Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Azil

Aici vei găsi informații despre procedura de obținere a unei forme de protecție (refugiat, protecție umanitară, azil politic) în Republica Moldova, drepturile și obligațiile tale în calitate de străin/refugiat, activitățile de integrare socioculturală, procedura de obținere a cetățeniei, consilierea juridică de care poți beneficia. 

Republica Moldova îți poate oferi protecție (azil) sub mai multe forme în funcție de situația ta: 

     - statutul de refugiat,
    - protecţie umanitară,
    - protecţie temporară sau
    - azil politic.

Pentru a obține azil în Republica Moldova, poți să depui dosarul de solicitare de azil la:

  - punctul de trecere a frontierei de stat;
  - Direcția azil și integrare a Biroului Migrație și Azil;
   - poliție sau
 - penitenciar (structurile Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției)  sau subdiviziunile de detenție provizorie.

Dacă soliciți azil politic , cererea se depune la Aparatul Președintelui Republicii Moldova, adresată direct Președintelui Republicii Moldova.

Procedura de acordare a statutului de refugiat diferă în funcție de forma de protecție pe care o soliciți. Poți să soliciți statutul de refugiat dacă:
      - nu ai nici o cetățenie, dar în țara în care te afli sau în țara în care ai domiciliul legal te temi să fii persecutat pe motive de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau opinie politică și din cauza acestei temeri nu dorești să revii;
      - te temi să fii persecutat pe motive de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau opinie politică și dacă te afli în afara țării a cărei cetățenie o deții și nu poți sau nu dorești să revii din cauza acestei temeri.

Te temi să fii persecutat înseamnă că ai temeri să fii supus la:
      - acte de violenţă fizică şi psihică, inclusiv a celor de violenţă sexuală;
      - măsuri legale, administrative, poliţieneşti şi/sau judiciare care sunt discriminatorii;
      - acuzare sau pedeapsă discriminatorie sau disproporţionată;
 
     - imposibilitatea rejudecării ca urmare a unei pedepse discriminatorii sau disproporţionate;
 
    - acuzare sau pedepsire dacă ai refuzat să îndeplinești serviciului militar în timpul unui conflict;
  
   - acte sau abuzuri de discriminare specifice sexelor, precum şi la acte sau abuzuri de discriminare specific privind minorii.


Statutul de refugiat se acordă fără termen.

Nu poți cere statutul de refugiat dacă:
      - beneficiezi deja de protecție din partea unei instituții a Organizației Națiunilor Unite;
     - deții cetățenia Republicii Moldova sau ai aceleași drepturi obligații ca și cetățenii Republicii Moldova;
    - ai comis o infracțiune împotriva păcii, o crimă de război sau o infracțiune împotriva umanității;
    - ai comis o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă de drept comun înainte de a intra pe teritoriul Republicii Moldova;
    - ai comis fapte care sunt contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite;
    - ai planificat, facilitat sau participat la săvârșirea unor acte de terorism;
    - prezinți pericol pentru ordinea publică sau pentru securitatea Republicii Moldova.

                                    Pentru a obține azil, urmează pașii:
 Pasul 1. Depune personal cererea de azil (acordare a statutului de refugiat) la:
       - punctul de trecere a frontierei de stat;
      - Direcția azil și integrare a Biroului Migrație și Azil;
      - poliție sau
       - penitenciar (structurile Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției)  sau subdiviziunile de detenție provizorie.

Cererea de azil trebuie să includă: declarații și toate documentele existente, care indică identitatea și cetățenia sa, tarile și locurile de reședință anterioare, cererile anterioare de azil, rutele de tranzit, actele de identitate și de călătorie, motivele pentru care solicită azil.

Pasul 2. Completează un chestionar privind datele personale și actele de identitate și de călătorie de care dispui, motivele de cerere a azilului.

Pasul 3. Prezintă-te la interviul organizat de consilierul de decizie pentru a clarifica situația ta. Poți veni la interviu cu un avocat sau reprezentant al ICNUR sau altă organizație non-guvernamentală. 
Consilierul de decizie va analiza motivele tale și va colecta informații importante pentru luarea deciziei. Această procedură poate dura până la 6 luni.
Până la soluţionarea cererii de azil, Direcţia azil şi integrare îți va elibera un document de identitate temporar (valabil 30 de zile), care atestă statutul de solicitant de azil.
Ca rezultat, Direcția azil și integrare a BMA îți va comunica în scris, direct sau prin poștă decizia de acordare a statutului de refugiat. Dacă nu ți s-a acordat statutul de refugiat, ai dreptul să ataci în instanță această decizie.

