Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Reședința

Aici vei găsi informații despre procedurile de acordare a dreptului de ședere provizorie/permanentă, repatriere, a dreptului de reîntregire a familiei și legalizare a actelor.

Dacă vrei să stai pe teritoriul Moldovei mai mult de 90 de zile, trebuie să soliciți dreptul de ședere provizorie. Dreptul de ședere provizorie poate fi acordat în scop de: reîntregire a familiei, muncă, studii, desfășurare a activităţilor umanitare, voluntariat sau religioase, tratament medical de lungă durată, investitorilor străini, victimelor traficului de fiinţe umane sau alte cazuri.

Pentru a beneficia de acest drept, urmează acești pași:

  • Pasul 1. Mergi la Ghișeul unic de documentare a străinilor din Chișinău, Bălți, Comrat sau Cahul.
  • Pasul 2. Depune cererea și actele necesare (în original și copie).
  • Pasul 3. Așteapță decizia Biroului Migrație și Azil până la 30 zile (sau 10 zile dacă achiți suplimentar pentru eliberarea actelor în regim de urgență).  

Condițiile și actele necesare privind fiecare scop în parte vezi aici.

 

Poți solicita dreptul de ședere permanentă dacă ești străin și ai dreptul/permis de ședere provizorie (3 ani dacă ești căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte considerente).  

Pentru a beneficia de dreptul de ședere permanentă urmează acești pași:

Pasul 1. Mergi la Ghișeul unic de documentare a străinilor din Chișinău, Bălți, Comrat sau Cahul.
Pasul 2. Depune cererea și actele necesare (în original și copie).
Pasul 3. Așteaptă decizia Biroului Migrație și Azil până la 90 zile.

Condițiile și actele necesare de obținere a dreptului de ședere permanentă vezi aiciDacă ești student străin sau lucrător imigrant nu ai dreptul la ședere permanentă.

Poți să soliciți repatrierea dacă tu sau urmașii tăi s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova. Vezi aici modele de cerere și alte acte necesare pentru repatriere

Procedura de repatriere:

  • Pasul 1. Depune cererea și actele la Biroul Migrație și Azil al MAI.
  • Pasul 2. Primești confirmarea de repatriere.
  • Pasul 3. În baza confirmării, cere eliberarea permisului de ședere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova sau buletinul de identitate pentru apatrizi.

Poți solicita reîntregirea familiei dacă:

- ai drept de ședere provizorie sau permanentă;
- ești căsătorit(ă) cu un cetățean al Republicii Moldova.

Pasul 1.  Sunt două modalități de a iniția procesul de reîntregire a familiei tale.

A. Dacă ai drept de ședere, depune personal cererea de acordare a avizului pentru reîntregirea familiei și actele necesare la Biroul Migrație și Azil ori
B. Dacă ești căsătorit(ă) cu un cetățean/ă al RM, el/ea depune cererea de acordare a avizului pentru reîntregirea familiei și actele necesare la Biroul Migrație și Azil. Așteaptă decizia privind avizul timp de 10 zile de la depunerea acesteia.

Pasul 2. Ridică avizul pentru reîntregirea familiei.
Pasul 3. Transmite avizul membrilor de familie, care îl vor prezenta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular în termen de 90 de zile, împreună cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.

Dacă te gândești să începi procesul de reîntregire a familiei, vezi aici detalii privind condițiile și actele necesare.

Notă: Avizul pentru reîntregirea familiei este documentul care permite procedura de reîntregire a familiei.

Străinii au dreptul la familie în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova. Dacă nu cunoști limba, la oficierea căsătoriei solicită un traducător.

Poți depune declaraţia de căsătorie la:

       - Oficiul stare civilă sau primăria localităţii unde locuiește viitorul/viitoarea soț/soție, părinţii acestora sau rudele apropiate (dacă viitorul/viitoarea soțul/soția este orfan/ă) sau
      - la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova dacă ambii locuiți peste hotarele țării.

Dacă te căsătorești pe teritoriul Republicii Moldova, cu un cetăţean străin, sunt necesare unele acte (care trebuie să fie legalizate şi traduse în limba de stat). Vezi aici care sunt aceste acte.

Pe teritoriul Republicii Moldova sunt recunoscute și nu necesită supralegalizare sau apostilare actele eliberate de organele competente din: statele membre Comunităţii Statelor Independente, Letonia, Lituania, România, Republica Cehă, Republica Slovacă.

De asemenea, nu trebuie supralegalizate, apostilate şi traduse extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise în: Germania, Luxemburg, Slovenia, Belgia, Olanda, Croaţia, Spania, Portugalia, Macedonia, Franţa, Elveţia, Bosnia şi Herţegovina, Italia, Turcia, Serbia, Polonia, Muntenegru.

Înainte de a legaliza actele străine pentru a fi utilizate pe teritoriul Moldovei:

Pasul 1. Adresează-te cu actul (acte de stare civilă, acte notariale, de înregistrare a întreprinderilor, etc.) pentru a fi legalizat la:
     - Ministerul Afacerilor Externe al țării de unde provii, dacă ai te afli acolo sau 
     -  Misiunea diplomatică a statului tău acreditată în Republica Moldova dacă te afli în Moldova.

Pasul 2. Adresează-te la Direcția Generală Consulară a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova cu următoarele acte:

- Cerere;
- Actul în original legalizat la una din instituțiile menționate în Pasul 1;
- Buletinul de identitate;
- Pașaportul sau procură (dacă actele se depun printr-o persoană împuternicită) legalizată la una din instituțiile menționate în Pasul 1.

Notă: Rudele de gradul întâi au dreptul să legalizeze actelor fără procură. Alte detalii vezi aici.
Notă: Legalizarea (apostilare) este procedura simplificată de recunoaștere a documentelor.
Notă: Supralegalizarea este procedura prin care se atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest document aplicate pe actele oficiale întocmite pe teritoriul statului emitent. Se realizează de către Misiunea diplomatică sau consulatul Republicii Moldova de peste hotare.

Mai multe informații privind tarifele și taxele percepute de Biroul Migrație și Azil vezi aici.