Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Traversare/ședere

Aici puteți găsi informații despre intrarea și șederea pe teritoriul Transnistriei: documentele necesare, mărfurile permise / interzise pentru import și export, serviciile de transport și comunicații.

Puteți intra/ieși în/din Transnistria prin așa zisele “Punctele vamale și de trecere” (PVT). Vedeți Harta. Autorii site-ului recomandă insistent să nu vă folosiți de alte opțiuni de intrare și ieșire de pe teritoriul Transnistriei.

Nu.

 

 1. Pașaport sau alt document care confirmă identitatea și locul vizei de reședință;
 2. Dacă intrați împreună cu copilul Dumneavoastră, atunci aveți nevoie de documente, care confirmă înfiere, tutela, custodie;
 3. Documente de transport (de transportare), care se folosesc în cazul transportării internaționale a mărfurilor și pasagerilor;
 4. Documentele care confirmă valoarea declarată în vamă a mărfurilor transportate;
 5. Documentele care confirmă transferarea cu scopul reședinței permanente (permis de ședere; pașaport cu mențiunea vizei de reședință; pașaport cu mențiunea radierii înregistrării/înregistrării consulare permanente; fișa radierii înregistrării sau fișa plecării);
 6. Documentele care confirmă obținerea moștenirii de către o persoană fizică și care conțin lista mărfurilor, obținute drept moștenire, eliberate de organele notariale competente sau de alt tip;
 7. Documentele care confirmă și justifică administrarea produselor medicinale, care conțin substanțe narcotice, virulente, psihotrope; 
 8. Certificat de înregistrare (pașaport tehnic, certificat de înmatriculare) al autovehiculul, remorcii;
 9. Declarația vamală, care confirmă introducerea precedentă a mărfurilor pe teritoriul vamal al Transnistriei sau scoaterea lor de pe teritoriul Transnistriei;
 10. Actele permisive pentru circulația mărfurilor care trebuie să fie suspuse diferitor tipuri de control (autorizații veterinar-sanitare pentru import (export, tranzit), autorizații de carantină pentru import și certificate fitosanitare, certificate de corespundere și alte acte permisive);
 11. Permis de păstrare, păstrare și deținere a armelor civile, de serviciu, părților și munițiilor către ele, eliberate de organele interne competente;
 12. Autorizațiile de scoatere a bunurilor în valuta străină, eliberate de băncile împuternicite;
 13. Documentele care se prezintă la trecerea urnelor cu cenușa și sicrielor cu corpurile sau (osemintele) persoanelor decedate (certificatul de deces, eliberat de organul competent sau certificatul medical de deces, sau copiile  legalizate ale documentelor menționate);
 14. Documentele care confirmă dreptul de proprietate asupra obiectelor de valoare culturală trecute, precum și documentele, care certifică că obiectele trecute să nu cadă sub categoria “obiectelor de valoare culturală” și sunt premise pentru introducerea pe teritoriul vamal al Transnistriei, sau scoaterea de pe teritoriul vamal al Transnistriei;
 15. Documentele care confirmă și justifică solicitarea înlesnirilor la efectuarea plăților vamale; 
 16. Alte documente, prezentarea cărora se condiționează de particularitățile categoriilor mărfurilor, trecute prin vama Transnistriei.
   

În timpul intrării oficiale pe teritoriul Transnistriei Dumneavoastră veți trece Punctul vamal și de control al Transnistriei. Reprezentanții punctului vor solicita de la Dumneavoastră documentele, care confirmă identitatea Dumneavoastră, și vor înregistra aflarea Dumneavoastră în regiune. Nici o mențiune nu va fi făcută în documentele Dumneavoastră. Intrarea pe teritoriul Transnistriei va fi marcată de eliberarea Fișei migraționale, în care vor fi indicate datele Dumneavoastră, data intrării și numărul permis de zile pentru aflarea pe teritoriul Transnistriei. 

Important! Fișa migrațională trebuie să fie păstrata până la momentul părăsirii teritoriului Transnistriei.  
 

Termenul de reședință temporară în Transnistria pentru cetățenii Rusiei, de pe malul drept al Republicii Moldova, Ucrainei, Kazahstanului sau Belarusului nu poate depăși 90 zile. Termenul reședinței temporare în Transnistria pentru alte categorii de cetățeni străini nu poate depăși 45 zile. 

Următoarele mărfuri sunt interzise pentru introducere pe teritoriul Transnistriei de către persoanele fizice:

 • Substanțe toxice, radioactive, explozibile și armament, dispozitive explosive, armă de distrugere în masă de tip nuclear, chimic, biologic și de alte tipuri, care poate fi folosită pentru  construirea armei de distrugere în masă, armă militară, părțile ei, munițiile la ea și alte arme;
 • Substanțe narcotice, psihotrope și precursorii lor (în afară de produsele medicale în care persoană fizică poate avea necesitatea rațională pentru consum personal în timpul călătoriei, luând în considerare toate circumstanțele în condiția prezentării documentelor relevante);
 • Mărfurile interzise spre introducere din țările, unde sunt înregistrare bolile animalelor extrem de periculoase, în raport cu care nu au fost prezentate autorizațiile, eliberare de organul împuternicit în domeniul bunăstării veterinare, sanitare și fitosanitare;
 • O singură intrare pe teritoriul Transnistriei a valutei în numerar a Transnistriei în forma bancnotelor în suma, care depășește 5000 (cinci mii) dolari SUA la cursul oficial al Băncii transnistrene, care este valabil la data trecerii;
 • Țigări, tutun și alte articole de tutun în cantități, care depășesc următoarele norme: țigări – 200 bucăți sau 200 grame de tutun sau alte articole de tutun (per o persoană fizică, care a împlinit 18 ani);
 • Băuturi alcoolice pentru consum personal în cantități, care depășesc următoarele norme: bere – 5 l.; băuturi spirtoase (concentrația alcoolului etilic de 40 și mai multe procente) – 2 l.; vin, alte băuturi alcoolice – 5 l. (per o persoană fizică, care a atins vârstă de 18 ani);
 • Unelte de pescuit din plasă confecționată din fir de pescuit (monofilamente) cu ochiuri mai puțini de 55 mm.;
 • Aparatele de telefonie pentru rețelele celulare sau alte rețele fără fir în cantitățile, care depășesc normele consumului personal.
   

Următoarele mărfuri sunt interzise de a fi scoase de pe teritoriul Transnistriei:

 • Substanțe toxice, radioactive, explozive și armament, dispozitive explozive,  armă de distrugere în masă de tip nuclear, chimic, biologic și de alte tipuri, materiale și echipament, care pot fi folosită pentru  construirea armei de distrugere în masă, armă militară, părțile ei, munițiile la ea și alte arme interzise de a fi scoase, în conformitate cu actele legislative și normative, care reglementează traficul de arme și muniții pe teritoriul Transnistriei;
 • Substanțe narcotice, psihotrope și precursorii lor (în afară de produse medicale de care persoană fizică poate avea necesitatea rațională pentru consum personal în timpul călătoriei, luând în considerare toate circumstanțele în condiția prezentării documentelor relevante);
 • Nisipurile naturale de toate tipuri;
 • Prundiș, nisip, pietriș și piatra zdrobită;
 • Cement Portland, cement; 
 • Resturi, tăieturi și particule din masă plastică;
 • Pielea neprelucrată și pielea (materia primă de piele, în afară de blană naturală) și pielea;
 • Resturi de bumbac (inclusiv deșeuri de fire și destrămătură);
 • Resturi și deșeuri de metale feroase, deșeuri lingotate din fier pentru topire (deșeuri lingotate);
 • Resturi și deșeuri din cupru;
 • Resturi și deșeuri din nichel;
 • Resturi și deșeuri din aluminiu;
 • Resturi și deșeuri din plumb;
 • Resturi și deșeuri din zinc;
 • Resturi și deșeuri din staniu;
 • Altele metale neprețioase și articole din ele;
 • Scoaterea unică a valutei în numerar a Transnistriei în formă de bancnote în sumă, care depășește 5000 (cinci mii) dolari SUA la cursul oficial al Băncii transnistrene, valabil la ziua scoaterii;
 • Scoaterea unică a valutei în numerar a Transnistriei în formă de monede din metale prețioase în sumă, care depășește în echivalent 10000 (zece mii) de ruble transnistrene, derivând din costul realizării acestor monede de Banca transnistreană;
 • Obiecte de valoare culturală, interzise de a fi scoase, în corespundere cu legislația Transnistriei.  
   

Sunt supuse declarării verbale la intrare pe teritoriul Transnistriei:

 1. Bagajele personale (lucruri) — orice lucruri în raport cu care pasagerul poate avea o necesitate rațională pentru utilizarea personală în timpul călătoriei.

Drept lucruri personale pot fi recunoscute, în particular:

 • Bijuterie personală;
 • Camere foto, camerele de filmat și videocamere cu un număr rezonabil de pelicule foto, cinema și video și accesorii pentru ele;
 • Diapozitivele și proiectoarele cinematografice portabile și accesorii pentru ele cu un număr rezonabil de diapozitive și pelicule;
 • Binocluri;
 • Instrumentele muzicale portabile;
 • Dispozitivele portabile de reproducere a sunetului, inclusiv casetofoane, player de CD-uri și dictafoane cu pelicule, plăci și discuri;
 • Receptoare radio portabile;
 • Telefoanele celulare sau mobile;
 • Televizoarele portabile;
 • Mașini de scris portabile;
 • Computere portabile și accesorii;
 • Calculatoarele portabile;
 • Cărucioare pentru copii simple și pentru plimbare;
 • Scaune cu rotile;
 • Inventar și accesorii pentru sport, turism, vânătoare.
 1. Mărfurile introduse în limita normelor stabilite:
 • Bere din malți — 5 l.
 • Băuturi alcoolice (concentrația alcoolului etilic de 40 și mai multe procente) — 2 l.
 • Vin — 5 l.
 • Țigări, trabucuri — 200 unități. sau 200 grame de tutun sau alte articole de tutun
 • Materiale combustibile și de lubrifiere - în limita alimentării depline a vehiculului, care tranzitează
 • Carne proaspătă și refrigerată — 3 kg
 • Produse gata gătite din carne – 3 kg
 • Ulei vegetal — 5 kg
 • Lapte — 3 kg
 • Produse lactate — 3 kg
 • Zahăr— 5 kg
 • Legume— 50 kg
 • Fructe— 50 kg
 • Alte produse alimentare, valoare în vamă ale cărora nu depășește suma, care echivalează cu 200 dolari SUA, cu excepția produselor accizabile;
 1. Metale prețioase în lingouri de măsură cu greutatea totală nu mai mult de 100 grame din aur și platină, nu mai mult de 500 grame din argint;
 2. Valută în numerar a Transnistriei în formă de bancnote și monede din metale prețioase și neprețioase în sumă, ce nu depășește suma echivalentă a 5 000 dolari SUA;
 3. Valuta străină în numerar și cecuri în valuta străină în sumă, care se introduc pe teritoriul vamal al Transnistriei;
 4. Materiale de construcție pentru uz personal  - cu o greutate totală, care nu depășește 500 kg. și valoarea totală în vamă nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
 5. Tehnica de uz casnic pentru uz personal – într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol, și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
 6. Articole sanitare pentru uz personal – într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol,  și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
 7. Mobilă pentru uz personal - într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol,  și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
 8. Mașini agricole și horticole mici pentru uz personal – într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol,  și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
 9. Alte mărfuri pentru uz personal, în afară de cele stipulate în subpunctele «f»-«j», cu o greutate totală nu mai mult de 50 kg. și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA.

 

 1. Bagajele personale (lucruri) — orice lucruri în raport cu care pasagerul poate avea o necesitate rațională pentru utilizarea personală în timpul călătoriei.

Drept lucruri personale pot fi recunoscute, în particular:

 • Bijuterie personală;
 • Camere foto, camerele de filmat și videocamere cu un număr rezonabil de pelicule foto, cinema și video și accesorii pentru ele;
 • Dispozitivele și proiectoarele cinematografice portabile și accesorii pentru ele cu un număr rezonabil de diapozitive și pelicule;
 • Binocluri;
 • Instrumentele muzicale portabile;
 • Dispozitivele portabile de reproducere a sunetului, inclusiv casetofoane, player de CD-uri și dictafoane cu pelicule, plăci și discuri;
 • Receptoare radio portabile;
 • Telefoanele celulare sau mobile;
 • Televizoarele portabile;
 • Mașini de scris portabile;
 • Computere portabile și accesorii;
 • Calculatoarele portabile;
 • Cărucioare pentru copii simple și pentru plimbare;
 • Scaune cu rotile;
 • Inventar și accesorii pentru sport, turism, vânătoare.

a) Metale prețioase în lingouri de măsură cu greutatea totală nu mai mult de 100 grame din aur și platină, nu mai mult de 500 grame din argint;

  1. Valuta străină în numerar și cecuri în valuta străină în sumă, ce nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
  2. Valută în numerar a Transnistriei, ce se trece prin vama Transnistriei,  în formă de bancnote și monede din metale prețioase și neprețioase în sumă, ce nu depășește suma echivalentă a 5 000 dolari SUA;

d) Valută în numerar al Transnistriei, în formă de metale prețioase în limitele sumei, ce nu depășește 10 000 ruble transnistrene, derivând din prețul de realizare, stabilit de Banca transnistreană;

e) Alte mărfuri pentru uz personal cu o greutate totală nu mai mult de 50 kg. și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 (o mie) dolari SUA.

 • Bagajele personale (lucruri) — orice lucruri în raport cu care pasagerul poate avea o necesitate rațională pentru utilizarea personală în timpul călătoriei.

Drept lucruri personale pot fi recunoscute, în particular:

 • Bijuterie personală;
 • Camere foto, camerele de filmat și videocamere cu un număr rezonabil de pelicule foto, cinema și video și accesorii pentru ele;
 • Diapozitivele și proiectoarele cinematografice portabile și accesorii pentru ele cu un număr rezonabil de diapozitive și pelicule;
 • Binocluri;
 • Instrumentele muzicale portabile;
 • Dispozitivele portabile de reproducere a sunetului, inclusiv casetofoane, player de CD-uri și dictafoane cu pelicule, plăci și discuri;
 • Receptoare radio portabile;
 • Telefoanele celulare sau mobile;
 • Televizoarele portabile;
 • Mașini de scris portabile;
 • Computere portabile și accesorii;
 • Calculatoarele portabile;
 • Cărucioare pentru copii simple și pentru plimbare;
 • Scaune cu rotile;
 • Inventar și accesorii pentru sport, turism, vânătoare.
  1. Mărfurile introduse în limita normelor stabilite:
 • Bere din malți — 5 l.
 • Băuturi alcoolice (concentrația alcoolului etilic de 40 și mai multe procente) — 2 l.
 • Vin — 5 l.
 • Țigări, trabucuri — 200 unități sau 200 grame de tutun sau alte articole de tutun
 • Materiale combustibile și de lubrifiere - în limita alimentării depline a vehiculului, care tranzitează
 • Carne proaspătă și congelată — 3 kg
 • Produse gata gătite din carne – 3 kg
 • Ulei vegetal — 5 kg
 • Lapte — 3 kg
 • Produse lactate — 3 kg
 • Zahăr— 5 kg
 • Legume— 50 kg
 • Fructe— 50 kg
 • Alte produse alimentare, valoare în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 200 dolari SUA, cu excepția produselor accizabile;
  1. Metale prețioase în lingouri de măsură cu greutatea totală nu mai mult de 100 grame din aur și platină, nu mai mult de 500 grame din argint;
  2. Valută în numerar a Transnistriei în formă de bancnote și monede din metale prețioase și neprețioase în sumă, ce nu depășește suma echivalentă a 5 000 dolari SUA;
  3. Materiale de construcție pentru uz personal  - cu o greutate totală, care nu depășește 500 kg. și valoarea totală în vamă nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
  4. Tehnica de uz casnic pentru uz personal – într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol, și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
  5. Articole sanitare pentru uz personal – într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol,  și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
  6. Mobilă pentru uz personal - într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol,  și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
  7. Mașini agricole și horticole mici pentru uz personal – într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol,  și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA;
  8. Alte mărfuri pentru uz personal, în afară de cele stipulate în subpunctele «c»-«g», cu o greutate totală nu mai mult de 50 kg. și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 dolari SUA.

 

 • Pas 1. Familiarizați-vă cu lista mărfurilor care se supun declarării vamale.
 • Pas 2. Bonurile de marfă se anexează la toate mărfurile trecute.
 • Pas 3. Sosind la PVT, solicitați de la colaboratorul Vămii, o declarație vamală sau descărcați-o din timp și printați documentul de pe site-ul oficial al Vămii. + o poză a declarației
 • Pas 4. Completați Declarația Vamală.
 • Pas 5. Avizați Declarația Vamală la colaboratorul Vămii.
 • Pas 6. Păstrați Declarația Vamală pentru introducere/scoatere nestingherită a mărfurilor și obiectelor indicate în ea. 

Atenție! În cazul pierderii declarația nu este reactualizată și deținătorul ei își pierde dreptul pentru trecerea nestingherită a mărfurilor și obiectelor indicate în ea.

 

În cazul declarării mărfurilor în formă scrisă se percep taxele vamale în valoare de 0,18% din costurile vamale ale mărfurilor.

Taxa vamală nu se aplică asupra:

   1. Bagajelor personale (lucruri) — orice lucruri în raport cu care pasagerul poate avea o necesitate rațională pentru utilizarea personală în timpul călătoriei.

Drept lucruri personale pot fi recunoscute, în particular:

