Informație pentru străini care vin în Republica Moldova

Destinații turistice

Aici vei găsi o prezentare succintă a turismului rural, vitivinicol, cultural, etc. și vei afla care sunt cele mai atractive destinații turistice ale Moldovei.

Deşi are o suprafaţă mică, Republica Moldova dispune de un considerabil potenţial turistic, reprezentat, întîi de toate, de aspectul geomorfologic al teritoriului – o neobişnuită diversitate de rezervaţii cu peisaje extraordinare sau landşafturi naturale şi monumente geologice unice, de valoare europeană şi mondială.

Turismul rural. Comunităţile agricole şi pitoreştile noastre sate pot oferi diferite servicii turiştilor care doresc să se odihnească în sînul naturii. Acestea presupun cazarea în case tradiţionale de tip rural; posibilitatea de încadrare în activităţi şi preocupări rurale; familiarizarea cu folclorul, distracţiile şi tradiţiile locale; familiarizarea cu meşteşugurile practicate în localitatea dată, precum şi posibilitatea de participare a doritorilor la procesul meşteşugăritului; posibilitatea de procurare a produselor meşteşugăreşti. Pentru organizarea excursiilor în zonele rurale puteți accesa http://winetours.md/eng/rural-guesthouses

Turismul vitivinicol. Ca ţară vitivinicolă, Republica Moldova oferă şansa alegerii unor rute preferate, aşa încât turiştii pot vizita, după dorinţă, beciuri şi oraşe subterane, vinoteci, întreprinderi de prelucrare primară a vinului, de producere a şampaniei, divinului, heresului, balsamurilor etc. Fabricile de vinuri, în ansamblu, făcând parte din ruta turistică „Drumul vinului în Republica Moldova”, prezintă o esenţială motivaţie de a ne vizita ţara. Ele constituie un mijloc de promovare a celui mai bun produs turistic autohton. Pentru organizarea tururilor la fabricile de vinuri puteți accesa http://winetours.md/

Turismul cultural. Republica Moldova dispune de un bogat patrimoniu cultural. , În total, au fost identificate 140 de monumente ale patrimoniului cultural, care pot fi incluse în circuitul turistic. Cele mai timpurii monumente sunt aşezările geto-dacice şi fortificaţiile romane. O diversitate de atracţii pentru turişti oferă vestigiile fortificaţiilor medievale, diverse complexe arheologice, în primul rând, Orheiul Vechi, mănăstirile rupestre, conacele boiereşti şi casele ţărăneşti. Şi în capitala ţării există un număr impunător de monumente, exemple reprezentative ale arhitecturii locale din secolele XIX şi XX, capabile să trezească interesul turiştilor.

În Republica Moldova funcţionează 87 de muzee, ele având bogate colecţii de exponate. În plus, cele mai multe din acestea sînt amplasate în clădiri de o deosebită importanţă arhitecturală. http://network.icom.museum/icom-moldova/icom-moldova/moldova-museums/L/10/

Turismul de sănătate. Staţiunile balneoclimaterice din Republica Moldova, ar putea deveni un substanţial produs turistic balneoclimateric de nivel internaţional, cu condiţia creării în jurul lor a unei infrastructuri adecvate. Cele mai bune premise în acest sens le au „Bucuria-sind”, Vadul lui Vodă, „Codru”, Hârjauca, Călăraşi şi„Nufărul alb”, Cahul.

Puncte turistice atractive din Republica Moldova