Informație pentru migranți și diaspora din Republica Moldova

Diaspora

Aici vei găsi informații privind accesul serviciilor publice electronice dacă te afli peste hotare, procedura de înregistrare și participare la alegeri. Vei afla cum poți trimite acasă un colet familiei și care sunt modalitățile sigure de transfer a banilor către Moldova. Cunoaște oportunitățile de deschidere a unei afaceri acasă și suportul de care poți beneficia. Vezi procedura de donare a bunurilor și cum poți să te implici în transferul de cunoștințe și inovații acumulate peste hotare. 

Portalul servicii.gov.md este un catalog electronic al serviciilor publice prestate de către autorități oamenilor de rând și mediului de afaceri. Aici găsești descrierea serviciilor, setul de acte necesar pentru prestarea lor, intervalele orare în care vor fi acestea prestate, costurile şi durata implementării, datele de contact pentru informaţii suplimentare şi formularele care trebuie completate în formă electronică, inclusiv instrucţiuni de completare.

La următoarele adrese vei găsi mai multe informații despre serviciile publice electronice disponibile în Republica Moldova:

Dacă te afli peste hotarele țării poți participa doar la alegerile parlamentare, prezidențiale şi la referendumurile republicane.

În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.

Participarea la alegeri este liberă (benevolă) şi nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri.

Cetățenii Republicii Moldova din diasporă pot vota indiferent de statutul aflării sale peste hotare (legală sau ilegală), iar membrii biroului electoral al secției de votare nu sânt în drept să examineze legalitatea aflării alegătorului pe teritoriul statului respectiv.

Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă. Orice cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot, aflat în străinătate, poate vota la o singură secţie de votare constituită în afara ţării.

În ziua alegerilor, pentru a vota, trebuie să te prezinți la secția de votare cu:

 • Opțiunea 1: Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova sau
 • Opțiunea 2: Livretul de marinar.

Secțiile de votare pentru cetățenii Republicii Moldova se deschid pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. Suplimentar, pot fi organizate, secţii de votare şi în alte locații, în dependență de numărul alegătorilor moldoveni estimați pentru o regiune geografică sau alta.

Mai multe detalii despre procedura de votare și secțiile de votare pot fi accesate AICI.

Înregistrarea ta prealabilă în calitate de cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot aflat peste hotare este benevolă însă necesară pentru:

 • întocmirea de către autoritățile Republicii Moldova (CEC) a listei electorale a cetăţenilor care se vor înregistra în raza secţiei de votare respective;
 • a facilita procesul de constituire a secțiilor de votare suplimentare în străinătate;
 • a contribui la stabilirea numărului estimativ al buletinelor de vot ce vor fi distribuite secţiilor de votare respective.

Astfel, înregistrarea prealabilă în calitate de alegător, deși nu este obligatorie, contribuie la estimarea numărului de alegători aflați peste hotare și, în consecință, la crearea condițiilor optime pentru ca un număr cât mai mare de cetățeni din diasporă să poată să își exprime votul său.

Înregistrarea prealabilă se realizează on-line pe portalul www.alegator.md. Instrucțiunile privind procedura de înregistrare sunt disponibile pe portalul Comisiei Electorale Centrale.

Important: Perioada de înregistrare prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot din diasporă începe, în mod obișnuit, cu 6 luni înainte de expirarea mandatului Președintelui Republicii Moldova sau a Parlamentului precedent. În cazul alegerilor anticipate sau referendumurilor republicane cu 60 de zile înaintea scrutinului. Încheierea înregistrării prealabile se încheie cu cel târziu 40 de zile înainte de ziua alegerilor/ziua primului tur de scrutin în cazul alegerilor prezidențiale.

Cel mai sigur și rapid mod de transfer a mijloacelor bănești din străinătate poate fi efectuat prin intermediul sistemelor de remitere a banilor precum Western Union, MoneyGram, Contact, RIA ș.a. operate, de obicei, de băncile licențiate și oficiile poștale din țara unde te afli. În unele țări, acestea pot fi operate și de alte companii private care au licență de activitate în acest sector.