 • Bijuterie personală;
 • Camere foto, camerele de filmat și videocamere cu un număr rezonabil de pelicule foto, cinema și video și accesorii pentru ele;
 • Diapozitivele și proiectoarele cinematografice portabile și accesorii pentru ele cu un număr rezonabil de diapozitive și pelicule;
 • Binocluri;
 • Instrumentele muzicale portabile;
 • Dispozitivele portabile de reproducere a sunetului, inclusiv casetofoane, player de CD_uri și dictafoane cu pelicule, plăci și discuri;
 • Receptoare radio portabile;
 • Telefoanele celulare sau mobile;
 • Televizoarele portabile;
 • Mașini de scris portabile;
 • Computere portabile și accesorii;
 • Calculatoarele portabile;
 • Cărucioare pentru copii simple și pentru plimbare;
 • Scaune cu rotile;
 • Inventar și accesorii pentru sport, turism, vânătoare.
   1. Băuturi alcoolice pentru consum personal (pentru persoanele, care au atins vârstă de 18 ani) bere – nu mai mult de 5 l.; băuturi spirtoase (concentrația alcoolului etilic de 40 și mai multe procente) – nu mai mult de 2 l.; vin, alte băuturi alcoolice – nu mai mult de 5 l.;
   2. Țigări, tutun și alte articole de tutun pentru uz personal (pentru persoanele, care au atins vârstă de 18 ani) – țigări nu mai mult de 200 bucăți sau 200 grame de tutun sau alte articole de tutun; 
   3. Produse alimentare pentru uz personal – carne proaspătă, congelată și refrigerate, cu o greutate totală nu mai mult de 3 kg. inclusiv; produse din carne gata – 3 kg; ulei vegetal - 5 kg; lapte – 3 kg; produse lactate – 3 kg; legume — 50 kg; fructe – 50 kg; alte produse alimentare, valoarea în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 200 dolari SUA, cu excepția mărfurilor accizabile;
   4. Materiale combustibile și de lubrifiere – în limita alimentării depline a vehiculului, care tranzitează teritoriul vamal al Transnistriei;
   5. Valută în numerar și cecuri în valuta străină, introduse pe teritoriul vamal al Transnistriei;
   6. Valută în numerar a Transnistriei în formă de bancnote și monede din metale prețioase și neprețioase;
   7. Metale prețioase în lingouri de măsură: cu greutatea totală nu mai mult de 100 grame din aur și platină, nu mai mult de 500 grame din argint;
   8. Materiale de construcție pentru uz personal  - cu o greutate totală, care nu depășește 500 kg. și valoarea totală în vamă nu depășește suma echivalentă a 1 000 (una mie) dolari SUA;
   9. Tehnica de uz casnic pentru uz personal – într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol, și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 (una mie) dolari SUA;
   10. Articole sanitare pentru uz personal – într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol,  și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 (una mie) dolari SUA;
   11. Mobilă pentru uz personal - într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol,  și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 (una mie) dolari SUA;
   12. Mașini agricole și horticole mici pentru uz personal – într-un număr nu mai mult de 1 unitate a fiecărui articol, și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 (una mie) dolari SUA;
   13. Alte mărfuri pentru uz personal, în afară de cele stipulate în subpunctele «9»-«13», cu o greutate totală nu mai mult de 50 kg. și valoarea totală în vamă a cărora nu depășește suma echivalentă a 1 000 (una mie) dolari SUA.
   14. Bunuri gospodărești, introduse pe teritoriul vamal al Transnistriei, în timpul schimbării domiciliului;
   15. Bunuri gospodărești, introduse pe teritoriul vamal al Transnistriei în baza dreptului de moștenire în cazul existenței documentelor, care confirmă primirea moștenirii de către o persoană fizică și care conțin lista mărfurilor, primite drept moștenire, eliberată de organele notariale sau alte organe competente;
   16. Introduse temporar armele civile, sportive, părțile lor, muniții cu scopul de agrement, sport și exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu condiția deținerii autorizațiilor respective;
   17. Produse farmaceutice, în cantități de care o persoană fizică poate avea o necesitate rațională pentru uz personal în timpul și luând în considerare toate circumstanțele călătoriei, cu condiția prezentării documentelor respective;
   18. Introduse temporar opere de artă, obiecte de colecție și anticvariat, care se află în posesie la persoane fizice autohtone în baza dreptului de proprietate, cu condiția deținerii autorizațiilor respective pentru introducerea lor pe teritoriul Transnistriei;
   19. Introduse temporar cu scop de agreement sau sport yachturi și alte dispozitive plutitoare; planoare, deltaplanoare, baloane cu aer, ATV-uri și alte vehicule sportive cu prezentarea documentelor de înregistrare pentru vehiculele date, precum și cu prezentarea documentelor, care confirmă dreptul de proprietate asupra mărfurilor indicate.

Accizele se percep asupra unor tipuri de mărfuri, introduse în Transnistria. 

Accizele nu se percep asupra mărfurilor, introduse de persoane fizice în următoarele volume:

 • Bere fabricată din malț — 5 l.;
 • Băuturi alcoolice — 2 l.;
 • Vin — 5 л;
 • Țigarete, țigări de foi din tutun sau înlocuitorii lor — 200 bucăți;
 • Articole din metale prețioase — 5 articole;
 • Materiale combustibile și de lubrifiere – în limita alimentării depline a vehiculului, care traversează;
 • Specimenele producției alcoolice, introduse pe teritoriul Transnistriei cu scopul arătării și demonstrării, cu condiția scoaterii ulterioare a producției în termenii stabiliți de organele vamale;
 • Mărfurile accizabile, traversate prin teritoriul Transnistriei sub controlul vamal în regim de tranzit.

Începând cu 1 ianuarie 2018 funcționează regimul simplificat de declarare și înregistrare vamală de către persoane fizice a autovehiculelor, care se află la evidența permanentă în statele străine și care se introduc temporar pe teritoriul Transnistriei. Regimul simplificat presupune achitarea plății unice – vinietei. 
Regimul simplificat de declarare și înregistrare vamală se aplică în următoarele cazuri:

 • introducerea temporară de către persoanele fizice autohtone a autovehiculelor, care se afla la evidența permanentă în statul străin;
 • introducerea temporară de către persoanele fizice străine a autovehiculelor, care se află la evidența permanentă în statul străin.

