Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Afaceri

Aici vei găsi informații succinte despre posibilitatea de a deschide o afacere în Moldova, facilitățile financiare de care poți beneficia, impozitele și taxele aferente dar și procedura de obținere a licenței sau autorizației necesare. Pentru informații mai ample privind oportunitățile și etapele de deschidere a unei afaceri în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, poți accesa site-ul www.businessportal.md. De asemenea, pentru informații mai detaliate privind oportunitățile existente de afaceri destinate rezidenților Republicii Moldova accesează sub-compartimentul Afaceri / Revenire.

Da, străinii care locuiesc în Moldova pot să desfășoare activitate de întreprinzător. Străinii care locuiesc în Moldova pot să desfășoare activitatea de întreprinzător fie ca persoană juridică (înființând o companie), fie ca persoană fizică (în baza unei patente* de întreprinzător).

Notă: Patenta este un certificat de stat nominativ, ce oferă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea (în decursul unei anumite perioade de timp).

Pentru a iniția o afacere, este nevoie să o înregistrezi la una din filialele Camerei Înregistrării de Stat. Pentru mai multe detalii accesează site-ul Camerei Înregistrării de Stat, iar pentru ghidare în procesul de lansare și gestionare unei afaceri, accesează site-ul Business Portal.

În rezultatul înregistrării, ți se eliberează, după caz, următoarele documente:

       - decizia Camerei Înregistrării de Stat;
      - actele de constituire a afacerii;
      - extrasul din Registrul de stat;
      - ștampila;
    - numărul unic de identificare de stat (IDNO), considerat și cod fiscal, dacă ai înregistrat o persoană juridică (companie). Pentru mai multe detalii, vezi întrebarea 3.

Vezi aici actele necesare pentru înregistrarea persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. Fiindcă ești cetățean străin sau apatrid, și dacă ai intrat în Republica Moldova pe un termen de până la 90 de zile, prezintă copia pașaportului național cu care ai traversat frontiera de stat, sau dacă ai venit pe un termen de peste 90 de zile, prezintă permisul de ședere sau buletinul de identitate pentru apatrizi.

Vezi aici filialele Camerei Înregistrării de Stat.

Dacă vrei să-ți deschizi propria afacere sau să investești în una existentă, ia în considerare aceste șapte sectoare profitabile:

      - informații și comunicații;
     -  fabricarea de mașini și echipamente;
     -  activități de servicii administrative și servicii suport;
     - fabricarea de utilaje și piese;
    - a produselor textile, a articolelor de îmbrăcăminte și încălțămintei;
    - echipamente electrice;
    - industria alimentară și agricultura.

Vezi portalul www.finantare.gov.md care oferă informație generală despre toate oportunitățile de finanțare a afacerilor: ratele dobânzii, finanțatorii, bănci sau instituții participante, perioada de grație, termenul de scadență, suma totală disponibilă și altele. Mai multe detalii află la contactele indicate la fiecare program de finanțare în parte.

Următoarele inițiative, programe sau organizații susțin afacerile și atragerea investițiilor străine: 

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) (instituție publică) coordonează promovarea exportului din Republica Moldova și atragerea investițiilor.
Prin inițiativa Deduceri pentru transport și instruire aranjatorii pot reduce cheltuielile companiei la transport și instruirea profesională angajaților săi. 
Eficiența energetică a întreprinderilor oferă sprijin financiar acordat implementarea tehnologiilor de eficiență energetică sub formă de credit sau leasing financiar.
Zonele Economice Libere (ZEL) oferă reducerea cu 25-50% a venitului sau scutirea cu 100% a impozitului pentru exportul mărfurilor/serviciilor produse în ZEL sau obținute din livrarea de bunuri/servicii produse în ZEL către alți rezidenți ZEL.
Inițiativa Portul Internațional Liber Giurgiulești oferă scutire de taxe vamale 50%, 75% sau 100%  pentru mărfurile și produsele petroliere importate pentru întreprinderile care au efectuat investiții în Port.
Rezidenții Parcurilor Industriale beneficiază de scutire pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol, privatizarea terenurilor la prețul normativ, chiria concesională de proprietate publică, eliberarea gratuită sau salvarea bunurilor proprietate publică către întreprinderea administratoare în scopul înființării și dezvoltării parcului industrial, optimizarea inspecțiilor de stat, alocarea fondurilor publice pentru infrastructura din parcuri.
Inițiativa Crearea locurilor de muncă oferă posibilitatea amânării plății TVA și a taxelor vamale de până la 180 de zile pentru exportatorii care utilizează materii prime în producerea de bunuri de export.
Întreprinderile Mici și Mijlocii pot beneficia de impozitare simplificată de 3% din cifra de afaceri obținută în perioada fiscală raportată dacă nu sunt înregistrate ca plătitori de TVA în perioada fiscală raportată beneficiază.