Pentru a putea remite din țara în care te afli bani persoanelor fizice din Moldova este necesar să te asiguri că sistemul de transfer a banilor pe care dorești să îl folosești este disponibil în ambele țări (atât în țara unde te afli cât și în țara unde remiți banii).

Mai multe detalii privind cele mai populare sistemele de remitere și modul lor de operare le găsești AICI.

O soluție alternativă de transfer a banilor tăi este transferul P2P. Acest sistyem oferă posibilitatea efectuării unui transfer de bani instantaneu între cardurile MasterCard şi VISA ale persoanelor fizice, indiferent de bancă şi ţara de țara emitentă a cardului bancar. Pentru detalii referitor la acest subiect accesează portalul Transfer.md.

Important: Evită transferul banilor prin canale neoficiale, căci în cazul apariției unor situații neprevăzute, vei putea întâmpina greutăți în recuperarea banilor tăi.

Pentru a trimite un colet în Republica Moldova poți apela la serviciile:

 • oficiilor poștale din străinătate din localitatea unde te afli;
 • companiilor de curierat internaționale specializate cum ar fi DHL, UPS, TNT, FedEx etc.
 • companiile de curierat licențiate în Moldova. O lista exhaustivă a companiilor de transport licențiate în domeniul transportului internațional a coletelor poate fi accesată pe pagina Camerei de Licențiere a Republicii Moldova și pe acest portal.

Indiferent dacă alegi să utilizați serviciul expres sau cel obișnuit, mărimea, greutatea și distanța care trebuie să parcurgă coletului trimis influențează costul total al serviciului de curierat. În acest sens, consultă site-urile oficiilor poștale sau a companiilor de curierat pentru a concretiza condițiile și prețurile disponibile pentru trimiterea coletelor acasă.

Important: Trimite colete tale doar prin oficiile poștale și companii licențiate în domeniul transportului internațional de mărfuri pentru a fi sigur că coletul tău ajunge la destinație în timp util iar în cazul pierderii lui vei fi protejat de legislație și vei putea solicita returnarea contravalorii lui.

În Republica Moldova există mai multe oportunități de investiții și suport antreprenorial. În dependență de domeniul în care vrei să lansezi o afacere, îți recomandăm să:

1. Vizitezi Portalul guvernamental de finanțare care oferă informație generală despre toate oportunitățile de finanțare a afacerilor: ratele dobânzii, finanțatorii, bănci sau instituții participante, perioada de grație, termenul de scadență, suma totală disponibilă și altele. Mai multe detalii puteți afla la contactele indicate la fiecare program de finanțare în parte.

2. Accesezi platforma electronică Businessportal care oferă informație despre proiecte și finanțarea tinerilor antreprenori. Platforma îți oferă un ghid complet pentru lansarea și promovarea afacerii, dar și istorii de succes ale celor care s-au lansat în afaceri.

3. Accesezi platforma de programe de dezvoltare pentru antreprenori și manageri CEED Moldova a organizației obștești „Centrul de Consultanță în Afaceri” din Moldova. Organizația oferă suport în creșterea vînzărilor și te ajută să-ți dezvolți afacerea, să stabilești noi contacte, să beneficiezi de mentorat și alte activități de instruire.

4. Dacă vrei să lansezi o afacere în agricultură, informează-te despre oportunitățile Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova.

5. Înscrie-te la Programul de pregătire şi perfecţionare a managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova organizat de Centrul de Formare Antreprenorială CCI RM.

6. Dacă locuiești în zona de sud a țării solicită consultanță în găsirea unui loc de muncă, deschiderea sau dezvoltarea afacerii la Centrul de Dezvoltare Inovativă a Carierei (SYSLAB) din Comrat.

7. Adresează-te la Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii care te poate asista, prin programele care le administrează și serviciile care le oferă, în crearea unei afaceri mici și obținerea resurselor financiare pentru dezvoltarea întreprinderii existente.

8. Contactează MIEPO (Moldovan Investment and Export Promotion Organization) pentru a beneficia de suport în dezvoltarea competitivității afacerii tale, promovarea exporturilor și atragerea investițiilor.

9. Accesează Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă care oferă granturi, creditări și instruiri și asistență tehnică pentru tinerii antreprenori.

