Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Integrare socială

Aici vei găsi informații privind anumite aspecte ale integrării sociale peste hotare și anume: obținerea permisului de ședere și de muncă, a unei locuințe sociale, etc. Vei afla care sunt și cum poți beneficia de drepturile civile în străinătate și care sunt formalitățile dacă vrei să aduci și familia ta cu tine. Cunoaște procedurile de școlarizare a copiilor și unde poți să apelezi în caz de situații de urgență, inclusiv cum poate să te ajute ambasada Republicii Moldova. 

Toţi cetăţenii non-UE/ SEE au nevoie de un permis de lucru şi de un permis de ședere. Pentru acestea se poate aplica în acelaşi timp, dar ele sunt interdependente. Tipul de permis necesar depinde de activitatea planificată şi de durata sa (muncă temporară sau pe termen lung).

Permisul de ședere este eliberat de către reprezentanțele diplomatice din țara de origine. Permisul de muncă este acordat prin intermediul companiilor angajatoare din străinatate care sunt obligate să îndeplinească o serie de condiții la angajarea persoanelor străine.

Lista administratiilor nationale ale statelor membre a Uniunii Europene unde poți să te adresezi în vederea permiselor de ședere permanentă și a permiselor de muncă.

Fiecare stat are o politică diferită, în general, străinii au o serie de drepturi sociale. De ex. în România, pot beneficia de măsuri de protecție socială din partea statului, în aceleași condiții ca și cetățenii români, numai străinii cu reședința sau domiciliul în România. Se recomandă adresarea la autoritățile administrative locale sau la instituțiile sociale din localitate.

De regulă, migranții au acces la serviciile publice în aceleași condiții ca și cetățenii statului dat. Majoritatea statelor oferă străinilor cursuri gratuite de studiere a limbii și au programe de integrare a imigranților. Acestea sunt făcute publice la nivel local. Adresați-vă la autoritățile locale.

Drepturile civile și politice sunt acele drepturi care protejează libertățile care nu pot fi separate de ființa umană și asigură participarea acesteia la viața publică. În general, străinii se bucură de aceleași drepturi civile ca și cetățenii țării, spre exemplu:

  • dreptul la viață;
  • dreptul la libertate și securitate;
  • dreptul la întrunire pașnică;
  • dreptul la viața privată și de familie;
  • dreptul la căsătorie și de a întemeia o familie;
  • dreptul la onoare și reputație; dreptul la inviolabilitatea domiciliului;
  • dreptul la cetățenie al copilului;
  • libertatea gândirii; libertatea conștiinței;
  • libertatea de exprimare;
  • libertatea sindicală;
  • interzicerea torturii, a tratamentului inuman și degradant;
  • interzicerea sclaviei;
  • dreptul popoarelor la autodeterminare dreptul minorităților de a avea viață culturală, religie și de a folosi propria limbă etc.

De regulă, în majoritatea statelor, drepturile politice (dreptul de a alege și de a fi ales si dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice) nu sunt acordate persoanelor care nu dețin cetățenia statului respectiv.

Drepturile la odihnă și recreere trebuie să fie stipulate în contractul de muncă semnat dintre angajator și lucrătorul străin.

La nivelul Uniunii Europene Directiva 2003/88/CE – anumite aspecte ale organizării timpului de lucru stabilește cerințe minime de securitate și sănătate în materie de organizare a timpului de lucru al lucrătorilor.

În primele 3 luni de ședere în țara dumneavoastră gazdă, membrii de familie care nu sunt cetățeni UE nu au obligația de a solicita un permis de ședere care să confirme faptul că au dreptul de a locui pe teritoriul acestei țări. Însă, în unele țări din UE, s-ar putea să se aplice obligația de a-și semnala prezența încă de la sosire. Vezi aici  care sunt regulile pentru fiecare țară.

După 3 luni de la sosirea în țara unde munciți, membrii de familie care nu sunt cetățeni UE trebuie să se înregistreze pe lângă autoritățile locale (în general, primăria sau poliția). Pentru a obține permisul de ședere, ei trebuie să prezinte:

 • un pașaport valabil
 • certificatul de înregistrare, în calitate de cetățean UE, sau orice alt act care să certifice că locuiți în țara respectivă
 • dovada că au o legătură de rudenie cu tine (de ex. un certificat de căsătorie sau de naștere)
 • pentru copii/nepoți, dovada că au mai puțin de 21 de ani sau că se află în întreținerea ta
 • pentru părinți/bunici, dovada că se află în întreținerea ta
 • pentru alți membri de familie, dovada că sunt în întreținerea ta sau că au nevoie de îngrijirea ta din considerente medicale serioase
 • pentru partenerii necăsătoriți, dovada menținerii unei relații pe termen lung și durabile cu tine.

Sistemele școlare diferă de la o țară la alta, iar copii au dreptul să fie școlarizați indiferent dacă te afli legal sau ilegal în țara dată. Pentru înscrierea la grădiniță/școală adresează-te la autoritatea de învățământ locală. Înscrierea se face conform locului de trai. Pentru grădiniță este necesar de prezentat certificatul de naștere al copilului, în cazul în care merge la școală se prezintă și dosarul școlar din țara de origine.

