învăţământ superior şi informaţii financiare privind toate tipurile de cursuri (de exemplu, subvenţii).
Site-ul NARIC şi site-ul ENIC-NARIC vă informează dacă diploma străine primeşte aceeaşi recunoaştere în cadrul Comunităţii flamande ca şi în ţara dumneavoastră.

Educaţia în Comunitatea franceză
Pe web site-ul Venir étudier en Belgique puteţi găsi o prezentare generală a posibilităţilor de a studia în limba franceză din Belgia.
Pentru a afla dacă gradul dumneavoastră universitar primeşte aceeaşi recunoaştere în Comunitatea Franceză la fel ca în ţara în care aţi obţinut diploma, puteţi vizita site-ul web al Comunităţii Franceze.

Educaţia în Comunitatea germanofonă
Pe site-ul web al Comunităţii de limbă germană puteţi găsi o listă de oportunităţi pentru a studia în germană.

Alte link-uri interesante
Programe ale Comisiei Europene: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig
Site-ul web al Autorităţilor federale belgiene.

 

Cooperarea moldo-belgiană în domeniul educaţiei

 

 

ECHIVALAREA DIPLOMELOR STRĂINE
De echivalarea diplomelor straine şi studii în Belgia se ocupa un serviciu specializatNARIC – VLAANDEREN.
Fiecare cerere de echivalare de studii este evaluată individual, iar acceptul se face cu avizul conform al inspecţiei competente, cu câteva excepţii. Avizele sunt formulate în termen de patru luni de la data depunerii cererii. Cererile pot fi depuse de către solicitant însuşi sau de către instituţia care a înscris elevii străini. Pentru mai multe informaţii, va puteţi adresa la următoarele organisme:

- Ministère de la Communauté française -Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; Adresa: Boulevard du Jardin Botanique 20-22, 1000 Bruxelles, Tel: +32.2690.81.00; Fax: +32.2690.82.39; E-mail: cyberecole@cfwb.be
- Ministère de la Communauté flamande -Département Enseignement; Boulevard du Roi Albert II 15, 1210 Bruxelles; Tel: +32.2553.86.11
- Secrétariat général de l'Enseignement catholique; Rue Guimard 1, 1040 Bruxelles; Tel: +32.2507.06.11, 21

Portalul "Study in Europe" este referinţa pentru tinerii care doresc sa studieze în Europa (şi în Belgia) în cadrul programelor de învățământ secundar şi superior. Site-ul descrie toate programele de schimb internaţional, inclusiv cu țările din America de Sud şi Nord, care permit studenţilor din afara Comunității Europene sa studieze în Belgia. 
Portalul PLOTEUS al Comisiei Europene este "poarta către oportunități de educaţie şi formare profesională pe întreg teritoriul european", cuprinzând ofertele de educaţie şi de formare disponibile în întreaga Europa. Oportunități de studii, informaţii cu privire la sistemele de educaţie, schimburi şi burse, informaţii generale despre ţara de destinaţie, contacte utile... tot ceea ce aveţi nevoie găsiți la adresa. Platforma Socrates al Comisiei Europene permite anual studenţilor sa studieze peste hotare. Prin programele Erasmus, Lingua, Comenius şi Minerva, Socrate este instrumentul fundamental de mobilitate academică în Europa. Pe portalul Uniunii Europene, secţiunea destinată tinerilor, se găsesc toate informaţiile necesare.
Wallonie-Bruxelles Relations Internationales (WBRI) publică anual ghidul "A studia sau a preda în străinătate". Ghidul cuprinde liste de oportunități pentru studenţi, profesori şi cercetători pentru Valonia -Bruxelles, care doresc sa aplice pentru o bursă de termen scurt sau lung sau sa fie asistenţi în universități europene. 

Cursuri de limbi străine
Se organizează pe toată durata anului şcolar, iar alegerea limbii şi a nivelului de studiu este extrem de diversă. Foarte multe cursuri sunt organizate de către administraţiile comunale, existând însă şi alte organisme abilitate: Camera de Comerţ - partea franceză: Enseignement de Promotion et de Formation continue de l'ULB et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles (EPFC); partea olandeză: Centrum voor Volwassenenonderwijs; Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (KHNB).

Comunitaţile:
franceză
;
flamandă: www.ond.vlaanderen.be, www.wordwatjewil.be,www.huisnederlandsbrussel.be.

Adresa Serviciului de Informare asupra Studiilor şi Profesiilor,
SIEP-Rue de la Poste 109-111, 1030 Bruxelles,

Tel:+32.2640.08.32;
Fax: +32.2 646.80.08;
Email:
siep.bxl@siep.be.