10. Lansează și promovează proiectul tău pe platforma de finanțare colectivă (crowdfunding), pentru a colecta suma necesară pentru diferite proiecte comunitare sau antreprenoriat.

11. Consultă broșura Bani pentru afacerea ta.

Programul de atragere a remitentelor în economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

Pentru detalii privind procedura de aplicare vezi pagina web a Programului PARE 1+1.

Pentru a beneficia de consultanță privind participarea la acest program puteți telefona la +373 22225001 sau +373 22295741, scrie un mesaj la office@odimm.md sau puteți veni direct la sediul ODIMM situat în or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 134, et 3 (sediul Poșta Moldovei).

Dacă vrei să donezi niște bunuri care se găsesc în afara hotarelor Republicii Moldova, atunci trebuie să urmezi procedura de vămuire a acestor bunuri. Dar fiindcă aceste bunuri vor fi donate, ești scutit de taxa vamală.

Opțiunea 1. Poți dona bunuri statului Republicii Moldova, fără a indica beneficiarul final care va utiliza aceste bunuri (fie persoane fizice, fie persoane juridice – organizații, etc). În acest caz beneficiarul acestor bunuri va fi determinat de către o comisie special creată.

Opțiunea 2. Poți dona bunuri unei persoane fizice sau unei persoane juridice (organizații) concrete. Pentru aceasta va trebui să indici destinatarul.

Pentru a introduce mărfuri cu titlu de donații pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să realizezi următorii pași:

Pasul 1. Adresează-te la comisia teritorială pentru ajutoarele umanitare din cadrul Consiliului raional/municipal pentru a defini planul de distribuire a bunurilor/ajutoarelor umanitare.

Pasul 2. Adresează-te la Serviciul ajutoare umanitare a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru a obține avizul necesar. Prezintă următoarele acte:

 • cererea privind autorizația introducerii în țară a ajutorului umanitar;
 • actele de constituire ale beneficiarului/destinatarului (copia certificatului de înregistrare, copia buletinului de identitate al persoanei împuternicite pentru primirea ajutorului umanitar);
 • specificația (factura) bunurilor materiale, pentru care se solicită statutul de ajutor umanitar și introducerea în țară;
 • actul tău de identitate (dacă ești persoană fizică) sau act care certifică persona juridică din partea căreia donezi bunurile (certificatul de înregistrare, statutul, certificatul de atribuire a codului fiscal);
 • planul de distribuire a bunurilor/ajutoarelor umanitare, aprobat de către comisia teritorială sau specializată;
 • copia buletinului persoanei împuternicite să asiste la vămuire și să preia ajutorul umanitar din vamă.

Documentele trebuie să fie întocmite în 3 seturi, în limba de stat a Republicii Moldova sau traduse.

După aceasta, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va examina actele depuse și-ți va elibera un aviz pentru import pentru fiecare lot de ajutor umanitar.

Dacă intenționezi să introduci în Republica Moldova:

 • produse alimentare, solicită avizul Centrului Național de Sănătate Publică, iar pentru produsele de origine animală suplimentar și un aviz de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • medicamente și dispozitive medicale, articole protetico-ortopedice solicită avizul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și planul de distribuire, aprobat de același minister;
 • manuale școlare, literatură științifică și metodologică, precum și suporturi didactice solicită avizul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, și, după caz, al Academiei de Științe a Moldovei;
 • literatură artistică și alte produse editoriale, monumente, busturi și alte obiecte cu semnificație culturală sau etnică solicită avizul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Pasul 3. Ridică avizul de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (după caz și de la alte ministere de resort) și prezintă-l la Serviciului Vamal al Republicii Moldova împreună cu actele menționate în pasul 2.

Între timp, Serviciul Vamal va verifica actele depuse de tine. Dacă totul este în regulă, Serviciul Vamal informează Biroul Vamal de Frontieră despre viitoarea trecere a frontierei a unui lot umanitar care trebuie scutit de taxe vamale de import. Serviciul Vamal va informa la fel și Biroul Vamal Intern care va perfecta actele vamale pentru mărfurile introduse în calitate de ajutor umanitar.

