Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Drepturi și obligații ale străinilor

Aici vei găsi informații despre drepturile și obligațiile tale în calitate de străin în Republica Moldova și unde poți să ceri consiliere juridică.

Legislația RM oferă străinilor aceleaşi drepturi și libertăţi ca şi cetăţenilor RM, cu anumite excepţii. Străinii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

În calitate de străin ai dreptul:

 • la muncă şi protecţia ei;
 • la odihnă şi la ocrotirea sănătăţii;
 • la asigurări sociale;
 • la domiciliu;
 • la proprietate şi dreptul de proprietate intelectuală;
 • la educație;
 • la asociere cu diverse societăţi culturale, ştiinţifice, sportive;
 • la libertatea conștiinței și a opiniei;
 • la familie;
 • la libera circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
 • la integritatea persoanei și a locuinței;
 • aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii RM în procesele de judecată;
 • la asistenţă juridică garantată de stat;
 • la protecţia misiunii diplomatice a statului de origine;
 • la achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi ca şi cetăţenii RM.

 

În calitate de străin ești obligat:

- să respecți legislaţia RM şi să te supui, în condiţiile legii, controlului organelor abilitate;
să muncești pe teritoriul RM în baza unui drept/permis de ședere eliberat în acest scop;
să respecți scopul pentru care ți s-a acordat dreptul de intrare şi, după caz, dreptul de şedere pe teritoriul ţării;
să părăsești teritoriul RM la expirarea termenului de şedere acordat;
să achiți impozitele, taxele şi alte plăţi conform legislaţiei;
să-ți legalizezi șederea pe teritoriul RM în modul stabilit de legislaţie;
să declari Biroului Migrație și Azil al MAI schimbarea documentului de trecere a frontierei (de ex: pașaportul), în termen de 15 zile calendaristice;
să informezi Biroul Migrație și Azil al MAI despre schimbarea domiciliului în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă;
să informezi Biroul Migrație și Azil al MAI despre schimbarea cetățeniei, desfacerea sau anularea căsătoriei în termen de 15 zile.