Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Filantropie

 Aici vei găsi informații despre procedura de donație a bunurilor către persoane fizice sau juridice din Republica Moldova.

Dacă vrei să donezi niște bunuri care se găsesc în afara hotarelor Republicii Moldova, atunci trebuie să urmezi procedura de vămuire a acestor bunuri. Dar fiindcă aceste bunuri vor fi donate, ești scutit de taxa vamală.

Opțiunea 1. Poți dona bunuri statului Republicii Moldova, fără a indica beneficiarul final care va utiliza aceste bunuri (fie persoane fizice, fie persoane juridice – organizații, etc). În acest caz beneficiarul acestor bunuri va fi determinat de către o comisie special creată.

Opțiunea 2. Poți dona bunuri unei persoane fizice sau unei persoane juridice (organizații)  concrete. Pentru aceasta va trebui să indici destinatarul.

Pentru a introduce mărfuri cu titlu de donații pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să realizezi următorii pași:

Pasul 1. Adresează-te la comisia teritorială pentru ajutoarele umanitare din cadrul Consiliului raional/municipal pentru a defini planul de distribuire a bunurilor/ajutoarelor umanitare.

Pasul 2. Adresează-te la Serviciul ajutoare umanitare a Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru a obține avizul necesar. Prezintă următoarele acte:

         - cererea privind autorizația introducerii în țară a ajutorului umanitar;
        - actele de constituire ale beneficiarului/destinatarului (copia certificatului de înregistrare, copia buletinului de identitate al persoanei  împuternicite pentru primirea ajutorului umanitar);
         - specificația (factura) bunurilor materiale, pentru care se solicită statutul de ajutor umanitar și introducerea în țară;
        - actul tău de identitate (dacă ești persoană fizică) sau act care certifică persona juridică din partea căreia donezi bunurile (certificatul de înregistrare, statutul, certificatul de atribuire a codului fiscal);
        - planul de distribuire a bunurilor/ajutoarelor umanitare, aprobat de către comisia teritorială sau specializată;
        - copia buletinului persoanei împuternicite să asiste la vămuire și să preia ajutorul umanitar din vamă.

Documentele trebuie să fie întocmite în 3 seturi, în limba de stat a Republicii Moldova sau traduse.
După aceasta, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va examina actele depuse și-ți va elibera un aviz pentru import pentru fiecare lot de ajutor umanitar.

Dacă intenționezi să introduci în Republica Moldova:

      - produse alimentare, solicită avizul Centrului Național de Sănătate Publică, iar pentru produsele de origine animală suplimentar și un aviz de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
     - medicamente și dispozitive medicale, articole protetico-ortopedice solicită avizul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și planul de distribuire, aprobat de același minister;
     - manuale școlare, literatură științifică și metodologică, precum și suporturi didactice solicită avizul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, și, după caz, al Academiei de Științe a Moldovei;
    - literatură artistică și alte produse editoriale, monumente, busturi și alte obiecte cu semnificație culturală sau etnică solicită avizul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Pasul 3. Ridică avizul de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (după caz și de la alte ministere de resort) și prezintă-l la Serviciului Vamal al Republicii Moldova împreună cu actele menționate în pasul 2.

Între timp, Serviciul Vamal va verifica actele depuse de tine. Dacă totul este în regulă, Serviciul Vamal informează Biroul Vamal de Frontieră despre viitoarea trecere a frontierei a unui lot umanitar care trebuie scutit de taxe vamale de import. Serviciul Vamal va informa, la fel, și Biroul Vamal Intern care va perfecta actele vamale pentru mărfurile introduse în calitate de ajutor umanitar.
În caz că birourile vamale nu au fost informate de Serviciul Vamal privind trecerea lotului umanitar, va trebui să achiți vămuirea acestuia.

Pasul 4. Prezintă-te la vămuirea lotului umanitar. În caz contrar, ai dreptul să fii reprezentat de o altă persoană (împuternicită în baza unei procuri). Prezintă actele justificative la postul vamal de trecere a frontierei pe unde va intra lotul cu ajutoare umanitare.
Vămuirea ajutoarelor umanitare are loc în regim prioritar, adică tu sau persoana împuternicită poate să se prezinte la Biroul Vamal de Frontieră fără a anunța organul vamal.  

Notă: Înainte de a fi introduse în țară bunurile care constituie ajutoarele umanitare, acestea se supun, după caz, expertizei sanitare, fitosanitare, veterinare, ecologice, radiologice, tehnice respective la frontieră.

Pentru a stabili ce ajutoare sunt necesare, ai putea să contactezi ONG-urile care se ocupă cu binefacere și caritate sau Centrul de Caritate pentru refugiați.