Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Studies

Educational system includes: pre-school education, primary school, middle school, high school (or comprehensive secondary school or industrial school or vocational school or a college) and higher education (bachelor’s, master’s degree, doctorate, post-docorate). 

Mandatory education lasts for 9 years, namely beginning with first form until ninth form (which includes primary school and middle school).

 Concerning higher education, Republic of Moldova has been participating in Bologna Process since 2005. Therefore, students matriculated in Moldova can study several semesters abroad, with transfer of obtained credits to the foreign universities. 

See more details on educational system in Moldova here.

Procedura

În Moldova activează 18 universități publice și 12 universități private. După ce ai ales universitatea/universitățile la care vrei să studiezi:

Pasul 1. Contactează prin e-mail universitatea aleasă și precizează ce acte sunt necesare pentru înmatriculare.
Pasul 2. Expediază  copiile scanate și traduse ale actelor solicitate. Dacă actele originale sunt în română, rusă, engleză, ele nu trebuie să fie traduse.

Menționează traseul și punctul de trecere a frontierei prin care vei intra în Moldova.
Instituția va depune dosarul pentru confirmarea dreptului de înmatriculare la Ministerul Educației, Cercetării și Culturii din Moldova.
Dosarul depus de universitate la Minister trebuie să conțină:

  1. formularul de înscriere conform modelului aprobat de instituția de învățământ superior;
  2. copia de pe pașaportul național cu termenul de valabilitate de cel puțin un an de zile;
  3. copia și traducerea legalizată de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care nu este întocmit într-o limbă de circulație internațională.
  4. copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru străini (după caz);
  5. copia și traducerea legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia – pentru înmatriculare la ciclul I (licență) sau la studii superioare integrate;
  6. copia și traducerea legalizată a diplomei de licență și a suplimentului la diplomă sau echivalentele acestor acte – pentru înmatriculare la ciclul II (master sau la rezidenţiat, secundariat clinic);
  7. copia și traducerea legalizată a diplomei de licență, diplomei de master și a suplimentelor lor sau echivalentele acestora – pentru înmatriculare la ciclul III (doctorat);
  8. declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea actelor prezentate.

Actele menționate la subpunctele 5-7 vor fi apostilate/supralegalizate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent și a Moldovei și traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

Notă:  Dacă vii la studii în Moldova dintr-un stat care nu este parte a Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei (excluderea necesității) supralegalizării actelor oficiale străine, (Iordania, Canada, Kuweit, Liban, Libia, Emiratele Arabe Unite, Siria etc.) sau dintr-un stat care a formulat obiecții împotriva aderării Republicii Moldova la aceasta, (Germania) trebuie să supralegalizezi actele.

Mai multe informații privind legalizarea sau apostilarea actelor vezi în subcompartimentul ReședințaDupă examinarea dosarului, Ministerul va emite o scrisoare de acceptare la studii.

Pasul 3. După confirmarea înmatriculării, achită taxa de admitere și taxa de studii.
Între timp, Universitatea obține de la Biroul Migrație și Azil invitația ta la studii. Universitatea îți va expedia invitația la studii și documentul de confirmare a înmatriculării tale, de care vei avea nevoie la intrarea în Moldova.

Pasul 4. Primește prin poștă/ridică actele menționate mai sus. Adresează-te la ambasada sau consulatul Republicii Moldova din țara ta cu aceste acte pentru a obține viza de lungă ședere în Moldova în scop de studii.

Pasul 5. După ce ai ajuns în Moldova, adresează-te la Biroul Migrație și Azil pentru a obține dreptul de ședere provizorie pentru studii și permisul de ședere provizorie.

Important! Dacă nu cunoști limba în care se vor desfășura studiile, ca să fii înscris la studii superioare (de licenţă/ciclul I; masterat/ciclul II) universitare şi postuniversitare (doctorat, rezidenţiat, secundariat clinic) trebuie să urmezi cursuri de pregătire preuniversitare timp de 8 luni, pentru a învăța limba de studiu și asimila cunoștințe specifice conform specializării alese. Cursurile încep la 1 noiembrie în fiecare an de studiu. 

Detalii vezi aici.

 

Republica Moldova nu are programe de burse destinate în mod special studenților străini.

Totuși, poți obține o bursă dacă:

      - Ești membru al personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi organismelor internaţionale, cu sediul în Republica Moldova sau membru de  familie al  acestora pe durata aflării lor în misiuni în Republica Moldova;
      -  Ești cetățean dintr-un stat membru CSI, sau din Țările Baltice și ești de naționalitate moldovean (român), sau reprezentant al diasporei moldovenești de peste hotare, poți să participi la admitere pentru locuri la buget în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova;
      - Ai fost admis la studii în conformitate cu tratatele internaționale în domeniul educației la care Republica Moldova este parte.

Mai multe detalii vezi aiciDacă nu te regăsești în categoria de mai sus, adresează-te la universitatea/autoritatea publică din domeniul educației din țara ta pentru a cunoaște programele de mobilitate academică internațională.

Taxele de studii diferă de la o instituție la alta, de la o specialitate la alta și se încadrează între 1,000 Euro și 4,500 Euro pe an. Pentru detalii, accesează site-ul instituției care te interesează la rubrica Studenți străini.

Vezi mai jos câteva linkuri la unele instituții de învățământ superior unde poți vedea taxele de studii pentru 2017-2018:

Dacă vii la studii sau alt tip de instruire în Moldova, poliţiştii de frontieră ar putea solicita la intrarea în țară următoarele acte:

- pașaportul cu viza pentru studii;
- dovada existenţei mijloacelor financiare pentru întreţinere pe perioada şederii;
- invitația la studii și documentul de confirmare a înmatriculării.

Mai multe detalii vezi aici.

Notă: La sosire în Republica Moldova în scop de studii, este nevoie să te înregistrezi la Biroul Migrație și Azil. Mai multe detalii vezi în compartimentul IMIGRARE .

Dacă vrei să stai mai mult de 90 de zile solicită acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de studii.

Vezi mai multe detalii privind procedura de obținere a acestui drept în subcompartimentul Reședința.

Poți accesa informații despre actele necesare aici.

Dacă ai învățat într-o țară semnatară a Convenției din Lisabona (de exemplu în statele din Uniunea Europeană) actele de studii se recunosc automat, dacă nu sunt diferențe considerabile dintre programele de studii din țara unde ai obținut studiile și cele din Republica Moldova.

Dacă există diferențe considerabile (de exemplu în durata studiilor sau conținutul programelor), se propun măsuri compensatorii, precum: stagii de adaptare/perioade de studiu, probe de aptitudini/examene de diferență sau repetarea anului de studii.

Pentru echivalarea studiilor:

Pasul 1. Depune dosarul cu actele necesare la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație. Relații cu publicul: luni, marți și joi, 9:00-13:00.

Dosarul va fi examinat timp de:

-   5 zile lucrătoare în cazuri de urgență motivată și probată prin documente justificative;
- 10 zile lucrătoare dacă nu sunt necesare măsuri compensatorii sau
- 30 zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet.

După examinarea dosarului, Centrul eliberează un Certificat de recunoaștere și echivalare. Pe parcursul procedurii,  Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație îți va comunica dacă trebuie să mai prezinți și alte acte și când poți să ridici dosarul cu Certificatul de recunoaștere și echivalare.

Pasul 2. Ridică dosarul în zilele de luni, marți și joi, 9:00-13:00.
Pentru detalii, contactează Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație.