Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Muncă

Aici vei găsi informații despre obținerea dreptului și permisului de muncă în Republica Moldova, posibilitatea de a beneficia de o locuință socială, procedura de recunoaștere/echivalare a studiilor și recunoașterea calificărilor profesionale, care sunt activitățile socio-culturale pentru tine, și procedura de angajre propriu-zisă în câmpul muncii. 

Poți să muncești în Moldova în baza unui permis de ședere provizorie în scop de muncă. Poți să primești dreptul la muncă şi dreptul de ședere provizorie în scop de muncă dacă ești:

  • lucrător imigrant;
  • lucrător detașat;
  • lucrător sezonier;
  • lucrător frontalier și 

dacă există acorduri bilaterale în domeniu semnate de Republica Moldova cu țara ta de origine.

Dacă vrei să vii în Moldova în scop de muncă, trebuie să contactezi angajatorul din Moldova. Acesta va obține dreptul la muncă pentru tine.

Pasul 1. Angajatorul din Moldova va depune actele necesare la Ghișeul unic pentru străini al Biroului Migrație și Azil.
Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) va analiza dosarul și îți va acorda dreptul la muncă, iar BMA va elibera permisul de ședere in scop de munca și te anunță.

Pasul 2. Angajatorul îți va expedia actele ce confirmă dreptul la muncă (eliberat de ANOFM) și dreptul de ședere provizorie în scop de muncă (eliberat de BMA).

Pasul 3. Cu aceste acte adresează-te la ambasada sau consulatul Republicii Moldova din străinătate pentru a obține invitația sau viza pentru a intra în Moldova.

Pasul 4. După ce ajungi în Moldova, depune documentele la Biroul Migrație și Azil pentru a obține i permisul de ședere provizorie în scop de muncă.

Notă: Nu ai nevoie de acordul ANOFM dacă ești angajat de Guvern sau autorități publice administrative, ești implicat într-un proiect investițional sau dacă ai înființat o întreprindere/organizaţie/instituţie în Republica Moldova. sau daca ești înalt calificat sau urmează să activezi în domeniul TIC sau faci parte din lista prioritară a ocupațiilor din RM

Pentru alte detalii privind actele necesare la angajarea străinilor în câmpul muncii  vezi:

Site-ul BMA, Site-ul ANOFM, Articol pe site-ul Bizlaw.

În Moldova, tu, ca străin, ai acces la sistemul național de asistență socială în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova. Tu poți beneficia de asistență socială atunci când te afli într-o situație dificilă și ai nevoie de susținere.

Ai mai multe opțiuni:

Opțiunea 1. Biroul Migrație și Azil poate să te cazeze în spații speciale pentru cel mult 9 luni în perioada de integrare.

Opțiunea 2. Întreabă dacă Biroul Migrație și Azil nu are alocate spații ce pot fi închiriate sau cumpărate la preț rezonabil.

Opțiunea 3. Depune o cerere de solicitare a unei locuinței sociale la Direcția Asistență Socială raională în regiunea unde locuiești. Consultă site-ul web a raionului unde locuiești.

După ce depui cererea, va fi inițiată o anchetă socială și vei fi rugat să prezinți acte ce justifică nevoia pentru o locuință socială. Vezi aici și aici dacă poți să beneficiezi de o locuință socială și localitățile unde se construiesc locuințe sociale.  Mai multe detalii vezi aici.

Dacă ai învățat într-o țară semnatară a Convenției din Lisabona (de exemplu în statele din Uniunea Europeană) actele de studii se recunosc automat, dacă nu sunt diferențe considerabile dintre programele de studii din țara unde ai obținut studiile și cele din Republica Moldova.

Dacă există diferențe considerabile (de exemplu în durata studiilor sau conținutul programelor), se propun măsuri compensatorii, precum: stagii de adaptare/perioade de studiu, probe de aptitudini/examene de diferență sau repetarea anului de studii.