Informaţii referitoare la cursurile de limbi străine se pot obţine, de asemenea, la "Bureau de Liaison Bruxelles-Europe"
Tel:(+32.2) 280.00.80,
site web:
www.blbe.be.

Granturi
Site-ul de Cooperare Pentru Dezvoltare cuprinde toate organismele oficiale, care oferă granturi în Belgia.

Colegiul European din Belgia oferă burse de studii postuniversitare de regulă în fecare an.
Burse de studiu pentru absolvenţii care provin din ţările membre ale Politicii Europene de Vecinătate

UE (Comisia Europeană / DG Educaţie şi Cultură), oferă anual un număr semnificativ de burse pentru absolvenţii din ţările Politicii Europene de Vecinătate pentru studii post-universitare la Bruges sau (Varşovia) campus Natolin.Aceste burse acoperă cheltuielile academice, cazarea, masa şi costurile de călătorie. Ţările în cauză sunt: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Republica Moldova, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria, Tunisia şi Ucraina.

Procedura de selecţie:

 1. Candidaţii sunt rugaţi să vizitaţi site-ul web al Colegiului şi să verifice informaţiile necesare în conformitate cu "Programe postuniversitare" ('Postgraduate Programmes') şi "Admitere" ('Admission'): cerinţele de admitere şi cerinţele de limbă.
 2. Candidaţii trebuie să se înregistreze şi să aplice on-line (Admission/apply online).
 3. Candidaţii trebuie să imprime formularul de cerere şi să-l expedieze prin poştă la Oficiul pentru Admitere al Colegiului Europei (adresa: Dijver 11, BE-8000 Brugge) cu documentele solicitate (a se vedea nota explicativă). 
 4. După expirarea termenului limită, toate cererile vor fi evaluate de către departamentele de studiu ale Colegiului Europei şi o preselecţie va fi făcută. Candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la un interviu (telefonic), cu profesori / asistenţi ai departamentului pe care l-au solicitat. Deciziile finale despre admitere şi bursele de studiu vor fi luate după ce toate interviurile cu candidaţii din ţările PEV vor avea loc. Candidaţii vor fi contactaţi prin e-mail.

Descărcați broşura.

Susţinerea diasporei moldoveneşti

Potrivit Strategiei Diaspora 2025, diaspora include cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar sau permanent peste hotarele țării, persoanele originare din Republica Moldova şi descendenții lor, precum şi comunitățile formate de aceștia. Cancelaria de Stat este autoritatea centrală responsabilă de politica de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora, prin Biroul pentru relaţii cu diaspora, care coordonează procesul de realizare a politicii de stat în domeniu, contribuind la păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a moldovenilor de peste hotare, valorificarea potenţialului uman şi material al diasporei.

De asemenea, Biroul pentru relaţii cu diaspora coordonează activităţile de ordin cultural, educaţional, economic şi social, realizate de diferite ministere şi alte autorităţi publice pentru susţinerea şi colaborarea cu reprezentanţii diasporei.Susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) se efectuează din contul mijloacelor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat al Republicii Moldova, precum şi din mijloacele alocate de sponsori, din donaţiile benevole ale persoanelor fizice şi juridice, ale organizaţiilor şi fundaţiilor de binefacere autohtone şi de peste hotare, din alte surse financiare legale.

Activităţile de susţinere şi consolidare a diasporei moldoveneşti sunt reglementată de un şir de acte normative ale Republicii Moldova care pot fi accesate aici.

Lista comunităţilor moldoveneşti din Regatul Belgiei

Conform Acordului de cooperare semnat de Guvernul Republicii Moldova şi Comunitatea Franceză a Belgiei la data de 24 iunie 2003 are loc schimbul intercultural. În baza acestui acord a fost realizată prima şedinţă a Comisie mixte permanente. În fiecare an, se acordă burse pentru studenţii moldoveni, profesori şi funcţionari din RM, burse de vară în Universitatea Liberă din Bruxelles şi Universitatea din Mons-Hainaut.

Condusă de antreprenorul Anatol Zubenco, Asociaţia Moldovenilor „Casa Noastră” a fost înfiinţată şi oficial înregistrată în anul 2008, în componenţa acesteia la momentul iniţierii făceau parte 60 de membri. Îşi are sediul în Bruxelles, şi este o asociaţie obştească non-profit ce acţionează în folosul moldovenilor din Belgia. Trebuie de menţionat că cetăţenii noştri lucrează nu doar în construcţie şi menaj, dar ocupă şi posturi importante, spre exemplu experţi în ONG, şef de secţie la bancă, sunt şi mulţi oameni de afaceri.