Adresează-te la ambasada sau consulatul Republicii Moldova de peste hotare

Cazurile de forţă majoră peste hotare

Pe timpul deplasării în străinătate pot surveni o serie de evenimente neprevăzute (de exemplu, accidente rutiere, îmbolnăvire, furtul, pierderea sau deteriorarea documentelor etc.), care, spre regret, pot avea anumite consecințe grave.

Accidente rutiere

Pasul 1 În caz de accident ușor, completează, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziție de societățile locale de asigurări, privind producerea accidentului.

Pasul 2 Notează elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident și mai ales ale societății de asigurare a acestuia și ale șoferului.

Pasul 3 Cheamă poliția locală, dacă în urma accidentului sunt răniți, acordă primul ajutor.

Pasul 4 Adresează-te pentru sprijin partenerului societății moldave de asigurări din țara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Pasul 5 Păstrează documentele de plată până la înapoierea în țara unde le vei prezenta societății de asigurare!

Atenție!

Societatea de asigurări nu va rambursa decât cheltuielile justificate în legatură cu evenimentul asigurat.

Așadar, păstrează facturile și notele de plată, în original, privind cheltuielile efectuate, cu specificarea serviciilor la care ai apelat, foaia de observație, cu mențiunile zilnice ale medicului, orice alte documente necesare pentru soluționarea cererii de restituire a banilor.

 • Îmbolnăvire

Daca te îmbolnăvești pe timpul călătoriei în străinătate, poți să te internezi în spital în baza asigurării de sănătate. Dacă nu ai o asigurare de sănătate valabilă, trebuie plătită spitalizarea, chiar dacă situația este una de urgență . Costul unei zile de spitalizare este destul de ridicat (de exemplu, circa 800 Euro/zi, în Austria).

 • Deces

În cazul decesului unui cetățean, indiferent de cauză, autoritățile locale se ocupă de eliberarea Certificatului de deces și informează Ambasada țării respective. Pentru o eventuală repatriere a corpului neînsuflețit, trebuie să se apeleze la o firma specializată autohtonă sau din țara noastră. Firma în cauză se va ocupa de toate formalitățile, inclusiv de întocmirea documentelor de transport. În cazul în care rudele persoanei decedate nu dispun de banii necesari repatrierii, în state cum ar fi Austria, de exemplu, autoritățile din localitatea unde s-a produs decesul procedează la înhumarea/incinerarea din oficiu.

 • Furtul, pierderea sau deteriorarea documentelor

Evenimentele de acest gen trebuie reclamate în cel mai scurt timp de la constatare, celui mai apropiat post de poliție sau jandarmerie. Agentul constatator eliberează o dovadă din care rezultă că faptul reclamat a fost luat în evidență. Acest document este necesar la ambasadă, în eventualitatea solicitării unui pașaport consular, precum și în țară în vederea obținerii altor documente. Trebuie reținut că în multe țări europene există asociații umanitare care pot acorda asistență la nevoie (hrană și cazare până la întoarcerea în țara de reședință).

Ambasadele şi consulatele Republicii Moldova au competenţă de a acorda asistenţă la perfectarea paşapoartelor cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi legal, permanent sau temporar, în străinătate. Ambasadele şi consulatele recepţionează setul de documente de la solicitanţi şi îl expediază către Ministerul Dezvoltării Informaţionale care perfectează paşaportul.

Pot apela la Ambasada Republicii Moldova pentru obţinerea unui paşaport dacă nu am statut legal în ţara în care mă aflu?

Ambasadele şi consulatele Republicii Moldova au datoria de a acorda asistenţă oricărui cetăţean moldovean, indiferent de statutul său în ţara în care se află, dar nu pot încuraja şederea ilegală a acestora în statul de reşedinţă. În acelaşi timp, cetăţenii moldoveni au obligaţia de a respecta regulile de călătorie şi de şedere în străinătate pe întreaga durată a aflării pe teritoriul respectiv. În cazul în care aveţi un statut incert în străinătate, ar fi bine să luaţi în considerare revenirea în Republica Moldova pentru obţinerea paşaportului moldovenesc sau îndeplinirea formalităţilor legale în ţara în care vă aflaţi în vederea obţinerii unui statut legal.

Cum să procedez dacă o rudă a decedat în străinătate?

În cazul decesului unei rude peste hotare urmează să vă adresaţi la Secţiile consulare din cadrul Ambasadelor Republicii Moldova sau Oficiilor consulare acreditate în această ţară, precum şi la Departamentul Afaceri Consulare al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova pentru a obţine informaţia în legătură cu acţiunile pe care urmează sa le întreprindă.

Departamentul Afaceri Consulare poate fi contactat telefonic la (373 22) 201 048 sau prin e-mail la consdep@mfa.md.

Ce asistenţă oferă ambasadele şi consulatele Republicii Moldova în cazul decesului cetăţenilor moldoveni în străinătate?