Pasul 4. În cazul unei decizii pozitive, adresează-te la Biroul Migrație și Azil pentru perfectarea unui act de identitate (permis de ședere).  
Vezi aici procedura în detalii.

Conform art. 33. din Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova în calitate de refugiat ai dreptul:
        - de a fi informat în scris (într-o limbă pe care o cunoști) despre drepturile și obligațiile pe care le ai;
        - de a rămâne pe teritoriul Republicii Moldova și de a obține acte de identitate;
        - de a alege locul de reședință și de a circula liber;
        - de a fi angajat, de a exercita profesii libere, de a desfășura activitate de întreprinzător;  
        - de a fi salarizat, de beneficia de asigurare socială, asigurare medicală și altele;
  
      - de a studia în instituții de învățământ din Republica Moldova;
  
      - de a beneficia de asistență socială acordată familiilor cu copii sau copiilor neînsoțiți; 
 
      - de profesa propria religie și a educa copii în aceasta;
 
      - la securitatea datelor tale personale;
        - de a avea acces liber în instanță de judecată și la asistență administrativă;
  
   - de a nu fi expulzat sau reîntors de la frontieră, cu excepția cazurilor când ai încălcat legislația Republicii Moldova;
      - de a fi cazat în centrul pentru persoane vulnerabile pe o perioadă determinată;
      - de a participa, la solicitare, la programe de integrare socială.

Dacă ești refugiat și beneficiar de protecție umanitară și nu ai mijloace de existență, ai dreptul la ajutor bănesc. Mărimea și în modul de acordare a acestuia sunt stabilite de Guvern. Ajutorul bănesc se acordă pe un termen de 6 luni dacă:
                  
- depui o cerere;
                  
- îți iei angajamentul să întorci suma primită;
                  
- statul dispune de resurse financiare. 
Vezi mai multe detalii aici.

Conform art. 34. din Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova, în calitate de refugiat ai următoarele obligații:
         
- să cunoști și să respecți Constituția Republicii Moldova și alte acte normative;
         
- să respecți regulile stabilite de Biroul Migrație și Azil și să răspunzi la solicitările acestora;
         
- să respecți regulamentul de ordine interioară al centrului de cazare;
         
- să rambursezi sumele primite în calitate de ajutor, dacă ai venituri care permit acest lucru;
        - să soliciți noi acte de identitate la Direcția azil și integrare, dacă cele vechi au expirat (cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare, iar în caz de pierdere sau deteriorare, în termen de 3 zile).

Poți solicita protecție umanitară dacă: 
        
 - nu îndeplinești condițiile pentru recunoașterea statutului de refugiat
        
- sunt motive de a crede că, la întoarcere în țara de origine, vei fi expus unui risc serios.

Risc serios poate fi una din următoarele situații:
        
a) condamnarea la pedeapsă capitală sau existența pericolului execuției;
        
b) tortura sau tratamentele ori pedepsele inumane sau degradante aplicate în țară ta de origine;
        
c) amenințarea gravă și individuală la viața sau la integritatea corporală în situații de conflict armat.

Pentru a beneficia de protecție umanitară din partea Republicii Moldova, urmează pașii:

Pasul 1.  Depune personal cererea de beneficiar de protecție umanitară la una din instituțiile de mai jos:

- Direcția azil și integrare a Biroului Migrație și Azil;
- Poliția de frontieră;
- organele de poliţie;
- structurile Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei sau subdiviziunile de detenţie provizorie din cadrul organelor de drept.

Cererea de protecție umanitară include: declaraţii şi toate documentele existente, care indică identitatea şi cetăţenia sa, ţările şi locurile de reşedinţă anterioare, cererile anterioare de azil, rutele de tranzit, actele de identitate şi de călătorie, motivele pentru care solicită azil.

Pasul 2. Completează un chestionar privind datele personale și actele de identitate și de călătorie de care dispui, motivele de cerere a azilului.

Pasul 3. Prezintă-te la interviul organizat de consilierul de decizie pentru a clarifica situația ta. Poți veni la interviu cu un avocat sau reprezentant al ICNUR sau altă organizație non-guvernamentală. 
Consilierul de decizie va analiza motivele tale și va colecta informații importante pentru luarea deciziei. Această procedură poate dura până la 6 luni.
Ca rezultat, Direcția azil și integrare a BMA îți va comunica în scris, direct sau prin poștă decizia de acordare protecției umanitare. Dacă nu ți s-a acordat statutul de protecție umanitară, ai dreptul să ataci în instanță această decizie.

Pasul 4.  În cazul unei decizii pozitive, adresează-te la Biroul Migrație și Azil pentru perfectarea unui act de identitate (permis de ședere). 
Peste un an de la acordarea statutului de protecție umanitară, dosarul tău va fi reexaminat pentru a vedea dacă mai sunt valabile motivele invocate în cerere.

