Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Date generale despre Transnistria

Aici puteți găsi informații despre Transnistria: despre structura administrativ-teritorială, populație, flora și fauna, economie, cultură și sport.

  • Suprafața totală a Transnistriei – 4 163 km². 
  • Structura administrativ-teritorială – entitate, constituită din 7 unități administrativ-teritoriale: 2 orașe de subordinea generală și 5 raioane (fig. 1, tab. 1).
  • Sistemul de relocare – 8 orașe, 4 orașele, 156 localități rurale.
  • Numărul populației – 475 665 persoane (datele preliminare ale recensământului populației al Transnistriei 2015). În perioada între recensăminte (anii 2004-2015) numărul populației Transnistriei s-a redus cu 14,3% (tab. 2, fig. 2).
  • PIB-ul pe cap de locuitor – 1828 dolari SUA (2015), în 2013 constituia 2076 dolari SUA. 
  • Coeficientul migrației nete, per 1000 locuitori – 4,1.

Populația

Populația din Transnistria are o componență multinațională. Principalele grupuri etnice sunt ruși (33,8%), moldoveni (33,2%), ucraineni (26,7%), (6,3%) – bulgari, beloruși etc. În general pe teritoriul Transnistriei locuiesc reprezentanți ai 75 naționalități.  

Statutul limbii oficiale este atribuit limbii moldovenești (în baza alfabetului chirilic), ruse și ucrainene. În sfera afacerilor și învățământului domină limba rusă. Majoritatea absolută a locuitorilor Transnistriei cunoaște limba rusă. 

Majoritatea dominantă a populații este ortodoxă. Printre puțini creștini protestanți funcționează penticostali, baptiști, armata salvării, adventiștii de ziua a șaptea, carizmați.  De asemenea, există comunitățile religioase unice ale iudeilor, credincioșilor pe stil vechi, armeano-gregorianilor, Vaishnavilor. 

Pe teritoriul Transnistriei se eliberează documentul original, care confirmă identitatea – pașaportul transnistrean. El este valid doar pe teritoriul Transnistriei. În masa sa populația Transnistriei are cetățenia Republicii Moldova și Rusiei. Într-o măsură mai mică are cetățenia Ucrainei. În cazurile rare se atestă obținerea cetățeniei României, Germaniei, Israelului și Bulgariei. 

Flora și fauna 

Flora naturală ocupă o suprafață nesemnificativă. 49 specii rare și pe cale de dispariție se află sub protecția statului. Plantele medicinale se regăsesc în toate zonele naturale ale Transnistriei.  
Fauna este destul de diversă și este constituită din mai multe de 122 mii de specii de animale nevertebrale și vertebrale. 

Economie 

Pe teritoriul Transnistriei este concentrată o parte semnificativă a industriei fostei RSS Moldovenești. Baza economiei Transnistriei este constituită din întreprinderile mari, cum ar fi Uzina Metalurgică Moldovenească (UMM), Centrala hidroelectrică moldovenească, combinatul de textil “Tirotex”, uzina de coniac “Kvint”, compania “Șerif” și altele. 

Întreprinderile transnistrene comercializează activ cu statele-membre ale Uniunii Europene. Cu scopul obținerii documentelor pentru desfășurarea operațiunilor de export-import se înregistrează pe malul drept al Republicii Moldova. Astfel, mărfurile exportate sunt marcate “made in Moldova”.

Cultură și artă 

Pe teritoriul Transnistriei funcționează școlile muzicale, studiourile, școlile de artă. Viața muzicală este reprezentată de activitatea colectivelor muzicale profesionale, cum ar fi Orchestra simfonică de stat a Transnistriei, corul de stat al Transnistriei, ansamblul “Viorica” și un număr de interpreți de estradă. 

În Transnistria funcționează sistemul local de mass-media, care este constituit din ziare, stații radio și trei posturi de televiziune. 

Sport 

În Transnistria sunt populare diferite tipuri de sport. Activitatea de sport a populației se desfășoară prin intermediul cluburilor de profesioniști și de amatori. 

Sportivii transnistreni, de obicei, evoluează sub drapelul Republicii Moldova de pe malul drept, Ucrainei și Rusiei în cadrul turneelor internaționale. 

La Tiraspol se află cel mai premiat club în istoria fotbalului moldovenesc “Sherif”. Complexul sportiv “Sherif” este cel mai mare obiect al infrastructurii sportive în Transnistria.