Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Integrare profesională și socială

Aici puteți găsi informații despre integrarea profesională și socială pe teritoriul Transnistriei: obținerea unui permis de ședere temporară, permis de ședere, infrormații succinte privind infrastructura socială disponibilă în regiune.

Pe teritoriul Transnistriei, nu există reguli speciale care ar prescrie proceduri pentru integrarea profesională și socială a imigranților, astfel încât pentru această categorie de rezidenți se aplică regulile generale.

Permis de ședere temporară în Transnistria se eliberează cetățeanului pentru un termen de 1 (un) an. Permis de ședere temporară poate fi prelungit pentru prima dată pentru 2 (doi) ani, și ulterior de multiple ori pentru 3 (trei) ani. 

Permis de ședere temporară poate fi eliberat cetățeanului străin și apatridului: 

 • Care s-a născut pe teritoriul Transnistriei;
 • Care este recunoscut drept inapt de muncă și care are copii capabili din punct de vedere juridic, care au buletin de identitate transnistrean;
 • Care are cel puțin un părinte inapt de muncă, care au buletin de identitate transnistrean;
 • Care are imobilul în proprietate privată pe teritoriul Transnistriei;
 • Care a implementat proiectele investiționale sau inovaționale în Transnistria;
 • Daca el ar putea prezenta confirmări ale posibilității de a-și menține și de a menține membrii familiei sale în Transnistria pe parcursul perioadei de reședință temporară în limita minimei de subzistență, fără a apela la susținerea statului, cu excepția cazurilor, când cetățean străin este recunoscut drept inapt de muncă;
 • Care este în căsătorie cu un locuitor al Transnistriei – deținător al buletinului de identitate transnistrean, domiciliat în Transnistria pentru 3 (trei) ani;
 • Care sosește pe teritoriul Transnistriei în scopuri de studii în instituțiile de învățământ, aflate pe teritoriul Transnistriei;
 • Care servește în organele operațiunii de pacificatori și mecanismele ei și membrii familiei lui pe durata contractului.
 • Pentru eliberarea permiselor de ședere temporară unui cetățean străin sau unui apatrid pe teritoriul Transnistriei este necesar în timpul depunerii:

Pasul 1.Obțineți următoarele documente:

 • O cerere a cetățeanului străin;
 • Documentele, care confirmă identitatea cetățeanului străin;
 • Originalele și copiile documentelor, care confirmă rudenie (mamă, tată, frate, soră, soț, soție);
 • Copia contului bancar personal, cardul de profil al apartamentului № 17 sau extrase din registrul gospodăriei;
 • În cazul vizei de reședință în clădirile rezidențiale, apartamentele procurate sau privatizate – originalele sau copiile certificatelor privind dreptul de proprietate, certificatul de înregistrare cu privire la locuință, copia pașaportului tehnic;
 • În cazul vizei de reședință în casele din fondul de locuință de stat sau municipal – originalul și copiile ordinului de alocare a apartamentului;
 • Forma № 18 (registrul gospodăriei) pentru persoane, care locuiesc în casele de locuință individuale;
 • Documentul care confirmă faptul angajării sau studiilor pe teritoriul Transnistriei;
 • Documentul care confirmă exercitarea obligațiilor de achitare a taxelor sau altor plăți obligatorii pe teritoriul Transnistriei;
 • Documentul din țară de ședere cu privire la faptul că persoana nu este în căutare, precum și cazierul juridic;
 • Documentul care confirmă existența locuinței pe teritoriul Transnistriei pentru reședința reală.

Pasul 2. Adresați-vă la Secțiile de Pașapoarte din Transnistria, în conformitate cu viza de reședință:

 • or. Tiraspol, str. R. Luxemburg 66, bir. № 7. Marți, miercuri, joi, sâmbătă. 8.30-12.30 și 13.30-17.30; vineri 8.30-12.30 și 13.30-15.00.
 • or. Tiraspol, sectorul “Octeabriskiy”, str. Textilischikov, 36. bir. 107. Marți, joi 8.30-12.30 și 13.30-17.30; vineri 8.30-12.30 și 13.30-15.00; sâmbătă 8.30-12.30.
 • or. Bernder, str. Academica Fiodorova 30, bir. № 3. Marți, joi, sâmbătă. 8.30-12.30 și 13.30-17.30; miercuri, vineri 9.30-12.30 și 13.30-17.30.
 • or. Slobozia, str. Frunze 23, bir. № 6. Marți, joi 9.00-12.30 și 13.30-15.30; Vineri 10.00-12.30 și 13.30-15.30; Sâmbătă 9.00-12.30.
 • or. Grigoriopol, str. Șevcenco 1-а, bir. № 1. Luni, joi 9.00-12.30 și 13.30-17.00; Marți-vineri 9.00-12.30 și 13.30-15.30.
 • or. Dubăsari, str. Gorikogo 27, bir. № 13. Marți-sâmbătă 9.00-12.30 și 14.30-17.00.
 • or. Râbnița, str. Kuybâșeva 2, bir. № 3,4. Marți, joi, sâmbătă 9.00-12.30 și 13.30-16.30. Vineri 9.00-12.00.
 • or. Camenca, str. Lenina 5, bir. 206,208. Marți, joi, vineri, sâmbătă 8.30-12.30 și 13.30-17.30.