Pentru echivalarea studiilor, urmează:

Pasul 1. Depune dosarul cu actele necesare la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație Relații cu publicul: luni, marți și joi, 9:00-13:00.

Dosarul va fi examinat timp de:

          - 5 zile lucrătoare în cazuri de urgență motivată și probată prin documente justificative;
        - 10 zile lucrătoare dacă nu sunt necesare măsuri compensatorii sau
        - 30 zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet.

După examinarea dosarului, se eliberează un Certificat de recunoaștere și echivalare. Pe parcursul procedurii, Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație îți va comunica dacă trebuie să mai prezinți și alte acte și când poți să ridici dosarul cu Certificatul de recunoaștere și echivalare.

Pasul 2. Ridică dosarul în zilele de luni, marți și joi, 9:00-13.00.
Pentru detalii, contactează Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație

 

În Republica Moldova, pentru a munci legal este nevoie ca să fie recunoscute calificările tale profesionale obținute în țara ta de origine sau în altă țară (unde ai muncit).

Sunt profesii reglementate și profesii nereglementate. Procedura de recunoaștere a calificărilor pentru acestea este diferită. Pentru a concretiza dacă profesia ta este una reglementată sau nereglementată, contactează Centrul de Apel Piața Muncii din Moldova.

Indiferent dacă profesia ta este reglementată sau nereglementată, adresează-te la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație pentru recunoașterea studiilor (vezi procedura la capitolul STUDII) pentru a obține certificatul de recunoaștere a studiilor.

Orice străin care a venit în Moldova, poate beneficia de activități de integrare socioculturală. Un program de integrare socioculturală poate cuprinde următoarele activități:

- sesiuni de acomodare socioculturală (aici vei afla despre valorile și tradițiile naționale, sistemul de organizare politico-administrativă a Republicii Moldova). Vezi mai multe detalii aici
- cursuri de studiere a limbii de stat. Vezi mai multe detalii aici;
- informare și consiliere privind angajarea ta, privind accesarea serviciilor medicale și beneficiere de protecție socială.

Ca să participi la un program de integrare urmează: 

Pasul 1. Depune o cerere la Biroul Migrație și Azil.

Pasul 2. Prezintă-te la interviul organizat de Biroul Migrație și Azil pentru a stabili nevoile tale de integrare.
După interviu, Biroul Migrație și Azil va elabora și îți va propune un plan individual de integrare special pentru tine.

Pasul 3. Beneficiază de servicii de integrare.

Pentru a munci legal în Republica Moldova trebuie să deții un permis de ședere provizoriu cu scop de muncă eliberat de Biroul Migrație și Azil. Vezi compartimentul Imigrare .

Opțiunea 1. Poți să te angajezi în câmpul muncii prin intermediul unui angajator din Moldova dacă te afli în afara Moldovei.
Vezi procedura descrisă detaliat la întrebarea 1.

Opțiunea 2. Poți să te angajezi în câmpul muncii în mod individual dacă te afli în Moldova și:

                         - ai drept de ședere;
                        - ai drept de ședere pentru reîntregirea familiei;
                        - desfășori activitate de întreprinzător sau liber profesionist.  

Notă: Nu trebuie să obții dreptul la muncă dacă ești:
a) lucrător imigrant din domeniul sportului;
b) străin invitat la muncă de către Guvern sau de către organele centrale de specialitate ale administrației publice;
c) specialist sosit în baza tratatelor internaționale în domeniu la care Republica Moldova este parte;
d) lucrător înalt calificat;
e) persoană cu funcție de conducere;
f) străin angajat în proiecte investiționale de importanță națională;
g) lucrător detașat pentru o perioada cumulativă de cel mult 90 de zile;
h) străin a cărui calificare este inclusă în
Lista ocupațiilor prioritare.

Dacă ai nevoie de asistență în angajare, adresează-te la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza teritorială unde locuiești pentru informare, consiliere individuală sau pentru a participa la consiliere în grup în cadrul Clubului Muncii.