De la achitarea vinietei sunt eliberate persoanele fizice străine care sunt cetățeni ai statelor-membre ale CSI, care introduc temporar autovehicolelepe teritoriul vamal al Transnistriei, care se află la evidența permanentă în statele-membre ale CSI. 

Actele necesare:

 1. pașaportul intern sau străin, sau alte documente, care confirmă identitatea persoanei fizice, care indică asupra cetățeniei și înregistrării, existenței evidenței consulare;
 2. pașaportul tehnic (certificat de înregistrare) al autovehiculului sau un document, care îl înlocuiește;
 3. documentele care confirmă domiciliul sau reședința temporară în Transnistria, precum și termenul unei astfel de reședință sau domiciliu – pentru cetățeni străini. 

Vinieta

Plătitorii vinietei sunt persoane fizice – proprietari sau deținători de drept de folosire a autovehiculelor, care nu sunt înregistrate în Transnistria și se află la evidență în afară Transnistriei, care  părăsesc teritoriul Transnistriei.

Taxa pentru vinieta:

 1. taxa pentru 7 (șapte) zile constituie aproximativ 4 (patru) dolari SUA;
 2. taxa pentru 15 (cincisprezece) zile constituie aproximativ 8 (opt) dolari SUA;
 3. taxa pentru 30 (treizeci) zile constituie aproximativ 16 (șaisprezece) dolari SUA;
 4. taxa pentru 90 (nouăzeci) zile constituie aproximativ 25 (douăzeci și cinci) dolari SUA;
 5. taxa pentru 180 (o sută optzeci) zile constituie aproximative 45 (patruzeci și cinci) dolari SUA.

În cazul traversării Transnistriei de persoane fizice, se permite introducerea, declarând verbal sau circulând prin coridorul verde, valutei străine în numerar și cecuri în valuta străină în orice sume fără limite. 
Declarații în scris privind valuta străină în numerar introdusă se efectuează la dorința persoanei fizice, fără achitarea taxelor pentru înregistrare vamală.

Scoaterea numerarului în valută străină echivalentă a 1000 dolari SUA se efectuează cu condiția declarării în scris (completării declarației vamale) și prezentării organelor vamale a autorizației: declarației de introducere a valutei în Transnistria sau autorizației băncii competente pentru scoaterea bunurilor în valuta străină (poate fi obținută, daca valuta se scoate de pe cont sau se procură în bancă autorizată).
Taxa pentru înregistrarea vamală a numerarului în valuta străină, care se scoate de pe cont bancar, nu se percepe.

 Circulația numerarului în valuta Transnistriei în formă de bancnote este permisă în echivalentul sumei, ce nu depășește 5 000 dolari SUA, la cursul oficial de schimb al Băncii Transnistrene, care este în vigoare la data circulației. 

Scoaterea valutei în numerar al Transnistriei în formă de monede în metale neprețioase se permite în echivalentul sumei, ce nu depășește 5 000 dolari SUA, la cursul oficial de schimb al Băncii Transnistrene, care este în vigoare la data circulației. 

Scoaterea valutei în numerar al Transnistriei în formă  de monede din metale prețioase se permite în limita sumei, ce nu depășește 10 000 ruble transnistrene, derivând din cursul de realizare, stabilit de Banca Transnistreană.

Introducerea valutei în numerar al Transnistriei în formă de monede din metale neprețioase și prețioase se efectuează fără limite. 