Vezi aici procedura în detalii.

Orice refugiat care a venit în Moldova, poate beneficia de activități de integrare socioculturală. Un program de integrare socioculturală poate cuprinde următoarele activități: 
            
- sesiuni de acomodare socioculturală (aici vei afla despre valorile și tradițiile naționale, sistemul de organizare politico-administrativă a Republicii Moldova). Vezi mai multe detalii aici
             
- cursuri de studiere a limbii de stat. Vezi mai multe detalii aici;
            - informare și consiliere privind angajarea ta, privind accesarea serviciilor medicale și beneficiere de protecție socială.

Ca să participi la un program de integrare urmează: 

Pasul 1. Depune o cerere la Biroul Migrație și Azil.

Pasul 2. Prezintă-te la interviul organizat de Biroul Migrație și Azil pentru a stabili nevoile tale de integrare. 
După interviu, Biroul Migrație și Azil va elabora și îți va propune un plan individual de integrare special pentru tine.

Pasul 3. Beneficiază de servicii de integrare.

Pentru a beneficia de servicii de integrare profesională, adresează-te la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) unde locuiești pentru informare, consiliere individuală sau pentru a participa la consiliere în grup în cadrul Clubului Muncii.
Vezi aici adresele agențiilor teritoriale.
Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă poate să te ajute gratuit cu următoarele servicii:
       
- Susținere la angajarea în câmpul muncii;
       
- Cursuri de formare profesională;
       
- Implicarea la lucrări publice;
       
- Informare și consiliere profesională;
       
- Ajutor de șomaj sau alocație de integrare sau reintegrare profesională;
       
- Alte servicii de angajare. 
Mai multă informație găsești pe www.anofm.md  sau apelează gratuit 0 8000 1000 Centrul de Apel Piața Muncii.

Angajatorul este responsabil de integrarea lucrătorului migrant. Pentru detalii, vezi aiciOdată angajat, vei beneficia de servicii de integrare socioculturală, de acces la servicii medicale și asigurare socială conform contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul.
Alte detalii aici.

Dacă ești străin cu domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, poți cere cetățenia Republicii Moldova în următoarele condiții: 
        
- te afli legal și continuu pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin în ultimii 10 ani. Dacă ești apatrid,  refugiat, beneficiar de protecție umanitară și azil politic, termenul respectiv este de 8 ani; sau
       
- te afli legal și continuu pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 ani; sau 
       
- ești căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova de cel puțin 3 ani și ai ședere legală și continuă pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani; sau 
       
- te afli legal și continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinți sau la copii (inclusiv înfietori sau înfiați) cetățeni ai Republicii Moldova; precum și 
       
- cunoști și respecți prevederile Constituției; și
       
- susții testul pentru evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii de stat; și 
       
- ai surse legale de existență.

Important: Dacă ai o bună reputație economică și financiară, nu prezinți pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului și dacă ai contribuit cu 100.000 de euro la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau ai efectuat și menții, pentru o perioadă de 60 de luni, investiții minime de 250.000 de euro în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova (domeniul imobiliar sau financiar public), poți solicita în baza acestor circumstanțe cetățenia Republicii Moldova. Pentru aceasta, depune personal sau prin mandatar împuternicit cu procură, cererea pe numele Președintelui Republicii Moldova la Ministerul Economiei.

Pentru a obține cetățenia Republicii Moldova, urmează pașii:

Pasul 1. Depune cererea privind dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova.

Opțiunea 1. Dacă te afli în Republica Moldova, depune cererea personal sau prin persoană împuternicită prin procură pe numele Președintelui Republicii Moldova la organul teritorial al Agenției Servicii Publice.

Opțiunea 2. Dacă locuiești în străinătate, depune personal cererea, pe numele Președintelui Republicii Moldova la reprezentanța diplomatică sau instituția consulară a Republicii Moldova sau la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Examinarea cererii poate dura până la un an. După examinarea dosarului și primirea avizului pozitiv din partea Comisiei pentru problemele cetățeniei și acordării azilului politic de pe lângă Președintele Republicii Moldova. Președintele Republicii Moldova va emite decretul privind acordarea cetățeniei.

Pasul 2. Depune jurământul (vezi textul jurământului în Lege) în fața președintelui raionului sau primarului municipiului ori, după caz, în față șefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Moldova.

Vezi aici lista actelor necesare pentru dobândirea cetățeniei. Cetățenia Republicii Moldova se dobândește la data depunerii jurământului.

Pasul 3. Primește certificatul care dovedește cetățenia Republicii Moldova. Dacă te afli în Moldova, acesta ți se va elibera la Agenția Servicii Publice, iar dacă te afli în străinătate acesta ți se va elibera la reprezentanța diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova.