Pasul 3. Achitați serviciul. Costul prestării acestui serviciu – 29 ruble transnistrene (1,5 euro).
 

Pentru formalizarea vizei de reședință pe teritoriul Transnistriei pentru cetățeni străini și apatrizi, sosiți cu scopul șederii permanente, este necesar:

Pasul 1. Colectează următoarele documente:

 • Cererea proprietarului cu privire la viza de reședință;
 • Documentele, care confirmă identitatea cetățeanului străin;
 • Originalele și copiile documentelor, care confirmă rudenie (mamă, tată, frate, soră, soț, soție);
 • Copia contului bancar personal, cardul de profil al apartamentului № 17 sau extrase din registrul gospodăriei;
 • În cazul vizei de reședință în clădirile rezidențiale, apartamentele procurate sau privatizate – originalele sau copiile certificatelor privind dreptul de proprietate, certificatul de înregistrare cu privire la locuință, copia pașaportului tehnic;
 • În cazul vizei de reședință în casele din fondul de locuință de stat sau municipal – originalul și copiile ordinului de alocare a apartamentului;
 • Formă № 18 (registrul gospodăriei) pentru persoane, care locuiesc în casele de locuință individuale;
 • Consimțământul tuturor membrilor familiei proprietarului, care au atins vârsta majoratului;
 • Documentul din țară de ședere cu privire la faptul că persoana nu este în căutare, precum și cazierul juridic;
 • Copia pașaportului străin cu punerea la evidența consulară – în cazurile, când punerea la evidența consulară este obligatorie, în conformitate cu legislația țării cetățeanului străin; 
 • Documentul, care confirmă sursa legală de existență a cetățeanului străin sau a apatridului pe teritoriul Transnistriei (scrisorile de garanție de la întreprinderi, instituții, organizații cu indicarea salariului, legitimația de pensionar);
 • Certificat de executare de către contribuabil a obligațiunilor de plată a taxelor și altor plăți pe teritoriul Transnistriei; 
 • Documentul care confirmă reședința continuă pe teritoriul Transnistriei în baza înregistrării îndelungate pentru o perioadă de 3 (trei) ani;
 • Documentul care confirmă existența locuinței pentru reședința actuală pe teritoriul Transnistriei;
 • Documentul care se eliberează de administrațiile de stat ale orașelor (raioanelor), care confirmă condițiile normale de reședință și de educație copiilor minori ai solicitantului. 

Step 2. Adresează-te la Secțiile de pașapoarte ale Transnistriei, în conformitate cu viza de reședință:

 • or. Tiraspol, str. R. Luxemburg 66, bir. № 7. Marți, miercuri, joi, sâmbătă. 8.30-12.30 și 13.30-17.30; vineri 8.30-12.30 și 13.30-15.00.
 • or. Tiraspol, sectorul “Octeabriskiy”, str. Textilischikov, 36. bir. 107. Marți, joi 8.30-12.30 și 13.30-17.30; vineri 8.30-12.30 și 13.30-15.00; sâmbătă 8.30-12.30.
 • or. Bernder, str. Academica Fiodorova 30, bir. № 3. Marți, joi, sâmbătă. 8.30-12.30 și 13.30-17.30; miercuri, vineri 9.30-12.30 și 13.30-17.30.
 • or. Slobozia, str. Frunze 23, bir. № 6. Marți, joi 9.00-12.30 și 13.30-15.30; Vineri 10.00-12.30 și 13.30-15.30; Sâmbătă 9.00-12.30.
 • or. Grigoriopol, str. Șevcenco 1-а, bir. № 1. Luni, joi 9.00-12.30 și 13.30-17.00; Marți-vineri 9.00-12.30 și 13.30-15.30.
 • or. Dubăsari, str. Gorikogo 27, bir. № 13. Marți-sâmbătă 9.00-12.30 și 14.30-17.00.
 • or. Râbnița, str. Kuybâșeva 2, bir. № 3,4. Marți, joi, sâmbătă 9.00-12.30 și 13.30-16.30. Vineri 9.00-12.00.
 • or. Camenca, str. Lenina 5, bir. 206,208. Marți, joi, vineri, sâmbătă 8.30-12.30 și 13.30-17.30.