 • Ambasadele sau consulatele oferă informaţii privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repatrierea defunctului în Republica Moldova;
 • Ambasadele sau consulatele înregistrează actele de deces ale persoanelor, precum şi eliberează în mod gratuit certificatele de deces;
 • Ambasadele sau consulatele eliberează paşapoartele mortuare pentru repatrierea defuncţilor în Republica Moldova;
 • Ambasadele şi consulatele oferă informaţii despre procedurile stabilite de autorităţile statelor de acreditare în cazurile de deces a persoanelor;
 • Ambasadele şi consulatele oferă informaţii despre casele de servicii funerare din statele de acreditare care pot acorda asistenţă la transportarea cadavrelor;
 • Ambasadele şi consulatele pot interveni pe lângă autorităţile competente ale statelor de acreditare pentru conservarea proprietăţii şi bunurilor cetăţeanului decedat.

Poate ambasada sau consulatul Republicii Moldova achita cheltuielile legate de transportarea cadavrelor cetăţenilor moldoveni în Republica Moldova?

 • Ambasada nu poate achita cheltuielile privind procedurile legate de deces;
 • Ambasada nu poate asigura mijloc de transport pentru repatrierea corpului neînsufleţit;
 • Ambasada poate recomanda organizaţii internaţionale sau non-guvernamentale ce dispun de programe de achitare a cheltuielilor de transportare a cadavrelor cetăţenilor moldoveni în Republica Moldova.

De ce drepturi dispun cetăţenii moldoveni în caz de arest în străinătate?

 • Dreptul de a cere ca ambasada sau consulatul Republicii Moldova să fie notificate despre reţinere sau arest;
 • Dreptul la asistenţa consulară;
 • Dreptul de a contacta familia. Aceasta o poate face şi personalul consular, la solicitarea cetăţeanului;
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de cetăţean sau familia acestuia);
 • Dreptul la asistenţa medicală în caz de necesitate;
 • Dreptul la traducere în limba statului aflării (cu traducător numit din oficiu sau, dacă este posibil, translator recomandat de ambasadă sau de consulat);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Dreptul de a fi vizitat (de familie sau personalul consular).

În ce mod ambasadele şi consulatele Republicii Moldova acordă asistenţă cetăţenilor moldoveni arestaţi în străinătate?

 • Vizitează cetăţeanul la locul de detenţie;
 • Recomandă avocaţi sau translatori care pot fi angajaţi să reprezinte cetăţenii în faţa autorităţilor;
 • Semnalează autorităţilor locale eventualele abuzuri constatate în aplicarea regimului de detenţie sau nerespectarea drepturilor cetăţenilor moldoveni;
 • Semnalează autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Transmite mesaje familiei cetăţeanului, la solicitarea acestuia.

În caz că ți s-a furat / ai pierdut sau deteriorat, expirat pașaportul, ai posibilitatea de a perfecta pașaport nou prin intermediul Consulatului Republicii Moldova din țara în care te afli. Pentru aceasta, prezintă la Consulat următoarele acte:

- buletinul de identitate moldovenesc, valabil (în caz că buletinul este expirat sau l-ai pierdut, depune dosarul concomitent și pentru buletin);
- certificat de naștere și, după caz: căsătorie, divorț, aviz de schimbare a numelui dacă ai efectuat careva schimbări în actele de stare civilă.

Datele de contact ale Ambasadelor si consulatelor Republicii Moldova peste hotare

Pentru a obține un permis de conducere în UE trebuie să ai reședința obișnuită într-o țară din UE; să ai vârsta minimă legală; să îndeplinești criteriile medicale minime și să treci examenul auto. Pentru detalii vezi aici

Pentru a schimba permisul de conducere obtinut într-un stat din afara UE mergi la municipalitatea locală cu următoarele documente: permisul de conducere străin și, dacă este necesar, un certificat de la ambasadă.

Dacă ai un permis european de conducere care a fost eliberat în schimbul unui permis emis de o țară din afara UE și vrei să te muți în altă țară din Uniune cu permisul preschimbat, reține că este posibil ca permisul să nu fie recunoscut de țara în cauză. Acest lucru depinde de fiecare țară în parte.

Contactează autoritățile locale  din țara în care te muți pentru a afla ce condiții se aplică pentru recunoașterea permiselor eliberate de țări terțe.

Accesează aici pentru obținerea unui permis de conducere în Federația Rusă.

Fiecare site al ambasadelor Republicii Moldova peste hotare indică serviciile oferite, taxele și datele de contact. Datele de contact ale Ambasadelor Republicii Moldova peste hotare.

Misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova aflate peste hotarele ţării oferă următoarele servicii consulare:

 • perfectarea actelor notariale (procuri, declarații, certificarea semnăturii, certificarea copiilor, etc.) la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova domiciliați permanent sau temporar în statul dat;
  eliberarea titlului de călătorie în cazul în care persoana se află în străinătate şi nu este în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
  perfectarea paşapoartelor biometrice, a buletinelor de identitate;
  legalizează actele întocmite de către autorităţile statului de reşedinţă sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizare în Republica Moldova, în prealabil legalizate de către Ministerul Afacerilor Externe sau de alt organ oficial al statului de reşedinţă împuternicit;
  oferirea consultațiilor la telefon.