Vezi alte resurse informaționale:

Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă
Japanese Non-Project Grant Aid (NPGA)

Pentru a desfășura activitatea antreprenorială, ai nevoie să obții un cod fiscal (IDNO). IDNO  este numărul de identificare al întreprinderii (din engleză Identification Number of Organisation), ce reprezintă o serie din 13 cifre și litere.

Dacă ești liber profesionist (freelancer, adică nu ești înregistrat ca persoană juridică), codul tău personal (IDNP) este și codul tău fiscal (IDNO). IDNP este indicat pe verso permisului tău de ședere, iar în lipsa acestuia – codul tău fiscal reprezintă seria și numărul (fără spații libere) al pașaportului tău din țara de origine.

Dacă tu, cetățean străin nerezident ești persoană juridică, pentru a obține codul fiscal, urmează pașii:

Pasul 1. Adresează-te la Inspectoratul fiscal de stat teritorial cu cererea de atribuire a codului fiscal. Anexează la cerere următoarele documente:

         - copia actului tău (fondatorului/fondatorilor) de identitate și a contabilului-șef;
        - fișa de înregistrare sau alt document de înregistrare a întreprinderii;
        - copia documentelor de constituire;
        - copiile contractelor perfectate de către notar privind dreptul de proprietate sau dreptul de chirie sau gestiune a sediului întreprinderii sau alte documente.

În  termen de trei zile lucrătoare, Inspectoratul fiscal de stat teritorial îți va atribui un cod fiscal şi îl va comunica Camerei Înregistrării de Stat.

Pasul 2. Ridică certificatul de atribuire a codului fiscal de la Inspectoratul fiscal de stat teritorial.
Detalii privind procedura vezi aici.  

Achiți impozite, taxe și alte plăți pe baze generale ca și cetățenii Republicii Moldova. Se impozitează și alte venituri (dividente, dobânzi, premii, onorarii etc.). Acestea se calculează diferit în funcție de profesia ta.  

Termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice cetățeni străini rezidenți este 25 martie (anual).

Poți să depui Declarația cu privire la impozitul pe venit:

- în format electronic, prin intermediul serviciului „Declarație electronică”; sau
- pe suport de hârtie, prezentând formularul CET08; sau
prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul CET08 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care ești deservit.

Vezi actele eliberate de Serviciul Fiscal nerezidenților.
Dacă ești persoană juridică nerezidentă prezinți Darea de seamă  (Forma NER-16).
Dacă ești persoană fizică nerezidentă care și-a finalizat activitatea în Republica Moldova ești obligat să prezinți Declarația nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER-08),  în termen de 3 zile de la încheierea activității în Republica Moldova.
Vezi aici mai multe detalii despre impozitarea nerezidenților în dependență de statut și serviciile prestate.

Pentru a desfășura activitatea antreprenorială în Moldova, e nevoie să obții licențe și autorizații. Licența este un act oficial, care se eliberează de autoritatea publică pentru licențiere și oferă dreptul de a desfășura (într-o anumită perioadă) o anumită activitate de antreprenor.

Pentru a obține licența urmează pașii:

Pasul 1. Adresează-te la Camera de Licențiere a Ministerului Economiei al Republicii Moldova și prezintă actele necesare, inclusiv certificate de înregistrare sau alte acte în funcție de specificul activității.
Camera de Licențiere va examina dosarul și-ți va elibera licența timp de 5 zile (luarea deciziei) și 3 zile (perfectarea formularului licenței).
Vezi aici lista de documente necesare pentru eliberarea licenței de activitate și alte detalii.  
Detalii găsești în Legea Nr. 451 din  30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere  a activității de întreprinzător.