În caz că birourile vamale nu au fost informate de Serviciul Vamal privind trecerea lotului umanitar, va trebui să achiți vămuirea acestuia.

Pasul 4. Prezintă-te la vămuirea lotului umanitar. În caz contrar, ai dreptul să fii reprezentat de o altă persoană (împuternicită în baza unei procuri). Prezintă actele justificative la postul vamal de trecere a frontierei pe unde va intra lotul cu ajutoare umanitare.

Vămuirea ajutoarelor umanitare are loc în regim prioritar, adică tu sau persoana împuternicită poate să se prezinte la Biroul Vamal de Frontieră fără a anunța organul vamal.

Notă: Înainte de a fi introduse în țară bunurile care constituie ajutoarele umanitare, se supun, după caz, expertizei sanitare, fitosanitare, veterinare, ecologice, radiologice, tehnice respective la frontieră.

Pentru a stabili ce ajutoare sunt necesare, ai putea să contactezi ONG-urile care se ocupă cu binefacere și caritate.

Opțiunea 1: Dacă ești student / masterand / doctorand sau ai absolvit recent o instituție de învățământ superioară peste hotare poți aplica la programul de stagii în cadrul instituțiilor publice și private din Republica Moldova. Mai multe detalii despre procedură accesează pagina web a programului.

Opțiunea 2: Dacă crezi că ideile, experiența și cunoștințele tale pot genera soluții inovative pentru unele provocări cu care se confruntă țara sau localitatea ta, aplică la Programul Diaspora Engagement Hub (DEH).

DEH este un program guvernamental format din 5 sub-programe specifice. Alege programul care te reprezintă:

 1. Centre Educaționale
 2. Grupurile de Excelențe
 3. Parteneriate tematice regionale
 4. Abilitarea femeilor din diasporă
 5. Reîntoarcerea profesională a diasporei

Opțiunea 3: Înscrie-te în programul Mentor Me, o comunitate de studenți originari din Moldova, care vor să-și împărtășească experiența personală și profesională de peste hotare și să ajute astfel alți colegi să se dezvolte personal și profesional, inclusiv prin aplicarea la studii peste hotare.

Opțiunea 4: Contactează direct Biroul Relații cu Diaspora pentru a discuta împreună cum capacitățile și cunoștințele tale acumulate peste hotare pot fi valorificate pentru demararea unor inițiative concrete care pot contribui la dezvoltarea Republicii Moldova.

Opțiunea 5: Contactează rețeaua Punctelor Focale de Contact din domeniul diasporă, migrație și dezvoltare pentru a discuta necesitățile specifice în diferite domenii atât la nivel național dar și la nivel regional și local.

Opțiunea 6: Implică-te în activitatea Asociației de Băstinași din localitatea ta sau participă la crearea unei astfel de Asociații.

Poți să te adresezi la asociațiile, comunitățile sau grupurile de inițiativă ale diasporei Republicii Moldova în statul/regiunea în care te afli. Pentru a vedea ce organizație activează în zona unde ești stabilit, accesează lista asociațiilor diasporale.

De asemenea, poți accesa serviciile oferite de Centrele Educaționale din Diasporă.

În Republica Moldova sunt mai multe puncte de atracție pe care le poți valorifica pe deplin atunci când îți planifici un concediu acasă. Pe portalul Agenției Turismului din Republica Moldova vei putea găsi traseele turistice ale Moldovei pentru diferite preferințe și gusturi.

De asemenea, poți contacta Agențiile de Turism licențiate din Republica Moldova care te pot ajuta în stabilirea unui traseu turistic personalizat necesităților, intereselor și așteptărilor tale. Poți găsi aici lista Agențiilor turistice din Moldova licențiate.

Periodic, Biroul pentru relații cu diaspora își actualizează datele de contact ale diasporei în vederea unei comunicări mai eficiente și personalizate cu cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Pentru a vă înregistra și a fi la curent cu activitățile diasporei, completați acest formular online.

Periodic, Biroul pentru relații cu diaspora își actualizează datele de contact ale diasporei în vederea unei comunicări mai eficiente și personalizate cu dvs. Pentru a înregistra online asociația/grupul de inițiativă/comunitatea în baza de date a BRD, completați acest formular.