Pasul 4. Depune certificatul care dovedește obținerea cetățeniei Republicii Moldova și alte acte  pentru perfectarea buletinului de identitate la organul teritorial al Agenției Servicii Publice.

Pentru a găsi datele de contact ale ambasadei sau consulatului țării tale de origine, accesează lista detaliată a ambasadelor/oficiilor consulare străine în Republica Moldova sau aflate în statele vecine.

În funcție de natura cazului tău, ai câteva opțiuni:

Opțiunea 1. Adresează-te la ambasada țării de origine sau la ambasada statului a cărui cetățenie o deții. Accesează lista detaliată a ambasadelor/oficiilor consulare străine în Republica Moldova

Opțiunea 2. Apelează 112, numărul unic pentru apelurile de urgență (serviciile de poliție, ambulanța, pompieri). Funcționează în regim non-stop și poate fi apelat absolut gratuit de oricine de pe telefonul fix și mobil.

Pompieri — 901.
Poliţia — 902.
Asistenţa medicală urgentă — 903.
Serviciul gaze — 904.
Informaţii — 1188.

Opțiunea 3. Mergi la Ghișeul unic de documentare a străinilor. Detalii privind serviciile teritoriale si datele de contact.  

Legislația RM oferă străinilor aceleaşi drepturi și libertăţi ca şi cetăţenilor RM, cu anumite excepţii. Străinii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

În calitate de străin ai dreptul:

- la muncă şi protecţia ei;
- la odihnă şi la ocrotirea sănătăţii;
- la asigurări sociale;
- la domiciliu;
- la proprietate şi dreptul de proprietate intelectuală;
- la educație;
- la asociere cu diverse societăţi culturale, ştiinţifice, sportive;
- la libertatea conștiinței și a opiniei;
- la familie;
- la libera circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
- la integritatea persoanei și a locuinței;
- aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii RM în procesele de judecată;
- la asistenţă juridică garantată de stat;
- la protecţia misiunii diplomatice a statului de origine;
- la achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi ca şi cetăţenii RM.

În calitate de străin ești obligat:

  • să respecți legislația RM și să te supui, în condițiile legii, controlului organelor abilitate;
  • să muncești pe teritoriul RM în baza unui drept/permis de ședere eliberat în acest scop;
  • să respecți scopul pentru care ți s-a acordat dreptul de intrare și, după caz, dreptul de ședere pe teritoriul țării;
  • să părăsești teritoriul RM la expirarea termenului de ședere acordat;
  • să achiți impozitele, taxele și alte plăți conform legislației;
  • să-ți legalizezi șederea pe teritoriul RM în modul stabilit de legislație;
  • să declari Biroului Migrație și Azil al MAI schimbarea documentului de trecere a frontierei (de ex: pașaportul), în termen de 15 zile calendaristice;
  • să informezi Biroul Migrație și Azil al MAI despre schimbarea domiciliului în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă;
  • să informezi Biroul Migrație și Azil al MAI despre schimbarea cetățeniei, desfacerea sau anularea căsătoriei în termen de 15 zile.

În Republica Moldova, pentru a munci legal este nevoie ca să fie recunoscute calificările profesionale obținute în țara ta sau în altă țară.

Sunt profesii reglementate și profesii nereglementate. Procedura de recunoaștere a calificărilor pentru acestea este diferită. Pentru a concretiza dacă profesia ta este una reglementată sau nereglementată, contactează Centrul de Apel Piața Muncii din Moldova.

Indiferent dacă profesia ta este reglementată sau nereglementată, adresează-te la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație pentru recunoașterea studiilor (vezi procedura la compartimentul STUDII) pentru a obține certificatul de recunoaștere a studiilor.

Dacă soliciți azil, ai dreptul la consiliere juridică pe perioada examinării cererii sale de azil atât în faza administrativă, cât și în cea judiciară.

Opțiunea 1. Pentru consiliere gratuită poți să te adresezi la partenerii Biroului Migrație și Azil:

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova.
Tel.: (+373 22) 240 899   Fax: (+373 22) 240 898
e-mail: law-center@cda.md
web site: www.cda.md  

sau

Adresa: str. Alecu Russo nr. 1, bl. „A1”, biroul 35-36, MD-2068, Chișinău, Republica Moldova.
Tel./fax: (+37322) 496 953, 496 339, 310065 

e-mail: ot_chisinau@cnajgs.md
web site: http://www.cnajgs.md/ro

Opțiunea 2. Adresează-te la un avocat pentru consiliere juridică contra plată. Vezi baza de date a avocaților din Moldova.