Pasul 3. Achită serviciul. Costul prestării acestui serviciu – 29 ruble transnistrene (1,5 euro).
 

Eliberarea permisului de ședere cetățenilor străini și apatrizilor în Transnistria este posibilă în timpul reședinței neîntrerupte în Transnistria în timp de cel puțin de 3 (trei) ani în baza permisului de ședere temporară.  

Pasul 1. Cerere de eliberare a permisului de ședere se depune de către cetățean străin și apatrid în Secția de pașapoarte, în conformitate cu viză de reședință, nu mai devreme de două luni până la expirarea termenului de validitate a permisului pentru ședere temporară.

Pasul 2. Următoarele documente se depun la Secția de pașapoarte:

 • Cererea de eliberare a permisului de ședere cu indicarea datelor biografice;
 •  Cerere – chestionar în 2 exemplare;
 • Extras din decizia comisiei cu privire la viza de reședință;
 • Forma F-15 semnată de șeful Secției de pașapoarte sau dovada domiciliului (pentru persoane care au viza permanentă de reședință);
 • Copiile contului bancar personal, certificatul de confirmare a vizei de reședință (F-16), cardul de profil al apartamentului (F-17);
 • Originalul și copiile pașaportului tehnic al locuinței, certificatul privind dreptul de proprietate, ordin, registru al gospodăriei;
 • Certificat de la locul muncii, studiilor;
 • Certificat de la Ambasada țării Dumneavoastră cu privire la lipsa pretențiilor din partea autorităților judiciare și de drept sau mențiunea cu privire la punerea la evidența consulară;
 • Originalul și copia pașaportului național și străin;
 • Originalul și copia certificatului de naștere;
 • Originalul și copia certificatului de căsătorie (de divorț, de deces al soțului (soției));
 • Originalul și copia certificatului de naștere a copiilor minori (documentele completate într-o limbă străină se depun cu traducerea legalizată notarial);
 • Poze alb-negru cu dimensiunea 3,5х4,5см. (6 buc.);
 • Certificatul de la Dispensarul Narcologic;
 • Certificatul cu privire la lipsa HIV.

Secțiile de pașapoarte ale Transnistriei, în conformitate cu viza de reședință:

 • or. Tiraspol, str. R. Luxemburg 66, bir. № 7. Marți, miercuri, joi, sâmbătă. 8.30-12.30 și 13.30-17.30; vineri 8.30-12.30 și 13.30-15.00.
 • or. Tiraspol, sectorul “Octeabriskiy”, str. Textilischikov, 36. bir. 107. Marți, joi 8.30-12.30 și 13.30-17.30; vineri 8.30-12.30 și 13.30-15.00; sâmbătă 8.30-12.30.
 • or. Bernder, str. Academica Fiodorova 30, bir. № 3. Marți, joi, sâmbătă. 8.30-12.30 și 13.30-17.30; miercuri, vineri 9.30-12.30 și 13.30-17.30.
 • or. Slobozia, str. Frunze 23, bir. № 6. Marți, joi 9.00-12.30 și 13.30-15.30; Vineri 10.00-12.30 și 13.30-15.30; Sâmbătă 9.00-12.30.
 • or. Grigoriopol, str. Șevcenco 1-а, bir. № 1. Luni, joi 9.00-12.30 și 13.30-17.00; Marți-vineri 9.00-12.30 și 13.30-15.30.
 • or. Dubăsari, str. Gorikogo 27, bir. № 13. Marți-sâmbătă 9.00-12.30 și 14.30-17.00.
 • or. Râbnița, str. Kuybâșeva 2, bir. № 3,4. Marți, joi, sâmbătă 9.00-12.30 și 13.30-16.30. Vineri 9.00-12.00.
 • or. Camenca, str. Lenina 5, bir. 206,208. Marți, joi, vineri, sâmbătă 8.30-12.30 și 13.30-17.30.

Pasul 3. Achită serviciul. Costul prestării acestui serviciu – 29 ruble transnistrene (1,5 euro).

Pe teritoriul Transnistriei funcționează infrastructura socială complexă. În conformitate cu datele statistice, la sfârșitul anului 2016, în Transnistria:

 • Sistemul educațional cuprinde 158 organizații preșcolare, 159 instituții de învățământ general, care funcționează în timpul zile, 14 organizații pentru copii-orfani și copii, rămași fără grija părinților;
 • Sistemul învățământului secundar funcționează în trei limbi: moldovenească / română (alfabetul chirilic), rusă și ucraineană.