În cazul ilegalităților comise de colaboratorii PVC, unui comportament grosolan și lipsit de tact în timpul desfășurării controlului vamal și înregistrării vamale, precum și a extorcării, obținerii ilicite a recompensei sau intrării în posesia informațiilor cu privire la o infracțiune în proces de pregătire, puteți să trimiteți un mesaj anonim în adresa secției de securitatea internă a Vămii la adresa electronică: osb@customs.gospmr.org sau să apelați la numărul de telefon al liniei fierbinte: (+373 533) 9-25-68

Totodată, va fi necesar de comunicat data, denumirea organului vamal (punctului de trecere), precum și numele, prenumele și numărul personal al oficialului (această informație este prezentă pe insignele personale și identificatorul colaboratorilor organelor vamale). Anonimitatea, păstrarea și confidențialitatea informației prezentate de Dumneavoastră se garantează.

 

Pe teritoriul regiunii funcționează calea ferată transnistreană. Este posibil să beneficiați de serviciul călătoriei în trenurile de lung parcurs (Ucraina, Rusia) de la gara or. Tiraspol și or. Bender.  Informațiile cu privire la regimul de lucru al Căilor ferate transnistrene pot fi accesate pe site: http://www.pjdpmr.com/index.php.

În toate orașele și raioanele Transnistriei funcționează sistemul de autogări, care prestează servicii de transport interurbane și internaționale. Informațiile operative cu privire la orarul curselor autogărilor pot fi accesate pe site-ul organizației: http://avpmr.com/schedule/ 

În orașele Transnistriei funcționează sistemul de transport urban. În or. Tiraspol și or. Bender deservirea pasagerilor se efectuează prin intermediul troleibuzelor și maxi-taxi-urilor. În internet puteți să vă familiarizați cu schemele itinerarelor transportului  urban în or. Tiraspol https://www.eway.md/ru/cities/tiraspol/routes și or. Bender https://www.eway.md/ru/cities/bender/routes.

În alte orașe ale Transnistriei transportul intraurban este prezentat de maxi-taxi-uri. 

Pe întreg teritoriu Transnistriei funcționează sistemul de taxi-uri individuale. Taxiul poate fi comandat la numărul de telefon (+373) 15-17.

Puteți obține informații despre alte servicii de taxi prin intermediul Serviciului Telefonic de Informații  (+373) 199. 

Se recomandă să vă folosiți de serviciile companiilor oficiale de taxi. 
 

Transnistria se caracterizează de un nivel înalt de telefonie fixă și mobilă. O răspândire largă îl are Internetul. Unicul operator oficial al telefoniei mobile în Transnistria folosește standardul CDMA. Mulți locuitori ai Transnistriei folosesc, de asemenea, aparatul mobil de standard GSM, care este conectat la operatorii telefoniei mobile de pe malul drept al Republicii Moldova sau Ucrainei. În caz de necesitate apelarea numerelor transnistrene de telefon prin operatorii de pe malul drept al Republicii Moldova și Ucrainei se efectuează prin codul internațional 373. 

Numerele de contact ale serviciilor de urgență:

 • Pompieri – (+373) 101.
 • Miliția – (+373) 102.
 • Urgență  – (+373) 103.
   

În Transnistria drept limbile oficiale sunt recunoscute moldovenească, rusă și ucraineană. În dependență de localitate, ele toate circulă pe teritoriul regiunii. Majoritatea absolută a populației cunoaște limba rusă. 

Pentru oaspeții Transnistriei, care nu cunosc limbile rusă, moldovenească sau ucraineană, se recomandă însoțirea de un ghid în cazul intrării individuale pe teritoriul Transnistriei. În cazul călătoriei individuale și apariției problemelor, care necesită cunoașterea limbii, se recomandă adresarea în școlile locale. Sistemul învățământului din Transnistria presupune studierea limbilor străine. De regulă, în orașe se predă limba engleză. În zonele rurale, de regulă, - limbile germană și franceză.
 

În timpul aflării pe teritoriul Transnistriei nu se recomandă să manifestați activitatea politică, să participați în discuțiile cu privire la statutul Transnistriei (dacă altceva nu este prevăzut de însăși vizita), să vă opuneți reprezentanților administrației locale. De asemenea, nu se recomandă se desfășurați campaniile electorale cu distribuirea materialelor electorale cu privire la procesele electorale.