Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Afaceri

Aici puteți găsi informații despre posibilitățile de deschidere a unei afaceri pe teritoriul Transnistriei.

Pentru înregistrarea afacerii pe teritoriul Transnistriei trebuie să vă adresați la Serviciul de înregistrare și notariat al Departamentului de Justiție din Transnistria în funcție de locul de reședință. 

Adresele oficiilor de înregistrare:

 1. Oficiul de înregistrare din Tiraspol, str. Mira 5, tel. 533-96521;
 2. Oficiul de înregistrare din Bender, str. Pușchin 75, tel. 552-42302;
 3. Oficiul de înregistrare din Rîbnița, str. Kirova 88/2а, tel. 555-30878;
 4. Oficiul de înregistrare din Slobozia, str. Frunze 23, tel. 557-24137;
 5. Oficiul de înregistrare din Grigoriopol, stradela Mira 8, ap. 39, tel. 210-32955;
 6. Oficiul de înregistrare din Dubăsari, str. Dzerjinskogo 47, tel. 215-32190;
 7. Oficiul de înregistrare din Camenca, str. Proletarskaya 7, tel. 216-21692.

Pentru înregistrarea afacerii în calitate de întreprinzător individual sunt necesare:

 1. Cerere;
 2. Pașaport sau alt document, care confimă identitatea declarantului și copia lui; 
 3. Documentul care confirmă achitarea taxei;
 4. Dacă declarantul este cetățeanul străin sau apatrid, atunci documentul, care atestă dreptul declarantului de a domicilia temporar sau permanent în Transnistria, și copia lui; 
 5. Documentul, care confirmă adresa reședinței declarantului în Transnistria și copia lui; 
 6. Dacă declarantul este un minor: consimțământul părinților, părinților adoptivi sau tutorilor pentru desfășurarea activității de întreprinzător, sau documentele privind capacitate juridică (certificatul de căsătorie, decizia custodiei sau a curții).

Termenul de înregistrare constituie 3 zile. Taxa constituie 4 euro. 

Pentru înregistrarea afacerii în calitate de Gospodăria Țărănească: 

 1. Cerere de model tip, semnată de toți membri ai GȚ;
 2. Pașapoarte sau alte documente, care confirmă identitatea tuturor membrilor ale GȚ și copiile lor; 
 3. Pentru rudele Conducătorului GȚ: documentele care confirmă relațiile de rudenie și copiile lor;
 4. Consimțământul de creare a GȚ, dacă este constituit din mai mult de 1 persoană;
 5. Decizia de oferire în folosință a lotului de pământ pentru producerea agricolă;
 6. Documentul care confirmă achitarea taxei.

Termenul de înregistrare constituie 3 zile. Taxa constituie 8 euro. 

Pentru înregistrarea afacerii în calitate de SRL și SA:

 1. Cerere; 
 2. Decizia de creare a persoanei juridice în forma procesului verbal, acordului sau altui document; 
 3. Documentele de constituire ale persoanei juridice pe suport de hârtie în 2 exemplare și pe suport electronic;
 4. Pentru o persoană juridică-fondator de peste hotare: extras din registrul persoanei juridice de peste hotare din țara de origine și dovada egală din punct de vedere juridic al statutului persoanei juridice (copiile documentelor legalizate notarial și traducerea lor în limba rusă, legalizată notarial);
 5. Documentele care confirmă împuternicirile declarantului și copiile lor (legalizate notarial);
 6. Documentul care confirmă achitarea taxei;
 7. Documentul care confirmă adresa reședinței permanente a conducătorului persoanei juridice pe teritoriul Transnistriei (persoană fără o reședință permanentă în Transnistria nu poate fi desemnată în calitate de conducător al persoanei juridice); 

Termenul de înregistrare constituie 10 zile. Taxa constituie 30 euro.