Atenție! În fiecare raion al Transnistriei funcționează instituții de învățământ secundar cu predare în limba moldovenească/română (alfabetul latin), aflate sub jurisdicția Republicii Moldova; 

 • Sistemul învățământului profesional este constituit din 17 instituții de învățământ primar și secundar profesional, 5 instituții de învățământ superior;
 • Sistemul instituțiilor de învățământ suplimentar este constituit din 9 Сase de creație pentru copii și tineret, 1 stațiune a tinerilor naturaliști, 4 stațiuni ale tinerilor turiști, 26 școli de artă pentru copii, școlilor muzicale și de artă, 27 școli sportive pentru copii și tineret, 3 instituții de învățământ suplimentar de alt tip;
 • Funcționează 123 biblioteci, 6 organizații cultural-distractive, 111 instituții de club,  42 muzee;
 • Funcționează 7 departamente de asistență socială la locul de trai, unde activează 380 lucrători sociali;
 • Sistemul de protecție a sănătății numără 14 instituții spitalicești și 132 instituții de tip ambulator-policlinic, 8 stații de urgență, 6 case-internate pentru bătrâni și persoane cu dizabilități, 7 stațiuni balneo-climaterice, 96 organizații de recreației pentru copii, 
 • Piața muncii. 47,8% a populației apte de muncă sunt angajați ai sectorului public, 52,2% – în sectorul privat. Angajarea populației se desfășoară în mai mult de 18 sectoare diferite ale Transnistriei. 

Atențiе! În timpul angajării pe piața muncii a Transnistriei cotizațiile de pensii din salariu se calculează în Fondul de Pensii al Transnistriei și nu se transferă în orice alt Fond în afara Transnistriei. 

În Transnistria lipsesc proceduri specifice care ar reglementa accesul cetățenilor străini și apatrizilor la infrastructura socială. 

Pentru persoane care au învățat în afară Transnistriei după mai 1992 este necesară nostrificarea documentelor (recunoașterea și stabilirea echivalării).  

Nostrificarea documentelor de studii, gradelor și titlurilor științifice obținute se efectuează în baza cererii deținătorului documentului și organizației interesate.  

Pentru nostrificarea documentelor de studii este necesar de prezentat la Ministerul Educației:

 1. Copiile și traducerile legalizate notarial ale diplomei și anexei la diplomă de la fiecare nivel existent al educației profesionale (în cazul prezentării documentelor de studii, eliberate în una din limbile oficiale ale Transnistriei – rusă, moldovenească (alfabetul chirilic), ucraineană);
 2. Copiile diplomelor și anexei la diplomă, obținute într-o instituție de învățământ al Transnistriei, dacă în baza lor solicitantul este admis într-o instituție de învățământ de peste hotare. 

Pentru nostrificarea documentelor cu privire la titlurile științifice și gradele științifice este necesar de prezentat următoarele documente:

 1. Copia certificatului de nostrificare a diplomei cu privire la nivelul precedent de învățământ și titlul științific, gradul științific (dacă documentul menționat a fost obținut într-un strat străin după anul 1992) sau copia lui, dacă obținut pe teritoriul Transnistriei sau a fostei URSS);
 2. Copia sau traducerea legalizată notarial a diplomei cu privire la titlul științific și (sau) gradului științific (în cazul prezentării documentelor de studii, eliberate în una din limbile oficiale ale Transnistriei (rusă, moldovenească (alfabetul chirilic), ucraineană) nu este necesară traducerea);
 3. Autoreferat;
 4. Lista lucrărilor publicate în cazul absenței ei în autoreferat.

Recepționarea cererilor se desfășoară în biroul № 9 al Ministerului Educației, or. Tiraspol, str. Мira 27 Marți, de la 13.00 până la 17.00, și joi, de la 8.00 până la 12.00.

Costul serviciului oferit este 164 rub. 30 cop. (10 dolari SUA), transferate pe contul bancar al ÎS “Centrul expertizei calității învățământului”: c.b. 2186290007415304, c.f.. 0200043877, Banca Transnistreană. 

Termenul de examinare a documentelor prezentate de solicitant constituie o lună de la data recepționării tuturor materialelor necesare, inclusiv informațiile de precizare. 

Eliberarea certificatelor de nostrificare a documentelor sau a scrisorilor de refuz în nostrificare a documentelor, cu indicarea motivelor, se efectuează în fiecare zi de marți, de la 13:00 până la 17:00, și joi, de la 8.00 până la 12.00.