La date de 13 ianuarie 2008, a fost lansată Asociaţia fără scop lucrativ Moldova-Luxemburg. Preşedintele a fost numit Dnul Fernand Lenoir. Scopul întemeierii este promovarea unei bune imagini a Republicii Moldova, creare premiselor de dezvoltare economic-socială durabilă cu ajutorul oferit de către Uniunea Europeană. Cetăţenii moldoveni sunt invitaţi să adereze la asociaţie, pentru aceasta puteţi contacta Ambasada RM în Regatul Belgiei formînd numărul: 00322 626 00 86 sau să luaţi legătura cu Dna Victoria Piron- 352 621 377852 sau să trimiteţi scrisoare electronic la adresa de e-mail: bruxelles@mfa.md.

Asociaţia Comunităţilor Unite ale Moldovei (în continuare ACUM) a fost înfiinţată de către şi pentru originarii din Moldova. Preşedintele a fost ales Dnul Vitalie Luca (tel.:+32486540314, +32486540314, e-mail:lucavitalie@gmail.com), vicepreşedinte - Viorel Bichir (tel.: +32485796794, +32485796794, e-mail:bikirvio@gmail.com). Devizul acestei asociaţii este „Împreună mai puternici!”. Avînd reprezentanţe în Uniunea Europeană şi Regatul Unit al Angliei, ACUM numără aproximativ 6000 de persoane, printre care şi în Belgia. Pentru a afla mai multe informaţii despre activităţile şi proiectele ACUM în Belgia puteţi să le contactaţi via tel.: +44 7902352168, +44 7902352168 şi email: unitedmoldovans@yahoo.com, sau accesaţi http://unitedmoldovans.blogspot.com/ şi http://www.diasporamoldovei.org/.

Asociația Moldovenilor din Belgia „Noroc” îşi are sediul în oraşul Mons. Reprezentanţii oficiali ai acesteia sunt: preşedinte Igor Arama şi vicepreşedinte Aurica Uscov. Printre cele mai remarcabile activităţi ai acesteia se numără organizarea sărbătorii tradiţionale- „Mărţişor” în colaborare cu Ambasada RM în Regatul Belgiei. La eveniment au participat copii de la studioul muzical-coral „Lia-Ciocîrlia”, ansamblul de muzică şi dansuri populare „Speranţa”. A fost desfăşurată o expoziţie de lucrări artistice, inclusiv a elevilor din liceul „Ginta Latină” din oraşul Chişinău, un vernisaj de fotografii a peisajelor autohtone, prezentarea de mărţişoare şi suvenire aduse din Moldova. La eveniment au participat 250 de persoane, printre care oficiali din Ambasada RM, senatoarea Joêlle Kapompole şi primarul Jovanna Corda, reprezentanţii bazei militare SHAPE, autorităţi ai oraşului Mons şi Hornu etc. Informaţie de contact: tel.: +3265567852 şi +32497171035, e-mail:info.noroc@skynet.be.

Comunitatea Basarabenilor din Belgia (CBB) a fost înregistrată oficial în luna noiembrie a anului 2009, deşi a fost concepută încă în anul 2002. Sediul îşi are în oraşul Bruxelles şi este condusă de către Dna Ludmila Bulgar. CBB este partea componentă a Institutului European pentru Moldova şi susţine activ restaurarea democraţiei în ţara de baştină şi a îndemnat cetăţenii moldoveni să-şi exercite dreptul de vot pe parcursul anului 2010. 

De asemenea în Belgia a fost creată Asociaţia pentru copii “Demo Terra”. Sediul organizaţiei este în oraşul Antwerpen şi este administrată de către Dna Nina Dumitraşco.

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei

Adresa: Ambassade de Moldova
avenue Franklin Roosevelt 57
1050 Bruxelles Belgium
Telefon: +32 (0) 2 7329659     +32 (0) 2 6260080
Fax: +32 (0) 2 7329660
E-mail: bruxelles@mfa.md
Ambasada este deschisă de Luni pînă Vineri: 09.00 - 13.00 și 14.00 - 18.00 cu excepţia zilelor de sărbători oficiale în Moldova:
1 Ianuarie - Anul Nou;
7 și 8 Ianuarie - Crăciun (ortodox);
8 Martie - Ziua Internațională a Femeilor;
Paștele (Duminică și Luni) conform calendarului bisericesc ortodox;
Paștele Blajinilor - Duminica după Paște;
1 Mai - Ziua Internațională a Muncii;
9 Mai - Ziua Europei, Ziua Victoriei (sfârșitul celui de-al II - lea război mondial);
27 August - Ziua Independenţei;
31 August - Limba Noastră.
Secţia Consulară este deschisă pentru vizitători de Luni pînă Vineri 09.30 - 12.30